Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. NİLÜFER KOÇAK TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1996
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Intravitreal Ranibizumab and Dexamethasone Implant Injections as Primary Treatment of Diabetic Macul...  2023
  2  Ranibizumab or Aflibercept Monotherapies in Treatment-Naive Eyes with Diabetic Macular Edema: A Head...  2023
  3  Evaluation of the macular and choroidal perfusion in healthy Turkish population using optical cohere...  2021
  4  Intravitreal Ranibizumab and Dexamethasone Implant Injections as Primary Treatment of Diabetic Macul...  2021
  5  Digitally assisted surgery for retinal detachment with giant retinal tear...  2021
  6  Relation of anatomy with function following the surgical treatment of idiopathic epiretinal membrane...  2020
  7  Demarcation Laser Photocoagulation for Subclinical Retinal Detachment: Can Progression to Retinal De...  2019
  8  Katarakt Cerrahisi Öncesinde Optik Koherens Tomografi ile Arka Segmentin Değerlendirilmesinin Önemi...  2019
  9  Transskleral Fiksasyonlu Göz İçi Lenslerinde Komplikasyonların Önlenmesinde Modifiye Sütür Yöntemini...  2019
  10  A Novel Biomarker in Diabetic Macular Edema with Serous Retinal Detachment: Serum Chitinase-3-Like P...  2019
  11  Evaluation of systemic risk factors in different optical coherence tomographic patterns of diabetic ...  2018
  12  Evaluation of Outer Retinal Microstructure in Eyes with Epiretinal Membrane and Macular Hole...  2018
  13  Effectiveness of Intravitreal Ranibizumab for Diabetic Macular Edema with Serous Retinal Detachment...  2018
  14  The prevalence and systemic risk factors of diabetic macular edema: a cross-sectional study from Tur...  2018
  15  Corneal matrix repair therapy in neurotrophic persistent epithelial defects...  2017
  16  Cilioretinal Artery Occlusion Combined with Central Retinal Vein Occlusion: What Is the Best Imaging...  2017
  17  Girişimsel Olmayan Mikroskobik Retinal Görüntüleme: Adaptif Optik...  2017
  18  Comparison of macular pigment optical density in patients with dry and wet age-related macular degen...  2017
  19  Endoftalmide cerrahi tedavi...  2017
  20  Rare Clinical Sign of Hodgkin's Lymphoma: Ocular Involvement...  2017
  21  Diyabetik maküla ödeminde foveal kist büyüklüğünün görsel prognoza etkisi...  2016
  22  Evaluation of inner segment/outer segment junctions in different types of epiretinal membranes...  2016
  23  Effect of macular hole volume on postoperative central macular thickness...  2016
  24  İdiyopatik Tam Kat Maküla Deliklerinde Kendiliğinden Kapanma...  2016
  25  Active silicone oil removal with a transconjunctival sutureless system: Is the 23-Gauge system safe ...  2016
  26  Long-term results of viscocanalostomy and phacoviscocanalostomy: a twelve-year follow-up study...  2015
  27  Klinik tanı ve görme keskinliği ile kalitesi ne kadar önemli?...  2015
  28  Epiretinal Membran ve Sınıflaması...  2015
  29  Görme Keskinliği Düşük Olan Yaş Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Ranibizumab Enjeksiyonunun Et...  2015
  30  Correlation of Choroidal Thickness with Serum Cortisol Level...  2015
  31  Evaluation of the intraocular pressure in obese adolescents...  2015
  32  Combined Central Retinal Vein and Cilioretinal Artery Occlusion in a Patient Who Underwent Allogenei...  2015
  33  Kornea Ödemli Hastalarda Orbscan II Ultrasonik Pakimetri ve Visante Ön Segment Optik Koherens Tomogr...  2015
  34  Diyabetik Maküla Ödemi ve Steroidler...  2015
  35  Anterior migration of dexamethasone implant in a pseudophakic patient with intact posterior capsule...  2014
  36  Retina Polikliniğine Başvuran Hastalarda Yaşam Kalitesinin VFQ-39 Anketi ile Değerlendirilmesi...  2014
  37  Surgical management of spontaneous in-the-bag intraocular lens and capsular tension ring complex dis...  2014
  38  Malpractice Claims in Ophthalmology; A 10 year review...  2014
  39  İyi Gören Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonlu Hastalarda Erken Ranibizumab Tedavisinin Etkinliği...  2014
  40  Bilateral foveal retinoschisis accompanying unilateral peripheral retinoschisis...  2014
  41  Glokom Hastalığı ve Yaşa Bağlı Makula Dejeneransının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri...  2014
  42  Comparative study of photodynamic therapy monotherapy versustriple management in age-related macular...  2014
  43  Diyabetik maküla ödemi tedavisinde implant uygulamaları...  2013
  44  Makula Ödeminde Semptomatoloji, Klinik Tanı ve Epidemiyoloji...  2013
  45  Mixed fungal endophthalmitis after cataract surgery due to Aspergillus terreus and Aspergillus fumig...  2013
  46  Ocular toxoplasmosis developed after liver transplantation...  2012
  47  Transluminal Nd: YAG Laser Embolysis for Branch Retinal Artery Occlusion: A case Report...  2012
  48  İlk üç doz sonrası stabilizasyon oranları açısından ranibizumab ve pegaptanib sodyum monoterapilerin...  2012
  49  Vitrektomize gözlerde katarakt cerrahisi sonuçlarımız...  2012
  50  Koroid neovaskülarizasyonunda ranibizumab monoterapisinin sonuçları...  2011
  51  Histological changes in the healing process of sclerotomy sites after 20-gauge and transconjunctival...  2011
  52  Lens dislokasyonu ile kombine yırtıklı retina dekolmanlarında yaklaşım ...  2010
  53  The effects of intravitreally injected bevacizumab on the retina and retina pigment epithelium: expe...  2010
  54  Diyabetes mellitus hastalarında katarakt ameliyatından sonra makula kalınlıgının optik koherens tom ...  2010
  55  Makula pigment optik dansitesinin yaşa bağlı değişim analizi...  2010
  56  Comparison of vitreous and plasma levels of vascular endothelial growth factor, interleukin-6 and he...  2010
  57  İdiyopatik Maküla Deliklerinin Tedavisinde Düşük Konsantrasyonlu İndosiyanin Yeşili ile Retina İç Li...  2009
  58  Tavşanlarda oluşturulan deneysel Candida endoftalmisinde farklı tedavi seçeneklerinin karşılaştırılm...  2009
  59  Unilateral orbital emphysema after sneezing...  2009
  60  Geleneksel dekolman cerrahisinde sihirli çevreleme mesafesi: 12 mm...  2009
  61  Retinoblastoma tedavi kararındaki zorluklar....  2009
  62  İntravitreal triamsinolon asetonid uygulaması sonrası göziçi basınç artışı ve etiyolojide etkili f...  2009
  63  Verteporfinle fotodinamik tedavi sırasında görülen yan etkiler...  2009
  64  Dev Yırtıklı Retina Dekolmanında Cerrahi Yaklaşım...  2008
  65  Pars plana vitrektomi cerrahisi sonrası gelişen sempatik oftalmi: Olgu sunumu...  2008
  66  A Rare Case of Retinocytoma Occurring in a 12-year-old Child...  2008
  67  Konjonktiva genetiği ve konjenital anomaliler...  2008
  68  Göz İçi Yabancı Cisimlerde Cerrahi Sonuçlarımız...  2007
  69  Secondary proliferations in heavy silicone oil endotamponade...  2007
  70  Risks of Nd: YAG laser haptic fracture technique: Letter...  2007
  71  Eş Zamanlı Bilateral Retina Dekolmanı...  2007
  72  Prespiyopinin çözümünde göziçi lensleri...  2007
  73  Guest lecture: Rhegmatogenous retinal detachment associated with branch retinal vein occlusion?, EVR...  2007
  74  Crohn hastalığında multifokal koryoretinit...  2007
  75  Effect of ultraviolet B radiation on the absorption characteristics of various intraocular lenses...  2007
  76  Pediatric silicone oil surgery...  2006
  77  Disappointment of patients on antidepressant therapy after excimer laser treatment...  2006
  78  Dislocation of capsular bag with intraocular lens and capsular tension ring...  2006
  79  Anjioid Streaks'e Bağlı Gelişen Koroid Neovaskülarizasyonda Argon Lazer Fotokoagülasyon ve Fotodinam...  2006
  80  Combination of photodynamic therapy, intravitreal triamcinolone injection, and standard laser photo...  2006
  81  Anjioid streaks'e bağlı gelişen koroid neovaskülarizasyonunda argon lazer fotokoagülasyon ve fotodin...  2006
  82  Intraocular lens haptic fracturing with neodymium: YAG laser: In vitro study...  2006
  83  Fakoemulsifikasyon cerrahisinde ultrason gücünün kullanım modaliteleri...  2006
  84  Tamsulosin kullanan katarakt hastalarında cerrahi sırasında gelişen flopi iris sendromu...  2006
  85  Sekonder skleral sütürlü göziçi lens implantasyonlarında arka segment komplikasyonları...  2006
  86  Bilateral combined cilioretinal artery and central retinal vein occlusion...  2006
  87  Miliary tuberculosis and bilateral multifocal choroidal involvement: place of indocyanine green ang...  2006
  88  Retinitis pigmentosoya bağlı makula ödeminde iç limitan membran soyulması...  2006
  89  İntravitreal triamsinolon asetonid enjeksiyonu sonrası endoftalmi...  2006
  90  Staining of vitreous with triamcinolone acetonide in retained lens surgery with phacofragmentation...  2006
  91  Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda epidemiyoloji ve etiyopatogenez...  2006
  92  Bilateral primary orbital non-Hodgkin's lymphoma in a patient with scleroderma: a case report...  2005
  93  Vitreoretinal cerrahide iç limitan membran soyulması...  2005
  94  Silikon yağının internal limitan membran üzerine etkisinin internal limitan membran üzerine etkisini...  2005
  95  Silikon yağının internal limitan membran üzerine etkisinin histopatolojik değerlendirilmesi....  2005
  96  Ağır silikon yağı (Oxane Hd) endotamponadı sonrasında gelişen ikincil proliferasyonlar...  2005
  97  Fakoemülsifikasyon ve göziçi lens implantasyonunun diabetik retinopati ilerlemesine etkisi...  2005
  98  Congenital upper eyelid entropion...  2005
  99  Psödoeksfoliasyon sendromunda renkli doppler ultrasonografi ile oftalmik arter kan akımının ölçümü v...  2005
  100  Yüksek doz interferon-alfa 2b ile tedavi edilen delta hepatiti tanılı hastada retinopati gelişmesi: ...  2005
  101  Refraktif cerrahi sonrası retinada dev yırtık...  2005
  102  Scleral buckling surgery in patients under 18 years of age...  2005
  103  Sympathetic ophthalmia and indocyanine green angiography...  2004
  104  Treatment outcomes in refractive accommodative esotropia...  2004
  105  Surgical management of postoperative endophthalmitis: Comparison of 2 techniques...  2003
  106  Retained submacular perfluorodecalin...  2003
  107  Management of free floating iris cycts in the anterior chamber: A case report...  2003
  108  Unilateral purtscher-like retinopathy after weight-lifting...  2003
  109  Indocyanine green angiography of retinal astrocytomas associated with tuberous sclerosis...  2003
  110  Vitreusa düşen lens parçalarında pars plana fakofragmantasyon...  2003
  111  Unilateral coexistent optic pit and choroidal coloboma...  2003
  112  Dev retinal yırtıklı bir olguda postoperatif hipotoni...  2003
  113  Fundus flavimakulatus ile eş zamanlı üveit...  2003
  114  Trabekülektomi sonrası gelişen bleb enflamasyonları...  2002
  115  Retina ve koroid neovaskülarizasyonu ile seyreden radyasyon retinopatisi...  2002
  116  Travmatik optik sinir zedelenmeleri....  2002
  117  Anaesthesia with EMLA® cream for botulinum a toxin injection into eyelids...  2002
  118  Tavşanlardaki endoftalmi modelinde, mikrobiyolojik ajanların silikon yağı ortamındaki in vivo davran...  2002
  119  Lens lüksasyon ve sublüksasyonlarinda pars plana fakofragmantasyon...  2002
  120  Biometri teknikleri ve özellikli olgularda biometrik değerlendirme...  2002
  121  Silikon cerrahisi ve komplikasyonları...  2002
  122  Unilateral retinal vasculitis, branch retinal artery occlusion and subsequent retinal neovasculariza...  2002
  123  Growth Behaviourof Microbiological Agents In Vitro Oil...  2002
  124  Staar kollamer arka kamara fakik göziçi lens implantasyonu...  2002
  125  Uveitis in juvenile arthritis...  2001
  126  Göz Kapağının 'öpüşen' (kissing) nevüsü...  2001
  127  Fakoemülsifikasyon sonrası ön kapsül açıklığı değişimi...  2001
  128  Alt rektus yuvarlaklaşması: Orbita taban kırığının özgün bir bulgusu...  2001
  129  Magnetic resonance imaging characteristics of posterior scleritis mimicking choroidal mass...  2001
  130  Tilt and decentration after primary and secondary transsclerally sutured posterior chamber intraocul...  2001
  131  Travmatik optik nöropati...  2001
  132  Prepapiller arteriyel lup ve vitreus hemorajisi...  2000
  133  Arka kapsül yırtığında katlanabilir intraoküler lens implantasyonu...  2000
  134  Eğik diskte klinik değerlendirme...  2000
  135  Refraktif cerrahi uygulanmış olgularda psikometrik değerlendirme...  2000
  136  Çocukta görsel gelişim ve refraksiyon...  1999
  137  Goldmann aplanasyon tonometresinde hata kaynakları...  1999
 • NO AD TARİH
  1  Dijital Destekli Görüntüleme Sistemi ile Uygulanan Üç Boyutlu Vitreoretinal Cerrahi Sonuçları... 03/11/2021 - 07/11/2021
  2  Diyabetik retinopati nedeniyle traksiyonel retina dekolmanı gelişen olgularda vitreoretinal cerrah... 03/11/2021 - 07/11/2021
  3  Nüks retina dekolmanı... 02/11/2021 - 07/11/2021
  4  Dev Yırtıklı Retina Dekolmanında Cerrahi Seçenekler... 02/11/2021 - 07/11/2021
  5  Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunu olan hastalar ile sağlıklı gönüllülerin serum lutein ve z... 09/12/2020 - 13/12/2020
  6  Semptomatik vitreomaküler traksiyon sendromlu olgularda pnömatik vitreolizis... 09/12/2020 - 13/12/2020
  7  VRC'de Üç Boyutlu Görüntüleme... 09/12/2020 - 13/12/2020
  8  Psödofakik Dev Yırtık Cerrahisi... 09/12/2020 - 13/12/2020
  9  Üst temporal at nalı yırtık için yapılan baraj laser fotokoagülasyondan 14 ay sonra gelişen ... 09/12/2020 - 13/12/2020
  10  Relation of anatomy with function following the surgical treatment of idiopathic epiretinal membrane... 24/07/2020 - 26/07/2020
  11  Yeni Tanı Almış Diyabetik Maküler Ödem Olgularında İntravitreal Aflibercept Tedavisi Sonuçla... 06/11/2019 - 10/11/2019
  12  Noneksüdatif Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu olan gözlerde katarakt cerrahisi... 06/11/2019 - 10/11/2019
  13  The effects of cataract surgery in eyes with nonexudative age-related macular degeneration... 04/09/2019 - 08/09/2019
  14  Cystoid macular edema after uneventful phacoemulsification surgery in eyes with epiretinal membrane... 04/09/2019 - 08/09/2019
  15  Wrinkled pigment epithelium detachment: a novel biomarker for better anatomic and functional outcome... 04/09/2019 - 08/09/2019
  16  Intravitreal ranibizumab and dexamethasone implant injections as primary treatment of diabetic macul... 04/09/2019 - 08/09/2019
  17  Vitrektomi Esnasında Gelişen Epitelyal Kist... 13/11/2018 - 18/11/2018
  18  Genç Yaş Grubunda Görülen Santral Retinal Ven Tıkanıklığı Tedavi Sonuçları... 13/11/2018 - 18/11/2018
  19  Diyabetik Hastada Epiretinal Membran Cerrahisi... 13/11/2018 - 18/11/2018
  20  Dev Yırtıklı Retina Dekolman Cerrahisi Sonrası Gelişen Maküla Deliği Tedavisi... 13/11/2018 - 18/11/2018
  21  SALUTE D - Diyabetik maküler ödeme bağlı görme bozukluğu olan Türk hastalarda Lucentis'in (Ra... 13/11/2018 - 18/11/2018
  22  Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Eş Zamanlı Çift Protokol Uygulaması: 12 Aylık Sonuçlarım... 13/11/2018 - 18/11/2018
  23  İzole Maküler Ven Tıkanıklığında İntravitreal Tedavi Alternatiflerinin Karşılaştırılmas... 13/11/2018 - 18/11/2018
  24  Maküler telenjiektazi tip 2 olgularında multimodal görüntüleme bulguları... 13/11/2018 - 18/11/2018
  25  Comparison of the outcomes of two different intravitreal treatment protocols in treatment naive phak... 20/09/2018 - 23/09/2018
  26  Intravitreal sulfur hexafluoride injection for the treatment of symptomatic focal vitreomacular trac... 20/09/2018 - 23/09/2018
  27  Outcomes of intravitreal ranibizumab monotherapy and dexamethasone implant combination regimen in th... 20/09/2018 - 23/09/2018
  28  Intravitreal Ranibizumab Monotherapy in Naive Eyes with Myopic Choroidal Neovascularisation... 30/08/2018 - 02/09/2018
  29  Makula deliği cerrahisi uygulanan olgularda vitreomakuler traksiyon varlığının sonuç görsel p... 24/10/2017 - 29/10/2017
  30  Subklinik retina dekolmanı tedavisinde baraj lazer fotokoagulasyon. Klinik retinal dekolmana progre... 24/10/2017 - 29/10/2017
  31  Sistemik problemi olmayan olguda varisella zoster virüs retiniti... 24/10/2017 - 29/10/2017
  32  Vitreomakuler traksiyon sendromu: Taban genişliği ve görme keskinliği arasındaki ilişki... 24/10/2017 - 29/10/2017
  33  Semptomatik retinal arteryel makroanevrizmada intravitreal ranbizumab tedavisi... 24/10/2017 - 29/10/2017
  34  Primer epiretinal membran cerrahisi yapılan gözlerde anatomik ve görsel sonuçlar... 24/10/2017 - 29/10/2017
  35  Primer epiretinal membran ameliyatı yapılan hastalarda diğer gözün durumu... 24/10/2017 - 29/10/2017
  36  Makula deliği olan ve cerrahi uygulanan hastaların diğer göz durumlarının incelenmesi... 24/10/2017 - 29/10/2017
  37  Dev yırtıklı retina dekolmanında katlanmış retinal flebin membran süpürücü yardımıyla a... 24/10/2017 - 29/10/2017
  38  Yüksek Kesili Vitrektomi Sisteminin Avantajları... 24/10/2017 - 29/10/2017
  39  Maküla deliği cerrahisi sonuçlarımızın anatomik ve fonksiyonel açıdan incelenmesi... 24/10/2017 - 29/10/2017
  40  Intravitreal ranibizumab therapy for symptomatic retinal arterial macroaneurysm... 07/09/2017 - 10/09/2017
  41  İntravitreal dexamethasone implant for refractory macular edema secondary to silicone-oil tamponade... 07/09/2017 - 10/09/2017
  42  Outcomes of intravitreal ranibizumab injections in treatment-naive diabetic macular edema patients w... 07/09/2017 - 10/09/2017
  43  Demarcation laser photocoagulation for subclinical retinal detachment: Can progression to retinal de... 07/09/2017 - 10/09/2017
  44  Oküler Toxoplazmozise Bağlı Aktif Koryoretiniti Olan Bir Hastada Klasik Tedavi Seçenekleri Kulla... 14/05/2017 - 18/05/2017
  45  Başlangıç görme keskinliği iyi olan diyabetik maküla ödemli hastaların anatomik ve fonksiyon... 09/11/2016 - 13/11/2016
  46  Diyabetik proliferatif vitreoretinopati ve traksiyonel retina dekolmanında bimanüel cerrahinin kol... 09/11/2016 - 13/11/2016
  47  Maküla deliği cerrahisinde dual membran blue ile epiretinal membran ve internal limitan membran so... 09/11/2016 - 13/11/2016
  48  Başlangıç görme keskinliği düşük olan diyabetik maküla ödemli hastaların anatomik ve fonk... 09/11/2016 - 13/11/2016
  49  Transskleral fiksasyonlu göz içi lenslerinde komplikasyonların önlenmesinde modifiye sütür yö... 09/11/2016 - 13/11/2016
  50  Sağlıklı bireylerde maküler perfüzyonun yaş ve cinsiyete göre değişiminin optik koherens to... 09/11/2016 - 13/11/2016
  51  Diyabetik maküla ödemi tanısıyla izlenen hastaların uzun dönem takip sonuçları... 09/11/2016 - 13/11/2016
  52  Erken dönem kuru tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda santral maküla ve koroid kalınlığı... 09/11/2016 - 13/11/2016
  53  Farklı yaşlardaki retinoskizisli olguların klinik özellikleri... 09/11/2016 - 13/11/2016
  54  Subklinik retina dekolmanlarında çevreleyici lazer fotokoagülasyon sonrası hastalığın doğal ... 09/11/2016 - 13/11/2016
  55  Retina alt kadranda 180 derece retinektomi yapılan hastalarda teknik ve sonuçlar... 09/11/2016 - 13/11/2016
  56  An ab-externo direct suturation technique for the scleral fixation of a subluxated intraocular lens... 10/09/2016 - 14/09/2016
  57  Successful surgical management of a case with suprachoroidal hemorrhage... 08/09/2016 - 11/09/2016
  58  Macular perfusion variations with age and sex with optical coherence tomography angiogram in healthy... 08/09/2016 - 11/09/2016
  59  Clinical significance of serum chitinase-3-like protein 1 in diabetic macular edema... 08/09/2016 - 11/09/2016
  60  Comparision of macular pigment optical density in patients with dry and wet age-related macular dege... 05/02/2016 - 09/02/2016
  61  Diyabetik maküla ödemli olgularda intravitreal deksametazon implant sonrası koroid kalınlığı ... 04/11/2015 - 08/11/2015
  62  EPİRETİNAL MEMBRAN VE MAKÜLER HOL OLAN GÖZLERDE RETİNA DIŞ SEGMENT YAPILARININ SPEKTRAL DOMAİ... 04/11/2015 - 08/11/2015
  63  Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ile ilişkili başlıca gen polimorfizmlerinin Türk toplumunda i... 04/11/2015 - 08/11/2015
  64  Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda Visucam 500 cihazı ile yapılan makula pigment optik dansites... 04/11/2015 - 08/11/2015
  65  Proliferatif vitreoretinopatide retinektominin yeri ve önemi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  66  Retinal ven tıkanıklığı tedavisinde maliyet-etkinlik değerlendirilmesi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  67  Diyabetik makülopatide periferik retinal iskeminin değerlendirilmesi: periferik iskemik indeks ve ... 04/11/2015 - 08/11/2015
  68  Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda Anti-VEGF ile tedavinin direkt medikal maliyet-etkinlik değe... 04/11/2015 - 08/11/2015
  69  Ön kamaraya uygulanmak üzere hazırlanan parenteral sefuroksim sodyum solusyonlarının farmasöti... 04/11/2015 - 08/11/2015
  70  Ön kamaraya uygulanan sefuroksim sodyum preparatının çeşitli sulandırma solusyonlarına bağl... 04/11/2015 - 08/11/2015
  71  Oküler iskemik sendrom ve santral retinal ven oklüzyonu birlikteliği: olgu sunumu... 04/11/2015 - 08/11/2015
  72  İyi gören diyabetik maküla ödemli hastalarında uygulanan intravitreal ranibizumab tedavisi sonu... 04/11/2015 - 08/11/2015
  73  Az gören diyabetik maküla ödemi hastalarında uygulanan intravitreal ranibizumab tedavisi sonuçl... 04/11/2015 - 08/11/2015
  74  Santral seröz koryoretinopatili olgularda intravitreal aflibersept uygulamasının etkinliği... 04/11/2015 - 08/11/2015
  75  Diyabetik Maküla Ödeminde Tedavinin İlk Yıllındaki Anti-VEGF Enjeksiyon Sayısı ve Harf Kazan... 04/11/2015 - 08/11/2015
  76  Neovasküler yaşa bağlı maküla dejenerasyonlu hastalarda dirençli subretinal sıvı varlığı:... 04/11/2015 - 08/11/2015
  77  Ranibizumab tedavisine yetersiz cevapli kabul edilen eksudatif tip yaşa bağlı maküla dejenerasy... 04/11/2015 - 08/11/2015
  78  Spontaneous resolution of an idiopathic macular hole... 17/09/2015 - 20/09/2015
  79  The association between macular pigment optical density and refractive errors.... 17/09/2015 - 20/09/2015
  80  Refractory subfoveal subretinal fluid in patients with neovascular age-related macular degeneration:... 17/09/2015 - 20/09/2015
  81  Is it really necessary to switch to combination therapy or to a new anti-VEGF agent in polypoidal ch... 17/09/2015 - 20/09/2015
  82  Refractory subfoveal subretinal fluid in neovascular ARMD: Is there a protective effect on visual ac... 12/09/2015 - 14/09/2015
  83  Ocular findings in patients with systemic sclerosis... 05/09/2015 - 09/09/2015
  84  Choroidal Thickness Alterations After Dexamethasone Intravitreal Implant in cases with diabetic macu... 11/07/2015 - 14/07/2015
  85  Improvement of visual acuity based on optical coherence tomography patterns following intravitreal r... 06/06/2015 - 09/06/2015
  86  Ozurdex Uygulanan Dirençli Diyabetik Maküla Ödemi Olgularında İntraretinal Hiperreklektif Nokta... 05/11/2014 - 09/11/2014
  87  Sistemik skleroz hastalarında göz tutulumunun değerlendirilmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  88  Farklı evrelerdeki epiretinal membranların görme keskinliği, santral retina kalınlığı ve fot... 05/11/2014 - 09/11/2014
  89  Nükleus Drop Hastalarında Nükleusun Farklı Tekniklerle Yenilmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  90  Maküla Deliği Ameliyatı Sırasında Vitreoskizis Görülmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  91  Vitreomaküler Traksiyon Sendromunda Spontan İyileşme... 05/11/2014 - 09/11/2014
  92  Diyabetik Maküler Ödemde Yeni Skorlama Projesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  93  Retinal Ven Tıkanıklarında Maküler Kistik Sıvı Büyüklüğünün Tedavi Yanıtına Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  94  Ozurdex Uygulanan Posterior Üveit Olgularında İntraretinal Hiperreflektif Nokta Değişimleri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  95  Vitrektomize Gözde Gelişen Matür Kataraktın Özellikleri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  96  Retinal Ven Tıkanıklığı Hastalarında Yapılan Laser Uygulaması ve Epiretinal Membran Gelişim... 05/11/2014 - 09/11/2014
  97  Retinal Ven Tıkanıklığı Hastalarında Epiretinal Membran Sıklığı ve İntravitreal Tedavi Pr... 05/11/2014 - 09/11/2014
  98  Harada Hastalığının Tanı ve Takibinde Optik Koherens Tomografi Bulgularının Önemi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  99  Araştırma Görevlileri Tarafından Gerçekleştirilen Katarakt Cerrahilerinde İntraoperatif Kompl... 05/11/2014 - 09/11/2014
  100  Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Subretinal Sıvının Görsel Prognoza Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  101  Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Pigment Epitel Dekolmanı Varlığının Görsel Prognoza Etki... 05/11/2014 - 09/11/2014
  102  Diyabetik Maküla Ödeminde Foveal Kist Büyüklüğünün Görsel Prognoza Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  103  Hyperreflective Dots in Diabetic Macular Edema with OCT... 05/11/2014 - 09/11/2014
  104  Ozurdex Uygulanan Dirençli Maküla Ödemi Olgularında İntraretinal Hiperreflektif Nokta Değişim... 05/11/2014 - 09/11/2014
  105  Ozurdex Uygulanan Dirençli Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Olgularında İnraretinal Hiperrefle... 05/11/2014 - 09/11/2014
  106  Diyabetik Maküler Ödemde Yeni Skorlama Projesi İle Deksametazon İmplant Yanıtının Değerlendi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  107  Glokom Olguları ile Normal Olguların Optik Sinir Etrafındaki Koroid Kalınlıklarına Göre Karş... 05/11/2014 - 09/11/2014
  108  Yüksek Hipermetroplarda Optik Düşük Kohorens Reflektometri ve A-scan Ultrasonografi Ölçümleri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  109  Tek Gözünde Yaş Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Olan Olguların Diğer Gözünde Maküla ... 05/11/2014 - 09/11/2014
  110  Diyabetik Maküla Ödemi Hastalarında Daha Önce Uygulanan Laser Fotokoagülasyon Tedavisi ile Epir... 05/11/2014 - 09/11/2014
  111  Diyabetik Maküla Ödeminde Subretinal Sıvı Varlığının Görme Prognozuna Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  112  Evaluation of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after intravitreal ozurdex impla... 11/09/2014 - 14/09/2014
  113  Evaluation of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after Ozurdex application in pat... 11/09/2014 - 14/09/2014
  114  Acute retinal necrosis developed after intravitreal Ozurdex implantation... 11/09/2014 - 14/09/2014
  115  Evaluation of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after intravitreal dexamethasone... 11/07/2014 - 12/07/2014
  116  Evalution of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after Ozurdex application in pati... 20/03/2014 - 23/03/2014
  117  Katarakt ameliyatı sonrası kontrolsüz ilaç kullanımına bağlı keratit ve endoftalmi gelişimi... 14/03/2014 - 16/03/2014
  118  ALLOGENİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILMIŞ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSUNDA UNİLATERAL LÖSEMİK ... 06/03/2014 - 08/03/2014
  119  Katarakt cerrahisi sonrası görme keskinliğinin öngörülmesinde preoperatif potansiyel görme ke... 06/11/2013 - 10/11/2013
  120  Diyabete İkincil Gelişen Geniş Subhyaloid Hemorajide Cerrahi Yaklaşım... 06/11/2013 - 10/11/2013
  121  Retina Dekolmanı Gelişen Koroid Kolobomlu Hastada Vitrektomi Ameliyatının Başarısı... 06/11/2013 - 10/11/2013
  122  Makülar Hol Hacminin Postoperatif Makula Kalınlığı Üzerine Etkisi... 06/11/2013 - 10/11/2013
  123  Retina Polikliniğine Başvuran Hastaların Yaşam Kalitesinin VFQ-39 Anketi ile Değerlendirilmesi... 06/11/2013 - 10/11/2013
  124  Maküler Ödem Tedavisinde Deksametazon İmplantının Erken Dönem Sonuçları... 06/11/2013 - 10/11/2013
  125  Epiretinal Membranlı Fakik Olgularda Ne Zaman Vitrektomi Yapılmalı?... 06/11/2013 - 10/11/2013
  126  23 Gauge Transkonjonktival Sütürsüz Teknik ile Yapılan Silikon Alınması Sonuçlarımız... 06/11/2013 - 10/11/2013
  127  Diyabetik maküla ödemi tedavisinde intravitreal ranibizumab uzun dönem sonuçlarımız... 06/11/2013 - 10/11/2013
  128  Retinal Ven Oklüzyonuna Bağlı Makula Ödemi Tedavisinde Ranibizumab Sonuçlarımız... 06/11/2013 - 10/11/2013
  129  Koroid Neovaskülarizasyonunda intravitreal Ranibizumab Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları... 06/11/2013 - 10/11/2013
  130  Optik sinirin psödoduplikasyonu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  131  Ödemli kornealarda Orbscan II, ultrasonik pakimetri ve visante ön segment optik koherens tomografi... 06/11/2013 - 10/11/2013
  132  İntakt arka kapsülü olan olguda Ozurdex implantının arka kameraya migrasyonu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  133  Büyük kemik fraktürü sonrasında görülen sektöryel koroidal iskemi(Triangle Sendromu)... 06/11/2013 - 10/11/2013
  134  Böbrek nakli olgusunda eş zamanlı silioretinal arter tıkanıklığı ve santral retinal ven staz... 06/11/2013 - 10/11/2013
  135  Hemisferik retinal arter oklüzyonunda ön kamara ponksiyonu sonucu hızlı klinik düzelme... 06/11/2013 - 10/11/2013
  136  Reliability of potential acuity-meter predictions in phaco surgery... 05/10/2013 - 09/10/2013
  137  Results of Ranibizumab injection in macular edema related to retinal vein occlusion... 26/09/2013 - 29/09/2013
  138  Results of intravitreal ranibizumab treatment in diabetic macular edema... 26/09/2013 - 29/09/2013
  139  The effect of macular hole volume on postoperative central macular thickness... 26/09/2013 - 29/09/2013
  140  Long-term results of viscocanalostomy and phacoviscocanalostomy: a twelve year follow-up study... 17/07/2013 - 20/07/2013
  141  Results of silicone oil removal with 23-Gauge suturless transconjunctival technique... 08/06/2013 - 11/06/2013
  142  Early results of OZURDEX in macular edema... 08/06/2013 - 11/06/2013
  143  Long-term results of intravitreal ranibizumab monotherapy in patients with age related macular degen... 08/06/2013 - 11/06/2013
  144  Travmatik lens luksasyonlarında farklı cerrahi yaklaşımların postoperatif retina dekolmanı sı... 17/10/2012 - 21/10/2012
  145  Az görme ile başvuran olguda Hodgkin lenfoma saptanması... 17/10/2012 - 21/10/2012
  146  Görme keskinliği >=0.8 olan yaş tipe bağlı makula dejenerasyonlu hastalarda tedavi sonuçlarım... 17/10/2012 - 21/10/2012
  147  Düşük düzeyde görme keskinliğine sahip yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan hastalarda intr... 17/10/2012 - 21/10/2012
  148  Diyabetik makula ödemi, retina damar tıkanıklığı ve üveite bağlı ikincil gelişen makula ö... 17/10/2012 - 21/10/2012
  149  Santral seröz retinopatide spontan düzelme... 17/10/2012 - 21/10/2012
  150  Psödofakik retina dekolmanlı hastalarda kombine vitreoretinal cerrahi ve serklaj uygulamanın fonk... 17/10/2012 - 21/10/2012
  151  Spontaneous resolution of central serous chorioretinopathy in short follow-up period... 06/09/2012 - 09/09/2012
  152  Functinal and anatomical outcomes of combined vitreoretinal surgery with encircling band in pseudoph... 06/09/2012 - 09/09/2012
  153  Earyl results of intravitreal ranibizumab treatment in diabetic macular edema... 04/11/2011 - 05/11/2011
  154  Results of early treatment of ranibizumab injection in macular edema related to retinal vein occlusi... 04/11/2011 - 05/11/2011
  155  kuru tip yaşa bağlı senil makula dejeneresansı olan hastalarda drusen tipleri... 05/10/2011 - 09/10/2011
  156  Koroid neovaskülarizasyonunda intravitreal ranibizumab tekil tedavisinin uzun dönem sonuçları... 05/10/2011 - 09/10/2011
  157  Vitrektomize Gözlerde Katarakt Cerrahisi Sonuçlarımız... 05/10/2011 - 09/10/2011
  158  Evaluation of the correlation obesity and glaucoma in pediatric age group... 04/07/2011 - 07/07/2011
  159  Evaluation of the correlation between obesity and glaucoma in pediatric age group... 04/07/2011 - 07/07/2011
  160  Retinal Detachment in a Professional Boxer with Megalocornea... 04/06/2011 - 07/06/2011
  161  Türkiye'de Göz hastalıkları Olgularında Malpraktıs İdddialarının Değerlendirilmesi... 29/09/2010 - 03/10/2010
  162  Koroidal Nevüsün Optikal Koherens Tomografi ve Fundus Otofloresans Görüntüleri... 29/09/2010 - 03/10/2010
  163  Atipik diffüz koroidal hemanjiyom... 29/09/2010 - 03/10/2010
  164  Management of traumatic dislocated crystalline lens... 04/09/2010 - 08/09/2010
  165  Anterior segment reconstruction in penetrating injuries... 04/09/2010 - 08/09/2010
  166  Transcanalicular dacryocystorhinostomy with diode laser... 04/09/2010 - 08/09/2010
  167  Partial penetrating keratoplasty with extraction of dislocated crystalline lens and transscleral IOL... 04/09/2010 - 08/09/2010
  168  Centralization of subluxed lens with Cionni ring, posterior capsulorhexis and IOL implantation... 04/09/2010 - 08/09/2010
  169  Transscleral fixation of subluxed IOL... 04/09/2010 - 08/09/2010
  170  Limbal stem cell transplantation in different cases... 04/09/2010 - 08/09/2010
  171  Suprachoroidal shunt implant in refractory glaucoma... 04/09/2010 - 08/09/2010
  172  Fundus autofluorescent images between blue light blocking yellow tinted IOLs and non-tinted IOLs... 04/09/2010 - 08/09/2010
  173  The analysis of macula pigment optical density change by age... 02/09/2010 - 05/09/2010
  174  Challinging points in diagnosis of retinal capillary hemangioma... 02/09/2010 - 05/09/2010
  175  Early results of ranibizumab in patients choroidal neovascularization... 02/09/2010 - 05/09/2010
  176  Early endophthalmitis after bevacizumab injection in diabetic patients... 02/09/2010 - 05/09/2010
  177  OCT and autoflorescent images of choroidal nevus... 02/09/2010 - 05/09/2010
  178  kromoforlu lenslerin kullanılması yararlı mıdır?... 28/04/2010 - 29/04/2010
  179  Travmatik submaküler hemoraji nedeniyle intravitreal R-TPA ve SF6 gaz uygulaması: Olgu sunumu... 19/11/2009 - 23/11/2009
  180  Brillant mavisi ile maküla deliği cerrahi sonuçlarımız... 11/11/2009 - 15/11/2009
  181  Postoperatif Aspergillus Terreus endoftalmisinde tedavi seçenekleri... 11/11/2009 - 15/11/2009
  182  Foveal retinoskizis tanısında optik koherans tomografinin yeri... 11/11/2009 - 15/11/2009
  183  Usher sendromunda makula patolojilerinde tedavi yaklaşımları... 11/11/2009 - 15/11/2009
  184  20-Gauge standart, 23 ve 25-gauge transkonjunktival sütürsüz sklerotomi sonrası sklerotomi alan... 07/10/2009 - 11/10/2009
  185  Healing mechanism and histological changes of sclerotomy sites after 20-Gauge standard, 23 and 25-ga... 13/06/2009 - 16/06/2009
  186  Comparative study on photodynamic monotherapy and photodynamic therapy and anti-VEGF triple manageme... 13/06/2009 - 16/06/2009
  187  Nd: YAG laser embolysis for branch retinal artery occlusion... 13/06/2009 - 16/06/2009
  188  Vitreoretinal surgical management of congenital retinoschisis... 14/05/2009 - 17/05/2009
  189  Unilateral orbital emphysema after sneezing: case report... 14/05/2009 - 17/05/2009
  190  Management of traumatic closed free funnel retinal detachment: parachute retina... 14/05/2009 - 17/05/2009
  191  Hapşurma sonrası gelişen orbital amfizem... 19/11/2008 - 23/11/2008
  192  Keratokonuslu bir olguda uygulanabilecek cerrahi seçenekler... 19/11/2008 - 23/11/2008
  193  Pars plana vitrektomi yoluyla vitreusa dislike intraoküler lens, nucleus drop ve ön kamera lensi ... 19/11/2008 - 23/11/2008
  194  23G pars plana vitrektomi ile combine koaksiyel mikroinsizyonel katarakt cerrahisi... 19/11/2008 - 23/11/2008
  195  İntravitreal oblik tunnel enjeksiyon tekniğinin standart enjeksiyon yöntemi ile karşılaştırı... 19/11/2008 - 23/11/2008
  196  Yaşa bağlı makula dejeneresansı ve glokom hastalığının yaşam kalitesi üzerine etkileri... 19/11/2008 - 23/11/2008
  197  Topikal anestezi ile fako cerrahisi esnasında gelişen nukleus dropun aynı seansda tedavisi... 19/11/2008 - 23/11/2008
  198  Pars plana vitrektomi esnasında suprakoroidal hemoraji gelişimi: Olgu sunumu... 19/11/2008 - 23/11/2008
  199  Diabetes mellitus hastalarında katarakt ameliyatından sonra makula kalınlığının OKT ile değe... 19/11/2008 - 23/11/2008
  200  Spontaneous suprachoroidal haemorrhage in a patient on warfarin, aspirin and amiodorone therapy... 13/06/2008 -
  201  Prompt management of crystalline lens drop during topical phaco surgery... 13/06/2008 -
  202  Comparison of vitreous and plasma levels of vascular endothelial growth factor, interleukin-6 and he... 13/06/2008 -
  203  The Effects Of İntravitreally İnjected Bevacizumab On The Retina And Retina Pigment Epithelium: Ex... 13/06/2008 - 15/06/2008
  204  Dev yırtıklı dekolmanlarda cerrahi yaklaşım ve sonuçlar... 30/11/2007 -
  205  İntravitreal triamsinalon asetonid uygulaması sonrasında göz içi basıncı artışı ve etyoloj... 30/10/2007 - 02/11/2007
  206  Diabetes Mellitusu Olan ve olmayan retina dekolmanı olgularının vitreus ve plazmalarında vaskül... 30/10/2007 - 02/11/2007
  207  Lens dislokasyonu ile kombine retina dekolmanlarında yaklaşım... 30/10/2007 - 02/11/2007
  208  Travmatik optik sinir avulsiyonu... 30/10/2007 - 02/11/2007
  209  Diabetik hastalarda katarakt operasyonu öncesinde makulanın değerlendirilmesi... 30/10/2007 - 02/11/2007
  210  İdiopatik makula deliklerinin tedavisinde düşük konsantrasyonlu indosiyanin yeşili ile retina i... 30/10/2007 - 02/11/2007
  211  Konvansiyonel retina dekolman cerrahisinde sörklaj mesafesi, 12 mm sihirli uzaklık?... 30/10/2007 - 02/11/2007
  212  Traksiyonel retina dekolmanlı ağır proliferatif diabetik retinopatide (APDR) bimanuel cerrahi... 30/10/2007 - 02/11/2007
  213  Pars plana vitrektomi cerrahisi sonrası gelişen sempatik oftalmi-olgu sunumu... 30/10/2007 - 02/11/2007
  214  Diabetik olgularda pars plana vitrektomi sonrası nüks vitreus hemorajilerinin değerlendirilmesi... 30/10/2007 - 02/11/2007
  215  Fotodinamik tedavi sırasında ve erken dönemde görülen yan etkiler... 30/10/2007 - 02/11/2007
  216  Outcome of zone 1 retinopathy of prematurity.... 14/09/2007 -
  217  İntravitreal bevacızumab'ın retina pigment epitel düzeyine ulaşımı ve etkileri:deneysel in-vi... 26/08/2007 - 29/08/2007
  218  Makula ödemi tedavisinde Bevakizumab kullanımı güvenilir mi? ?,... 28/10/2006 - 01/11/2006
  219  Diyabetik makular ödemin cerrahi tedavisinin değerlendirilmesi?,... 28/10/2006 - 01/11/2006
  220  Proliferatif diyabetik retinopati tedavisinde bimanual cerrahinin etkinliğinin değerlendirilmesi... 28/10/2006 - 01/11/2006
  221  Eş zamanlı bilateral regmatojen retina dekolmanı: Sekiz olgu sunumu?,... 28/10/2006 - 01/11/2006
  222  Posterior dislocation of foldable intraocular lens together with capsular bag and capsular tension r... 18/09/2005 - 22/09/2005
  223  Effect of phacoemulsification with intraocular lens implantation on progression of diabetic retinopa... 18/09/2005 - 22/09/2005
  224  Sütürlü lens implantasyonu yapılan hastalarda arka segment komplikasyonları... 17/09/2005 - 21/09/2005
  225  Fakoemülsifikasyon ve göziçi lens implantasyonunun diabetik retinopati ilerlemesine etkisi... 17/09/2005 - 21/09/2005
  226  Ön kamara fakik GİL cerrahisi sonrası gelişen dev yırtıklı dekolman-ardışık cerrahiler ile... 17/09/2005 - 21/09/2005
  227  Fundus değişiklikleri ile presente olan hipofiz makroadenomu?,... 17/09/2005 - 21/09/2005
  228  İntravitreal triamsinolon kullanımı sonrası karşılaşılabilecek sorunlar... 17/09/2005 - 21/09/2005
  229  Standart fako cerrahisi sonrası gelişen multipl komplikasyonların rehabilitasyonu?,... 17/09/2005 - 21/09/2005
  230  Yüksek doz interferon-alfa 2b ile tedavi edilen delta hepatiti tanılı hastada retinopati gelişme... 16/09/2005 - 20/09/2005
  231  Silicone oil in pediatric complicated retinal detachments.... 15/10/2004 - 16/10/2004
  232  A rare case of retinocytoma diagnosed in a 12-year-old child.... 15/10/2004 - 16/10/2004
  233  Silikon alınması olgularında klinik sonuçlar?.... 09/10/2004 - 13/10/2004
  234  Aplastik anemide bilateral spontan subhyaloid hemoraji... 09/10/2004 - 13/10/2004
  235  Silikon yağının internal limitan membrane üzerine etkisinin histopatolojik olarak gösterilmesi... 09/10/2004 - 13/10/2004
  236  Genç erişkinlerde Harada hastalığının değişik klinik yönleri... 09/10/2004 - 13/10/2004
  237  Fakoemülsifikasyon sonrasında korneal insizyon fistülü ve ağır hipotoni... 09/10/2004 - 13/10/2004
  238  Pediatrik komplike retina dekolmanlarında silikon yağının kullanımı... 09/10/2004 - 13/10/2004
  239  Vitrektomili gözlerde değişik silikon removal teknikleri... 09/10/2004 - 13/10/2004
  240  Vitrektomi ile kombine mikroinsizyonel katarakt cerrahisi.... 09/10/2004 - 13/10/2004
  241  Vitreusa lükse lens ve lens fragmanlarında triamsinolon ile pars plana fakofragmantasyon sonuçlar... 09/10/2004 - 13/10/2004
  242  Subfoveal koroid neovaskülarizasyonunda fotodinamik terapi klinik sonuçlarımız.... 09/10/2004 - 13/10/2004
  243  Fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrasında ön kamarada kristalin lens parçaları.... 09/10/2004 - 13/10/2004
  244  Lokalize bilateral orbital non-Hodgkin lenfoma: Olgu sunumu... 23/09/2004 - 28/09/2004
  245  The effect of ultraviolet-B on various intraocular lenses... 18/09/2004 - 22/09/2004
  246  Intravitreal triamcinolone in pars plana phacofragmentation for dislocated lens and lens fragments.... 18/09/2004 - 20/09/2004
  247  Surgical correction of traumatic iridodialysis and lens luxation... 18/09/2004 - 22/09/2004
  248  Microincisional cataract surgery combined with vitrectomy... 18/09/2004 - 22/09/2004
  249  MICS and thinoptix implantation... 18/09/2004 - 22/09/2004
  250  Retained crystalline lens fragments in anterior chamber after phacoemulcification... 18/09/2004 - 22/09/2004
  251  Complication incidence in phacoemulcification surgery during learning period... 18/09/2004 - 22/09/2004
  252  The efficacy of viscoelastics in anterior chamber in vitrectomy surgery combined with phacoemulcific... 18/09/2004 - 22/09/2004
  253  Microincisional cataract surgery combined with vitrectomy... 18/09/2004 - 22/09/2004
  254  MICS and phaco modalities with different machines... 18/09/2004 - 22/09/2004
  255  Distribution of intraocular lens power and material in cataract series... 18/09/2004 - 22/09/2004
  256  Ultrasonic modalities in phaco surgery and MICS with cold phaco... 18/09/2004 - 22/09/2004
  257  Transient opacification of hydrophilic acrylic IOL after irrigation with carbachol... 18/09/2004 - 22/09/2004
  258  Clinical results in cases with silicone-oil removal.... 18/06/2004 - 22/06/2004
  259  Internal limiting membrane peeling in epiretinal membrane, diabetic macular edema, and macular hole ... 18/06/2004 - 22/06/2004
  260  Triamcinolone acetonide in pars plana phacofragmentation for crystalline lens luxation... 18/06/2004 - 22/06/2004
  261  Subfoveal choroidal neovascular membranes in age-related macular degeneration and transpupillary the... 18/06/2004 - 22/06/2004
  262  Scleral buckling surgery in patients under 18 years of age... 18/06/2004 - 22/06/2004
  263  Systemic tuberculosis with bilateral multifocal choroidal involvement: Place of indocyanine gren ang... 18/06/2004 - 22/06/2004
  264  Distribution of indocyanine green angiography... 18/06/2004 - 22/06/2004
  265  The preliminary results of photodynamic therapy of subfoveal choroidal neovascularization associated... 18/06/2004 - 22/06/2004
  266  Ocular hypotonia following pars plana vitrectomy and silicone oil injection due to giant retinal tea... 18/06/2004 - 22/06/2004
  267  Diode laser cyclophotocoagulation for refractory glaucoma... 18/06/2004 - 22/06/2004
  268  Silicone removal by posterior capsulorhexis combined with foldable IOL implantation in eyes with sil... 18/06/2004 - 22/06/2004
  269  Nucleus dislocation in phacoemulsification surgery in vitrectomized eyes... 18/06/2004 - 22/06/2004
  270  Transscleral iris prosthetic IOL in severe traumatic eyes... 18/06/2004 - 22/06/2004
  271  Tek taraflı akut retinal nekroz sendromunda tanı ve tedavi yaklaşımı... 04/10/2003 - 08/10/2003
  272  İnternal limitan membran (ILM) kalınlaşması olan retinitis pigmentozalı bir olgunun göz bulgul... 04/10/2003 - 08/10/2003
  273  The efficacy of several treatment combinations with intravitreal amphotericin B, dexamethasone, pars... 07/06/2003 - 12/06/2003
  274  Rhegmatogenous retinal detachment associated with branch retinal vein occlusion... 07/06/2003 - 12/06/2003
  275  The effect of triamcinolone during vitrectomy... 07/06/2003 - 12/06/2003
  276  The effect of YAG laser iridotomy on pigment dispersion in pigmentary glaucoma... 07/06/2003 - 12/06/2003
  277  Retinal detachment surgery in a case with Ehler-Danlos syndrome... 07/06/2003 - 12/06/2003
  278  Phaco surgery in vitrectomized eyes and unexpected intraoperative complications... 07/06/2003 - 12/06/2003
  279  Yüksek miyopide fakoemülsifikasyon ve göziçi lens implantasyonu?,... 05/10/2002 - 09/10/2002
  280  Posterior mikroftalmus... 05/10/2002 - 09/10/2002
  281  Anjioid streak olgularında indosyanin yeşil anjiografisi... 05/10/2002 - 09/10/2002
  282  Arka kamara fakik göziçi lens implantasyonu (Staar kollamer lens)?,... 05/10/2002 - 09/10/2002
  283  Transscleral sutured foldable intraocular lens ımplantation.... 05/06/2002 - 09/06/2002
  284  Medical and surgical treatment approaches in Candida endophthalmitis... 05/06/2002 - 09/06/2002
  285  Trans-scleral sutured aniridia lens implantation in vitrectomized eyes with substantial iris defect ... 05/06/2002 - 09/06/2002
  286  Phacoemulsification in eyes filled with silicone oil... 05/06/2002 - 09/06/2002
  287  Different approaches in combined silicone oil removal and phacoemulsification... 05/06/2002 - 09/06/2002
  288  Trans-scleral sutured aniridia lens implantation in vitrectomised eyes with substantial iris defect... 17/05/2002 - 19/05/2002
  289  Retained submacular perfluorodecalin and its indocyanine green and fluorescein angiographic features... 21/04/2002 - 25/02/2002
  290  Pars plana phacofragmantation in lens luxation and subluxation... 14/02/2002 - 17/02/2002
  291  Pars plana phacofragmantation in cases with opacified lenses during posterior segment surgery... 14/02/2002 - 17/02/2002
  292  Endofakoemülsifikasyon: Teknik ve Endikasyonlar... 23/09/2001 - 26/09/2001
  293  Radyoterapi sonrası geç dönem radyasyon retinopatisi... 23/09/2001 - 26/09/2001
  294  İdiopatik neovasküler membranlar... 23/09/2001 - 26/09/2001
  295  Makula ödemi ile seyreden uzak yerleşimli retinal makroanevrizma... 23/09/2001 - 26/09/2001
  296  Spor aktivitesine bağlı Purtscher retinopatisi,... 23/09/2001 - 26/09/2001
  297  Anaesthesia with EMLA for botulinum injection in eyelids... 22/07/2001 - 26/07/2001
  298  Foldable transscleral sutured IOL implantation in aphakia after lensectomy with various techniques... 03/06/2001 - 07/06/2001
  299  Repositining of luxated IOLs... 03/06/2001 - 07/06/2001
  300  Phacoemulsification and capsular tension ring insertion in subluxated traumatic cataract... 03/06/2001 - 07/06/2001
  301  Phacoemulsification and foldable IOL implantation with silicone removal via posterior capsulorhexis... 03/06/2001 - 07/06/2001
  302  Phacoemulsification and foldable surgery combined with pars plana vitrectomy... 03/06/2001 - 07/06/2001
  303  Phythiriasis palpebrarum... 03/06/2001 - 07/06/2001
  304  Removal of luxated foldable IOL and capsular tension ring and transscleral sutured IOL implantation... 03/06/2001 - 07/06/2001
  305  Yag laser application in free iris cysts in anterior chamber... 03/06/2001 - 07/06/2001
  306  Colour doppler assessment of blood flow in eyes with central retinal vein occlusion.... 03/06/2001 - 07/06/2001
  307  Gonioscopic evaluation and tonometry in Staar collamer posterior chamber phakic intraocular lens... 03/06/2001 - 07/06/2001
  308  Anaesthesia with EMLA® for Botulinum toxin injections in eyelids?,... 03/06/2001 - 07/06/2001
  309  Congenital upper eyelid entropion with corneal ulceration?,... 03/06/2001 - 07/06/2001
  310  Retinal vascular changes in Crohn?s disease?,... 03/06/2001 - 07/06/2001
  311  Surgical management in endophthalmitis: comparison of two techniques... 03/06/2001 - 07/06/2001
  312  Treatment outcomes in pure refractive accommodative esotropia?,... 03/06/2001 - 07/06/2001
  313  Dying of the lens capsule with tripan blue: various techniques... 03/06/2001 - 07/06/2001
  314  Pars plana vitrectomy and pars plana insertion of Molteno tube in intractable glaucoma... 03/06/2001 - 07/06/2001
  315  Pars plana molteno tube implantation surgery in aphakic or pseudophakic eyes with intractable glauco... 08/02/2001 - 11/02/2001
  316  IOL exchange surgery for the opacified IOLs... 08/02/2001 - 11/02/2001
  317  Fakoemülsifikasyon sonrası ön kapsül değişimi... 30/09/2000 - 02/10/2000
  318  Beyaz nokta sendromlarında indosyanin yeşil anjiografinin yeri... 30/09/2000 - 04/10/2000
  319  The changes of voulting and rotations of staar collamer posterior chamber phakic intraocular lenses ... 02/09/2000 - 06/09/2000
  320  Uveitis in juvenil arthritis... 18/06/2000 - 23/06/2000
  321  Travmatik optik sinir zedelenmeleri.... 02/10/1999 - 06/10/1999
  322  Eğik diskte klinik değerlendirme... 02/10/1999 - 06/10/1999
  323  Ocular findings in ichthyosis?,... 16/09/1999 - 18/09/1999
  324  Management of punctal atresia?,... 16/09/1999 - 18/09/1999
  325  Rounding of inferior rectus muscle: A unique sign of orbital floor fracture?,... 16/09/1999 - 18/09/1999
  326  Divided nevus of the eyelid?,... 16/09/1999 - 18/09/1999
  327  Konjenital entropion- vaka sunumu... 15/09/1998 - 20/09/1998
  328  Akomodatif refraktif esotropya klinik özellikleri... 15/09/1998 - 20/09/1998
  329  Extracapsular cataract extraction and IOL implantation after retinal detachment surgery?,... 06/09/1998 - 09/09/1998
 • NO AD YIL
  1  Gelişim, Tanı, Tedavi ve Hukuki Yönleriyle Endoftalmi...  2021
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Postoperatif/postebjeksiyon Endoftalmi Güncel Vitreoretinal Cerrahi...  2021
  2  Vitreomaküler Traksiyon Sendromu Maküla Hastalıklarında Vitreoretinal Cerrahi...  2020
  3  Endoftalmide klinik tanı ve tedavi yöntemleri Temel Göz Hastalıkları...  2015
  4  Makula Ödeminde Semptomatoloji, Klinik Tanı ve Epidemiyoloji Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Özel Dergisi 2013 - Cilt 6 Sayı 1...  2013
  5  Diyabetik Makula Ödemi Tedavisinde İmplant Uygulamaları Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Özel Dergisi 2013 - Cilt 6 Sayı 1...  2013
  6  Endoftalmide klinik, tanı ve tedavi yöntemleri Temel göz hastalıkları...  2010
  7  Hemoglobinopatiler Tıbbi Retina...  2009
  8  Santral seröz koryoretinopati Optik koherens tomografi...  2007
  9  Retina Oküler Ayırıcı Tanı...  2004
 • NO AD TARIH
  1  DEÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD Polikliniği'nde katarakt tanısı olan hastalarda görme keskinliği ve kontrast duyarlılığın farklı eşellerle değerlendirilmesi: Kesitsel bir çalışma...  7/2011 - /
  2  Transkonjonktival 23 Gauge tekniği ile sütürsüz pars plana vitrektomi sonuçlarımız...  5/2006 - 5/2008
 • NO AD YIL
  1  45. TOD Ulusal Kongresinde SOE Konferansı sunumu...  2011
  2  Türk Oftalmoloji Dergisi en başarılı yayın üçüncülük ödülü...  2015
  3  3D Video of the Month...  2020