Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. FİGEN ÇOŞKUN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ACİL TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı  2000
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Acil Tıp  2006
  Profesör  Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Vaccination Status and Outcome of Hospitalized Patients with Coronavirus Disease 2019 Before and Aft...  2023
  2  Evaluation of brain computed tomography results in pediatric traumas...  2023
  3  Dermatological Emergencies in a Tertiary Hospital: A Descriptive Study...  2022
  4  A bibliometric study on the publication errors in emergency medicine journals from 2000 to 2020...  2022
  5  Women's representation in emergency medicine journals across two decades: 2000'2019...  2021
  6  Bedside Temporary Transvenous Pacemaker Insertion in the Emergency Department: A Single-Center Exper...  2021
  7  Electrocardiography abnormality in a suicide attempt with levetiracetam...  2021
  8  Hidroksiklorokin tedavisi alacak COVID-19 hastalarında elektrokardiyografi takibini erken sonlandıra...  2021
  9  How were Non-COVID pulmonary patients and diseases affected from COVID-19 pandemic period?...  2021
  10  EVALUATION OF COMPLICATIONS ASSOCIATED WITHCARDIOPULMONARY RESUSCITATIONIN EMERGENCY DEPARTMENT...  2020
  11  EFFECTIVENESS OF ULTRASONOGRAPHY IN IMAGING ASSESSMENT OF PNEUMOTHORAX, RIB FRACTURES, AND HEMOTHORA...  2019
  12  Factors triggering seizures in patients presenting with epileptic seizures to the Emergency Departme...  2019
  13  THE INFLAMMATION OF EPIPLOIC APPENDIX: PRIMARY EPIPLOIC APPENDAGITIS...  2019
  14  Medical students' knowledge of ultrasonography: effects of a simulation-based ultrasound training pr...  2018
  15  The relation between scapula fracture and the severity of trauma in blunt thoracic trauma...  2018
  16  Role of Procalcitonin in Evaluation of the Severity of Acute Cholecystitis...  2016
  17  A potentially fatal complication that may occur during dental treatment: "foreign body aspiration...  2015
  18  Determination of optimum conditions for color and COD removal of Reactive Blue 19 by Fenton oxidatio...  2014
  19  Mean Platelet Volume and Red Cell Distribution Width as a Diagnostic Marker in Acute Appendicitis...  2014
  20  Comparison of the effectiveness of intravenous piracetam and intravenous dimenhydrinate in the treat...  2013
  21  Comparison of success and pain levels of supination-flexion and hyperpronation maneuvers in childhoo...  2013
  22  An assessment on the use of infrascanner for the diagnosis of the brain hemotoma by using support ve...  2010
  23  The relationship between B-type natriuretic peptide levels and echocardiographic parameters in patie...  2010
  24  Non-occlusive mesenteric ischemia in a chronic dialysis patient: a case report...  2008
  25  Holter monitoring for 24 hours in patients with thromboembolic stroke and sinus rhythm diagnosed in ...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Acil Serviste Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Konsültasyonu İstenilen Hastaları... 13/03/2023 - 16/03/2023
  2  Covıd-19 Enfeksiyonu Tanılı Olgularda Pulmoner Tromboemboli Varlığını Öngörebilir Miyiz. Sk... 27/09/2022 - 30/09/2022
  3  Acil Serviste Yaşlı Hastalarda Üriner Sistem İnfeksiyonu Tanı Kriterleri Nelerdir?... 23/03/2022 - 27/03/2022
  4  Pectus Karinatumlu Bir Hastada ST Elevasyonlu Myokard İnfarktüsü Tanı Güçlüğü... 25/04/2019 - 28/04/2019
  5  A meta-analysis of the effects on intubation conditions.... 13/09/2003 - 17/09/2003
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Arteriyel Kan Gazı Analizi ve Yorumlanması Acil Tıp Güncel...  2023
  2  Sepsis Tüm Yönleriyle Acil Tıp Tanı, Tedavi ve Uygulama Kitabı...  2022
  3  Covid 19 pandemisi yönetim birimi alınan kararlar ve uygulamalarıDokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Covid19 Pandemisi Yönetimi...  2021
  4  DEÜ Hastanesi Pandemi Poliklinik İşleyişiDokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Covid19 Pandemisi Yönetimi...  2021
  5  ACİL TIP Ölümcül Ritimlerde Tanı ve Tedavi BÜTÜNCÜL TIP Birinci Basamakta ve Aile Hekimliginde...  2019
 • NO AD TARIH
  1  GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİNE YÖNELİK SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARININ EDİNİLMESİ...  11/2019 - 10/2022
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 2024-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 2024-Devam ediyor
  3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 2024-Devam ediyor
  4 Tıp Fakültesi Dekan Vekili, Ocak 2024-Devam ediyor
  5 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ocak 2024-Devam ediyor
  6 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ocak 2024-Devam ediyor
  7 DEÜ Rektörlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Klinik Araştırmaları Etik Kurulu Üyesi, Ağustos 2023-Devam ediyor
  8 D.E.Ü. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Getat) Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Şubat 2023-Devam ediyor
  9 D.E.Ü. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Getat) Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Şubat 2023-Devam ediyor
  10 D.E.Ü. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Getat) Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili, Şubat 2023-Devam ediyor
  11 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2021-Devam ediyor
  12 Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2021- Ocak 2022
  13 Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2021- Ocak 2022
  14 Bioizmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2021-Devam ediyor
  15 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2021- Ocak 2024
  16 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Başkan Vekili, Temmuz 2020- Ocak 2021
  17 D.E.Ü. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Getat) Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Şubat 2020- Şubat 2023
  18 D.E.Ü. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Getat) Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Şubat 2020- Şubat 2023
  19 D.E.Ü. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Getat) Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Şubat 2020- Şubat 2023
  20 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 2020- Temmuz 2020
  21 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2019- Şubat 2022
  22 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Başkan Vekili, Temmuz 2019- Ocak 2020
  23 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Mayıs 2019- Ağustos 2019
  24 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ocak 2019- Mayıs 2019
  25 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 2019- Temmuz 2019