Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. EMEL ALTEKİN TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  COVID-19 Tanısında Biyokimyasal Testlerin Makine Öğrenimi Destekli Kullanımı...  2021
  2  Ischemic preconditioning attenuates lipid peroxidation and apoptosis in the cecal ligation and punct...  2013
  3  The Effects of Dexmedetomidine On Secondary Acute Lung and Kidney Injuries In The Rat Model Of Intra...  2013
  4  Evaluation of neutrophil gelatinase-associated lipocalin in pediatric patients with acute rotavirus ...  2013
  5  Potansiyel Tanısal Bir Biyobelirteç Olarak Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin...  2013
  6  Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda C-Reaktif Protein Düzeyleri...  2012
  7  New generation IQ-200 automated urine microscopy analyzer compared with KOVA Cell Chamber...  2010
  8  Kardiyovasküler hastalıkların tanısı,tedaviye yanıtın ve prognozun değerlendirilmesinde yeni aday ma...  2007
  9  Diyabet hastalarında depresyon ve öfke yönetiminin leptin düzeyleri ve glisemik kontrol ile ilişkisi...  2007
  10  Suppression of angioplasty-related inflammation by pre-procedural treatment with trimetazidine...  2006
  11  The relationship between trace elements and cardiac markers in acute coronary syndromes...  2005
  12  Is there a possible relation between atrophic gastritis and premature atherosclerosis?...  2005
  13  Evaluation of cardiotoxicity of a combined bolus plus infusional 5-fluorouracil folinic acid treatme...  2004
  14  Kardiyovasküler hastalıklarda bir risk faktörü olarak C-reaktif proteinden yararlanım...  2004
  15  Gaitada gizli kan testlerinde guaiak ve immunohistokimyasal yöntemlerin karşılaştırılması...  2003
  16  Hemoglobin A1c Ölçümünde İmmunoturbidimetrik Yöntemin Değerlendirilmesi...  2003
  17  The values of urinary NTx in postmenopausal women undergoing HRT, the role of additional alendronate...  2002
  18  Effect of ursodeoxycholic acid on hepatic steatosis in rats...  2002
  19  CQ10 ve Klinik Önemi...  2002
  20  The effect of simvastatin treatment on plasma ubiquinone, blood ATP concentrations, total antioxidan...  2002
  21  Postmenapozal hastalarda HRT'nin kemik metabolizmasına etkilerinin tespitinde idrarda `NTX ve serum ...  2001
  22  Serum magnesium, copper, and zinc alterations following spinal fusion,...  2000
  23  Postmenapozal hastalarda hormon replasman tedavisinin serum insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeyle...  2000
 • NO AD TARİH
  1  Amonyak Ölçümünde Standardize Edilemeyen Parametre:Zaman... 25/04/2019 - 28/04/2019
  2  aminotransferaz yüksekliğinin karaciğer dışı nedeni - musküler distrofi : olgu sunumu... 23/04/2015 - 26/04/2015
  3  Diagnostic Importance Of Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin and Semaphorine 3A at Acute Kidn... 13/11/2014 - 16/11/2014
  4  Evaluation of plasma and urine NGAL levels as a marker of renal scar development in children with fe... 18/09/2014 - 20/09/2014
  5  Ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda renal skar gelişiminin göstergesi olarak plazm... 13/11/2013 - 17/11/2013
  6  Rotavirüs'e bağlı akut gastroenteriti olan çocuklarda nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (N... 30/10/2013 - 03/11/2013
  7  Ischemic preconditioning attenuates lipid peroxidation and apoptosis in cecal ligation and uncture m... 10/05/2013 - 11/05/2013
  8  İdrar yolları enfeksiyonu tanısında yeni bir biyobelirteç olarak Nötrofil jelatinaz ilişkili ... 25/04/2013 - 28/04/2013
  9  İdrar yolları enfeksiyonu tanısında yeni bir biyobelirteç olarak nötrofil jelatin ilişkili l... 25/04/2013 - 28/04/2013
  10  Levosimendan deneysel abdominal sepsis modelinde akut böbrek hasarını engelleyebilir mi?... 07/11/2012 - 11/11/2012
  11  İDRAR KÜLTÜRÜ TARAMASI İÇİN IQ-2000 OTOANALİZÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ... 12/04/2012 - 15/04/2012
  12  Bağımlılık yapan ilaçların idrar örneğinde saptanmasında iki farklı yöntemin karşılaşt... 11/01/2009 - 15/01/2009
  13  IQ-200 otoanalizöründe eritrosit ve lökosit parametrelerinde mikroskobi ve kimya sonuçlarının ... 19/04/2007 - 22/04/2007
  14  Akreditasyon çalışmaları kapsamında klinik biyokimya testlerinde ölçüm belirsizliğinin sapt... 01/11/2006 - 04/04/2006
  15  Determination of uncertainly of measurement of routine clinical chemistry tests:ımplications for ac... 01/11/2006 - 04/04/2006
  16  Psödoeksfoliasyonda plazma homosistein düzeyinin incelenmesi... 28/10/2006 - 01/11/2006
  17  Evaluation of urinary cystatin- C in patients with monoclonal gammopathy... 24/06/2006 - 29/06/2006
  18  İdrar sedimenti mikroskobik inceleme atlası (İSMİA)... 27/05/2006 - 30/05/2006
  19  Dokuz Eylül otomatik sonuç onay sistemi (DEOSOS)... 27/05/2006 - 30/05/2006
  20  Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda leptinin öfke ve psikolojik değişkenlerle ilişki... 27/05/2006 - 30/05/2006
  21  Non alkolik steatohepatitisli hastalarda plazma homosistein düzeyleri... 01/04/2006 - 04/04/2006
  22  Evaluation of the IQ200 automated urine microscopy analyzer... 05/05/2005 - 10/05/2005
  23  Comparison of the possible effects of propofol and midazolam on lung injury in rabbit extremity isch... 05/05/2005 - 10/05/2005
  24  Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda öfkenin metabolik ve psikolojik değişkenlerle ilişkisi... 05/09/2004 - 09/09/2004
  25  Acil servis internlerine yönelik laboratuvar eğitimi... 05/09/2004 - 09/09/2004
  26  Bolus+infüzyonel olarak uygulanan 5-fluorourasil/folinik asid tedavisinin kardiyak yan etkilerinin ... 15/04/2004 - 18/04/2004
  27  Obstruktif uyku apne sendromluhastalarda C-reaktif protein düzeyleri... 01/10/2003 - 05/10/2003
  28  Evaluation of an Immunoturbidimetric Assay for Hemoglobin A1c... 01/06/2003 - 05/06/2003
  29  Perkütan koroner revaskülarizasyonda trimetazin in kardiyoprotektif etkisi... 30/05/2003 - 04/05/2003
  30  Postmenapozal hastalarda hormon replasman tedavisinin serum lipoprotein (a) ve HDL düzeylerine etki... 24/06/2002 - 27/06/2002
  31  Total demir bağlama kapasitesi ölçümünde direk ve çöktürmeli yöntemlerin karşılaştırıl... 31/10/2001 - 04/11/2001
  32  The relationship between trace elements and cardiac troponin I levels in acute coronary syndromes... 26/05/2001 - 31/05/2001
  33  Comparison of urine analysis on Symex UF-100 and visual microscopy... 26/05/2001 - 30/05/2001
  34  Postmenapozal hastalarda hormon replasman tedavisinin kemik metabolizmasına etkilerinin belirlenmes... 19/05/2000 - 23/05/2000
  35  Postmenapozal hastalarda hormon replasman tedavisinin serum IGF-1 düzeylerine etkisi... 19/05/2000 - 23/05/2000
  36  Postmenopozal hastalarda hormon replasman tedavisinin serum IGF-I düzeylerine etkisi... 17/05/2000 - 21/05/2000
  37  Effect of ursodeoxycholic acid on hepatic steatosis in rats,... 29/04/2000 - 03/05/2000
  38  HMG CoA redüktaz inhibitörlerinin plazma ubikinon,ATP düzeyi ve total antioksidan kapasite üzeri... 19/04/2000 - 23/04/2000
  39  Trace Elements in Spinal Fusion Patients... 20/04/1999 - 24/04/1999
 • NO AD YIL
  1  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
 • NO AD TARIH
  1   Tavşanlarda Oluşturulan Deneysel Rabdomyolize Sekonder Akut Böbrek Hasarının Erken Dönem Tanısında ?Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin? (NGAL) ve ?Semaphorin 3A? Değerlerinin Yeri...  12/2013 - 10/2015
  2  Neutrophil gelatinase-associated lipocalin antenatal hidronefrozlu infantların postnatal izleminde kullanılabilir mi?...  12/2012 - 10/2015
  3  Akut pyelonefritli çocuklarda skar göstergesi olarak idrar ve plazma NGAL düzeylerinin incelenmesi...  3/2011 - 7/2014
  4  Gebelik döneminde elektromanyetik alana mauz bırakılan ratlarda ve yavrularında melatonin nin tiroid bezi üzerine etkilerinin incelenmesi...  5/2006 - 5/2009
  5  HMG CoA redüktaz inhibitörlerinin plazma ubikinon,ATP düzeyi ve total antioksidan kapasite üzerine etkileri...  4/1998 - 5/1999