En

PROF.DR. ZEKİYE ÇETİNKAYA DUMAN HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Önlisans  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Programı  1990
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1993
  Yüksek Lisans  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı  1997
  Doktora  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  2004
  Doçent  Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Şizofreni Hastalarının Ebeveynlerinin Damgalanma Deneyimleri: Kalitatif Araştırma...  2021
  2  The Effect of a Peer Education Program on Nursing Students Beliefs toward Mental Illnesses and Their...  2021
  3  Views of individuals diagnosed with schizophrenia on working life: a qualitative study...  2021
  4  Experiences of Family Caregivers of Individuals With Chronic Psychiatric Illness in Turkey: A Qualit...  2020
  5  Strategies used by families to cope with chronic mental illnesses:Psychometric properties of the fam...  2020
  6  Hemşirelik Öğrencileri Tarafından Uygulanan Akran Eğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Ruhsa...  2020
  7  An examination of emotional eating behavior in individuals with severe mental disorder...  2020
  8  Kronik Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerin Gereksinimleri: Sistematik Derleme....  2020
  9  Investigation of Psychometric Properties to Camberwell Assessment of Need Short Apprasial Schedule a...  2019
  10  The Impact of Mental Health Nursing Module, Clinical Practice and an Anti- Stigma Program on Nursing...  2019
  11  Assessing the risk of violence in a psychiatric clinic: the Brøset Violence Checklist (BVC) Turkish ...  2019
  12  Ruhsal Hastalık Tanılı Bireylerde Aile ile İşbirliğini Başlatma ve Sürdürmede Psikiyatri Hemşireliği...  2018
  13  Ruhsal Hastalık Tanılı Bireylerde Tedaviye Uyum ve Aile...  2018
  14  Kronik Ruhsal Hastalıklar ve Ailenin Damgalanması...  2018
  15  Effects of two different psychiatric nursing course on nursing students' attitudes towards mental il...  2017
  16  Exploration of the Factors Affecting the Choices of Nursing Students Who Choose Psychiatric Nursing ...  2017
  17  Effects of the Psychiatric Nursing Course on Students' Attitudes towards Mental Illness, Perceptions...  2017
  18  Development of a Nurse Observation Scale for Inpatients at the Psychiatry Clinic: Validity and Relia...  2017
  19  Comparison of Caregiver Burden in First Episode Versus Chronic Psychosis...  2016
  20  Correlations between research attitudes, research compotency research ankxıety of nursing doctoral s...  2016
  21  Şizofreni Tanılı Bireylerde Motivasyonel Görüşme Neden Önemli?...  2016
  22  Şizofreni Hastalarına Bakım Verenlerin Yükleri ve Ruhsal Sağlık Durumları Arasındaki İlişkinin İncel...  2016
  23  Emotions, Ideas and Experiences of Caregivers of PatientsWith Schizophrenia About "Family to Family ...  2016
  24  Motivational interviewing in a patient with schizophrenia to achive treatment collaboration a case s...  2015
  25  Psikiyatri Kliniğinde Refakatçi Uygulamasına Yönelik Hasta Yakınlarının ve Sağlık Profesyonellerinin...  2015
  26  Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Aile Temelli Yaklaşım...  2015
  27  Effects of a Family-to-Family Support Program on the Mental Health and Coping Strategies of Caregive...  2014
  28  Aileden aileye destek programına ilişkin deneyimler...  2014
  29  Şizofreni hastalarının bakım verenleri...  2013
  30  Şizofreni Hastasına Bakım Verenlerin Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörler: Sosyo Demografik Değişkenler...  2013
  31  Kronik psikiyatri hastalarının aileleri: Sistematik bir inceleme...  2013
  32  Şizofreni hastalarının bakım verenlerinin duygu ifadelerini belirlemede Camberwell Aile Görüşmesi İl...  2013
  33  Longitudinal investigation of nursing students' self-directed learning readiness and locus of contro...  2012
  34  Şizofreni hastalarının bakım verenlerine uygulanan aileden aileye destek programları: sistematik der...  2011
  35  Şizofreni hastalarının bakım verenlerine uygulanan aileden aileye destek programları...  2011
  36  Hemşirelik Öğrencilerinde Kontrol Odağı ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş Düzeyi Arasındaki İliş...  2011
  37  Sağlık çalışanlarının ruhsal hastalıklara yönelik tutumları: Son 10 Yılda Türkiye'de yapılan çalışma...  2011
  38  Hemşirelik öğrencilerinin probleme dayalı öğrenmeye yönelik tutumları...  2010
  39  The effectiveness of a psychoeducational group program inpatients being treated for chronic mental ı...  2010
  40  Evaluation of nursing students attitudes towards seeking psychological help and factors affecting th...  2010
  41  COMT Val Met polymorphism is related with interpersonal problem solving in schizophrenia...  2010
  42  Şizofreni hastaları ve ailelerine 'bağımsız ve sosyal yaşam becerileri topluma yeniden katılım progr...  2007
  43  Şizofreni tedavisinin aile merkezli değerlendirilmesi: Marmara Tedaviyi Değerlendirme Aile Görüşmesi...  2006
  44  Yatan hastalarda psikoeğitsel tedavi grubunun etkinliği...  2006
  45  Cognitive predictors of skill acquisition on social problem solving in patients with schizophrenia...  2006
  46  The impact of antistigma education on the attitudes os general practitioners regarding schizophrenia...  2006
  47  Ergenlerin depresyon belirti düzeyleri ile algıladıkları anne- baba tutumları arasındaki ilişki...  2005
  48  Şizofreni tanılı hastaların bakım vericilerinde duygu ifadesi düzeyleri, umut ve kendini suçlama ifa...  2005
  49  Aile içi şiddetin çocuk üzerinde etkisi konusunda hemşire öğrencilerin görüşleri...  2003
  50  Herkese sağlık hedeflerinden intiharlara genel bir bakış...  2002
  51  Şizofreni hastalarında bütüncül yaklaşımlı grup tedavisinin yaşam kalitesine etkisi: bir yıllık uygu...  2002
  52  Hemşirelikte araştırma ve profesyonelleşme...  2001
  53  Yataklı psikiyatri ünitelerinde hemşirelerin yürüttüğü yatan hasta grupları...  2000
  54  Serabral palsili çocuğu olan annelerin bilgi gereksinimlerinin karşılanmasına planlı bilgi vermenin ...  2000
 • NO AD TARİH
  1  Şizofreni Tanılı Bireylerin Çalışma Yaşamına İlişkin Görüşleri: Kalitatif Çalışma... 22/10/2021 -
  2  Kronik Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerin Duygusal Yeme Deneyimleri: Kalitatif Çalışma... 20/10/2021 - 23/10/2021
  3  Ruhsal Hastalık Tanılı Bireylerde İlaç Tedavisine Uyum Ölçeği'nin Geliştirilmesi... 20/10/2021 - 23/10/2021
  4  Kronik Ruhsal Bozukluğu olan Bireylerde Duygusal Yeme Davranışının İncelenmesi... 20/10/2021 - 23/10/2021
  5  Şizofreni Tanılı Bireylerin İlaç Tedavilerine Uyumunu Etkileyen Engelleyici ve Kolaylaştırıc... 20/10/2021 - 23/10/2021
  6  Dünya Sağlık Örgütü Aile Görüşme Formu Damgalanma Alt Boyutunun Psikometrik Özelliklerinin... 20/06/2020 - 21/06/2020
  7  Şizofreni Hastalarının Ebeveynlerinin Damgalanma Deneyimleri: Kalitatif Araştırma... 19/12/2019 - 21/12/2019
  8  Strategies Used By Families to Cope with Chronic Mental Illnesses: Psychometric Properties of the Fa... 21/08/2019 - 24/08/2019
  9  Kronik Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerin Gereksinimleri: Sistematik Derleme... 29/06/2019 - 30/06/2019
  10  Psikiyatrik bakımda Aile ile İşbirliğinin Önündeki Engeller: Sağlık Profesyoneli ve Bakımve... 29/06/2019 - 30/06/2019
  11  Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Kronik Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerin İnternet... 20/11/2018 - 23/11/2018
  12  KRONİK RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİN GEREKSİNİMLERİ... 20/11/2018 - 23/11/2018
  13  KRONİK RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE CAMBERWELL GEREKSİNİM DEĞERLENDİRME KISA FORMU VE ÖZ... 20/11/2018 - 23/11/2018
  14  Kronik Psikiyatri Hastası Bakım Verenlerinin Bakım Verme Deneyimleri ve Algıları... 20/11/2018 - 23/11/2018
  15  TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE YENİ BİR MODEL: "ORTAK KARAR ALMA" (OKA) / A NEW MODEL IN... 15/11/2018 - 17/11/2018
  16  Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastalar İçin Hemşire Gözlem Ölçeği Geliştirilmesi Geçerlik ve... 06/11/2016 - 09/11/2016
  17  Psikiyatri kliniğinde hastaların şiddet riskini değerlendirme aracı Brøset Violence Checklist... 06/11/2016 -
  18  Psikiyatri Hemşireliğini İlk ve Son Sırada Tercih Eden İntern Hemşirelerin Görüşlerinin İn... 06/11/2016 - 09/11/2016
  19  Probleme Dayalı Öğrenme ve Geleneksel Eğitimdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Psikiyatri Hastala... 06/11/2016 - 09/11/2016
  20  Motivational interviewing in a patient with Schizophrenia to achive treatment collabration: A case ... 08/08/2016 - 10/08/2016
  21  Şizofreni Şizofreni Tanılı Bireylerde Motivasyonel Görüşme Neden Önemli?... 10/09/2015 -
  22  Kronik ruhsal hastalığı olan bireylerin ailelerine verilen psikiyatri hizmetlerinin incelenmesi... 10/09/2015 -
  23  Motivasyonel Görüşme Ile Psikiyatrik Hastalikta Tedavi Işbirliği: Bir Olgu Çalişmasi... 01/09/2014 -
  24  Şizofreni hastasına bakım verenlerin yüklerinin ruhsal sağlık durumlarına etkisinin incelenme... 01/09/2014 -
  25  A comparison of burden on care givers of patients with first episode psychosis and chronic psychosis... 31/10/2013 -
  26  Emotions thoughts and experiences of caregivers of schizophrenia patients about family to family sup... 31/10/2013 -
  27  Opinions of Patients Relatives and Health Professionals Regarding Patient Accompaniment in the Depar... 31/10/2013 - 02/11/2013
  28  The Investigation of Relationship between Nursing PhD Students Scientific Research Competence, Resea... 28/11/2012 - 30/11/2012
  29  Psikiyatri hemşireliği teori ve uygulamasının öğrencilerin psikiyatri hastalarına yönelik tu... 04/10/2012 - 07/10/2012
  30  Aileden Aileye Destek Programının Şizofreni Hastalarının Bakım Verenlerinini Ruhsal Sağlıkla... 04/10/2012 -
  31  Şizofreni ve Damgalama: Etik Açıdan Değerlendirilmesi (olgu sunumu)... 22/09/2011 - 24/09/2011
  32  Psikiyatri hemşireliği kavramlarının probleme dayalı öğrenme müfredatına entegrasyonu... 22/09/2011 - 24/09/2011
  33  An exploration of psychological help seeking of nursing students and the factors which effect these ... 09/10/2010 - 10/10/2010
  34  Sağlık Profesyonellerinin Ruhsal Hastalıklara Yönelik Tutumları Konusunda Son 10 Yılda Türkiy... 05/10/2010 - 09/10/2010
  35  Kronik psikiyatri hastalarının aileleri ile ilgiliyapılan çalışmaların sistematik olarak ince... 24/06/2010 - 26/06/2010
  36  Topluma yeniden katılım programı eğitimi alan hemşirelerin programı çalıştıkları klinikle... 24/06/2010 - 26/06/2010
  37  Şizofreni Hastasına Bakım Verenlerin Ruhsal Sağlık Durumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenm... 14/10/2008 - 19/10/2008
  38  Şizofreni hastalarınını bakım verenlerinde Camberwel aile görüşmesi ile duygu ifadesi ölçe... 14/10/2008 - 17/10/2008
  39  Şizofrenide duygu ifadesi ve ilaç uyumu ilişkisi... 23/10/2007 - 27/10/2007
  40  Hemşirelik öğrencilerinin probleme dayalı öğrenmeye yönelik tutumları... 09/06/2007 - 10/06/2007
  41  Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde kontrol odağını etkileyen etmenlerin incelenmesi... 03/06/2006 - 04/06/2006
  42  Hemşirelik öğrencilerinde kontrol odağı ile kendi kendine öğrenme düzeyi arasındaki ilişki... 04/06/2005 - 05/06/2005
  43  Şizofreni ailelerinde duygu ifadesi düzeyleri ve umut algısı... 07/03/2003 - 09/03/2003
  44  Toplum ruh sağlığı hizmetleri kapsamında İstanbul ilinde bir okuldaki öğrencilerde depresyon... 02/10/2001 - 06/10/2001
  45  Yataklı psikiyatri servisinde psikoeğitsel grup uygulamasının etkinliğinin değerlendirilmesi.... 02/10/2001 - 06/10/2001
  46  Yataklı psikiyatri servisinde psikoeğitsel grup uygulama süreci... 02/10/2001 - 06/10/2001
  47  12-15 yaş grubundaki öğrencilere adölesan dönemi ve cinsellik konusunda verilen eğitimin etkin... 19/09/2001 - 22/09/2001
  48  Kriz ve Krize müdahalede hemşirelik yaklaşımı... 21/09/1998 - 23/09/1998
  49  Serabral palsili çocuğu olan annelerin bilgi gereksinimlerinin karşılanmasına planlı bilgi ver... 14/05/1998 - 16/05/1998
  50  Hemşire Öğrencilerin Şiddeti Algılayışı... 07/05/1997 - 09/05/1997
  51  Özürlü çocuğu olan ailelerin duygusal davranışsal ve sosyal yönden incelenmesi... 17/04/1996 - 20/04/1996
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Bipolar ve ilişkili Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı Psikiyatri Hemşireliği Akıl Notları...  2020
 • NO AD TARIH
  1  Şizofreni hastalarındaki Bedensel Sağlık Sorunlarınıİyileştirmeye Yönelik Psikoeğitim Programı Geliştirilmesi...  5/2004 - 5/2005
 • NO AD YIL
  1  Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Bilim Teşvik Ödülü, Lisans Mezuniyet 1993 Yılı Üçüncülü...  1993
  2  Kerime Bademli Zekiye Çetinkaya Duman Aileden aileye destek programının şizofreni hastalarına b...  2012
  3  Yataklı psikiyatri servisinde psikoeğitsel grup uygulamasının etkinliğinin değerlendirilmesi...  2001
  4  Psikiyatri Hemşireliği İntörn Uygulaması Kapsamında Bir Psikoeğitim Uygulaması Topluma Yenid...  2016
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ekim 2020-Devam ediyor
  2 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ocak 2020-Devam ediyor
  3 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Aralık 2019-Devam ediyor
  4 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2019-Devam ediyor
  5 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mart 2017- Ocak 2018
  6 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2016- Ekim 2019
  7 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2016- Ocak 2017
  8 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 2016- Temmuz 2016
  9 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mart 2014- Mart 2017
  10 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2013- Ekim 2016