En

DOÇ. GÜL GÜNEY ZİNCİR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ TEZHİP ANASANAT DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip(Süsleme) Dalı  1995
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı  1998
  Sanatta Yeterlik  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları  2006
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları  2018
 • NO AD YIL
  1  Manisa Yazma Eser Kütüphanesi Örneğinde Mushaf Yazmlarımız Ve Ciltlerinden Örnekler...  2020
  2  Süleymaniye Kütüphanesi'nde Bulunan Safevi Dönem Özelliği Gösteren Bazı Yazma Eser Tezyinatı...  2020
  3  MANİSA YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ'de BULUNAN YAZMA ESER CİLTLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME...  2019
  4  BAZI KUR'AN-I KERİM NÜSHALARI ÖRNEĞİNDE SAFEVİ CİLT SANATI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME...  2019
  5  İzmir Milli Kütüphanede Bulunan Bazı Yazma Eserlerin Cilt Tezyinatı...  2017
  6  Safevi-Şiraz Dönem Özeliği gösteren Bazı Kur'an-ı Kerim Nüshalarının Serlevha Tezhipleri...  2017
  7  The Two Calligraphic albums(Meşk) Belonging to the Topkapı Palace Museum...  2015
  8  Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi'nde Müzehheb Bir Yazma : "El-Fütûhât'ül Mekkiyye"...  2014
  9  Manisa Yazma Eser Kütüphaneleri ve "Manisa Yazma Eser Kütüphanesi'ndeki Bazı Mushaf-ı Şerif Yazmalar...  2013
  10  Memlûk Dönemi Müzehhibi Ebu Bekir'e Atf Edilen Teyzinat Üslubuna İlişkin Bir Değerlendirme...  2013
  11  Bergama Karaosman Sebili ve Süslemeleri...  2011
  12  Manisa İl Halk Kütüphanesi 3136 Env. No'lu Mushaf-ı Şerif'in Tezhip Bakımından Değerlendirilmesi...  2011
  13  Osmanlı Minyatür Sanatı...  2008
  14  Türk Tezhip Sanatı...  2008
  15  Osmanlı Dönemi Dini Konulu Minyatürler Ve Günümüz Örnekleri...  2002
  16  Menteşe Beyliği Dönemindeki Yapılardan; İlyas Bey Camii...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Sanatçı Göçünün Geleneksel Türk Kitap Sanatlarına Etkisi... 22/02/2021 - 24/02/2021
  2  BURSA İNEBEY YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ'nde BULUNAN BAZI YAZMA ESER CİLTLERİ... 11/11/2020 - 13/11/2020
  3  THE EXAMPLES OF MINIATURE COPIES OF ACÂİ'BUL MAHLUKÂT AND GARAİB'ÛL MEVCUDAT MANUSCRİPTS... 15/11/2019 - 17/11/2019
  4  Bazı Kur'an-ı Kerim Nüshalarının Tezyinat Açısından Değerlendirirlmesi... 05/04/2019 - 06/04/2019
  5  Minyatürlü Yazma eserlerde Müzisyen Kadın Tasvirleri... 04/10/2018 - 05/10/2018
  6  Tarihsel Gelişimi İçinde Liken Kullanımı Ve Kullanım Alanları... 10/05/2017 - 12/05/2017
  7  Bazı Mushaf Ciltlerinde "Müşebbek Şemse" Tezyinatı... 13/11/2015 - 15/11/2015
  8  Bazı Mushaf Yazmaları Tezyinata'a Dair... 29/11/2013 - 01/12/2013
  9  "Manisa Yazmaları, Tezhipli Kur'an-ı Kerimler"... 26/03/2012 - 01/04/2012
  10  Tezhip Sanatında Bir Üslup "Sandal"... 22/03/2012 - 24/03/2012
  11  A Group of Illuminated Qur'an Manuscripts at Manisa Public Library... 12/07/2011 - 14/07/2011
  12  Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde Yer alan "3137" Envanter No'lu Mushaf-ı Şerif'in Süslemeleri... 19/11/2009 - 20/11/2009
  13  Manisa İl Halk Kütüphanesi'ndeki Mushaf-ı Şerif Ciltlerinden Örnekler... 02/11/2009 - 07/11/2009
  14  Emir Sultan Haziresi'nde(İzmir) Yer Alan Lahitlerdeki Süslemeler... 16/11/2006 - 18/11/2006
  15  Acaib'ul Mahlukat Ve Garaib'ul Mevcudat Adlı Yazma Eser Örneğinde Minyatürlerde Yer Alan Kozmolo... 09/04/2006 - 15/04/2006
  16  Tire Yahşi Bey Camii Kalemişi Süslemeleri... 13/11/2002 - 15/11/2002
  17  Tire Yahşi Bey Camii Ahşap Kapı Süslemeleri... 07/06/2002 - 07/06/2002
  18  Bergama Karaosmanoğlu Sebili Süslemeleri... 16/04/2002 - 16/04/2002
 • NO AD YIL
  1  Mushaf-ı Şerif Manisa Yazma Eser Kütüphanesi Koleksiyonu...  2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Manisa Yazma Eser Kütüphanesin'nde Vakf Edilmiş Özellikli Bazı Yazma Eserler Geçmişten Günümüze Manisa, Şehzade II.Mehmed ve Manisa Tarihi-Kültürü -Ekonumisi...  2018
  2  Sultan II.Selim'in Türbesine Konulmak Üzere Vakf Edilmiş Mushaf-ı Şerif'in Tezyinat Açısından Değerlendirilmesi Klasik Sanatlar Yıllığı 2015...  2016
 • NO AD TARIH
  1  İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009 - 2013...  4/2011 - 8/2011
  2  İSTANBUL SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ'NDE YAZMA ESER RESTORASYONUNUN ARAŞTIRILMASI VE SONUÇLARININ BÖLÜMÜMÜZ EĞİTİMİNDE KULLANILMASI...  2/1996 - 3/1998
 • NO AD TARIH
  1  Uluslararası davetli Demokrasi ve Milli Egemenlik Sanal Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  28/02/2021 - 17/03/2020
  2  Hocalı"Unutmadık Unutturmayacağız", Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  25/02/2021 - 05/03/2021
  3  14.Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve FolklorüKongresi/ Sanat etkinlikleri, Karma Sergi...  11/11/2020 - 13/11/2020
  4  Kocatepe'de Sanat Buluşması, Karma Sergi...  26/08/2020 - 31/10/2020
  5  15 temmuz Kahramanlık Destanı, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  15/07/2020 - 25/07/2020
  6  Minyarürn M'si Tezhip'in T'si Sergisi, Diğer...  08/01/2020 - 21/01/2020
  7  Uluslararası 8. Ege Art Sanat Günleri, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  09/12/2019 - 15/12/2019
  8  Geleneğin Işığında, Bireysel(Kişisel) Sergi...  01/07/2019 - 07/07/2019
  9  Kahvenizi nasıl alırdınız ?, Karma Sergi...  15/04/2019 - 26/04/2019
  10  3.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, Sergisi, Karma Sergi...  04/04/2019 - 06/04/2019
  11  DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Kadın Öğretim Üyeleri Karma Sergisi, Karma Sergi...  06/03/2019 - 13/03/2019
  12  Gelenekselden Evrensele, Karma Sergi...  07/09/2018 - 29/09/2018
  13  Destanlarımız Masal ve Halk Kahramanlarımız, Karma Sergi...  27/04/2018 - 04/05/2018
  14  7.Uluslararası Ege Art Sanat Günleri "Geleneksel İzler Karma Sergi", Karma Sergi...  29/11/2017 - 11/12/2017
  15  9.Uluslararası Kervansaray Buluşması, Karma Sergi...  16/09/2017 - 26/09/2017
  16  VIII.Uluslararası Türk Sanatı Tarihi ve Folkloru Kongresi Sanat Etkinlikleri,, Karma Sergi...  04/05/2017 - 06/05/2017
  17  İstanbulda Erguvan, Karma Sergi...  12/04/2017 - 17/04/2017
  18  Geleneksel Türk Sanatları Karma Sergisi, Karma Sergi...  03/04/2017 - 17/04/2017
  19  Workshop yöneticiliği, Kamu Kuruluşunun Düzenlediği Sergi...  19/10/2016 - 21/10/2016
  20  DEÜ İzmirde Musiki Günleri, Karma Sergi...  28/04/2016 - 03/05/2016
  21  Dünya Sanat Günleri, Karma Sergi...  15/04/2016 - 22/04/2016
  22  Nevruzda Renkler, Karma Sergi...  21/03/2016 - 28/03/2016
  23  III.Uluslararası Türk Kültür Ve Sanatları Tanıtma Çalıştayı, Üniversitenin Düzenlediği ...  17/03/2016 - 24/03/2016
  24  Cumhuriyet Kültür ve Sanat Etkinlikleri,, Karma Sergi...  29/10/2015 - 03/11/2015
  25  Tezhip Sergisi, Bireysel(Kişisel) Sergi...  24/03/2013 - 30/03/2013
  26  I.yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür/Sanat Etkinlikleri, Karma Sergi...  14/11/2012 - 17/11/2012
  27  I.Uluslararası Türk Sanatları Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı, Karma Sergi...  08/11/2012 - 09/11/2012
  28  Ege üniversitesi, Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi, Üniversite sanat müzesine eser kabulü(sü...  15/04/2012 - 15/04/2018
  29  I.Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu ve Ebru Sanatı Çalıştayı, Karma Sergi...  22/03/2012 - 24/03/2012
  30  Burhaniye Belediyesi Sanat ve Kültür Etkinlikleri, Karma Sergi...  26/07/2011 - 01/08/2011
  31  V.Uluslararası Türk Sanatları Sergisi, Karma Sergi...  21/12/2010 - 24/12/2010
  32  Geleneksel İzler, Bireysel(Kişisel) Sergi...  09/08/2010 - 12/08/2010
  33  Dokuz Eylül üni. Gel.Türk Sanatları Bölümü, Öğretim Elemanları Sergisi, Üniversitenin Dü...  23/02/2010 - 06/03/2010
  34  10.Ulusal El Sanatları Sempozyumu Karma Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  19/11/2009 - 26/11/2009
  35  IV. Uluslararası Türk Kültürü İle Sanatları Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Karma Sergi...  02/11/2009 - 07/11/2009
  36  20.Burhaniye Ören Truzim Kültür ve Sanat Festivali, Karma Sergi...  10/07/2009 - 12/07/2009
  37  "Kültürlerin Macerası" Vangölü Uluslararası Gençlik ve Kültür Festivali, Karma Sergi...  25/06/2009 - 30/06/2009
  38  Geleneksel İzler II, Bireysel(Kişisel) Sergi...  23/06/2009 - 18/07/2009
  39  Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi...  02/03/2009 - 06/03/2009
  40  İzmir İçin Sanat Sergisi, Karma Sergi...  27/12/2008 - 15/01/2008
  41  Geleneksel Türk El sanatları Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi...  01/09/2008 - 29/09/2008
  42  Tema vakfı yararına İzmirli Sanatçılar, resim,heykel, seramik, özgün baskı sergisi, Karma Se...  21/03/2008 - 11/04/2008
  43  DEÜ, GSF, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi...  25/02/2008 - 29/02/2008
  44  Günümüzde Geçmişten İzler, Karma Sergi...  01/02/2008 - 07/02/2008
  45  Geleneksel İzler, Bireysel(Kişisel) Sergi...  03/11/2007 - 11/11/2007
  46  D.E.Ü Güzel San. Fak. Uluslararası Geleneksel Sanatlar sempozyum Sergisi, Üniversitenin Düzenle...  16/11/2006 - 30/11/2006
  47  D.E.Ü Güzel Sanatlar Fak. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı Öğretim...  05/05/2005 - 23/05/2005
  48  DEÜ Güzel Sanatlar Fak. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Öğretim Elemanları Karma Serg...  25/05/2004 - 18/06/2004
  49  D.E.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim elemanları Se...  02/01/2003 - 09/01/2003
  50  8.Ulusal El Sanatları Sempozyumu sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  13/11/2002 - 15/11/2002
  51  DEÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları, Ka...  17/06/2002 - 30/06/2002
  52  Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı Öğretim Elemanları Sergisi, Ünive...  06/11/2001 - 20/11/2001
  53  DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Karma...  01/02/1999 - 14/02/1999
  54  2000'li Yıllarda Türkiye'de Geleneksel Türk El Sanatlarının sanatsal, tasarımsal ve Ekonomik B...  25/11/1998 - 27/11/1998
 • NO Görev
  1 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Cilt Anasanat Dalı Başkanı, Aralık 2021-Devam ediyor
  2 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı Başkanı, Eylül 2021-Devam ediyor
  3 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ekim 2019- Mart 2021
  4 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2019- Mart 2021
  5 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2019- Mart 2021
  6 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Cilt Anasanat Dalı Başkanı, Aralık 2018-Devam ediyor
  7 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Cilt Anasanat Dalı Başkanı, Aralık 2015- Aralık 2018
  8 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Cilt Anasanat Dalı Başkanı, Aralık 2012- Aralık 2015