Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. NEVZAT ŞİMŞEK (Emeklilik Tarihi : 02/01/2024 ) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi  1994
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı  1998
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisatAnabilim Dalı  2005
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2006
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İktisat  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Küresel Salgın Sonrasında Kazakistan: 2021 Ulusa Sesleniş Konuşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme...  2022
  2  Evaluation of the Economic Relations between Turkey and Uzbekistan...  2021
  3  Analysis of Bilateral Trade Relations between Turkey and Russia Federation...  2017
  4  Trade Relations between Turkey and Kazakhstan in the 25th Anniversary of Independence of Kazakhstan...  2017
  5  Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Entegrasyonlar ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Açısından Bir Değerlendi...  2017
  6  Kazakhstan's Competitiveness in the Eurasian Economic Union Market...  2017
  7  Arabuluculuk Ve Uyuşmazlıkları Çözmede Yeni Adres Astana: Tarihsel Referanslardan Hareketle Kazakist...  2017
  8  Stratejik Akıl Ile Yönetim: Kalkınma Ve Sürdürülebilir Büyümeye Yönelik Öncelikler...  2017
  9  Kazakistan'ın Bağımsızlığının 25. Yılında Türkiye Ve Kazakistan'ın Ekonomik Ilişkileri...  2016
  10  Brexit'in Çin Ekonomisine Olası Etkileri...  2016
  11  Türk Milletinden Askeri Darbe Girişimine Karşı Tarihi Demokrasi Dersi...  2016
  12  Suriye'deki Acımasız Savaş ve Türkiye'nin Duruşu...  2016
  13  ABD-Orta Asya Ülkeleri İlişkileri:John Kerry'nin Bölgeyi Ziyareti ve "C5+1" Formatı...  2016
  14  Enerjide Putin'in Santranç Hamlesi...  2015
  15  Energy Efficiency with Undesirable Output at the Economy-Wide Level: Cross Country Comparison in OEC...  2014
  16  Recent Incentives for Renewable Energy in Turkey...  2013
  17  Türkiye'nin Enerji Kırılganlığı: Petrol ve Doğalgaz Güvenliği Politikası...  2012
  18  Has the Turkish Economy Been Less Affected by the Global Crisis: A Macroeconomic Perspective...  2011
  19  Türkiye'nin Çevresel Enerji Etkinliği ve Toplam Faktör Verimliliği: Karşılaştırmalı Bir Analiz...  2011
  20  Turkey's Competitiveness in the EU Market: A Comparison of Different Trade Measures...  2010
  21  Radikal ve Adımsal Teknolojiler İçerikli Endüstrilerde Bilgi Ekonomisi: Türkiye Endüstri-içi Ticaret...  2010
  22  ECO Pazarında Türkiye: 1997-2005 Dönemi Rekabet Gücü Analizi...  2009
  23  Türkiye ile Çin'in OECD Pazarında Rekabet Gücü Karşılaştırması...  2006
  24  Türkiye'nin Yatay ve Dikey Endüstri-içi Dış Ticareti...  2005
  25  Enerji Sorununun Çözümünde Jeotermal Enerji Alternatifi...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Effects of Oil Price Shocks on Output in Türkiye: A Sector-Level Analysis... 07/09/2022 - 09/09/2022
  2  Türkiye'nin Enerji Güvenliği: Doğalgaz ve Petrol... 04/06/2021 - 04/06/2021
  3  Economic Dynamics between Turkey and Azerbaijan: Bilateral Trade Relations 1992-2015... 17/04/2017 - 20/04/2017
  4  Economic Relations between Turkey and Kazakhstan in the 25th Year of Independence of Kazakhstan... 07/12/2016 - 07/12/2016
  5  Kazakistan jane Turkiyanın Ekonomikalık Katınastarı... 05/12/2016 - 05/12/2016
  6  Bağımsızlığının 25. Yılında Türkiye Kazakistan Ekonomik Ilişkileri... 05/12/2016 - 05/12/2016
  7  Türkiye ve Rusya İkili İlişkileri: Politik ya da Ekonomik... 15/06/2016 - 15/06/2016
  8  Analysis of Turkey-Russia Bilateral Trade Relations... 16/05/2016 - 18/05/2016
  9  Belarus's Competiteveness in the Eurasian Economic Union Market: A Comparison of Different Trade Mea... 16/05/2016 - 18/05/2016
  10  Contemporary Turkey Russia Bilateral Relations and Current Dynamics... 21/04/2016 - 22/04/2016
  11  Kazakhstan's Competiteveness in the Eurasian Economic Union Market... 21/04/2016 - 22/04/2016
  12  Silk Road and Changing Dynamics of Russia's Gas Pricing Strategy... 21/04/2016 - 22/04/2016
  13  Akdeniz Havzası ve Bölge Ülkelerinin Enerji Tercihleri... 07/11/2014 - 08/11/2014
  14  Türkiye'nin Enerji Verimliliği ve Etkinliği... 02/11/2010 - 05/11/2010
  15  Bilimsel Araştırmalarda ve Akademik Yayıncılıkta Etik... 25/05/2010 - 25/05/2010
  16  Intra-Industry Trade, Patents and Technology Diffusion... 21/05/2010 - 22/05/2010
  17  AB Pazarında Türkiye'nin Rekabet Gücü: Farklı Ticaret Ölçümlerinin Karşılaştırılması-G... 21/04/2010 - 21/04/2010
  18  İktisat Biliminin Paradoksal Yapısı Üzerine... 12/12/2009 - 12/12/2009
  19  Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği: Türkiye Örneği... 16/10/2009 - 17/10/2009
  20  Radikal ve Adımsal Teknolojiler İçerikli Endüstrilerde Bilgi Ekonomisi: Türkiye Endüstri-içi ... 26/12/2007 - 28/12/2007
  21  Teşviklerin KOBİ'lerin Kuruluşuna Etkisi ve Organize Sanayi Bölgelerinde Girişimci Tutumu: Tür... 29/11/2007 - 30/11/2007
  22  Organize Sanayi Bölgelerinde Organizasyonel Etkinliğin Analizi... 29/11/2007 - 30/11/2007
  23  Organize Sanayi Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmaların Etkinliklerinde Kültür ve Çevre Fakt... 29/11/2007 - 30/11/2007
  24  Organize Sanayi Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmaların İhracat Performansının Analizi... 29/11/2007 - 30/11/2007
  25  Are Development Plans Stimulating the Establishment of SMEs?: A Study of Turkish SMEs... 07/11/2007 - 09/11/2007
  26  Turkey's Competitiveness in the EU Market: A Comparison of Different Trade Measures-First Draft... 13/09/2007 - 15/09/2007
  27  Endüstri-içi Dış Ticaret, Patentler ve Uluslararası Teknolojik Yayılma... 11/09/2006 - 13/09/2006
  28  Panel Veri Analizi: Birim Kök ve Eşbütünleşme... 11/05/2006 -
  29  Türkiye ile Çin'in OECD Pazarında Rekabet Gücü Karşılaştırması... 07/12/2005 - 09/12/2005
  30  Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Endeksleri ile Türkiye ve Çin'in Rekabet Güçleri... 17/11/2005 - 17/11/2005
  31  Geçiş Ekonomilerinde Bankacılık Sisteminin Yeniden Yapılandırılması... 02/05/2002 - 04/05/2002
 • NO AD YIL
  1  Long Run Evaluation of Crude Oil Prices: Structural Breaks, Long Memory or Nonlinearity...  2014
  2  Türkiye'de Organize Sanayi Bölgelerinin Performans Değerlendirmesi ve Strateji Geliştirme (Alt B...  2011
  3  Türkiye'nin Endüstri-içi Dış Ticaretinin Analizi...  2008
  4  Organize Sanayi Bölgelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri-Sempozyum Bildirileri Kitabı...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Düzeyde Özbekistan'ın Enerji Politikaları Özbekistan...  2021
  2  Türkiye ve Kazakistan'ın Ticari İlişkilerinin Mevcut Durumu ve Geleceğe Yönelik Beklentiler Nursultan Nazarbayev, Büyük Bozkırın Manevi Dirilişi...  2018
  3  15 July Attempted Coup in Turkey and Fethullah Terror Organisation / Türkiye'de 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü ve Fethullahçı Terör Örgütü Eurasia Outlook 2016: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia...  2017
  4  Dünya'da ve Türkiye'de Mevduat Sigorta Sistemleri Para Banka Kredi ve Finansal Sistem...  2016
  5  Theoretical Perspectives on Energy Security Economics and Politics of Energy in Central Asia and Caucasus...  2016
  6  Southern Gas Corridor: A New Step For The Eu's Energy Supply Security / Güney Gaz Koridoru: AB Enerji Arz Güvenliği için Yeni Bir Aşama Eurasia Outlook 2015: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia...  2016
  7  Transition To The Floating Exchange Rate System In Kazakhstan / Kazakistan'ın Dalgalı Döviz Kuru Sistemine Geçişi Eurasia Outlook 2015: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia...  2016
  8  Petrol Piyasası: Genel Bir Bakış Prof.Dr.Aytaç Eker, Yrd.Doç.Dr.Ayşegül Eker'e Armağan...  2012
  9  Energy Efficiency Policy Implementions in Turkey and Potential Challenges The Greening of Asia and China...  2012
  10  İktisat Biliminin Paradoksal Yapısı Üzerine Küresel Bunalım ve İktisat Eğitimi...  2011
  11  Maliye Politikası ve Makro Ekonomi Yönetimi: Temel Kavramlar ve İlişkiler Prof.Dr. Aytaç Eker'e Armağan, Kamu Maliyesinde Seçme Yazılar...  2010
  12  Teşviklerin KOBİ'lerin Kuruluşuna Etkisi ve Organize Sanayi Bölgelerinde Girişimci Tutumu Organize Sanayi Bölgelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri-Sempozyum Bildirileri Kitabı...  2008
  13  Organize Sanayi Bölgelerinde Organizasyonel Etkinlik Organize Sanayi Bölgelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri-Sempozyum Bildirileri Kitabı...  2008
  14  Organize Sanayi Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmaların İhracat Performansının Analizi Organize Sanayi Bölgelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri-Sempozyum Bildirileri Kitabı...  2008
  15  Organize Sanayi Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmaların Etkinliklerinde Kültür ve Çevre Faktörlerinin Rolü Organize Sanayi Bölgelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri-Sempozyum Bildirileri Kitabı...  2008
 • NO AD TARIH
  1  Eurasian Think Tanks Symposium...  8/2016 - 11/2016
  2  Eurasian Summer School In Kazakhstan...  6/2016 - 9/2016
  3  Kazakistan'da Yaşayan Ahıska Toplumunun Sosyo Ekonomik Durumunun Tespitine Yönelik Saha Araştırması...  6/2015 - 9/2015
  4  Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Türkiye Üniversiteleri, Türkiye Üniversitelerinin de Gelişmiş 20 (G20) Ülkeden Seçilmiş Üniversitelere Göre Performans (Verimlilik / Etkinlik) Analizi...  1/2007 - /
  5  Türkiyede Organize Sanayi Bölgelerinin Performans Değerlendirmesi ve Strateji Geliştirme: Alt Bölgeler Arası Karşılaştırma...  1/2006 - 1/2008
  6  Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Türkiye Üniversiteleri, Türkiye Üniversitelerinin de Gelişmiş 20 (G20) Ülkeden Seçilmiş Üniversitelere Göre Performans (Verimlilik / Etkinlik) Analizi...  1/2005 - 1/2007
  7  Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Türkiye Üniversiteleri, Türkiye Üniversitelerinin de Gelişmiş 20 (G20) Ülkeden Seçilmiş Üniversitelere Göre Performans (Verimlilik / Etkinlik) Analizi...  1/2005 - 1/2007
  8  Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Türkiye Üniversiteleri, Türkiye Üniversitelerinin de Gelişmiş 20 (G20) Ülkeden Seçilmiş Üniversitelere Göre Performans (Verimlilik / Etkinlik) Analizi...  1/2005 - 1/2005
  9  Dokuz Eylül Üniversitesinin Türkiye Üniversiteleri, Türkiye Üniversitelerinin de Gelişmiş 20 (G20) Ülkeden Seçilmiş Üniversitelere Göre Performans (Verimlilik / Etkinlik) Analizi...  1/2005 - 1/2007
  10  Katılımcı Girişimcilik Modeli (İzmir'de Çok Ortaklı Şirketlerin Analizi)...  1/1998 - 1/1999
 • NO AD YIL
  1  Araştırma Ödülü (Doktora Tezi ile)...  2005
 • NO AD YIL
  1  Yüksek Öğretim Kurumu  2010
 • NO Görev
  1 Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2018- Kasım 2020
  2 D.E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2018- Nisan 2019
  3 Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Kasım 2015- Kasım 2018
  4 Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Enstitü Müdürü, Temmuz 2014- Haziran 2017
  5 Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Ağustos 2013- Haziran 2014
  6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2008- Haziran 2010