Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. OSMAN AVŞAR KURGUN TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aydın Tur. İşlet.ve Otel.Y.O.  1992
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı  1994
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon  2008
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu  2014
 • NO AD YIL
  1  Turizm Sektöründe Metaverse'ün Geleceği: Araç mı, Amaç mı?...  2023
  2  Beta tourist world: a conceptual framework for organizing an event in the metaverse...  2023
  3  Applications and Implications of Service Robots in Hospitality Sector: A Case Study...  2022
  4  Real-Time Data Analysis (RTDA) and Proposed Innovative Business Models: A Conceptual Study of the To...  2022
  5  SORUMLU TURİZM YAKLAŞIMI İLE TURİSTİK DESTİNASYONLARIN GELİŞİMİ: FOÇA ÖRNEĞİ...  2021
  6  Otel İşletmelerinde Kurumsal Kimlik Paradigmaları...  2020
  7  Belediyelerin Sürdürülebilirlik Uygulamalarının Turistik hizmet Kalitesine Etkisi...  2019
  8  Otel İşletmelerinde İş Modeli İnovasyonunda Stratejik Bir Yaklaşım Olarak İnovasyon Radarı: Swissote...  2018
  9  What does Web 4.0 Promise for Tourism Ecosystem? A Qualitative Research on Tourism Ecosystem Stakeho...  2018
  10  TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN VARK ÖĞRENME MODELİNE GÖRE ÖĞRENME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ: LİSANS VE ÖN LİSA...  2016
  11  Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarında Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışlarının Rolü...  2013
  12  İşletmelerin Stratejik Yönelimleri ve Yenilik Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme...  2013
  13  Rekabetçi Değerler Yaklaşımı ile Örgütsel Etkinliğin Belirlenmesinde Örgütsel Sağlığın rolü: İzmir İ...  2013
  14  Entelektüel Sermaye ve Örgüt Performansı İlişkisi: Akdeniz Bölgesindeki Otel İşletmelerinde Bir Araş...  2013
  15  A Virtual Organization Model for International LCL Transportation...  2013
  16  Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Arttırılmasını Etkileyen Faktörlerin Anali...  2008
  17  Ege Bölgesi'ndeki (4)-(5) Yıldızlı Otel İşletmelerinde Performans Değerleme Yaklaşımlarının Belirlen...  2008
  18  Turizm Pazarlamasında Küresel Dağıtım Sisteminin (Global Distribution System - GDS) Stratejik Rolü v...  2007
  19  İş Değerlemede Puanlama Yöntemi ve Büyük Ölçekli Otel İşletmelerinde Bir Uygulama...  2007
  20  ISO 9001:2000 Belgeli Hizmet İşletmelerinde Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Tüketici Tatmini Üze...  2006
  21  Bilgi Yönetim Sistemlerinin Yapılandırılması...  2006
  22  Otel İşletmelerinde Kalite Maliyet Sisteminin Oluşturulması...  1997
  23  Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanmasında Temel Bir Araç : ISO 9004 / 2...  1997
  24  Turizm Sektöründe Kalite Güvence Sisteminin Kurulması ve Kalite Maliyetleri...  1996
  25  Otel İşletmelerinde Kalite Maliyetleri ve Tek Düzen Hesap Planında İzlenmesi...  1996
  26  Banket Organizasyonlarının Maliyetlemesinde Sipariş Maliyet Sisteminin Kullanılması...  1996
  27  Turizm İşletmelerinde Kalite Kontrolü ve Kalite Maliyetleri...  1995
 • NO AD TARİH
  1  SÜRÜKLEYİCİ TEKNOLOJİLERİN YÜKSEKÖĞRETİMDE KULLANILMASINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ:... 13/10/2023 - 15/10/2023
  2  Meta Kampüste Eğitim: Metaversity... 13/10/2023 - 15/10/2023
  3  Sustainable Development And Green Management: Implications For Tourism Industry... 19/09/2023 - 20/09/2023
  4  Sustainability and Digitalization Interaction in the Tourism Sector: A Dilemma... 15/03/2023 - 18/03/2023
  5  Otel İşletmelerinde Kurumsal Kimlik Paradigmaları... 04/09/2019 - 06/09/2019
  6  What does Web 4.0 promise for tourism ecosystem: a qualitative research on tourism ecosystem stakeho... 03/10/2017 - 07/10/2017
  7  İşletmelerin Stratejik Yönelimleri ve Yenilik Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme... 10/05/2012 - 12/05/2012
  8  Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarında Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının ... 10/05/2012 - 12/05/2012
  9  Rekabetçi Değerler Yaklaşımı ile Örgütsel Etkinliğin Belirlenmesinde Örgütsel Sağlığın... 26/05/2011 - 28/05/2011
  10  Nepotizmin Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları Üzerine Etkisi... 20/05/2010 - 22/05/2010
  11  Entrepreneurship or Satisfaction: Hospitality Managers' Dilemma... 21/08/2008 - 22/08/2008
  12  Fonksiyon Modellemede Bütünleşik Tanımlama Yaklaşımı ile Süreçlerin Yeniden Yapılandırıl... 19/04/2008 - 21/04/2008
  13  Kalite Maliyetlerinin Düşürülmesinde Alternatifler ve Kalite Kayıpları Açısından Bir Yakla... 28/05/2004 - 30/05/2004
  14  Otel İşletmelerinde Niçin ve Nasıl Six Sİgma... 17/04/2002 - 19/04/2002
  15  Birey ve Hizmet Kalitesi Gelişiminde Referanslar ve Eğirdir Yöresi Otel İşletmelerine Yönelik ... 31/08/2001 - 01/09/2001
  16  Turizm Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesinde Öğrenen Örgüt Anlayışı ve Soyut-Açık Bilgi D... 17/09/1998 - 19/09/1998
  17  Uluslararası Kongre Turizmi Pazarında Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye Kongre Turizminin Değerlen... 12/12/1997 - 14/12/1997
  18  İzmir İlinin Kongre Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi... 09/10/1997 - 10/10/1997
  19  Otel İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanmasında Temel Bir Referans: Malcolm Baldrig... 29/11/1996 - 03/12/1996
 • NO AD YIL
  1  Örgütsel Davranış...  2013
  2  TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZLERİ...  2006
  3  OTEL İŞLETMECİLİĞİ VE OTEL İŞLETMELERİNDE VERİMLİLİK ANALİZLERİ...  1997
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Şehir Turizminde RAISA ve Otonom Şehirler Turizm 4.0: Kavramlar ve Uygulamalar...  2019
  2  Smart Tourısm Ecosystems? Impacts On Tourism Destinations, Routledge The Routledge Handbook Of Tourism Impacts: Theoretical And Applied Perspectives...  2019
  3  Küresel Turizm Ekosistemi Ve Turizm 4.0 Turizm 4.0: İlkeler Ve Uygulamalar...  2019
  4  Hukuk Ve Turizmle İlgili Temel Kavramlar Turizm Hukuku ve Mevzuatı...  2018
  5  Bölüm 2: Turizmde Örgütlenmeye Yönelik Hukuksal Düzenlemeler TURİZM HUKUKU VE MEVZUATI...  2007
  6  Bölüm 1: Hukuk ve Turizmle İlgili Temel Kavramlar TURİZM HUKUKU VE MEVZUATI...  2007
 • NO Görev
  1 Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2024-Devam ediyor
  2 Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkanı, Mart 2024-Devam ediyor
  3 Turizm Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Mart 2024-Devam ediyor
  4 Turizm Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Eylül 2023-Devam ediyor
  5 Turizm Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Kasım 2022-Devam ediyor
  6 Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2021- Mart 2024
  7 Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkanı, Mart 2021- Mart 2024
  8 Turizm Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Mart 2021- Mart 2024
  9 Turizm Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Eylül 2020- Eylül 2023
  10 Turizm Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Kasım 2019- Kasım 2022
  11 Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkanı, Mart 2018- Mart 2021
  12 Turizm Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Mart 2018- Mart 2021
  13 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2017- Kasım 2020
  14 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Eylül 2017- Eylül 2020
  15 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Kasım 2016- Kasım 2019
  16 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Dekan Vekili, Temmuz 2016- Kasım 2016
  17 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Temmuz 2016- Kasım 2016
  18 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2016- Kasım 2016
  19 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkanı, Mart 2015- Mart 2018
  20 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Mart 2015- Mart 2018
  21 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Dekanı, Kasım 2014- Temmuz 2016
  22 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Kasım 2014- Temmuz 2016
  23 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Kasım 2014- Temmuz 2016
  24 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Dekan Vekili, Ağustos 2014- Kasım 2014
  25 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ağustos 2014- Kasım 2014
  26 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2014- Kasım 2014
  27 Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Kasım 2012- Ağustos 2014
  28 Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Kasım 2012- Ağustos 2014
  29 Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Kasım 2012- Ağustos 2014
  30 Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Kasım 2009- Kasım 2012
  31 Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Kasım 2009- Kasım 2012
  32 Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Kasım 2009- Kasım 2012
  33 Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Vekili, Ağustos 2009- Kasım 2009
  34 Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2007- Eylül 2010
  35 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Eylül 2007- Eylül 2010
  36 Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Haziran 2007- Eylül 2007
  37 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2003- Eylül 2006