En

PROF.DR. MEHMET ERDURAN SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOMEKANİK (Disiplinlerarası) ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı  2000
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji  2014
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  2019
 • NO AD YIL
  1  Active heel-slide exercise therapy facilitates the functional and proprioceptive enhancement followi...  2020
  2  The Effect of Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy in the Treatment of Trigger Finger...  2020
  3  Comparison of Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy in Plantar Fasciitis Treatment Using Two Diff...  2020
  4  Subakromiyal sıkışma sendromu olan hastalarda omuzda sık kullanılan fonksiyon ölçekleri ile izometri...  2019
  5  An Unusual Presentation of Insert Dislocation and MCL Rupture in Unicompartmental Knee Replacement w...  2019
  6  Management of acute limb compartment syndrome: A survey of clinical practice among orthopedics and t...  2019
  7  Our results with local production total arthroplasty in patients with advanced stage hallux rijidus...  2019
  8  Trafik Kazaları Mağdurlarına Verilecek Sağlık Kurulu Nasıl Oluşturulmalı, Hangi Uzmanlık Alanları Bu...  2019
  9  Long anatomical femoral stem reduces stress concentrations on femurs with lateral bowing deformity: ...  2018
  10  The impact of medial cuneiform bone variant measures on the severity of hallux valgus: A radiologica...  2017
  11  Femoral Head Fovea Capitis Variant Configurations and Age Related Changes- A Radiological Study...  2017
  12  The assessment of portal-tract healing after knee arthroscopy...  2017
  13  A novel anatomical patellar plate for transverse patellar fracture ? A biomechanical in-vitro study...  2017
  14  MUSCULOSKELETAL IMAGING...  2017
  15  Pregabalin Olgu Sunumları...  2017
  16  The Mechanical Effect of Rod Contouring on Rod-Screw System Strength in Spine Fixation....  2016
  17  Measurement of regional trabecular bone attenuation of the knee following anterior cruciate ligament...  2016
  18  Iatrogenic Lateral Meniscus Anterior Horn Injury in Different Tibial Tunnel Placement Techniques in ...  2016
  19  Mechanical Comparison of Headless Screw Fixation and Locking Plate Fixation for Talar Neck Fractures...  2015
  20  Parsiyel Diz Protezi: endikasyonlar, hasta seçimi, komplikasyonlar...  2015
  21  The BstUI and DpnII Variants of the COL5A1 Gene Are Associated With Tennis Elbow....  2015
  22  The effect of inclination angle on the strength of vertical mattress configuration for meniscus repa...  2015
  23  The effects of tibiofibularis anterior ligaments on ankle joint biomechanics....  2015
  24  The complete type of suprapatellar plica and lipoma arborescens: a case report...  2014
  25  Short-Term Clinical Outcomes After First Metatarsal Head Resurfacing Hemiarthroplasty for Late Stage...  2014
  26  Total Kalça Protezi Revizyonlarında Preoperatif Planlama, İmplant Seçimi Preoperative Planning, Choi...  2014
  27  Ergonomic Positioning for Total Knee Arthroplasty...  2014
  28  Ergonomic Knee Arthroscopy: Technical Brief...  2014
  29  Pseudomyogenic (Epithelioid sarcoma-like) hemangioendothelioma with bone invasion...  2014
  30  Patellofemoral Ağrı Sendromu...  2014
  31  Is Sp1 binding site polymorphism within COL1A1 gene associated with tennis elbow?...  2014
  32  Is Sp1 binding site polymorphism within COL1A1 gene associated with tennis elbow?...  2014
  33  Rigid Fixation of The Lumbar Spine Alters The Motion And Mechanical Stability At The Adjacent Segmen...  2014
  34  The influence of suture material on the strength of horizontal mattress suture configuration for men...  2013
  35  What is correlated with functional outcomes of surgically treated tibial plateau fractures?...  2013
  36  Gigantic retroperitoneal hydatid cyst originating from vertebrae...  2013
  37  Ön Kolda İntramuskuler Lipom...  2013
  38  Strength of Different Krackow Stitch Configurations Using High-Strength Suture...  2013
  39  Stenotrophomonas maltophilia infection caused by foreign body in foot that can't be detected with im...  2013
  40  Camptodactyly and Kirner's Deformity in One Family...  2013
  41  Comparison between intrathecal hyperbaric bupivacaine and levobupivacaine for ambulatory knee arthro...  2013
  42  A complication due to shock wave therapy resembling calcaneal stress fracture....  2013
  43  Surgical Site Infections Associated With Healthcare...  2012
  44  Surgical practices in total knee arthroplasty in Turkey;...  2012
  45  A Case of Orf...  2012
  46  Femoral Head Autograft Preparation During Hip Arthroplasty - A Technical Refinement....  2011
  47  Parallelism of Vibration Sense with Proprioception Sense in Patients with Patellofemoral Pain Syndro...  2010
  48  Patellofemoral Joint Dynamics in Patients with Gonarthrosis....  2009
  49  Proprioception of The Knee Joint in Patellofemoral Pain Syndrome....  2008
  50  Inheritance of The Accessory Navicular Bone....  2000
 • NO AD TARİH
  1  Distance Learning Satisfaction Percept of Students... 15/01/2021 - 16/01/2021
  2  THE EFFECTS OF ISOLYTIC AND STATIC POSTERIOR SHOULDER STRETCHING IN INDIVIDUALS WITH SUBACROMIAL IMP... 17/06/2020 -
  3  Correlation of posterior shoulder tightness (PST) and glenohumeral internal rotation deficit (GIRD) ... 29/11/2019 - 30/11/2019
  4  İŞLEVSEL OMUZ SKORUNUN TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİ VE KÜLTÜRLERARASI ADAPTASYONU... 06/11/2019 - 09/11/2019
  5  Konsentrik ve eksentrik kuvvetlendirme egzersizlerinin subakromiyal sıkışma sendromlu hastalarda ... 06/11/2019 - 09/11/2019
  6  SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMLU HASTALARDA EKSENTRİK OMUZ ABDÜKSİYON KUVVETİ İLE AKROMİYOHUME... 06/11/2019 - 09/11/2019
  7  İzolitik ve statik germe egzersizlerinin glenohumeral internal rotasyon defisiti olan subakromiyal ... 06/11/2019 - 09/11/2019
  8  THE RELATIONSHIP OF ECCENTRIC AND ISOMETRIC SUPRASPINATUS STRENGTH WITH SUPRASPINATUS TENDON THICKNE... 19/09/2018 - 22/09/2018
  9  COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF THE STATIC AND ISOLYTIC STRETCHING IN PATIENTS HAVING SUBACROMIAL... 19/09/2018 - 22/09/2018
  10  RELATIONSHIP OF GLENOHUMERAL INTERNAL ROTATION DEFICIT WITH PAIN, ACROMIO-HUMERAL DISTANCE AND STREN... 19/09/2018 - 22/09/2018
  11  Subakromiyal sıkışma sendromlu hastalarda eksentrik supraspinatus kuvveti ile supraspinatus tendo... 25/04/2018 - 28/04/2018
  12  ÜST EKSTREMİTE SEKELLERİNDE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI VE ENGELLİLİK ORANLARININ DEĞERLEND... 08/03/2018 - 10/03/2018
  13  Lateral Femoral Eğimi Olan Hastalarda Uzun Anatomik Bileşen Yük Yığılımını Azaltır: Sonlu ... 24/10/2017 - 29/10/2017
  14  UDP Öncesi Artroskopi Gerekli mi? Unikondiler Diz Protezi Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gerekenl... 24/10/2017 - 29/10/2017
  15  THE EFFECT OF REPETITIVE ACTIVE RANGE OF MOTION VERSUS CONTINUOUS PASSIVE MOTION ON EARLY FUNCTIONAL... 14/06/2017 - 17/06/2017
  16  The effect of radİal extracorporeal shock wave therapy (RESWT) İn the treatment of trİgger fİnge... 14/06/2017 - 17/06/2017
  17  EFFECTIVENESS OF PLATELET-RICH PLASMA ON FUNCTION AND PERFORMANCE IN PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRIT... 14/06/2017 - 17/06/2017
  18  VALIDITY OF THE QUADRICEPS ANGLE MEASUREMENT IN PATIENTS WITH VARUS KNEE OSTEOARTHRITIS: COMPARE THE... 14/06/2017 - 17/06/2017
  19  SÜRÜCÜ EHLİYETİ SAHİPLERİNDE REFLEKS SÜRESİNİN PERİYODİK TAKİBİ GEREKLİ Mİ?... 25/10/2016 - 30/10/2016
  20  Türkiye'de ortopedi doktorlarının akut kompartman sendromuna klinik yaklaşımları... 25/10/2016 - 30/10/2016
  21  Plakta Boş kalan Vida deliğinin kapak ile kapatılmasının plağın mekanik dayanıklılığı ü... 25/10/2016 - 30/10/2016
  22  THE EFFECT OF SCREW HOLE INSERTS FOR THE UNUSED SCREW HOLES TO THE STRENGTH OF THE PLATE... 14/09/2016 - 16/09/2016
  23  INVESTIGATING PLANTAR PRESSURE DURING WALKING IN PLANTAR FASCIITIS... 08/06/2016 - 11/06/2016
  24  Travma sonrası implantlarda kırılmanın medikolegal yönü : Olgu Sunumu... 27/04/2016 - 30/04/2016
  25  REDUKTE EDİLEMEYEN POSTEROMEDİAL DİRSEK ÇIKIĞI... 27/10/2015 - 01/11/2015
  26  Trafik kazası mağdurlarında sekellerin değerlendirilmesi: Üniversite hastanesi sağlık kurulu ... 04/06/2015 - 06/06/2015
  27  Kifoz Deformite Tedavisinde, Posterior Spinal Enstruman Distalde Çıkmanın (Pullout) Önlenmesi; D... 12/11/2014 - 16/11/2014
  28  Topuk dikeninde farklı iki frekans ve yoğunlukta radial şok dalga tedavisinin etkinliğinin karş... 12/11/2014 - 16/12/2014
  29  ÖN ÇAPRAZ BAĞ TAMİRİNDE ÇİFT DEMET VE TEK DEMETİÇİN TİBİAL KANAL AÇILMASI İLE MENİSK... 12/11/2014 - 16/11/2014
  30  Measurement of regional bone density of the knee following anterior cruciate ligament rupture by CT... 23/09/2014 - 27/09/2014
  31  Halluks Rijidus Tedavisinde Birinci Metatars Başı Yüzey Artroplasti Erken Dönem Klinik( Hemicap)... 29/10/2013 - 03/11/2013
  32  Ön Kolda İntramusküler Lipom... 29/10/2013 - 03/11/2013
  33  GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ İLE SAPTANAMAYAN YABANCI CİSME BAĞLI GELİŞEN AYAKTA STENOTROPHOMONA... 29/10/2013 - 03/11/2013
  34  The Clinical Utility of Accelerated and Delayed Weightbearing Approaches To Postoperative After MACI... 15/09/2013 - 18/09/2013
  35  The Compatibility of the Evaluation Methods of Cartilage Repair Patients... 15/09/2013 - 18/09/2013
  36  Genişleyebilen Kemik Tespit Çivisinin Geliştirilmesi... 13/06/2013 - 14/06/2013
  37  Genişleyebilen Kemik Tespit Çivisinin Geliştirilmesi.... 13/06/2013 - 14/06/2013
  38  The Properties Of Mechanical İnstability On Lumbar Spine At The Adjacent Segment After Rigid Fixati... 27/09/2012 - 29/09/2012
  39  Strength Of Different Krackow Stitch Configurations Using High Strength Suture.... 27/09/2012 - 29/09/2012
  40  Biomechanical effects of the distance from the fracture zone to the interlocking fixation screw of i... 23/09/2010 - 25/09/2010
  41  Subacromial Sıkışma Sendromu Ve Rotator Kaf Yırtıkları... 13/09/1997 - 17/09/1997
  42  Gonartroz Olgularında Yükesek Tibial Osteotomi Ve Osteosentez Alternatifleri... 13/09/1997 - 17/09/1997
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  DİZ ÇEVRESİ OSTEOTOMİLERİNDE ENDİKASYONLAR VE KONTRENDİKASYONLAR DİZ ÇEVRESİ OSTEOTOMİLERİ ( TUSYAD EĞİTİCİ KİTAP SERİSİ )...  2018
  2  MEDİAL MENİSKÜS KÖK TAMİRİ TEMEL ORTOPEDİ İŞLEMLERİ ATLASI...  2018
  3  AMELİYAT SIRASINDA OLUŞABİLECEK KOMPLİKASYONLAR VE ÇÖZÜMLERİ TUSYAD Eğitici Kitap Serisi(Primer Diz Artroplastisi)...  2018
  4  Ön Çapraz BağYaralanmalarının Doğal Seyri TUSYAD Eğitici Kitap Serisi...  2016
  5  ön çapraz bağ yaralanmaları ve cerrahi tedavisi ortopedik rehabilitasyon el kitabı...  2016
  6  Menisküs TUSYAD Eğitici Kitap Serisi- Menisküs...  2016
  7  SPORTS INJURIES AND PROPRIOCEPTION:CURRENT TRENDS AND NEW HORIZONS Sports Injuries and Proprioception: Current Trends and New Horizons, Sports Injuries...  2011
  8  Total Diz Artroplastisinde Patellofemoral Eklem: Patellar Yüzeyin Değiştirilmediği Olgularda Fonksiyonel Ve Klinik Sonuçlarımız Spor Yaralanmaları Artroskopi Ve Eklem Cerrahisi Güncel Yaklaşımlar Ve Kavramlar...  2000
 • NO AD TARIH
  1  Lateral Epikondilit Tedavisinde Radial Basınç Dalga Tedavisinin (RPWT) etkinliğinin incelenmesi...  1/2009 - /2010
 • YURTİÇİ YURTDIŞI: ULUSAL
  KAZANILDIĞI YIL 2019
  ÖDÜL ŞEKLİ: GRUP ÖDÜLÜ]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO AD YIL
  1  En iyi bildiri ödülü...  2010
  2  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu...  2001
  3  Poster Bildiri Ödülü...  2015
  4  En İyi Poster Bildiri Ödülü...  2019
 • NO Görev
  1 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2021-Devam ediyor
  2 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2021-Devam ediyor
  3 Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2021-Devam ediyor
  4 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ekim 2020-Devam ediyor
  5 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2020-Devam ediyor
  6 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2020-Devam ediyor
  7 DEÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu (Sağlık Bilimleri) Üyesi, Ekim 2020-Devam ediyor
  8 DEÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Getat) Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ağustos 2020-Devam ediyor
  9 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Ekim 2017- Ekim 2019