Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. TÜRKAN GÜNAY TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Halk Sağlığı  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Determinants of prelacteal feeding practice in Uganda; a population based cross-sectional study usin...  2021
  2  Attitudes of The Turkish University and Staff Toward Sexual Harassment and Assault: Preliminary Psyc...  2021
  3  COVID-19 pandemi süreci ve kadın sağlığı...  2021
  4  Use of Tobacco Products in Turkish Children and Young People: Is there an Alarm for Hookah Use?...  2020
  5  Comparision of Postoperative Pulmonary Complication Indices in Lective Abdominal Surgery Patients...  2020
  6  Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Birlikte Öğrenme Deneyimi...  2019
  7  Büyüme Hormonu Eksikligi tanısı alan olguların özelliklerinin degerlendirilmesi...  2019
  8  Socioeconomic factors associated with tobacco smoking in Turkey: a cross-sectional, population-based...  2018
  9  What Are The Important Risk Factors For The Obesity In The Children Three to Six Age Years: A Cross-...  2018
  10  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi ikinci sınıfa devam eden öğrencilerde kas iskelet sistemi ...  2018
  11  Emzirme ve Sürdürülebilir Kalkınma...  2018
  12  Effect of industrialization on allergic diseases in school children...  2018
  13  Evaluation of effectiveness of peer education on smoking behavior among high school students...  2018
  14  Does raising awareness in families reduce environmental tobacco smoke exposure in wheezy children?...  2017
  15  The contribution of clinical assessments to the diagnostic algorithm of pulmonary embolism....  2017
  16  Effect of health educatıon on nutrıtıon to behavıors and knowledge of elemantary school students...  2016
  17  Prevalence of metabolic syndrome and affecting factors among individuals aged 30 and over in Balçova...  2016
  18  The Prevelance of Tobacco Use and the Factors Influencing in Students Studying at Two Dentistry Facu...  2016
  19  Prevalence of tobacco use among school teachers and effect of traınıng on tobacco use ın western tur...  2016
  20  Smoking cessation and the effect of nicotine dependence on relapse rate in İzmir, Turkey...  2015
  21  Kadın ve Üreme Sağlığı...  2015
  22  Toplumda Gelişen Pnömoni Tanılı Hastalarda Türk Toraks Derneği 2009 Pnömoni Rehberine Uygun Tedavi V...  2015
  23  Annelerin çocuklarının süt dişlerinin sürmesi ile ilişkili şikayet ve yaklaşımları...  2015
  24  Okulda Sağlık Eğitimi Yoluyla Beslenme Ve Bedensel Etkinlik Davranış Değişimi...  2014
  25  Developing an educational program for fourth-year students at Balikesir University's school of healt...  2014
  26  Prevalence of asthma among children in an industrial town...  2014
  27  Smoking habits and cessation success: What differs among adults and elderly...  2014
  28  Evaluation of Awareness on Radiation Protection and Knowledge About Radiological Examinations in Hea...  2014
  29  Opinions on smoking and smoking cessation: A qualitative research...  2014
  30  Vitamin D Requirements and Supplementation during Pregnancy...  2013
  31  Sigara ve sigara bırakmaya ilişkin görüşler: Kalitatif bir araştırma...  2013
  32  Sağlık açısından toplumsal cinsiyet ve tütün kontrolü...  2013
  33  Effect of smoke-free legislation on smoking cessation rates in teachers in Manisa, Turkey...  2013
  34  Ergenlerin Sigara Bırakma Konusunda Desteklenmesinde Bir Yöntem: Akran Eğitimi...  2013
  35  Investigation of inherited thrombophilias in patients with pulmonary embolism...  2013
  36  Evli erkeklerde eşlerine yönelik şiddet ve ilişkili etmenler...  2012
  37  Türkiyedeki Tıp Fakülteleri Halk Sağlığı Anabilim Dallarında 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararları...  2012
  38  İzmir'de yarı kentsel bir bölgede 45-59 yaş kadınlarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi...  2012
  39  High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-ba...  2012
  40  Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümünde Halk Sağlığı Eğitim Programının Öğrenci Geri Bildiriml...  2012
  41  Koroner kalp hastalığı(KKH) riski olup Toplum Tabanlı Sigara Bırakma Merkezi?ne davet edilenlerin ba...  2012
  42  Investigation of the cases presenting to Dokuz Eylül University Hospital with tick bites...  2012
  43  Balcova Heart Study: Rationale and methodology of the Turkish cohort...  2011
  44  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay for the diagnosis of latent tuberculo...  2011
  45  Dokuz Eylül Üniversitesi tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin ağız diş sağlığı konuusundaki bilgi ...  2010
  46  Sosyal eşitsizliklerin koroner kalp hastalığı risk etmenlerine etkisi: İzmir'de topluma dayalı, kesi...  2010
  47  Anatomical characteristics of the arcuate eminence...  2010
  48  Pratisyen Hekimler Alkol Kullanım Sorunları Olan Hastaları Tanıyor ve Tedavi Ediyorlar Mı?...  2010
  49  Interactions of thyroid hormones; insulin-like growth factor-1 (IGF-1), IGF binding proteins, and nu...  2009
  50  An analysis of adult patients with pulmonary and extrapulmonary tuberculosis...  2009
  51  Karpal Tünel Sendromunun Tanısında Semmes-Weinstein Monofilaman Testinin Tanı Değeri...  2009
  52  Infant mortality rates in Narlidere District, Turkey (1999 to 2001): Trends in rates and risk factor...  2008
  53  The effects of environmental tobacco smoke exposure before starting to smoke on cigarette quitting t...  2008
  54  Sexual attitudes and risk-taking behaviors of high school students in Turkey...  2007
  55  OPERATIONAL RESEARCH IN NARLIDERE EDUCATION RESEARCH AND HEALTH DISTRICT’S HEALTH CENTRES (1999-2002...  2007
  56  Sigara İçme ve Demografik Özelliklerin Sigara Bırakma Tedavilerinin Sonuçlarına Etkileri...  2007
  57  İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Bodurluk ve Obezite İle İlişkisi...  2007
  58  Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu Eşlik Eden ve Etmeyen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tan...  2007
  59  Perinatal outcomes and risk factors of Turkish adolescent mothers...  2007
  60  Narlıdere eğitim araştırma bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (1999-2002)...  2007
  61  İzmir ilinde lise öğrencilerinin riskli davranışları...  2007
  62  Can Spirometry, Pulse Oxymeter and Dyspnea Scoring Reflect Respiratory Failure in Patients with Chro...  2007
  63  First aid: level of knowledge of relatives and bystanders in emergency situations....  2007
  64  Erkeklerin Aile Planlamasına Katılımını Artırmak İçin Bir Adım: Erlere Yönelik Aile Planlaması Eğiti...  2007
  65  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı rotasyonuyla ilgili ger...  2007
  66  Influence of maternal age on obstetric outcome in Turkish Women...  2007
  67  Factors Affecting Adult Knowledge of Diabetes in Narlidere Health District, Turkey...  2006
  68  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde kadına yönelik aile içi şiddet...  2006
  69  Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri'nde 1999-2003 Yılları Arasında Kayıtlı Tüberküloz Olgularının Epi...  2006
  70  Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu Eşlik Eden veya Etmeyen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu T...  2006
  71  İzmir İli Bornova İlçesi Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Üniversiteye Giriş Sınavı Kaygısı...  2006
  72  Bekar Kadınların Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Alma Durumu ve Hizmete Ulaşımı Etkileye...  2006
  73  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde toplumsal tanı çalışması: Öğrenci geri bildirimlerinin de...  2006
  74  Prostat Karsinomunun Histopatolojik Parametreleri ile Neoanjiogenezis İlişkisinin İncelenmesi...  2006
  75  112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde Görevli Doktorların Temel Yaşam Desteği, İleri Kardiyak Yaşam Desteği...  2006
  76  Interaction of Two Public Health Problems in Turkish School Children: Nutritional Deficiencies and G...  2006
  77  Gebelikte aile içi fiziksel şiddet ve etkileyen etmenler...  2005
  78  The Factors Affecting the Relation Between the Menarchial Age of Mother and Daughter,...  2005
  79  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İletişim Becerileri programına ilişkin öğrenci geri bil...  2004
  80  Effects of Different Socioeconomic Conditions on Menarche in Turkish Female Students...  2004
  81  Toplum İçinde Tıp Eğitimi Uygulaması...  2003
  82  Empati öğrenilebilir mi? Tıp fakültesi Dönem 1 öğrencilerinde iletişim becerileri kursunun empatik y...  2002
  83  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde 1999 Yılı Kayıt Dışı Bebek Ölümleri...  2002
  84  Kemalpaşa İlçe Merkezindeki Gebelerde Asemptomatik Bakteriüri ve Piyüri Sıklığı...  2002
  85  Gebelikte Diyabet ve Balçova Deneyimi...  2002
  86  Bakteriyel Vaginozis...  2002
  87  Tıp eğitiminde iletişim becerileri: çağdaş yöntem ve teknikler...  2001
  88  Seramik Fabrikası Çalışanlarında Solunumsal Bulgular ve Silikozis Sıklığı...  1999
  89  Narlıdere İlçesindeki İlkokul Birinci Sınıf Çocukların Büyümelerinin Değerlendirilmesi...  1999
  90  Bir Tetanoz Olgusunun İrdelenmesi...  1998
  91  12-23 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Aşı Konusunda Bilgi Düzeyleri...  1997
  92  Sağlıklı Kentler Hareketi Üzerine...  1995
 • NO AD TARİH
  1  Bir İlçede COVID-19 Tanısı Alanlarda Hastalığın Şiddeti ile Tütün Kullanımının İlişki... 13/12/2021 - 18/12/2021
  2  Bir Sigara Bırakma Merkezine Başvuran Tüm Hastalarda Sigara Bırakma Sıklığı ve Etkileyen Etm... 13/12/2021 - 18/12/2021
  3  Sigara Bırakma Merkezine Başvuran Bireylerde Sigara Bırakma Başarısını Etkileyen Faktörler... 17/11/2021 - 21/11/2021
  4  Determination of Obesity Frequency and Affecting Factors in Primary School Students in Izmir... 26/11/2020 - 29/11/2020
  5  Elektif Batın Cerrahisi Yapılacak Olan Hastaların Preoperatif Degerlendirilmesi ve Postoperatif P... 06/03/2020 - 07/03/2020
  6  7-14 yaş grubu öğrencilrein tütün risk algısını artırmaya yönelik eğitim modeli geliştir... 29/11/2019 - 30/11/2019
  7  Resmi bir spor yaz okulu öğrencilerinde tütün risk algısı ve etkileyen faktörler... 29/11/2019 - 30/11/2019
  8  İzmir'in bazı ilçelerinde ortaokul öğrencilerinde akran eğitiminin tütün ürünleri ile ilgi... 28/11/2019 - 30/11/2019
  9  BİR ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERDE ŞİDDETİN DEPRESYON BELİRTİ... 28/11/2019 - 30/11/2019
  10  Üreme Sağlığı Tarihçesi... 13/11/2018 - 17/11/2018
  11  İlkokul velilerine sağlık okuyazarlığı eğitimi: Bir girişimsel çalışma deneyimi... 13/11/2018 - 17/11/2018
  12  Cinsel Taciz ve Saldırı Bilgi Testinin Geliştirilmesi... 04/10/2018 - 05/10/2018
  13  Cinsel Taciz ve Saldırıya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik An... 04/10/2018 - 05/10/2018
  14  İzmir ilinde ortaokul öğrencilerinde tütün deneme sıklığı ve etkileyen etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  15  İzmir ilinde ortaokul öğrencilerinde tütün ürünleri ile ilgili risk algısı ve etkileyen etm... 15/03/2017 - 19/03/2017
  16  Bir Üniversitenin Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Kas İskelet Ağrıları Ve Etkileyen Etmenle... 15/03/2017 - 19/03/2017
  17  İşyerinde sağlığı geliştirme uygulaması: Tütüne karşı risk algısının değiştirilmesi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  18  Uganda'da beş yaş altı çocuklarda doğum sonrası ek besine erken başlamayı etkileyen etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  19  BALÇOVA BELEDİYESİ SİGARA BIRAKMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI (2009-2015)... 05/10/2015 - 09/10/2015
  20  Öğretmenlerde tütün kullanma sıklığı ve tütün kullanımına ilişkin verilen eğitimin etk... 17/06/2015 - 20/06/2015
  21  Türkiyedeki İki Dişhekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Tütün Kullanımı ve Bunu Etkileyen F... 02/04/2014 - 06/04/2014
  22  İlköğretim 3. Sinif Öğrencilerinin Sağlik Eğitimi Yoluyla Beslenme Ve Bedensel Etkinlik Konus... 27/10/2013 - 31/10/2013
  23  Lise Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Sigara Kullanma Davranişi Üzerinde Etkinliğini Değerlend... 27/10/2013 - 31/10/2013
  24  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Emzirme Danışmanlığı Merkezi Yıllık Çalışma Raporu,20... 27/09/2013 - 27/09/2013
  25  Most common problems and approaches of mothers while teething of deciduous teeth... 24/08/2013 - 29/08/2013
  26  Use of kotinin levels in creating awareness for environmental tobacco smoke exposure... 22/06/2013 - 26/06/2013
  27  Social determinants of health and smoking status in Balcova... 06/05/2013 - 07/05/2013
  28  The Relationship Of Socioeconomic Status With The Level Of Nicotine Dependence... 06/05/2013 - 07/05/2013
  29  Yaş gruplarına göre sigara bırakmayı etkileyen etmenler... 03/04/2013 - 07/04/2013
  30  Hışıltılı çocuğun çevresel tütün dumanı maruziyetini azaltmada ailelerde farkındalık ya... 03/04/2013 - 07/04/2013
  31  Sosyoekonomik eşitsizliklerin koroner kalp hastalığının 10 yıllık riskine etkisi... 02/10/2012 - 06/10/2012
  32  İzmir'de yarı kentsel bir bölgede 45-59 yaş kadınlarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi... 09/05/2012 - 11/05/2012
  33  Balcova Heart Study: A Health Promotion and Prevention Project in Turkey... 08/12/2011 - 09/12/2011
  34  Sağlık Çalışanlarının Radyolojik İncelemeler ve Radyasyondan Korunmadaki Farkındalığını... 17/11/2011 - 19/11/2011
  35  Sosyoekonomik düzey çocuklarda atopi için risk faktörü olabilir mi?... 01/11/2011 - 04/11/2011
  36  Ebelik eğitiminde halk sağlığı dersi için geliştirilen eğitim programının tanıtımı... 04/10/2011 - 07/10/2011
  37  İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin sağlık eğitimi yoluyla beslenme ve bedensel etkinlik ko... 04/10/2011 - 07/10/2011
  38  Obez kadınlarda davranışsal tedavinin beslenme davranışına etkisi... 04/10/2011 - 07/10/2011
  39  Balçova İlçesinde 30 Yaş Üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve etkileyen faktörle... 04/10/2011 - 07/10/2011
  40  toplum tabanlı hizmet modeliyle sigara bırakma... 04/10/2011 - 07/10/2011
  41  Türkiyede tıp fakültelerinde üçüncü yılını okuyan öğrencilerde tütün kullanımı, GHPS... 04/10/2011 - 07/10/2011
  42  Bir işyerinde sigara bırakma merkezi oluşturulması ve başvuranların değerlendirilmesi... 04/10/2011 - 07/10/2011
  43  Sigara ve sigara bırakmayla ilgili görüşler: Kalitatif bir araştırma... 04/10/2011 - 07/10/2011
  44  Bir çocuk değişir, dünya değişir... 23/09/2011 - 23/09/2011
  45  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Alan Çalışmaları Geri Bildirimleri: 2010-201... 05/05/2011 - 07/05/2011
  46  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programının Topluma Yönelik/Dayalı Özellikle... 05/05/2011 - 07/05/2011
  47  Microanatomical study of middle cranial fossa: measurements of distances between anatomical landmark... 28/10/2010 - 01/11/2010
  48  Location of eminentia arcuata in relation to anatomical landmarks of middle cranial fossa.... 28/10/2010 - 01/11/2010
  49  Sosyal eşitsizliklerin koroner kalp hastalığı risk etmenlerine etkisi... 18/10/2010 - 22/10/2010
  50  Toplum tabanlı Sigara Bırakma Merkezi'ne davet edilen ve başvuranların değerlendirilmesi,... 18/10/2010 - 22/10/2010
  51  Hekimler çocuk haklarına dair sözleşmeden haberdar mı?... 14/10/2010 - 17/10/2010
  52  Relationship between selected initial treatment of healthcare associated pneumonia with changing tre... 18/09/2010 - 22/09/2010
  53  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Programı Toplumsal Cinsiyet Eşit... 14/09/2010 - 17/09/2010
  54  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay fort he diagnosis of latent tubercolo... 09/09/2010 - 12/09/2010
  55  Sağlık Bakımı İlişkili Pnömoni Olgularında Seçilen Başlangıç Tedavi Rejimlerinin Tedavi ... 05/05/2010 - 09/05/2010
  56  Balçova'da sigarasız yaşamla kalp sağlığını koruma, dokuz eylül üniversitesi balçova bele... 05/05/2010 - 09/05/2010
  57  Endometriozisde Survivin Ekspresyonunun Araştırılması... 07/10/2009 - 11/10/2009
  58  Liselere Yönelik Sağlık Eğitimi Projesi Kapsamında Yer Alan Özel Çalışma Modülleri... 02/10/2009 - 02/10/2009
  59  Anatomic properties of the arcuate eminence... 02/09/2009 - 05/09/2009
  60  Metric evaluation of the oculomotor, trochlear, trigeminal and abducent nerves in sphenopetroclival ... 02/09/2009 - 05/09/2009
  61  Dokuz eylül üniversitesi kreşlerindeki çocukların ağız bakımlarının değerlendirilmesi... 21/05/2009 - 24/05/2009
  62  Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin ağız diş sağlığı bilgi düzeyleri... 21/05/2009 - 24/05/2009
  63  Acil serviste pulmoner emboli ön tanısıyla değerlendirilen hastalarda klinik skorlama yöntemler... 08/04/2009 - 12/04/2009
  64  The preparation period of the heart of Balcova Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  65  Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  66  Evli erkeklerde eşlerine yönelik şiddet varlığının, türlerinin ve etkileyen faktörlerin bel... 21/10/2008 - 25/10/2008
  67  Balçova'nın Kalbi (BAK): Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Projesi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  68  Balçova'nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci... 21/10/2008 - 25/10/2008
  69  Dokuz Eylül Üniversitesi kreşlerindeki çocukların ağız bakımlarının 3 yıllık takibi.... 30/05/2008 - 05/06/2008
  70  Erken doğum tehditinde nifedipin ve ritodrin tokolizi sonrası yenidoğan morbidite etkilerinin kar... 14/05/2008 - 19/05/2008
  71  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin 2005-2006 Yılı Sağlık Ocağ... 06/05/2008 - 09/05/2008
  72  Birinci Basamakta Serviksteki Prekanseröz Lezyonların Saptanmasında Asetik Asit Sonrası Gözle B... 23/10/2007 - 26/10/2007
  73  Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?... 25/04/2007 - 28/04/2007
  74  Alkolle ilişkili sorunlar nasıl önlenir? Pratisyen hekimlerin alkol sorunları olan hastalara yak... 01/11/2006 - 05/11/2006
  75  15-49 yaş kadın tekstil çalışanlarının aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar... 06/09/2006 - 08/09/2006
  76  Interaction of Anthropometric Indices, Thyroid Hormones and IGF System in School Children with Goite... 30/06/2006 - 03/07/2006
  77  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi alan çalışmaları: Narlıdere dinlenme ve bakım evi g... 02/05/2006 - 05/05/2006
  78  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V Toplum İçinde Kadın Sağlığı Uygulaması: ... 02/05/2006 - 05/05/2006
  79  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2006 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Ada... 02/05/2006 - 05/05/2006
  80  0-5 Aylık Bebeği Olan Annelerde Sigara İçme Sıklığı Ve Bebeklerin Etkilenimi... 13/04/2006 - 14/04/2006
  81  Pap smearde epitelyal hücre anormallikleri saptanan olgular ile epitelyal hücre anormalliği olmay... 02/03/2006 - 05/03/2006
  82  İzmir'de kentsel bir sağlık ocağı bölgesinde 15-49 yaş bekar kadınların aile planlaması ve... 22/09/2005 - 24/09/2005
  83  İzmir Kemalpaşa Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesi'nde Hizmet Veren Eczanelerde Çalışan Ecza... 22/09/2005 - 24/09/2005
  84  Fahrettin Altay Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki Menapozdaki Kadınların Değerlendirilmesi... 22/09/2005 - 24/09/2005
  85  Gebelikte aile içi fiziksel şiddet ve etkileyen etmenler... 22/09/2005 - 24/09/2005
  86  Emzirme Eğitimine Katılan Sağlık Çalışanlarının Emzirme Deneyimleri... 22/09/2005 - 24/09/2005
  87  Factors Influencing Adult Knowledge of Diabetes in Narlıdere Health District... 21/08/2005 - 25/08/2005
  88  Infant mortality rates and risk factors in a health district in Turkey (1999 to 2001)... 21/08/2005 - 25/08/2005
  89  Ordu ve sağlık sektörü arasındaki işbirliğine bir örnek:seferihisar jandarma muhabere er eğ... 05/05/2005 - 06/05/2005
  90  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi: Üniversite / Sağlık Bakanlığı arasında i... 05/05/2005 - 06/05/2005
  91  Onbeş Yaş Üzeri Yeni Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularının Özelliklerinin Kar... 27/04/2005 - 01/05/2005
  92  Konak İlçesinde 2003 Yılı İlk Altı Ayındaki Bebek Ölümleri Ve Etkileyen Etmenler... 03/11/2004 - 06/11/2004
  93  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde kadına yönelik aile içi şiddet... 03/11/2004 - 06/11/2004
  94  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi'nin 20 yılı( 1982-2001)... 03/11/2004 - 06/11/2004
  95  İzmir İli Bornova İlçesi Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Üniversite Sınavı Kaygısı... 03/11/2004 - 06/11/2004
  96  Çıraklarda risk alma davranışları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  97  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde topluma dayalı tıp eğitimi için örnek bir uygulam... 29/05/2004 - 30/05/2004
  98  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesi 1999-2001 Yılları Sağlık Düzeyi Göstergele... 07/05/2004 - 08/05/2004
  99  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesi Aylık Bülteni:Seyir Defteri... 07/05/2004 - 08/05/2004
  100  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (... 07/05/2004 - 08/04/2004
  101  Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri'nde 1999-2003 Yılları Arasında Kayıtlı Tüberküloz Olgular... 27/04/2004 - 01/05/2004
  102  Yayma ve Kültür Pozitif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Balgam Konversiyonu... 27/04/2004 - 01/05/2004
  103  Yıkıcı Davranış Bozukluklarında HPA Eksen İşlevlerinin Değerlendirilmesi... 20/04/2004 - 24/04/2004
  104  Sağlık Sistemini Tanımaya Yönelik Yeni Bir Uygulama... 12/04/2004 - 16/04/2004
  105  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İletişim Becerileri Programına İlişkin Öğren... 12/04/2004 - 16/04/2004
  106  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Öğrenci Geri Bildirimlerinin Sayısı ve Niteliğin... 12/04/2004 - 16/04/2004
  107  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi Hizmet İçi Eğitim Geri Bildirimleri (1999-200... 15/10/2003 - 19/10/2003
  108  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi Hizmet İçi Eğitim Konuları (1998-2002)... 15/10/2003 - 19/10/2003
  109  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 30 Yaş Üzeri Nüfusun Diyabet Konusundaki Bilgi Düzeyl... 15/10/2003 - 19/10/2003
  110  NRP( Neonatal Resuscitation Programme) Daily Evaluations... 03/09/2003 - 06/09/2003
  111  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde 1999-2001 yılları Arasındaki Bebek Ölüml... 23/06/2003 - 25/06/2003
  112  Kemalpaşa İlçe Merkezindeki Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı... 23/06/2003 - 25/06/2003
  113  Adolesan Kızlarda Farklı Sosyoekonomik Şartların Menarş Üzerine Etkileri... 04/06/2003 - 06/06/2003
  114  2002 Yılı Ocak Ayında Konak Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesinde Gerçekleşen Ergen Doğ... 04/06/2003 - 06/06/2003
  115  Kemalpaşa İlçe Merkezinde Emzirme Durumu... 04/06/2003 - 06/06/2003
  116  Acil Servise KOAH Akut Alevlenmesi İle Gelen Hastaların Değerlendirilmesinde, Spirometri, Pulseok... 23/04/2003 - 26/04/2003
  117  Differences between modern and traditional contraceptive method users at Narlıdere health district... 20/04/2003 - 23/04/2003
  118  Level of family planning knowledge of military recruits... 20/04/2003 - 23/04/2003
  119  Occupational Exposure and Pregnancy Pathologies Among Health Care Workers... 20/04/2003 - 23/04/2003
  120  Gestasyonel diyabet ve Balçova Bölgesi deneyimi... 05/04/2003 - 05/04/2003
  121  Tüberküloz Hastalarının Sosyokültürel Durumları ve Hastalıkları Hakkında Bilgi Düzeyleri... 24/04/2002 - 27/04/2002
  122  Dokuz Eylül Üniversitesi Temizlik Elemanlarının Hastane Kökenli İnfeksiyonlar Konusunda Bilgi ... 11/04/2002 - 14/04/2002
  123  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinde İletişim Becerileri Kursunun ... 24/04/2001 - 28/04/2001
  124  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları Geri Bildirimleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
  125  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Alan Çalışmaları... 24/04/2001 - 28/04/2001
  126  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörnlerine Yönelik Aile Planlaması Danışmanlığ... 24/04/2001 - 28/04/2001
  127  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekim Adayı Araştırmalarının Değerlendirilmesi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  128  Kemalpaşa İlçe Merkezindeki Gebelerde Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı... 29/03/2001 - 31/03/2001
  129  İzmir ili Çeşmealtı Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 15-49 Yaş Evli Kadınların Geri Çekme Yönt... 29/03/2001 - 31/03/2001
  130  İzmir Narlıdere Bölgesi'nde 1999 Yılı Bebek Ölümleri... 29/03/2001 - 31/03/2001
  131  Evaluation of communication skills course assessment procedure in Dokuz Eylul University School of M... 26/08/2000 - 28/08/2000
  132  Communication Skills Course For First Year Medical Students in Izmir, Turkey... 05/09/1999 - 07/09/1999
  133  Community Based Medical Education Experience in Izmir, Turkey... 05/09/1999 - 07/09/1999
  134  Inönü Sağlık Ocağı Bölgesi'nde Bakteriyel Vaginozis, Candidiasis, Trichomoniasis ve Gonore S... 14/04/1999 - 17/04/1999
  135  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları... 12/11/1998 - 15/11/1998
  136  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Iletişim Becerileri Programı... 12/11/1998 - 15/11/1998
  137  Respiratory Findings and Frequency of Silicosis in a Ceramic Factory Workers... 19/09/1998 - 23/09/1998
  138  Narlıdere İlçesi'ndeki İlkokul Birinci Sınıf Çocukların Büyümelerinin Değerlendirilmesi.... 29/10/1997 - 01/11/1997
  139  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu'nda Gıda Zehirlenmesi... 08/09/1997 - 10/07/1997
  140  Hypercholesterolemia and Overweight in Children Under Five Years Old... 03/09/1997 - 06/09/1997
  141  12-23 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Aşılar Konusundaki Bilgi Düzeyleri... 14/10/1996 - 17/10/1996
  142  Güzelbahçe Sağlık Ocağı Bölgesi?nde 0-59 Aylık Çocuklarda Kardiyovasküler Hastalık Risk F... 14/10/1996 - 17/10/1996
 • NO AD YIL
  1  Sağlık Çalışanlarına Yönelik Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Rehberi...  2021
  2  Dönem I Temel iletişim Becerileri Uygulamaları Eğitici Notları (1997-2002)...  2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Pandemi Döneminde Toplumsal Cinsiyete Dayalı ŞiddetPandemi Dönemlerinde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) Hizmetleri: Toplum Temelli Hizme...  2021
  2  Pandemi Döneminde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı HaklarıPandemi Dönemlerinde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) Hizmetleri: Toplum Temelli Hizme...  2021
  3  Türkiyede Kadınlar Tütün Endüstrisinin Hedefinde mi?Türkiye Sağlık Raporu 2020...  2020
  4  Kadın ve ÇevreTürkiye Sağlık Raporu 2020...  2020
  5  Üreme Sağlığı Tarihsel Bakışla Türkiyede Halk Sağlığı...  2018
  6  Evaluation of Effectiveness of Peer Education onSmoking BehaviourSmoking Prevention and Cessation...  2018
  7  Halk Sağlığı/Nüfus ve Göç İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009-2013...  2011
  8  Halk Sağlığı Politikaları ve Hizmetleri İzmir Kent Sağlık Profili...  2009
  9  Olağandışı Durumlarda Kadın Sağlığı Hizmetleri Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Sağlık Çalışanın El Kitabı içinde...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Lise Öğrencilerinde Sigara Konusunda Yürütülecek Olan Akran Eğitiminin Sigara Kullanma Davranışı Üzerine Etkisi...  3/2021 - /
  2  Acil ve Afet Durumlarında Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı: Başlangıç Hizmet Sunum Paketi(MISP) Online Eğitim Paketinin Oluşturulması...  12/2020 - 6/2021
  3  Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklere Yönelik Birinci Basamakta Sağlık Hizmeti ve Yönetim Kapasitesini Artırma Programı...  6/2020 - 6/2021
  4  Balçova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yaz okulu öğrencilerinin tütüne ilişkin risk algısı, tutumları ve uygulanan tütün eğitim programının etkinliğinin değerlendirilmesi...  5/2019 - 12/2019
  5  Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinin Geliştirilmesi...  6/2017 - 12/2018
  6  Tütün Kontrolünde Akran Eğitimi Projesi...  2/2015 - 1/2017
  7  ÖĞRETMENLERDE TÜTÜN KULLANMA SIKLIĞI VE TÜTÜN KULLANIMINA İLİŞKİN VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİ...  5/2013 - 8/2014
  8  Sigarasız İşyeri...  2/2011 - 2/2012
  9  Balçova'da Sigarasız Yaşamla Kalp Sağlığını Koruma...  7/2009 - 4/2010
  10  Turkey Global Health Professional-Medical-Student Survey (GHPSS)...  10/2009 - 6/2010
  11  Düşük Hizmeti Sunan Sağlık Personelinin Tıbbi Düşükle (Medikal Abortus) İlgili Bakış Açıları ve Algılamaları...  6/2009 - 11/2011
  12  juvenil idiopatik artritli hastalarda latent tuberküloz enfeksiyonunun saptanmasında tüberkülin deri testi ile mikobakterium tuberculosise özgül antijenlere karşı oluşan gamma interferon ölçümünün karşılaştırılması...  1/2009 - 1/2010
  13  Sosyal Eşitsizliklerin Koroner Kalp Hastalığı ve Risklerine Etkisi...  1/2008 - 1/2008
  14  Balçova'nın Kalbi...  6/2007 - 6/2014
  15  Kemeraltı Esnafının Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi...  3/2007 - 3/2009
  16  HIV/AIDS ve CYBE Konusunda Tutuklu ve Cezaevi Çalışanlarına Danışmanlık ve HIV Testinin Yaygınlaştırılması Projesi...  5/2006 - 5/2007
  17  Adolesanların Okul Kulüplerinde Akran Eğitimi ile Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar/ HIV-AIDS ve Madde Bağımlılığından Korunması Projesi...  5/2005 - 5/2006
  18  Yıkıcı Davranış Bozukluklarında Hipotalamik-Hipofizer-Adrenal Eksen ve Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi...  1/2003 - 12/2003
  19  Kemalpaşa Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi Bölgesinde Servikal Neoplazi Araştırması...  12/2000 - 1/2006
  20  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 30-49 yaş grubu kadınlarda servikal neoplazi araştırması...  1/1999 - 1/2002
  21  Narlıdere Eğitim Araştırma Sağlık Bölgesinde Toplumun, Hekimlerin ve Hekimdışı Personelin Diyabet Izlemi Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler...  1/1999 - 1/2002
  22  Kemalpaşa İlçe Merkezindeki Gebelerde Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı...  11/1998 - 11/2001
  23  Gestasyonel Diyabet...  6/1997 - 12/2001
 • NO AD YIL
  1  Birincilik...  2006
  2  Mansiyon Ödülü...  2003
  3  İkincilik...  2006
  4  ikincilik...  2010
  5  Dr.Hafız Cemal Sağlık Vakfı Sarıay Üçüncülük Ödülü...  2021
 • NO Görev
  1 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2022-Devam ediyor
  2 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2017- Ocak 2019