En

PROF.DR. ABBAS TÜRNÜKLÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji  1992
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü  1995
  Doktora  Unıversity of Leicester University of Leicester Sınıf Öğretmenliği  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü  2002
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri(Eğitim Psikolojisi)  2005
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Reducing prejudice toward Syrian refugee children:Avicarious contact intervention among Turkish elem...  2021
  2  I (dis)like the way you (dis)like them: The role of extended contact on social distance and attitude...  2021
  3  Do I Really Want to Engage in Contact? Volition as a New Dimension of Intergroup Contact...  2021
  4  Being tolerated and being discriminated against: Links to psychological well?being through threatene...  2020
  5  Gruplararası Olumlu ve Olumsuz Temas: Aynı Sınıfta Eğitim Gören Türkiyeli ve Suriyeli İlkokul Öğrenc...  2020
  6  Gruplararası Tutum: Aynı Sınıflarda Eğitim Gören, Türkiyeli ve Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Birbi...  2020
  7  Positive intergroup contact decreases the likelihood that prejudicial attitudes become avoidant beha...  2020
  8  Gruplar Arası Olumlu ve Olumsuz Temas: Türk ve Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Sınıf İçi Etkileşimle...  2019
  9  Farklı Sosyal Kimliklerimize Rağmen, Aynı Yurt Odasını Paylaşabiliriz: Gruplararası Olumlu ve Olumsu...  2019
  10  Gruplar Arası Temas ve Çapraz Evlilikler: İzmir'de Alevi-Sünni Evlilikleri...  2019
  11  Gruplararası Temas: Farklı Sosyal Kimliklere Sahip Üniversite Öğrencilerinin, Aynı Yurt Odasında Yaş...  2019
  12  Intended, Unintended, and Unknown Consequences of Contact: The Role of Positive-Negative Contact on ...  2019
  13  Farklı Sosyal Kimliklerimize Rağmen, Aynı Yurt Odasında Birlikte Yaşayabiliriz: Gruplararası Empati...  2018
  14  Cross-group friendships and psychological well-being: A dual pathway through social integration and ...  2018
  15  The buffering role of in-group identification and intergroup contact on the association between perc...  2018
  16  Okul Psikolojik Danışmanlarının Penceresinden Türk ve Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Gruplararası E...  2018
  17  Çocukların Ebeveynler Arası Çatışmalara İlişkin Algıları: Nitel Bir Çalışma...  2017
  18  Barış Eğitimi Programının Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş ve Umut Düzeyleri Üzerindeki Etkileri...  2017
  19  Polatlı Müzakereci-Arabulucu-Lider Öğrenci Yetişiyor Projesinin Değerlendirilmesi...  2016
  20  Çatışan Öğrencilerin Bakış Açısından Akran Arabuluculuk Sürecinin Değerlendirilmesi...  2016
  21  Peace Education's Effects on Aggression: A Mixed Method Study...  2016
  22  Akran arabuluculuk eğitiminin lise öğrencilerinin çatışma çözme becerileri, empatik eğilim ve saldır...  2016
  23  Effects of Peace Education Program on the Violence Tendencies and Social Problem Solving Skills of S...  2015
  24  Sınıf İklimi Envanteri'nin (SİE) Türkçe'ye Uyarlanması...  2015
  25  Barış yapıcı Öğrencilerin Barışyapıcılık sürecine İlişkin Algıları...  2015
  26  Anlaşmazlıkların Çözümünde Akran Arabuluculuk Modelinin Dönüştürücü Etkileri: Arabulucu Öğrenciler G...  2015
  27  Akran arabuluculuk eğitiminin lise öğrencilerinin çatışmaları üzerindeki etkisinin incelenmesi...  2013
  28  Kişilerarası barış için empati: Barış eğitiminin empati becerilerine etkileri....  2012
  29  Akran Arabulucuların Perspektifinden Çatışan Öğrencilerin Arabuluculuk Sürecinde Yaşadığı Zorluklar...  2011
  30  Akran Arabulucuların Gözünden İlköğretim Öğrencilerinin Arabuluculuk Sürecinde Yaşadıkları Güçlükler...  2011
  31  Peer Mediators' Perceptions of the Mediation Process...  2011
  32  Effects of Conflict Resolution and Peer Mediation Training in a Turkish High School...  2010
  33  The Effects of Conflict Resolution and Peer Mediation Training on Primary School Students Level of A...  2010
  34  The Effects of Conflict Resolution and Peer Mediation Training on Turkish Elementary School Students...  2010
  35  Sosyal yapılandırmacılığın penceresinden öğrencilerin davranışlarının yönetimi...  2010
  36  The Effects of Conflict Resolution and Peer Mediation Education on Students' Empathy Skills...  2009
  37  Liselerde Öğrenci Çatışmaları, Nedenleri, Çözüm Stratejileri ve Taktikleri...  2007
  38  Öğretmenlerin, Öğrenci Çatışmalarını Çözüm Strateji Ve Taktiklerinin Sosyal Oluşturmacılık Perspekti...  2006
  39  Lise Yöneticilerinin Çatışma Çözüm Strateji ve Taktiklerinin Sosyal Oluşturmacılık Kuramı Perspektif...  2005
  40  13-14 Yaş grubu öğrencilerin çatışma çözme stratejilerinin incelenmesi...  2004
  41  Okullarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme...  2004
  42  Examining Interpersonal Conflicts Among Middle School Students...  2004
  43  İlköğretim Okullarında, Çatışma Çözüm Stratejilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi...  2003
  44  İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin Sınıflarında Karşılaştıkları Öğrencilerin İstenmeyen Davranışla...  2002
  45  İlköğretim Okullarında, Öğrenci, Öğretmen, Okul Yöneticisi ve Velilerin Çatışma Çözüm Stratejileri...  2002
  46  İlköğretim Okullarında Öğrenci Çatışmaları ve Öğretmenlerin Bu Çatışmalarla Başa Çıkma Stratejileri...  2002
  47  Öğretmenlerin Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarıyla Başa Çıkma Stratejileri...  2002
  48  Student's misbehaviours in Turkish and English primary classrooms...  2001
  49  İlköğretim Okullarında Okul Yönetimine Yansıyan Disiplin Sorunları...  2001
  50  Sınıfta Öğrenme ve Öğretme Süreçlerini İncelemek İçin Kullanılacak Bir Veri Toplama Tekniği Olarak "...  2001
  51  Eğitimbilim Alanında Aynı Araştırma Sorusunu Yanıtlamak İçin Farklı Araştırma Tekniklerinin Birlikte...  2001
  52  Eğitim Bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme...  2000
  53  Sınıf Yönetiminin Öğretimdeki Yeri...  2000
  54  İlköğretimde Sınıf Düzeni...  2000
  55  Türk ve İngiliz İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf İçi Davranış Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırılm...  2000
  56  Sınıf İçi Davranış Yönetimi...  2000
  57  İlköğretimde Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlar ve Nedenleri...  1999
 • NO AD TARİH
  1  Gruplar Arası Olumlu ve Olumuz Temas: Türk ve Suriyeli İlkokul Öğrencileri Arasında Yaşanan G... 25/10/2018 - 27/10/2018
  2  Aynı Sınıfta Birlikte Okuyabiliriz: Türkiyeli ve Suriyeli İlkokul Öğrencileri Arasında Yaşa... 15/10/2018 - 17/10/2018
  3  Okul Psikolojik Danışmanlarının Penceresinden Türk ve Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Grupla... 18/04/2018 - 22/04/2018
  4  Türk ve Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Gruplararası Arkadaşlık İlişkilerinin Okul Psikoloj... 18/04/2018 - 22/04/2018
  5  Farklı Sosyal-Kimlik Kategorilerine Sahip Üniversite Öğrencilerinin, Yurt Yaşamlarında Deneyim... 27/11/2017 - 28/11/2017
  6  Conflict type and resolution strategies of intergroup couples: A qualitative study of Alevi-Sunni in... 11/07/2017 - 14/07/2017
  7  Effects of extended families' reactions on their adult children's intermarriage decisions in Turkey... 11/07/2017 - 14/07/2017
  8  "Polatlı Müzakereci-Arabulucu-Lider Öğrenci Yetişiyor" Projesinin Değerlendirilmesi... 07/10/2015 - 09/10/2015
  9  Okullarda Şiddetin Asimetrik Yönetimi: Akran Arabuluculuk -Arabulucu Öğrencilerin Değerlendirme... 03/09/2015 - 04/09/2015
  10  Okullarda gerçekleştirilen barışyapıcılık uygulamalarının gerçek öğrenci-öğrenci anla... 28/05/2015 - 31/05/2015
  11  Barışyapıcılık görüşmelerinin etkilerinin taraf öğrenciler gözünden değerlendirilmesi... 28/05/2015 - 31/05/2015
  12  Peacemaker student's perceptions of the peacemaking process... 13/05/2015 - 15/05/2015
  13  The effect of peace Education program on Student 's Violence Tendencies and Social Problem Solving S... 13/05/2015 - 15/05/2015
  14  University Students Conflicts in Residential Settings... 04/07/2014 - 07/07/2014
  15  University Students Conflicts with Peers and Faculty and their Resolution Strategies... 04/07/2014 - 07/07/2014
  16  Üniversite Öğrencilerinin Sınıf Arkadaşları ile Yaşadıkları Anlaşmazlıklar ve Çözüm S... 09/04/2014 - 12/04/2014
  17  Üniversite Öğrencilerinin Kaldıkları Yerlerde Yaşadıkları Anlaşmazlıklar ve Çözüm Strat... 09/04/2014 - 12/04/2014
  18  Potansiyelin Performansı:Akran-Arabuluculuğu Modelinin "6" Yıllık Uygulamasının Arabulucu Öğ... 25/09/2013 - 28/09/2013
  19  Liselerde Öğrenci Şiddetinin Dönüştürülmesi: 10Bin "Müzakereci-Arabulucu-Lider" Öğrenci P... 13/09/2012 - 15/09/2012
  20  Eğitimde En İyi Örnekler 10 Bin Müzakereci-Arabulucu-Lider Öğrenci Yetişiyor Projesi... 31/05/2012 - 31/05/2012
  21  Kavgadan Uzlaşıya Bir Lisenin Dönüşümü: Akran Arabuluculuk Modelinin Etkileri... 25/04/2012 - 28/04/2012
  22  Çatışma Yaşayan Öğrencilerin Arabuluculuk Sürecinde Yaşadıkları Güçlüklerin, Arabulucu ... 03/10/2011 - 05/10/2011
  23  Group Boundaries, Collective Action And Intergroup Contact: The mediating effect of stability, legit... 12/07/2011 - 16/07/2011
  24  Difficulties Conflicting Students Face during Mediation from Peer Mediators' Perspective... 03/07/2011 - 08/07/2011
  25  Does peer-mediation really work? effects of conflict resolution and peer-mediation training on high ... 04/02/2009 - 07/02/2009
  26  Helping students resolve their conflicts through conflict resolution and peer mediation training.... 04/02/2009 - 07/02/2009
  27  The Effects of Conflict Resolution and Peer Mediation Training on Primary School Students Conflict R... 24/03/2008 - 28/03/2008
  28  ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ VE AKRAN ARABULUCLUK PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN EMPATİ BECERİLERİNE ETKİS... 17/10/2007 - 19/10/2007
  29  "Müzakere (Problem Çözme) ve Akran Arabuluculuk" Eğitim Programının İlköğretim 4. VE 5. Sı... 27/04/2007 - 29/04/2007
  30  Liselerde öğrenci çatışmaları ve çözüm stratejileri... 07/09/2004 - 11/09/2004
  31  İlköğretim Okullarında, Öğrencilerin, Öğretmenlerin, Okul Yöneticilerinin ve Velilerin Çat... 09/09/2002 - 13/09/2002
  32  İlköğretim Okullarında Öğrenci Çatışmalarıyla Öğretmenlerin Başaçıkma Stratejilerinin... 05/09/2001 - 07/09/2001
  33  İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin öğrencilerin sorunlu davranışlarıyla baş... 07/06/2001 - 09/06/2001
  34  İlköğretim okullarında öğretmenlerin sınıflarında karşılaştıkları öğrenci istenmeyen... 07/06/2001 - 09/06/2001
  35  İlköğretim Okullarında Yöneticilerin Disiplin Yaklaşımları... 11/01/2001 - 13/01/2001
 • NO AD YIL
  1  Liselerde Öğrenci Şiddetinin Önlenmesi: Anlaşmazlık Çözümü, Müzakere ve Akran-Arabuluculu...  2009
  2  Liselerde Öğrenci Şiddetinin Önlenmesi: Anlaşmazlık Çözümü, Müzakere ve Akran Arabuluculu...  2009
  3  Sınıf ve Okul Disiplinine Çağdaş bir Yaklaşım: Onarıcı Disiplin...  2006
 • KİTABIN ADI: Okullarda disiplin kurullarının yerine geçecek alternatif bir yaklaşım: "Okul temelli davranış yönetim politikası.]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Gruplararası temas kuramı ve okul uygulamaları Göçmen Çocuk ve Ergenler: Kültürleşme, Uyum ve Eğitim...  2020
  2  Empati Temelli Anlaşmazlık Çözümü ve Akran Arabuluculuk Uygulamaları Empatiyle Gelişmek Empatiyle Geliştirmek: Çocuk ve Empati...  2015
  3  Akran Arabuluculuk Sürecinde Anlaşmazlık Yaşayan Öğrencilerin Yaşadıkları Güçlüklerin İncelenmesi -Arabulucu Öğrencilerin Değerlendirmeleri- Gündelik Hayat Sosyolojisi Açısından Suç ve Suç Korkusu...  2015
  4  Okullarda disiplin kurullarının yerine geçecek alternatif bir yaklaşım: 'Okul temelli davranış yönetim politikası.' Okullarda disiplin kurullarının yerine geçecek alternatif bir yaklaşım: \nOkul temelli davranı...  2005
  5  Öğrenciler arasındaki çatışmaların çözümünde problem çözme ve arabuluculuk Sınıf Yönetimi...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Farklı Sosyal-Kimlik Kategorilerine Sahip Üniversite Öğrencilerinin, Yurt Yaşamlarında Gruplararası Temas, Arkadaşlık, Empati, Kaygı ve Tutum Süreçlerinin İncelenmesi...  1/2018 - 7/2019
  2  Farklı Kimlik Kategorilerinden ve Gruplarından (Sunni/Alevi) Gelen Bireylerin Oluşturdukları Çapraz Evlilikler ve Gruplar Arası Temas...  4/2015 - 4/2018
  3  POLATLI Müzakereci - Arabulucu Lider Öğrenci Yetişiyor Projesi...  4/2014 - 4/2015
  4  Sosyal ikilemlerde güven ve iş birliği: Düzenleyici odağın rolü...  11/2014 - 9/2017
  5  FILMOTHERAPY - metamorphoses...  9/2013 - 6/2015
  6  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitim Programı...  8/2013 - 8/2013
  7  "Proje Hazırlama: Teorikten Pratiğe"...  9/2012 - 10/2012
  8  Müzakere ve Akran-Arabuluculuk Modelinin Üniversite Öğrenci Anlaşmazlıkları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi...  4/2012 - 10/2014
  9  Müzakere (Problem Çözme) ve Arabuluculuk Eğitim Programının, Lise Öğrenci Çatışmaları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi...  4/2006 - 6/2009
  10  Okul Temelli Çatışma Çözümü ve Akran Arabuluculuk Projesi...  6/2006 - 6/2009
  11  Sanat Eğitiminin Okulöncesi Çocuklarının Yaratıcılıklarının Gelişimi Üzerindeki Etkileri ve Bu Konu ile İlgili Eğitim Kurumlarında yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi...  1/2003 - 4/2004
  12  Öğrenci Çatışmaları ve Çözüm Stratejilerinin Öğrencilerin, Öğretmenlerin Ve Okul Yöneticilerinin Perspektifinden İncelenmesi...  4/2003 - 9/2005
 • NO Görev
  1 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ağustos 2020- Şubat 2021
  2 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2020- Ağustos 2020
  3 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ağustos 2019- Şubat 2020
  4 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2019- Ağustos 2019
  5 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ağustos 2018- Şubat 2019
  6 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2018- Ağustos 2018
  7 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Aralık 2017- Mayıs 2018
  8 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Aralık 2017- Mayıs 2018
  9 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ağustos 2017- Şubat 2018
  10 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Ağustos 2017- Ağustos 2020
  11 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mayıs 2017- Haziran 2017
  12 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Mayıs 2017- Haziran 2017
  13 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2017- Ağustos 2017
  14 Hukuk Araştırmaları Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ekim 2016- Ekim 2019
  15 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ağustos 2016- Şubat 2017
  16 Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili, Temmuz 2016- Ekim 2016
  17 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Temmuz 2016- Ekim 2016
  18 Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2016- Ekim 2016
  19 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2016- Mayıs 2017
  20 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Nisan 2016- Mayıs 2017
  21 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mart 2016- Nisan 2016
  22 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Mart 2016- Nisan 2016
  23 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Psikometri Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2016- Haziran 2016
  24 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2016- Ağustos 2016
  25 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ağustos 2015- Şubat 2016
  26 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Psikometri Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ağustos 2015- Şubat 2016
  27 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2015- Ağustos 2015
  28 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Psikometri Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2015- Ağustos 2015
  29 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2014- Ekim 2016
  30 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ağustos 2014- Aralık 2014
  31 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ağustos 2014- Şubat 2015
  32 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Psikometri Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ağustos 2014- Şubat 2015
  33 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Ağustos 2014- Ağustos 2017
  34 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Mart 2014- Mart 2016
  35 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Mart 2014- Mart 2016
  36 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2014- Ağustos 2014
  37 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2014- Ağustos 2014
  38 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Psikometri Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2014- Ağustos 2014
  39 Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Şubat 2014- Mart 2014
  40 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Eylül 2013- Ocak 2014
  41 Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ağustos 2013- Şubat 2014
  42 Edebiyat Fakültesi Dekanı, Ağustos 2013- Temmuz 2016
  43 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ağustos 2013- Temmuz 2016
  44 Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2013- Temmuz 2016
  45 Hukuk Araştırmaları Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Temmuz 2016
  46 Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili, Temmuz 2013- Ağustos 2013
  47 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Temmuz 2013- Ağustos 2013
  48 Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2013- Ağustos 2013
  49 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2013- Haziran 2014
  50 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2011- Ekim 2014
  51 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2011- Eylül 2014
  52 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2011- Ağustos 2014
  53 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Ağustos 2011- Ağustos 2014
  54 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Haziran 2011- Haziran 2014
  55 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Mart 2011- Mart 2014
  56 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Mart 2011- Mart 2014
  57 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Eylül 2010- Mart 2011
  58 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Eylül 2010- Mart 2011
  59 Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Temmuz 2010- Mart 2011
  60 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Haziran 2010- Eylül 2010
  61 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Haziran 2010- Eylül 2010
  62 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2010- Şubat 2013
  63 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mart 2010- Haziran 2010
  64 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Mart 2010- Haziran 2010
  65 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Şubat 2010- Mart 2010
  66 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Şubat 2010- Mart 2010
  67 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2010- Haziran 2010
  68 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2009- Ekim 2012
  69 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Mayıs 2009- Şubat 2010
  70 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mart 2009- Şubat 2010
  71 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Ağustos 2008- Ağustos 2011
  72 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2005- Ekim 2008
  73 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Ağustos 2005- Ağustos 2008