En

DOÇ.DR. RIDVAN ATİLLA TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ACİL TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilin Dalı  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Acil Tıp  2019
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylul Triage System: A five category triage algorithm, reliability and validity study...  2019
  2  Anticholinergic syndrome due to squirting cucumber (Ecballium elaterium): A case report...  2019
  3  The impact of a heat wave on mortality in the emergency department...  2018
  4  Retrospective Analysis of Anticonvulsant Exposures Admitted to Department of Emergency Medicine in D...  2017
  5  The comparison of the efficiency of traditional lectures to video-supported lectures within the trai...  2016
  6  Comparison of near-infrared spectroscopy and head computed tomography interpretations of the patient...  2016
  7  A New Model in Reducing Emergency Department Crowding: The Electronic Blockage System....  2014
  8  Serial measurement of heart-type fatty acid binding protein for the rapid diagnosis of acute coronar...  2014
  9  Development of a medical module for disaster information systems....  2014
  10  Creation and implementation of an emergency medicine education and training program in Turkey: an ef...  2013
  11  Comparison of emergency medical services systems in the pan-Asian resuscitation outcomes study coun...  2013
  12  Diş Çekimi Sonrası İyatrojenik Pnömomediastinum...  2012
  13  Acute Epiploic Appendicitis: A Diagnostic Dilemma...  2012
  14  Effects Of Terlipressin In A Rat Model Of Severe Uncontrolled Hemorrhage Via Liver Injury....  2012
  15  Pan-Asian Resuscitation Outcomes Study (PAROS): Rationale, Methodology, and Implementation...  2011
  16  The value of point-of-care fatty acid binding protein in patients with chest pain in determining myo...  2010
  17  Hipertansiyonda Acil Durumlar Ve Birinci Basamak'ın Yeri...  2010
  18  Turkish patient relatives' attitudes towards family-witnessed resuscitation and affecting sociodemog...  2009
  19  Sedative hypnotic medication exposures and poisonings in Izmir, Turkey....  2008
  20  Early-onset pancytopenia and skin ulcer following low-dose methotrexate therapy...  2008
  21  Relation Between Cardiac Troponins And In-Hospital Mortality In Right-Sided Stroke Patients...  2008
  22  Do We Really Need Soft-Tissue Radiography to Detect Radiolucent Foreign Bodies in Emergency Departme...  2006
  23  A retrospective analysis of antidepressant poisonings in the emergency department: Eleven-year exper...  2006
  24  Genç ve yaşlı nüfusun acil yaklaşım farklılıkları...  2006
  25  Acute Myocardial Infarction Associated With Amitriptyline Overdose?....  2006
  26  Acute Myocardial Infarction After Acute Hydrochloric Acid Ingestion...  2005
  27  The Rate Of Metoclopramide Infusion Affects The Severity And Incidence Of Akathisia...  2005
  28  Clinical course of a Loxosceles spider bite in Turkey...  2004
  29  Clinical Course of a Loxosceles Spider Bite in Turkey...  2004
  30  Travma Hastalarında Karın İçi Basınç Ölçümünün Tanısal Değeri...  2004
  31  Massive Hydroxychloroquine Overdose...  2004
  32  Evaluation of physical findings in acute wrist trauma in the emergency department...  2001
  33  Acil Tıp ve Acil Tıp Derneği (ATD)...  2001
  34  Şuur Bozukluğu Olan Hastaya Yaklaşım...  2000
  35  Travma Hastalarının Epidemiyolojik Özelliklerinin Araştırılması...  2000
  36  Acil Servislerin Fiziki Koşullarının Planlanması....  2000
  37  Acil Hastalarının Konsültasyon İsteme Prensipleri...  2000
  38  Toplam Kalite Yönetimi...  2000
  39  Şuur Bozukluğu Olan Hastaya Yaklaşım...  2000
  40  Diabetik Ketoasidoz...  1999
  41  Acil Servis Mimarisi...  1999
  42  Acil Servis Mimarisi...  1999
  43  Multi Travmalı Hastaya Yaklaşım...  1998
  44  Acil Serviste Organofosfat İntoksikasyonu Tedavisi ve Komplikasyonları...  1997
  45  Acil Serviste Organofosfat İntoksikasyonu Tanısı...  1996
  46  Elektrik Çarpan Bir Hastanın Uzun Ve Başarılı Resüsitasyonu...  1996
  47  Akut Miyokart Enfarktüsünde Acil Beta Bloker Uygulanması....  1995
  48  Akut Miyokart Enfarktüsünde Magnezyum Tedavisi....  1995
 • NO AD TARİH
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Sosyal Sorumluluk Türündeki Özel Çalış... 09/05/2019 - 11/05/2019
  2  Retrospective Analysis of Anticonvulsant Exposures Admitted to Department of Emergency Medicine in D... 30/10/2016 - 02/11/2016
  3  Acil serviste gastrointestinal kanamali hastalarin izleminde yatak başi girişimsel olmayan seri he... 19/09/2012 - 22/09/2012
  4  Acil servisi senkop şikayeti ile başvuran hastaların çeşitli risk skorları ile karşılaştır... 19/09/2012 - 22/09/2012
  5  Acil Serviste Minör kafa travmalarında taşınabilir yakın-kızılötesi görüntüleme cihazın... 19/09/2012 - 22/09/2012
  6  Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım? Konusunda Klasik Sunum Dersi İle Video Destekli Sunum Dersin... 13/10/2011 - 16/10/2011
  7  Cardiac Arrest Data of a Tertiary Emergency Department in 3.5 years... 04/07/2011 - 06/07/2011
  8  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Erişkin Acil Servisi Triyaj Skalasının oluşturulması ve uy... 28/10/2010 - 31/10/2010
  9  When the stone is right at your door!... 28/10/2010 - 31/10/2010
  10  Doc, Where Is My Legs? Total Occlusion of Abdominal Aorta by Thrombosis: A Case Report... 28/10/2010 - 31/10/2010
  11  A case report of fatal post renal failure after bladder hematoma induced by enoxaparin... 28/10/2010 - 31/10/2010
  12  Acil serviste yatak başı H-FABP kardiyak izlemi 3 saate indirebilir mi?... 29/10/2009 - 01/11/2009
  13  Zor Tanı: Akut Epiploik Appendisit... 29/10/2009 - 01/11/2009
  14  Sıçanlarda Karaciğer Yaralanmasına Bağlı Kontrolsüz Kanamada Terlipressinin Etkinliği.... 05/11/2008 - 09/11/2008
  15  Ege Bölgesinde yedi ildeki 100 hastanede ST elevasyonlu miyokard infarktüsü tedavi yaklaşımlar... 05/11/2008 - 09/11/2008
  16  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran sedatif-hipnotik ilaç alımlar... 24/10/2007 - 27/10/2007
  17  Single Dose Thiocolchicoside: A Rare Cause of Seizure... 01/01/2007 - 02/01/2007
  18  An Unusual Case of Poisoning due to Spartium Junceum (Spanish Broom) Plant Juice... 01/01/2007 - 02/01/2007
  19  Akut koroner sendromun erken tanısında glikojen fosforilaz-BB izoenzimi... 01/11/2006 - 04/11/2006
  20  Genç ve yaşlı nüfusun acil yaklaşım farklılıkları... 06/09/2006 - 09/09/2006
  21  Düşük dozda metotreksata bağlı pansitopeni ve deri ülseri... 06/09/2006 - 09/09/2006
  22  Hasta yakınlarının hastalarına yapılan kardiyopulmoner resüsitasyon girişimine tanıklık etm... 16/11/2005 - 20/11/2005
  23  Hasta Yakınlarının Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon Girişimine Tanıklık Etme Arzuları... 22/09/2005 - 25/09/2005
  24  Relative s Perspectives Regarding Family Witnessed Cardiopulmonary Resuscitation.... 02/09/2005 - 05/09/2005
  25  The Efficacy Of Consultations: Concordance Between Emergency Physicians And Cardiologist In Emergenc... 01/09/2005 - 05/09/2005
  26  Amitriptilin Aşırı Alımıyla İlişkili Akut Myokard İnfarktüsü... 24/11/2004 - 27/11/2004
  27  Acil servise kardiyak hastalığı düşündüren semptomlarla gelen hastalarda tanı ve konsultasyo... 11/10/2003 - 14/10/2003
  28  Massive Hydroxychloroquine Overdose. A Case Report With Survival... 13/09/2003 - 17/09/2003
  29  Follow up and Prescription Compliance after ED Evaluation... 13/09/2003 - 17/09/2003
  30  Masif Hidroksiklorokin Dozaşımı... 08/05/2003 - 09/05/2003
  31  İlaç ve ilaç olmayan katı-sıvı ve gaz ajanlarla intihar girişiminde bulunan hastaların demog... 08/05/2003 - 09/05/2003
  32  Emergency medicine residency curriculum in the first program in Turkey... 04/10/2001 - 07/10/2001
  33  Complete improvement without adverse reproductive outcome after acute severe organochlorine intoxica... 04/10/2001 - 07/10/2001
  34  Evaluation of physical findings in acute wrist trauma and development of clinical decision rules in ... 04/10/2001 - 07/10/2001
  35  Troponin T and Troponin I concentration in acute stroke: Do they make sense ?... 04/10/2001 - 07/10/2001
  36  Accuracy of wrist radiograph interpretation by resident and attendings from different specialities.... 04/10/2001 - 07/10/2001
  37  Brown recluse spider bite clinical course: A case report... 04/10/2001 - 07/10/2001
  38  A Model for Student Education in the Emergency Department of Dokuz Eylul University. Agean Experienc... 04/10/2001 - 07/10/2001
  39  Negative appendectomy rates, unnecessary admissions and false-positive decisions in diagnosis of acu... 04/10/2001 - 07/10/2001
  40  A Case Report of Unusual Sternal Fracture... 13/09/2000 - 16/09/2000
  41  Ischemic Stroke After Use of Sublingual Nifedipine Capsule for the Hypertension in the Emergency Dep... 13/09/2000 - 16/09/2000
  42  First Emergency Medicine Residency Program in Turkey. Report of First Seven Years... 13/09/2000 - 16/09/2000
  43  Accuracy of Emergency Physicians? Cranial Computed Tomography Scans Interpretations... 13/09/2000 - 16/09/2000
  44  EKG bulgusu olmayan atravmatik göğüs ağrılı olgularda Troponin-T ve myoglobinin tanısal değe... 19/04/2000 - 23/04/2000
  45  Ultrasonography for Anterior talofibular Ligament Lesions and Ankle Joint Effusions in acute Ankle S... 16/04/2000 - 20/04/2000
  46  Travma Hastalarında Karın İçi Basınç Değişikliklerinin Tanısal Değer... 31/08/1999 - 04/09/1999
  47  Magnesium Therapy in Magnesium Deficient and Non-deficient Patients with Rapid Ventricular Response... 20/05/1999 - 23/05/1999
 • NO AD YIL
  1  Çalışan ve Hasta Güvenliği...  2011
  2  Acil Servis ve Akademik Acil Tıp / Acil Tıp ve Bilimsel Araştırmalar...  2002
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Acil Tıp ve Hastane Öncesi Bakım; Triaj Tüm Yönleriyle Acil Tıp...  2013
  2  Acil Tıp ve Hastane Öncesi Bakım; Dünyada ve Türkiye de Acil Tıp Tüm Yönleriyle Acil Tıp...  2013
  3  Pancreatitis and Cholecystitis Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide...  2010
  4  Acil Tıp Uzmanlığı. Ne, Kim, Nasıl Acil Servis ve Akademik Acil Tıp. Türkiye için Kılavuz...  2002
  5  Konsültasyon Önerileri Acil Servis ve Akademik Acil Tıp. Türkiye için Kılavuz...  2002
  6  Acil Tıp Anabilim Dalı Asistan Ders Programı Acil Servis ve Akademik Acil Tıp. Türkiye için Kılavuz...  2002
  7  Afet Hazırlığı ve Hastane Afet Planı Acil Servis ve Akademik Acil Tıp. Türkiye için Kılavuz...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'nde Ses Düzeyinin Değerlendirilmesi ve Bilgisayarlı Benzetim Programı ile İdeal Akustik Ortamın Oluşturulması...  4/2013 - 4/2015
  2  Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım Konusunda Klasik Sunum Dersi İle Video Destekli Sunum Dersinin Eğitim Etkinliğinin Karşılaştırılması...  3/2011 - 11/2011
  3  Acil Tıp Uzmanlığı ve Malpaktis...  7/2010 - 10/2011
  4  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi Triyaj Skalası'nın Oluşturulması Ve Uygulanabilirliliğinin Değerlendirilmesi...  6/2009 - 6/2009
  5  Acil Servis Kalabalığını Azaltmada Yeni Bir model: Dokuz Eylül Blokaj Sistemi...  8/2008 - 12/2008
  6  Akut Koroner Sendromun Erken Dönem Tanısında Kalp Tipi Yağ Asidi Bağlayıcı Proteinin (H-FABP) Teşhisteki Değeri...  1/2008 - 1/2009
  7  Ege bölgesinde yedi ildeki 100 hastanede ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü tedavi yaklaşımları...  6/2007 - 5/2008
  8  Sedatif Hipnotik ilaç alımları: 12 yıllık analiz...  4/2005 - 4/2006
 • NO Görev
  1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2014- Şubat 2015
  2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Başkanı, Temmuz 2011- Temmuz 2014
  3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Temmuz 2011- Temmuz 2014
  4 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Ağustos 2009- Ekim 2010
  5 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2009- Ağustos 2012