Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. BERNA BİNNUR AKDEDE TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri  2005
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Examining the association between exposome score for schizophrenia and cognition in schizophrenia, s...  2023
  2  The association between cannabis use and facial emotion recognition in schizophrenia, siblings, and ...  2022
  3  Examining facial emotion recognition as an intermediate phenotype for psychosis: Findings from the E...  2022
  4  Cognitive functioning throughout adulthood and illness stages in individuals with psychotic disorder...  2021
  5  Examining the association between exposome score for schizophrenia and functioning in schizophrenia,...  2021
  6  Examining the independent and joint effects of genomic and exposomic liabilities for schizophrenia a...  2020
  7  Neurocognitive functioning during symptomatic states and remission in bipolar disorder and schizophr...  2020
  8  A replication study of JTC bias, genetic liability for psychosis and delusional ideation...  2020
  9  Evidence, and replication thereof, that molecular-genetic and environmental risks for psychosis impa...  2020
  10  Replicated evidence that endophenotypic expression of schizophrenia polygenic risk is greater in hea...  2020
  11  Association of Wider Social Environment with Relapse in Schizophrenia: Registry Based Six-Year Follo...  2019
  12  White Noise Speech Illusions: A Trait-Dependent Risk Marker for Psychotic Disorder?...  2019
  13  Estimating Exposome Score for Schizophrenia Using Predictive Modeling Approach in Two Independent Sa...  2019
  14  Neurocognitive and linguistic correlates of positive and negative formal thought disorder: A meta-an...  2019
  15  Examining the independent and joint effects of molecular genetic liability and environmental exposur...  2019
  16  Trafik Kazaları Mağdurlarına Verilecek Sağlık Kurulu Nasıl Oluşturulmalı, Hangi Uzmanlık Alanları Bu...  2019
  17  Şizofreni hastalarında dokuz eylül zihin kuramı ölçeği'nin (DEZİKÖ) geçerlilik ve güvenilirlik çalış...  2018
  18  Relationship between social-cognitive and social-perceptual aspects of theory of mind and neurocogni...  2018
  19  Duration of untreated psychosis and neurocognition in first-episode psychosis: A meta-analysis...  2018
  20  Out-of-Pocket Health Expenditures in patients with bipolar disorder, anxiety, schizophrenia and othe...  2018
  21  Neurocognitive impairment in deficit and non-deficit schizophrenia: a meta-analysis...  2017
  22  Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Ayaktan Başvuranların Birinci Basamak Kullanım Dur...  2017
  23  Do clinical features relate to theory of mind, empathy and 2D:4D in schizophrenia?...  2017
  24  Formal thought disorder in schizophrenia and bipolar disorder: A systematic review and meta-analysis...  2017
  25  The Production of Simple Sentence Structures in Schizophrenia...  2017
  26  The relationship between cognitive impairment in schizophrenia and metabolic syndrome: a systematic ...  2017
  27  Yeni Bir Sosyal Ortama Uyum Sürecinde Psikotik Yaşantılar...  2017
  28  Şizofrenide anne-baba akraba evliliğinin klinik özelliklere etkisi...  2017
  29  Relation of formal thought disorder to symptomatic remission and social functioning in schizophrenia...  2016
  30  Formal thought disorder in first-episode psychosis...  2016
  31  Diverse glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) support between mania and schizophrenia: ...  2015
  32  Şizofreni hastalarında düşünce ve dil bozukluğunun Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği ve sosyodemogra...  2015
  33  The role of Dopamine 2 receptor gene and personality characteristics in alcohol dependence in Turkis...  2014
  34  Identifying Gene-Environment Interactions in Schizophrenia: Contemporary Challenges for Integrated, ...  2014
  35  Increase in Antipsychotic Polypharmacy Treatment in Patients with Schizophrenia Between 1994-2000 an...  2014
  36  Validation and Reliability of The Frontal Assesment Battery (FAB)...  2013
  37  Şizofrenide Psikiyatrik Ek Tanılar...  2011
  38  Aripiprazol ile İyilesen "İç Görüsü Kısıtlı" Obsesıf Kompulsıf Bozukluk Tanılı Bir Ergen ve Literatü...  2011
  39  Impact of panic attacks on quality of life among patients with schizophrenia....  2010
  40  Pratisyen Hekimler Alkol Kullanım Sorunları Olan Hastaları Tanıyor ve Tedavi Ediyorlar Mı?...  2010
  41  Prevalence and risk factors of psychotic symptoms: in the city of Izmir, Turkey...  2009
  42  Antipsikotik tedavi almakta olan şizofreni hastalarında görülen cinsel işlev bozuklukları...  2009
  43  Arrhythmic markers and clozapine in patients with schizophrenia: effect of 10 weeks clozapine treatm...  2008
  44  Increased hexosaminidase activity in antipsychotic-induced extrapyramidal side effects: possible ass...  2008
  45  Effect of thought disorders on quality of life in patients with schizophrenia...  2008
  46  Neıghbourhood varıatıon ın the lıfetıme prevalence of psychotıc symptoms ın Izmır, Turkey....  2008
  47  Panic symptoms in schizophrenia: comorbidity and clinical correlates...  2007
  48  Düşünce ve dil ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması...  2007
  49  Neuroleptic Malignant Syndrome caused by combination of risperidone and lithium in a patient with mu...  2007
  50  Difference between generic and multiple sclerosis-specific quality of life instruments regarding the...  2007
  51  Tedaviye Dirençli Şizofreni...  2007
  52  Cognitive dysfunctions in patients with obsessive-compulsive disorder compared to the patients with ...  2007
  53  Kardiyovasküler cerrahi sonrasında serum S-100B protein, NSE ve nitrik oksit düzeyleri ile bilişsel ...  2007
  54  Assessment of quality of life with the WHOQOL-BREF in a group of Turkish psychiatric patients compar...  2006
  55  A double-blind study of combination of clozapine with risperidone in patients with schizophrenia: ef...  2006
  56  Normative data and discriminative properties of short form 36 (SF-36) in Turkish urban population...  2006
  57  Psikiyatrik Bozukluklar ve Yaşam Kalitesi...  2006
  58  Clozapine alone versus clozapine and risperidone for refractory schizophrenia....  2006
  59  Yeni Kuşak Antipsikotiklerden Aripiprazol: Bir Gözden Geçirme...  2005
  60  Şizofreni ve Bilişsel İşlev Bozuklukları...  2005
  61  Mizaç ve Karakter Envanteri'nin Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği...  2005
  62  Alkol kullanım bozukluklarında kişilik özellikleri...  2005
  63  Obsesif kompulsif bozuklukta yaşam kalitesi: bilişsel işlevler ve klinik bulgular ile ilişkisi...  2005
  64  Effects of quetiapine on cognitive functions in schizophrenia...  2005
  65  Is quality of life associated with cognitive impairment in schizophrenia?...  2005
  66  A double-blind controlled study of adjunctive treatment with risperidone in schizophrenic patients p...  2005
  67  Utilization of the auditory consonant trigram test to screen for cognitive impairment in patients wi...  2004
  68  Substance use among patients with schizophrenia in a university hospital...  2004
  69  Şizofrenide bilişsel işlev bozuklukları ve antipsikotik tedavi...  2004
  70  Quality of life assessment in Turkish patients with schizophrenia and their relatives...  2004
  71  Gençlerde şizofreniyi damgalama düzeyi...  2004
  72  Şizofreni ve yaşlanma: şizofrenide klinik belirtilerin ve bilişsel işlevlerin yaşla ilişkisi...  2004
  73  Effect of clozapine on serum leptin, insulin levels and body weight and composition in patients with...  2003
  74  The turkish version of the auditory consonant trigram test as a measure of working memory: a normati...  2003
  75  Obsesif kompulsif bozukluk ve bilişsel işlevler...  2003
  76  Event-related potentials and neuropsychological tests in obsessive-compulsive disorder...  2003
  77  Quetiapine-induced improvement of tardive dyskinesia in three patients with schizophrenia...  2002
  78  Şizofrenik hastalarda olanzapin ve klorpromazinin etki ve güvenliğinin karşılaştırılması...  2001
  79  Panik bozukluğun tedavisinde paroksetin açık bir çalışma...  2001
  80  Tc-99m HMPAO brain perfusion SPECT in drug-free obsessive-compulsive patients without depression...  2001
  81  Parkinson hastalığında depresyon...  1998
  82  Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluğu olan 5 olguda klomipramin infüzyonu ve klonezepam teda...  1996
  83  Sistemik lupus eritematozus ve psikoz: bir olgu sunumu...  1995
 • NO AD TARİH
  1  COVID-19 pandemisi psikotik bozukluk hastalarını nasıl etkiledi? Özkıyım düşünceleri ve gir... 19/10/2022 - 23/10/2022
  2  TRANSDIYAGNOSTIK BIR SIZOFRENI SPEKTRUM BOZUKLUGU VE BIPOLAR BOZUKLUGU ÖRNEKLEMINDE BILISSEL ALT GR... 19/10/2022 - 23/10/2022
  3  COVID-19 pandemisi psikotik bozukluk hastalarını nasıl etkiledi? Depresyon dönemi umutsuzluk ve ... 19/10/2022 - 23/10/2022
  4  Decision making in individuals with early psychotic and bipolar disorder... 23/06/2022 - 25/06/2022
  5  Optical coherence tomography angiography in first-episode psychosis: a preliminary study... 23/06/2022 - 25/06/2022
  6  Social Cognition in Ultra-High-Risk for Psychosis and Bipolar Disorder... 23/06/2022 - 25/06/2022
  7  PREVELANCE USE OF TECHNOLOGICAL DEVICES AND INTERNET AMONG PATIENTS DIAGNOSED WITH SCHIZOPHRENIA AND... 04/04/2020 - 08/04/2020
  8  A NEW ASSESSMENT TOOL FOR FORMAL THOUGHT DISORDER IN SCHIZOPHRENIA: DOKUZ EYLUL THOUGHT DISORDER SCA... 04/04/2020 - 08/04/2020
  9  PRAGMATIC INFERENCES IN SCHIZOPHRENIA: RELATIONSHIP WITH SYMPTOM DOMAINS, THEORY OF MIND AND NEUROCO... 04/04/2020 - 08/04/2020
  10  CLINICAL AND DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS OF COGNITIVE SUBGROUPS IN A TRANSDIAGNOSTIC SAMPLE OF SCH... 04/04/2020 - 08/04/2020
  11  THE RELATION BETWEEN PROCESSING SPEED AND USAGE OF MOBILE APPLICATIONS IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENI... 04/04/2020 - 08/04/2020
  12  A REAL ENVIRONMENT BASED VIRTUAL REALITY APPLICATION TO IMPROVE PHYSICAL HEALTH OF PATIENTS WITH SCH... 04/04/2020 - 08/04/2020
  13  An event-related potential study of reward processing in subjects with schizophrenia and healthy con... 07/09/2019 - 10/09/2019
  14  DOES (G) FACTOR PREDICT THEORY OF MIND ABILITIES IN SCHIZOPHRENIA?... 02/07/2019 - 05/07/2019
  15  The relationship between obesity and response inhibition in schizophrenia-bipolar continuum... 06/10/2018 - 09/10/2018
  16  Relation between early-onset psychosis and formal thought disorder in schizophrenia... 06/10/2018 - 09/10/2018
  17  Neurocognitive functioning in schizophrenia and bipolar disorder during the remission and the psycho... 04/04/2018 - 08/04/2018
  18  A meta-analysis of minor physical anomalies in first-degree unaffected relatives of patients with sc... 04/04/2018 - 08/04/2018
  19  Corpus callosum volume in patients with first-episode psychosis... 04/04/2018 - 07/04/2018
  20  Bipolar bozukluğun ve şizofreninin remisyon ve psikotik belirtili dönemlerindeki hastaların bili... 03/10/2017 - 07/10/2017
  21  Neurocognitive functions in remission vs. psychotic states: a comparative study between bipolar diso... 02/09/2017 - 05/09/2017
  22  Formal thought disorder in schizophrenia and bipolar disorder: A systematic review and meta-analysis... 20/05/2017 - 24/05/2017
  23  Formal thought disorder in schizophrenia and bipolar disorder: a systematic review and meta-analysis... 24/03/2017 - 28/03/2017
  24  Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Ayaktan Başvuranların Birinci Basamak Kullanı... 15/03/2017 - 19/03/2017
  25  Effect of Wider Social Environment on Relapses in Schizophrenia: A Six-Year Follow-Up Study... 02/04/2016 - 06/04/2016
  26  What Does 2D:4D Tell Us about Social Cognition?... 02/04/2016 - 06/04/2016
  27  The Relation of Schizotypy and Cognition with Theory of Mind in First-Degree Relatives of Patients w... 02/04/2016 - 06/04/2016
  28  The relationship between theory of mind and thought-language disorder in schizophrenia... 02/04/2016 - 06/04/2016
  29  Cognitive dysfunctions in first episode pychosis... 12/03/2016 -
  30  Alopesi areata, androgenetik alopesi ve telogen effluvium etyolojisinde yaşanmış stresli olaylar ... 18/11/2015 - 22/11/2015
  31  The effect of thought disorders on remission of symptoms in schizophrenia... 24/09/2015 - 26/09/2015
  32  Out-of-pocket health expenditures for psychiatry patients in a university hospital in Turkey... 02/09/2015 - 04/09/2015
  33  The effect of thought disorders on psychosocial functioning in schizophrenia... 29/08/2015 - 01/09/2015
  34  The relation of thought-language disorders in schizophrenia with remission of symptoms and psychosoc... 28/03/2015 - 31/03/2015
  35  Yeni Bir Sosyal Ortama Uyum Süreci Psikotik Yaşantıları Tetikliyor mu? (Kehus-P)... 12/11/2014 - 16/11/2014
  36  Eşikaltı Psikotik Yaşantılardan Psikotik Bozukluğa: İzotretinoin Kullanımına Bağlı Bir Olg... 12/11/2014 - 16/11/2014
  37  dokuz eylül üniversitesi psikiyatri polikliniği'ne başvuran hastalarda cepten sağlık harcamala... 20/10/2014 - 24/10/2014
  38  A comparative study of neurocognitive functions in manic patients with bipolar disorder and symptoma... 18/10/2014 -
  39  Acil Servisimize Başvuran Aile İçi Şiddet Olgularının Medikolegal Değerlendirilmesi... 23/04/2014 - 26/04/2014
  40  RELATIONSHIP OF KREMEN1 GENE VARIATION WITH SYMPTOMATOLOGY AND COGNITIVE FUNCTIONING IN SCHIZOPHRENI... 05/04/2014 - 09/04/2014
  41  AN ASSOCIATION STUDY OF RGS4 POLYMORPHISMS WITH CLINICAL AND NEUROCOGNITIVE PROFILES OF SCHIZOPHRENI... 05/04/2014 - 09/04/2014
  42  Tanımlı Bir Alanda Şizofreni Ve Psikotik Belirtili Bozuklukların Yaygınlığı: Sağlık Kayıt... 24/09/2013 - 28/09/2013
  43  Şizofreni ve şizoafektif bozukluk hastalarında serum kolesterol düzeyleri ile intihar girişimi ... 24/09/2013 - 28/09/2013
  44  Early Age on Onset may Affect Dysfunctions in Thought Disorder in Patients with Schizophrenia... 05/09/2013 - 07/09/2013
  45  Relation between Emotion Recognition and Abstract Thinking in Schizophrenia... 05/09/2013 - 07/09/2013
  46  Şizofrenide zihin teorisi bozukluğunun empati ve içgörü yeteneği ile ilişkisi... 09/10/2012 - 13/10/2012
  47  Şizofreni hastalarında içselleştirilmiş damgalanmanın tedavi işbirliğine etkisi... 09/10/2012 - 13/10/2012
  48  Şizofreni ve şioaffektif bozukluk hastalarında çoklu antipsikotik ilaç tedavisinin etkileri... 09/10/2012 - 13/10/2012
  49  Venlafaksin ile tedavi edilen bir depresyon hastasında gelişen cinsel işlev bozukluğunun buspiro... 09/10/2012 - 13/10/2012
  50  Effects of Alcohol on Neurocognitive Functions And the Brain... 21/04/2012 - 26/04/2012
  51  The association between thought-language disorder and negative symptoms in schizophrenia... 14/04/2012 - 18/04/2012
  52  The association between thought-language disorder and remission in schizophrenia... 14/04/2012 - 18/04/2012
  53  Change in psychopharmacotherapy of schizophrenia patients within a period of 10 years... 14/04/2012 - 14/08/2012
  54  Symptomatic remission in schizophrenia: relation of cognitive functions and clinical features... 14/04/2012 - 18/04/2012
  55  Şizofren hastalarının tedavilerinde 10 yıl içindeki değişim... 26/10/2011 - 30/10/2011
  56  Şizofrenide zihin teorisi bozukluğunun düşünce-dil bozukluğu ile ilişkisi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  57  Şizofrenide düşünce-dil bozukluğunun negatif belirtiler ile ilişkisi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  58  Şizofrenideki duygu tanıma bozukluklarının düşünce bozukluğu ile ilişkisi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  59  Bipolar bozuklukta oksidatif stresin ve DNA hasarının nörotrofik faktörlerle ilişkisi... 14/06/2011 - 17/06/2011
  60  Şizofrenide yaşam kalitesine panik atakların etkisi... 23/10/2010 - 27/10/2010
  61  Thought disorder in patients with schizophrenia and their unaffected siblings and relations with fam... 16/06/2010 - 19/06/2010
  62  İç Görüsü Kısıtlı? OKB Tanılı Bir Erkek Ergenin Aripiprazol İle Tedavisi... 25/04/2010 - 28/04/2010
  63  Neurocognitive Functions in euthymic bipolar patients on mono versus polipharmacy in comparison to h... 25/06/2009 - 27/06/2009
  64  Combined evaluation of oscillatory responses and memory performance in bipolar disorder... 13/05/2009 - 16/05/2009
  65  Multiblock auditory approach in schizophrenia patients... 28/03/2009 - 01/04/2009
  66  Neurotrophic factors and schizophrenia: relation to cognition... 28/03/2009 - 01/04/2009
  67  Serum BDNF and mRNA BDNF levels in schizophrenia... 21/06/2008 - 25/06/2008
  68  Modified dichotic listening applied in Turkish schizophrenia patients... 21/06/2008 - 25/06/2008
  69  Optimal mismatch negativity applied in schizophrenia patients... 21/06/2008 - 25/06/2008
  70  Kronik ruhsal rahatsızlığı olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma düzeyi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  71  Şizofreni hastalarında serum BDNF düzeylerinin klinik belirtiler ve bilişsel işlevlerdeki bozul... 23/10/2007 - 27/10/2007
  72  Bipolar Disorder and Corticolimbic gray matter reduction:a voxel-based morphometry study... 07/06/2007 - 09/06/2007
  73  Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?... 25/04/2007 - 28/04/2007
  74  İlk epizodu depresyon olan bipolar bozukluk tanılı hastaların, antidepresan sağaltım altında ... 25/04/2007 - 28/04/2007
  75  Alkolle ilişkili sorunlar nasıl önlenir? Pratisyen hekimlerin alkol sorunları olan hastalara yak... 01/11/2006 - 05/11/2006
  76  Risperidon kullanımı sonrası gelişen tardif myokloni olgusu... 28/03/2006 - 02/04/2006
  77  Prefrontal Magnetic Resonance Spectroscopic Findings in Patients with Schizophrenia and their Siblin... 04/02/2006 - 10/02/2010
  78  Measuring thought and language disorder in Turkish patients with schizophrenia... 02/02/2006 - 06/02/2006
  79  Düşünce ve dil ölçeği Türkçe formunun şizofreni hastalarında geçerlilik ve güvenirlilik ... 01/11/2005 - 05/11/2005
  80  Risk factors and prevalence of psychotic symptoms in the general population in Izmir-Turkey... 02/04/2005 - 06/04/2005
  81  Is substance use high among patients with schizophrenia in Turkey?... 09/10/2004 - 13/10/2004
  82  Quality of life in patients with obsessive-compulsive disorder: relations with cognitive functions a... 09/10/2004 - 13/10/2004
  83  Utilization of auditory consonant trigram test to screen for cognitive impairment in patients with m... 06/10/2004 - 09/10/2004
  84  Difference between generic and MS-specific quality of life instruments regarding the assessment of t... 06/10/2004 - 09/10/2004
  85  Genel ve MS-özgül yaşam kalitesi ölçeklerinin multipl sklerozda tedavi etkinliğini değerlendi... 29/09/2004 - 03/10/2004
  86  Şizofreni hastalarında atipik antipsikotik ve kombine antipsikotik kullanımının cinsel işlev b... 28/09/2004 - 03/10/2004
  87  Psikotik belirtilerin Türkiye toplumunda görülme sıklığı ve risk etmenleri... 28/09/2004 - 03/10/2004
  88  Psikiyatristlerde şizofreniyi damgalama düzeyi... 28/09/2004 - 03/10/2004
  89  A double-blind controlled study of adjunctive treatment with risperidon in schizophrenic patients pa... 20/06/2004 - 24/06/2004
  90  SF 36 yaşam kalitesi ölçeğinin genel toplum örneğinde güvenilirliği... 08/04/2004 - 10/04/2004
  91  Şizofrenide yaşam kalitesi ve bilişsel işlevler... 08/04/2004 - 10/04/2004
  92  Ruhsal bozukluğu olan hastalarda yaşam kalitesinin WHOQOL-BREF ile değerlendirilmesi... 08/04/2004 - 10/04/2004
  93  Arythmic markers affected by clozapine treatment in patients with schizophrenia: heart rate variabil... 01/03/2004 - 04/03/2004
  94  Multipl sklerozda bilişsel işlevlerin değerlendirilmesinde yeni bir test: auditory consonant trig... 22/10/2003 - 26/10/2003
  95  Alkol Kullanım Bozukluklarında Kişilik Özellikleri... 14/10/2003 - 19/10/2003
  96  Atipik antipsikotik ilaçların plazma prolaktin düzeylerine etkileri... 14/10/2003 - 19/10/2003
  97  Atipik antipsikotik ilaçların açlık kan şekeri, kilo artışı ve beden-kitle indeksine etkiler... 14/10/2003 - 19/10/2003
  98  Şizofreni hastalarında klozapin tedavisinin risperidonla güçlendirilmesinin bilişsel işlevler ... 14/10/2003 - 19/10/2003
  99  Klozapin tedavisine kısmi yanıt vermiş şizofreni hastalarında tedavinin risperidonla güçlendi... 14/10/2003 - 19/10/2003
  100  Quality of life and cognitive functions in schizophrenia... 20/09/2003 - 24/09/2003
  101  Şizofreni ve yaşlanma: Şizofrenide klinik belirtilerin ve bilişsel işlevlerin yaşla ilişkisi... 30/04/2003 - 04/05/2003
  102  Effect of quetiapine on cognitive functions in schizophrenia... 29/03/2003 - 02/04/2003
  103  Age related decline of severity of positive symptoms with a stable course of cognitive impairment in... 29/03/2003 - 02/04/2003
  104  Ketiapinin şizofreni tanılı hastalarda bilişsel işlevler üzerine etkileri... 22/10/2002 - 27/10/2002
  105  Şizofreni ve obsesif kompulsif bozuklukta bilişsel işlevler... 22/10/2002 - 27/10/2002
  106  Comorbid panic symptoms and relation with clinical correlates in schizophrenia... 05/10/2002 - 09/10/2002
  107  Effect of clozapine treatment on serum leptin and insulin levels and body composition in patients wi... 05/10/2002 - 09/10/2002
  108  Are hexosaminidase enzymes related with extrapyramidal symptoms and psychopathology in mental disord... 13/10/2001 - 17/10/2001
  109  Olanzapine vs chlorpromazine- 6 weeks treatment of acute schizophrenia... 13/10/2001 - 17/10/2001
  110  Sleep quality and early morning wakefulness of schizophrenic patients treated with olanzapine compar... 13/10/2001 - 17/10/2001
  111  Şizofrenide bir yıllık çok merkezli izleme çalışması: şizofreni poliklinikleri ve genel pol... 02/10/2001 - 06/10/2001
  112  Şizofrenide sigara, alkol ve diğer maddelerin kullanım prevalansları... 02/10/2001 - 06/10/2001
  113  Şizofreni tanılı hastalarda klozapin tedavisinin kalp hızı değişkenliği, geç potansiyeller ... 02/10/2001 - 06/10/2001
  114  Şizofreni tanılı hastalarda panik bozukluk sıklığı... 02/10/2001 - 06/10/2001
  115  Improvement of tardive dyskinesia in three schizophrenic patients with quetiapine... 20/09/2001 - 23/09/2001
  116  Event-related potentials and neuropsychological tests in obsessive-compulsive disorder... 28/10/2000 - 01/11/2000
  117  Obsesif kompulsif bozuklukta olaya ilişkin endojen potansiyeller (P300) ve nöropsikolojik testler... 03/10/2000 - 07/10/2000
  118  Şizofrenik bozukluk tanısı olan hastalar ile yakınlarında yaşam kalitesi ve depresyon... 03/10/2000 - 07/10/2000
  119  Obsesif kompulsif bozuklukta sertraline tedavisi: Çok merkezli bir çalışmada bir merkezin sonuç... 29/09/1998 - 03/10/1998
  120  Parkinson hastalığı ve depresyon... 01/10/1997 - 04/10/1997
  121  Erythrocyte inositol monophosphatase activity in obsessive compulsive disorder... 13/09/1997 - 17/09/1997
  122  Dirençli obsesif kompulsif bozukluk ve klozapin: bir olgu sunumu... 25/09/1996 - 28/09/1996
  123  Paylaşılmış psikotik bozukluk (Folie a Deux) : bir olgu sunumu... 25/09/1996 - 28/09/1996
  124  Şizofreni ve diyabet: bir olgu sunumu... 12/06/1996 - 15/06/1996
  125  Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda klomipramin infüzyon ve klonazepam tedav... 27/09/1995 - 30/09/1995
  126  Bir grup (35) obsesif kompulsif bozukluklu hastanın 5 yıl sonraki izleme çalışması... 27/09/1995 - 30/09/1995
  127  Sistemik lupus eritematosus ve psikoz: bir olgu sunumu... 27/09/1995 - 30/09/1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Şizofreni ve Bilişsel İşlevler Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar...  2007
  2  Brain Imaging Studies in Obsessive Compulsive Disorder Advances in Psychology Research...  2006
  3  Şizofrenide Depresyon ve Tedavisi Neden, Nasıl Şizofreni...  2005
  4  Şizofrenide Depresyon ve Özkıyım Şizofreni...  2001
 • NO AD TARIH
  1  İlk Atak Psikoz ve Psikoz için Çok Yüksek Risk Sendromunda Retinal Yapıların İncelenmesi...  4/2022 - /
  2  ŞİZOFRENİ-BİPOLAR BOZUKLUK SPEKTRUMUNDA ERKEN PROGNOSTİK BELİRTEÇLERİN TANIMLANMASI: YÜKSEK RİSK DURUMLARINA TRANSDİYAGNOSTİK BİR YAKLAŞIM...  9/2019 - /
  3  Şizofrenide Motivasyonel Bozukluğun Elektrofizyolojik ve Nöropsikolojik Yöntemlerle İncelenmesi: Kilo Alımı ve Sigara Kullanımı ile İlişkisi...  3/2018 - 12/2019
  4  Nöropsikiyatrik Bozukluklarda Sanal Gerçeklik İle Bilişsel Tedavi...  1/2017 - 7/2020
  5  Uzun enjekte edilebilen aripiprazolun (LAI) şizofreni hastalarında psikososyal işlevler, bilişsel işlevler ve yaşam kalitesi hakkında hasta bildirimli "tedavinin kabul edilebilirliği" ile nöroleptik ilaç altında subjektif iyilik hali üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği çalışma...  1/2017 - /
  6  Şizofrenide Sanal Gerçeklik Yoluyla Sigara Bırakma Tedavisi...  12/2016 - 8/2020
  7  Bipolar Bozuklukta Nörogelişimsel, Nöropsikolojik Ve Beyin Görüntülüme Bulguları: Şizobipolar Fenotip Ve Aile Öyküsü...  9/2016 - 9/2018
  8  Türkiye Şizofreni Ağı: Aile Temelinde Gen Çevre Etkileşimi Çalışması (EU-GEI)...  5/2011 - /
  9  European Network of National Schizophrenia Networks Studying Gene Environment Interactions...  5/2010 - 5/2015
  10  Negatif Belirtili Şizofrenide BDNF Düzeyi...  1/2007 - 1/2008
  11  Negatif Belirtili Şizofrenide Serum BDNF Düzeyi...  1/2007 - 1/2008
  12  İlk Episod Manik ya da Karma Atak Geçiren Hastalarda Bilişsel Yeti Düzeylerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi...  1/2006 - 1/2006
  13  Travma Ölçeği, Geçerlilik-Güvenilirlik Çalışması...  10/2006 - 10/2006
  14  Şizofreni hastalarında rekürrenslerin önlenmesinde uzatılmış salınımlı Oros paliperidonun etkisinin değerlendirilmesi...  10/2004 - 1/2006
  15  Şizofreni Hastalarında ve Yakınlarında Nörobilişsel İşlevler ve Beyin Görüntüleme...  1/2003 - 12/2005
  16  Alkolün Beyin Yapısı ve Nöropsikolojik Testler Üzerine Etkisi...  12/2003 - 12/2003
  17  Narlıdere ve Balçova bölgesinde Erişkin Ruh Sağlığı Araştırması...  1/2001 - 1/2003
  18  Klozapine Kısmi Yanıt Vermiş Şizofreni Hastalarında Tedavinin Risperidonla Güçlendirilmesi...  1/2000 - 12/2002
 • NO AD YIL
  1  Stanley Foundation Research Programs Proje Destek Ödülü...  2000
  2  Rasım Adasal Ruh Sağlığı Bilim Ödülü...  2002
  3  Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu, Birincilik Ödülü...  2004
  4  40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar (Poster Bildiri) Birincili...  2004
  5  41. Ulusal Psikiyatri Kongresi , Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar (Poster Bildiri) Araştı...  2005
  6  Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman Ödülü...  2005
  7  Türkiye Psikiyatri Derneği, 10. Bahar Sempozyumu, Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2006
  8  Bipolar Bozukluklar Derneği, Bilimsel Araştırma Proje Destek Ödülü...  2008
  9  43. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Poster Bildiri (Araştırma) Üçüncülük Ödülü...  2007
  10  42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Poster Bildiri (Araştırma) Ödülü İkincisi...  2006
  11  Sağlıkta Yaşam Kalitesi, İkincilik Ödülü...  2004
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu Üyesi, Mart 2022-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2020- Eylül 2023
  3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2014- Eylül 2017
  4 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2011- Eylül 2014