En

PROF.DR. BERNA BİNNUR AKDEDE TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri  2005
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Neurocognitive functioning during symptomatic states and remission in bipolar disorder and schizophr...  2020
  2  Evidence, and replication thereof, that molecular-genetic and environmental risks for psychosis impa...  2020
  3  Replicated evidence that endophenotypic expression of schizophrenia polygenic risk is greater in hea...  2020
  4  Association of Wider Social Environment with Relapse in Schizophrenia: Registry Based Six-Year Follo...  2019
  5  White Noise Speech Illusions: A Trait-Dependent Risk Marker for Psychotic Disorder?...  2019
  6  Estimating Exposome Score for Schizophrenia Using Predictive Modeling Approach in Two Independent Sa...  2019
  7  Neurocognitive and linguistic correlates of positive and negative formal thought disorder: A meta-an...  2019
  8  Examining the independent and joint effects of molecular genetic liability and environmental exposur...  2019
  9  Trafik Kazaları Mağdurlarına Verilecek Sağlık Kurulu Nasıl Oluşturulmalı, Hangi Uzmanlık Alanları Bu...  2019
  10  Şizofreni hastalarında dokuz eylül zihin kuramı ölçeği'nin (DEZİKÖ) geçerlilik ve güvenilirlik çalış...  2018
  11  Relationship between social-cognitive and social-perceptual aspects of theory of mind and neurocogni...  2018
  12  Duration of untreated psychosis and neurocognition in first-episode psychosis: A meta-analysis...  2018
  13  Out-of-Pocket Health Expenditures in patients with bipolar disorder, anxiety, schizophrenia and othe...  2018
  14  Neurocognitive impairment in deficit and non-deficit schizophrenia: a meta-analysis...  2017
  15  Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Ayaktan Başvuranların Birinci Basamak Kullanım Dur...  2017
  16  Do clinical features relate to theory of mind, empathy and 2D:4D in schizophrenia?...  2017
  17  Formal thought disorder in schizophrenia and bipolar disorder: A systematic review and meta-analysis...  2017
  18  The Production of Simple Sentence Structures in Schizophrenia...  2017
  19  The relationship between cognitive impairment in schizophrenia and metabolic syndrome: a systematic ...  2017
  20  Yeni Bir Sosyal Ortama Uyum Sürecinde Psikotik Yaşantılar...  2017
  21  Şizofrenide anne-baba akraba evliliğinin klinik özelliklere etkisi...  2017
  22  Relation of formal thought disorder to symptomatic remission and social functioning in schizophrenia...  2016
  23  Formal thought disorder in first-episode psychosis...  2016
  24  Diverse glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) support between mania and schizophrenia: ...  2015
  25  Şizofreni hastalarında düşünce ve dil bozukluğunun Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği ve sosyodemogra...  2015
  26  The role of Dopamine 2 receptor gene and personality characteristics in alcohol dependence in Turkis...  2014
  27  Identifying Gene-Environment Interactions in Schizophrenia: Contemporary Challenges for Integrated, ...  2014
  28  Increase in Antipsychotic Polypharmacy Treatment in Patients with Schizophrenia Between 1994-2000 an...  2014
  29  Validation and Reliability of The Frontal Assesment Battery (FAB)...  2013
  30  Aripiprazol ile İyilesen "İç Görüsü Kısıtlı" Obsesıf Kompulsıf Bozukluk Tanılı Bir Ergen ve Literatü...  2011
  31  Şizofrenide Psikiyatrik Ek Tanılar...  2011
  32  Impact of panic attacks on quality of life among patients with schizophrenia....  2010
  33  Pratisyen Hekimler Alkol Kullanım Sorunları Olan Hastaları Tanıyor ve Tedavi Ediyorlar Mı?...  2010
  34  Prevalence and risk factors of psychotic symptoms: in the city of Izmir, Turkey...  2009
  35  Antipsikotik tedavi almakta olan şizofreni hastalarında görülen cinsel işlev bozuklukları...  2009
  36  Arrhythmic markers and clozapine in patients with schizophrenia: effect of 10 weeks clozapine treatm...  2008
  37  Increased hexosaminidase activity in antipsychotic-induced extrapyramidal side effects: possible ass...  2008
  38  Effect of thought disorders on quality of life in patients with schizophrenia...  2008
  39  Neıghbourhood varıatıon ın the lıfetıme prevalence of psychotıc symptoms ın Izmır, Turkey....  2008
  40  Panic symptoms in schizophrenia: comorbidity and clinical correlates...  2007
  41  Düşünce ve dil ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması...  2007
  42  Neuroleptic Malignant Syndrome caused by combination of risperidone and lithium in a patient with mu...  2007
  43  Difference between generic and multiple sclerosis-specific quality of life instruments regarding the...  2007
  44  Tedaviye Dirençli Şizofreni...  2007
  45  Cognitive dysfunctions in patients with obsessive-compulsive disorder compared to the patients with ...  2007
  46  Kardiyovasküler cerrahi sonrasında serum S-100B protein, NSE ve nitrik oksit düzeyleri ile bilişsel ...  2007
  47  A double-blind study of combination of clozapine with risperidone in patients with schizophrenia: ef...  2006
  48  Assessment of quality of life with the WHOQOL-BREF in a group of Turkish psychiatric patients compar...  2006
  49  Normative data and discriminative properties of short form 36 (SF-36) in Turkish urban population...  2006
  50  Psikiyatrik Bozukluklar ve Yaşam Kalitesi...  2006
  51  Clozapine alone versus clozapine and risperidone for refractory schizophrenia....  2006
  52  Yeni Kuşak Antipsikotiklerden Aripiprazol: Bir Gözden Geçirme...  2005
  53  Şizofreni ve Bilişsel İşlev Bozuklukları...  2005
  54  Mizaç ve Karakter Envanteri'nin Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği...  2005
  55  Alkol kullanım bozukluklarında kişilik özellikleri...  2005
  56  Obsesif kompulsif bozuklukta yaşam kalitesi: bilişsel işlevler ve klinik bulgular ile ilişkisi...  2005
  57  Effects of quetiapine on cognitive functions in schizophrenia...  2005
  58  Is quality of life associated with cognitive impairment in schizophrenia?...  2005
  59  A double-blind controlled study of adjunctive treatment with risperidone in schizophrenic patients p...  2005
  60  Utilization of the auditory consonant trigram test to screen for cognitive impairment in patients wi...  2004
  61  Substance use among patients with schizophrenia in a university hospital...  2004
  62  Şizofrenide bilişsel işlev bozuklukları ve antipsikotik tedavi...  2004
  63  Quality of life assessment in Turkish patients with schizophrenia and their relatives...  2004
  64  Gençlerde şizofreniyi damgalama düzeyi...  2004
  65  Şizofreni ve yaşlanma: şizofrenide klinik belirtilerin ve bilişsel işlevlerin yaşla ilişkisi...  2004
  66  Effect of clozapine on serum leptin, insulin levels and body weight and composition in patients with...  2003
  67  The turkish version of the auditory consonant trigram test as a measure of working memory: a normati...  2003
  68  Obsesif kompulsif bozukluk ve bilişsel işlevler...  2003
  69  Event-related potentials and neuropsychological tests in obsessive-compulsive disorder...  2003
  70  Quetiapine-induced improvement of tardive dyskinesia in three patients with schizophrenia...  2002
  71  Panik bozukluğun tedavisinde paroksetin açık bir çalışma...  2001
  72  Şizofrenik hastalarda olanzapin ve klorpromazinin etki ve güvenliğinin karşılaştırılması...  2001
  73  Tc-99m HMPAO brain perfusion SPECT in drug-free obsessive-compulsive patients without depression...  2001
  74  Parkinson hastalığında depresyon...  1998
  75  Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluğu olan 5 olguda klomipramin infüzyonu ve klonezepam teda...  1996
  76  Sistemik lupus eritematozus ve psikoz: bir olgu sunumu...  1995
 • NO AD TARİH
  1  A NEW ASSESSMENT TOOL FOR FORMAL THOUGHT DISORDER IN SCHIZOPHRENIA: DOKUZ EYLUL THOUGHT DISORDER SCA... 04/04/2020 - 08/04/2020
  2  PRAGMATIC INFERENCES IN SCHIZOPHRENIA: RELATIONSHIP WITH SYMPTOM DOMAINS, THEORY OF MIND AND NEUROCO... 04/04/2020 - 08/04/2020
  3  CLINICAL AND DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS OF COGNITIVE SUBGROUPS IN A TRANSDIAGNOSTIC SAMPLE OF SCH... 04/04/2020 - 08/04/2020
  4  An event-related potential study of reward processing in subjects with schizophrenia and healthy con... 07/09/2019 - 10/09/2019
  5  DOES (G) FACTOR PREDICT THEORY OF MIND ABILITIES IN SCHIZOPHRENIA?... 02/07/2019 - 05/07/2019
  6  Relation between early-onset psychosis and formal thought disorder in schizophrenia... 06/10/2018 - 09/10/2018
  7  The relationship between obesity and response inhibition in schizophrenia-bipolar continuum... 06/10/2018 - 09/10/2018
  8  Corpus callosum volume in patients with first-episode psychosis... 04/04/2018 - 07/04/2018
  9  A meta-analysis of minor physical anomalies in first-degree unaffected relatives of patients with sc... 04/04/2018 - 08/04/2018
  10  Neurocognitive functioning in schizophrenia and bipolar disorder during the remission and the psycho... 04/04/2018 - 08/04/2018
  11  Bipolar bozukluğun ve şizofreninin remisyon ve psikotik belirtili dönemlerindeki hastaların bili... 03/10/2017 - 07/10/2017
  12  Neurocognitive functions in remission vs. psychotic states: a comparative study between bipolar diso... 02/09/2017 - 05/09/2017
  13  Formal thought disorder in schizophrenia and bipolar disorder: A systematic review and meta-analysis... 20/05/2017 - 24/05/2017
  14  Formal thought disorder in schizophrenia and bipolar disorder: a systematic review and meta-analysis... 24/03/2017 - 28/03/2017
  15  Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Ayaktan Başvuranların Birinci Basamak Kullanı... 15/03/2017 - 19/03/2017
  16  The relationship between theory of mind and thought-language disorder in schizophrenia... 02/04/2016 - 06/04/2016
  17  Effect of Wider Social Environment on Relapses in Schizophrenia: A Six-Year Follow-Up Study... 02/04/2016 - 06/04/2016
  18  What Does 2D:4D Tell Us about Social Cognition?... 02/04/2016 - 06/04/2016
  19  The Relation of Schizotypy and Cognition with Theory of Mind in First-Degree Relatives of Patients w... 02/04/2016 - 06/04/2016
  20  Cognitive dysfunctions in first episode pychosis... 12/03/2016 -
  21  Alopesi areata, androgenetik alopesi ve telogen effluvium etyolojisinde yaşanmış stresli olaylar ... 18/11/2015 - 22/11/2015
  22  The effect of thought disorders on remission of symptoms in schizophrenia... 24/09/2015 - 26/09/2015
  23  Out-of-pocket health expenditures for psychiatry patients in a university hospital in Turkey... 02/09/2015 - 04/09/2015
  24  The effect of thought disorders on psychosocial functioning in schizophrenia... 29/08/2015 - 01/09/2015
  25  The relation of thought-language disorders in schizophrenia with remission of symptoms and psychosoc... 28/03/2015 - 31/03/2015
  26  Eşikaltı Psikotik Yaşantılardan Psikotik Bozukluğa: İzotretinoin Kullanımına Bağlı Bir Olg... 12/11/2014 - 16/11/2014
  27  Yeni Bir Sosyal Ortama Uyum Süreci Psikotik Yaşantıları Tetikliyor mu? (Kehus-P)... 12/11/2014 - 16/11/2014
  28  dokuz eylül üniversitesi psikiyatri polikliniği'ne başvuran hastalarda cepten sağlık harcamala... 20/10/2014 - 24/10/2014
  29  A comparative study of neurocognitive functions in manic patients with bipolar disorder and symptoma... 18/10/2014 -
  30  Acil Servisimize Başvuran Aile İçi Şiddet Olgularının Medikolegal Değerlendirilmesi... 23/04/2014 - 26/04/2014
  31  RELATIONSHIP OF KREMEN1 GENE VARIATION WITH SYMPTOMATOLOGY AND COGNITIVE FUNCTIONING IN SCHIZOPHRENI... 05/04/2014 - 09/04/2014
  32  AN ASSOCIATION STUDY OF RGS4 POLYMORPHISMS WITH CLINICAL AND NEUROCOGNITIVE PROFILES OF SCHIZOPHRENI... 05/04/2014 - 09/04/2014
  33  Tanımlı Bir Alanda Şizofreni Ve Psikotik Belirtili Bozuklukların Yaygınlığı: Sağlık Kayıt... 24/09/2013 - 28/09/2013
  34  Şizofreni ve şizoafektif bozukluk hastalarında serum kolesterol düzeyleri ile intihar girişimi ... 24/09/2013 - 28/09/2013
  35  Early Age on Onset may Affect Dysfunctions in Thought Disorder in Patients with Schizophrenia... 05/09/2013 - 07/09/2013
  36  Relation between Emotion Recognition and Abstract Thinking in Schizophrenia... 05/09/2013 - 07/09/2013
  37  Şizofrenide zihin teorisi bozukluğunun empati ve içgörü yeteneği ile ilişkisi... 09/10/2012 - 13/10/2012
  38  Şizofreni hastalarında içselleştirilmiş damgalanmanın tedavi işbirliğine etkisi... 09/10/2012 - 13/10/2012
  39  Şizofreni ve şioaffektif bozukluk hastalarında çoklu antipsikotik ilaç tedavisinin etkileri... 09/10/2012 - 13/10/2012
  40  Venlafaksin ile tedavi edilen bir depresyon hastasında gelişen cinsel işlev bozukluğunun buspiro... 09/10/2012 - 13/10/2012
  41  Effects of Alcohol on Neurocognitive Functions And the Brain... 21/04/2012 - 26/04/2012
  42  The association between thought-language disorder and negative symptoms in schizophrenia... 14/04/2012 - 18/04/2012
  43  The association between thought-language disorder and remission in schizophrenia... 14/04/2012 - 18/04/2012
  44  Change in psychopharmacotherapy of schizophrenia patients within a period of 10 years... 14/04/2012 - 14/08/2012
  45  Symptomatic remission in schizophrenia: relation of cognitive functions and clinical features... 14/04/2012 - 18/04/2012
  46  Şizofren hastalarının tedavilerinde 10 yıl içindeki değişim... 26/10/2011 - 30/10/2011
  47  Şizofrenide zihin teorisi bozukluğunun düşünce-dil bozukluğu ile ilişkisi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  48  Şizofrenide düşünce-dil bozukluğunun negatif belirtiler ile ilişkisi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  49  Şizofrenideki duygu tanıma bozukluklarının düşünce bozukluğu ile ilişkisi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  50  Bipolar bozuklukta oksidatif stresin ve DNA hasarının nörotrofik faktörlerle ilişkisi... 14/06/2011 - 17/06/2011
  51  Şizofrenide yaşam kalitesine panik atakların etkisi... 23/10/2010 - 27/10/2010
  52  Thought disorder in patients with schizophrenia and their unaffected siblings and relations with fam... 16/06/2010 - 19/06/2010
  53  İç Görüsü Kısıtlı? OKB Tanılı Bir Erkek Ergenin Aripiprazol İle Tedavisi... 25/04/2010 - 28/04/2010
  54  Neurocognitive Functions in euthymic bipolar patients on mono versus polipharmacy in comparison to h... 25/06/2009 - 27/06/2009
  55  Combined evaluation of oscillatory responses and memory performance in bipolar disorder... 13/05/2009 - 16/05/2009
  56  Multiblock auditory approach in schizophrenia patients... 28/03/2009 - 01/04/2009
  57  Neurotrophic factors and schizophrenia: relation to cognition... 28/03/2009 - 01/04/2009
  58  Serum BDNF and mRNA BDNF levels in schizophrenia... 21/06/2008 - 25/06/2008
  59  Modified dichotic listening applied in Turkish schizophrenia patients... 21/06/2008 - 25/06/2008
  60  Optimal mismatch negativity applied in schizophrenia patients... 21/06/2008 - 25/06/2008
  61  Kronik ruhsal rahatsızlığı olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma düzeyi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  62  Şizofreni hastalarında serum BDNF düzeylerinin klinik belirtiler ve bilişsel işlevlerdeki bozul... 23/10/2007 - 27/10/2007
  63  Bipolar Disorder and Corticolimbic gray matter reduction:a voxel-based morphometry study... 07/06/2007 - 09/06/2007
  64  Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?... 25/04/2007 - 28/04/2007
  65  İlk epizodu depresyon olan bipolar bozukluk tanılı hastaların, antidepresan sağaltım altında ... 25/04/2007 - 28/04/2007
  66  Alkolle ilişkili sorunlar nasıl önlenir? Pratisyen hekimlerin alkol sorunları olan hastalara yak... 01/11/2006 - 05/11/2006
  67  Risperidon kullanımı sonrası gelişen tardif myokloni olgusu... 28/03/2006 - 02/04/2006
  68  Prefrontal Magnetic Resonance Spectroscopic Findings in Patients with Schizophrenia and their Siblin... 04/02/2006 - 10/02/2010
  69  Measuring thought and language disorder in Turkish patients with schizophrenia... 02/02/2006 - 06/02/2006
  70  Düşünce ve dil ölçeği Türkçe formunun şizofreni hastalarında geçerlilik ve güvenirlilik ... 01/11/2005 - 05/11/2005
  71  Risk factors and prevalence of psychotic symptoms in the general population in Izmir-Turkey... 02/04/2005 - 06/04/2005
  72  Is substance use high among patients with schizophrenia in Turkey?... 09/10/2004 - 13/10/2004
  73  Quality of life in patients with obsessive-compulsive disorder: relations with cognitive functions a... 09/10/2004 - 13/10/2004
  74  Utilization of auditory consonant trigram test to screen for cognitive impairment in patients with m... 06/10/2004 - 09/10/2004
  75  Difference between generic and MS-specific quality of life instruments regarding the assessment of t... 06/10/2004 - 09/10/2004
  76  Genel ve MS-özgül yaşam kalitesi ölçeklerinin multipl sklerozda tedavi etkinliğini değerlendi... 29/09/2004 - 03/10/2004
  77  Şizofreni hastalarında atipik antipsikotik ve kombine antipsikotik kullanımının cinsel işlev b... 28/09/2004 - 03/10/2004
  78  Psikotik belirtilerin Türkiye toplumunda görülme sıklığı ve risk etmenleri... 28/09/2004 - 03/10/2004
  79  Psikiyatristlerde şizofreniyi damgalama düzeyi... 28/09/2004 - 03/10/2004
  80  A double-blind controlled study of adjunctive treatment with risperidon in schizophrenic patients pa... 20/06/2004 - 24/06/2004
  81  SF 36 yaşam kalitesi ölçeğinin genel toplum örneğinde güvenilirliği... 08/04/2004 - 10/04/2004
  82  Şizofrenide yaşam kalitesi ve bilişsel işlevler... 08/04/2004 - 10/04/2004
  83  Ruhsal bozukluğu olan hastalarda yaşam kalitesinin WHOQOL-BREF ile değerlendirilmesi... 08/04/2004 - 10/04/2004
  84  Arythmic markers affected by clozapine treatment in patients with schizophrenia: heart rate variabil... 01/03/2004 - 04/03/2004
  85  Multipl sklerozda bilişsel işlevlerin değerlendirilmesinde yeni bir test: auditory consonant trig... 22/10/2003 - 26/10/2003
  86  Alkol Kullanım Bozukluklarında Kişilik Özellikleri... 14/10/2003 - 19/10/2003
  87  Atipik antipsikotik ilaçların plazma prolaktin düzeylerine etkileri... 14/10/2003 - 19/10/2003
  88  Atipik antipsikotik ilaçların açlık kan şekeri, kilo artışı ve beden-kitle indeksine etkiler... 14/10/2003 - 19/10/2003
  89  Şizofreni hastalarında klozapin tedavisinin risperidonla güçlendirilmesinin bilişsel işlevler ... 14/10/2003 - 19/10/2003
  90  Klozapin tedavisine kısmi yanıt vermiş şizofreni hastalarında tedavinin risperidonla güçlendi... 14/10/2003 - 19/10/2003
  91  Quality of life and cognitive functions in schizophrenia... 20/09/2003 - 24/09/2003
  92  Şizofreni ve yaşlanma: Şizofrenide klinik belirtilerin ve bilişsel işlevlerin yaşla ilişkisi... 30/04/2003 - 04/05/2003
  93  Effect of quetiapine on cognitive functions in schizophrenia... 29/03/2003 - 02/04/2003
  94  Age related decline of severity of positive symptoms with a stable course of cognitive impairment in... 29/03/2003 - 02/04/2003
  95  Ketiapinin şizofreni tanılı hastalarda bilişsel işlevler üzerine etkileri... 22/10/2002 - 27/10/2002
  96  Şizofreni ve obsesif kompulsif bozuklukta bilişsel işlevler... 22/10/2002 - 27/10/2002
  97  Comorbid panic symptoms and relation with clinical correlates in schizophrenia... 05/10/2002 - 09/10/2002
  98  Effect of clozapine treatment on serum leptin and insulin levels and body composition in patients wi... 05/10/2002 - 09/10/2002
  99  Are hexosaminidase enzymes related with extrapyramidal symptoms and psychopathology in mental disord... 13/10/2001 - 17/10/2001
  100  Olanzapine vs chlorpromazine- 6 weeks treatment of acute schizophrenia... 13/10/2001 - 17/10/2001
  101  Sleep quality and early morning wakefulness of schizophrenic patients treated with olanzapine compar... 13/10/2001 - 17/10/2001
  102  Şizofrenide bir yıllık çok merkezli izleme çalışması: şizofreni poliklinikleri ve genel pol... 02/10/2001 - 06/10/2001
  103  Şizofrenide sigara, alkol ve diğer maddelerin kullanım prevalansları... 02/10/2001 - 06/10/2001
  104  Şizofreni tanılı hastalarda klozapin tedavisinin kalp hızı değişkenliği, geç potansiyeller ... 02/10/2001 - 06/10/2001
  105  Şizofreni tanılı hastalarda panik bozukluk sıklığı... 02/10/2001 - 06/10/2001
  106  Improvement of tardive dyskinesia in three schizophrenic patients with quetiapine... 20/09/2001 - 23/09/2001
  107  Event-related potentials and neuropsychological tests in obsessive-compulsive disorder... 28/10/2000 - 01/11/2000
  108  Obsesif kompulsif bozuklukta olaya ilişkin endojen potansiyeller (P300) ve nöropsikolojik testler... 03/10/2000 - 07/10/2000
  109  Şizofrenik bozukluk tanısı olan hastalar ile yakınlarında yaşam kalitesi ve depresyon... 03/10/2000 - 07/10/2000
  110  Obsesif kompulsif bozuklukta sertraline tedavisi: Çok merkezli bir çalışmada bir merkezin sonuç... 29/09/1998 - 03/10/1998
  111  Parkinson hastalığı ve depresyon... 01/10/1997 - 04/10/1997
  112  Erythrocyte inositol monophosphatase activity in obsessive compulsive disorder... 13/09/1997 - 17/09/1997
  113  Dirençli obsesif kompulsif bozukluk ve klozapin: bir olgu sunumu... 25/09/1996 - 28/09/1996
  114  Paylaşılmış psikotik bozukluk (Folie a Deux) : bir olgu sunumu... 25/09/1996 - 28/09/1996
  115  Şizofreni ve diyabet: bir olgu sunumu... 12/06/1996 - 15/06/1996
  116  Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda klomipramin infüzyon ve klonazepam tedav... 27/09/1995 - 30/09/1995
  117  Bir grup (35) obsesif kompulsif bozukluklu hastanın 5 yıl sonraki izleme çalışması... 27/09/1995 - 30/09/1995
  118  Sistemik lupus eritematosus ve psikoz: bir olgu sunumu... 27/09/1995 - 30/09/1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Şizofreni ve Bilişsel İşlevler Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar...  2007
  2  Brain Imaging Studies in Obsessive Compulsive Disorder Advances in Psychology Research...  2006
  3  Şizofrenide Depresyon ve Tedavisi Neden, Nasıl Şizofreni...  2005
  4  Şizofrenide Depresyon ve Özkıyım Şizofreni...  2001
 • NO AD TARIH
  1  ŞİZOFRENİ-BİPOLAR BOZUKLUK SPEKTRUMUNDA ERKEN PROGNOSTİK BELİRTEÇLERİN TANIMLANMASI: YÜKSEK RİSK DURUMLARINA TRANSDİYAGNOSTİK BİR YAKLAŞIM...  9/2019 - /
  2  Şizofrenide Motivasyonel Bozukluğun Elektrofizyolojik ve Nöropsikolojik Yöntemlerle İncelenmesi: Kilo Alımı ve Sigara Kullanımı ile İlişkisi...  3/2018 - 12/2019
  3  Uzun enjekte edilebilen aripiprazolun (LAI) şizofreni hastalarında psikososyal işlevler, bilişsel işlevler ve yaşam kalitesi hakkında hasta bildirimli "tedavinin kabul edilebilirliği" ile nöroleptik ilaç altında subjektif iyilik hali üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği çalışma...  1/2017 - /
  4  Nöropsikiyatrik Bozukluklarda Sanal Gerçeklik İle Bilişsel Tedavi...  1/2017 - /
  5  Şizofrenide Sanal Gerçeklik Yoluyla Sigara Bırakma Tedavisi...  12/2016 - /
  6  Bipolar Bozuklukta Nörogelişimsel, Nöropsikolojik Ve Beyin Görüntülüme Bulguları: Şizobipolar Fenotip Ve Aile Öyküsü...  9/2016 - 9/2018
  7  Türkiye Şizofreni Ağı: Aile Temelinde Gen Çevre Etkileşimi Çalışması (EU-GEI)...  5/2011 - /
  8  European Network of National Schizophrenia Networks Studying Gene Environment Interactions...  5/2010 - 5/2015
  9  Negatif Belirtili Şizofrenide BDNF Düzeyi...  1/2007 - 1/2008
  10  Negatif Belirtili Şizofrenide Serum BDNF Düzeyi...  1/2007 - 1/2008
  11  İlk Episod Manik ya da Karma Atak Geçiren Hastalarda Bilişsel Yeti Düzeylerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi...  1/2006 - 1/2006
  12  Travma Ölçeği, Geçerlilik-Güvenilirlik Çalışması...  10/2006 - 10/2006
  13  Şizofreni hastalarında rekürrenslerin önlenmesinde uzatılmış salınımlı Oros paliperidonun etkisinin değerlendirilmesi...  10/2004 - 1/2006
  14  Şizofreni Hastalarında ve Yakınlarında Nörobilişsel İşlevler ve Beyin Görüntüleme...  1/2003 - 12/2005
  15  Alkolün Beyin Yapısı ve Nöropsikolojik Testler Üzerine Etkisi...  12/2003 - 12/2003
  16  Narlıdere ve Balçova bölgesinde Erişkin Ruh Sağlığı Araştırması...  1/2001 - 1/2003
  17  Klozapine Kısmi Yanıt Vermiş Şizofreni Hastalarında Tedavinin Risperidonla Güçlendirilmesi...  1/2000 - 12/2002
 • NO AD YIL
  1  Stanley Foundation Research Programs Proje Destek Ödülü...  2000
  2  Rasım Adasal Ruh Sağlığı Bilim Ödülü...  2002
  3  Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu, Birincilik Ödülü...  2004
  4  40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar (Poster Bildiri) Birincili...  2004
  5  41. Ulusal Psikiyatri Kongresi , Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar (Poster Bildiri) Araştı...  2005
  6  Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman Ödülü...  2005
  7  Türkiye Psikiyatri Derneği, 10. Bahar Sempozyumu, Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2006
  8  Bipolar Bozukluklar Derneği, Bilimsel Araştırma Proje Destek Ödülü...  2008
  9  43. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Poster Bildiri (Araştırma) Üçüncülük Ödülü...  2007
  10  42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Poster Bildiri (Araştırma) Ödülü İkincisi...  2006
  11  Sağlıkta Yaşam Kalitesi, İkincilik Ödülü...  2004
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2020-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2014- Eylül 2017
  3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2011- Eylül 2014