Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. BURCU İLTER İŞLETME FAKÜLTESİ İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme  1994
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik  1996
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü  2002
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2003
  Doçent  İşletme Fakültesi Pazarlama  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  A meta-analytic review on antecedents of green product purchase intention: An extended TPB approach...  2022
  2  Machine learning applications in social media analytics: A state-of-art analyses...  2021
  3  Impact of Islamic religiosity on materialistic values in Turkey...  2017
  4  Motives Underlying Organic Food Consumption in Turkey: Impact of Health, Environment, and Consumer V...  2017
  5  Brand Jealousy and Willingness to Pay Premium: The Mediating Role of Materialism ...  2017
  6  Sustainable Retailing: An Exploratory Analysis of supermarkets in Turkey...  2016
  7  Understanding Determinants of Organic Food Consumption:Turkey Example...  2016
  8  Private label usage and store loyalty: The moderating impact of shopping value...  2016
  9  How Brand Jealousy Influences the Relationship between Brand Attachment and Word of Mouth Communicat...  2016
  10  Relationship Between Web Base User Innovation Tools and Firm's Innovativeness...  2016
  11  İnovasyon faaliyetlerinde kullanıcının yeri ve çevrimiçi kullanıcı inovasyon araçları...  2016
  12  E-perakendecilikde E-hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati ilişkisi: İşletme fakü...  2009
  13  Attitudes towards Purchasing from Foreign Apparel Retailers: The Effects of Age and Foreign Country ...  2009
  14  lise öğrencilerinin alışveriş merkezi gereksinimlerinin kano modeli ile sınıflandırılması: izmir ili...  2009
  15  Mevduat Bankalarında İlişkisel Fayda ile Müsteri Memnuniyeti Arasındaki İlişki Üzerine bir İnceleme:...  2009
  16  15-19 yaş grubundaki tüketiciler alışveriş merkezlerini nasıl algılıyor?: İzmir ilinde bir uygulama...  2008
  17  Sosyal Pazarlama: Engeller ve Öneriler...  2007
  18  5W's and 1H for Shopping Malls: Gender Effect and Teenagers...  2007
  19  Kar Amacı Gütmeyen Sosyal İçerikli Pazarlama Uygulamaları: Sosyal Pazarlama...  2007
  20  Marketing and Cost Dimensions of ISO 9001 Implementations of Small and Medium Sized Manufacturers: A...  2006
  21  High School Girls' Shopping Mall Experiences, Perceptions and Expectations: A Qualitative Study...  2006
  22  Süpermarket İmaj Kriterlerinin Değerlendirilmesi: İzmir İli Uygulaması...  2005
  23  Influence of Salesperson Type on Consumers? Attitudes and Purchasing Decision: An Application in Izm...  2004
  24  Değişik Ölçekli Firmalarda İhracat Pazar Fırsatlarına Yönelik Yaklaşımlar...  2004
  25  Türkiye'nin Uluslararası Pazar Fırsatlarının Belirlenmesinde SWOT Analizi Uygulaması...  2003
  26  Problems of Different Sized Industrial Exporters: Application on Firms in the Aegean Region of Turk...  2000
  27  Firma İhracat Davranışı ve Etkileyen Faktörler...  1999
 • NO AD TARİH
  1  Alışveriş Değerinin Özel Markalı Ürün Kullanımı ile Mağaza Sadakati Arasındaki İlişki ... 10/06/2015 - 13/06/2015
  2  Perception of Consumers about Greenwashing: An Application in İstanbul... 07/07/2013 - 10/07/2013
  3  Ünlü CEO'ların Saygınlıkları, Kişilik Özellikleri ve Temsil Ettikleri Firmanın Marka Kişil... 19/06/2013 - 22/06/2013
  4  Attitudes Towards Holy Feast and New Year Celebrations and Effects on Consumption in Turkey: Urban v... 20/03/2011 - 22/03/2011
  5  Justice Perception of Service Recovery: The Effects on Recovery Satisfaction, Trust and Overall Sati... 04/11/2009 - 06/11/2009
  6  Who Uses Internet Banking in Turkey and Why?... 13/07/2009 - 14/07/2009
  7  Attitudes, Intentions and Behavior of Turkish Consumers towards International Apparel Retailers: The... 14/07/2008 - 17/07/2008
  8  Lise öğrencilerinin alışveriş merkezi gereksinimlerinin Kano modeli ile sınıflandırılması:... 18/10/2007 - 20/10/2007
  9  Politik Pazarlama... 16/11/2000 - 18/11/2000
 • NO AD YIL
  1  Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Pazarlamada Yeni Bir Paradigmaya Doğru...  2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Açlığa Son Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Kurumsal Dönüşüm...  2020
  2  Ekonomi ve İşletme Kavramları Tıbbi Laboratuvar Yönetimi: Laboratuvar Uzmanları için Klavuz...  2019
  3  Social Innovation Practices in Services for Sustainable Consumption: The Case of Turkey Promotional Strategies and New Service Opportunities in Emerging Economies...  2017
  4  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE PAZARLAMA:TOPLUMSAL PAZARLAMA UYGULAMALARI KAPSAMINDA SOSYAL SORUMLULUK VE YEŞİL PAZARLAMA Sosyal sorumluluğa genel bakış: Yeşil muhasebe ve etik...  2015
  5  Ünite 4: Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri Uluslararası Pazarlama...  2013
 • NO Görev
  1 İşletme Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Şubat 2023-Devam ediyor
  2 İşletme Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Şubat 2020- Şubat 2023
  3 İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Haziran 2018- Haziran 2018
  4 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2018- Nisan 2021
  5 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mayıs 2017- Mayıs 2020
  6 Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2016- Ekim 2019
  7 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2015- Mart 2018