En

DR. ÖZLEM YILDIRIR KOCABAŞ REKTÖRLÜK

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  1991
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ABD  1994
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ABD  2002
 • NO AD YIL
  1  "Türkiye'de Kooperatifçilik Tarihinin Gelişimi" ,"The developments in the idea of Cooperatives in Tu...  2003
  2  "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Aydın İncir Müstahsilleri Kooperatifi'nin Durumu"...  1995
  3  "Mehmet Nazmi Topçuoğlu 1-2-3"...  1995
  4  Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatiflerinin Doğuşu ve Gelişmesi...  1993
 • NO AD TARİH
  1  türkiyede yoksullukla mücadelede kooperatiflerin tarımsal kalkınmadaki rolü... 05/09/2012 - 07/09/2012
  2  kooperatifçilik hareketi içerisinde girişimcilik ve dönüm noktaları... 02/05/2012 - 04/05/2012
  3  türkiye'de kooperatifçilik hareketinin düşünsel boyutu... 06/10/2011 - 07/10/2011
  4  Türkiye'de kooperatifçilik hareketinin gelişimi... 17/05/2011 - 17/05/2011
  5  türkiyede kooperatifçilik hareketi içerisinde izmirin yeri... 10/12/2009 - 11/12/2009
  6  cumhuriyet dönemi ulaşım politikası... 08/12/2009 - 09/12/2009
  7  Türk Kooperatifçilik Tarihi İçerisinde Denizli'nin Yeri, The Place of Denizli in the Turkish Coo... 06/09/2006 - 08/09/2006
  8  Türkiye'de Kooperatifçilik Hareketi İçerisinde Kula'nın Yeri... 01/09/2006 - 03/09/2006
  9  Türk Kooperatifçilik Tarihi İçerisinde Samsun'un Yeri... 04/05/2006 - 06/05/2006
  10  Halkevlerinin Türk Devrim Tarihi İçerisindeki Yeri ve Çanakkale Halkevi,Role of Community Center... 17/03/2006 - 18/03/2006
  11  Cumhuriyet Öncesi ve Sonrasında Kooperatifçilik... 18/12/1998 - 21/12/1998
  12  Cumhuriyetin ilk yıllarında Aydın İncir Müstahsilleri Kooperatifi'nin canlanması... 16/11/1993 - 16/11/1993
 • NO AD YIL
  1  İzmir Gureba-i Müslimin Hastanesi'nden İzmir Devlet Hastanesi'ne "Bir Hastane Öyküsü"...  2014
  2  Türkiye'de Tarımsal Kooperatifçilik Düşüncesinin Gelişimi...  2010
  3  Tarişbank Tarihi...  1993
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Tarihi Zeytinin Akdenizdeki Yolculuğu-Konferans Bildirileri...  2018
  2  Türk Kooperatifçilik Tarihi İçerisinde Denizli'nin Yeri,Bildiriler 2 Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, 6-7-8 Eylül 2006, Bildiriler 2...  2007
  3  Türkiye'de Kooperatifçilik Hareketi İçerisinde Kula'nın Yeri Geçmişten Geleceğe Köprü Yanık Ülke Kula Sempozyumu(Çevre-Kültür-Turizm),1-3 Eylül 2006,B...  2006
  4  Türk Kooperatifçilik Tarihi İçerisinde Samsun'un Yeri Geçmişten Geleceğe Samsun 1. Kitap,(Yayına hazırlayan:Doç.Dr. Cevdet Yılmaz),Büyükşehir Be...  2006
  5  Halkevlerinin Türk Devrim Tarihi İçerisindeki Yeri ve Çanakkale Halkevi Çanakkale II , Ekonomi ve Sosyo-Kültürü ,Tarih Araştırma Serisi II....  2006
  6  İtibar-ı Zirai Birlikleri Kanunu ve Aydın İncir Müstahsilleri Kooperatifi'nin Canlanması Tariş Tarihi...  1993
  7  Milli Aydın Bankasının Kuruluşu ve İlk Yılları Milli Aydın Bankası T.A.Ş Tarişbank Tarihi...  1993
  8  Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Tariş Tarihi...  1993
 • NO AD TARIH
  1  Başlangıcından Bugüne Kadar Kültür Bakanlığı'nın Yayın Politikası- (The Ministry of Culture Policies For The Publicatıon From The Beginning Till Now)...  1/2000 - 1/2001
 • NO AD YIL
  1  Türkiye çapında üniversiteler arası düzenlenen "Atatürk ve Kooperatifçilik" konulu makale ya...  1994
  2  Tarih ve Toplum dergisi tarafından Türkiye çapında düzenlenen en iyi doktora tez yarışmasınd...  2003
  3  17.Gödence Ulusal Başarı dalında Bilim Dalı Ödülü...  2011