Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. BERRİL DÖNMEZ ÇOLAKOĞLU TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI KLİNİK NOROFİZYOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Norofizyoloji Bilim Dalı  2011
 • NO AD YIL
  1  The effects of pilates training on abdominal muscle thickness and core endurance in patients with Pa...  2023
  2  The relationship between transversus abdominis and internal oblique thickness and disease-related ch...  2023
  3  Detection of Freezing of Gait Episodes in Patients with Parkinson's Disease using Electroencephalogr...  2022
  4  Determinants of 6-minute walk test in people with Parkinson's disease...  2022
  5  Effects of Pilates and Elastic Taping on Balance and Postural Control in Early Stage Parkinson's Dis...  2021
  6  Impact of the COVID-19 pandemic on physical activity, anxiety, and depression in patients with Parki...  2021
  7  The effect of directional social cues on saccadic eye movements in Parkinson's disease...  2021
  8  Clinical and laboratory measures of balance and comparison of balance performances according to post...  2021
  9  Balance and gait disturbances and quality of life in patients with idiopathic parkinson's disease an...  2021
  10  Physical activity in patients with Parkinson's disease: A holistic approach based on the ICF model...  2020
  11  Timed up and go test with a cognitive task: correlations with neuropsychological measures in people ...  2020
  12  A comparison of the relationship between manual dexterity and postural control in young and older in...  2020
  13  Erken Evre Parkinson Hastalarında Pilates ve Elastik Bantlama Uygulamalarının El Fonksiyonları, Post...  2020
  14  Does the postural stability of patients with Parkinson's disease affect the physical activity?...  2020
  15  Reliability, validity and responsiveness of the Squares Test for manual dexterity in people with Par...  2019
  16  Mild cognitive impairment in Parkinson's disease is associated with decreased P300 amplitude and red...  2019
  17  Turkish adaptation of Parkinson fatigue scale and investigating its psychometric properties...  2019
  18  Sarcopenia in Parkinson's disease patients...  2019
  19  A Novel and Mosaic WDR45 Nonsense Variant Causes Beta-Propeller Protein-Associated Neurodegeneration...  2019
  20  The Effects of a Postural Balance Training Program on Balance, Gait and Health-Related Quality of Li...  2018
  21  Decrease of Delta Oscillatory Responses in Cognitively Normal Parkinson's Disease...  2017
  22  Demonstration of Early Cognitive Impairment in Parkinson's Disease with Visual P300 Responses...  2017
  23  Kore ve Ballismus...  2015
  24  Toksik Metabolik Serebellar Ataksiler...  2015
  25  Parkinson Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Ölçümü...  2014
  26  Evaluation of the effects of home-based breathing exercises in Parkinson's Disease patients...  2012
  27  The effect of supervised exercises on static and dynamic balance in parkinsons disease patients...  2012
  28  Is it Always Necessary to Apply Botulinum Toxin into the Lower Facial Muscles in Hemifacial Spasm?A ...  2011
  29  Effect of cognitive function and physical activity on the ability to learn and reproduce physiothera...  2011
  30  Farklı Bir Demans Sendromu: Posterior Kortikal Atrofi: Klinik, Kognitif Değerlendirme ve Beyin Spect...  2010
  31  Parkinson Hastalarında Ev Programı Egzersizlerinin Denge ve Fonksiyonel Kapasite Uzerine Etkisi...  2010
  32  Parkinson Hastalığının Tedavisinde Kanıta Dayalı Yaklaşım...  2008
  33  Hashimato Tiroiditine Eşlik Eden Geriye Dönüşlü Kognitif Bozukluk...  2008
  34  Parkinson hastalarında düşme riskini etkileyen faktörlerin incelenmesi...  2007
  35  Frontotemporal Lobar Dejenerasyon: Tanı ve Ayırıcı Tanı Algoritması...  2007
  36  Parkinson Hastalarının Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesinde İki Farklı Ölçeğin Kullanımı:PDQ-39 ve...  2005
  37  Pergolid Kullanan ve Kullanmayan Parkinson Hastalarında Kalp Kapak Hastalığı Sıklığı ve Şiddetinin D...  2005
  38  Kas Glikojen Depo Hastalıkları...  2005
  39  Servikal Distonide Botulinum Toksin Tedavisinin Planlanmasında Klinik Ve Elektrofizyolojik Değerlend...  2005
  40  Parkinson Hastalığı Tedavisinde Kabergolinin Monoterapi Şeklinde yada Levodopa İle Birlikte Uygulanm...  2005
  41  Coexistence of movement disorders and epilepsia partialis continua as the initial signs in probable ...  2005
  42  Evidence of Widespread Impairment of Motor Cortical Inhibition in Focal Dystonia: A Transcranial Mag...  2004
  43  HLA genotypes in Turkish patients with myasthenia gravis: Comparison with multiple sclerosis patient...  2004
  44  Putaminal Cavernous Angioma Presenting with Hemichorea...  2004
  45  İdiyopatik longitüdinal myelit: üç olgu sunumu...  2004
  46  Multipl Sklerozda "Multiple Sclerosis Functional Composite"in Kullanımı...  2004
  47  Lizozomal Tip Glikojen Depo Hastalıkları...  2003
  48  Primer progresif multipl sklerozda demografik ve klinik özellikler...  2003
  49  Çocuk ve ergenlerde migren başağrısının erişkin başlangıçlı miğren başağrıları ile karşılaştırılması...  2003
  50  Myastenia Graviste Antikora Bağımlı Hücresel Aracılıklı Sitotoksisite Düzeylerinin Araştırılması...  2003
  51  Comparison of cortical excitability in chronic migraine (transformed migraine) and migraine without ...  2002
  52  Agrafisiz aleksi: Bir olgu sunumu...  2002
  53  İnterferon beta-1b sağaltımında 5 yıllık deneyim...  2002
  54  Comparison of preseptal and pretarsal injections of botulinum toxin in the treatment of blepharospas...  2002
  55  Nöromiyotoni: Olgu Sunumu...  2001
  56  A case with cerebral thrombosis receiving tamoxifen treatment...  2001
  57  Oksipital enfarkt sonrası gelişen hemianopik halüsinasyonlu bir olgu...  2001
  58  Primer Progresif Afazi: Bir Olgu Sunumu...  2001
  59  Nöbet rekürrensi olan epileptik olguların klinik özellikleri....  2001
  60  Distrofinopatili Hastaların Genetik ve Mental Açıdan Değerlendirilmesi...  2001
  61  Primary progressive aphasia....  2000
  62  Benign rekürrent aseptik menenjit (Mollaret menenjiti): Olgu sunumu....  2000
  63  Brainstem Auditory Evoked Potentials In Patients With Cervical Spondylarthrosis And Vertigo...  1999
  64  Verbal and contructional tests in epileptic patients with right and left hemisphere foci....  1998
  65  Milier Tüberküloz İle Birlikte Akut Menenjit Ve Spinal Araknoidit...  1996
 • NO AD TARİH
  1  Emotion and brain state based freezing of gait occurrence analysis with electroencephalography data... 17/09/2020 - 17/09/2020
  2  Determination of freezing of gait with wearable sensors in patients with Parkinson's disease... 12/09/2020 - 16/09/2020
  3  Associations between balance confidence, gait, postural stability, and muscle strength in people wit... 12/09/2020 - 16/09/2020
  4  Functional mobility tests and their relationship with disease stage in patients with Parkinson's Dis... 22/09/2019 - 26/09/2019
  5  Association between hand functions, hand reaction time and balancein patients with idiopathic Parkin... 22/09/2019 - 26/09/2019
  6  No difference in balance and gait parameters of the patients with akinetic-rigid and tremor-dominant... 22/09/2019 - 26/09/2019
  7  Association between quality of life and physical functions in patients with idiopathic Parkinson's d... 22/09/2019 - 26/09/2019
  8  Relationship between functional exercise capacity and balance in patients with idiopathic Parkinson'... 22/09/2019 - 26/09/2019
  9  Association between transfer activities and health-related quality of life in patients with Parkinso... 22/09/2019 - 26/09/2019
  10  Gender differences of fatigue characteristics in people with Parkinson's disease... 22/09/2019 - 26/09/2019
  11  Zengin E.S, Ala R.T, Dönmez Çolakoğlu B, Dopamin Disregülasyon Sendromu, 13. Ulusal Parkinson Ha... 11/04/2019 - 14/04/2019
  12  SS-15 Parkinson Hastalığı Hafif Kognitif Bozuklukta Nöropsikolojik Testlerin Tanı ve Tarama Gü... 30/11/2018 - 06/12/2018
  13  SS-66 Parkinson Hastalığı'nda Düşük Frekans Bantlarındaki Olaya İlişkin Osilatuar Yanıtlar... 30/11/2018 - 06/12/2018
  14  Is there a relationship between depression/anxiety and physical inactivity in Parkinson Disease?... 05/10/2018 - 09/10/2018
  15  İdiyopatik Parkinson hastası kişilerde yürümenin donmasıyla hastalık düzeyi arasındaki ili... 19/09/2018 - 22/09/2018
  16  İdiyopatik Parkinson hastalarında fleksiyon postürü ile yürüyüş arasındaki ilişki... 19/09/2018 - 22/09/2018
  17  İdiyopatik Parkinson hastalarında donmanın denge ve yürüyüş üzerine etkisi... 19/09/2018 - 22/09/2018
  18  İdiyopatik Parkinson hastası kişilerde yaşam kalitesiyle zamanlı kalk yürü testinin standart ... 19/09/2018 - 22/09/2018
  19  İdiyopatik Parkinson hastalarında Zamanlı Kalk Yürü Testi'nin normal ve kognitif formunun menta... 02/05/2018 - 05/05/2018
  20  İdiyopatik Parkinson hastalarında fiziksel etkinlik düzeyi ile denge performansları aarsındaki ... 02/05/2018 - 05/05/2018
  21  İdiyopatik Parkinson hastalarında Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği'nin ü... 02/05/2018 - 05/05/2018
  22  Sağlıklı Bireyler ve Parkinson Hastalarında Beden Kitle İndeksinin Fiziksel Aktivite ile İliş... 02/05/2018 - 05/05/2018
  23  İdiyopatik Parkinson hastalarında yürümenin donmasıyla denge fonksiyonu arasındaki ilişkinin ... 02/05/2018 - 05/05/2018
  24  İdiyopatik Parkinson hastalarında fonksiyonel egzersiz kapasitesinin denge ile ilişkisi... 29/03/2018 - 31/03/2018
  25  İdiyopatik Parkinson hastalarında yaşam kalitesi ile fiziksel fonksiyonlar arasındaki ilişki... 29/03/2018 - 31/03/2018
  26  İdiyopatik Parkinson hastalarında el fonksiyonları ve el reaksiyon zamanı ile denge arasındaki ... 29/03/2018 - 31/03/2018
  27  SÜPERFİSYAL SİDEROZİS: OLGU SUNUMU... 24/11/2017 - 30/11/2017
  28  Amnestik Parkinson Hastalığı Hafif Kognitif Bozukluk Olgularında Duyusal ve Kognitif İşlemlenm... 24/11/2017 - 30/11/2017
  29  FONKSİYONEL (PSİKOJEN) TREMOR: OLGU SUNUMU... 05/04/2017 - 09/04/2017
  30  Decreased Visual Delta Event-Related Oscillations in Parkinson's Disease with Mild Cognitive Impairm... 29/03/2017 - 27/04/2017
  31  Esansiyel tremorlu hastalarda denge eğitiminin denge, yürüme ve yaşam kalitesi üzerine etkisi... 11/11/2016 - 12/11/2016
  32  A new test for the measuring hand functions in Parkinson's disease: Psychometric evaluation of the s... 19/06/2016 - 23/06/2016
  33  Relationship between balance, trunk impairment and hand function in Parkinson's disease... 19/06/2016 - 26/06/2016
  34  A comparison study of health-related quality of life between female and male patients with Parkinson... 19/06/2016 - 23/06/2016
  35  Parkinson Hastalığı'nda Subkortikal Gri Cevher Yapılarında Atrofi Değerlendirmesi... 24/03/2016 - 27/03/2016
  36  Parkinson hastalığında sarkopeninin değerlendirilmesi... 27/11/2015 - 03/12/2015
  37  Kognitif Bozukluğu Olmayan Parkinson Hastalarında Subkortikal Gri Cevher Hacim Analizi... 21/10/2015 - 25/10/2015
  38  Vertebrobaziler dolikoektazisine bağlı akut hidrosefali olgusu... 15/10/2015 - 18/10/2015
  39  Both sensory and cognitive networks are affected in Parkinson's disease... 30/09/2015 - 04/10/2015
  40  Reduced responsiveness to both visual sensory and cognitive stimuli in non-demented Parkinson's dise... 30/09/2015 - 04/10/2015
  41  Relationship between age and balance, trunk impairment in Parkinson's disease... 16/09/2015 - 18/09/2015
  42  Comparison of hand dexterity in geriatric and non-geriatric patients with Parkinson's disease... 16/09/2015 - 18/09/2015
  43  Evaluation of Sarcopenia in Parkinson's Disease... 14/06/2015 - 18/06/2015
  44  STRİATAL EL VE STRİATAL AYAK: OLGU SUNUMU... 15/04/2015 - 19/04/2015
  45  NÖROMYOTONİ... 15/04/2015 - 19/04/2015
  46  Parkinson Hastaları ile Sağlıklı Yaşlılarda Görsel P300 Yanıtları... 15/04/2015 - 19/04/2015
  47  EDİNSEL HEPATOSEREBRAL DEJENERASYON: İKİ OLGU SUNUMU... 15/04/2015 - 19/04/2015
  48  Anti-SOX1 Pozitif Limbik Ensefalit Olgusu... 21/11/2014 -
  49  Parkinson Hastalığı Olan Bireylere Bakım Verenlerin Algıladıkları Sosyal Destek ile Bakım Ve... 17/11/2012 - 18/11/2012
  50  The relationship between blood cytokine level and physical-mental fatigue in patients with myastheni... 10/09/2011 - 13/09/2011
  51  A study on the effects of exercises performed in front of a mirror or without a mirror in Parkinson'... 05/06/2011 - 09/06/2011
  52  The Relationship between Blood Cytokine Level and Physical-Mental Fatigue in Patients with Myastheni... 03/06/2011 - 05/06/2011
  53  The investigation of the effect of exercises on static and dynamic balance using balance master... 13/06/2010 - 17/06/2010
  54  Relation between regional brain perfusion changes and neurophychological tests in posterior cortical... 12/10/2009 - 13/10/2009
  55  Parkinson hastalarında fizyoterapist gözetiminde yapılan egzersizlerin fonksiyonellik, depresyon ... 30/09/2009 - 04/10/2009
  56  Cognitive impairment and mental fatigue in multiple sclerosis and myasthenia gravis... 25/04/2009 - 02/05/2009
  57  Fatigue in myasthenia Gravis and multiple sclerosis: cross-sectional, controlled comparison study... 25/04/2009 - 02/05/2009
  58  Parkinson hastalarında solunum egzersizlerinin pulmoner fonksiyonlar üzerine etkisi... 11/11/2008 - 16/11/2008
  59  Multipl skleroz ve myastenia gravisli hastalarda mental yorgunluk olur mu? kognitif etkilenmenin ve ... 11/11/2008 - 16/11/2008
  60  Myastenia gravis ve multipl sklerozda yorgunluk: Kesitsel kontrollü karşılaştırma... 11/11/2008 - 16/11/2008
  61  The effect of arm position on pulmonary function in subjects with Parkinson's disease and in healty ... 22/06/2008 - 26/06/2008
  62  The effect of breathing exercises on pulmonary function in Parkinson's disease... 22/06/2008 - 26/06/2008
  63  Effect of lumbosacral corset on position sense of trunk, performance and balance of Parkinson's dise... 22/06/2008 - 26/06/2008
  64  Parkinson hastalarında ev programı şeklinde verilen egzersizlerin etkilerinin incelenmesi... 11/04/2008 - 13/04/2008
  65  Is it always necessary to apply botulinum toxin into the lower facial muscles in hemifacial spasm? A... 03/06/2007 - 07/06/2007
  66  Parkinson hastalarında postural instabilitede etkili olan faktörlerin değerlendirilmesi... 17/11/2006 - 19/11/2006
  67  Haşhimato Tiroiditine Eşlik Eden Geriye Dönüşlü Kognitif Bozukluk... 12/11/2006 - 17/11/2006
  68  Hemifasiyal Spazm Tedavisinde Alt Fasiyal Kaslara Botulinum Toksin Uygulaması: Randomize, Plasebo K... 12/11/2006 - 17/11/2006
  69  A case with orthostatic tremor: Improvement with levetiracetam.... 30/10/2006 - 02/11/2006
  70  Valvular heart disease and pergolide treatment in Parkinson's disease... 05/06/2005 - 09/06/2005
  71  Parkinson Hastalığı Tedavisinde Kabergolinin Monoterapi Şeklinde yada Levodopa İle Birlikte Uyg... 19/05/2005 - 22/05/2005
  72  Pergolid Kullanan Ve Kullanmayan Parkinson Hastalarında Kalp Kapak Hastalığı Sıklığı Ve Şid... 19/05/2005 - 22/05/2005
  73  Ortostatik Tremor: Olgu Sunumu... 19/05/2005 - 22/05/2005
  74  Parkinsonlu Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesinde İki Farklı Ölçeğin Kullanımı:... 19/05/2005 - 22/05/2005
  75  Servikal Distonide Klinik Değerlendirme ve Elektromiyografinin Botulinum Toksin Tedavisinin Planlan... 19/05/2005 - 22/05/2005
  76  Determination of the Contribution of the Clinical Examination and the EMG in Planning and Applicatio... 05/03/2005 - 08/03/2005
  77  Türk myastenia gravis hastalarında HLA genotipleri: Klinik ve demografik bulgular temelinde multip... 29/09/2004 - 03/10/2004
  78  Chorea and epilepsia partialis continua as initial signs in probable Creutzfeldt-Jacob disease... 14/06/2004 - 17/06/2004
  79  Shortened cortical silent period both dystonic and non-dystonic muscles of patients with cervical dy... 14/06/2004 - 17/06/2004
  80  HLA Genotypes in Turkish Patients with Myasthenia Gravis: Comparison with Multiple Sclerosis Patient... 27/05/2004 - 30/05/2004
  81  Kavernoma Bağlı Hemikore: Olgu Sunumu... 22/10/2003 - 26/10/2003
  82  Comparison of expanded disability status scale and multiple sclerosis functional composite in remiss... 17/09/2003 - 20/09/2003
  83  Assessment of Impairment of Cortical Inhibitory Mechanisms in Blepharospasm and Cervical Dystonia: A... 10/11/2002 - 14/11/2002
  84  Çocuk ve ergenlerde başağrısı... 19/10/2002 - 23/10/2002
  85  Myastenia Gravis Hastalarında Antikora Bağımlı Hücresel Aracılıklı Sitotoksisite Düzeylerin... 19/10/2002 - 23/10/2002
  86  Servikal Distonide Distonik Ve Nondistonik Kaslarda Transkraniyal Manyetik Stimülasyon İle Sessiz ... 19/10/2002 - 23/10/2002
  87  Fokal Distonilerde Kortikal İnhibitör Kontrol Bozukluğu: Transkraniyal Manyetik Stimülasyon İle... 19/10/2002 - 23/10/2002
  88  Beş yıllık izlem dönemi ardından interferon beta-1b ile kazanılan deneyimler... 31/10/2001 - 04/11/2001
  89  Longitüdinal myelit: bir olgu sunumu... 31/10/2001 - 04/11/2001
  90  Expriences of interferon beta-1b treatment after 5-year follow-up... 12/09/2001 - 15/09/2001
  91  Subclinical optic nerve involvement in multiple sclerosis?... 17/06/2001 - 22/06/2001
  92  A case with cerebral thrombosis receiving tamoxifene treatment.... 21/04/2001 - 25/04/2001
  93  Multipl sklerozlu hastalarda subklinik optik sinir etkilenmesinin araştırılması (ön çalışma)... 02/11/2000 - 05/11/2000
  94  Nöromiyotoni: Olgu Sunumu... 02/11/2000 - 05/11/2000
  95  Optik nöritis tablosuyla başlayan multipl skleroz olgularında nörooftalmolojik özellikler klin... 02/11/2000 - 05/11/2000
  96  Migren ve günlük süregen başağrısı olgularında kortikal motor uyarılmış potansiyeller.... 02/11/2000 - 05/11/2000
  97  Myastenia Gravisde anti-asetilkolin reseptör antikorları ile klinik arasındaki ilişki... 02/11/2000 - 05/11/2000
  98  Pretarsal injections of botulinum toxin for treatment of blepharospasm and hemifacial spasm.... 11/06/2000 - 15/06/2000
  99  Tamoksifen sağaltımına bağlı sinus trombozu olgu sunumu... 05/05/2000 - 06/05/2000
  100  Blefarospazm Olgularında Botulinum Toksin A Uygulaması Sonuçları: Preseptal ve Pretarsal Uygulam... 24/10/1999 - 28/10/1999
  101  Distrofinopatili Hastaların Klinik ve Genetik Açıdan Değerlendirilmesi... 24/10/1999 - 28/10/1999
  102  Clinic and Genetic Evaluation of Patients with Dystrophinopathy... 14/10/1999 - 16/10/1999
  103  Benign rekürrent aseptik menenjit (Mollaret menejiti): Olgu sunumu.... 27/10/1997 - 27/10/1997
  104  Nöbet rekürrensi olan epileptik olguların klinik özellikleri.... 27/10/1997 - 27/10/1997
  105  Primer Progresif afazi olgu sunumu... 24/10/1997 - 29/10/1997
  106  Yavaş Salınımlı Valproik Asidin Klinik Kullanımı... 24/10/1997 - 28/10/1997
  107  Karbamazepin ve valproik asit tedavisi alan epileptik hastalarda p300 ve CNV çalışması... 24/10/1997 - 28/10/1997
  108  Milier Tüberküloz İle Birlikte Akut Menenjit Ve Spinal Araknoidit: Olgu Sunumu... 13/10/1996 - 18/10/1996
  109  Verbal and contructional tests in epileptic patients with right and left hemisphere foci.... 08/07/1996 - 12/07/1996
  110  Dorsal Midbrain Syndrome: Parinaud's Syndrome... 08/06/1996 - 12/06/1996
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Nadir Görülen Parkinsonizm Nedenleri Hareket Bozuklukları...  2011
 • NO AD YIL
  1  40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Derneği Klinik Çalışmalar Ödülleri Birinciliği...  2004
  2  36. Ulusal Nöroloji Kongresi En İyi Poster Ödülü...  2000
  3  38. Ulusal Nöroloji Kongresi Hareket Bozuklukları Serbest Bildiri ve Poster Ödülü İkinciliği...  2002
  4  8. Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi Sözel Bildiriler Ödülü Birinciliği...  2009
 • NO Görev
  1 Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Şubat 2023-Devam ediyor