Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. İBRAHİM MEHMET ALİ ÖKTEM TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI TIBBİ VİROLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D.  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji  2009
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Bir Üniversite Hastanesinde armA 16S rRNA Metilaz Geninin Yayılımı ve Hızlı Duyarlılık Test Sistemle...  2022
  2  West Nile Virus Seroprevalence in Manisa Province: A Population-based Study...  2022
  3  First molecular detection and identification of Leishmania species in small wild rodents from Turke...  2020
  4  Investigation of Orthohantavirus Seroprevalence in Northern Rural Areas of Denizli Province, Turkey....  2020
  5  Dynamics of Puumala hantavirus outbreak in Black Sea Region, Turkey...  2019
  6  Molecular Survey of Babesia microti (Aconoidasida: Piroplasmida) in Wild Rodents in Turkey...  2019
  7  A novel genetic lineage of Tula orthohantavirus in Altai voles (Microtus obscurus) from Turkey....  2019
  8  Seroprevalence of mumps and its association with some social determinants in Manisa Province, 2014...  2018
  9  A metagenomic survey identifies Tamdy orthonairovirus as well as divergent phlebo-, rhabdo-, chu- an...  2018
  10  Hücre İçermeyen Boğmaca Aşı Uygulamasının Altıncı Yılında Türkiye'nin Manisa İlindeki Pertussis Toks...  2018
  11  Seroprevalence and social determinants of varicella in Turkey...  2018
  12  Dobrava hantavirus variants found in Apodemus flavicollis mice in Kırklareli Province, Turkey...  2018
  13  A 3 Year Program From the Turkish Ministry of Health for Standardization and Service Quality Impprov...  2017
  14  Association between seroprevalence of measles and various social determinants in the year following ...  2017
  15  Türkiye'nin Orta ve Güney Anadolu İllerindeki Yabani Kemiricilerde Hantavirüs Enfeksiyonlarının Sero...  2017
  16  Yabani Kemiricilerde Eski Dünya Hantavirus IgG Antikorlarının Saptanması için ELISA ve I?mmünoblot Y...  2016
  17  Bartonella species in wild small mammals in Western Black Sea Region of Turkey...  2015
  18  Bartonella species in wild small mammals in Western Black Sea Region of Turkey...  2015
  19  Belgrade virus in Apodemus flavicollis and A. uralensis, Turkey, ....  2014
  20  Dobrava-Belgrade virus in Apodemus flavicollis and A. uralensis mice, Turkey...  2014
  21  Dobrava-Belgrade virus in Apodemus flavicollis and A. uralensis mice, Turkey...  2014
  22  Türkiye'de toplum kökenli pnömoni etyoloji ve epidemiyolojisi...  2013
  23  Hantavirüs enfeksiyonları ve Önlenmesi...  2011
  24  Hepatit B aşılı kişilerden gereksiz test istekleri...  2010
  25  Prevalence of Primary Sjogren's Syndrome in Turkey: A Population-based Epidemiological Study...  2009
  26  Pregnenolone protects the PC-12 cell line against amyloid beta peptide toxicity but its sulfate este...  2009
  27  Utility of the serum C - reactive protein and procalcitonin for detection of occult bacterial infect...  2008
  28  qnr a prevalence in extended-spectrum beta-lactamase positive enterobacteriaceae isolates from Turke...  2008
  29  PCR and serology were effective for identifying Chlamydophila pneumoniae in a lower respiratory infe...  2007
  30  serological survey for viral pathogens in Turkish rodents...  2006
  31  HLA genotypes in Turkish patients with myasthenia gravis: Comparison with multiple sclerosis patient...  2004
  32  Application of hepatitis serology testing algorithms to assess inappropriate laboratory utilization...  2004
  33  Çocukluk çağı santral sinir sistemi enfeksiyonlarında viral etiyolojik ajanların değerlendirilmesi...  2003
  34  Transaminazların tarama testi olarak kullanılması akut hepatit A tanı maliyetini düşürebilir mi?...  2003
  35  Flukonazol ile önceden karşılaşmanın candida albicans suşlarının amfoterisin B ye duyarlılığına etki...  2002
  36  Comparison of different methods for the detection of beta-lactamase activity in Candida albicans str...  2002
  37  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesinde 3-11 yaş çocuklarda hepatit A seroprevalansı ve risk faktörlerinin...  2000
  38  Görsel değerlendirilen testlerde standardizasyon...  1998
  39  Üç ayrı HIV tarama testinin sonuçlarının LIA yöntemi ile karşılaştırılması...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Emerging resistance against new antibiotics in carbapenem resistant Pseudomonas aeruginosa infection... 27/04/2024 - 30/04/2024
  2  Spreading of antimicrobial resistance in carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae infections... 27/04/2024 - 30/04/2024
  3  Karbapenem Dirençli Gram Negatif Bakterilerde Seftazidim-avibaktam Duyarlılığı Bir Üniversite ... 11/03/2022 - 11/03/2022
  4  Manisa İli'nde Batı Nil Virüsü Seroprevalansı... 20/10/2021 - 24/10/2021
  5  Ralsitonia pickettii related outbreak associated with contaminated distilled water... 09/07/2021 - 12/07/2021
  6  Ankara Bölgesindeki Kemiricilerde Flebovirüs, Flavivirüs ve Alfavirüs Etkenlerinin Araştırılm... 21/11/2019 - 23/11/2019
  7  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Karbapenem Dirençli Enterobacterales İzolatlarında Karbapene... 21/11/2019 - 23/11/2019
  8  Kırklareli Bölgesindeki Kemiricilerde Flebovirüs, Flavivirüs ve Alfavirüs Etkenlerinin Varlığ... 28/10/2019 - 01/11/2019
  9  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE KARBAPENEM DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİ İZOLATLAR... 28/10/2019 - 01/11/2019
  10  Tokat, Çorum ve Amasya illerindeki memiricilerde Bartonella taylorii, B. elizabethae ve B. grahamii... 04/11/2018 - 08/11/2018
  11  Bartonella taylorii existence in Apodemus mice in Thrace region of Turkey... 16/11/2017 - 18/11/2017
  12  New Hantavirüs positivity in different Microtus and Crocidura Species from Turkey... 22/10/2017 - 25/01/2017
  13  Investigation of hantavirüs exictence in Mediterranean and Central Anatolia regions of Turkey... 22/10/2017 - 25/10/2017
  14  Kızamık Seroprevalansı Yaş Dışındaki Sosyal Belirleyicilerden Etkilenmiyor, MANİSA 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  15  Manisa İlinde Kabakulak Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  16  Manisa İlinde Suçiçeği Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  17  Konjenital Kızamıkçık Eliminasyon Programı Sürerken Manisa İlinde Kızamıkçık Seroprevala... 05/10/2015 - 09/10/2015
  18  Determination of rabies (Lyssavirus) on Apodemus sp. and Myodes glareolus (Mammalia: Rodentia) from ... 28/07/2014 - 02/08/2014
  19  optimization of a commercial hantavirus IgG enzyme immunoassay for human use to screen infection amo... 11/09/2013 - 14/09/2013
  20  Cloning and prokaryotic expression of hepatitis C virus E1 envelope glycoprotein... 27/04/2012 - 29/04/2012
  21  seroprevalance of hantavirus infections among the rodent populations in Bartın, Turkey... 19/07/2010 - 23/07/2010
  22  Çocuklarda insan lökosit antijen uyumluluğunun graft sağkalımı üzerine etkisi... 01/05/2008 - 04/05/2008
  23  A software Designed for equipment management in clinical Laboratories... 15/04/2008 - 18/04/2008
  24  Hepatit C virusunun özyapı proteininin prokaryotik hücrede ifade ettirilerek saflaştırılması... 09/12/2007 - 13/12/2007
  25  İleri Yaştaki Bir Hastada Streptococcus agalactiae'ye Bağlı Yumuşak Doku İnfeksiyonu Olgusu.... 14/03/2007 - 18/03/2007
  26  The association of human leukocyte antigens with disease severity and prognosis in patients with mul... 27/09/2006 - 30/09/2006
  27  Amyotrophic Lateral Sclerosis and Lyme Borreliosis... 02/07/2006 - 07/07/2006
  28  Tek başına anti-HBc pozitifliği ile düşük düzey anti-HBs'nin ilişkisi... 13/09/2005 - 17/09/2005
  29  Viral hepatit serolojisinde gereksiz test tekrarı... 13/09/2005 - 17/09/2005
  30  Hepatit B aşı anamnezi tasarruf sağlayabilir mi?... 13/09/2005 - 17/09/2005
  31  Hepatit delta virusun büyük delta antijen geninin klonlanması... 01/01/2005 - 01/01/2005
  32  İzmir'in Balçova ve Narlıdere ilçelerinde primer Sjögren Sendromu sıklığı... 31/10/2004 - 03/11/2004
  33  Türk myastenia gravis hastalarında HLA genotipleri: Klinik ve demografik bulgular temelinde multip... 29/09/2004 - 03/10/2004
  34  3-36 ay arası çocuklarda gizli bakteriyel enfeksiyonları saptamada prokalsitoninin ve CRP nin kul... 21/09/2004 - 24/09/2004
  35  Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda Hantavirus seropozitifliğinin araştırılması... 19/09/2004 - 23/09/2004
  36  Sitomegalovirusa (CMV) özgül IgM, IgG tipi antikorların ve IgG avidite indeksinin saptanmasında ... 19/09/2004 - 23/09/2004
  37  Rubellaya özgül IgM ve IgG tipi antikorların saptanmasında iki farklı ticari kitin performansı... 19/09/2004 - 23/09/2004
  38  kan kültürlerinden stafilokok DNA sı eldesinde değişik yöntemlerin uygulanması... 19/09/2004 - 23/09/2004
  39  Kan kültürlerinde üreyen metisiline dirençli staphylococcus aureus (MRSA) izolatlarının multip... 19/09/2004 - 23/09/2004
  40  Stafilokok suşlarının metisilin direncinin saptanmasında farklı yöntemlerin uygulanması... 19/09/2004 - 23/09/2004
  41  HLA Genotypes in Turkish Patients with Myasthenia Gravis: Comparison with Multiple Sclerosis Patient... 27/05/2004 - 30/05/2004
  42  Hepatit serolojisi tanı algoritmi ile uygunsuz laboratuvar kullanımının değerlendirilmesi... 21/09/2003 - 25/11/2005
  43  Transaminazlar tarama testi olarak kullanıldığında akut hepatit A tanısında tasarruf sağlayab... 21/09/2003 - 25/09/2003
  44  Enterovirus RNA'sının Saptanmasında; RT-PCR Mikroplak ve Strip Hibridizasyon Yöntemleri ile RT-N... 21/09/2003 - 25/09/2003
  45  Daha Önce Transplantasyon Yapılmış Böbreğin Yeniden Kullanımı (Reuse): Olgu Sunumu... 12/09/2003 - 16/09/2003
  46  Distribution of etiologic agents of patients with community acquired pneumonia... 04/09/2003 - 06/09/2003
  47  Detection of herpes simplex virus DNA and enterovirus RNA in cerebrospinal fluid using PCR and micro... 10/05/2003 - 13/05/2003
  48  Nalokson postoperatif analjezide kullanılan morfinin immünosüpresif etkilerini inhibe ediyor mu?... 22/10/2002 - 26/10/2002
  49  Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Dobrova ve Puumala Hantavirus Seropozitifliği... 30/09/2002 - 05/10/2002
  50  Askeri birlikte Chlamydia pneumoniae'ye bağlı atipik pnömoni salgını... 24/04/2002 - 27/04/2002
  51  Using Digene HPV specimens for C.trachomatis and HSV-2 polymerase chain reaction... 21/04/2002 - 25/04/2002
  52  Meningoensefalitli olgularımızda viral etiyolojik ajanların değerlendirilmesi... 26/10/2001 - 29/10/2001
  53  The effect of fluconazole preexposure to the susceptibility of Candida albicans strains to amphoteri... 01/04/2001 - 04/04/2001
  54  Candida albicans izolatlarında beta laktamaz varlığının gösterilmesinde farklı yöntemlerin k... 08/10/2000 - 13/10/2000
  55  Seroprevalence of Hepatitis A in children 3-11 years old: Implications for routine vaccination progr... 25/08/2000 - 26/08/2000
  56  Seroprevalence of hepatitis A in children 3-11 years old implications for routine vaccination progra... 24/08/2000 - 26/08/2000
  57  gastroenterit etkeni olarak soyutulan shigella kökenlerinde türlerin sıklığı ve antibiyotik di... 05/06/2000 - 10/06/2000
  58  Steteskop: Hastane kökenli infeksiyonlar için kaynak mıdır?... 11/04/2000 - 13/04/2000
  59  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 3-11 yaş çocuklarda Hepatit A seroprevalansı... 06/10/1999 - 09/10/1999
  60  Narlıdere ve İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi'nde yaşayan 3-11 yaş çocuklarda Hepatit B seropr... 06/10/1999 - 09/10/1999
  61  C.albicans suşlarına karşı sodyum salisilat, tenoksikam ve diklofenak sodyumun flukonazol ile ko... 17/05/1999 - 19/05/1999
  62  Comparison of the direct fluorescent antibody (DFA) and optic immunoassay (OIA) results with cell cu... 21/03/1999 - 24/03/1999
  63  Nosocomial infections at an university hospital in Izmir Turkey... 18/11/1998 - 21/11/1998
  64  yoğun bakım ünitelerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları... 04/10/1998 - 09/10/1998
  65  endoservikal sürüntü örneklerinde chlamydia trachomatis hücre kültürü sonuçlarının direk ... 04/10/1998 - 09/10/1998
  66  İmipenem ve diğer beta-laktam ajanlara dirençli bir pseudomonas aeruginosa suşunun yol açtığ... 04/10/1998 - 09/10/1998
  67  DEÜ Hastanesine başvuran kan dönorlerinde sifilis seroprevalansı... 06/10/1997 - 10/10/1997
  68  Görsel değerlendirilen testlerde standardizasyon... 06/10/1997 - 10/10/1997
  69  Üç ayrı HIV tarama testi sonuçlarının LIA yöntemi ile karşılaştırılması... 06/10/1997 - 10/10/1997
 • NO AD YIL
  1  Bulaşıcı Hastalıkların Araştırılmasında Sahada Çalışan Hekimler için Laboratuvar Rehber...  2014
  2  Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı Rehberi...  2014
  3  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  DEÜ-TÜSEB Covid-19 Tanı Laboratuvarı Yapılandırılması Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Covid19 Pandemi Yönetimi...  2021
  2  Çevre Planlama ve Çevre Yönetimi Çalışma Grubu Raporu İzmir Ekoloji Forumu...  2015
  3  Bağışıklık Sisteminin Hücreleri ve Dokuları Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık Cilt I-II...  2015
  4  Enfeksiyon Hastalıklarının Çevresel Belirleyicileri Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık I-II...  2015
  5  Hepatit C virusu Moleküler, klinik ve tanısal viroloji...  2012
  6  Hepatit C Virus Moleküler, Klinik ve Tanısal Viroloji...  2006
 • NO AD TARIH
  1  Korunma Ve Tedavi Ulusal Platformu...  5/2023 - /
  2  Manisa ilinde Batı Nil virus Seroprevalansı...  4/2019 - 4/2020
  3  Juvenil idiopatik artritli hastalarda klinik bulguların periodontal mikrobiyota ile ilişkisi...  5/2019 - /
  4  Zonguldak İlinde Yaşayan Apodemus ve Myodes Türlerinde Ljungan Virus Varlığının ve Dağılımının Araştırılması...  6/2018 - /
  5  Türkiye'nin Doğusundaki Bazı İllerde (Ardahan, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli, Van) Yaşayan Apodemus Spp, Microtus Spp, Chionomys Spp, Mus Spp, Crocidura Spp, Cricetulus Migratorius, Türlerinde Hantavirüs Varlığının ve Dağılım...  6/2018 - /
  6  Kırklareli bölgesindeki kemiricilerde Flebovirus, Flavivirus ve Alfavirus etkenlerinin varlığının ve dağılımının araştırılması...  11/2018 - 8/2019
  7  Hastane su sistemlerinden alınan örneklerden Legionella pneumophilia tanısında kültür ve konvansiyonel PZT' nin karşılaştırılması...  9/2017 - 10/2020
  8  Türkiye'nin Akdeniz (Antalya,Mersin,Adana,Osmaniye ve Hatay)ve İç Anadolu Bölgelerindeki (Konya,Aksaray,Niğde,Karaman) bazı illerde yaşayan apodemus spp,microtus spp,rattus spp. ve talpa davidiana türlerinde hantavirüs varlığının ve dağılımının araştırılması...  4/2015 - /
  9  Türkiyenin Akdeniz (Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye Ve Hatay) ve İç Anadolu Bölgelerindeki (Konya, Aksaray, Niğde, Karaman) Bazı Illerde Yaşayan Apodemus spp, Microtus spp, Rattus spp. Ve Talpa davidiana Türlerinde Hantavirüs Varlığının ve Dağılımının Araştırılması...  4/2015 - 4/2018
  10  Manisa'da Aşı İle Önlenebilen Bazı Hastalıkların Seroprevalansının Belirlenmesi, 2013...  4/2014 - 6/2015
  11  Manisa'da Aşı ile Önlenebilen bazı Hastalıkların Seroprevalansının Belirlenmesi...  2/2013 - 6/2014
  12  Zonguldak İli'nde Yayılış Gösteren Apodemus ve Myodes (Mammalia: Rodentia) Türlerinin Populasyon Yapısı...  6/2012 - 6/2013
  13  Zonguldak İli'nde Yayılış Gösteren Apodemus Sp.ve Myodes Glareolus (Mammalia: Rodentia) Türlerinde Kuduz (Lyssavirus) Taranması...  10/2012 - 10/2013
  14  Acanthamoeba keratitli hastalarda rekombinant Mannoz Bağlayan Protein kullanılarak antikor yanıtının değerlendirilmesi...  10/2008 - 10/2011
  15  Toplum kaynaklı pnömonili hastalarda etyolojik ajanların dağılımı...  1/2001 - 1/2003
 • NO AD YIL
  1  2. ulusal viroloji kongresi jüri özel ödülü...  2005
  2  40. ulusal nöroloji kongresi birincilik ödülü...  2004
  3  En iyi sözel bildiri birincilik ödülü...  2002
  4  2. ulusal viroloji kongresi poster sunum 2. lik ödülü...  2005
  5  7. ulusal moleküler ve tanısal mikrobiyoloji kongresi...  2012
  6  1. ULUSAL VİROLOJİ GÜNLERİ...  2016
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Lisansüstü Eğitimde Girişimciliği ve Yenilikçiliği Geliştirme Komisyonu Üyesi, Şubat 2024-Devam ediyor
  2 İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Şubat 2024-Devam ediyor
  3 İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Enstitü Müdürü, Şubat 2024-Devam ediyor
  4 İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Şubat 2024-Devam ediyor
  5 DEÜ Rektörlüğü Araştırma Üniversitesi Yürütme Kurulu Üyesi, Ağustos 2023-Devam ediyor
  6 DEÜ Rektörlüğü Koronavirüs Komisyonu Üyesi, Eylül 2021- Aralık 2022
  7 DEÜ Rektörlüğü Lisansüstü Eğitimde Girişimciliği ve Yenilikçiliği Geliştirme Komisyonu Üyesi, Şubat 2021- Şubat 2024
  8 İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Şubat 2021- Şubat 2024
  9 İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Enstitü Müdürü, Şubat 2021- Şubat 2024
  10 İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Şubat 2021- Şubat 2024
  11 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2015- Kasım 2018