En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  MEB İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü  1979
  Yüksek Lisans  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı  1988
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  1995
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Bilim Dalı  2000
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2006
 • NO AD YIL
  1  İslam Hukuku Öğretimine Farklı Bir Yaklaşım "Aktif Eğitim"...  2005
  2  Fıkhî Bilgilerin Hayata Yansıtılması Bağlamında Din Görevlileri...  2005
  3  İslâm Hukukunda İçki İçme Suçu ve Cezası...  2001
  4  İslâm Hukukunda Ekonomik Hak ve Ödevler...  2000
 • NO AD TARİH
  1  Hukuk Ahlak İlişkisi Bağlamında Tasavvuf ve Mesnevî... 19/12/2006 - 21/12/2006
  2  İslam Hukukunda Kadının Çalışması... 25/11/2005 - 27/11/2005
  3  İslam Hukukunun Çağdaşlaşma Sorunu... 01/04/2004 - 03/04/2004
  4  Fıkıhta Ahlakîlik ve Mesnevî... 18/12/2002 - 20/12/2002
  5  Günümüz Fıkhında Gaye Sorunu... 14/12/2001 - 15/12/2001
 • NO AD YIL
  1  Hayata Dair...  2006
  2  İslam Hukukunda Hidane...  2005
  3  İslam Hukukunda Vedia...  2005
  4  İslam Hukuku Açısından Evlat Edinme...  2005
  5  Tahkim...  2001
  6  Mecelle'nin Külli Kaideleri...  2001
 • NO Görev
  1 Osmangazi Ünversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, Kasım 2018-Devam ediyor
  2 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2017- Aralık 2018
  3 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2017- Aralık 2018
  4 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Kasım 2016- Aralık 2018
  5 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2015- Aralık 2016
  6 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ekim 2011- Ekim 2014
  7 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2011- Eylül 2014
  8 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Mayıs 2008- Mayıs 2011
  9 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Aralık 2006- Aralık 2009
  10 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2006- Haziran 2009
  11 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2002- Eylül 2005