En

DOÇ.DR. MEHMET AYDIN İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI İSLAM FELSEFESİ TARİHİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1993
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı  1996
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2005
  Doçent  İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri  2017
 • NO AD YIL
  1  Kara Seyyidî-i Hamîdî ve Zihnî Varlık Risalesi: Tahkik ve Değerlendirme...  2013
  2  Gazali'nin Düşüncesinde Dil İncelemesinin Yeri: Dil, Zihin ve Dış Dünya Arasındaki İlişki...  2010
  3  Gazali'nin Dil Felsefesinin Dayandığı İlkeler ve Kavramsal Uzanımları...  2010
 • NO AD TARİH
  1  Var Olan'dan Oluşun Dünyasına: Sonradan Olan (Hadis) ile Ezelî Olan Arasındaki İlişki (From ... 13/06/2019 - 14/06/2019
  2  Zihnî Varlığın Aslî Varlık Oluşu: İbn Kemal Paşa ve Taşköprülüzade Arasında Bir Tartı... 18/10/2017 - 19/10/2017
  3  Bedeviyetten Medeniyete Ahlak Dönüşümü... 17/01/2014 - 19/01/2014
  4  Nasıruddin et-Tûsi'nin Mahiyetlerin Yaratılmış Olup Olmadığı Meselesine Bakışı... 16/11/2013 - 17/11/2013
  5  Müzakere... 17/12/2011 - 18/12/2011
 • NO AD YIL
  1  İslam Felsefesi (e-kitap)...  2018
  2  Varlığın Mahiyete Ziyâde Oluşu...  2016
  3  İbn Kemal Paşa ve Taşköprülüzâde'de Zihnî Varlık...  2016
  4  Ana Konularıyla Kuran...  2007
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Zihnî Varlığın Aslî varlık Oluşu: İbn Kemal Paşa ve Taşköprülüzade Arasında Bir Tartışma Osmanlı Düşüncesi: Kaynakları veTartışma Konuları...  2018
  2  Bölüm 13: Osmanlılarda Felsefe İslam Felsefesi...  2018
  3  ÜNİTE 1: İslam Ahlâkının Kaynakları İslam Ahlak Felsefesi...  2014
 • NO Görev
  1 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mayıs 2021-Devam ediyor
  2 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Türk Düşünce Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Mart 2021-Devam ediyor
  3 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ocak 2020-Devam ediyor
  4 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Ağustos 2019-Devam ediyor
  5 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Türk Düşünce Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Mart 2018- Mart 2021
  6 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2015- Ekim 2016
  7 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Türk Düşünce Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Mart 2015- Mart 2018
  8 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Türk Düşünce Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Mart 2012- Mart 2015
  9 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Türk Düşünce Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Mart 2009- Mart 2012