En

PROF.DR. OKAN FISTIKOĞLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HİDROLİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  1992
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği (Hidrolik-Hidroloji ve Su Kaynakları) Anabilim Dalı  1996
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü-Hidrolik Hidroloji ve Su Kaynakları  2002
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2021
 • NO AD YIL
  1  Estimation of Intensity-Duration-Frequency (IDF) Curves from Large Scale Atmospheric Dataset by Stat...  2021
  2  Hybridizing a Conceptual Hydrological Model with Neural Networks to Enhance Runoff Prediction...  2021
  3  Embedding machine learning techniques into a conceptual model to improve monthly runoff simulation: ...  2021
  4  Kuantil Regresyon ile İstasyon Bazlı Kuraklıkların Büyük Ölçekli Atmosferik Kuraklıklarla İlişkileri...  2021
  5  Closure to "Performance Enhancement of a Conceptual Hydrological Model by Integrating Artificial Int...  2020
  6  Performance Enhancement of a Conceptual Hydrological Model by Integrating Artificial Intelligence...  2019
  7  Understanding and perceptions of climate change: a perspective of university stakeholders...  2019
  8  Yukarı Gediz Havzası Yağışlarının Meteorolojik Kuraklık Analizleri ...  2019
  9  GSM VE GPS TABANLI ARAÇ TAKİP VE YÖNLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ...  2018
  10  The Correlation Between Statistically Downscaled Precipitation Data and Groundwater Level Records in...  2016
  11  Evaluating climate change effects on runoff by statistical downscaling and hydrological model GR2M...  2014
  12  Designating Restricted Areas Around Drinking Water Sources Through an Index-Based Spatial Approach...  2014
  13  Kavramsal Bir Hidrolojk Modele Yapay Zeka Entegrasyonu ve Model Performanslarının Gediz Nehri Havzas...  2011
  14  Statistical Downscaling of Monthly Precipitation Using NCEP/NCAR Re-Analysis Data for Tahtali River ...  2011
  15  The combined use of Modflow and precipitation-runoff modeling to simulate groundwater flow in a diff...  2010
  16  Hydro-spatial approach to assist decision making on reservoir protection zones...  2010
  17  Küresel İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum Önlemleri...  2008
  18  Optimization Methods Applied for Sustainable Management of Water Scarce Basins...  2008
  19  Gediz Nehri Murat Kolu Günlük Akımlarının Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi....  2008
  20  Fırat - Dicle Havzasının Türkiye, Suriye, Irak, İran'daki Su Potansiyeli...  2003
  21  Integration of GIS with USLE in Assessment of Soil Erosion...  2002
  22  Entegre Su Kaynakları Yönetimi...  2002
  23  ENTEGRE SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ...  2002
  24  Türkiye Açısından Sınır-Aşan Sular...  2001
  25  Keban, Karakaya, Atatürk Baraj Yerlerinde Aylık Akışlar...  2000
  26  1996 Senirkent Sel Felaketi ile ilgili Teknik Rapor...  1996
  27  Senirkent sel felaketi ile ilgili teknik rapor...  1995
 • NO AD TARİH
  1  Optimizing The Hedging Rules for The Dam Reservoir Operations By Meta-Heuristic Algorithms... 01/10/2021 - 03/10/2021
  2  ANN-based statistical downscaling for daily rainfall estimation... 07/04/2021 - 09/04/2021
  3  Hybridizing A Conceptual Hydrological Model with Neural Networks to Enhance Runoff Prediction... 19/02/2021 - 20/02/2021
  4  Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Kavramsal Aylık Yağış-Akış Modeli... 18/09/2018 - 21/09/2018
  5  Understanding and Perceptions of Climate Change: A Perspective of University Stakeholders... 24/06/2018 - 28/06/2018
  6  Community Capacity Building in Higher education Against Climate Change... 02/11/2017 - 04/11/2017
  7  Basınçlı Atıksu Kanalizasyon Sistemleri... 02/11/2017 - 04/11/2017
  8  The Correlation between Statistically Downscaled Precipitation Data and Groundwater Level Records in... 10/06/2015 - 13/06/2015
  9  A STATISTICAL DOWNSCALING MODEL FOR MONTHLY PRECIPITATION: THE CASE OF DEMIRKOPRU WATERSHED IN TURKE... 24/06/2013 - 26/06/2013
  10  Using ECHAM5 General Circulation Model and Hydrological Lumped Model GR2M to Assess Impacts of Clima... 18/06/2013 - 21/06/2013
  11  Standart Yağış İndeksi ve Thornthwaite Yağış Etkinliği Yöntemleri ile Bir Havzanın Gelecek... 22/03/2013 - 24/03/2013
  12  Parametrik Bir Yağış-Akış Modeli Yardımı İle İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkil... 22/03/2013 - 22/03/2013
  13  Downscaling of Precipitation to Tahtali Watershed in Turkey for Climate Change Scenarios... 17/10/2012 - 19/10/2012
  14  GR4J Günlük Yağış-Akış Modeli ve Gediz Havzasında Uygulanması... 22/09/2010 - 24/09/2010
  15  Tahtalı Havzası için Aylık Su Bütçesi Modeli... 22/09/2010 - 24/09/2010
  16  İklim Değişikliğinin İzmir-Tahtalı Havzası Yeraltı Suyu Sistemine Etkisinin Modellenmesi... 22/09/2010 - 24/09/2010
  17  The combined use of MODFLOW and precipitation-runoff modeling to simulate groundwater flow in a diff... 12/10/2009 - 15/10/2009
  18  Fırat-Dicle Havzasında Akışların Barajla Düzenlenmesi... 25/09/2008 - 26/09/2008
  19  Water Quality Modeling as a Decision Making Tool for the Lower Gediz River Basin... 03/09/2008 - 05/09/2008
  20  İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisinin Büyük Menderes ve Gediz Havzaları Örneğinde... 20/03/2008 - 22/03/2008
  21  Küresel İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum Önlemleri... 13/03/2008 - 14/03/2008
  22  Modeling for Climate Change Effects in the Gediz and Büyük Menderes Basins... 20/11/2006 - 23/11/2006
  23  Sınır-Aşan Fırat-Dicle Havzasının Su Potansiyeli ve Yararlanılması... 21/03/2006 - 23/03/2006
  24  The Need for Integration in Environmental Data Management... 02/09/2004 - 04/09/2004
  25  Hidrometrik Veri Yönetimi... 22/09/2003 - 26/09/2003
  26  Development of a Cell-Based Parsimonious Catchment Model... 24/06/2002 - 27/06/2002
  27  Yukarı Gediz Havzasında Aylık Su Bütçesi Modeli Uygulaması... 27/06/2001 - 29/06/2001
  28  Integrated Catchment Management Plan Proposed for a Drinking Water Supply Reservoir... 10/10/2000 - 11/10/2000
  29  Future of Karst Studies Within an Integrated Water Resources Perspective... 17/09/2000 - 26/09/2000
  30  Hidrolojik Modeller... 24/11/1999 - 26/11/1999
  31  Mersin - Limonlu Havzası Lamas Hidroelektrik Santralları... 24/11/1999 - 26/11/1999
  32  Problems in Integrated River Basin Management... 06/07/1998 - 10/07/1998
  33  Mezopotamya Su Potansiyelinin Kestirimine Bir Yaklaşım... 22/06/1998 - 24/06/1998
  34  Hidrolojik Verilerin Yönetiminde Entegre Yaklaşımlar... 22/06/1998 - 25/06/1998
  35  Yeşilırmak Havzasında İçsu Yönetim Planlarının Oluşturulması... 23/10/1997 - 25/10/1997
  36  Taşkın Analizlerinde Çözüm Bekleyen Sorunlar... 07/10/1997 - 09/10/1997
  37  Proposed Research Plan for Assessment of Effects of Climate Change Upon Watershed Hydrology... 16/06/1997 - 27/06/1997
  38  Statistical Evaluation of Monitoring Networks in Space/Time Dimensions... 29/07/1996 - 31/07/1996
  39  Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Su Kaynakları Yönetiminde Kullanılması... 20/12/1995 - 22/12/1995
  40  İnşaat mühendisliği açısından sağlıklı yerleşim bölgelerinin ve yapıların seçimi içi... 20/10/1995 - 21/10/1995
  41  Maximization of Freshwater Productivity: Case of the Yeşilırmak Basin in Turkey... 04/06/1995 - 07/06/1995
  42  Application of Simulation Models in Integrated River Basin Management... 16/11/1994 - 18/11/1994
  43  Ege Bölgesindeki Taşkınların Bölgesel Frekans Analizi. Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştiril... 01/01/1994 - 01/01/1994
 • NO AD YIL
  1  Integrated Technologies for Environmental Management and Information Production...  2003
  2  Water Quality Monitoring Network Design...  1999
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Assessment Impacts and Adaptation Measures - Water Resources First National Communication of Turkey on Climate Change...  2007
  2  Modeling for Climate Change Effects in the Gediz and Büyük Menderes River Basins Climate Change & Turkey- Impacts, Sectoral Analyses, Socio-Economic Dimensions...  2007
  3  Su Kaynakları Yönetimi Su Yapıları Cilt I: Su Kaynaklarının Geliştirilmesi...  2006
  4  Conclusions and Recommendations Integrated Technologies for Environmental Monitoring and Information Production...  2003
  5  Sınır Aşan Sularımız: Türkiye'nin Sınır-aşan Sularının Su Hukuku ve Su Siyaseti Açısından Durumu Sınır Aşan Sularımız...  2002
  6  Modeling of Environmental Processes Environmental Data Management...  1998
  7  Data analysis Environmental Data Management...  1998
  8  Decision Making for Environmental Management Environmental Data Management...  1998
 • NO AD TARIH
  1  İzmir Seferihisar bölgesinde bulunan ruhsat sahası ve çevresinde hidrojeolojik değerlendirilmesi...  5/2021 - /
  2  Parametrik İşletme Kuralları ile İklim Değişikliği Senaryoları Altında Hazne İşletme Optimizasyonu...  5/2021 - /
  3  FELDSPAT MADENCİLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA OLASI ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRMESİ...  7/2020 - /
  4  MELİH JES-EMİR JES NEZİHE BEREN JES HİDROJEOLOJİK DEĞERLENDİRME RAPORU...  10/2019 - 2/2020
  5  Ülkemize Uygun Hidrolojik, Su Kalitesi ve Ekolojik Modellerin Geliştirilmesi Projesi...  4/2017 - 12/2019
  6  Kuzey Ege Havzası Yönetim Planının Hazırlanması...  9/2017 - 8/2020
  7  Community Capacity Building in Higher Education Against Climate Change: Managing Perceptions, Raising Awareness and Strengthening the Resilience...  9/2017 - 3/2019
  8  Tarihi İkizdere Köprüsü Hidrolojik ve Hidrolik Analiz Raporu...  6/2013 - 8/2013
  9  Vesbo Spiral Sarımlı U-PVC Borulara ait Manning Pürüzlülük Katsayısının Belirlenmesi...  5/2013 - 7/2013
  10  Sustainable Irrigation water management and River-basin governance: Implementing User-driven Services (Sirius)...  10/2010 - 11/2013
  11  İklim Değişikliğinin Baraj Haznelerinin Arz Güvenilirliklerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi...  1/2009 - 1/2011
  12  Participatory multi-Level EO-assisted tools for Irrigation water management and Agricultural Decision-Support (PLEIADeS)...  9/2006 - 9/2009
  13  Enabling Activities for the Preparation of Turkey's Initial National Communication to the UNFCCC...  3/2006 - 9/2006
  14  Gediz Havzası'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Kalan Bölümünde Kirlilik Etüdü Projesi...  9/2005 - 6/2006
  15  Optimization for Sustainable Water Management - OPTIMA...  9/2004 - 8/2007
  16  Network on Governance, Science and Technology for Sustainable Water Resource Management in the Mediterrenean. The role of DSS tools - NOSTRUM-DSS...  9/2004 - 8/2007
  17  Çamlı Baraj Havzası Dere Mutlak Koruma Mesafesinin Belirlenmesi Projesi...  9/2003 - 12/2003
  18  Natural Environment & Anthropogenic Impact on Internal Waters: Integrated Surveillance Methods for Pollution Measurement and Risk Assessment...  7/2002 - 9/2005
  19  Sustainable Management of Scarce Resources in the Coastal Zone - SMART...  9/2002 - 8/2005
  20  İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) İçmesuyu Dağıtım Sistemi Uygulama Projesi...  6/2002 - 9/2002
  21  Development of Water Inventory Studies in the Euphrates and Tigris Basins...  9/2002 - 8/2005
  22  İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yağmursuyu Drenajı Projesi...  4/2002 - 6/2002
  23  DSİ'nin Su Kalitesi İzleme Ağlarında Verimlilik Analizi - Ölçüm Ağı İyileştirilmesi - II...  6/2001 - 9/2003
  24  Institutional Support Systems Project - the Turkey Activity...  5/1999 - 9/2000
  25  Development of an Urban Water Supply and Drainage Project for Metropolitan Izmir (Turkey)...  1/1998 - 12/2001
  26  DSİ'nin Su Kalitesi İzleme Ağlarında Verimlilik Analizi - Ölçüm Ağı İyileştirilmesi - I...  9/1997 - 2/1999
  27  Mersin Limonlu Havzası Lamas Hidroelektrik santralları (III ve IV) Yapılabilirlik Etüdü Revize Hidroloji Raporları, Cilt III: Santral İşletme Çalışmalarında Yararlanılacak Akışlar...  1/1996 - 8/1996
  28  Mersin Limonlu Havzası Lamas Hidroelektrik santralları (III ve IV) Yapılabilirlik Etüdü Revize Hidroloji Raporları, Cilt II: Taşkın Durumu...  1/1996 - 8/1996
  29  Mersin Limonlu Havzası Lamas Hidroelektrik santralları (III ve IV) Yapılabilirlik Etüdü Revize Hidroloji Raporları, Cilt I: Genel Su Potansiyeli...  1/1996 - 8/1996
  30  Akarsu Havzalarının Yönetiminde Arazi Kullanımının ve Buna Bağlı Kirlilik Yüklerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Tabanlı Model Çalışmalarıyla İrdelenmesi...  1/1996 - 12/1998
  31  Su Erozyonu ve Erozyon Kaynaklı Kirliliklerin Belirlenmesinde Universal Denklem (USLE) Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) Entegrasyonu ve Veri Tabanı Oluşturulması...  9/1995 - 8/1996
  32  Akarsu Havzası Yönetiminde Entegre Yaklaşımların Kullanılması-HSPF ve GIS Uygulamaları...  4/1995 - 4/1997
  33  Su Kaynakları Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Kullanılması...  4/1995 - 4/1997
  34  Assessment of Water Quality Monitoring Networks - Design & Redesign...  9/1995 - 9/1997
  35  Türkiye Akarsularında Kalite Eğilimlerinin Belirlenmesi...  10/1993 - 10/1995
  36  Yeşilırmak Havzası Su Kirliliği ve Su Toplama Havzası İçsu Üretim Potansiyelinin Tesbiti...  11/1992 - 11/1994
 • NO AD YIL
  1  Fakülte 3. lük ödülü...  1992
 • NO AD YIL
  1  DSI Lisans Bursu  1989
  2  Tübitak  1992
  3  Tübitak  1996
 • NO Görev
  1 Fen Bilimleri Enstitüsü Jeotermal Enerji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mart 2022- Nisan 2022
  2 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Mart 2022-Devam ediyor
  3 Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ocak 2022-Devam ediyor
  4 Rektörlük 100/2000 Yükseköğretim Kurulu Doktora Bursu Koordinatörlüğü 100/2000 Doktora Bursu Koordinatörü, Ekim 2021-Devam ediyor
  5 Rektörlük Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (Öyp) Kurum Koordinasyon Birimi Öğretim Üyesi Yetiştirme (Ö.Y.P.) Programı Koordinatörü, Ekim 2021-Devam ediyor
  6 DEÜ Rektörlüğü Lisansüstü Eğitimde Girişimciliği ve Yenilikçiliği Geliştirme Komisyonu Üyesi, Ekim 2021-Devam ediyor
  7 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Ekim 2021-Devam ediyor
  8 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü, Ekim 2021-Devam ediyor
  9 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2021-Devam ediyor
  10 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2021- Haziran 2022
  11 Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2021-Devam ediyor
  12 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Temmuz 2021-Devam ediyor
  13 DEÜ Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Şubat 2021-Devam ediyor
  14 DEÜ Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Şubat 2021-Devam ediyor
  15 DEÜ Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Şubat 2021-Devam ediyor
  16 Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2018- Temmuz 2021
  17 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Temmuz 2018- Temmuz 2021
  18 Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Kasım 2015- Kasım 2018
  19 Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2015- Temmuz 2018
  20 Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2012- Temmuz 2015
  21 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Temmuz 2008- Temmuz 2011
  22 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2008- Haziran 2011
  23 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 2008- Temmuz 2008
  24 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Temmuz 2007- Ocak 2008
  25 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2005- Haziran 2008