Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. OKAN FISTIKOĞLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HİDROLİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  1992
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği (Hidrolik-Hidroloji ve Su Kaynakları) Anabilim Dalı  1996
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü-Hidrolik Hidroloji ve Su Kaynakları  2002
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2021
 • NO AD YIL
  1  Response of water resources to Kahramanmaraş earthquakes (Mw7.7 and Mw7.6) that occurred on February...  2023
  2  Estimation of Intensity-Duration-Frequency (IDF) Curves from Large Scale Atmospheric Dataset by Stat...  2021
  3  Hybridizing a Conceptual Hydrological Model with Neural Networks to Enhance Runoff Prediction...  2021
  4  Embedding machine learning techniques into a conceptual model to improve monthly runoff simulation: ...  2021
  5  Kuantil Regresyon ile İstasyon Bazlı Kuraklıkların Büyük Ölçekli Atmosferik Kuraklıklarla İlişkileri...  2021
  6  Closure to "Performance Enhancement of a Conceptual Hydrological Model by Integrating Artificial Int...  2020
  7  Performance Enhancement of a Conceptual Hydrological Model by Integrating Artificial Intelligence...  2019
  8  Understanding and perceptions of climate change: a perspective of university stakeholders...  2019
  9  Yukarı Gediz Havzası Yağışlarının Meteorolojik Kuraklık Analizleri ...  2019
  10  GSM VE GPS TABANLI ARAÇ TAKİP VE YÖNLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ...  2018
  11  The Correlation Between Statistically Downscaled Precipitation Data and Groundwater Level Records in...  2016
  12  Evaluating climate change effects on runoff by statistical downscaling and hydrological model GR2M...  2014
  13  Designating Restricted Areas Around Drinking Water Sources Through an Index-Based Spatial Approach...  2014
  14  Kavramsal Bir Hidrolojk Modele Yapay Zeka Entegrasyonu ve Model Performanslarının Gediz Nehri Havzas...  2011
  15  Statistical Downscaling of Monthly Precipitation Using NCEP/NCAR Re-Analysis Data for Tahtali River ...  2011
  16  The combined use of Modflow and precipitation-runoff modeling to simulate groundwater flow in a diff...  2010
  17  Hydro-spatial approach to assist decision making on reservoir protection zones...  2010
  18  Küresel İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum Önlemleri...  2008
  19  Optimization Methods Applied for Sustainable Management of Water Scarce Basins...  2008
  20  Gediz Nehri Murat Kolu Günlük Akımlarının Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi....  2008
  21  Fırat - Dicle Havzasının Türkiye, Suriye, Irak, İran'daki Su Potansiyeli...  2003
  22  Integration of GIS with USLE in Assessment of Soil Erosion...  2002
  23  ENTEGRE SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ...  2002
  24  Entegre Su Kaynakları Yönetimi...  2002
  25  Türkiye Açısından Sınır-Aşan Sular...  2001
  26  Keban, Karakaya, Atatürk Baraj Yerlerinde Aylık Akışlar...  2000
  27  1996 Senirkent Sel Felaketi ile ilgili Teknik Rapor...  1996
  28  Senirkent sel felaketi ile ilgili teknik rapor...  1995
 • NO AD TARİH
  1  Optimizing The Hedging Rules for The Dam Reservoir Operations By Meta-Heuristic Algorithms... 01/10/2021 - 03/10/2021
  2  ANN-based statistical downscaling for daily rainfall estimation... 07/04/2021 - 09/04/2021
  3  Hybridizing A Conceptual Hydrological Model with Neural Networks to Enhance Runoff Prediction... 19/02/2021 - 20/02/2021
  4  Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Kavramsal Aylık Yağış-Akış Modeli... 18/09/2018 - 21/09/2018
  5  Understanding and Perceptions of Climate Change: A Perspective of University Stakeholders... 24/06/2018 - 28/06/2018
  6  Basınçlı Atıksu Kanalizasyon Sistemleri... 02/11/2017 - 04/11/2017
  7  The Correlation between Statistically Downscaled Precipitation Data and Groundwater Level Records in... 10/06/2015 - 13/06/2015
  8  A STATISTICAL DOWNSCALING MODEL FOR MONTHLY PRECIPITATION: THE CASE OF DEMIRKOPRU WATERSHED IN TURKE... 24/06/2013 - 26/06/2013
  9  Using ECHAM5 General Circulation Model and Hydrological Lumped Model GR2M to Assess Impacts of Clima... 18/06/2013 - 21/06/2013
  10  Parametrik Bir Yağış-Akış Modeli Yardımı İle İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkil... 22/03/2013 - 22/03/2013
  11  Standart Yağış İndeksi ve Thornthwaite Yağış Etkinliği Yöntemleri ile Bir Havzanın Gelecek... 22/03/2013 - 24/03/2013
  12  Downscaling of Precipitation to Tahtali Watershed in Turkey for Climate Change Scenarios... 17/10/2012 - 19/10/2012
  13  Tahtalı Havzası için Aylık Su Bütçesi Modeli... 22/09/2010 - 24/09/2010
  14  GR4J Günlük Yağış-Akış Modeli ve Gediz Havzasında Uygulanması... 22/09/2010 - 24/09/2010
  15  İklim Değişikliğinin İzmir-Tahtalı Havzası Yeraltı Suyu Sistemine Etkisinin Modellenmesi... 22/09/2010 - 24/09/2010
  16  The combined use of MODFLOW and precipitation-runoff modeling to simulate groundwater flow in a diff... 12/10/2009 - 15/10/2009
  17  Fırat-Dicle Havzasında Akışların Barajla Düzenlenmesi... 25/09/2008 - 26/09/2008
  18  Water Quality Modeling as a Decision Making Tool for the Lower Gediz River Basin... 03/09/2008 - 05/09/2008
  19  İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisinin Büyük Menderes ve Gediz Havzaları Örneğinde... 20/03/2008 - 22/03/2008
  20  Küresel İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum Önlemleri... 13/03/2008 - 14/03/2008
  21  Modeling for Climate Change Effects in the Gediz and Büyük Menderes Basins... 20/11/2006 - 23/11/2006
  22  Sınır-Aşan Fırat-Dicle Havzasının Su Potansiyeli ve Yararlanılması... 21/03/2006 - 23/03/2006
  23  The Need for Integration in Environmental Data Management... 02/09/2004 - 04/09/2004
  24  Hidrometrik Veri Yönetimi... 22/09/2003 - 26/09/2003
  25  Development of a Cell-Based Parsimonious Catchment Model... 24/06/2002 - 27/06/2002
  26  Yukarı Gediz Havzasında Aylık Su Bütçesi Modeli Uygulaması... 27/06/2001 - 29/06/2001
  27  Integrated Catchment Management Plan Proposed for a Drinking Water Supply Reservoir... 10/10/2000 - 11/10/2000
  28  Future of Karst Studies Within an Integrated Water Resources Perspective... 17/09/2000 - 26/09/2000
  29  Hidrolojik Modeller... 24/11/1999 - 26/11/1999
  30  Mersin - Limonlu Havzası Lamas Hidroelektrik Santralları... 24/11/1999 - 26/11/1999
  31  Problems in Integrated River Basin Management... 06/07/1998 - 10/07/1998
  32  Mezopotamya Su Potansiyelinin Kestirimine Bir Yaklaşım... 22/06/1998 - 24/06/1998
  33  Hidrolojik Verilerin Yönetiminde Entegre Yaklaşımlar... 22/06/1998 - 25/06/1998
  34  Yeşilırmak Havzasında İçsu Yönetim Planlarının Oluşturulması... 23/10/1997 - 25/10/1997
  35  Taşkın Analizlerinde Çözüm Bekleyen Sorunlar... 07/10/1997 - 09/10/1997
  36  Proposed Research Plan for Assessment of Effects of Climate Change Upon Watershed Hydrology... 16/06/1997 - 27/06/1997
  37  Statistical Evaluation of Monitoring Networks in Space/Time Dimensions... 29/07/1996 - 31/07/1996
  38  Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Su Kaynakları Yönetiminde Kullanılması... 20/12/1995 - 22/12/1995
  39  İnşaat mühendisliği açısından sağlıklı yerleşim bölgelerinin ve yapıların seçimi içi... 20/10/1995 - 21/10/1995
  40  Maximization of Freshwater Productivity: Case of the Yeşilırmak Basin in Turkey... 04/06/1995 - 07/06/1995
  41  Application of Simulation Models in Integrated River Basin Management... 16/11/1994 - 18/11/1994
  42  Ege Bölgesindeki Taşkınların Bölgesel Frekans Analizi. Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştiril... 01/01/1994 - 01/01/1994
 • NO AD YIL
  1  Integrated Technologies for Environmental Management and Information Production...  2003
  2  Water Quality Monitoring Network Design...  1999
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Assessment Impacts and Adaptation Measures - Water Resources First National Communication of Turkey on Climate Change...  2007
  2  Modeling for Climate Change Effects in the Gediz and Büyük Menderes River Basins Climate Change & Turkey- Impacts, Sectoral Analyses, Socio-Economic Dimensions...  2007
  3  Su Kaynakları Yönetimi Su Yapıları Cilt I: Su Kaynaklarının Geliştirilmesi...  2006
  4  Conclusions and Recommendations Integrated Technologies for Environmental Monitoring and Information Production...  2003
  5  Sınır Aşan Sularımız: Türkiye'nin Sınır-aşan Sularının Su Hukuku ve Su Siyaseti Açısından Durumu Sınır Aşan Sularımız...  2002
  6  Modeling of Environmental Processes Environmental Data Management...  1998
  7  Data analysis Environmental Data Management...  1998
  8  Decision Making for Environmental Management Environmental Data Management...  1998
 • NO AD TARIH
  1  Kahramanmaraş Depreminden Sonra Hatay ve Elbistan Bölgesindeki Yüzey ve Yeraltı Suyu Kaynaklarındaki Hidrokimyasal Değişimlerin Belirlenmesi ve Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi...  4/2023 - 4/2025
  2  ADIYAMAN, GAZİANTEP, OSMANİYE, ADANA İLLERİ DEPREM YIKINTI ATIKLARININ YÖNETİMİ ve DEPOLAMA TESİSLERİ YER SEÇİMİ...  2/2023 - 5/2023
  3  Deprem bölgesinde oluşan atıkların yönetimi: atık envanteri, atık karakterizasyonu ve atık yönetim uygulamaları...  2/2023 - 5/2023
  4  Türkiye için Deprem Master Planı Standartlarını Belirleme Projesi (TÜRDEMAP): İzmir Örneği-1.FAZ...  9/2022 - /
  5  Bornova Deresi E-Skuter ve Bisiklet Yolu Hidrodinamik Modelleme Raporu...  6/2022 - 7/2022
  6  Parametrik İşletme Kuralları ile İklim Değişikliği Senaryoları Altında Hazne İşletme Optimizasyonu...  5/2021 - /
  7  İzmir Seferihisar bölgesinde bulunan ruhsat sahası ve çevresinde hidrojeolojik değerlendirilmesi...  5/2021 - /
  8  FELDSPAT MADENCİLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA OLASI ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRMESİ...  7/2020 - /
  9  MELİH JES-EMİR JES NEZİHE BEREN JES HİDROJEOLOJİK DEĞERLENDİRME RAPORU...  10/2019 - 2/2020
  10  Kuzey Ege Havzası Yönetim Planının Hazırlanması...  9/2017 - 8/2020
  11  Community Capacity Building in Higher Education Against Climate Change: Managing Perceptions, Raising Awareness and Strengthening the Resilience...  9/2017 - 3/2019
  12  Ülkemize Uygun Hidrolojik, Su Kalitesi ve Ekolojik Modellerin Geliştirilmesi Projesi...  4/2017 - 12/2019
  13  Vesbo Spiral Sarımlı U-PVC Borulara ait Manning Pürüzlülük Katsayısının Belirlenmesi...  5/2013 - 7/2013
  14  Tarihi İkizdere Köprüsü Hidrolojik ve Hidrolik Analiz Raporu...  6/2013 - 8/2013
  15  Sustainable Irrigation water management and River-basin governance: Implementing User-driven Services (Sirius)...  10/2010 - 11/2013
  16  İklim Değişikliğinin Baraj Haznelerinin Arz Güvenilirliklerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi...  1/2009 - 1/2011
  17  Participatory multi-Level EO-assisted tools for Irrigation water management and Agricultural Decision-Support (PLEIADeS)...  9/2006 - 9/2009
  18  Enabling Activities for the Preparation of Turkey's Initial National Communication to the UNFCCC...  3/2006 - 9/2006
  19  Gediz Havzası'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Kalan Bölümünde Kirlilik Etüdü Projesi...  9/2005 - 6/2006
  20  Optimization for Sustainable Water Management - OPTIMA...  9/2004 - 8/2007
  21  Network on Governance, Science and Technology for Sustainable Water Resource Management in the Mediterrenean. The role of DSS tools - NOSTRUM-DSS...  9/2004 - 8/2007
  22  Çamlı Baraj Havzası Dere Mutlak Koruma Mesafesinin Belirlenmesi Projesi...  9/2003 - 12/2003
  23  İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yağmursuyu Drenajı Projesi...  4/2002 - 6/2002
  24  Sustainable Management of Scarce Resources in the Coastal Zone - SMART...  9/2002 - 8/2005
  25  Natural Environment & Anthropogenic Impact on Internal Waters: Integrated Surveillance Methods for Pollution Measurement and Risk Assessment...  7/2002 - 9/2005
  26  Development of Water Inventory Studies in the Euphrates and Tigris Basins...  9/2002 - 8/2005
  27  İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) İçmesuyu Dağıtım Sistemi Uygulama Projesi...  6/2002 - 9/2002
  28  DSİ'nin Su Kalitesi İzleme Ağlarında Verimlilik Analizi - Ölçüm Ağı İyileştirilmesi - II...  6/2001 - 9/2003
  29  Institutional Support Systems Project - the Turkey Activity...  5/1999 - 9/2000
  30  Development of an Urban Water Supply and Drainage Project for Metropolitan Izmir (Turkey)...  1/1998 - 12/2001
  31  DSİ'nin Su Kalitesi İzleme Ağlarında Verimlilik Analizi - Ölçüm Ağı İyileştirilmesi - I...  9/1997 - 2/1999
  32  Mersin Limonlu Havzası Lamas Hidroelektrik santralları (III ve IV) Yapılabilirlik Etüdü Revize Hidroloji Raporları, Cilt II: Taşkın Durumu...  1/1996 - 8/1996
  33  Mersin Limonlu Havzası Lamas Hidroelektrik santralları (III ve IV) Yapılabilirlik Etüdü Revize Hidroloji Raporları, Cilt I: Genel Su Potansiyeli...  1/1996 - 8/1996
  34  Akarsu Havzalarının Yönetiminde Arazi Kullanımının ve Buna Bağlı Kirlilik Yüklerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Tabanlı Model Çalışmalarıyla İrdelenmesi...  1/1996 - 12/1998
  35  Mersin Limonlu Havzası Lamas Hidroelektrik santralları (III ve IV) Yapılabilirlik Etüdü Revize Hidroloji Raporları, Cilt III: Santral İşletme Çalışmalarında Yararlanılacak Akışlar...  1/1996 - 8/1996
  36  Su Kaynakları Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Kullanılması...  4/1995 - 4/1997
  37  Su Erozyonu ve Erozyon Kaynaklı Kirliliklerin Belirlenmesinde Universal Denklem (USLE) Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) Entegrasyonu ve Veri Tabanı Oluşturulması...  9/1995 - 8/1996
  38  Assessment of Water Quality Monitoring Networks - Design & Redesign...  9/1995 - 9/1997
  39  Akarsu Havzası Yönetiminde Entegre Yaklaşımların Kullanılması-HSPF ve GIS Uygulamaları...  4/1995 - 4/1997
  40  Türkiye Akarsularında Kalite Eğilimlerinin Belirlenmesi...  10/1993 - 10/1995
  41  Yeşilırmak Havzası Su Kirliliği ve Su Toplama Havzası İçsu Üretim Potansiyelinin Tesbiti...  11/1992 - 11/1994
 • NO AD YIL
  1  Fakülte 3. lük ödülü...  1992
 • NO AD YIL
  1  Tübitak  1996
  2  Tübitak  1992
  3  DSI Lisans Bursu  1989
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Üniversite Eğitim Komisyonu (Öğrenci İşleri D.B.) Üyesi, Ekim 2023-Devam ediyor
  2 Fen Bilimleri Enstitüsü Deprem Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Başkan Vekili, Haziran 2023- Ağustos 2023
  3 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Haziran 2023- Eylül 2023
  4 Fen Bilimleri Enstitüsü Deprem Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Başkan Vekili, Nisan 2023- Haziran 2023
  5 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Nisan 2023- Haziran 2023
  6 DEÜ Rektörlüğü Uluslarararasılaşma Komisyonu Üyesi, Kasım 2022-Devam ediyor
  7 DEÜ Rektörlüğü Araştırma Üniversitesi Sektör Eşleştirmesi çalışmaları (ADEP) Üyesi, Ekim 2022-Devam ediyor
  8 Fen Bilimleri Enstitüsü Jeotermal Enerji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mart 2022- Nisan 2022
  9 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Mart 2022-Devam ediyor
  10 Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ocak 2022-Devam ediyor
  11 Rektörlük 100/2000 Yükseköğretim Kurulu Doktora Bursu Koordinatörlüğü 100/2000 Doktora Bursu Koordinatörü, Ekim 2021-Devam ediyor
  12 Rektörlük Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (Öyp) Kurum Koordinasyon Birimi Öğretim Üyesi Yetiştirme (Ö.Y.P.) Programı Koordinatörü, Ekim 2021-Devam ediyor
  13 DEÜ Rektörlüğü Lisansüstü Eğitimde Girişimciliği ve Yenilikçiliği Geliştirme Komisyonu Üyesi, Ekim 2021-Devam ediyor
  14 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Ekim 2021-Devam ediyor
  15 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü, Ekim 2021-Devam ediyor
  16 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2021-Devam ediyor
  17 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2021- Haziran 2022
  18 Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2021-Devam ediyor
  19 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Temmuz 2021-Devam ediyor
  20 D.E.Ü. Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Şubat 2021- Şubat 2024
  21 D.E.Ü. Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Şubat 2021- Şubat 2024
  22 D.E.Ü. Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Şubat 2021- Şubat 2024
  23 Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2018- Temmuz 2021
  24 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Temmuz 2018- Temmuz 2021
  25 Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Kasım 2015- Kasım 2018
  26 Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2015- Temmuz 2018
  27 Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2012- Temmuz 2015
  28 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Temmuz 2008- Temmuz 2011
  29 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2008- Haziran 2011
  30 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 2008- Temmuz 2008
  31 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Temmuz 2007- Ocak 2008
  32 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2005- Haziran 2008