Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. İLGİ KARAPINAR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü  1992
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği (Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı  1995
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği (Çevre Teknolojisi) Anabilim Dalı  2000
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Alanı  2004
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Determination of UV Filters in Surface Water by VA-DLLME-SFOD Technique Coupled with GC-MS/MS...  2022
  2  A review on diclofenac degradation, transformation products and their fate in the environment...  2022
  3  Occurrence of Heavy Metals In Büyük Menderes River Basin, Turkey...  2021
  4  Assessment of Water Quality; A Case Study of Buyuk Menderes River Basin...  2020
  5  Evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) pollution in Büyük Menderes River...  2019
  6  Production of biohydrogen from waste wheat in continuously operated UPBR: The effect of influent sub...  2019
  7  Biohydrogen production from hydrolyzed waste wheat by dark fermentation in a continuously operated p...  2019
  8  Nutrient Removal in Fed-Batch Operated Photobioreactor System by Chlorella vulgaris...  2018
  9  Production from Acid Hydrolyzed Waste Wheat in a Continuously Operated Packed Bed Reactor...  2018
  10  Optimization of Particle Number, Substrate Concentration and Temperature of Batch Immobilized Reacto...  2018
  11  Ders Değerlendirme Sürecinde Öğrenci Geribildirim Sisteminin Tasarımı: Dokuz Eylül Üniversitesi Örne...  2017
  12  Stratejik Planlamanın Önemli Bir Girdisi Olarak Öğrenci Memnuniyetinin Ölçümü: Dokuz Eylül Üniversit...  2017
  13  The effect of support particle type on thermophilic hydrogen production by immobilized batch dark fe...  2017
  14  Implementation of Water Framework Directive in Turkey...  2016
  15  Selection of microorganism immobilization particle for dark fermentative biohydrogen production by r...  2016
  16  LC-MS/MS Signal Enhancement For Estrogenic Hormones In Water Samples Using Experimental Design...  2016
  17  Ionic liquid intercalated clay sorbents for micro solid phase extractionof steroid hormones from wat...  2014
  18  Bio-hydrogen production from acid hydrolyzed waste ground wheat by dark fermentation...  2011
  19  Effects of operating parameters on acid hydrolysis of ground wheat starch: Maximization of the sugar...  2011
  20  Dark fermentation of acid hydrolyzed ground wheat starch for bio-hydrogen production by periodic fee...  2010
  21  Effects of the Substrate and Cell Concentration on Bio-Hydrogen Production from Ground Wheat by Comb...  2009
  22  Hydrogen Production by Combined Dark and Light Fermentation of Ground Wheat Solution...  2009
  23  Bio-hydrogen production from acid hydrolyzed wheat starch by photo-fermentation using different Rhod...  2009
  24  Microbial Culture Selection for Bio-Hydrogen Production from Waste Ground Wheat by Dark Fermentation...  2009
  25  Batch Treatment of Saline Wastewater by Halanaerobium lacusrosei in Anaerobic Packed Bed Reactor...  2009
  26  Light Fermentation of Dark Fermentation Effluent for Biohydrogen Production by Different Rhodobacter...  2008
  27  Batch Dark Fermentation of Powdered Wheat Starch to Hydrogen Gas: Effects of the Initial Substrate a...  2008
  28  Optimization of Media Composition for Hydrogen Gas Production from Hydrolyzed Wheat Starch by Dark F...  2008
  29  Application of Stover Kincannon Kinetic Model to Nitrogen Removal By Chlorella vulgaris in a Continu...  2008
  30  Biohydrogen Production by Dark Fermentation of Wheat Powder Solution : Effects of C/N and C/P Ratio ...  2008
  31  Nişasta İçeren Zirai Atıklardan Fermantasyon ile Biyolojik Hidrojen Gazı Üretimi...  2008
  32  Anaerobic Treatment of Saline Wastewater By Halanaerobium Lacusrosei....  2007
  33  Batch Kinetics of Nitrogen and Phosphorus Removal from Synthetic Wastewater by Algae...  2006
  34  Effect of Hydraulic Retention Time and Initial COD Concentration on Color and COD Removal Performanc...  2006
  35  Bio-hydrogen Production from Waste Materials...  2006
  36  Kinetic Analysis of Dyestuff and COD Removal from Synthetic Wastewater in an Anaerobic Packed Column...  2005
  37  Effect of Operating Parameters on Color and COD Removal Performance of SBR: Sludge age and Initial D...  2005
  38  Application of Anaerobic-Aerobic Sequential Treatment System to Real Textile Wastewater for Color an...  2005
  39  Bio- Hydrogen Production from Waste Materials...  2005
  40  Decolorization of Simulated Textile Wastewater in an Anaerobic Aerobic Sequential Treatment System...  2003
  41  Removal of Ammonia from Tannery Effluents in a Reed Bed Constructed Wetland...  2003
  42  Decolorization of Textile Dyestuff Reactive Orange 16 in Fed-Batch Reactor under Anaerobic Condition...  2003
  43  Biological Decolorization of Textile Dyestuff Containing Wastewater by Coriolus versicolor in a Rota...  2002
  44  Simultaneous Biodegradation and Adsorption of Textile Dyestuff in an Activated Sludge Unit...  2002
  45  Biyoproses Teknolojisi ile Bazı Katı Atıklardan Temiz Yakıt Üretimi...  2001
  46  Atıksulardan Tekstil Boyar Maddelerinin Adsorpsiyonlu Biyolojik Arıtımı...  2000
  47  Comparison of White-rot Fungi Cultures for Decolorization of Textile Dyestuff...  2000
  48  Decolorization of Textile Dyestuff by a Mixed Bacterial Consortium...  2000
  49  Biological Decolorization of Textile Dyestuff by C.versicolor in a Packed Column...  2000
  50  Effect of Environmental Conditions on Biological Decolorization of Textile Dyestuff by C. versicolor...  2000
  51  Performance of Fluidized Bed Reactor Containing Wire Mesh Sponge Particles in Wastewater Treatment...  1997
  52  Atıksulardan Boyar Maddelerin Adsopsiyonla Giderimi...  1996
  53  Effect of Particle Number Density on Wastewater Treatment Performance of a Fluidized Bed Bioreactor...  1996
  54  Effect of Wastewater Composition on the Treatment Performance of a Column Bioreactor with Recycle...  1996
  55  Geri Döngülü Kolon Tipli Reaktörde Atıksu Bileşiminin Arıtma Performansına Etkisi...  1995
  56  Kinetics of COD Removal from Synthetic Wastewater in a Continuous Biological Fluidized Bed...  1995
  57  Katı ve Sıvı Yakıtların Biyolojik Yöntemlerle Temizlenmesinde Yeni Yaklaşımlar...  1994
 • NO AD TARİH
  1  Validation of QuEChERS-GC MS/MS Method for determination of UV Filters in Sludges... 25/03/2022 - 26/03/2022
  2  Gediz Havzası'nda Bulunması Muhtemel Mikrokirleticilerin Belirlenmesi... 25/10/2018 - 27/10/2018
  3  Büyük Menderes Havzası'ndaki Spesifik Kirleticilerin Belirlenmesi... 25/10/2018 - 27/10/2018
  4  Büyük Menderes Havzası Su Kütlelerinde PAH Kirliliğinin Su Çerçeve Direktifi'ne Göre Değerl... 25/10/2018 - 27/10/2018
  5  The Effect Of Influent Substrate Concentration On Biohydrogen Production In A Continuously Operated ... 01/09/2018 - 03/09/2018
  6  Biohydrogen Poduction From Acid Hydrolyzed Wastewater Treatment Sludge By Dark Fermentation... 24/07/2018 - 28/07/2018
  7  FATE AND TRANSFORMATION OF EDC IN WASTEWATER TREATMENT PLANTS AND THEIR POSSIBLE ADVERSE EFFECTS ON ... 28/06/2018 - 28/06/2018
  8  Continuous Dark Fermentative Biohydrogen Production By Anaerobic Sludge Immobilized On Polyester Fib... 24/06/2018 - 27/06/2018
  9  Statistical Experimental Design Approach To Optimization Of LC/MSMS Instrumental Conditions For Estr... 19/04/2018 - 20/04/2018
  10  Effect of HRT on Biohydrogen Production from Hydrolyzed Waste Wheat By Dark Fermentation in a Contin... 18/07/2017 - 20/07/2017
  11  The Effect Of Environmental Conditions On Nitrogen And Phosphorus Removal From Artificial Wastewater... 08/05/2017 - 10/05/2017
  12  Evaluation of Metal Pollution in Büyük Menderes River Under the EU Water Framework Directive... 08/05/2017 - 10/05/2017
  13  Biomass to Biofuel for Sustainable Environment... 06/04/2017 - 07/04/2017
  14  Surface Water Quality Classification of Büyük Menderes River... 22/03/2017 - 24/03/2017
  15  Nutrient Removal in Fed-Batch Operated Photobioreactor System by Chlorella vulgaris... 22/03/2017 - 24/03/2017
  16  Biohydrogen Production from Acid Hydrolyzed Waste Wheat in a Continuously Operated Packed Bed Reacto... 06/03/2017 - 07/03/2017
  17  Optimization Of Particle Number, Substrate Concentration And Temperature Of Batch Immobilized Reacto... 06/03/2017 - 07/03/2017
  18  Akademik Personel Memnuniyet Çalışması İçin Bir Yazılım: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği... 24/11/2016 - 25/11/2016
  19  Implementatıon of Water Frame Work Dırectıve In Turkey.... 27/05/2016 - 31/05/2016
  20  İMMOBILIZE KESIKLI SISTEMLERDE KARANLIK FERMENTASYON ILE TERMOFILIK KOŞULLARDA BIYOHIDROJEN ÜRETI... 20/12/2015 - 23/12/2015
  21  Lignoselülozik Atıklardan Biyolojik Hidrojen Gazı Üretiminde Hidroliz Şartlarının Optimizasyo... 15/10/2015 - 17/10/2015
  22  Stratejik Planlamanın Önemli Bir Girdisi Olarak Öğrenci Memnuniyetinin Ölçümü: Dokuz Eylül ... 17/09/2015 - 18/09/2015
  23  Ders Değerlendirme Sürecinde Öğrenci Geribildirim Sisteminin Kurulması... 17/09/2015 - 18/09/2015
  24  Photobiological Hydrogen Gas Production form Dark Fermentation Effluent... 25/01/2009 - 30/01/2009
  25  Microbial Culture Selection for Biohydrogen Production from Wheat Powder by Dark Fermentation... 15/10/2008 - 17/10/2008
  26  Dark Fermentative Hydrogen Gas Production from Hydrolyzed Wheat by Different Microbial Cultures... 15/10/2008 - 18/10/2008
  27  Karanlık Fermentasyonla Hidrolize Şekerden Hidrojen Gazı Üretiminde Besi Ortamı Bileşiminin Op... 14/05/2008 - 17/05/2008
  28  Nişasta İçeren Zirai Atıklardan Fermantasyon İle Biyolojik Hidrojen Gazı Üretimi... 24/10/2007 - 27/10/2007
  29  Sürekli İşletilen Alg-fotobiyoreaktör Sisteminde Atıksudan Azot Giderimi... 24/10/2007 - 27/10/2007
  30  Hidrolize Nişastadan Anaerobik Fermentasyonla Biyohidrojen Üretimi... 10/09/2007 - 12/09/2007
  31  Hydrogen Production from Waste Materials... 13/07/2005 - 17/07/2005
  32  Tekstil Endüstrisi Atıksularından Anaerobik- Aerobik Ardışık Reaktör Sisteminde KOİ ve Renk ... 13/10/2004 - 15/10/2004
  33  Anaerobik Kesikli Besleme Reaktör Sisteminde Sentetik Atıksudan Renk Giderimi... 01/10/2003 - 04/10/2003
  34  Removal of Ammonia from Tannery Effleunts in a Reed Bed Constructed Wetland... 24/09/2002 - 29/09/2002
  35  Simultaneous Biodegradation and Adsorption of Textile Dyestuffs Present in Wastewater... 10/10/2001 - 12/10/2001
  36  Tekstil Boyar Maddesi İçeren Atıksuların Aktif Çamur Ünitesinde Adsorpsiyonlu Biyolojik Arıt... 04/10/2000 - 06/10/2000
  37  Atıksulardan Tekstil Boyar Maddesinin Corıolus Versıcolor İle Dolgulu Kolon Reaktörde Giderimi... 20/09/2000 - 22/09/2000
  38  Tekstil Boyar Maddelerinin Atiksulardan Anaerobik Kültürlerle Giderimi... 17/05/2000 - 20/05/2000
  39  Tekstil Boyar Maddelesi İçeren Atıksulardan Dönen Biyodisk Ünitesinde Coriolus versicolor ile R... 18/11/1999 - 19/11/1999
  40  Environmental Engineering Education of Dokuz Eylül University in İzmir... 05/07/1999 - 07/07/1999
  41  Hastane Atıklarının Yönetimi ve Çanakkale İli için Öneriler... 09/09/1996 - 13/09/1996
  42  Yüksek Parçacıklı Akışkan Yataklı Reaktörde Atıksu Arıtımı... 24/06/1996 - 26/06/1996
  43  Wastewater Treatment Performance of Fluidized Bed Bioreactor with High Particle Number Densities... 04/10/1995 - 06/10/1995
  44  Akışkan Yataklı Biyoreaktörde Atıksu Arıtma Kinetiği... 13/09/1994 - 16/09/1994
 • NO AD YIL
  1  TÜBA Bilimler Akademisi, Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, Mühendislik Bilimleri 3 Cilt...  2019
  2  Technical English for Environmental Science and Engineering...  2008
  3  Technical English II...  2004
  4  Technical English for Environmental Engineers...  2004
  5  "Dalan Kimya Endüstri A.Ş. Atıksularında Yapılan Karakterizasyon ve Arıtılabilirlik Çalışm...  2002
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Determination of UV Filters in Waste Sludge Using QuEChERS Method Followed by In-Port Derivatization Coupled with GC?MS/MS MDPI,Women's Special Issue Series: Analytical Methods...  2023
  2  Biohydrogen Production Potential of Different Biomass Sources Biohydrogen Production: Sustainability of Current Technology and Future Perspective...  2017
  3  Use of Immobilized Cell Systems in Biohydrogen Production State of the Art and Progress in Production of Biohydrogen...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Oyunlaştırma Destekli Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Bilinçlendirme ve Dijital İçerik Geliştirme Eğitimi...  9/2023 - 9/2023
  2  ENDOKRİN BOZUCU KİMYASALLARDAN UV FİLTRELERİN ÇEVRESEL ETKİLERİNİ BELİRLEMEK ÜZERE DENİZSUYU/ ATIKSU VE ARITMA ÇAMURLARINDA İZLENMESİ...  1/2021 - 9/2023
  3  Pazar Atıklarından ardışık biyohidrojen ve biyogaz üretimi...  4/2021 - 12/2021
  4  MEYVE İŞLEME ENDUSTRİSİ ORGANİK ATIKLARINDAN KARANLIK FERMANTASYONLA BİYOBÜTANOL ÜRETİMİ...  3/2020 - 3/2021
  5  Yerüstü Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması -TUBİTAK 1007 KAMAG...  12/2013 - 1/2019
  6  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından (biyokütle) Biyo-hidrojen Üretimi Proje No: 105 M 296; 2006-2009...  1/2006 - 10/2009
  7  Yüksek Organik Madde İçerikli Gıda Sanayii Atıksularından Anaerobik-fotoheterotrofik Ardışık Sistemde Hidrojen Gazı Üretimi...  6/2005 - 6/2008
  8  Bitkisel Yağ İçeren Atıksuların Biyolojik Arıtılabilirliğinin İncelenmesi...  6/2004 - 6/2007
  9  Yüksek KOİ ve Tuzluluk İçeren Atıksuların Haloanaerobacter Bakteri Türü İle Yukarı Akışlık Sabit Yatak Anaerobik Reaktörde Arıtım...  2/2004 - 2/2005
  10  Atıksulardan Alg Kültürü ile Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi...  6/2003 - 6/2005
  11  Tekstil Atıksularının Anaerobik/Aerobik Ardışık Biyolojik Sistemde Arıtılabilirliğinin İncelenmesi...  6/2002 - 6/2004
  12  DCP removal from wastewaters by using rotating perforated tubes biofilm reactor...  1/2001 - 12/2002
  13  Biological Treatment of Toxic Organic Compound Containing Wastewater by Using a Rotating Perforated Tubes Biofilm Reactor for Toxicity Removal...  1/2001 - 1/2003
  14  DALAN Kimya Endüstri A.Ş. Atıksularında Yapılan Karakterizasyon ve Arıtılabilirlik Çalışmaları...  6/2001 - 6/2002
  15  İzmir Büyükşehir Belediyesi Hammadde (taş) Ocağı ve Kırma Öğütme Tesisleri ÇED Ön Araştırma Nihai Raporu...  1/2001 - /
  16  Atıksulardan Biyolojik Yöntemlerle Renk Giderimi...  1/1999 - 10/2004
  17  Ekolojik dengenin korunması ve sürdürülmesi açısından kentsel sistemlerin planlanması...  1/1994 - /1996
 • NO AD YIL
  1  DEÜ Mühendislik Fakültesi ve DEÜ Mühendislik Fakültesi Bilim Derneği Ödüllü Proje Yarışm...  2000
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  1996
  2  TÜBİTAK  1993
  3  TÜBİTAK  1995
  4  British Council Joint Project Schoolarship  2001
 • NO Görev
  1 Rektörlük Kalite Koordinatörlüğü Kalite Koordinatörü, Kasım 2023-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü Araştırma Üniversitesi Yürütme Kurulu Doğal Üye, Ağustos 2023-Devam ediyor
  3 DEÜ Rektörlüğü Uluslarararasılaşma Komisyonu Üyesi, Kasım 2022-Devam ediyor
  4 DEÜ Rektörlüğü Üniversite Eğitim Komisyonu (Öğrenci İşleri D.B.) Üyesi, Ekim 2022-Devam ediyor
  5 Rektörlük Kalite Koordinatörlüğü Kalite Koordinatörü, Kasım 2020- Kasım 2023
  6 Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2021-Devam ediyor
  7 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Mayıs 2021-Devam ediyor
  8 DEÜ Rektörlüğü İç Konrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (SGDB) Üyesi, Şubat 2021-Devam ediyor
  9 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2019-Devam ediyor
  10 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Aralık 2019-Devam ediyor
  11 DEÜ Rektörlüğü Bologna Eşgüdüm Komisyonu (Öğrenci İşleri D.B.) Üyesi, Mart 2019-Devam ediyor
  12 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2018- Ekim 2021
  13 Rektörlük Kalite Koordinatörlüğü Kalite Koordinatörü, Kasım 2017- Kasım 2020
  14 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Ekim 2016- Ekim 2019
  15 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2015- Ekim 2018
  16 Rektörlük Genel Sekreterlik Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Deü-Adek Birim Koordinatörü, Aralık 2014-Devam ediyor
  17 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2012- Ocak 2014
  18 D.E.Ü. Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2010- Haziran 2013
  19 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mart 2006- Mart 2009