En

PROF.DR. NURDAN BÜYÜKKAMACI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü  1992
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü(Çevre Bilimleri)  1996
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü-Çevre Bilimleri  2001
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri ve Mühendisliği  2005
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Life cycle assessment study on polishing units for use of treated wastewater in agricultural reuse...  2017
  2  Performance Evaluation of an Side-Stream Anaerobic Membrane Bioreactor: Synthetic and Alcoholic Beve...  2016
  3  Atıksu arıtımında yaşam döngüsü analizi...  2014
  4  Public acceptance potential for reuse applications in Turkey...  2013
  5  Current Situation and Future Perspectives in Municipal Wastewater Treatment and Sludge Management in...  2013
  6  Economic evaluation of alternative wastewater treatment plant options for pulp and paper industry...  2010
  7  Effect of Low Frequency Ultrasound on Anaerobic Biodegradability of Meat Processing Effluent...  2010
  8  Kağıt endüstrisi atıksu arıtma tesislerinde çamur işleme ünitelerinin toplam maliyete etkisi...  2010
  9  Improvement of Dewatering Capacity of a Petrochemical Sludge...  2007
  10  Biological Sludge Conditioning by Fenton's Reagent...  2004
  11  Volatile Fatty Acid Formation In An Anaerobic Hybrid Reactor...  2004
  12  Concentrated Wastewater Treatment Studies by Using an Anaerobic Hybrid Reactor...  2002
  13  Determination of Kinetic Constants of an Anaerobic Hybrid Reactor...  2002
  14  Çamur Yataklı Anaerobik Filtre Reaktörde İşletmeye Alma Fazının İncelenmesi...  2001
  15  Solidification of Tannery Wastes...  2000
  16  Comparison of Different Anaerobic Model Studies...  1999
  17  Atıksuların Sulama Amaçlı Kullanılması...  1997
  18  Organik Yükleme Değerinin DSFF Reaktörlerinin Verimi Üzerine Etkisi...  1997
  19  Katı Atıkların Geri Kazanılması ve Değerlendirilmesi...  1995
 • NO AD TARİH
  1  Effects of Operational Conditions on Phosphorus Recovery as Vivianite... 01/06/2022 - 03/06/2022
  2  Determination of Environmental Impacts of Garment Products with Life Cycle Analysis Approach... 02/04/2021 - 03/04/2021
  3  Sürdürülebilir Üretim İçin Yaşam Döngüsü Analizi Yaklaşımı: Deri Endüstrisi Atıksular... 20/11/2019 - 22/11/2019
  4  Denim Üretimininin Çevresel Etkilerinin Azaltılması için Yenilikçi Yaklaşımlar... 20/11/2019 - 22/11/2019
  5  ARITMA ÇAMURU YÖNETIMINDE SÜRDÜRÜLEBILIR ÇÖZÜM ÖNERILERI: UYGULAMADAN BIR ÖRNEK... 10/10/2019 - 12/10/2019
  6  Life Cycle Assessment Application for Sustainable Transportation... 17/06/2019 - 18/06/2019
  7  Environmental Impacts of Quartz Surface Production... 17/06/2019 - 18/06/2019
  8  Arıtma Çamuru Yönetim Sisteminin Oluşturulması: Antalya İli Örneği... 23/04/2019 - 24/04/2019
  9  Seramik Endüstrisinde Sürdürülebilir Su Yönetimi Uygulaması... 23/04/2019 - 24/04/2019
  10  LIFE CYCLE ASSESSMENT OF LEATHER INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT... 15/11/2018 - 16/11/2018
  11  The Potential of Water Saving in Buildings: Greywater Reuse... 24/10/2018 - 24/10/2018
  12  Comparison the Capacity of Turkish and Australian Multi-Lane Roundabouts... 12/09/2018 - 14/09/2018
  13  Endüstriyel Arıtma Çamurları İçin Yararlı Kullanım Ve Nihai Bertaraf Seçeneklerinin İrdele... 09/05/2018 - 11/05/2018
  14  Different Solution Alternatives for Domestic /Municipal Treatment Plant Sludge Management: Case Stud... 24/04/2018 - 27/04/2018
  15  Investigation of Beneficial Usage Alternatives of Domestic/Municipal/Industrial Treatment Plant Slud... 11/04/2018 - 15/04/2018
  16  Characterization of Domestic/Municipal/Industrial Treatment Plant Sludges: Case Study of Gediz Water... 11/04/2018 - 15/04/2018
  17  Türkiye'de Arıtılmış Suların Yeniden Kullanım Uygulamalarına Halkın Yaklaşımı... 02/11/2017 - 04/11/2017
  18  Yeşil Kampüs Uygulaması: Kampüs Atıksularının Sulama Amacıyla Yeniden Kullanımı... 02/11/2017 - 04/11/2017
  19  Life Cycle Assessment Study on Water Reuse Applications... 22/03/2017 - 24/03/2017
  20  Green Campus Application: Reuse of Campus Wastewaters for Irrigation Purpose... 22/03/2017 - 24/03/2017
  21  Arıtma Çamurlarının Kireç Üretim Tesislerinde Ek Yakıt Olarak Kullanımı: Deneme Yakması İ... 26/05/2015 - 29/05/2015
  22  Life Cycle Assesment Application To Municipal Solid Waste Management: Izmir Case Study... 25/05/2015 - 29/05/2015
  23  Domestic/Municipal Wastewater Treatment and Sludge Management In Turkey... 26/05/2014 - 27/05/2014
  24  Effect of Different Temperatures on the Performance of AnMBR Systems... 14/05/2014 - 17/05/2014
  25  Psikofilik ve Termofilik Şartlarda Anaerobik Membran Biyoreaktör Sistemlerin Veriminin İncelenmes... 26/09/2013 - 27/09/2013
  26  Farklı Sıcaklıklarda Anaerobik Membran Biyoreaktör Sisteminin Veriminin İrdelenmesi... 17/10/2012 - 19/10/2012
  27  Türkiye'de Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumu: Atıksu Arıtma Teknolojileri,... 17/10/2012 - 19/10/2012
  28  Türkiye'de Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Yönetimi... 17/10/2012 - 19/10/2012
  29  Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinde Çamur Üretim Potansiyeli: Mevcut Durum... 17/10/2012 - 20/10/2012
  30  Arıtma Çamuru Yönetiminde Yasal Mevzuat: Türkiye ve Dünya Örnekleri... 17/10/2012 - 20/10/2012
  31  Current Situation and Future Perspectives in Municipal Wastewater Treatment and Sludge Management in... 06/09/2012 - 07/09/2012
  32  Sürdürülebilir Atıksu Yönetimi... 14/10/2010 - 15/10/2010
  33  arıtma tesislerinde çamur işleme ünitelerinin toplam maliyete etkisi... 04/11/2009 - 06/11/2009
  34  Golf Turizminin Çevresel Etkilerinin Minimize Edilmesi... 20/05/2009 - 23/05/2009
  35  su yönetiminin etkin bileşimi: yeniden kullanım... 08/01/2009 - 10/01/2009
  36  Çamur Bertarafında Stabilizasyonun Önemi ve Çamur Stabilizasyon Seçenekleri: Örnek Çalışma... 30/10/2002 - 01/11/2002
  37  Improvement of settleability of treatment plant sludges... 23/09/2002 - 25/09/2002
  38  Supernatant characterization of sludge treatment systems... 08/07/2002 - 12/07/2002
  39  Sludge management in Turkey... 08/07/2002 - 12/07/2002
  40  Sürdürülebilir Kalkınmada Risk Analizi... 18/11/1999 - 19/11/1999
  41  Comparison of Different Anaerobic Model Studies... 05/11/1998 - 07/11/2007
  42  Factors Effecting Performance of Anaerobic Downflow Stationary Fixed Film Reactors: Model Study... 08/09/1997 - 11/09/1997
  43  The Treatment of Yeast Wastewater Using Anaerobic DSFF Reactors : Model Study... 16/10/1996 - 18/10/1996
  44  Deniz Kıyısında Bulunan Yerleşim Yerlerinde Oluşan Evsel Atıksuların Bertarafında Uygulanabi... 10/11/1994 - 11/11/1994
 • NO AD YIL
  1  Endüstriyel Atıksuların Yönetimi...  2019
  2  ORYAPI HEBİL EVLERİ SİTESİ YÜKSEK KLORÜR İÇEREN DENİZ SUYU ARITMA TESİSİ ÇIKIŞ SULARINI...  2010
  3  Anaerobik Arıtma...  2009
  4  "KAĞIT ENDÜSTRİSİNDE ATIKSU GERİ KULLANIMI VE SU OPTİMİZASYONU" DEÜ-BAP projesi sonuç rapor...  2009
  5  İAOSB ATIKSU ARITMA TESİSİNDE OLUŞAN ARITMA ÇAMURLARININ AĞIR METAL İÇERİĞİNİN VE MEVCUT...  2009
  6  "ET İŞLEME TESİSİ ATIKSULARININ YENİDEN KULLANIM ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" DE...  2008
  7  "YAĞLI ÇAMURLARIN SU VERME ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ" DEÜ-BAP projesi sonuç raporu...  2005
  8  "Dalan Kimya Endüstri A.Ş. Atıksularında Yapılan Karakterizasyon ve Arıtılabilirlik Çalışm...  2002
  9  "Bergama Belediyesi Eski Katı Atık Döküm Sahasındaki Metan Gazı ve Diğer Gazların Araştır...  2001
  10  "Anaerobik Arıtmada Hybrid Reaktör Uygulaması (Model Çalışma)" TÜBİTAK YDABÇAG-198Y093 proj...  2001
  11  "Anaerobik Arıtmada Hybrid Reaktör Uygulaması (Model Çalışma)" DEÜ-BAP projesi sonuç raporu...  1999
  12  "SÖKTAŞ Pamuk ve Tarım Ürünlerini Değerlendirme Ticaret ve Sanayi A.Ş. Atıksu Arıtma Tesisi...  1998
  13  "Düşey Akışlı Sabit Yataklı Anaerobik Reaktörlerin Veriminin İrdelenmesi (Model Çalışma)"...  1997
  14  "BETONSAN Konut Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye Ait Çiğli Eski Çöp Döküm Sahası Civarında Bulunan...  1997
  15  "Düşey Akışlı Sabit Yataklı Anaerobik Reaktörlerin Veriminin İrdelenmesi (Model Çalışma)"...  1996
  16  "Aydın İli Atıksu Arıtma Tesisi" Ön Raporu...  1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Arıtma Çamurlarının Genel Özellikleri ARITMA ÇAMURLARININ İŞLENMESİ VE BERTARAFI Eğitim Semineri...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Sürdürülebilir Tekstil Üretiminde İyonik Sıvıların Etkisinin Araştırılması...  4/2022 - /
  2  Raylı Sistem Fizibilite Çalışmalarında Sosyal ve Çevresel Fayda Bileşenlerinin Analiz Edilmesi...  2/2021 - /
  3  Atıksu Arıtma Tesislerindeki Proseslerin ve Enerji Verimliliğinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Araçları Kullanarak Optimizasyonu...  1/2021 - /
  4  Fosforun Vivianit Olarak Geri Kazanımının Değerlendirilmesi...  9/2021 - /
  5  Hazır Giyim Ürünlerinin Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Analizi Yaklaşımı İle Belirlenmesi ve Çevresel Etkilerin Belirlenmesi İçin Yazılım Geliştirilmesi...  7/2020 - /
  6  Hibrit Karbonize Materyal Üretimi için Güneş Enerjisi Destekli Hidrotermal Sistem Tasarımı...  11/2020 - /
  7  Yol Yenileme Çalışmalarının Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi...  11/2018 - 11/2019
  8  Gediz Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması...  2/2016 - 12/2016
  9  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TINAZTEPE YERLEŞKESİ’NDE OLUŞAN EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULARIN YENİDEN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI VE UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI...  6/2015 - 6/2017
  10  Endüstriyel Atıksuların Arıtma Seçeneklerinin Yaşam Döngüsü Analizi İle Değerlendirilmesi...  8/2013 - /
  11  SALMAKİS RESORT&SPA Tesisi?nde Yer Alan Deniz Suyu Tuzsuzlaştırma Tesisi Çıkış Sularının Deniz Ve Kıyı Ortamına Olan Etkilerinin Araştırılması Projesi...  7/2011 - 9/2011
  12  Farklı Sıcaklıklarda Anaerobik Biyomembran Sistemlerin Veriminin İrdelenmesi...  9/2011 - 3/2013
  13  XANADU ISLAND Oteli?nde Yer Alan Deniz Suyu Tuzsuzlaştırma Tesisi Konsantre Sularının Deniz ve Kıyı Ortamına Olan Etkilerinin Araştırılması ve Derin Deniz Deşarjı Mesafesi ve Derinliğinin Belirlenmesi Projesi...  7/2011 - 9/2011
  14  Evsel/Kentsel Arıtma Çamurlarının Yönetimi...  6/2010 - 6/2013
  15  Oryapı Hobi Evleri Sitesi Yüksek Klorür İçeren Deniz Suyu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Deniz ve Kıyı Ortamına Olan Etkilerinin Araştırılması...  7/2010 - 9/2010
  16  Konsantre Organik Kirliliğe Sahip Endüstriyel Atıksularının Arıtımında Anaerobik Biyomembran Sistemi Uygulaması...  8/2010 - 8/2011
  17  İAOSB Atıksu Arıtma Tesisinde Oluşan Arıtma Çamurlarının Ağır Metal İçeriğinin ve Mevcut Firmaların Çamurun Ağır Metal İçeriğine Olan Etkisinin Belirlenmesi...  10/2009 - 12/2009
  18  Kağıt Endüstrisinde Atıksu Geri Kullanımı ve Su Optimizasyonu...  7/2007 - 1/2009
  19  Et İşleme Tesisi Atıksularının Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi...  7/2006 - 1/2008
  20  Yağlı Çamurların Su Verme Özelliklerinin Geliştirilmesi...  5/2003 - 11/2004
  21  Etleme Atıklarının Anaerobik Parçalanabilirliğinin İncelenmesi...  7/2002 - 7/2003
  22  DALAN Kimya Endüstri A.Ş. Atıksularında Yapılan Karakterizasyon ve Arıtılabilirlik Çalışmaları...  6/2001 - 6/2002
  23  Bergama Eski Çöplük Alanının Çevresel Etkilerinin Araştırılması Projesi...  5/2001 - 6/2001
  24  Tahtalı Baraj Havzası Içme Suyu Kalitesinin Izlenmesi (TISKIP) Projesi...  9/2000 - 7/2001
  25  Anaerobik Arıtmada Hybrid Reaktör Uygulaması (Model Çalısma)...  7/1999 - 1/2001
  26  Menemen Belediyesi Katı Atık Kompost Tesisi Çevresel Etki Değerlendirmesi...  1/1999 - 6/1999
  27  İzmir Kenti Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Sulamada Kullanılması Projesi...  4/1998 - 4/1999
  28  SÖKTAŞ Pamuk ve Tarım Ürünleri Değerlendirme Tic. Ve San. A.Ş. Atıksu Arıtma Tesisinin Performansının Değerlendirilmesi...  5/1998 - 12/1998
  29  Anaerobik Arıtmada Hybrid Reaktör Uygulaması (Model Çalısma)...  7/1997 - 7/1999
  30  Betonsan Konut Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye Ait Çiğli Eski Çöp Döküm Sahası Civarında Bulunan Arazide Metan Gazı Değerlendirme...  6/1997 - 8/1997
  31  SÖKTAŞ Pamuk ve Tarım Ürünleri Değerlendirma Tic. A.Ş. ve San. A.Ş. ISO14000 Çevre Yönetim Sistemi Projesi Mevcut Durum Değerlendirme...  7/1996 - 7/1997
  32  Aydın İli Atıksu Arıtma Tesisi Ön Raporu...  2/1995 - 3/1995
  33  Düşey Akışlı Sabit Yataklı Anaerobik Reaktörlerin Veriminin İncelenmesi...  7/1995 - 6/1996
  34  Düşey Akışlı Sabit Yataklı Anaerobik Reaktörlerin Veriminin İrdelenmesi...  7/1993 - 6/1996
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü...  2010
  2  TÜBİTAK Yayın Teşvik ödülü...  2007
  3  TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü...  2010
  4  En iyi poster sunumu üçüncülüğü...  2002
  5  TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü...  2004
  6  TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü...  2004
 • NO Görev
  1 DEÜ Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2021-Devam ediyor
  2 Tekne Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2017- Ekim 2018
  3 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Kasım 2015- Kasım 2018
  4 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Kasım 2007- Kasım 2010
  5 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Şubat 2007- Ekim 2009