En

PROF.DR. DENİZ DÖLGEN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü  1988
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği (Çevre Teknolojisi) Bölümü  1994
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği-Çevre Teknolojisi  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri ve Mühendisliği  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2012
 • NO AD YIL
  1  Selection of a rural arsenic treatment system using multi-criteria decision-making techniques...  2019
  2  Emerging options for arsenic removal in remote areas...  2019
  3  Arsenic Removal From Aquoeus Solutions Using Ironoxide Coated Sepiolite...  2017
  4  Environmental impacts and impact mitigation plans for desalination facilities...  2015
  5  Çevre mühendisliği eğitiminde akreditasyon...  2012
  6  İçme suyu arıtımında kimyasal süreçler...  2011
  7  Katı atık bertraf tesisleri yer seçimi için bir karar destek aracı olarak coğrafi bilgi sistemleri...  2011
  8  İçme suyundan kimyasal yöntemlerle arsenik giderimi...  2010
  9  Kil minerallerinin atık su arıtımında kullanılabilirliği: Kaolinit ile organik madde giderimi...  2008
  10  Su arıtımında gelişen teknolojiler...  2007
  11  Agricultural recycling of treatment-plant sludge: A case study for a vegetable-processing factory...  2007
  12  Comparative evaluation of the nutrient and COD removal performances of various sequentially operated...  2007
  13  Combining fluidized and fixed film processes in a single biofilm reactor for organic matter removal...  2007
  14  Use of rainwater cistern systems (RWCS) as an alternative for freshwater augmentation...  2006
  15  Energy potential of municipal solid wastes...  2005
  16  GIS supported solid waste management in coastal areas...  2005
  17  Legal aspects of sea water quality: Turkish and EU Directives...  2005
  18  Ülkemizdeki kentsel atıksu arıtma tesisleri ve maliyetleri üzerine bir araştırma...  2005
  19  Elektronik atıkların yönetimi...  2004
  20  Ambalaj Atıkları ve geri kazanım konusunda yasal mevzuat ve ulusal uygulamalar...  2004
  21  Hybrid operation concept of biofilter reactors: example of pilot scale 3F Reactor...  2004
  22  Use of an agro-industry treatment plant sludge on iceberg lettuce growth...  2004
  23  Kentsel katı atık uzaklaştırma alternatiflerinin ekonomik analizi: İzmir örneği...  2003
  24  Best waste management programs (BWMPs) for marinas: A case study...  2003
  25  Ardışık kesikli reaktör teknolojisinin gıda endüstrisi atıksuyu arıtımında uygulanması...  2002
  26  Liquid waste management strategies for coastal areas...  2002
  27  Adsorpsiyon biooksidasyon (AB) prosesinin atıksu arıtımındaki uygulamalarından örnekler...  2002
  28  Biyolojik Filtre Reaktörler (BFR) için dolgu malzemesi alternatifleri...  2002
  29  Atıksu arıtımında çok fonksiyonlu biyolojik filtrelerin kullanımı...  2000
  30  Ardışık kesikli biyolojik filtre reaktörlerde organik madde giderimi...  2000
  31  Fosfor giderim yönteminin eleme süreci yaklaşımı ile belirlenmesi...  2000
  32  Sızıntı suyu kalite kestirimi...  1998
  33  Sızıntı suyu arıtma yöntemleri...  1996
  34  Turistik bölgelerdeki arıtma tesislerinde karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri...  1996
 • NO AD TARİH
  1  Arsenik Arıtımında Kullanılan Modifiye Adsorban Malzemeler... 12/12/2019 - 13/12/2019
  2  EMERGING OPTIONS FOR ARSENIC REMOVAL IN REMOTE AREAS... 06/11/2019 - 10/11/2019
  3  Üniversite Yerleşkesinde Trafikten Kaynaklanan Çevresel Gürültünün İncelenmesi... 10/10/2019 - 12/10/2019
  4  Kırsal Bölgelerde Arsenik Arıtımı İçin Öne Çıkan Alternatifler: İZSU Uygulamaları... 06/12/2018 - 07/12/2018
  5  Çok Kriteri Karar Verme Yöntemleri İle Deniz Suyundan Tatlı Su Eldesi Tesisi Seçimi... 01/11/2018 - 03/11/2018
  6  İçme Suyu Şebekelerinde İzlenen Su Kalitesi Parametrelerinin CBS ile Konumsal Analizi... 25/10/2018 - 27/10/2018
  7  Geometrical Properties of the Jet Trajectory of Brine Discharges in Dynamic Environment... 12/09/2018 - 14/09/2018
  8  Selection of the appropriate arsenic treatment processes for small establishments by AHP approach... 26/08/2018 - 29/08/2018
  9  Kırsal yerleşimler için uygun arsenik arıtma yöntemleri: Uygulama örnekleri... 02/11/2017 - 04/11/2017
  10  Desalinasyon Tesislerinde Enerji Kullanımı ve Yenilenebilir Enerji... 10/10/2017 - 12/10/2017
  11  An Ecological Approach to Managing Industrial Wastewater Treatment Plant Sludges... 22/05/2017 - 25/05/2017
  12  Characteristics and adsorption capacities of low-cost natural adsorbents for arsenic removal... 22/03/2017 - 24/03/2017
  13  Adsorptive removal of arsenic from aqueous solutions by iron oxide coated natural materials... 19/06/2016 - 23/06/2016
  14  İçme Sularında Arsenik Sorunu ve Küçük Ölçekli Tesisler Özelinde Arıtma Önerileri... 26/10/2015 - 30/10/2015
  15  Improvement of arsenic adsorption capabilities of natural materials by metal coating process... 19/10/2015 - 23/10/2015
  16  Investigation Of Arsenic Treatment Alternatives For Rural Remote Areas... 13/09/2015 - 18/09/2015
  17  Arsenic Removal Using Iron-oxide Modified Quartz Sand... 22/07/2015 - 24/07/2015
  18  ): A promising solution to overcome water scarcity: Desalination plants.... 18/06/2013 - 21/06/2013
  19  Desalinasyon Tesislerinin Çevresel Etkileri... 22/11/2012 - 23/11/2012
  20  Models for the prediction of landfill gas models - A comparison... 04/06/2012 - 06/06/2012
  21  Alt yapı tesisleri için çevre yönetim planı (ÇYP) hazırlanması... 05/10/2011 - 08/10/2011
  22  Düzenli depolama tesislerinde oluşan depo gazı (LFG) emisyonlarının LANDGEM modeli ile belirlen... 07/09/2011 - 10/09/2011
  23  Recycling potential of agro-industrial treatment plant sludges (AITPS)... 22/06/2011 - 24/06/2011
  24  Evaluation of arsenic removal strategies for drinking water systems: Izmir case.... 21/01/2009 - 23/01/2009
  25  Merkezi içme ve kullanma suyu arıtma sistemlerinde uygulanan yöntemlerin değerlendirilmesi: İzm... 08/01/2009 - 10/01/2009
  26  Kuşadası bölgesel katı atık yönetimi projesi kapsamında beş eski çöp döküm sahasının r... 04/11/2008 - 09/11/2008
  27  Bitki işleme tesisi arıtma çamurunun tarımsal amaçlı geri kullanımı... 24/10/2007 - 27/10/2007
  28  Kıyı yerleşimlerine uygun sıvı ve katı atık yönetim stratejileri üzerine görüşler... 07/11/2006 - 11/11/2006
  29  Investigation of treatment performance of kaolinite onto different wastewater types and treatment me... 05/09/2006 - 10/09/2006
  30  Agricultural utilization of the sludge produced at agro-industry wastewater treatment plants.... 29/05/2006 - 31/05/2006
  31  Use of wastewater treatment plant sludges as biosolids... 29/05/2006 - 31/05/2006
  32  Oluklu-mukavva endüstrisi boya-baskı işlemlerinden kaynaklanan atıksuların kimyasal arıtımı... 24/11/2005 - 26/11/2005
  33  Environmental scan analysis for development of waste management strategies: Kusadasi example... 25/10/2005 - 29/10/2005
  34  Kil minerallerinin atıksu arıtımında kullanılabilirliği: Kaolin (China Clay) ile organik madde... 05/09/2005 - 09/09/2005
  35  Düzensiz çöp depolama sahalarının rehabilitasyonu: Kuşadası örneği... 25/05/2005 - 27/05/2005
  36  Use of rainwater cistern systems (RWCS) as an alternative for freshwater augmentation... 15/03/2005 - 16/03/2005
  37  Kil minerallerinin çevre mühendisliğindeki uygulamaları: Evsel atıksu ile yapılan denemeler... 05/10/2004 - 08/10/2004
  38  Kırsal yerleşimlere uygun sıvı ve katı atık yönetim stratejileri üzerine görüşler... 05/10/2004 - 08/10/2004
  39  GIS supported solid waste management in coastal areas... 09/06/2004 - 11/06/2004
  40  Biosolid management: Legal framework and practical applications... 09/06/2004 - 11/06/2004
  41  Oluklu mukavva endüstrisi atıksularının fizikokimyasal yöntemler ile arıtılabilirliği.... 02/06/2004 - 04/06/2004
  42  The refining of the waste resulting from olive oil industrial wastewater and boron administration wi... 04/04/2004 - 04/09/2004
  43  Kentsel atıksu arıtma tesislerinin planlamadan işletime yatırım süreci ve maliyetler.... 28/01/2004 - 30/01/2004
  44  Yenilenebilir enerji kaynağı olarak katı atıklar... 15/10/2003 - 18/10/2003
  45  Hybrid operation concept of biofilter reactors: Pilot scale 3F reactor example... 04/10/2003 - 08/10/2003
  46  Energy potential of municipal solid wastes... 13/07/2003 - 17/07/2003
  47  Kentsel katı atık uzaklaştırma alternatiflerinin ekonomik analizi: İzmir örneği.... 07/05/2003 - 09/05/2003
  48  Elektronik atıkların yönetimi... 07/05/2003 - 09/05/2003
  49  Rekreasyon amaçlı suların korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi... 05/11/2002 - 08/11/2002
  50  Agricultural use of pickle industry wastewater sludge... 26/10/2002 - 29/10/2002
  51  Endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde toplanan verilerin bilgiye dönüşümü... 18/09/2002 - 20/09/2002
  52  Water quality assessment and control in drinking water reservoirs by deductive approach... 11/09/2002 - 13/09/2002
  53  Investigation of organic matter removal in hybrid biological filters... 08/07/2002 - 12/07/2002
  54  Effect of seasonality on solid waste management.... 08/07/2002 - 12/07/2002
  55  Investigation of treatment alternatives for wastewater generating from yachting activities... 12/05/2002 - 15/05/2002
  56  An approach for the best waste management program for marinas... 23/10/2001 - 27/01/2001
  57  Marinalar ve yatçılık aktivitelerinden oluşan atıklar: Temiz marina arayışları.... 05/10/2001 - 08/10/2001
  58  Kapalı koy ve körfezlerde hidrojen sülfürden kaynaklanan kokunun giderimi... 26/06/2001 - 29/06/2001
  59  Deniz deşarjı sistemlerinin yatırım ve işletme süreci... 26/06/2001 - 29/06/2001
  60  Liquid waste management strategies for coastal areas... 06/06/2001 - 08/06/2001
  61  Endüstriyel atıksu arıtımında otomasyon destekli ardışık kesikli reaktör uygulamaları... 19/04/2001 - 22/04/2001
  62  Ambalaj atıkları ve geri kazanım konusunda yasal mevzuat ve ulusal uygulamalar.... 18/04/2001 - 21/04/2001
  63  Enerji çevre sinerjisi: Biyogaz örneği.... 18/01/2001 - 20/01/2001
  64  Assessment of marine outfall systems... 27/11/2000 - 02/12/2000
  65  Hava alanlarında atık yönetimi: İzmir Adnan Menderes Hava Alanı örneği... 04/10/2000 - 06/10/2000
  66  Treatment of industrial wastewater by SBR process: Pickle and brewery industry examples... 10/07/2000 - 12/07/2000
  67  Kuşadası beldesi altyapı sistemlerinin gelişim sürecinin incelenmesi... 23/02/2000 - 26/02/2000
  68  Kıyı yönetimi enstrümanları açısından Kuşadası'nın geleceği: Sıvı atık özelinde öne... 23/02/2000 - 26/02/2000
  69  Ülkemizde içme suyu arıtma tesislerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi... 25/11/1999 - 26/11/1999
  70  Arıtma tesisi maliyetlerinin hizmet ettiği kurum veya yerleşim yönüyle irdelenmesi... 18/11/1999 - 19/11/1999
  71  Atıksu arıtma tesisleri ile deniz deşarjı sistemlerinin ortak değerlendirilmesi... 22/10/1999 - 23/10/1999
  72  Atıksu arıtımı ve Büyük Menderes Havzasında durumu... 09/09/1999 - 10/09/1999
  73  Aerobic treatment of high strength wastewaters... 19/11/1998 - 20/11/1998
  74  Sequencial batch reactor systems for seasonal establishments... 18/06/1998 - 20/06/1998
  75  Evsel atıksuların kireç ile arıtılabilirliği... 22/05/1998 - 22/05/1998
  76  Treatment of pickle industry wastewater by SBR process... 21/04/1998 - 23/04/1998
  77  Waste minimisation assessment and pollution prevention strategies for a paint manufacturing plant... 01/03/1998 - 04/03/1998
  78  Sahil yerleşimleri için uygun arıtma teknolojilerinin Bodrum örneği ile birlikte değerlendiril... 15/02/1998 - 19/02/1998
  79  Çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma ilişkisi... 04/12/1997 - 05/12/1997
  80  Atıksu arıtımında yatırım-bürokrasi-eğitim ilişkisi... 04/12/1997 - 05/12/1997
  81  Çöp depolama alanı yer seçimi: Klasik ve yeni yaklaşımlar... 14/11/1997 - 16/11/1997
  82  Kıyı yerleşimleri için uygun arıtma teknolojileri... 14/11/1997 - 16/11/1997
  83  Evsel atıksuların kireç ile arıtılması... 01/08/1997 - 01/08/1997
  84  Rekreasyon amaçlı kıyı koruma önlemleri... 24/06/1997 - 27/06/1997
  85  Atıksuların deniz deşarjı sistemleri ile uzaklaştırılması ve Türkiye özelinde incelenmesi... 24/06/1997 - 27/06/1997
  86  Treatment of industrial wastewater by AB process... 16/10/1996 - 18/10/1996
  87  AB Prosesinin endüstriyel atıksular için uygulanması... 25/09/1996 - 25/09/1996
  88  Arıtma tesislerinin ekonomik analizi... 24/06/1996 - 26/06/1996
  89  AB Prosesinin evsel ve endüstriyel atıksu arıtımında kullanılması... 24/06/1996 - 26/06/1996
  90  Mevsimsel yerleşimlerde atıksu arıtımı... 05/03/1996 - 05/03/1996
  91  Sea outfall experiences in Turkey... 23/10/1995 - 26/10/1995
  92  Ters ozmoz ve elektrodiyaliz yöntemleri ile tuzlu suların arıtımı... 10/11/1994 - 11/11/1994
  93  AB Prosesinin yüksek kirlilik içeren atıksular üzerine uygulanabilirliği... 26/09/1994 - 28/09/1994
  94  Deniz deşarjlarının kirletici etkileri ve turistik beldelerde deniz deşarjı sistemlerinin incel... 28/06/1994 - 30/06/1994
 • NO AD YIL
  1  Türkiyede Su Yönetimi: Sorunlar ve Öneriler...  2008
  2  Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım ve İşletim Esasları Kursu (ATTİK III)...  2004
  3  Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım ve İşletim Esasları II (ATTİK II)...  2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Katı atıkların geri kazanımı Katı Atıkların Yönetimi...  2005
  2  Deniz deşarjı sistemleri Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım ve Proje Kontrol Esasları...  2004
  3  Fiziksel Arıtma Ünitelerinin Tasarımı Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım ve İşletim Esasları...  2004
  4  Fiziksel Arıtma Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım ve Proje Kontrol Esasları...  2004
 • NO AD TARIH
  1  Flotasyonla Yağ Ayırımında Verim Arttırımı...  7/2019 - /
  2  Arsenik ve Antimon Giderimi İçin Metal Kaplama Prosesiyle Modifiye Edilmiş Düşük Maliyetli Adsorban Geliştirilmesi...  9/2018 - /
  3  Modifiye edilmiş doğal malzemelerin arsenik adsorpsiyon veriminin araştırılması...  10/2013 - 10/2015
  4  İzmir Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde Oluşan Depo Gazının Bertaraf ve Değerlendirme Seçeneklerinin Araştırılması...  1/2011 - 4/2011
  5  İzmir Büyükşehir Belediyesi Kuzey Bölgesi Su Kaynaklarında İnsani Tüketime Yönelik Olarak Metal ve Ağır Metallerin Tespiti ve Giderimi Stratejik Araştırmalar Projesi...  4/2008 - 10/2008
  6  Manisa Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Yer Seçimi Projesi...  1/2008 - 7/2008
  7  Agro-endüstri Arıtma Çamurlarının Tarımsal Geri Dönüşüm Potansiyelinin Belirlenmesi...  1/2007 - 12/2008
  8  Arıtılmış Suların Yeniden Kullanımı ve Stratejik Araştırmalar Projesi...  12/2007 - 6/2008
  9  Katı Atık Depolama Alanları Yer Seçimi için Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Karar Destek Sistemi (KAKDES) Geliştirilmesi...  1/2006 - 12/2008
  10  Kuşadası Belediyesi Mevcut Çöp Depolama Alanı Rehabilitasyon Projesi Ön Etüdü...  11/2004 - 3/2005
  11  Biyolojik Filtre Reaktörde Organik Madde, Nutrient ve Askıda Madde Giderimi...  7/2004 - 7/2006
  12  Atıksu Arıtımında Doğal Polielektrolitlerin Koagülant Yardımcısı Olarak Kullanılması...  6/2003 - 6/2005
  13  Biyolojik Filtre Reaktörlerin Hibrit İşletimi ve Organik Madde, Nutrient, Katı Madde Gideriminin İncelenmesi...  3/2003 - 9/2004
  14  Integrated Health-care Waste Management of Istanbul...  3/2002 - 9/2004
  15  Akhisar Atıksu Arıtma Tesisi Tevsi İşi Teknik Şartnamesi...  11/2002 - 12/2003
  16  Antalya Batı Biyolojik Arıtma Tesisi Önçed Raporu...  12/2000 - 6/2001
  17  ISPOL Istanbul Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÇED Ön Araştırma Raporu...  9/2000 - 4/2001
  18  Atıksuların Arıtımında Alternatif Fizikokimyasal Yöntemlerin Değerlendirilmesi...  3/1999 - 9/2000
  19  Söktaş Atıksu Arıtma Tesisi Performans Tesbiti Çalışması...  9/1999 - 2/2000
  20  Tahtalı Barajı Havzasının Mevcut Durumunun Teknik, Bilimsel ve Yasal Açıdan Değerlendirilmesi Raporu...  12/1998 - 11/2000
  21  SÖKTAŞ Pamuk ve Tarım Ürünleri Değerlendirma Tic. A.Ş. ve San. A.Ş. ISO14000 Çevre Yönetim Sistemi Projesi Mevcut Durum Değerlendirme...  7/1997 - 7/1997
  22  Atıksuların 3-F Reaktör (Akışkan-Sabit_Filtre) ile Arıtılması...  3/1997 - 9/1999
  23  Evsel Atıksularda Azot ve Fosforun Biyolojik Olarak Arıtılması...  2/1995 - 12/1996
  24  Yüksek Kirlilik İçeren Atıksuların İki Kademeli Aktif Çamur Süreci İle Arıtımı...  6/1994 - 12/1996
  25  İki Kademeli Aktif Çamur Sistemlerinde Yüksek BOI5 Değerine Sahip Atıksuların Biyolojik Arıtma Potansiyelinin İncelenmesi...  3/1992 - 12/1994
 • NO AD YIL
  1  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2004
  2  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2005
  3  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2007
  4  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2007
  5  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2008
  6  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2009
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfı (DEVAK),  2001
  2  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)  2000
  3  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),  1997
  4  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),  1992
  5  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),  1995
 • NO Görev
  1 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2018-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Ağustos 2017- Aralık 2019
  3 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Vekili, Eylül 2015- Aralık 2015
  4 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2015- Şubat 2018
  5 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2012- Eylül 2015
  6 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2009- Ekim 2012
  7 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2007- Nisan 2010
  8 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Ekim 2006- Ekim 2009
  9 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2004- Şubat 2007