Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ALPER ELÇİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü  1993
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği (Çevre Teknolojisi) Anabilim Dalı  1996
  Doktora  Clemson University Clemson University Çevre Mühendisliği ve Bilimi  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2005
  Doçent  Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri ve Mühendisliği  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Long-term spatial-temporal monitoring of eutrophication in Lake Burdur using remote sensing data...  2023
  2  Allocation of Unequally-Weighted Wastewater Discharge Loads Using a Simulation-Optimization Approach...  2020
  3  Identification of the optimum groundwater quality monitoring network using a genetic algorithm based...  2018
  4  Calibration of Groundwater Vulnerability Mapping Using the Generalized Reduced Gradient Method...  2017
  5  The Health Risk Associated with Chronic Diseases in Villages with High Arsenic Levels in Drinking Wa...  2017
  6  Modeling of seawater intrusion in a coastal aquifer of Karaburun Peninsula, western Turkey...  2017
  7  EVALUATION OF NUTRIENT RETENTION IN VEGETATED FILTER STRIPS USING THE SWAT MODEL...  2017
  8  Karaburun yarımadasındaki yeraltı sularının fiziksel ve izotopik özellikleri...  2016
  9  Statistical Analysis of Causes of Death (2005-2010) in Villages of Simav Plain, Turkey, With High Ar...  2015
  10  An improved landfill site screening procedure under NIMBY syndrome constraints...  2014
  11  Differential-Evolution Algorithm Based Optimization for the Site Selection of Groundwater Production...  2014
  12  Sample collection into sterile vacuum tubes to preserve arsenic speciation in natural water samples...  2013
  13  Groundwater Recharge Rate and Zone Structure Estimation Using PSOLVER Algorithm...  2013
  14  A groundwater management tool for solving the pumping cost minimization problem for the Tahtali wate...  2013
  15  Jeotermal Akışkan Deşarjının Yüzeysel Su Kalitesine Etkisi: Örnek Saha Simav Ovası (Kütahya)...  2012
  16  Terkedilmiş Balya (BALIKESİR) Pb-Zn Maden Atıklarının Ağır Metal ve Doğal Radyoaktivite İçeriği ve Ç...  2012
  17  Waste disposal on karstic terrain: a case study from the ancient marble quarries in Iznik (Nicaea), ...  2011
  18  Assessment of the statistical significance of seasonal groundwater quality change in a karstic aquif...  2011
  19  The combined use of Modflow and precipitation-runoff modeling to simulate groundwater flow in a diff...  2010
  20  Havza koruma alanlarının yeraltı suyu kirleticilerin taşınımı bakımından değerlendirilmesi...  2009
  21  Identification of Lateral Macropore Flow in a Forested Riparian Wetland through Numerical Simulation...  2009
  22  Hydrogeological and hydrogeochemical characterization of a karstic mountain region...  2008
  23  Reply to 'Discussion on `Implications of Observed and Simulated Ambient Flow in Monitoring Wells' by...  2004
  24  Evaluation of a Conceptual Model for the Subsurface Transport of Plutonium Involving Surface Mediate...  2003
  25  Detrimental Effects of Natural Vertical Head Gradients on Chemical and Water Level Measurements in O...  2003
  26  Implications of Observed and Simulated Ambient Flow in Monitoring Wells...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Characterization and Assessment of Hydrogeological and Hydrogeochemical Processes in Torbalı-Fetrek... 26/11/2023 - 29/11/2023
  2  Uncertainty Assessment of Percolation Groundwater Recharge Estimated with the SWAT Hydrological Mode... 26/06/2023 - 30/06/2023
  3  Hidrolojik Modelleme ile Yeraltı Suyu Beslenimi Tahmini: İzmir-Fetrek Çayı Alt Havzası Örneği... 25/05/2023 - 27/05/2023
  4  Çevresel Baskı Altındaki Fetrek Çayı (İzmir-Torbalı) Alt Havzası için Bir Yeraltı Suyu Ak... 25/05/2023 - 27/05/2023
  5  A Groundwater Flow Modeling Application for the Impact Assessment of Treated Wastewater Reuse by Man... 24/04/2023 - 28/04/2023
  6  Calibration of the SWAT Hydrological Model with the Particle Swarm Optimization Technique... 24/04/2023 -
  7  Management of Industrial Treated Wastewater Reuse in two Mediterranean Countries (Turkiye-Tunusia) a... 28/11/2022 - 30/11/2022
  8  LONG-TERM SPATIAL-TEMPORAL MONITORING OF EUTROPHICATION IN LAKE BURDUR USING REMOTE SENSING DATA... 24/10/2022 - 28/10/2022
  9  Stakeholder perspective analysis to improve the sustainable groundwater management in four water-str... 06/10/2021 - 10/10/2021
  10  LAND SUBSIDENCE ANALYSIS CAUSED BY AQUIFER OVEREXPLOITATION USING GEP TOOLS: A-DINSAR ON THE CLOUD... 07/07/2021 - 08/07/2021
  11  Receiving Water Quality Models for Estimation of Total Maximum Daily Pollutant Loads: Case Study of ... 07/06/2021 - 09/06/2021
  12  Küçük Menderes Havzası Noktasal Atıksu Deşarjlarında Öncelikli Maddeler ve Belirli Kirletici... 10/10/2019 - 12/10/2019
  13  Simulation-Optimization of Pollutant Source Allocation in the Kucuk Menderes River Basin... 03/09/2019 -
  14  Analysis of Satellite Imagery to Determine Spatial-Temporal Changes of Surface Water Bodies: A Case ... 02/09/2019 -
  15  Optimum allocation of the pollutant load distributions based on a linked simulation-optimization app... 25/06/2019 - 29/06/2019
  16  Simulating the impact of water quality improvement measures for nutrient-sensitive river basins with... 01/07/2018 - 06/07/2018
  17  Problems with Conventional Groundwater Vulnerability Assessment Methods... 23/04/2018 -
  18  Seeking the Optimum Groundwater Monitoring Network Using a Genetic Algorithm Approach... 16/08/2017 -
  19  Predicting Diffuse Source Pollution For a Nutrient-Sensitive River Basin with the SWAT Model... 14/08/2017 -
  20  Investigation of Sea Water Intrusion in the Ildırı Region (Çeşme-Turkey) Coastal Aquifer... 08/05/2017 - 10/05/2017
  21  Evidence for sea water intrusion in karstic aquifer of Karaburun Peninsula, Turkey... 22/03/2017 - 24/03/2017
  22  EVALUATION OF NUTRIENT RETENTION IN VEGETATED FILTER STRIPS USING THE SWAT MODEL... 22/03/2017 - 24/03/2017
  23  Sampling Bias in Groundwater Quality Monitoring: The Importance of Well Configuration and Local Flow... 24/07/2016 - 28/07/2016
  24  Assessment and designing of groundwater quality monitoring networks by using a gridding based geneti... 24/07/2016 - 28/07/2016
  25  Site Selection of Water Supply Wells Based on Differential-Evolution Optimization... 23/06/2016 -
  26  Tracing the relative distribution of arsenic species in groundwater and its association with soil ar... 19/06/2016 - 23/06/2016
  27  High arsenic levels in groundwater resources of Gediz Graben, Western Turkey... 19/06/2016 - 23/06/2016
  28  Karaburun Yarımadası'ndaki Yeraltı Sularının Fiziksel ve İzotopik Özellikleri... 05/10/2015 - 09/10/2015
  29  Investigation of Sea Water Intrusion in Coastal Aquifers: A Case Study from Karaburun Peninsula, Tur... 27/06/2015 - 03/07/2015
  30  Simulation of Groundwater Flow in the Gediz River Basin... 10/06/2015 - 13/06/2015
  31  Hydrogeochemical Properties of Geothermal Fluid and Its Effects on the Environment in Gediz Graben, ... 19/04/2015 - 25/04/2015
  32  Su Kuyularında Gözlenen Kuyu Başı ve Lokasyon Problemleri... 06/04/2015 - 10/04/2015
  33  Karaburun Yarımadası Güneybatısındaki Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri... 06/04/2015 - 10/04/2015
  34  Cooling Water Discharge Impacts to an Ephemeral Stream: a Heat Transport Modeling Study... 28/09/2014 - 02/10/2014
  35  İçme Sularındaki Yüksek Düzeyde Arseniğe Maruz Kalmış Köylerde (Simav-Kütahya) Kronik Hast... 04/12/2013 - 06/12/2013
  36  İçme Suyu Sağlayan Kuyular İnsan Sağlığı Açısından Emniyetli mi?... 04/12/2013 - 06/12/2013
  37  Trafik kaynaklı gaz kirleticilerin İzmir Karşıyaka tünellerinde ölçülmesi ve emisyon faktör... 12/09/2013 - 14/09/2013
  38  Multi-objective optimization using differential-evolution for the site selection of groundwater prod... 19/11/2012 - 21/11/2012
  39  Hydrogeochemical properties of Simav (Kütahya) geothermal site, Turkey, International Earth Science... 01/10/2012 - 05/10/2012
  40  Solution of a pumping cost minimization problem for the Tahtalı watershed (Izmir-Turkey) using link... 13/08/2012 - 15/08/2012
  41  The analysis of death causes during 2005-2010 period in five villages with high arsenic levels in dr... 23/04/2012 - 27/04/2012
  42  Arsenik içeren bir akiferdeki su kalitesinin bütünleşik analizi: Örnek vaka Simav Ovası, Küta... 02/04/2012 - 06/04/2012
  43  Simav ovasında içme sularında yüksek arsenik bulunan köylerde 2005-2010 yılları arasındaki ... 02/04/2012 - 06/04/2012
  44  İzmir metropol alanı için çoklu parametre tekniği kullanılarak CBS destekli katı atık depola... 02/04/2012 - 06/04/2012
  45  An integrated assessment of water quality in an arsenic containing aquifer: milestones from hydrogeo... 04/01/2012 - 04/01/2012
  46  The use of cokriging algorithm for arsenic mapping in groundwater systems... 04/01/2012 - 07/01/2012
  47  Simav Ovasındaki Yeraltısularındaki Arsenik Kirliliğinin Araştırılmasında Kullanılan Gözle... 21/12/2011 - 23/12/2011
  48  Jeotermal akışkan deşarjının yüzeysel su kalitesine etkisi: Örnek saha Simav ovası (Kütahya... 05/10/2011 - 08/10/2011
  49  Simultaneous Identification of Groundwater Recharge Rates and Zone Structures using Fuzzy c-Means Cl... 18/09/2011 - 22/09/2011
  50  İklim Değişikliğinin İzmir-Tahtalı Havzası Yeraltı Suyu Sistemine Etkisinin Modellenmesi... 22/09/2010 - 24/09/2010
  51  Groundwater Vulnerability Mapping Optimized With Groundwater Quality Data: The Tahtalı Basin Exampl... 25/05/2010 - 29/05/2010
  52  Yeraltı Suyu Kalite Verisi ile Optimize Edilmiş Yeraltı Suyu Kirlenebilirlik Haritaların Oluştu... 02/11/2009 - 06/11/2009
  53  İzmir-Tahtalı Baraj Gölü Koruma Alanı İçin Yeraltı Suyu Kirletici Taşınımının ArcGIS il... 02/11/2009 - 06/11/2009
  54  The combined use of MODFLOW and precipitation-runoff modeling to simulate groundwater flow in a diff... 12/10/2009 - 15/10/2009
  55  İznik çevresindeki antik mermer ocaklarına boşaltılan sıvı atıkların yeraltı suyu kalitesi... 13/04/2009 - 17/04/2009
  56  Study of Forested Riparian Wetland Soil Hydraulics and Its Implications on Solute Transport... 18/06/2008 - 20/06/2008
  57  İzmir-Nif dağı çevresindeki yeraltı suyu nitrat kirliliği boyutunun mevsimsel değerlendirilme... 24/10/2007 - 27/10/2007
  58  İzmir Tahtalıçayı havzasında mevsimsel yeraltı suyu düşümünün matematiksel modelleme ile ... 24/10/2007 - 27/10/2007
  59  Tahtalı havzası yeraltı suyu kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemi destekli değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 27/10/2007
  60  Cumaovası yüzeysel su kalitesinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 27/10/2007
  61  Spatial and temporal assessment of groundwater quality indicators and hydrogeological characterizati... 17/09/2007 - 21/09/2007
  62  Akifer kirlenebilirlik haritalarının çevre jeolojisindeki önemi... 06/09/2007 - 07/09/2007
  63  Nif dağı karstik kaynaklarının hidrojeolojik yapısının belirlenmesi... 06/09/2007 - 07/09/2007
  64  Torbalı Ovası yüzeysel akiferindeki yeraltı suyu akımının matematiksel modelleme ile tespiti... 05/09/2007 - 07/09/2007
  65  Düşey Hidrolik Yük Gradyanların Yeraltı Suyu Gözlem Kuyularında Ölçülen Su Seviyelerine Et... 16/04/2007 - 22/04/2007
  66  Doğal Sulak Alanlarda Yeraltı Suyu Akımı Ve Kirletici Taşınımının İrdelenmesi: İzleyici T... 24/11/2005 - 26/11/2005
  67  Ambient Flow in Monitoring Wells: Causes, Measurement Simulation and Evaluation... 01/03/2004 - 05/03/2004
  68  Identification And Control Of Ambient Flows In Observation Wells... 12/03/2003 - 14/03/2003
  69  Effects of Vertical Head Gradients on the Interpretation of Chemical and Water Level Measurements in... 18/04/2002 - 19/04/2002
  70  Serious Problems with Ground Water Monitoring Wells: The Confounding Effect of Vertical Ambient Flow... 21/03/2002 - 23/03/2002
  71  Geophysical Measurement on Outcrops: The Role of Instrument Spatial Weighting Functions... 10/03/2002 - 13/03/2002
  72  Effects of Vertical Head Gradients on the Interpretation of Chemical and Water Level Measurements in... 05/11/2001 - 08/11/2001
  73  Development and Application of Riparian Wetland Subsurface Flow and Denitrification Models... 29/05/2001 - 02/06/2001
  74  Implications of Observed and Simulated Ambient Flow in Monitoring Wells... 27/01/2001 - 28/01/2001
  75  An Advection-Dominated Flow and Transport Simulation of 3-D Ambient Flows Induced by Monitoring Well... 14/12/2000 - 19/12/2000
  76  Linyitli Bir Termik Santralın Çanakkale Hava Kalitesine Yapabileceği Etkiler... 09/09/1996 - 13/09/1996
 • NO AD YIL
  1  TÜBA Bilimler Akademisi, Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, Mühendislik Bilimleri 3 Cilt...  2019
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Application of Hybrid HS-Solver Algorithm to the Solution of Groundwater Management Problems Metaheuristics in Water, Geotechnical and Transport Engineering...  2012
  2  Assessing the impact of climate change on groundwater resources using groundwater flow models Climate Change and its Effects on Water Resources...  2011
  3  Advances in GIS-Based Approaches to Groundwater Vulnerability Assessment: Overview and Applications Clean Soil and Safe Water...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Management of industrial Treated wastewater ReUse as mitigation measures to water Scarcity in climaTe change context in two Mediterranean regions (TRUST)...  6/2021 - 6/2024
  2  SUSTAINABLE GROUNDWATER RESOURCES MANAGEMENT BY INTEGRATING EARTH OBSERVATION DERIVED MONITORING AND FLOW MODELING RESULTS...  2/2020 - 2/2024
  3  Burdur Nehir Havzası Yönetim Planı Hazırlanması Projesi...  1/2018 - 4/2020
  4  Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Limiti Belirlenmesi - Küçük Menderes Havzası Örneği...  7/2018 - 8/2021
  5  Gediz Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması...  2/2016 - 12/2016
  6  FArming Tools for external nutrient Inputs and water MAnagement (FATIMA)...  2/2015 - 3/2018
  7  Nehir Hassas Alanlarında Su Kalitesi Durumu ve Hedeflerinin Belirlenmesine Yönelik Modelleme...  3/2015 - 7/2016
  8  Espey Bölgesi Yeraltı Suları Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması ve Kontrollü Drenaj Koşullarının Belirlenmesi Projesi...  6/2014 - 4/2016
  9  Karaburun Yarımadasındaki Deniz Suyu Girşimi ve Denize Boşalımın Hidrojeolojik Çalışmalar ve Matematiksel Modelleme ile Araştırılması...  9/2013 - 9/2016
  10  Gediz Havzası Yeraltısuyu Planlaması için Hidrojeolojik Etüt Raporunun Hazırlanması...  9/2012 - 8/2014
  11  Trafik Kaynaklı Hava Kirliliğinin Belirlenmesi İçin Bir Tünel Çalışması...  12/2011 - 12/2013
  12  İklim Değişikliğinin Baraj Haznelerinin Arz Güvenilirliklerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi...  1/2009 - 1/2011
  13  Simav Ovası (Kütahya) Yeraltı Suyunda Arsenik Kirliliğinin Araştırılması ve İnsan Sağlığına Olan Risklerinin Değerlendirilmesi...  6/2009 - 1/2012
  14  Manisa Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Yer Seçimi Projesi...  1/2008 - 7/2008
  15  Transport and Attenuation of Non-Point Source Pollutants in Karstic Aquifers...  1/2006 - 1/2008
  16  Katı Atık Depolama Alanları Yer Seçimi için Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Karar Destek Sistemi (KAKDES) Geliştirilmesi...  1/2006 - 12/2008
  17  Nif Dağı Karstik Akiferinin Hidrojeoloji ve Çevre Jeolojisi Açısından İncelenmesi...  8/2005 - 8/2007
  18  Torbalı Ovası Serbest Akiferinin Akım ve Kirletici Taşınım Karakteristiklerinin Nümerik Modelleme Yoluyla Tesbiti...  12/2005 - 6/2007
  19  SÖKTAŞ Pamuk ve Tarım Ürünleri Değerlendirma Tic. A.Ş. ve San. A.Ş. ISO14000 Çevre Yönetim Sistemi Projesi Mevcut Durum Değerlendirme...  7/1996 - 7/1997
  20  Air Quality and City Planning in İzmir/Turkey...  4/1996 - 4/1998
  21  İzmir-Aliağa Nemrut Sanayi Bölgesi'nin Kirlilik Yükünün ve Çevre Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi...  7/1995 - 7/1996
 • NO AD YIL
  1  Seçkin Öğrenci Bildirisi. Bildiri başlığı: An Advection-Dominated Flow and Transport Simulati...  2000
  2  2001/2002 South Carolina Environmental Scholar Award...  2001
  3  AB Ufuk 2020 Eşik Üstü Ödülü...  2016
 • NO AD YIL
  1  YÖK  1997
  2  YÖK  2012
  3  Fulbright Türkiye-A.B.D. Kültürel Mübadele Komisyonu  2019
 • NO Görev
  1 D.E.Ü. Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Eylül 2013- Eylül 2016
  2 D.E.Ü. Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2013- Haziran 2016