En

PROF.DR. KÖKSAL ALPTEKİN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  1991
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri  1996
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
 • NO AD YIL
  1  Grammatical Processing in Schizoprenia: Analysis on Sentence Structure...  2022
  2  Association of the kynurenine pathway metabolites with clinical, cognitive features and IL-1ß levels...  2021
  3  Views of individuals diagnosed with schizophrenia on working life: a qualitative study...  2021
  4  Toplum Tabanlı Bir Örneklemde 6 Yıllık İzlemede, Alkol-Esrar Kullanımının ve Stresli Yaşam Olayların...  2021
  5  Cognitive functioning throughout adulthood and illness stages in individuals with psychotic disorder...  2021
  6  Examining the association between exposome score for schizophrenia and functioning in schizophrenia,...  2021
  7  Examining the independent and joint effects of genomic and exposomic liabilities for schizophrenia a...  2020
  8  A replication study of JTC bias, genetic liability for psychosis and delusional ideation...  2020
  9  Evidence, and replication thereof, that molecular-genetic and environmental risks for psychosis impa...  2020
  10  Neurocognitive functioning during symptomatic states and remission in bipolar disorder and schizophr...  2020
  11  COVID-19 pandemisi ve psikotik belirtiler...  2020
  12  Replicated evidence that endophenotypic expression of schizophrenia polygenic risk is greater in hea...  2020
  13  Association of Wider Social Environment with Relapse in Schizophrenia: Registry Based Six-Year Follo...  2019
  14  Estimating Exposome Score for Schizophrenia Using Predictive Modeling Approach in Two Independent Sa...  2019
  15  White Noise Speech Illusions: A Trait-Dependent Risk Marker for Psychotic Disorder?...  2019
  16  Izmir Mental Health Cohort for Gene-Environment Interaction in Psychosis (TurkSch): Assessment of th...  2019
  17  Neurocognitive and linguistic correlates of positive and negative formal thought disorder: A meta-an...  2019
  18  DSM outcomes of psychotic experiences and associated risk factors: 6-year follow-up study in a commu...  2019
  19  Examining the independent and joint effects of molecular genetic liability and environmental exposur...  2019
  20  Schizophrenia in microcephalic osteodysplastic primordial dwarfism type II syndrome: supporting evid...  2019
  21  Psychometric liability to psychosis and childhood adversities are associated with shorter telomere l...  2019
  22  Is BDNF-Val66Met polymorphism associated with psychotic experiences and psychotic disorder outcome? ...  2019
  23  Psychotic experiences and mood episodes predict each other bidirectionally: a 6-year follow-up study...  2019
  24  Burnout in Chest Physicians after Health Care Reforms: A Cross-Sectional Study in Turkey...  2019
  25  Şizofreni hastalarında dokuz eylül zihin kuramı ölçeği'nin (DEZİKÖ) geçerlilik ve güvenilirlik çalış...  2018
  26  Is there any relation between impaired emotion perception and thought disorder in schizophrenia?...  2018
  27  Higher schizotypy predicts better metabolic profile in unaffected siblings of patients with schizoph...  2018
  28  Duration of untreated psychosis and neurocognition in first-episode psychosis: A meta-analysis...  2018
  29  Neurocognitive impairment in deficit and non-deficit schizophrenia: a meta-analysis...  2017
  30  Do clinical features relate to theory of mind, empathy and 2D:4D in schizophrenia?...  2017
  31  Formal thought disorder in schizophrenia and bipolar disorder: A systematic review and meta-analysis...  2017
  32  The Production of Simple Sentence Structures in Schizophrenia...  2017
  33  The relationship between cognitive impairment in schizophrenia and metabolic syndrome: a systematic ...  2017
  34  Yeni Bir Sosyal Ortama Uyum Sürecinde Psikotik Yaşantılar...  2017
  35  The epidemiology of alcohol use in Izmir, Turkey: drinking pattern, impairment and help-seeking...  2017
  36  Şizofrenide anne-baba akraba evliliğinin klinik özelliklere etkisi...  2017
  37  Sinop İlinde Tanımlı Bir Alanda Şizofreni, Şizoafektif Bozukluk ve Bipolar I Bozukluğun Başvuru Teme...  2016
  38  Relation of formal thought disorder to symptomatic remission and social functioning in schizophrenia...  2016
  39  Formal thought disorder in first-episode psychosis...  2016
  40  Şizofreni hastalarında düşünce ve dil bozukluğunun Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği ve sosyodemogra...  2015
  41  The epidemiology of major depressive disorder and subthreshold depression in Izmir, Turkey: Prevalen...  2015
  42  Nurses' perception of medication adherence in schizophrenia: Results of the ADHES cross-sectional qu...  2015
  43  Brain morphometry and electrophysiological recordings in relation to illness duration in schizophren...  2015
  44  Kavum Vergae ve Şizofreni: 25 Yıl Boyunca Tedavisiz Kalmış Bir Olguda Beyin Görüntüleme Bulguları ve...  2015
  45  Rationale, Component Description and Pilot Evaluation of a Physical Health Promotion Measure for Peo...  2014
  46  The role of Dopamine 2 receptor gene and personality characteristics in alcohol dependence in Turkis...  2014
  47  Identifying Gene-Environment Interactions in Schizophrenia: Contemporary Challenges for Integrated, ...  2014
  48  Türkiye'de Psikiyatrik Epidemiyoloji: Yakın Zamanli Araştırmalarda Temel Bulgular ve Gelecek için Ön...  2014
  49  Increase in Antipsychotic Polypharmacy Treatment in Patients with Schizophrenia Between 1994-2000 an...  2014
  50  Treatment Guidelines for Patients with Schizophrenia or Psychotic Disorder who are Hospitalized in a...  2014
  51  Psychiatrists' awareness of adherence to antipsychotic medication in patients with schizophrenia: re...  2013
  52  The Relationship Between Illness Duration And Brain Morphometry in Schizophrenia: Heschl's Gyrus and...  2013
  53  Improving treatment adherence in your patients with schizophrenia: the STAY initiative...  2013
  54  Evidence that the wider social environment moderates the association between familial liability and ...  2012
  55  Auditory verbal hallucinations in schizophrenia as aberrant lateralized speech perception: evidence ...  2012
  56  İzmir Kent Merkezinde Şizofreni ve Psikotik Belirtili Bozuklukların Yaşamboyu Yaygınlığı ve İlişkili...  2012
  57  Testing the psychosis continuum: differential impact of genetic and nongenetic risk factors and como...  2012
  58  Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerde psikotik bozukluklar: Sıklık, yaygınlık ...  2012
  59  Şizofreni tedavisi: doğru bilinen yanlışlar...  2011
  60  Izmir mental health survey for gene-environment interaction in psychoses (TürkSch):objectives and me...  2011
  61  Psikozlarda Gen-Çevre Etkileşimi için İzmir Akıl Sağlığı Araştırması (TürkSch): Amaç ve Yöntem...  2011
  62  Türkiyede psikoz epidemiyolojisi: Yaygınlık tahminleri ve başvuru oranları üzerine sistematik bir gö...  2011
  63  Şizofreni hastalığında içgörü eksikliği...  2011
  64  Şizofreni Epidemiyolojisine Türkiye'den Katkı Yapmak: Nasıl ve Neden?...  2010
  65  Patient adherence and efficacy of quetiapine treatment in schizophrenia: results of a multicenter, n...  2010
  66  Impact of panic attacks on quality of life among patients with schizophrenia....  2010
  67  Self-stigma, empowerment and perceived discrimination among people with schizophrenia in 14 European...  2010
  68  Pratisyen Hekimler Alkol Kullanım Sorunları Olan Hastaları Tanıyor ve Tedavi Ediyorlar Mı?...  2010
  69  Prevalence and risk factors of psychotic symptoms: in the city of Izmir, Turkey...  2009
  70  Efficacy and tolerability of switching to ziprasidone from olanzapine, risperidone or haloperidol: a...  2009
  71  Destekleyici psikoterapi...  2009
  72  European network for promoting the physical health of residents in psychiatric and social care facil...  2009
  73  Management of patients presenting with acute psychotic episodes of schizophrenia...  2009
  74  Antipsikotik tedavi almakta olan şizofreni hastalarında görülen cinsel işlev bozuklukları...  2009
  75  Klinik psikiyatri araştırmalarında maddi çıkar çatışması: Bir gözden geçirme...  2008
  76  Şizofreni tedavisinde yeni kuşak antipsikotikler: dopamin sistemi dengeleyicileri ve aripiprazol...  2008
  77  Şizofrenide nörofizyolojik ve nörokognitif genetik belirleyicilerin (endofenotip) yeri...  2008
  78  Arrhythmic markers and clozapine in patients with schizophrenia: effect of 10 weeks clozapine treatm...  2008
  79  Practical issues with amisulpride in the management of patients with schizophrenia...  2008
  80  Increased hexosaminidase activity in antipsychotic-induced extrapyramidal side effects: possible ass...  2008
  81  Effect of thought disorders on quality of life in patients with schizophrenia...  2008
  82  Panic symptoms in schizophrenia: comorbidity and clinical correlates...  2007
  83  Şizofreni alanında Türkiye'deki epidemiyolojik veriler ve gereklilikler...  2007
  84  Düşünce ve dil ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması...  2007
  85  Factors associated with dropout and noncompliance in patients with schizophrenia: results of a one-y...  2007
  86  Şizofrenide psikososyal etkenlerin yeniden önem kazanması...  2007
  87  Tedaviye Dirençli Şizofreni...  2007
  88  Cognitive dysfunctions in patients with obsessive-compulsive disorder compared to the patients with ...  2007
  89  Assessment of quality of life with the WHOQOL-BREF in a group of Turkish psychiatric patients compar...  2006
  90  A double-blind study of combination of clozapine with risperidone in patients with schizophrenia: ef...  2006
  91  Normative data and discriminative properties of short form 36 (SF-36) in Turkish urban population...  2006
  92  Effects of an antistigma program on medical students' attitudes towards people with schizophrenia...  2006
  93  Basic standards for management of patients with serious mental illness in primary care...  2005
  94  Invited comment. case report: a right orbitofrontal region and OCD symptoms...  2005
  95  Basic standards for management of patients with serious mental illness in the community...  2005
  96  Disability in schizophrenia: clinical correlates and prediction over one-year follow-up...  2005
  97  Obsesif kompulsif bozuklukta yaşam kalitesi: bilişsel işlevler ve klinik bulgular ile ilişkisi...  2005
  98  Is quality of life associated with cognitive impairment in schizophrenia?...  2005
  99  Effects of quetiapine on cognitive functions in schizophrenia...  2005
  100  A double-blind controlled study of adjunctive treatment with risperidone in schizophrenic patients p...  2005
  101  Utilization of the auditory consonant trigram test to screen for cognitive impairment in patients wi...  2004
  102  Substance use among patients with schizophrenia in a university hospital...  2004
  103  Şizofrenide bilişsel işlev bozuklukları ve antipsikotik tedavi...  2004
  104  Quality of life assessment in Turkish patients with schizophrenia and their relatives...  2004
  105  Gençlerde şizofreniyi damgalama düzeyi...  2004
  106  Şizofreni ve yaşlanma: şizofrenide klinik belirtilerin ve bilişsel işlevlerin yaşla ilişkisi...  2004
  107  Temel yönleriyle psikiyatride etik...  2004
  108  Şizofreni ve madde kullanımı...  2003
  109  Effect of clozapine on serum leptin, insulin levels and body weight and composition in patients with...  2003
  110  Obsesif kompulsif bozukluk ve bilişsel işlevler...  2003
  111  Akut ajitasyon tedavisinde doğrular ve yanlışlar: acil servis antiajitasyon tedavi rehberi...  2003
  112  Event-related potentials and neuropsychological tests in obsessive-compulsive disorder...  2003
  113  Autoerythrocyte sensitization syndrome mimicking the compartment syndrome...  2003
  114  Multipl skleroz hastalarında destekleyici grup terapisi...  2003
  115  Quetiapine-induced improvement of tardive dyskinesia in three patients with schizophrenia...  2002
  116  Multipl skleroz hastalarında psikolojik destek gereksinimi...  2002
  117  Şizofrenik hastalarda olanzapin ve klorpromazinin etki ve güvenliğinin karşılaştırılması...  2001
  118  Tc-99m HMPAO brain perfusion SPECT in drug-free obsessive-compulsive patients without depression...  2001
  119  Tıp eğitiminde iletişim becerileri: çağdaş yöntem ve teknikler...  2001
  120  Klozapinin geleceği tehlikede mi?...  2000
  121  Şizofrenide olanzapin tedavisinin ekonomik boyutu: maliyet etkinliği...  1999
  122  Şizofrenide beynin gelişimsel yetersizliği...  1999
  123  Kronik psikiyatrik hastaların sosyal yaşama adaptasyonu ve ailelerine yönelik pilot çalışma...  1998
  124  Parkinson hastalığında depresyon...  1998
  125  Depresyon Etiyolojisi...  1998
  126  Aktif tıp eğitimi ve probleme dayalı öğrenme...  1997
  127  Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluğu olan 5 olguda klomipramin infüzyonu ve klonezepam teda...  1996
  128  İki uçlu duygudurum bozukluğunda yaşamboyu izlem çizelgesi ve bir olguda kullanımı...  1996
  129  Kısa süreli dinamik psikoterapiler...  1996
  130  ELEKTROKONVÜLSİF TEDAVİYLE DÜZELEN BEŞ YILLIK MUTİZM OLGUSU...  1995
  131  Lewy cismi tip yaşlılık bunaması: olgu sunumu...  1995
  132  Klomipraminle oluşan melanodermi olgusu...  1995
  133  DEÜTF Psikiyatri servisinde yatan olguların geriye dönük değerlendirilmesi...  1995
  134  Sistemik lupus eritematozus ve psikoz: bir olgu sunumu...  1995
  135  Migrenli hastalarda ruhsal belirti dağılımı...  1995
  136  "Sınır olgu" klinik belirtileri: bir gözden geçirme...  1991
  137  Beyin görüntüleme teknikleri ve psikiyatri...  1990
  138  Beyin görüntüleme teknikleri ve şizofreni...  1989
  139  Anksiyete bozukluğu gösteren bir grup çocuğun anne baba özelliği...  1988
 • NO AD TARİH
  1  Topic Maintenance in Schizophrenia... 15/12/2022 - 16/12/2022
  2  TRANSDIYAGNOSTIK BIR SIZOFRENI SPEKTRUM BOZUKLUGU VE BIPOLAR BOZUKLUGU ÖRNEKLEMINDE BILISSEL ALT GR... 19/10/2022 - 23/10/2022
  3  Şizofreni Tanılı Bireylerin Çalışma Yaşamına İlişkin Görüşleri: Kalitatif Çalışma... 20/10/2021 - 23/10/2021
  4  Sigara kullanımı psikotik yaşantıların kalıcı hale gelmesi ve psikotik bozukluğa ilerlemesi ... 19/10/2021 - 23/10/2021
  5  Covid19 Salgınında Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar İzlem ve Tedavi Rehberi: Genel Klinik Özel... 18/12/2020 - 20/12/2020
  6  PRAGMATIC INFERENCES IN SCHIZOPHRENIA: RELATIONSHIP WITH SYMPTOM DOMAINS, THEORY OF MIND AND NEUROCO... 04/04/2020 - 08/04/2020
  7  A NEW ASSESSMENT TOOL FOR FORMAL THOUGHT DISORDER IN SCHIZOPHRENIA: DOKUZ EYLUL THOUGHT DISORDER SCA... 04/04/2020 - 08/04/2020
  8  THE RELATION BETWEEN PROCESSING SPEED AND USAGE OF MOBILE APPLICATIONS IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENI... 04/04/2020 - 08/04/2020
  9  A REAL ENVIRONMENT BASED VIRTUAL REALITY APPLICATION TO IMPROVE PHYSICAL HEALTH OF PATIENTS WITH SCH... 04/04/2020 - 08/04/2020
  10  PREVELANCE USE OF TECHNOLOGICAL DEVICES AND INTERNET AMONG PATIENTS DIAGNOSED WITH SCHIZOPHRENIA AND... 04/04/2020 - 08/04/2020
  11  CLINICAL AND DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS OF COGNITIVE SUBGROUPS IN A TRANSDIAGNOSTIC SAMPLE OF SCH... 04/04/2020 - 08/04/2020
  12  SURVEY RESULTS FROM TURKEY: KNOWLEDGE ABOUT SCHIZOPHRENIA, PUBLIC STIGMA AND DISCRIMINATION BECAUSE ... 04/04/2020 - 08/04/2020
  13  An event-related potential study of reward processing in subjects with schizophrenia and healthy con... 07/09/2019 - 10/09/2019
  14  Outcome of DSM-5 attenuated psychosis syndrome over follow-up: Six years follow-up study in a large ... 07/09/2019 - 10/09/2019
  15  DOES (G) FACTOR PREDICT THEORY OF MIND ABILITIES IN SCHIZOPHRENIA?... 02/07/2019 - 05/07/2019
  16  Relation between smoking and formal thought disorder in schizophrenia... 06/04/2019 - 09/04/2019
  17  The relationship between obesity and response inhibition in schizophrenia-bipolar continuum... 06/10/2018 - 09/10/2018
  18  Relation between early-onset psychosis and formal thought disorder in schizophrenia... 06/10/2018 - 09/10/2018
  19  Neurocognitive functioning in schizophrenia and bipolar disorder during the remission and the psycho... 04/04/2018 - 08/04/2018
  20  A meta-analysis of minor physical anomalies in first-degree unaffected relatives of patients with sc... 04/04/2018 - 08/04/2018
  21  Corpus callosum volume in patients with first-episode psychosis... 04/04/2018 - 07/04/2018
  22  Bipolar bozukluğun ve şizofreninin remisyon ve psikotik belirtili dönemlerindeki hastaların bili... 03/10/2017 - 07/10/2017
  23  Neurocognitive functions in remission vs. psychotic states: a comparative study between bipolar diso... 02/09/2017 - 05/09/2017
  24  Formal thought disorder in schizophrenia and bipolar disorder: A systematic review and meta-analysis... 20/05/2017 - 24/05/2017
  25  Türkiye'deki göğüs hastalıkları hekimlerinde tükenmişlik sendromu sıklığının araştır... 05/04/2017 - 09/04/2017
  26  Postural Control and executive functioning in patients with schizophrenia.... 01/04/2017 - 04/04/2017
  27  Formal thought disorder in schizophrenia and bipolar disorder: a systematic review and meta-analysis... 24/03/2017 - 28/03/2017
  28  The relationship between theory of mind and thought-language disorder in schizophrenia... 02/04/2016 - 06/04/2016
  29  The Relation between Childhood Trauma History and Psychotic Symptoms in Patients with First Episode ... 02/04/2016 - 06/04/2016
  30  Socio Demographic and Clinical Characteristics in First Episode Psychosis... 02/04/2016 - 06/04/2016
  31  The Relation of Schizotypy and Cognition with Theory of Mind in First-Degree Relatives of Patients w... 02/04/2016 - 06/04/2016
  32  What Does 2D:4D Tell Us about Social Cognition?... 02/04/2016 - 06/04/2016
  33  Exploring the Effect of COMT and BDNF Polymorphisms on Association between Psychotic Experiences and... 02/04/2016 - 06/04/2016
  34  Effect of Wider Social Environment on Relapses in Schizophrenia: A Six-Year Follow-Up Study... 02/04/2016 - 06/04/2016
  35  Lower frequency of metabolic syndrome predicted by schizotypal traits in discordant siblings of pati... 02/04/2016 -
  36  Conversion from Psychosis Like Experiences in the Community to Not Only Psychotic Disorders; But Als... 02/04/2016 - 06/04/2016
  37  Subthreshold depression as a predictor of emergence and persistence of psychotic experiences: A six-... 12/03/2016 -
  38  Cognitive dysfunctions in first episode pychosis... 12/03/2016 -
  39  A six-year longitudinal population-based cohort for the extended psychosis phenotype: An epidemiolog... 12/03/2016 -
  40  Psychotic experiences, alcohol-cannabis abuse, stressful events and familial risk is associated with... 12/03/2016 -
  41  Which social environment is more important in the persistence of psychotic experiences? Differential... 12/03/2016 -
  42  Şizofreni hastalarında bilişsel ve motor görevlerin dengeye etkisi: pilot çalışma... 25/11/2015 - 29/11/2015
  43  Are COMT Val158Met and BDNF Val66Met Polymorphisms Associated with Psychotic Experiences and Clinica... 18/10/2015 - 20/10/2015
  44  Extended Psychosis Phenotype and Gene Environment Interactions: A Follow-Up Study on a Large Communi... 18/10/2015 - 20/10/2015
  45  The relation of thought disorders in schizophrenia with remission of symptoms and psychosocial impro... 07/10/2015 - 10/10/2015
  46  The effect of thought disorders on remission of symptoms in schizophrenia... 24/09/2015 - 26/09/2015
  47  The effect of thought disorders on psychosocial functioning in schizophrenia... 29/08/2015 - 01/09/2015
  48  Kavum Vergae ve Şizofreni: 25 Yıl Boyunca Tedavisiz Kalmış Bir Olguda Beyin Görüntüleme Bulgu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  49  The relation of thought-language disorders in schizophrenia with remission of symptoms and psychosoc... 28/03/2015 - 31/03/2015
  50  Yeni Bir Sosyal Ortama Uyum Süreci Psikotik Yaşantıları Tetikliyor mu? (Kehus-P)... 12/11/2014 - 16/11/2014
  51  TürkSch: A Longitudinal Epidemiological Study for Gene-Environment Interaction in Psychosis and Oth... 21/05/2014 - 24/05/2014
  52  INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHIZOPHRENIA AND KREMEN1 GENE... 05/04/2014 - 09/04/2014
  53  AN ASSOCIATION STUDY OF RGS4 POLYMORPHISMS WITH CLINICAL AND NEUROCOGNITIVE PROFILES OF SCHIZOPHRENI... 05/04/2014 - 09/04/2014
  54  RELATIONSHIP OF KREMEN1 GENE VARIATION WITH SYMPTOMATOLOGY AND COGNITIVE FUNCTIONING IN SCHIZOPHRENI... 05/04/2014 - 09/04/2014
  55  RELATION OF RGS4 GENE WITH SCHIZOPHRENIA... 05/04/2014 - 09/04/2014
  56  Familial Liability, BDNF Val66Met Polymorphism and Psychotic-Like Experiences... 04/04/2014 - 09/04/2014
  57  The Impact of Consanguinity on Risk of Extended Psychosis Phenotype... 04/04/2014 - 09/04/2014
  58  Relation Between Psychotic-like Experiences and Major Depression In The Community Based Sample... 04/04/2014 - 09/04/2014
  59  One-year prevalence of major depressive disorder and related socioeconomic factors in izmir city cen... 01/03/2014 - 04/03/2014
  60  Real life experiences in the treatment of schizophrenia patients... 12/12/2013 - 14/12/2013
  61  The Impact of Consanguinity on Risk of Extended Psychosis Phenotype... 12/12/2013 - 14/12/2013
  62  Low in Prevalence, High in Burden: Alcohol and Substance Abuse in Izmir, Turkey... 12/12/2013 - 14/12/2013
  63  Smoking and beyond in schizophrenia... 30/10/2013 - 03/11/2013
  64  İzmir İl Merkezinde Bir Yıllık DSM-IV-TR Majör Depresif Bozukluk Yaygınlığı... 24/09/2013 - 28/09/2013
  65  Tanımlı Bir Alanda Şizofreni Ve Psikotik Belirtili Bozuklukların Yaygınlığı: Sağlık Kayıt... 24/09/2013 - 28/09/2013
  66  Şizofrenide negatif belirtilerin tedavisi... 24/09/2013 - 28/09/2013
  67  Psikoz risk sendromunda farmakoterapi... 24/09/2013 - 28/09/2013
  68  Şizofreni ve şizoafektif bozukluk hastalarında serum kolesterol düzeyleri ile intihar girişimi ... 24/09/2013 - 28/09/2013
  69  Elektrokonvülzif tedaviye bağlı manik kayma... 24/09/2013 - 28/09/2013
  70  Early Age on Onset may Affect Dysfunctions in Thought Disorder in Patients with Schizophrenia... 05/09/2013 - 07/09/2013
  71  Relation between Emotion Recognition and Abstract Thinking in Schizophrenia... 05/09/2013 - 07/09/2013
  72  Admission based prevalence of schizophrenia, schizoaffective disorder and bipolar I disorder in a ca... 05/06/2013 - 08/06/2013
  73  A Multimodal Approach to Scizophrenia via Heschl Gyrus Volumetry, Electropysiology and Dichotic List... 21/04/2013 - 25/04/2013
  74  Şizofreni ve aile... 10/04/2013 - 13/04/2013
  75  The global alliance of mental illness advocacy networks (GAMIAN-Europe) pan european adherence to tr... 13/10/2012 - 17/10/2012
  76  Do attitudes towards medication adherence in schizophrenia vary between stakeholders? A comparison o... 13/10/2012 - 17/10/2012
  77  Şizofreni ve şioaffektif bozukluk hastalarında çoklu antipsikotik ilaç tedavisinin etkileri... 09/10/2012 - 13/10/2012
  78  Venlafaksin ile tedavi edilen bir depresyon hastasında gelişen cinsel işlev bozukluğunun buspiro... 09/10/2012 - 13/10/2012
  79  Şizofrenide zihin teorisi bozukluğunun empati ve içgörü yeteneği ile ilişkisi... 09/10/2012 - 13/10/2012
  80  Şizofreni hastalarında içselleştirilmiş damgalanmanın tedavi işbirliğine etkisi... 09/10/2012 - 13/10/2012
  81  Evidence that the wider social environment moderates the association between familial liability and ... 13/06/2012 - 16/06/2012
  82  TRIES: an open, randomized, prospective, multicenter study, searching the best switch policy of sert... 05/05/2012 - 09/05/2012
  83  The association between thought-language disorder and negative symptoms in schizophrenia... 14/04/2012 - 18/04/2012
  84  Symptomatic remission in schizophrenia: relation of cognitive functions and clinical features... 14/04/2012 - 18/04/2012
  85  Change in psychopharmacotherapy of schizophrenia patients within a period of 10 years... 14/04/2012 - 14/08/2012
  86  The Emea Adhes Survey in schizophrenia: nurses' views on the treatment options for improving partial... 14/04/2012 - 18/04/2012
  87  The Emea Adhes Survey in schizophrenia: nurses' perceptions of the extend and burden of partial and ... 14/04/2012 - 18/04/2012
  88  The association between thought-language disorder and remission in schizophrenia... 14/04/2012 - 18/04/2012
  89  An epidemiological genes-environmental interactions study in psychosis... 08/12/2011 - 10/12/2011
  90  Şizofrenide düşünce-dil bozukluğunun negatif belirtiler ile ilişkisi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  91  Şizofrenide zihin teorisi bozukluğunun düşünce-dil bozukluğu ile ilişkisi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  92  Bakımverenin yapay bozukluğu olgusu... 26/10/2011 - 30/10/2011
  93  Şizofrenideki duygu tanıma bozukluklarının düşünce bozukluğu ile ilişkisi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  94  Şizofren hastalarının tedavilerinde 10 yıl içindeki değişim... 26/10/2011 - 30/10/2011
  95  The Emea Adhes Survey in schizophrenia, an initiative to raise awareness of non-adherence to medicat... 12/03/2011 - 15/03/2011
  96  The EMEA ADHES survey in schizophrenia: Psychiatrists' perceptions of reasons for partial or non-adh... 12/03/2011 - 15/03/2011
  97  The Emea Adhes Survey in schizophrenia: Psychiatrists' perceptions of the extent of assessment and m... 12/03/2011 - 15/03/2011
  98  Şizofrenide yaşam kalitesine panik atakların etkisi... 23/10/2010 - 27/10/2010
  99  Türkiye'de psikoz epidemiyolojisi. Yaygınlık tahminleri ve başvuru oranları üzerine sistematik... 20/10/2010 - 24/10/2010
  100  Thought disorder in patients with schizophrenia and their unaffected siblings and relations with fam... 16/06/2010 - 19/06/2010
  101  Volumetric Evaluation in Schizophrenia... 21/10/2009 - 24/10/2009
  102  Multiblock auditory approach in schizophrenia patients... 28/03/2009 - 01/04/2009
  103  Neurotrophic factors and schizophrenia: relation to cognition... 28/03/2009 - 01/04/2009
  104  Şizofreni hastalarında dikotik ve monotik hece dinleme paradigmalarında oluşan elektrofizyolojik... 18/12/2008 - 18/12/2008
  105  Sizofreni Hastalarında Beyinde Yapısal Degisiklikler: Frontal MR Volumetri Önçalısması... 22/10/2008 - 25/10/2008
  106  Modified MMN and dichotic listening paradigm applied in schizophrenia patients... 08/09/2008 - 13/09/2008
  107  Serum BDNF and mRNA BDNF levels in schizophrenia... 21/06/2008 - 25/06/2008
  108  Optimal mismatch negativity applied in schizophrenia patients... 21/06/2008 - 25/06/2008
  109  Uzun süreli lityum kullanımına bağlı gelişen akut intersitisyel nefrit... 14/11/2007 - 18/11/2007
  110  Şizofreni hastalarında serum BDNF düzeylerinin klinik belirtiler ve bilişsel işlevlerdeki bozul... 23/10/2007 - 27/10/2007
  111  Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?... 25/04/2007 - 28/04/2007
  112  Alkolle ilişkili sorunlar nasıl önlenir? Pratisyen hekimlerin alkol sorunları olan hastalara yak... 01/11/2006 - 05/11/2006
  113  Stigmatization of schizophrenia among psychiatrists... 03/10/2006 - 05/10/2006
  114  The role of dopamine 2 receptor gene and personality characteristics in alcohol dependence in Turkis... 16/09/2006 - 20/09/2006
  115  Şizofreni hastalarında düşünce bozukluğunun yaşam kalitesine etkisi... 01/04/2006 - 05/04/2006
  116  Risperidon kullanımı sonrası gelişen tardif myokloni olgusu... 28/03/2006 - 02/04/2006
  117  Prefrontal Magnetic Resonance Spectroscopic Findings in Patients with Schizophrenia and their Siblin... 04/02/2006 - 10/02/2010
  118  Measuring thought and language disorder in Turkish patients with schizophrenia... 02/02/2006 - 06/02/2006
  119  Outcome measures in schizophrenia... 01/12/2005 - 03/12/2005
  120  Düşünce ve dil ölçeği Türkçe formunun şizofreni hastalarında geçerlilik ve güvenirlilik ... 01/11/2005 - 05/11/2005
  121  Current status of mental health area in Turkey... 29/09/2005 - 02/10/2005
  122  Risk factors and prevalence of psychotic symptoms in the general population in Izmir-Turkey... 02/04/2005 - 06/04/2005
  123  Quality of life in patients with obsessive-compulsive disorder: relations with cognitive functions a... 09/10/2004 - 13/10/2004
  124  Is substance use high among patients with schizophrenia in Turkey?... 09/10/2004 - 13/10/2004
  125  Utilization of auditory consonant trigram test to screen for cognitive impairment in patients with m... 06/10/2004 - 09/10/2004
  126  Şizofreni hastalarında atipik antipsikotik ve kombine antipsikotik kullanımının cinsel işlev b... 28/09/2004 - 03/10/2004
  127  Psikotik belirtilerin Türkiye toplumunda görülme sıklığı ve risk etmenleri... 28/09/2004 - 03/10/2004
  128  Damgalamayı azaltıcı bir programın tıp fakültesi öğrencilerinin şizofreniye ilişkin tutuml... 28/09/2004 - 03/10/2004
  129  Psikiyatristlerde şizofreniyi damgalama düzeyi... 28/09/2004 - 03/10/2004
  130  A double-blind controlled study of adjunctive treatment with risperidon in schizophrenic patients pa... 20/06/2004 - 24/06/2004
  131  Schizophrenia overview... 09/05/2004 - 10/05/2004
  132  Quality of life and disability: towards an integrative model in mental health care... 14/04/2004 - 18/04/2004
  133  SF 36 yaşam kalitesi ölçeğinin genel toplum örneğinde güvenilirliği... 08/04/2004 - 10/04/2004
  134  Şizofrenide yaşam kalitesi ve bilişsel işlevler... 08/04/2004 - 10/04/2004
  135  Ruhsal bozukluğu olan hastalarda yaşam kalitesinin WHOQOL-BREF ile değerlendirilmesi... 08/04/2004 - 10/04/2004
  136  Arythmic markers affected by clozapine treatment in patients with schizophrenia: heart rate variabil... 01/03/2004 - 04/03/2004
  137  Multipl sklerozda bilişsel işlevlerin değerlendirilmesinde yeni bir test: auditory consonant trig... 22/10/2003 - 26/10/2003
  138  Şizofreni hastalarında klozapin tedavisinin risperidonla güçlendirilmesinin bilişsel işlevler ... 14/10/2003 - 19/10/2003
  139  Şizofrenide bilişsel işlevler ve yaşam kalitesi... 14/10/2003 - 19/10/2003
  140  Atipik antipsikotik ilaçların açlık kan şekeri, kilo artışı ve beden-kitle indeksine etkiler... 14/10/2003 - 19/10/2003
  141  Atipik antipsikotik ilaçların plazma prolaktin düzeylerine etkileri... 14/10/2003 - 19/10/2003
  142  Klozapin tedavisine kısmi yanıt vermiş şizofreni hastalarında tedavinin risperidonla güçlendi... 14/10/2003 - 19/10/2003
  143  Quality of life in patients with schizophrenia and their families... 09/10/2003 - 09/10/2003
  144  Quality of life and cognitive functions in schizophrenia... 20/09/2003 - 24/09/2003
  145  Comparison of efficacy and tolerability of quetiapine and haloperidole in acute exacerbation of chro... 20/09/2003 - 24/09/2003
  146  Şizofreni ve yaşlanma: Şizofrenide klinik belirtilerin ve bilişsel işlevlerin yaşla ilişkisi... 30/04/2003 - 04/05/2003
  147  Age related decline of severity of positive symptoms with a stable course of cognitive impairment in... 29/03/2003 - 02/04/2003
  148  The distribution of suicidal behavior and risk factors in patients diagnosed with schizophrenia in o... 29/03/2003 - 02/04/2003
  149  Effect of quetiapine on cognitive functions in schizophrenia... 29/03/2003 - 02/04/2003
  150  Şizofreni ve obsesif kompulsif bozuklukta bilişsel işlevler... 22/10/2002 - 27/10/2002
  151  Ketiapinin şizofreni tanılı hastalarda bilişsel işlevler üzerine etkileri... 22/10/2002 - 27/10/2002
  152  Ulusal psikiyatri kongrelerinde şizofreni: 1971-2001... 22/10/2002 - 27/10/2002
  153  Multipl skleroz hastalarında psikolojik destek gereksinimi... 19/10/2002 - 23/10/2002
  154  Multipl skleroz hastalarında destekleyici grup terapisi... 19/10/2002 - 23/10/2002
  155  Comorbid panic symptoms and relation with clinical correlates in schizophrenia... 05/10/2002 - 09/10/2002
  156  Effect of clozapine treatment on serum leptin and insulin levels and body composition in patients wi... 05/10/2002 - 09/10/2002
  157  Co-morbid substance abuse and smoking in Turkish patients with schizophrenia... 24/02/2002 - 01/03/2002
  158  Relation of family history of schizophrenia with clinical variables in patients with schizophrenia... 24/02/2002 - 01/03/2002
  159  A multi-center 1-year follow-up study of patients with schizophrenia in Turkey: relapse and its pred... 24/02/2002 - 01/03/2002
  160  Disability in schizophrenia: a multi-center study of 1-year follow-up of patients with schizophrenia... 24/02/2002 - 01/03/2002
  161  Sleep quality and early morning wakefulness of schizophrenic patients treated with olanzapine compar... 13/10/2001 - 17/10/2001
  162  Olanzapine vs chlorpromazine- 6 weeks treatment of acute schizophrenia... 13/10/2001 - 17/10/2001
  163  Are hexosaminidase enzymes related with extrapyramidal symptoms and psychopathology in mental disord... 13/10/2001 - 17/10/2001
  164  Şizofreni tanılı hastalarda bir yıllık çok merkezli izleme çalışması... 02/10/2001 - 06/10/2001
  165  Şizofrenide sigara, alkol ve diğer maddelerin kullanım prevalansları... 02/10/2001 - 06/10/2001
  166  Şizofreni tanılı hastalarda panik bozukluk sıklığı... 02/10/2001 - 06/10/2001
  167  Bir grup gencin şizofreniye yönelik tutum ve düşünceleri... 02/10/2001 - 06/10/2001
  168  Şizofrenide bir yıllık çok merkezli izleme çalışması: şizofrenide yetiyitimi... 02/10/2001 - 06/10/2001
  169  Şizofrenide bir yıllık çok merkezli izleme çalışması: şizofreni poliklinikleri ve genel pol... 02/10/2001 - 06/10/2001
  170  Türkiye'de şizofreni: bir yıllık izleme çalışması... 02/10/2001 - 06/10/2001
  171  Bir probleme dayalı öğrenim modeli olarak "şizofreni modülü"... 02/10/2001 - 06/10/2001
  172  Şizofreni tanılı hastalarda bir yıllık çok merkezli izleme çalışması: hastaların sosyodem... 02/10/2001 - 06/10/2001
  173  Şizofreni tanılı hastalarda bir yıllık çok merkezli izleme çalışması: hastalarda intihar d... 02/10/2001 - 06/10/2001
  174  Şizofrenide bir yıllık çok merkezli izleme çalışması: hastalığın başlama yaşının klin... 02/10/2001 - 06/10/2001
  175  Şizofrenide bir yıllık çok merkezli izleme çalışması: ailede şizofreni öyküsünün klinik... 02/10/2001 - 06/10/2001
  176  Şizofreni tanılı hastalarda bir yıllık çok merkezli izleme çalışmasının sonuçları: yan ... 02/10/2001 - 06/10/2001
  177  Şizofreni tanılı hastalarda bir yıllık çok merkezli izleme çalışması: çalışmaya alınan... 02/10/2001 - 06/10/2001
  178  Şizofreni tanılı hastalarda klozapin tedavisinin kalp hızı değişkenliği, geç potansiyeller ... 02/10/2001 - 06/10/2001
  179  Şizofrenide bir yıllık çok merkezli izleme çalışması: şizofreniye eşlik eden madde ve siga... 02/10/2001 - 06/10/2001
  180  Improvement of tardive dyskinesia in three schizophrenic patients with quetiapine... 20/09/2001 - 23/09/2001
  181  Event-related potentials and neuropsychological tests in obsessive-compulsive disorder... 28/10/2000 - 01/11/2000
  182  Şizofrenik bozukluk tanısı olan hastalar ile yakınlarında yaşam kalitesi ve depresyon... 03/10/2000 - 07/10/2000
  183  Obsesif kompulsif bozuklukta olaya ilişkin endojen potansiyeller (P300) ve nöropsikolojik testler... 03/10/2000 - 07/10/2000
  184  Şizofreninin tanı ve tedavisinde karşılaşılan güçlükler... 03/10/2000 - 07/10/2000
  185  Şizofreni yapıcı aile kavramı tarih mi oluyor?... 03/10/2000 - 07/10/2000
  186  Hastanın terapisti soktuğu rol aracılığıyla aktarımın tanınması... 21/10/1999 - 23/10/1999
  187  Sertraline for obsessive-compulsive disorder without depression: a multicenter, open-label study... 31/10/1998 - 04/11/1998
  188  Şizofrenide psikososyal rehabilitasyon ve çatkapı modeli... 29/09/1998 - 03/10/1998
  189  Obsesif kompulsif bozuklukta sertraline tedavisi: Çok merkezli bir çalışmada bir merkezin sonuç... 29/09/1998 - 03/10/1998
  190  Psikoterapide hastanın savunmaları nasıl yorumlanır?... 29/09/1998 - 03/10/1998
  191  An invitro experiment on erythrocyte inositol-1-phosphatase in different concentrations of lithium a... 02/04/1998 - 05/04/1998
  192  Parkinson hastalığı ve depresyon... 01/10/1997 - 04/10/1997
  193  Depresyonu olmayan ve ilaç kullanmayan bir grup obsesif kompulsif bozukluklu hastada beyin perfüzy... 01/10/1997 - 04/10/1997
  194  Aktif tıp eğitimi ve probleme dayalı öğrenme... 01/10/1997 - 04/10/1997
  195  Kronik psikiyatrik hastaların sosyal yaşama adaptasyonu ve ailelerine yönelik pilot bir çalışm... 01/10/1997 - 04/10/1997
  196  Erythrocyte inositol monophosphatase activity in obsessive compulsive disorder... 13/09/1997 - 17/09/1997
  197  An open-label study of the clinical efficacy of tianeptine for depression: one center results of a m... 13/09/1997 - 17/09/1997
  198  Dirençli obsesif kompulsif bozukluk ve klozapin: bir olgu sunumu... 25/09/1996 - 28/09/1996
  199  Paylaşılmış psikotik bozukluk (Folie a Deux) : bir olgu sunumu... 25/09/1996 - 28/09/1996
  200  The effect of ECT on inositol-1-phosphatase in depression... 23/08/1996 - 28/08/1996
  201  Şizofreni ve diyabet: bir olgu sunumu... 12/06/1996 - 15/06/1996
  202  Bipolar affektif bozuklukta yaşam boyu izlem çizelgesi ve kullanımı... 27/09/1995 - 30/09/1995
  203  Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda klomipramin infüzyon ve klonazepam tedav... 27/09/1995 - 30/09/1995
  204  Bir grup (35) obsesif kompulsif bozukluklu hastanın 5 yıl sonraki izleme çalışması... 27/09/1995 - 30/09/1995
  205  Sistemik lupus eritematosus ve psikoz: bir olgu sunumu... 27/09/1995 - 30/09/1995
  206  Ayaktan izlenen şizofrenik bozukluklu hastaların klinik özellikleri... 27/09/1995 - 30/09/1995
  207  Elektrokonvulzif tedavide anestezik ajan olarak propofol ve thiopentone: karşılaştırmalı bir ç... 27/09/1995 - 30/09/1995
  208  Elektrokonvulzif tedaviyle düzelen 5 yıllık mutizm olgusu... 27/09/1995 - 30/09/1995
  209  A schizophrenic patient with compulsive behaviours and signs implying inhibition of motor activity... 09/10/1994 - 13/10/1994
  210  DEÜTF Psikiyatri Kliniğinde yatan olguların geriye dönük değerlendirilmesi... 09/09/1994 - 14/09/1994
  211  Lewy cismi tip senil demans olgusu... 09/09/1994 - 14/09/1994
  212  Klomipraminle oluşan melanodermitis toxica olgusu... 09/09/1994 - 14/09/1994
  213  Tanısal görüşmede tanı değişikliğine neden olan ve görüşme süresini etkileyen etkenler... 09/09/1994 - 14/09/1994
  214  Alkol kullanım bozukluğu belirleme testi ile alkol kullanım bozukluğu yaygınlığının araşt... 09/09/1994 - 14/09/1994
  215  Psikiyatrik tanı gruplarında tanısal görüşmeye ilişkin bazı özelliklerin karşılaştırıl... 09/09/1994 - 14/09/1994
  216  Hipokondriyazisli hastalarda görülen ruhsal özellikler... 30/09/1993 - 01/10/1993
  217  Çocukluk çağı obsesif kompulsif bozukluğunda klinik ve soygeçmiş özellikleri... 11/04/1993 - 14/04/1993
  218  Migrenli hastalarda görülen ruhsal bozukluklar... 21/10/1992 - 25/10/1992
  219  The practice of psychiatry in the drug treatment of obsessive compulsive disorder... 15/10/1991 - 18/10/1991
  220  Drug usage in child psychiatry... 15/10/1991 - 18/10/1991
  221  Types of obsessions and compulsions in obsessive compulsive disorder... 12/09/1991 - 13/09/1991
  222  Psikiyatri ve nöroloji polikliniklerinde konulan ruhsal bozukluk tanıları... 01/11/1990 - 04/11/1990
  223  III. Ventrikül kolloid kist ameliyatı sonrası gelişen bir obsesif kompulsif bozukluk olgusu... 01/11/1990 - 04/11/1990
  224  Sağ temporal fossada araknoid kist saptanan bir kronik şizofreni olgusu... 01/11/1990 - 04/11/1990
  225  Motor-mental retardasyon ve otistik belirtiler gösteren sol oksipital lokalizasyonlu porensefalik k... 01/11/1990 - 04/11/1990
  226  İzmir Şirinyer Islahevi hükümlülerinde sosyodemografik ve sosyal özellikler... 01/11/1990 - 04/11/1990
  227  Bir üniversite hastanesinin psikiyatri polikliniği epidemiyolojisi... 01/11/1990 - 04/11/1990
  228  Magnetic resonance imaging of the brain in obsessive compulsive disorder (study of the 14 cases)... 13/06/1990 - 16/06/1990
 • NO AD YIL
  1  Şizofreni ve Aile...  2018
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Şizofreninin Nörogelişimsel Kökenleri Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar...  2018
  2  Şizofreni Etiyolojisi Temel ve Klinik Psikiyatri...  2018
  3  Şizofreninin Biyokimyası (Dopamin ve Diğerleri) Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar...  2018
  4  Ruh sağlığı alanında çalışanlarda damgalama Stigma Ruhsal Hastalıklara Yönelik Tutumlar ve Damgalama...  2007
  5  Brain Imaging Studies in Obsessive Compulsive Disorder Advances in Psychology Research...  2006
  6  Şizofrenide Depresyon ve Tedavisi Neden, Nasıl Şizofreni...  2005
  7  Yaygın Anksiyete Bozukluğu Anksiyete Monografları Serisi 4...  1995
 • NO AD TARIH
  1  Şizofrenide Motivasyonel Bozukluğun Elektrofizyolojik ve Nöropsikolojik Yöntemlerle İncelenmesi: Kilo Alımı ve Sigara Kullanımı ile İlişkisi...  3/2018 - 12/2019
  2  Uzun enjekte edilebilen aripiprazolun (LAI) şizofreni hastalarında psikososyal işlevler, bilişsel işlevler ve yaşam kalitesi hakkında hasta bildirimli "tedavinin kabul edilebilirliği" ile nöroleptik ilaç altında subjektif iyilik hali üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği çalışma...  1/2017 - /
  3  Nöropsikiyatrik Bozukluklarda Sanal Gerçeklik İle Bilişsel Tedavi...  1/2017 - 7/2020
  4  Bipolar Bozuklukta Nörogelişimsel, Nöropsikolojik Ve Beyin Görüntülüme Bulguları: Şizobipolar Fenotip Ve Aile Öyküsü...  9/2016 - 9/2018
  5  Şizofrenide Sanal Gerçeklik Yoluyla Sigara Bırakma Tedavisi...  12/2016 - 8/2020
  6  Psikoz Benzeri Yaşantı-Psikotik Bozukluk İlişkisi, Psikotik Bozukluğa Dönüşüm İçin Risk Faktörleri, Gen- Çevre Etkileşimi: Toplum Tabanlı Örneklemde Bir İzlem Çalışması...  7/2013 - 12/2015
  7  Türkiye Şizofreni Ağı: Aile Temelinde Gen Çevre Etkileşimi Çalışması (EU-GEI)...  5/2011 - /
  8  European Network of National Schizophrenia Networks Studying Gene Environment Interactions...  5/2010 - 5/2015
  9  RGS4 geninin şizofreni ile ilişkisi...  12/2009 - 12/2011
  10  Şizofrenide Beyin Elektrofizyolojisi ve MRI ile SPECT Ortak Değerlendirilmesi...  11/2008 - 11/2011
  11  Negatif Belirtili Şizofrenide Serum BDNF Düzeyi...  1/2007 - 1/2008
  12  Negatif Belirtili Şizofrenide BDNF Düzeyi...  1/2007 - 1/2008
  13  Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklarda Gen-Çevre Etkileşimi: Catechol-O-Methyltransferase Geni Tek Nükleotid Polimorfizmi ile Toplumsal Sermaye İlişkisinin Kentleşme Derecesine Göre İncelenmesi...  7/2007 - 1/2010
  14  Travma Ölçeği, Geçerlilik-Güvenilirlik Çalışması...  10/2006 - 10/2006
  15  Şizofreni Derneğine giden ve gitmeyen hasta yakınları arasındaki yaşam kalitesi farkları...  1/2005 - 1/2005
  16  Şizofreni hastalarındaki Bedensel Sağlık Sorunlarınıİyileştirmeye Yönelik Psikoeğitim Programı Geliştirilmesi...  5/2004 - 5/2005
  17  Şizofreni hastalarında rekürrenslerin önlenmesinde uzatılmış salınımlı Oros paliperidonun etkisinin değerlendirilmesi...  10/2004 - 1/2006
  18  Şizofreni Hastalarında ve Yakınlarında Nörobilişsel İşlevler ve Beyin Görüntüleme...  1/2003 - 12/2005
  19  Narlıdere ve Balçova bölgesinde Erişkin Ruh Sağlığı Araştırması...  1/2001 - 1/2003
  20  Klozapine Kısmi Yanıt Vermiş Şizofreni Hastalarında Tedavinin Risperidonla Güçlendirilmesi...  1/2000 - 12/2002
 • NO AD YIL
  1  Ulusal Psikiyatri Kongresi En İyi Serbest Bildiri Birinciliği...  1997
  2  Psikiyatride Readaptasyon Çalışmaları Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman Birincilik Ödülü...  1998
  3  Türkiye Psikiyatri Derneği Proje Destek Ödülü...  2002
  4  Rasim Adasal Ruh Sağlığı Bilim Ödülü...  2002
  5  Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu Poster Birincilik Ödülü...  2004
  6  Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu Poster İkincilik Ödülü...  2004
  7  Ulusal Psikiyatri Kongresi Şizofreni Poster Birincilik Ödülü...  2005
  8  Ulusal Psikiyatri Kongresi İzmir Psikososyal Rehabilitasyon Projesi En İyi Poster Ödülü...  1997
  9  Ulusal Psikiyatri Kongresi Şizofreni Poster Birincilik Ödülü...  2004
  10  Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman Birincilik Ödülü...  2005
  11  TPD Bahar Sempozyumu Araştırma Poster Üçüncülük Ödülü...  2005
  12  Psikofarmakoloji Kongresi Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2005
  13  Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman Ödülü...  2005
  14  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 11. ÖÇM Sempozyumu...  2017
  15  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 10. ÖÇM Sempozyumu...  2016
 • NO Görev
  1 Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2006- Haziran 2009