Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. MEHMET TÜRKERİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİN FELSEFESİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1991
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı  1994
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Din Felsefesi) Bilim Alanı  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2012
 • NO AD YIL
  1  Mehmet S. Aydın'ın Din Felsefesi İle İlgili Bazı Görüşleri...  2017
  2  Wholeness Idea and The Principle of Alternation in Pragmatic Philosophers and The Philosophy of W.E....  2011
  3  Aristoteles ve İş Etiğindeki Temel Değerlerin Dönüşümü...  2010
  4  Aristotelesçi etikle ilgili bazı yanlış anlamalar...  2009
  5  din felsefesi tarihinde etik sorunu...  2009
  6  Hedonizm Bir Hayat Felsefesi Olarak Kabul Edilebilir mi?...  2008
  7  Etik Tarihindeki Temel "Doğal Yasa" Anlayışları ve Bu Anlayışlardaki Dini Unsurlar...  2005
  8  Aristoteles'in Etiğinde "Nefsine Hakim Olma", ve "Erdem" ile İlişkisi...  2005
  9  Ahklak Felsefesi Açısından Eş'arici Uluhiyet Anlayışının Bazı Güçlükleri...  2004
  10  Bazı İslam Ahlak Kuramlarındaki Ortak Noktalar...  2004
  11  Aristoteles, Farabi ve İbni Miskeveyh'in Ahlak Kuramlarında "Dostluk"un Önemi...  2004
  12  Bazı Ahlak Teorileri Açısından Fahrettin Razi'nin Ahlak Anlayışı...  2003
  13  Fahrettin Razi'nin Ahlak Düşüncesinde "Cinsel ilişki"...  2002
  14  W.E. Hocking Felsefesinde Tanrı'nın Bilinmesi...  2001
  15  Yeni Bir Yöntem Açısından İnsan Bilimleri...  1997
 • NO AD TARİH
  1  Felsefi-Etik Düşüncede İnsan... 10/08/2020 - 14/08/2020
  2  Ailenin Bir Değer ve Erdem (Kazanım Alanı) Olmasının Önündeki (Zihinsel) Engeller... 23/11/2019 - 24/11/2019
  3  Discussion: (of First Session). Values, Symbols, and Meanings of Justice.... 13/06/2019 - 14/06/2019
  4  Mehmet S. Aydın'nın "Din Felsefesi" Görüşleri... 14/11/2015 - 14/11/2015
  5  Müzakere/Tartışma: Birlikte Yaşama: İlkeler, Teorik ve Kavramsal Çerçeve... 17/04/2015 - 19/04/2015
  6  Müzakere/Tartışma: İslam Ahlak Felsefesinde et-Tedbiru?l-Menzil / Ev İdaresi Kavramı Etrafınd... 14/11/2014 - 16/11/2014
  7  inanç, ahlakı gerektirir mi?... 16/05/2014 - 17/05/2014
  8  insan yetiştirme anlayışımızda ahlakın yeri... 18/04/2014 - 20/04/2014
  9  Bedeviyetten Medeniyete Ahlak Dönüşümü... 17/01/2014 - 19/01/2014
  10  Fahreddin Razi'nin "Kitabu'n-Nefs ve'r-Ruh"undaki Ahlak Vurguları... 16/11/2013 - 17/11/2013
  11  işe ve çalışmaya yönelik tutumun ahlaki değer üretmesinin önündeki engeller... 24/09/2013 - 25/09/2013
  12  "değer nedir ve eğitimi açısından pratiğe nasıl yansır?"... 28/05/2013 - 29/05/2013
  13  insan onuru - değeri ilişkisi... 19/04/2013 - 21/04/2013
  14  etik açıdan değer nasıl olusur ve pratiğe nasıl yansır?... 16/11/2012 - 18/11/2012
  15  egoizm ve diğerkamlığın ahlaki açıdan karşılaştırılması... 21/04/2012 - 22/04/2012
  16  Müzakere /Tartışma: ""Marriage and Family Life in Zimbabwean Culture....", "Marriage: Is it for b... 06/04/2012 - 08/04/2012
  17  Müzakere... 17/12/2011 - 18/12/2011
  18  Gazali'nin Fahreddin Razi'yi Etkileyen Ahlâk Görüşleri... 07/10/2011 - 09/10/2011
  19  dini algılamada etik'in ayırt ediciliği... 26/11/2010 - 28/11/2010
  20  elmalılı m.h. yazır'ın din anlayışı ve ahlâk vurguları... 04/11/2010 - 06/11/2010
  21  modern dönem ve küresel etik ihtiyacı... 07/05/2010 - 09/05/2010
  22  Wholeness Idea and the Principle of Alternation in the Philosophy of Social Sciences... 21/08/2008 - 24/08/2008
  23  Küresel Çevre Etiği... 15/05/2008 - 16/05/2008
  24  Dini Anlamada Kur'anın (Etik) Referans Çerçevesi... 01/05/2008 - 03/05/2008
  25  Yoksulluk ve Etik... 10/09/2007 - 17/09/2007
  26  Bir Yaşama Felsefesi Olarak Hedonizm... 23/06/2007 - 24/06/2007
  27  İrade Özgürlüğü Açısından Tefsir-i Kebir'deki Din Anlayışı... 20/11/1998 - 21/11/1998
 • NO AD YIL
  1  ETİK DEĞER Açısından EĞİTİM, SİYASET, KAMU, ÇALIŞMA HAYATI VE BİLİM...  2015
  2  hayatın anlamı ve ölüm-süzlük...  2012
  3  Etik Bilinç...  2011
  4  Muhammed Hamdi Yazır Elmalılı'nın Ahlak Felsefesi...  2006
 • NO AD TARIH
  1  İZKA Projesi; Teknoloji Destekli Mesleki Uygulama Laboratuvarı...  4/2014 - 2/2015
  2  TUBİTAK 2221 Projesi; RELIGIOUS PLURALISM: CHALLENGES AND PROSPECTS: MUSLIM POSITION...  10/2014 - 10/2015
  3  BAP Projesi; Fahrettin Razi'nin Ahlak Felsefesi...  1/1997 - 1/2000
 • NO Görev
  1 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2024-Devam ediyor
  2 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı İlkçağ Felsefesi Tarihi Bilim Dalı Başkanı Vekili, Mart 2024-Devam ediyor
  3 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Ağustos 2022-Devam ediyor
  4 Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2022-Devam ediyor
  5 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Mart 2022-Devam ediyor
  6 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Kasım 2021-Devam ediyor
  7 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2021- Mayıs 2024
  8 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı İlkçağ Felsefesi Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Mart 2021- Mart 2024
  9 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Ağustos 2019- Ağustos 2022
  10 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Haziran 2019- Mayıs 2021
  11 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Şubat 2019- Şubat 2022
  12 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Aralık 2018- Haziran 2019
  13 DEÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu (Sosyal ve Beşeri Bilimler) Üyesi, Ekim 2018- Ekim 2020
  14 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Eylül 2018- Eylül 2021
  15 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı İlkçağ Felsefesi Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Mart 2018- Mart 2021
  16 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı İlkçağ Felsefesi Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Mart 2015- Mart 2018
  17 İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2012- Haziran 2015
  18 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Haziran 2012- Haziran 2015
  19 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı İlkçağ Felsefesi Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Mart 2012- Mart 2015
  20 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2010- Eylül 2013
  21 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Eylül 2008- Eylül 2011
  22 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı İslam Ahlakı Bilim Dalı Başkanı, Aralık 2006- Aralık 2009
  23 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı İslam Ahlakı Bilim Dalı Başkanı, Aralık 2003- Aralık 2006