Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ERKAN DEREBEK TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı  1992
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp  1996
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
 • NO AD YIL
  1  The role of volumetric and textural analysis of pretreatment 18F-fluorodeoxyglucose PET/computerize...  2022
  2  Lu-177 PSMA I&T Therapy for Prostate Cancer; Treatment Response, Treatment Tocitiy, and Survival Res...  2019
  3  The use of molecular volumetric parameters for the evaluation of Lu-177 PSMA I&T therapy response an...  2019
  4  The use of pre-test and post-test probability values as criteria before selecting patients to underg...  2016
  5  The use of pre-test and post-test probability values as criteria before selecting patients to underg...  2016
  6  The role of the experience of nuclear medicine physician on selection of patients for minimally inva...  2010
  7  Detection of Sentinel Lymph Node in Breast Carcinoma Using a Combined Injection Technique...  2007
  8  99mTc sestamibi scintimammography. Screening mammographic non-palpable suspicious breast lesions: pr...  2004
  9  Kanser hastalarının klinik izleminde Tl-201 ve Ga-67 sintigrafilerinin kullanımı...  2002
  10  In-111 pentetreotide scintigraphy in malignant melanoma: Evaluation of residual tissue and lymph nod...  2001
  11  I-131 MIBG superscan in a case with ganglioneuroblastoma...  2001
  12  Tc-99m HMPAO brain perfusion SPECT in drug-free obsessive-compulsive patients without depression...  2001
  13  Technetium-99m DTPA Inhalation Scintigraphy in Patients Treated with Fluoxetine and Maprotiline: Pre...  2000
  14  Recanalized umbilical vein in a patient with multifocal malignant schwannoma...  2000
  15  Bilateral asynchronous perinatal testicular torsion: a case report...  2000
  16  Palpe edilemeyen meme lezyonlarında yeni bir işaretleme yöntemi: ROLL...  2000
  17  Evaluation of hepatic hemangioma with technetium-99m RBC scintigraphy: A review of 74 cases with li...  2000
  18  Abnormality of renal position leading to interpretation error in DMSA scintigraphy...  2000
  19  Detection of bilateral multifocal breast cancer using Tc-99m sestamibi imaging: The role of delayed ...  1999
  20  Indium-111 octreotide uptake in the surgical scar...  1999
  21  Technetium-99m tetrofosmin scintigraphy in pulmonary tuberculosis...  1998
  22  Tc-99m sestamibi imaging as an indicator of P-glycoprotein expression in metastatic pheochromocytoma...  1998
  23  Detection of primary lung cancer: Comparison of Tl-201, Ga-67 and Tc-99m HMPAO labeled leucocyte ima...  1998
  24  Serum vitamin A and beta-carotene concentrations and renal scarring in urinary tract infections...  1998
  25  Infusion versus bolus injection of Tc-99m tetrofosmin in the identification of viable myocardium...  1998
  26  Indium 111 octreotide scintigraphy in angiofibroma...  1998
  27  Meme Kanserli Hastalarda CD44s, P-glikoproteini ve p53 Metastaz Gelişimini Yansıtabilir mi?...  1997
  28  Thallium-201 and three phase bone scintigraphy in the evaluation of the bone and soft tissue sarcoma...  1997
  29  Tc-99m MIBI Scintigraphy in the Evaluation of Inflamatory Breast Cancer...  1997
  30  Sublingual nitrate plus Tc-99m tetrofosmin infusion in the detection of severely ischemic myocardium...  1996
  31  99mTc-MIBI scintigraphy in metastatic renal cell carcinoma:clinical validation of the relationship b...  1996
  32  Early and delayed thallium-201 scintigraphy in thyroid nodules:The relationship between early thalli...  1996
  33  Evre lllB küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi ön sonuçları...  1995
 • NO AD TARİH
  1  Günlük romatoloji pratiğinde PET/BT (Pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi) çekilen... 29/09/2021 - 03/10/2021
  2  68Ga-PSMA Uptake in Hepatocellular Carcinoma With Adrenal Metastasis... 10/04/2019 - 14/04/2019
  3  A rare case; recurrence of cecal SCC on PET/CT... 10/04/2019 - 14/04/2019
  4  Lu-177 PSMA tedavisi deneyimi ve erken dönem sonuçları... 02/11/2016 - 06/11/2016
  5  Lu-177 PSMA (prostat spesifik membran antijeni) tedavisi deneyimi ve erken dönem sonuçları... 06/04/2016 - 10/04/2016
  6  Düşük olasılıklı papiller/foliküler tiroid kanseri hastalarında I-131 radyoaktif iyot tedavi... 06/04/2016 - 10/04/2016
  7  Değişik malign patolojileri düşündüren agresif seyirli akciğer adenokarsinom olgusu... 17/11/2015 - 21/11/2015
  8  diferansiye tiroid kanseri tanılı I-131 ablasyon tedavisi verilen hastalarda hastaya ve hastalığ... 27/04/2011 - 01/05/2011
  9  Ekstrarenal rhabdoid tümör tanılı bir olguda F-18 FDG PET/BT ile görüntüleme... 27/04/2011 - 01/05/2011
  10  The role of the experience of nuclear medicine physician on selection of patients for minimally inva... 09/10/2010 - 13/10/2010
  11  Dual faz Tc-99m mibi paratiroid sintigrafisinin değerlendirilmesinde bölüm tecrübemiz: Tetkiki d... 25/04/2010 - 29/04/2010
  12  Diferansiye tiroid karsinomlu bir olguda tek bir ablasyon dozu ile tespit ve tedavi edilen çoklu ak... 25/04/2010 - 29/04/2010
  13  pleural metastases from prostate cancer demonstrating a high f-18 fdg uptake in pet-ct: a case repor... 25/04/2010 - 29/04/2010
  14  Nükleer Tıpta Sıcak Oda yönetimi: Dokuz Eylül Tecrübesi... 25/04/2007 - 29/04/2007
  15  Nükleer Tıp raporlarında Konuşma Tanıma Sistemi... 25/04/2007 - 29/04/2007
  16  Secondary-capture Formatlı Görüntüler Kemik Sintigrafisini Değerlendirmede Yeterli mi? İlk Son... 25/04/2007 - 29/04/2007
  17  Starting with all digital nuclear medicine: experience of Dokuz Eylul University School of Medicine... 22/10/2006 - 27/10/2006
  18  Starting with all digital nuclear medicine: experience of Dokuz Eylul University School of Medicine... 13/05/2006 - 17/05/2006
  19  Detection of Sentinel Lymph Node in Breast Carcinoma Using Different Methods of Injection Techniques... 04/09/2004 - 08/09/2004
  20  Türkiye'de üç boyutlu konformal radyoterapi, IMRT ve dijital network içeren yüsek teknik donan... 21/04/2004 - 25/04/2004
  21  Meme kanserinde bekçi lenf düğümü tespiti için kullanılan tc-99m nanokolloid'in farklı enjek... 16/10/2003 - 19/10/2003
  22  Preoperative parathyroid adenoma localization with gamma probe: preliminary results... 24/08/2003 - 27/08/2003
  23  Meme kanserinde sentinel nod tespiti için kullanılan Tc-99m nanokolloid'in farklı enjeksiyonları... 10/05/2003 - 14/05/2003
  24  Radyoaktif Madde Alan Hastalarda Hemşire Eğitimi... 10/05/2003 - 14/05/2003
  25  Gama prob ile paratiroid adenomunun saptanması: ilk sonuçlar... 10/05/2003 - 14/05/2003
  26  Correlation of Tc-99m MIBI uptake with angiogenesis in breast cancer... 01/05/2002 - 05/05/2002
  27  Correlation of Tc-99m MIBI uptake with estrogen receptor, progesterone receptor, histological grade,... 25/08/2001 - 29/08/2001
  28  Correlation Between 99m Tc-MIBI uptake and angiogenesis in breast lesions... 25/08/2001 - 29/08/2001
  29  Memenin invaziv duktal karsinomlarında Tc-99m mibi tutulum derecesinin östrojen reseptörü, proge... 10/05/2001 - 13/05/2001
  30  Palpe Edilemeyen Meme Lezyonlarında Yeni Bir İşaretleme Yöntemi: ROLL... 10/05/2001 - 13/05/2001
  31  Technetium 99m sestamibi scintimammography in nonpalpable breast lesions... 01/10/2000 - 05/10/2000
  32  The relationship between Tc-99m tetrofosmin uptake washout rates and p-glycoprotein expression in lu... 02/09/2000 - 06/09/2000
  33  Palpe edilemeyen meme lezyonlarında iğne-tel yöntemi ile gamma dedeksiyon yönteminin birlikte ku... 20/06/2000 - 24/06/2000
  34  Nonpalpabl meme lezyonlarında yeni bir işaretleme yöntemi: ROLL (radioguided occult lesion locali... 26/10/1999 - 31/10/1999
  35  DMSA sintigrafisi ile skar belirlenen böbreklerde Doppler sonografi ile rezistif indeks değerlendi... 18/10/1999 - 21/10/1999
  36  Tc-99m Tetrofosmin Myocardial Perfusion Scintigraphy to Detect Restenosis After Stent Implantation a... 09/10/1999 - 13/10/1999
  37  Evaluation of the resistive index by Doppler sonography in the kidneys with cortical scar tissue det... 05/09/1999 - 08/09/1999
  38  Tc-99m tetrofosmin myocardial perfusion scintigraphy to detect restenosis after stent implantation a... 18/04/1999 - 21/04/1999
  39  Palpe edilemeyen meme lezyonlarında ROLL (radio-guided lesion localisation): ilk sonuçlarımız... 07/04/1999 - 10/04/1999
  40  Meme kanserli olgularda sentinal lenf nodülü biyopsisi: İlk sonuçlarımız... 07/04/1999 - 10/04/1999
  41  Fluoksetin ve maprotilin kullanan hastalarda tedavi öncesi ve sonrası Tc-99m DTPA inhalasyon sinti... 01/04/1999 - 05/04/1999
  42  Stent uygulaması ve başarılı perkütan koroner anjioplasti (ptca) sonrası restenozun saptanmas... 21/03/1999 - 24/03/1999
  43  Adrenal insidenteloma tespit edilmiş olgularda I-131 iyodometil 19-norkolesterol sintigrafisinin te... 21/03/1999 - 24/03/1999
  44  Ectopic kidney leading to interpretation error in DMSA scintigraphy... 26/10/1998 - 27/10/1998
  45  Evaluation of the resistive index by Doppler sonography in the kidneys with cortical scar tissue det... 26/10/1998 - 27/10/1998
  46  Technetium-99m tetrofosmin spect to detect restenosis after successful percutaneous coronary angiopl... 05/10/1998 - 07/10/1998
  47  Derin ven trombozunun tanısında Tc-99m sitratın yeri... 28/04/1998 - 03/05/1998
  48  The usefulness of Tl-201 and Ga-67 scintigraphy on clinical management of cancer patient... 28/04/1998 - 03/05/1998
  49  Paget olguları ve pamidronat tedavisinin sonuçları... 23/09/1997 - 27/09/1997
  50  Prognostic factors in lung cancer with brain metastasis... 29/10/1995 - 02/11/1995
  51  Differencial diagnosis of pseudodementia using Tc 99m HMPAO brain SPECT after frontal cortex activa... 24/08/1995 - 27/08/1995
  52  Evre IIIB küçük hücreli dışı akciğer kanserinde neoadjuvan kemoterapi ve definitif radyotera... 29/05/1995 - 02/06/1995
  53  Nazofarenks kanserlerinde tedavi yaklaşımımız ve sonuçları.... 28/05/1995 - 02/06/1995
  54  Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu ( DEMTG) meme kanseri protokolu: Meme koruyucu tedavi uygulanan... 28/05/1995 - 02/06/1995
  55  Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu (DEMTG) meme kanseri protokolu: Meme koruyucu tedavi uygulanan ... 28/05/1995 - 02/06/1995
  56  Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu (DEMTG) meme kanseri prokolu: mastektomi sonrası adjuvan tedavi... 28/05/1995 - 02/06/1995
  57  Beyin metastazı yapmış akciğer kanserinde prognostik faktörler... 28/05/1995 - 02/06/1995
  58  Kemoterapi sonrası adjuvan radyoterapi uygulanan toraks içi sınırlı küçük hücreli akciğer ... 15/05/1994 - 19/05/1994
 • NO Görev
  1 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Ağustos 2016- Eylül 2017
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2006- Şubat 2008
  3 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2005- Ağustos 2008
  4 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Mart 2004- Haziran 2004
  5 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Aralık 2003- Mart 2004