Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. MUAMMER ERBAŞ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TEFSİR ANABİLİM DALI TEFSİR BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1992
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri  1995
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri  2002
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat(Tefsir)  2008
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Süleyman Ateş ve W. Cantwell Smith'e Göre Ehl-i Kitab (Hristiyanlar)'ın ve Müslümanların Kurtuluşu...  2014
  2  Wilfred Cantwell Smith'e Göre Hıristiyanlık ve İslam Karşılaştırması...  2013
  3  Boşanma Örneğinde Dini Ahkamın Kur'an ve Sünnet Işığında Güncellenmesi...  2013
  4  Evlenme Örneğinde Dini Ahkamın Kur'an ve Sünnet Işığında Güncellenmesi...  2012
  5  Din-Dünya İlişkisi Bağlamında Dini Ahkamda Görülen Değişim ve Gelişim Süreci...  2012
  6  Din-Dünya İlişkisi Bağlamında Dini Ahkamda Değişim ve Gelişim Sürecinin Sona Ermesi...  2012
  7  Kur'an'ı Sen de Oku, Anla ve Yaşa...  2010
  8  Bir Tefsir Kaynağı Olarak Taberi'nin "Tarihu'l-Ümem ve'l-Müluk" İsimli Eseri...  2010
  9  İbn Teymiyye'nin Selefi Tefsir Anlayışında Rivayet-Dirayet İlişkisi Üzerine...  2009
  10  Cennetin Yolu...  2009
  11  İdeal Bir Müselman Olmaq Üçün Peygamberlerden Alabileceyimiz Dersler...  2009
  12  Quran-i Kerim'e Göre Hezret İsa'nın Telimi...  2009
  13  İslam'ın Temel Değer ve Nihai Hedeflerini Tespit Bağlamında Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Sevdiği ve Se...  2009
  14  Kimleri Sevmeliyik?...  2009
  15  Qurban İbadeti...  2008
  16  Sünnet Kur'ân'a Kâdîdir Görüşünün Teorik ve Pratik Değeri...  2007
  17  Kur'ân'ın Mânâ Boyutu Işığında Kur'ân Okuma'nın Anlamı...  2007
  18  Bir Osmanlı Müfessiri: Abdülmecid B. Eş-Şeyh Nasûh B. İsrâîl (Ö.973/1565) Ve Eserleri...  2006
  19  Sünni Tefsir Geleneğinde Mu'tezile'nin Yeri II...  2005
  20  Sünni Tefsir Geleneğinde Mutezilenin Yeri I...  2004
  21  Arap Dünyasında Yapılan Bazı Tefsir Tezleri Üzerine (I)...  2001
  22  Arap Dünyasında Yapılan Bazı Tefsir Tezleri Üzerine (II)...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Toplumsal Hayatın Yeniden İnşasında Ahkâm Tefsiri Geleneği (Evlenme ve Boşanma Örnekleri)... 18/06/2019 - 19/06/2019
  2  Jesus in The Qur'an... 30/01/2014 - 31/01/2014
  3  Ahl al-Kitab (The People of the Book) In The Context of Others In The Quran: Christians... 01/02/2013 - 02/02/2013
  4  Kur'an'da Boşanma ve Sonuçları... 10/12/2010 - 12/12/2010
  5  Bir Tefsir Kaynağı Olarak Taberi'nin "Tarihu'l-Ümem / Rusül ve'l-Müluk" İsimli Eseri... 11/06/2010 - 13/06/2010
  6  Kur'an Okumanın Anlamı... 14/05/2010 - 16/05/2010
  7  Din Hizmetlerinde İcrâ Edilen Kur'ân Okumalarında Eksik Kalan `Kur'ân'ı Anlama Boyutu' ve Bu K... 03/11/2007 - 04/11/2007
  8  İlahiyat Fakültelerinde Kur'an ve Tefsir Öğretimi Sorunları -Anket Çalışması-... 11/05/2007 - 13/05/2007
  9  Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ün Meali Üzerine Bir Değerlendirme... 24/04/2003 - 26/04/2003
  10  Die Verkündung der frohen Botschaft im Koran nach Fahreddin Razi an die Heilige Maria (Fahreddin Ra... 09/04/2003 - 18/04/2003
 • NO AD YIL
  1  Kur'an ve Sünnete Göre Tevhid ve Vahdet...  2017
  2  Klasik Tefsir Ekolleri ve Örnek Metinleri...  2015
  3  Kur'an-ı Kerim ve Sünnete Göre Ahiret İmtihanının En Önemli Yüz Sorusu...  2015
  4  İbn Teymiyye'nin Kur'an-ı Kerim'i Tefsir Yöntemi...  2014
  5  Fahreddin Razi'nin Kur'an-ı Kerim'i Tefsir Yöntemi...  2014
  6  Ahiret Aleminde İnsanların ve Hurilerin Cinsiyeti...  2014
  7  Evlenme ve Boşanma Örneğinde Dini Ahkamın Kur'an ve Sünnet Işığında Güncellenmesi...  2014
  8  Kur'an-ı Kerim'in İnsan ve Dünya Hayatı Merkezli Okunuşu...  2013
  9  Kur'an İlimleri ve Tefsir Istılahları...  2012
  10  Kur'an Ayetleri Işığında Din Görevlisinin Misyonu ve Yol Rehberi...  2011
  11  Kur'an Ayetleri Işığında İlahiyatçının Misyonu ve Yol Rehberi...  2010
  12  Tefsiru Surati'l-İnsan (Abdulmecid b. Nasuh b. İsrail et-Tosyevî)...  2008
  13  Kur'an-ı Kerim'in Zahiri Anlamına Yaklaşımlar...  2008
  14  Tabakatü'l-Müfessirin (Ahmed b. Muhammed el-Edirnevi)...  2005
  15  Tefsiru Surati'l-En'am (Muhammed b. Ebi Bekr er-Razi)...  2003
 • KİTABIN ADI: Kur'an'da Aile Sempozyumu]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Bir Müfessir Olarak Muhammed b. Cerir et-Taberi Sempozyumu]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Engellilere Yönelik Din Hizmetleri Din Hizmetleri, Rehberlik ve İletişim...  2013
  2  Din Görevlisinin Misyon ve Yetkinlikleri Din Hizmetleri, Rehberlik ve İletişim...  2013
  3  Nikah ve Aile Oturumu Müzakeresi Dinlerde Nikah...  2012
  4  Kur'an-ı Kerim'de Ölümden Sonraki Hayat Ana Konularıyla Kur'an...  2012
  5  Kur'an-ı Kerim'de Vahiy Olgusu Ana Konularıyla Kur'an...  2012
  6  'Kur'an-ı Kerim'e Göre Kadına Şiddet Gösterilmesi Meselesi' İsimli Tebliğin Müzakeresi Kur'an'da Aile Sempozyumu...  2012
  7  Kur'an'da Boşanma ve Sonuçları Kur'an'da Aile Sempozyumu...  2012
  8  Tefsir Problemleri Tefsir ve Tefsir Metinler...  2011
  9  Tefsir Problemleri Tefsir ve Tefsir Mertinleri...  2011
  10  Kur'an-ı Kerim'e Geleneksel, Çağdaş ve Bilimsel Yaklaşımlar İslam Bilimlerinde Yöntem...  2011
  11  Kur'an Okumanın Anlamı Kur'an'ı Anlama Sempozyumu...  2011
  12  Bir Tefsir Kaynağı Olarak Taberi'nin 'Tarihu'l-Ümem / Rusül ve'l-Müluk' İsimli Eseri Bir Müfessir Olarak Muhammed b. Cerir et-Taberi Sempozyumu...  2010
  13  Din Hizmetlerinde İcrâ Edilen Kur'ân Okumalarında Eksik Kalan `Kur'ân'ı Anlama Boyutu' ve Bu Konuda Alınabilecek Bazı Pratik Tedbirler I. Din Hizmetleri Sempozyumu...  2008
  14  Yaşar Nuri Öztürk'ün Meali Üzerine Bir Değerlendirme Kur'an Mealleri Sempozyumu...  2007
  15  İlahiyat Fakültelerinde Kur'an ve Tefsir Öğretimi Sorunları -Anket Çalışması- Kur'an ve Tefsir Etkinlikleri...  2007
 • NO AD TARIH
  1  Edirneli Ahmed b. Muhammed'in Tabakatü'l-Müfessirin Adlı Eserinin Edsiyon Kritiği...  5/2002 - 5/2004
  2  Fahreddin er-Razi ile İbn Teymiyye'nin Kur'an'a Yaklaşımları (Tefsirleri Üzerinde Mukayeseli Bir Çalışma)...  6/1998 - 2/2002
  3  Muhammed b. Ebu Bekr er-Razi ve Tefsiru Surati'l-En'am İsimli Eseri...  8/1994 - 7/1995
 • NO AD YIL
  1  Milli Eğitim Bakanlığı  1998
 • NO Görev
  1 Stratejik Araştırmalar Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Haziran 2024-Devam ediyor
  2 İlahiyat Fakültesi Dekanı, Mayıs 2024-Devam ediyor
  3 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Mayıs 2024-Devam ediyor
  4 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Mayıs 2024-Devam ediyor
  5 İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili, Mart 2024- Mayıs 2024
  6 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Mart 2024- Mayıs 2024
  7 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2024- Mayıs 2024
  8 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2022-Devam ediyor
  9 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2019- Eylül 2022
  10 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Bölgesel Kalkınma Komisyonu Üyesi, Nisan 2018- Ekim 2018
  11 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Nisan 2018- Temmuz 2018
  12 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Mart 2018- Temmuz 2018
  13 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 2018- Temmuz 2018
  14 Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, Kasım 2015- Temmuz 2016
  15 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mart 2015- Kasım 2015
  16 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Vekili, Şubat 2015- Mart 2015
  17 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Kasım 2014- Kasım 2017
  18 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Kasım 2014- Kasım 2015
  19 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Temmuz 2014- Kasım 2015
  20 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 2012- Şubat 2015
  21 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kasım 2011- Şubat 2012
  22 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Ekim 2011- Mart 2014
  23 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Ağustos 2010- Ağustos 2013
  24 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Temmuz 2009- Kasım 2011