Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

AYŞE YILDIRIM TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü,Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Programı  1988
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji  1992
 • NO AD YIL
  1  Ekstremite distali yerleşimli Kaposi sarkomunda su bolusu ile radyoterapi deneyimi: olgu sunumu...  2004
  2  Farklı tedavi tekniklerinin pelvik radyoterapi alanına giren ince barsak volümüne etkisi....  2003
 • NO AD TARİH
  1  Ekstremite distali yerleşimli Kaposi sarkomunda su bolusu ile radyoterapi deneyimi: olgu sunumu... 21/04/2004 - 25/04/2004
  2  The dosimetric study of the tandem and ring applicators in gynecological radiotherapy... 19/09/2000 - 23/09/2000
  3  Baş-boyun karsinomlu olguların tedavisinde simülasyon-setup uygunluklarının değerlendirilmesi.... 19/05/1994 - 23/05/1994