Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

FAİZE YÜKSEL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü  1992
 • NO AD YIL
  1  Does Reinfusion of Stem Cell Products on Multiple Days Affect Engraftment?...  2018
  2  B-cell-activating factor, a proliferation inducing ligand and co-stimulatory molecules in the pathog...  2016
  3  Ex Vivo Evaluation Of The Effect Of Regulatory T Cells (Treg) On The Anti-Tumor Activity Of Bortezo...  2016
  4  Circulating apelin levels are associated with cardiometabolic risk factors in women with previous ge...  2014
  5  The investigation of relationship between joint findings and serum angiogenic and inflammatory facto...  2014
  6  Nilotinib does not alter the secretory functions of carotid artery endothelial cells in prothromboti...  2014
  7  Hyperglycemia is associated with lower levels of urokinase-type plasminogen activator and urokinase-...  2014
  8  Markers of endothelial damage and repair in Takayasu arteritis: Are they associated with disease act...  2014
  9  The evaluation of protein Z levels of children with acute lymphoblastic leukemia during induction th...  2013
  10  The evaluation of protein Z levels of children with acute lymphoblastic leukemia during induction th...  2013
  11  Evaluation of early atherosclerosis in patients with inflammatory bowel disease...  2012
  12  Traditional and novel cardiovascular risk factors in non-functioning adrenal adenomas....  2012
  13  Effect of levothyroxine suppression therapy on plasma thrombin activatable fibrinolysis inhibitor an...  2011
  14  The effect of the acute submaximal exercise on thrombin activatable fibrinolysis inhibitor levels in...  2011
  15  Plasma Trombin-activatable Fibrinolysis Inhibitor Levels are not Associated With Glucose Intolerance...  2011
  16  Increased osteoprotegerin levels in women with previous gestational diabetes developing metabolic sy...  2011
  17  The Levels of Soluble CD40 Ligand and C-Reactive Protein In Normal Weight, Overweight, and Obese Peo...  2010
  18  Comparison of vitreous and plasma levels of vascular endothelial growth factor, interleukin-6 and he...  2010
  19  Enhanced Levels of Soluble CD40 Ligand and C-reactive Protein in a Total of 312 Patients with Metab...  2009
  20  Levothyroxine (LT4) suppression treatment for benign thyroid nodules alters coagulation...  2009
  21  Soluble CD40 ligand, plasminogen activator inhibitor-1 and thrombin-activatable fibrinolysis inhibit...  2009
  22  Serum osteoprotegerin is associated with carotid intima media thickness in women with previous gesta...  2008
  23  Hashimoto's thyroiditis, but not treatment of hypothyroidism, is associated with altered TGF-beta1 l...  2008
  24  Plasma Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor Levels in Behçet's Disease...  2007
  25  Low transforming growth factor-beta1 serum levels in idiopathic male osteoporosis...  2007
  26  Increased concentration of soluble CD40 ligand in preeclampsia....  2007
  27  The alteration of serum soluble CD40 ligand levels in overt and subclinical hypothyroidism...  2007
  28  Elevated thrombin activatable fibrinolysis Inhibitor (TAFI) antigen levels in overt and subclinical ...  2007
  29  Evaluation of plasma tissue factor and tissue factor pathway inhibitor levels in childhood hemangiom...  2006
  30  Plasma levels of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor antigen in active and inactive inflamma...  2006
  31  Usefulness of preprocedural soluble CD40 ligand for predicting restenosis after percutaneous coronar...  2006
  32  The effect of anthracycline-based (epirubicin) adjuvant chemotherapy on plasma TAFI and PAI-1 levels...  2006
  33  Plasma levels of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor in normal and pre-eclamptic pregnant wo...  2004
  34  Plasma transforming growth factor beta1 levels in thrombocytopenic and nonthrombocytopenic neonates....  2003
  35  Plasma levels of free tissue factor pathway inhibitor in patients with various thyroid disorders...  2003
  36  Increased levels of tissue factor pathway inhibitor may reflect disease activity and play a role in ...  2001
  37  The Role of Interleukin-1 Inhibitors on Acute Myeloblastic Leukemia Blast Proliferation; Future Pote...  1999
  38  MHC class I antigen expression in patients with IDDM and their siblings....  1997
  39  Sağlıklı Çocuklarda CD4+ ve CD8+ T-Lenfosit Alt Grupları....  1995
  40  Relationship between serum unconjugated bilirubin levels and the autofluorescence of white blood cel...  1995
 • NO AD TARİH
  1  Otolog Nakil Yapılan Multipl Myelom Hastalarımızın Yanıt Durumları ve Sonuçları Etkileyen Fa... 01/03/2018 - 03/03/2018
  2  KÖK HÜCRE ÜRÜNLERİNİN MEKANİK YÖNTEM İLE DONDURULARAK - 80 DERECEDE UZUN DÖNEM SAKLANMASIN... 03/03/2016 - 05/03/2016
  3  Multiple Myelomda Bortezomib yanıtına T Regülatuar hücrelerin etkisinin ex vivo sorgulanması... 17/04/2015 - 19/04/2015
  4  Maximum storage time that affect the viability of stem cells... 22/03/2015 - 25/02/2015
  5  Paroksismal nokturnal hemogloninürili olguların değerlendirilmesi: İki merkez deneyimi... 22/10/2014 - 25/10/2014
  6  Multipl Miyelomda T Regulatuar Hücrelerin (Treg) Tedaviye Etkisinin Ex Vivo Araştırılması... 14/05/2014 - 18/05/2014
  7  Studying Effect Of Bortezomib On Ex Vivo Multiple Myeloma Tumor Model Obtained From Bone Marrow Of P... 23/04/2014 - 27/04/2014
  8  AĞIR HEMOFİLİ A HASTALARINDA EKLEM BULGULARI İLE SERUM ANJİOGENİK VE İNFLAMATUVAR FAKTÖR DÜ... 17/04/2014 - 20/04/2014
  9  Studying Effect of Bortezomib on Ex Vivo Multiple Myeloma Tumor Model Obtained from Bone Marrow of P... 02/12/2013 - 04/12/2013
  10  Circulating apelin levels are associated with cardiometabolic risk factors in women with previous ge... 02/12/2013 - 06/12/2013
  11  Multipl Miyelomda Düzenleyici T Hücrelerin Bortezomib Etkinliğine Etkisinin Ex Vivo Değerlendiri... 30/10/2013 - 03/11/2013
  12  Ağır hemofili hastalarında eklem bulguları ile serum angiogenik ve inflamatuvar faktör düzeyle... 23/10/2013 - 26/10/2013
  13  EFFECT OF NILOTINIB ON THE FUNCTION OF CAROTID ARTERY ENDOTHELIAL CELLS... 13/06/2013 - 16/06/2013
  14  Çocukluk çağı İTP'de BAFF, APRİL ve ikinci uyarıcı moleküllerin patogenezdeki yeri... 25/05/2013 - 28/05/2013
  15  Ağır hemofili A hastalarında eklem bulguları ile serum anjiyogenik ve inflamatuvar faktör düze... 25/05/2013 - 28/05/2013
  16  Ex Vivo Evaluation of the Effect of Regulatory T Cells (TREG) on Bortezomib in Multipl Myeloma... 03/04/2013 - 07/04/2013
  17  Çocukluk çağı İTP'de BAFF, APRIL ve ikinci uyarıcı moleküllerin patogenezdeki yeri... 31/10/2012 - 03/11/2012
  18  Interaction between T and B lymphocytes and the impact of proliferation of B lymphocytes on the path... 14/06/2012 - 17/06/2012
  19  Karaciğer nakli yapılan hastalarda ve kronik viral hepatitli hastalarda prohepcidin ve demir param... 16/11/2011 - 20/11/2011
  20  Tip 2 Diyabetes Mellituslu erkek hastalarda akut submaksimal egzersizin fibrinolitik sistem üzerine... 19/10/2011 - 22/10/2011
  21  The evaluation of PZ levels of children with ALL... 23/07/2011 - 28/07/2011
  22  Circulating Endothelial Cells and Endothelial Progenitor Cells in Takayasu Arteritis... 06/11/2010 - 11/11/2010
  23  Takayasu Arteritinde Dolaşan Endotel ve Endotel Öncü Hücreleri... 13/10/2010 - 17/10/2010
  24  Decreased fibrinolytic activity due to levothyroxine suppression therapy for benign thyroid nodules... 25/04/2009 - 29/04/2009
  25  IL-6 and osteoprotogerin levels in subjects with non-functioning adrenal adenomas... 25/04/2009 - 29/04/2009
  26  Levothyroxine suppression treatment for benign thyroid nodules alters coagulation... 25/04/2009 - 29/04/2009
  27  Serum osteoprotogerin düzeyleri gestasyonel diabetes mellitus öyküsü olan kadınlarda karotid in... 15/10/2008 -
  28  Comparison of vitreous and plasma levels of vascular endothelial growth factor, interleukin-6 and he... 13/06/2008 -
  29  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda S100B ve Serum Nöron Spesifik Enolazın Yeri... 10/04/2008 - 12/04/2008
  30  Diabetes Mellitusu Olan ve olmayan retina dekolmanı olgularının vitreus ve plazmalarında vaskül... 30/10/2007 - 02/11/2007
  31  Overt ve subklinik hipotiroidide sCD40L düzeylerinin değişimi.... 24/10/2007 - 28/10/2007
  32  Benign tiroid nodülleri için uygulanan levotiroksin supresyon tedavisinin koagulasyon sistemine et... 24/10/2007 - 28/10/2007
  33  Diyabet ilişkili komplikasyonu olmayan normotansif tip 2 diyabetiklerde metformin veya roziglitazon... 24/10/2007 - 28/10/2007
  34  Gestasyonel Diyabet Öyküsü olan kadınlarda subklinik inflamasyon ve endotel bağımlı hemostati... 24/10/2007 - 28/10/2007
  35  Effects of metformin and rosiglitazone on CD40L, PAI-1 and TAFI-Antigen in uncomplicated, normoalbum... 02/06/2007 - 05/06/2007
  36  Siyanotik kalp hastalıklı çocuklarda trombin tarafından aktive edilebilen fibrinoliz inhibitör... 22/05/2007 - 26/05/2007
  37  Thrombin activatable fibrinolysis inhibitor antigen levels in hyperthyroid patients.... 11/10/2006 - 15/10/2006
  38  Low TGF-ß-1 serum levels in idiopathic male osteoporosis.... 01/04/2006 - 05/04/2006
  39  Stabil koroner arter hastalarında işlem öncesi bakılan sCD40Ldüzeyinin stent restenozunu öngö... 26/11/2005 - 29/11/2005
  40  Increased concentration of soluble CD40-ligand in preeclempsia... 28/09/2005 - 02/10/2005
  41  Erkek Osteoporozunda Düşük Transformıng Growth Factor Beta-1 Düzeyleri... 21/09/2005 - 25/09/2005
  42  Kronik Otoimmun Tiroiditli Hastalarda Serum TGF Beta-1 Düzeyleri... 21/09/2005 - 25/09/2005
  43  Erektil disfonksiyonu olan hastlarda serum CD40 ligand düzeylerinin değerlendirilmesi... 21/09/2005 - 25/09/2005
  44  Hipotiroidili Hastalarda Levotiroksin Replasmanının Plazma TAFI Düzeylerine Etkisi.... 21/09/2005 - 25/09/2005
  45  Çocukluk çağı hemanjiomlarında plazma doku faktörü ve doku faktörü yolu inhibitörü düzey... 11/09/2005 - 14/09/2005
  46  Beneficial Effects of Levothyroxine Replacement Therapy on Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibit... 04/06/2005 - 07/06/2005
  47  Plasma thrombin activatable fibrinolysis inhibitor antigen, platelet factor-4 and beta thromboglobul... 31/08/2004 - 05/09/2004
  48  Operabl meme kanserinde antrasiklin bazlı (epirubisin) adjuvan kemoterapinin plazma TAFI ve PAI-I d... 15/04/2004 - 18/04/2004
  49  Ratlarda indometazin ile oluşturulan deneysel enterekolit modelinde saccharomyces boulardii'nin etk... 30/09/2003 - 05/10/2003
  50  Hipertiroidi ve Hipotiroidide Plazma Doku Faktörü Yolu İnhibitörü (TFPI) Düzeylerinin Değerle... 25/10/2002 - 28/10/2002
  51  Plasma transforming growth factor-beta1 levels in thrombocytopenic and nonthrombocytopenic neonates.... 06/06/2002 - 09/06/2002
  52  Behçet hastalığında tissue factor pathway inhibitör düzeyleri ve diğer bazı hemostatik fakt... 01/11/2000 - 04/11/2000
  53  İnflamatuvar Barsak Hastalığı Olan Hastalarda Dolaşan Trombosit-Lökosit Agregatları... 11/11/1999 - 13/11/1999
  54  Akut lenfoblastik ve myeloblastik lösemilerde CD34 ekspresyonu ve prognostik önemi... 12/11/1997 - 15/11/1997
  55  Hematolojik neoplazilerde BCL-2 ve CD95 (FAS Antijeni): Flowsitometrik araştırma sonuçları... 12/11/1997 - 15/11/1997
  56  Akut myelositik lösemide IL-1'in otokrin büyüme faktörü olarak etkisi... 12/11/1997 - 15/11/1997
 • NO AD TARIH
  1  İmmun Trombositopenili Çocuklarda T ve B Lenfosit Etkileşimi ve B Lenfosit Proliferasyonunun Patogenezdeki Yeri...  1/2011 - 3/2012
  2  AĞIR HEMOFİLİ A HASTALARINDA EKLEM BULGULARI İLE SERUM ANJİOGENİK VE İNFLAMATUVAR FAKTÖR DÜZEYLERİNİN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI...  1/2011 - 5/2012
  3  Takayasu arteritinde dolaşımdaki vasküler endotelyal growth faktör (VEGF) düzeyi, dolaşan endotel ve endotel öncü hücre sayısının hastalık aktivitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi...  7/2009 - 2/2010
  4  Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda indüksiyon tedavisinde protein Z düzeyinin araştırılması...  3/2008 - 5/2010
  5  Konjenital kalp hastalıklı çocuklarda trombin tarafından aktive edilebilen fibrinoliz inhibitörü (TAFİ) düzeylerinin değerlendirilmesi...  2/2005 - 6/2006
  6  Metabolik sendrom hastalarında soluble CD40-ligand ve C-reaktif protein düzeyinin araştırılması...  1/2004 - 12/2004
  7  Keratinosit büyüme faktörü (KGF) ile keratinosir büyüme faktörü reseptörü reseptörü (KGFR) ekspresyonlarının ve heparin benzeri proteoglikanların (HCPGs) tümör hücresindeki iyonize radyasyon ile ölüme dirençteki rolü...  6/1997 - 9/1999