En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1990
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  1994
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2000
 • NO AD YIL
  1  Hanefi Fıkhında Mükrehin Cezaî Sorumlulugu...  2015
  2  Fıkıh Uslünün Temelleri: Hz. Peygamber Devrinde Deliller...  2015
  3  Is the Stoning Punishment, Rajm, Hidden in the Qur'an?...  2012
  4  Unholy War: Terror in the name of Islam (Book review: John L. Esposito. New York: Oxford University...  2009
  5  Osmanlı Kanunnameleri ve İslam Ceza Hukuku I...  2001
  6  İbn Nüceym'in Hayatı ve Eserleri...  2001
  7  İslam Ceza Hukukunda Kadının Şahitliği...  2000
 • NO AD TARİH
  1  Journey of Jihad from Classical to Modern Era... 23/08/2015 - 29/08/2015
  2  Criminal Responsibility Under Duress (Ikrah) in Islamic Law... 30/04/2015 - 01/05/2015
  3  The Doctrine of Jihad and Religious Freedom... 16/01/2012 - 18/01/2012
  4  Islam and Democracy: Islam's Past and Future in the Light of Current Event... 29/08/2011 - 29/08/2011
  5  A Semantic Approach to the jihad in Formative Period of Hanafi Legal Literature... 05/01/2009 - 05/02/2009
  6  in Islamic Law: Contextualizing Three Cases in the Early Medinan Period... 02/12/2008 - 02/12/2008
  7  The Place of Tolerance in the Qur'an... 26/05/2008 - 26/05/2009
  8  Formative Period of Islamic Law... 26/01/2007 - 26/02/2007
  9  Stoning in the Name of God: Rajm in the Qur'an... 31/03/2006 - 01/04/2006
  10  Criminal Liability in Islamic Law... 18/10/2003 - 19/10/2003
 • NO AD YIL
  1  Klasik Dönem Hanefi Usulünde Asli Deliller...  2012
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Amerikan Akademik Dünyasında Din Eğitimi Çerçevesinde İslam Doğuda ve Batıda İslam Algısı: Tasavvurlar ve Greçekler...  2012
  2  Religios Holidays Encyclopedia of Muslim-American History...  2010
  3  İslam Theological Foundation of Religios Tolerance in Islam: A Qur'anic Perspective Religios Tolerance in World Religions...  2008
  4  Osmanlılarda Zina Suçu ve Cezası Türkler...  2002
  5  Türkiye'de Cumhuriyetin İlanından Sonra Yapılan İslam Hukuku Çalışmaları Makaleler: Tebliğler ve Diğer Yazılar...  2001
  6  Abdulkadir Şener'in Hayatı ve Eserleri Makalelelr Tebliğler ve Diğer Yazılar...  2001
 • NO AD YIL
  1  YÖK  2011