Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. NİHAL AKYOL MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSMOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü  1991
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ (Jeofizik Mühendisliği) Anabilim Dalı  1995
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Bölümü  2001
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2002
  Doçent  Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri ve Mühendisliği  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2019
 • NO AD YIL
  1  Site term from single-station sigma analysis of S-waves in western Turkey...  2018
  2  Gömülü Jeolojik Yapıların Görüntülenmesinde Farklı Sınır Belirleme Yöntemleri...  2016
  3  Lapse Time dependence of Coda Wave attenuation in the Central West Turkey...  2015
  4  Separation of source, site and near-surface attenuation effects in western Turkey...  2015
  5  Spectral Ratio Estimates for Site Effects on the Horst-Graben System in West Turkey...  2013
  6  Crustal attenuation characteristics in western Turkey...  2013
  7  Türkiye, Batı Anadolu Depremleri için Büyüklük-Frekans İlişkisinin İstatistiksel Analizi...  2012
  8  Empirical Attenuation Relationships for Western Anatolia, Turkey...  2009
  9  Kuvvetli Yer Hareketi Simulasyonu ile Gediz Grabeni'nde Zemin Davranışının İncelenmesi...  2008
  10  Crustal Structure and Local Seismicity in Western Anatolia...  2006
  11  Seismotectonics of Western Turkey from High Resolution Earthquake Relocations and Moment Tensor Dete...  2006
  12  Crustal Thickness Variations in the Aegean Region and its Implications for the Extension of Continen...  2006
  13  Afyon ve Çevresi'nin depremselliği: 03 Şubat 2002 Çay Depremi Eşşiddet Haritası ve Deprem Riski...  2003
  14  Site Amplification of S-waves in Bursa City and Its Vicinity, Northwestern Turkey: Comparison of Dif...  2002
  15  Separation of Source, Propagation and Site Effects from Observed S-wave of Bursa City and Its Vicini...  2002
  16  Ters Çözüm Yöntemi ile Bursa İli ve Çevresinde Zemin Büyütmesi ve Sönüm Parametrelerinin Elde Edilme...  2001
  17  Üç Boyutlu Hilbert Dönüşümünün Gravitede Model Verilere Uygulanması...  1999
 • NO AD TARİH
  1  Spatial Variations of Seismic Attenuation and Heterogeneity in Western Anatolia (Turkey) Lithosphere... 15/10/2019 - 18/10/2019
  2  Decomposition of Site Terms from the Response Spectral Values: A case study for Western Anatolia, Tu... 07/10/2019 - 11/10/2019
  3  Site Term from Single-Station Sigma Analysis of S-Waves in Western Turkey... 07/05/2018 - 11/05/2018
  4  Yerel sönüm olgusu ve ege horst-graben sistemi örneği... 14/10/2015 - 16/10/2015
  5  Attenuation of three-component ground motion in western Anatolia horst-graben system,Turkey... 21/04/2015 - 23/04/2015
  6  Q estimates using the Coda of Local Earthqaukes in Western Turkey... 12/04/2015 - 17/04/2015
  7  Site transfer functions of three-component ground motion in western Turkey... 12/04/2015 - 17/04/2015
  8  Batı Anadolu horst-graben sisteminde farklı zeminler için yerel sönüm parametresinin irdelenmes... 05/11/2014 - 07/11/2014
  9  Batı Anadolu horst-graben sisteminde kaydedilen küçük ve orta büyüklükteki depremlerden kayna... 25/11/2013 - 27/11/2013
  10  Batı Anadolu'da S-dalgası Geometrik Yayılma ve Anelastik Sönümü... 03/11/2010 - 06/11/2010
  11  Preliminary Results on Attenuation Characteristics of S-waves in Western Anatolia, Turkey... 06/09/2010 - 10/09/2010
  12  Investigation of Site Amplications on the Aegean Horst-Graben System... 13/04/2009 - 17/04/2009
  13  Batı Anadolu Bölgesinde Zemin Büyütmeleri... 14/10/2008 - 17/10/2008
  14  Generation and Comparison of Different Forms of Attenuation Relationships for the Western Anatolia, ... 22/10/2007 - 24/10/2007
  15  Ground motion scaling in Southern Italy: preliminary results... 11/04/2007 - 13/04/2007
  16  17-21 Ekim 2005 Sığacık (İzmir) Depremleri... 14/11/2006 - 17/11/2006
  17  Kuvvetli Yer Hareketi Simulasyonu ile Gediz Grabeninde Zemin Davranışının İncelenmesi... 02/11/2006 - 04/11/2006
  18  Batı Anadolunun Sismotektoniği: 2002-2003 Batı Anadolu Sismik Deneyimi... 02/11/2006 - 04/11/2006
  19  Batı Anadolu Kabuk/Üst-manto Yapısı ve Anizotropisi Üzerine Birleştirilmiş Sismolojik Çalı... 23/06/2006 - 24/06/2006
  20  Ground Motion Scaling in Western Anatolia Region (Turkey)... 18/04/2006 - 22/04/2006
  21  Crustal Thickness Variation in the Aegean Region and Its Implications for the Extension of Continent... 05/11/2005 - 09/11/2005
  22  New Insights on Western Anatolian (Turkey) Structure and Tectonics from the 2002-2003 Seismic Experi... 04/10/2005 - 07/10/2005
  23  Crustal Thickness Variation in the Aegean Region and Its Implications for the Extension of Continent... 09/06/2005 - 11/06/2005
  24  Earthquake Relocations and Moment-Tensor Solutions in Western Turkey from the 2003 Seismic Recording... 13/11/2004 - 17/11/2004
  25  Preliminary Results of Crustal Structure and Earthqauke Focal Mechanisms in Western Turkey from the ... 07/11/2004 - 10/11/2004
  26  The 2003 Western Anatolia Seismic Experiment... 08/11/2003 - 12/11/2003
  27  Integrated Seismological Studies of Crust/Upper Mantle Structure and Anisotropy in Western Anatolia... 19/06/2003 - 21/06/2003
  28  Engineering Seismology: Some Methods for Site Characterization, Amplification and Site-Spesific Haza... 20/01/2003 - 30/01/2003
  29  Spectral Acceleration Simulation for Bursa City, Northwestern Turkey... 16/05/2002 - 18/05/2002
  30  Zemin Büyütmesinin Belirlenmesinde Üç Farklı Yöntemin Karşılaştırılması: Bursa Ovası i... 08/10/2001 - 11/10/2001
  31  Assessment of Potential Strong Ground Motions in the City of Bursa... 24/09/2001 - 28/09/2001
  32  Site-Specific Hazard Evaluation for the Bursa City, Northwestern Turkey... 25/08/2001 - 25/08/2001
  33  Ters Çözüm Yöntemi ile Bursa İli ve Çevresinde Zemin Büyütmesi ve Sönüm Parametrelerinin E... 23/11/2000 - 25/11/2000
  34  Site Effects in the City of Bursa (Turkey) Estimated from Acceleration Data... 10/09/2000 - 15/09/2000
  35  Ground Motion Amplifications from 17 August, Kocaeli, Turkey Earthquake... 24/06/2000 - 29/06/2000
  36  İzmir ve Çevresinin Depremselliği ve Deprem Tehlikesinin İncelenmesi... 24/05/2000 - 27/05/2000
  37  Estimation of Ground Motion at Deep Soil Sites in Çukurova Basin, Turkey... 25/04/2000 - 29/04/2000
  38  Importance of Alluvium Thickness in the Earthquake Ground Motion... 21/02/2000 - 25/02/2000
  39  Site Amplification at the Deep Sedimentary Deposits... 18/11/1999 - 22/11/1999
  40  Seismological Risk Analysis of Western Turkey and the Results of Gravity Data... 05/07/1999 - 09/07/1999
  41  Analysis of Seismology and Gravity Data of Western Turkey... 16/06/1998 - 22/06/1998
  42  Analysis of Gravity Data with 3-D Hilbert Transformation... 20/04/1998 - 24/04/1998
  43  A New Method for the Interpratation of 3-D Gravity and Self Potential Data... 07/07/1997 - 10/07/1997
 • NO AD TARIH
  1  Ege Bölgesi için Koda Dalgalarının Frekansa Bağlı Sönümünün İncelenmesi...  3/2015 - 3/2016
  2  Batı Anadolu Bölgesinde Kaynak, Ortam, Bölgesel ve Yerel Sönüm Özelliklerinin İncelenmesi...  4/2008 - 1/2012
  3  Integrated Seismological Studies of Crust/Upper Mantle Structure and Anisotropy in Western Anatolia...  10/2002 - 10/2005
  4  Site-specific hazard evaluation for Gediz Graben (Western Anatolia) using stochastic strong ground motion simulation...  5/2002 - 11/2005
  5  Marmara Denizi ve Çevresi Deprem Kaynak Parametrelerinin, Bölgesel ve Yerel Soğurma Özelliklerinin İncelenmesi...  6/2000 - 12/2001
  6  Küçük ve Orta Büyüklükteki Deprem Kayıtlarında Kaynak, Soğurulma ve Zemin Etkilerinin İncelenmesi...  1/2000 - 7/2001
  7  Batı Anadolunun Depremselliği...  10/1999 - 10/2001
  8  İzmir ve Çevresinin deprem Aktivitesinin ve Sismotektonik Yapısının İncelenmesi...  8/1997 - 6/1999
  9  Üç Boyutlu Hilbert Dönüşümünün SP Yönteminde Kurulması ve Seferihisar Jeotermal Alan Verilerine Uygulanması...  2/1995 - 8/1996
 • NO AD YIL
  1  Akademik Teşvik...  2019
  2  Akademik Teşvik...  2017
  3  Akademik Teşvik...  2016
  4  En iyi ikinci bildiri ödülü...  2010
  5  Bilimsel Yayın Teşvik...  2009
  6  Bilimsel Yayın Teşvik...  2007
  7  Bilimsel Yayın Teşvik...  2006
  8  Bilimsel Yayın Teşvik...  2006
  9  TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Projeleri Paylaşım Konferansı, seçilmiş ve sunuma kabul e...  2006
  10  Bilimsel Yayın Teşvik...  2002
  11  Bilimsel Yayın Teşvik...  2002
  12  Bilimsel yayın Teşvik...  2001
  13  Bilimsel Yayın Teşvik...  2001
  14  Full grant for contribution to ESF Conference on "Natural and Antropogenically Induced Hazards"...  1998
  15  Bölüm birincisi olarak mezuniyet ödülü...  1991
 • NO Görev
  1 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2023-Devam ediyor
  2 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2020- Temmuz 2023
  3 Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2012- Aralık 2015
  4 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2010- Mayıs 2013
  5 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2009- Nisan 2010
  6 Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2009- Haziran 2012