Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. SADIK KIVANÇ METİN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı  1998
  Doçent  Ege Sağlık Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  A rare but mortal condition: case series of three COVID-19 patients with spontaneous rectus sheath h...  2022
  2  Efficiency of Minimized Circuits of a Heart Roller Pump on Systemic Inflammatory Response Syndrome a...  2020
  3  Preoperatif Hiponatreminin Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu Üzerine Etkileri ve Klinik Sonuçlarla ...  2019
  4  Severe calcific constrictive pericardiectomy operation, `Hearts of stone?...  2016
  5  successful lung volume reduction surgery after coronary artery bypass grafting: a case report...  2015
  6  Revisiting subclavian flap repair for neonates and small infants...  2015
  7  Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Obstrüksiyonu Nedeniyle Cerrahiye Verilen Multiple İntrakardiyak Rabdomyoml...  2013
  8  Perkütan İnternal Jugüler Ven Kanülasyonu ile Kalp Cerrahisi...  2013
  9  Ligation of patent ductus arteriosus in low birth weight premature infants: Timing for intervention ...  2012
  10  Minimally invasive on-pump aortic valve replacement with thoracic epidural anesthesia...  2012
  11  Vacuum-assisted closure for skin infection in a patient with Berlin Heart Excor biventricular assist...  2012
  12  Intrapericardial teratoma in a newborn: a case report....  2012
  13  Torakal Epidural Anestezi ile Minimal İnvaziv "on-pump" Aort Kapak Değişimi...  2012
  14  A Congenital Arteriovenous Malformation Originating from the Aorta Locating in the Posterior Mediast...  2012
  15  Atriyal Fibrilasyonda Cerrahi Ablasyon: Yeniden doğuş mu?...  2010
  16  Atriyoventriküler septal defektlerde cerrahi tedavi...  2008
  17  Cerrahi ablasyon uygulama yöntemleri ve elektrofizyolojisi: Biatriyal ablasyon...  2008
  18  Yoğun bakımda tam monitörizasyon...  2007
  19  Postoperatif kanama takibi ve hematolojik komplikasyonlar...  2007
  20  Endolaser Surgery: a novel technique for the treatment of superficial varices....  2006
  21  Pediyatrik kalp transplantasyonu...  2006
  22  Minimal invaziv kalp kapak cerrahisi...  2005
  23  Surgical resection for succesful treatment of invasive pulmonary aspergillosis....  2005
  24  Surgical treatment of pulmonary arteriovenous malformation: Report of two cases and review of the li...  2005
  25  Fast track anesthesia in cardiac surgery for non-complex cardiac anomalies....  2005
  26  Surgical resection of a fistula between the left coronary sinus and left atrial appandage....  2005
  27  Fresh homografts obtained through a national organ-sharing programme for repair of congenital heart ...  2005
  28  Koroner ve periferik arter cerrahisinde güncel yaklaşımlar...  2004
  29  A modified twin hole aortic cannula facilitating open heart surgery through a 5 cm lower ministernot...  2004
  30  Intravascular ultrasound (IVUS) for detecting post-transplantation allograft vasculopathy in cardiac...  2004
  31  Kalp kapak hastalıklarında cerrahi ? 2004...  2004
  32  Minimally invasive repair of congenital cardiac anomalies through ministernotomy approach....  2004
  33  Pubertede koroner revaskülarizasyon ve ailesel hiperlipidemi: Greft seçimi...  2003
  34  Minimal invaziv kalp cerrahisi...  2003
  35  Kardiyopleji sıvısına L-karnitin eklenmesinin miyokard koruması üzerine etkileri...  2002
  36  Pediyatrik kalp cerrahisinde minimal invaziv teknikler: Mini sternotomiler...  2002
  37  Kapak hastalıklarında cerrahi tedavi: Replasmana karşı onarım...  2002
  38  Pleural flap for treating perigraft leak after a modified Blalock-Taussig shunt....  2002
  39  Intrapericardial diaphragmatic hernia and atrial septal defect in adults....  2002
  40  A cheaper substitute for skin closure in open sternum technique....  2001
  41  Pulmonary arteriovenous malformation complicated by cerebral infarction...  2000
  42  Pediyatrik açık kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi...  1999
  43  Soğuk kan kardiyoplejisi tekniğinde hot shot sıcak uygulaması: Her zaman gerekli mi?...  1998
  44  Çocukluk Çağında Kalp ve Akciğer Transplantasyonu : Ülkemizde İlk Uygulama...  1998
  45  Genç bir olguda bronş rüptürü onarımı ve tanısal tekniklerde yeni ufuklar: Olgu sunumu...  1997
  46  Splenik arter anevrizmaları...  1997
  47  The effect of intravenous diltiazem on atrial arrhythmias following coronary bypass surgery...  1996
  48  Diyafragma evantrasyonu...  1996
  49  Özofagus perforasyonlarında cerrahi tedavi ile birlikte irrigasyon yönteminin yeri: Olgu sunumu...  1995
  50  Allopürinolün miyokard koruması üzerine etkisi...  1995
  51  Pompa priming solüsyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen elektrolit değer...  1994
  52  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız...  1994
 • NO AD TARİH
  1  GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ İŞLEMİNDE KATETER KOMPLİKASYONU VE CERRAHİ TEDAVİ... 26/10/2019 - 29/10/2019
  2  PERİFERİK ARTER HASTALARINDA FONKSİYONEL MOBİLİTE DUZEYİ VE YÜRÜME KAPASİTESİ ARASINDAKİ ... 22/11/2017 - 25/11/2017
  3  Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Hastalar ile Sağlıklı Bireyler Arasında Kavrama Kuvvetinin Karş... 05/04/2017 - 09/04/2017
  4  the effect of carbon dioxide insufflation on the surgical field during a rabbit carotid artery anast... 03/11/2016 - 06/11/2016
  5  yenidoğan döneminde düzeltilen ectopia cordis, 4 yıl sonra... 03/11/2016 - 06/11/2016
  6  Hybrid Coronary Revascularization in Beating Heart Coronary Artery Bypass; The results and review of... 10/10/2016 -
  7  progeria ve koroner baypas cerrahisi... 03/01/2016 - 06/11/2016
  8  Yeni doğan döneminde solunum sıkıntısı ve beslenme güçlüğü ile gelen bir olguda çift aor... 15/04/2015 - 18/04/2015
  9  Nadir görülen pulmoner çıkış anomalisi: Crossed pulmoner arterler... 15/04/2015 - 18/04/2015
  10  Tam düzeltme operasyonu yapılan fallot tetrolojili hastalarda pulmoner kapak replasmanına etki ed... 15/04/2015 - 18/04/2015
  11  Erken dönemde koroner bypass yapılan homozigot familyal hiperkolesterolemili 2 olgu... 15/04/2015 - 18/04/2015
  12  Successful Lung Volume Reduction Surgery After Coronary Artery By-pass Operation: a Case Report... 26/03/2015 - 29/03/2015
  13  Successful Excision of a Giant Solitary Fibrous Tumor: Case Report and Review of the Literature... 26/03/2015 - 29/03/2015
  14  Coronary Bypass in Adult Progeria... 26/03/2015 - 29/03/2015
  15  Pulmonary valve replacement following total correction of tetralogy of fallot.... 23/03/2015 -
  16  İpsilateral hemivertebra anomalisinin eşlik ettiği Scimitar sendromu olgusu.... 11/11/2014 - 16/11/2014
  17  Açık kalp ameliyatları sırasında serebrsl pulse oksimetri ölçümleri ile hemodinamik, respira... 01/10/2014 - 05/10/2014
  18  Nadir bir pulmoner emboli nedeni: Rüptüre sağ atrial kist hidatik... 16/04/2014 - 19/04/2014
  19  Subklavian flap tekniği ile onarılan aort koarktasyonlu yenidoğan ve infantların değerlendirilm... 16/04/2014 - 19/04/2014
  20  Pulmonary Embolism due to a Ruptured Giant Right Atrial Cyst Hydatid in a Child.... 13/03/2014 - 16/03/2014
  21  Atriyoventriküler Septal Defektlerde Üç boyutlu Ekokardiyografik Değerlendirme.... 01/05/2013 - 05/05/2013
  22  AVSD ve Cor Triatriatum Sinistra Birlikteliği: Nadir görülen bir klinik durum... 01/05/2013 - 05/05/2013
  23  Are bovine pericardial bioprostheses appropriate substitutes for tricuspid valve replacement?... 23/03/2013 - 23/03/2013
  24  Ligation of patent ductus arteriosus in low birth weight premature infants: Timing for intervention ... 22/03/2013 - 22/03/2013
  25  Minimally invasive closure of ASDs... 18/04/2012 - 21/04/2012
  26  Bed Side Ligation of the Patent Ductus Arteriosus of Premature Newborn in the Intensive Care Unit... 01/03/2012 - 04/03/2012
  27  Successful Repair of Anomalous Return of the Left Lung in A 51 Year Old Female... 01/03/2012 - 04/03/2012
  28  HTEA and Hypothermic Conditions; on-pump Minimal Aortic Valve Replacement... 01/03/2012 - 04/03/2012
  29  Successful Biventricular Assist Device (Berlin Heart Excor) Implantation in A 17 Months Old Girl Wit... 01/03/2012 - 04/03/2012
  30  In coronary artery by-pass graft surgery, evaluation with ischemia modified albumin levels of myocar... 01/03/2012 - 04/03/2012
  31  Vacuum assisted closure (VAC) for skin infection in a patients with Berlin Heart Excor Biventricular... 01/03/2012 - 04/03/2012
  32  Total atelectasia resembling pneumothorax after cardiac transplantation... 01/03/2012 - 04/03/2012
  33  Lomber Disk Cerrahisi Sonrası Ortaya Çıkan Yüksek Debili İliak Arteriyovenöz Fistül: Endovask... 28/10/2011 - 02/11/2011
  34  PERCUTANEOUS JUGULAR VEIN CANNULATION FOR MINIMALLY INVASIVE CARDIAC SURGERY... 24/03/2011 - 27/03/2011
  35  Intrapericardial Teratoma Resembling TGA in Newborn... 24/03/2011 - 27/03/2011
  36  Titanium Sternal Fixaiton System for the Treatment of Sternal Dehiscense and Mediastinitis After Ope... 24/03/2011 - 27/03/2011
  37  Proximal Brachial Artery Cannulation for Minimally Invasive Approach in Ascending Aortic Aneurysm... 24/03/2011 - 27/03/2011
  38  Surgery for congenital cardiac malformations in private hospitals: Efficacy and feasiblity... 15/04/2010 - 18/04/2010
  39  Minimally invasive cardiac surgery: experience from various operations with ministernotomy technique... 15/04/2010 - 18/04/2010
  40  Long-term follow up results of survival, arrhythmia and heart failure in surgically treated atrial s... 28/11/2008 - 02/12/2008
  41  Kronik venöz yetmezlik tedavisinde güncel yaklaşım... 20/09/2008 - 20/09/2008
  42  Reoperations in cardiac surgery: Feasibility and necessity of resternotomies... 28/11/2007 - 02/12/2007
  43  Surgical radiofrequency ablationof the atria for chronical atrial fibrillation... 28/11/2007 - 02/12/2007
  44  Effects of isoflurane and sodiumnitroprussideon rewarming during on pump coronary bypass surgery... 20/09/2006 - 24/09/2006
  45  Which one could be the method of choice for multivessel coronary disease: CABG or PCI?... 20/09/2006 - 24/09/2006
  46  Perioperative pulmonary artery catheterization in cardiac surgery for repair of congenital heart dis... 20/09/2006 - 24/09/2006
  47  Double oxygenator design of cardiopulmonary bypass circuit for extremely obese patients: Case report... 20/09/2006 - 24/09/2006
  48  Lower half ministernotomy for open heart surgery: experience from various operations.... 25/02/2006 - 04/03/2006
  49  Sekundum ASDlerin kapatılmasında transkateter yol ile minimal invaziv ve standart cerrahi teknikle... 16/10/2005 - 18/10/2005
  50  Endolaser surgery: A novel techniquefor treatment of superficial varices related to symptomatic insu... 29/09/2005 - 02/10/2005
  51  A new modification of Dor technique for reconstruction of left ventricle in patients with left ventr... 29/09/2005 - 02/10/2005
  52  Nursing aspects in preparation of fresh aortic and pulmonary homografts for repair of caongenital ca... 29/09/2005 - 02/10/2005
  53  Succesfully treated brucella pancarditis with dissecting aortic root abscess and causşng ventricula... 29/09/2005 - 02/10/2005
  54  Feasible application of minimally invasive surgical techniques for cardiac procedures in private hos... 29/09/2005 - 02/10/2005
  55  Lower half ministernotomy for open heart surgery: Experience from various operations... 26/09/2004 - 29/09/2004
  56  CABG in women: Operative and postoperative differences between two genders.... 26/09/2004 - 29/09/2004
  57  Repair of congenital heart diseases with fresh homografts obtained through a national organ sharing ... 26/09/2004 - 29/09/2004
  58  Fast-track anesthesia in cardiac surgery for non-complex congenital malformations... 26/09/2004 - 29/09/2004
  59  Surgical resection for succesful treatment of invasive pulmonary aspergillosis in immunocompromised ... 26/09/2004 - 29/09/2004
  60  Comparison of bridging technique with conventional technique for greater saphenous vein harvesting i... 26/09/2004 - 29/09/2004
  61  Mid term venous insufficiency in iliofemoral thromboectomized patients.... 26/09/2004 - 29/09/2004
  62  Non-kompleks konjenital kardiyak cerrahide fast-track anestezi... 01/09/2004 - 05/09/2004
  63  A home made twin hole aortic cannula fascilitating open heart surgery through a 5 cm mini sternotomy... 19/06/2003 - 21/06/2003
  64  Normotermik ve soğuk kardiyopulmoner baypas uygulanan olgularda peroperatif serum laktat düzeyleri... 23/10/2002 - 27/10/2002
  65  Domino organ transplantasyonu: Olgu sunumu... 23/10/2002 - 27/10/2002
  66  Kalp transplantasyonu olgularının izleminde IVUS (intravascular ultrasound) uygulaması... 23/10/2002 - 27/10/2002
  67  İmmünsüpresse olgularda fatal aspergilloma: Transplantasyon olgularını bekleyen tehlike... 23/10/2002 - 27/10/2002
  68  Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi hastane içi kalp transplantasyonu alıc... 23/10/2002 - 27/10/2002
  69  İmmünsüpresse olgularda fatal aspergilloma... 17/10/2002 - 20/10/2002
  70  Çocukluk çağında inen aortada mikotik anevrizma ve modifiye kardiyopulmoner baypas uygulaması... 05/10/2002 - 08/10/2002
  71  Dokuz Eylül Üniversitesi KAlp ve Kalp-akciğer transplantasyon sonuçları... 05/10/2002 - 08/10/2002
  72  Ailesel hiperlipidemi nedeni ile pubertede koroner baypas operasyonu ve greft seçimi... 05/10/2002 - 08/10/2002
  73  Doğumsal kalp anomalilerinin taze homogreftler ile onarımı... 05/10/2002 - 08/10/2002
  74  Pediyatrik yaş grubu açık kalp operasyonlarında mini sternotomi uygulamalarımız... 13/10/2001 - 16/10/2001
  75  Koroner baypas operasyonu geçiren olgularda dopaminin artan dozları tiroid hormon düzeyleri üzer... 13/10/2001 - 16/10/2001
  76  Konjenital kardiyak anomail cerrahisinde alt uç ministernotomi uygulamalarımız... 03/05/2001 - 06/05/2001
  77  The operative strategy and postoperative management in cardiac hydatic cyst... 19/10/1999 - 22/10/1999
  78  Peritoneal dialysis after open heart surgery in children... 19/10/1999 - 22/10/1999
  79  Peritoneal dialysis after open heart surgery in children... 14/10/1999 - 17/10/1999
  80  The operative strategy and postoperative management in cardiac hydatic syst.... 14/10/1999 - 17/10/1999
  81  Pediyatrik açık kalp ameliyatı sonrası periton diyalizi... 09/10/1999 - 12/10/1999
  82  Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu, olgu sunumu... 10/10/1998 - 13/10/1998
  83  Soğuk kan kardiyoplejisi tekniğindehot shot sıcak uygulaması: Her zaman gerekli mi?... 10/10/1998 - 13/10/1998
  84  Comparison of effects of desmopressin and mini dose aprotinin on drainage after coronary bypass oper... 05/10/1998 - 07/10/1998
  85  Administration of Hot Shot before declamping of the aorta in cold blood cardioplegia technique: Is i... 05/10/1998 - 07/10/1998
  86  Repair of the bronchial rupture in a young female and new horizons in diagnostic techniques... 10/10/1997 - 12/10/1997
  87  Administration of hot shot before declamping in cold blood cardioplegia technique: Is it always nece... 10/10/1997 - 12/10/1997
  88  The myocardioprotective effects of L-carnitine and nisoldipine supplementation of the cardioplegia s... 20/10/1996 - 23/10/1996
  89  Akciğer kanserlerinde cerrahi yaklaşım... 02/11/1995 - 04/11/1995
  90  Right thoracotomy for open heart procedures... 28/09/1995 - 01/10/1995
  91  Pompa priming solüsyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen kan elek... 01/10/1994 - 03/10/1994
  92  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız... 26/09/1994 - 30/09/1994
  93  Kardiyopulmoner baypas kullanılmadan çalışan kalpte koroner baypas cerrahisi: İlk 5 olgunun sun... 26/09/1994 - 30/09/1994
  94  Açık kalp ameliyatları sonrası görülen aritmilerin tedavisinde intravenöz diltiazemin etkisi... 28/09/1993 - 01/10/1993
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kalp Akciğer Transplantasyonu Kalp ve Damar Cerrahisi...  2012
  2  Pulmoner Vasküler Hastalık Kalp ve Damar Cerrahisi...  2012
  3  Akut Koroner Sendromlarda Cerrahi Tedavi Akut Koroner Sendrom...  2009
  4  Kalp Transplantasyonu ve Acil Durumlar Kardiyolojide Acil Durumlar ve Yoğun Bakım...  2008
  5  Kalp Transplantasyonu ve Acil Durumlar: Akut Rekjeksiyon ve Kronik Rejeksiyon Kardiiyolojide Acil Durumlar Ve Yoğun Bakım Cep Kitabı...  2008
  6  Mitral kapak hastalıklarında cerrahi tedavi Kalp ve Damar Cerrahisi...  2004
  7  Çocuklarda Kalp-Akciğer Transplantasyonu Kalp ve Damar Cerrahisi...  2004
 • NO AD TARIH
  1  Aortik kapak degişimi uygulanan hastalarda serebral kan akımı ile korelasyonu olan parametrelerin araştırılması...  12/2012 - /
 • NO AD YIL
  1  1st International Congress of Cardiologists of Turkish Speaking Countries...  1998
  2  Talal Zein...  2004
 • NO Görev
  1 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Perfüzyon Teknikleri (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2022-Devam ediyor
  2 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ağustos 2022-Devam ediyor
  3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2022-Devam ediyor
  4 Kemik, Kıkırdak, Doku Biyoteknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2021- Temmuz 2023
  5 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı, Aralık 2020- Mayıs 2021
  6 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı, Kasım 2018- Kasım 2020