En

PROF.DR. ERCÜMENT YALÇIN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETMESİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden ve Petrol Mühendisliği Bölümü  1981
  Yüksek Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı  1983
  Doktora  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı  1990
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1992
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden İşletmesi  1993
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1999
 • NO AD YIL
  1  Prevention of spontaneous combustion in coal drifts using a lining material: a case study of the Tun...  2018
  2  ÇANAKKALE ÇAN BÖLGESİNDE BULUNAN BİR LİNYİT SAHASI REZERVİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMA...  2018
  3  Remote Sensing in Management of Mining Land and Proximate Habitat...  2012
  4  Project design of an open pit colliery in Tekirdağ, Turkey...  2010
  5  Ocak Tozlarının Su Spreyleri ile Bastırılmasının Modellenmesi...  2008
  6  Equipment Selection for High Selective Excavation Surface Coal Mining...  2006
  7  Production Strategies for coal Quality Improvement at SLE, Turkey...  2006
  8  Cokriging and its Effect on the Estimation Precision...  2005
  9  Enhancing the Safety of Remnant Pillar Recovery in Lignite by Numerical Modelling...  2004
  10  Jeoistatistiksel yöntemle Sivas-Divriği demir yatağı rezervinin hesaplanması...  1999
  11  Kumlacılık - Küçük İş Yerlerinde Yüksek Silikozis Riski...  1999
  12  Havalandırma Şebeke Analiz Programı Yardımı ile Madenlerde Kontrollu Hava Dağılımı...  1999
  13  Using Geostatistics to Estimate Coal Reserves and Comparison with Classical Methods...  1997
  14  Investigation of the Effect of Block Dimensions on the Coal Reserve Estimation...  1996
  15  Ocak yangınları Sonrası Oluşan Gaz Karışımlarının Patlayabilirliği ile Kömür Kalitesi Arasındaki İli...  1996
  16  Delme-Kamalama ve Elmaslı Tel Kesme Mermer Üretim Yöntemlerinin Maliyet Analiz Sonuçlarının...  1994
  17  Kömür Rezerv Tahmininde Variogram Etki Mesafesinin Önemi...  1993
  18  TTK Amasra Taşkömürü İşletmesi 1989 Yılı Toz Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi...  1992
  19  The Effect of the Variogram Estimation on Pit-Limit Design...  1992
  20  Kontrollu Kısa Devre Havalandırma ve Bazı Uygulamalar...  1992
  21  Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler...  1991
  22  Açık İşletme Dizaynı için Üç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği...  1991
  23  Errors of Estimation Due to Mineralization and Sampling Density in Massive Copper Deposits...  1991
  24  Bilgisayar Yardımıyla Çekmekepçe (Dragline) Seçimi...  1991
  25  Methane Desorption Characteristics of Zonguldak Coals...  1991
  26  Methane Capacities of Zonguldak Coals and the Factors Affecting Methane Adsorption...  1991
 • NO AD TARİH
  1  Evaluation of a Coal Mine Located in Çan, Çanakkale Using 3D Modelling... 05/10/2016 - 07/10/2016
  2  Yersel Lazer Tarama: Taş Ocakları Uygulamaları... 14/04/2015 - 17/04/2015
  3  Design of an Optimal Lining Material to Prevent Coal Fires at Underground Coal Mines... 10/08/2013 - 15/08/2013
  4  Marmara Adası Mermer Üretiminin Çevresel Etkilerinin Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Belirlenme... 05/02/2013 - 07/02/2013
  5  Madencilik Faaliyetlerinin Bitki Örtüsüne Olan Etkilerinin CBS ve Uzaktan Algılama Kullanılarak... 10/12/2009 - 11/12/2009
  6  CBS ve UA Kullanılarak Muğla Mermer Ocaklarının Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi... 01/10/2009 - 03/10/2009
  7  Kalker Ocaklarının Rekültivasyon Olanaklarının Araştırılması, İzmir Belkahve Örneği... 11/06/2009 - 12/06/2009
  8  İzmir Belkahve Bölgesi Kalker Ocaklarının Yeniden Yapılandırılması... 06/05/2009 - 08/05/2009
  9  Küre Aşıköy Yaraltı bakır İşletmesinde uygulanan Dolgulu Oda Yönteminde Oda ve Topukların ... 01/12/2008 - 02/12/2008
  10  Madencilikte Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları... 25/02/2008 - 27/02/2008
  11  Marble Processing Plant Design (MPPD) with the Aid of the Computer Programme... 14/06/2005 - 15/06/2005
  12  Improvement of Coal Quality Fed to Power Plant by using Selective Excavation Method at Seyitömer Co... 01/09/2004 - 03/09/2004
  13  Reserve and Ultimate Pit Limit Design Analysis of Caldagi Nickel Deposit, Turkey... 25/02/2002 - 27/02/2002
  14  Co-Kriging and its Effect on the Estimation Quality... 10/02/2001 - 12/02/2001
  15  A COMPUTER PROGRAM FOR OPEN PIT MINE EQUIPMENT SELECTION:TRUCKMAC... 06/11/2000 - 09/11/2000
  16  Mine Monitoring System Application in Soma-Eynez Coal Mine... 14/06/2000 - 17/06/2000
  17  Kırmataş Üretim Yöntemlerinin Ekonomik Analizi... 14/10/1999 - 15/10/1999
  18  Ege Bölgesinde Karayolu Yapımında Agrega Kullanımı ve Maliyet Analizi... 08/03/1999 - 14/03/1999
  19  Effects of Optimization Direction in Determination of Open-Pit Mine Limits by Learchs-Grossmann Algo... 08/06/1998 - 13/06/1998
  20  Geostatistical Estimation of the Thicness, Ash Content and Calorific Value of Tekirdağ-Saray Coal r... 02/06/1998 - 06/06/1998
  21  Deniz Tuzlalarının Türkiye Tuz Potansiyelindeki Yeri... 16/10/1997 - 17/10/1997
  22  Coal Fired Power Plants in Turkey and Their Effects on the Environments... 29/07/1996 - 31/07/1996
  23  Kriging Yöntemi ile Kömür Kül ve Kükürt İçeriklerinin Tahmini... 01/03/1996 -
  24  Tahmin Varyansı Yardımıyla Sondaj Stratejisinin Belirlenmesi... 01/03/1996 -
  25  Jeoistatistiksel Kömür Rezerv Tahminine Blok Boyutunun ve Kriging Yarıçapının Etkisi... 28/09/1995 - 29/09/1995
  26  Optimum Nihai Açık İşletme Sınırlarını Bulan Optimizasyon Tekniklerinin Karşılaştırılma... 01/06/1995 -
  27  A Computer program for the selection of open pit mining equipment and economical evaluation of open ... 18/10/1994 - 20/10/1994
  28  The Relationship Between the Deposit Geometry and The Errors of Estimations in Massive Copper Depo... 10/09/1994 - 14/09/1994
  29  Sınır Tenörünün Ekonomik Bakır Miktarı Tahmin Hatasına Etkisi... 01/05/1993 -
  30  Kriging Yarıçapının Önemi ve Rezerv Tahminine Etkisi: Örnek bir Uygulama... 04/05/1992 - 08/05/1992
  31  Masif Bakır Yataklarında Numune Aralığının Rezerv Tahmin Hatalarına Etkisi... 01/05/1991 -
  32  Açık Ocak Nihai Sınırlarının Bilgisayar Destekli Tasarımı ve Batı Kef Krom Yatağına Uyg... 01/04/1989 -
  33  Ampirik Metan Adsorpsiyon Eşitliklerinin Deneysel Sonuçlarla Karşılaştırılması... 01/05/1987 -
  34  Zonguldak Kömürlerinin Açığa Çıkabilen Metan İçerikleri... 01/05/1984 -
 • NO AD YIL
  1  Yeraltı Havalandırması...  2012
  2  Açık İşletme Tekniği...  2006
  3  Madenlerde Havalandırma(Geliştirilmiş üçüncü baskı)...  2006
  4  Madenlerde havalandırma(Geliştirilmiş ikinci baskı)...  1999
  5  Madenlerde Havalandırma...  1995
 • NO AD TARIH
  1  BKİ Batı Kömür İşletmeleri A.Ş.'ne verilecek proje hizmeti protokolü...  7/2020 - /
  2  Ovacık Yeraltı İşletmesi Teknik Değerlendirme Raporu...  6/2014 - 1/2015
  3  TKİ GELİ İşletmesi Yatağan Taşkesik Bölgesi İR-7200 Ruhsat Nolu Kömür Sahası Yeraltı İşletme AR-GE Projesi...  10/2010 - 6/2013
  4  TKİ-GLİ Müessesesi Ömerler Yeraltı Ocağı Tavan Kontrolü- Tahkimat Tasarımı Ve Ocak Yangınları Ar-Ge Projesi...  8/2010 - 2/2012
  5  TKİ-GELİ Müessesesi Yatağan Turgut Bölgesi İR.3303-AR.20058130 Ruhsat Nolu Kömür Sahası Yeraltı İşletme Ar-Ge Projesi...  2/2010 - 2/2011
  6  Sabuncular Madencilik San. Ve Tic. Aş.?Ye Ait İR-28649 Sayılı Ruhsat Sahası Feldspat Rezerv Hesaplaması...  5/2009 - 6/2009
  7  İzmir İli Bornova İlçesi Işıkkent Bölgesinde Bulunan Eski Kalker Ocaklarının Rehabilitasyonu Projesi...  8/2008 - 9/2008
  8  Batıçim ve İksaş'a Ait Kırma Eleme Tesislerinin Yerleşim Planları ve Maden Ruhsatlı Kalker Ocaklarının Üretim Planlarının Hazırlanması...  3/2007 - 7/2007
  9  Bornova İlçesi Belkahve Mevkiinde Bulunan İşletmelere Ait Kırma-Eleme Tesislerinin Yerleşim Planları ve Maden Ruhsatlı Kalker Ocaklarının Üretim Planlarının Hazırlanması...  2/2007 - 6/2007
  10  İzmir İli Bornova Belkahve Mevkiinde Bulunan Kalker Ocaklarının Rehabilitasyon ve Rekreasyonu Projesi...  2/2007 - 5/2007
  11  MUĞLA YÖRESİNDE İŞLETİLEN DOĞAL TAŞ POTANSİYELİNİN VE OCAKLARIN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK ANALİZ EDİLMESİ...  12/2007 - 7/2010
  12  Aşıköy yeraltı işletmesinde uygulanan dolgulu oda yönteminde oda ve topukların duraylılığının incelenmesi...  1/2007 - 7/2007
  13  Etibakır A.Ş. Aşıköy yeraltı bakır işletmesi ikinci etap (792m-605m kotu arasındaki cevher rezervi için) yeraltı projesinin teknik açıdan değerlendirilmesi...  1/2007 - 7/2007
  14  Koza Altın İşletmeleri, Ovacık Altın İşletmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları İle İş Güvenliği Uzmanlığı Mühendislik Hizmetleri...  3/2006 - 3/2007
  15  Buruyar Madencilik Limited Şti. Tarafından İşletilmekte Olan Yeraltı Kömür İşletmesinin Teknik Değerlendirilmesi Ve Ekonomik Olarak İşletilebilirlik Koşullarının Araştırılması Projesi...  1/2006 - 4/2006
  16  Uyar Madencilik Limited Şti.ne Ait Darkale Yeraltı Kömür İşletmesinin Teknik Değerlendirilmesi Ve Ekonomik Olarak İşletilebilirlik Koşullarının Araştırılması Projesi...  10/2004 - 12/2004
  17  İzmir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık İşletmeler Müdürlüğü Uzundere Kompost Fabrikası Katı Atık Döküm Sahasında Metan ve Diğer Gazların Varlığının Araştırılması Projesi...  5/2000 - 7/2000
  18  Bemaş Tarafından Işıkkent Mevkiinde İşletilen Kalker Ocağında Yapılan Madencilik Faaliyetleri ve Bunların Çevresel Etkilerinin İncelenmesi...  2/1998 - 3/1998
  19  ÇİMETNTAŞ TÜRK A.Ş. Tarafından Işıkkent Mevkiinde İşletilen Kalker Ocağında Yapılan Madencilik Faaliyetleri ve Bunların Çevresel Etkilerinin İncelenmesi...  2/1998 - 3/1998
  20  Bentaş Tarafından Işıkkent Mevkiinde İşletilen Kalker Ocağında Yapılan Madencilik Faaliyetleri ve Bunların Çevresel Etkilerinin İncelenmesi...  12/1997 - 2/1998
 • NO AD YIL
  1  Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  1994
  2  Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  1994
  3  Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2003
  4  Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2004
  5  mehmet kemal Dedeman Araştırma ve Geliştirme Proje Yarışması İkincilik Ödülü...  2010
  6  Mehmet Kemal Dedeman Araştırma ve geliştirme Proje Yarışması Birincilik Ödülü...  2012
 • NO Görev
  1 Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili, Eylül 2015- Aralık 2015
  2 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Eylül 2015- Aralık 2015
  3 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2015- Aralık 2015
  4 Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Eylül 2014- Eylül 2016
  5 Mühendislik Fakültesi Dekanı, Eylül 2012- Eylül 2015
  6 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Eylül 2012- Eylül 2015
  7 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2012- Eylül 2015
  8 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2012- Eylül 2015
  9 Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Temmuz 2012- Temmuz 2012
  10 Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili, Mayıs 2012- Eylül 2012
  11 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Mayıs 2012- Eylül 2012
  12 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Mayıs 2012- Eylül 2012
  13 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2012- Ocak 2015
  14 Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2010- Ekim 2010
  15 DEÜ Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2010- Nisan 2013
  16 Mühendislik Fakültesi Dekanı, Mayıs 2009- Mayıs 2012
  17 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Mayıs 2009- Mayıs 2012
  18 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Mayıs 2009- Mayıs 2012
  19 Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili, Nisan 2009- Mayıs 2009
  20 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Kasım 2008- Nisan 2009
  21 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, Aralık 2005- Aralık 2008
  22 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Aralık 2005- Aralık 2008
  23 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Eylül 2005- Eylül 2008
  24 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Şubat 2004- Aralık 2005
  25 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2003- Aralık 2005
  26 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ekim 2000- Kasım 2002
  27 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 1999- Ekim 2000
  28 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 1999- Ekim 2000
  29 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 1997- Ekim 1999
  30 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 1996- Ekim 1997