Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ RÜKSAN ÇEHRELİ (Emeklilik Tarihi : 25/01/2021 ) ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ PREVANTİF ONKOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik  1979
  Yüksek Lisans  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik  1982
  Doktora  Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Pediatrik Temel Bilimler Anabilim Dalı Nütrisyon ve Metabolizma Bilim Dalı  1989
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  1999
 • NO AD YIL
  1  Clinical effectiveness of adding probiotics to a low FODMAP diet: Randomized double-blind placebo-co...  2021
  2  Kadınların Meme Kanseri Bilgisinin Beslenme Durumu ve Yaşam Biçimlerine Olan Etkisinin Risk Analizi ...  2019
  3  Evaluation of sarcopenia, sarcopenic obesity, and phase angle in geriatric gastrointestinal cancer p...  2019
  4  Can Inflammatory and Nutritional Serum Markers Predict Chemotherapy Outcomes and Survival in Advance...  2019
  5  The effect of chemotherapy on nutritional status and weakness in geriatric gastrointestinal system c...  2018
  6  Moleculer nutritional immunology and cancer...  2018
  7  Effects of Glutamine and Omega-3 Fatty Acids on Erythrocyte Deformability and Oxidative Damage in Ra...  2015
  8  Zinc Supplementation Induces Apotosis and Enhances Antitumor Efficacy of Docetaxel in Non-Small-Cell...  2015
  9  Perspectives and practical applications of medical oncologists on defensive medicine (SYSIPHUS study...  2015
  10  Gluten enteropatisi diyet tedavi ve izlemi...  2015
  11  The Perspective of Non-oncologist Physicians on Patients with Metastatic Cancer and Palliative Care ...  2015
  12  Determination of Knowledge and Behavior of Women Working at a Hospital on Breast Cancer Early Detect...  2015
  13  Mast cell leukemia associated with undefined morphology and chronic basophilic leukemia....  2014
  14  A New Paraneoplastic Syndrome in Chronic Basophilic Leukemia...  2013
  15  The Efficiency of Anthropometric Indices and Body Fat on Estimating Impaired Serum Lipids in Turkish...  2013
  16  Effect of Group Therapy on Psychological Symptoms and Quality of Life in Turkish Patients with Breas...  2012
  17  Kadınların kanser konusunda bilgi ve tutumları ile erken tanı yöntemlerine yönelik davranışları...  2011
  18  A palliative care initiative in Dokuz Eylul University Hospital...  2011
  19  Üniversite öğrencilerinin sağlıkla ilgili alışkanlıklar ve kanser konusundaki bilgi ve tutumları...  2010
  20  The effects of parenteral glutamine on intestinal adaptation in a rat model of short bowel syndrome...  2010
  21  Chemopreventive efficacies of rosiglitazone, fenretinide and their combination against rat mammary c...  2009
  22  Effects of selenium supplementation on antioxidant defense and glucose homeostasis in experimental d...  2007
  23  moleküler beslenme ve kanser...  2006
  24  Does antioxidant supplementation alter the effects of acute exercise on erythrocyte aggregation, def...  2005
  25  Toxicity induced by the chemical carcinogen 7,12 dimethyl benz(A)anthracene and the protective effec...  2005
  26  İleri evre kanserde tedaviye yanıt ve prognozun değerlendirilmesi...  2005
  27  N.Karadeniz. S. Kavukçu .R. Çehreli .Relationship between the child nutrition and socioeconomical st...  2001
  28  Relationship between the child nutrition and socioeconomical status of the families living in an ove...  2001
  29  Kanser Anoreksi-Kaşeksi Sendromu ....  2001
 • NO AD TARİH
  1  HOW ADDİNG PROBİOTİCS TO FODMAP DİET EFFECTS SYMPTOMS OF IRR İTABLE BOWEL SYNDROME: RANDOMİZED... 21/10/2019 - 24/10/2019
  2  Çocukluk Çağı İşitme ve Konuşma Bozukluklarının Toplumsal Yansımasına Multidisipliner Yak... 30/11/2018 - 01/12/2018
  3  Sarcopenia, sarcopenic obesity and phase angle in geriatric patients with GIS cancer... 23/01/2018 - 25/01/2018
  4  Gis kanserli geriatrik hastalarda sarkopeni, sarkopenik obezite ve faz açısı... 05/10/2017 - 07/10/2017
  5  Selenium pre-treatment increases the efficacy of standard chemotherapy regimens in lung cancer... 03/09/2016 - 08/09/2016
  6  Correlation between mını nutritional assesment and hand grip strength in geriatric patients with g... 05/09/2015 - 08/09/2015
  7  "Rheum Ribes" ekstresinin meme neoplastik transformasyonuna karşı kemoprevantif potansiyeli:3 boyu... 22/05/2015 - 26/05/2015
  8  The chemoprevetive potential of the "rheum extract" against the brest neoplastic transformation: 3 ... 18/05/2015 - 19/05/2015
  9  Zinc supplementation exhibits anti-tumor efficacy and enhances docetaxel induced cytotoxicity in lun... 18/05/2015 - 19/05/2015
  10  Tıbbi onkoloji alanında çalışan hekimlerin defansif tıp uygulamalarına bakış açılarının... 22/04/2015 - 26/04/2015
  11  Kanser Hastalarının Serum Çinko, Folik Asit, D ve B12 Vitamin Düzeylerinin Değerlendirilmesi... 19/03/2014 - 23/03/2014
  12  Androjen reseptörü negatif prostat kanseri hücre hatlarında standart tedaviye çinko ilavesinin ... 03/09/2013 - 06/09/2013
  13  Bir Hastanede Çalışan Kadınların Meme Kanseri Konusunda Bilgi ve Tutumları ile Erken Tanı Yö... 19/04/2013 - 23/04/2013
  14  KANSER HASTALARININ SERUM ÇİNKO, FOLİK ASİT, D VE B12 VİTAMİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİL... 19/04/2013 - 23/04/2013
  15  Akciğer Kanseri Hücre Hatlarında Standart Tedavi ile Selenyum ve Glutamin Verilmesinin Apoptotik ... 19/04/2013 - 23/04/2013
  16  Ağır malnütrisyon,kronik intestinal pseudoobstrüksiyonla seyreden primer mitokondriyal nörogast... 27/03/2013 - 31/03/2013
  17  Tıp Fakültesi öğrencilerinin beslenme ve kanser ilişkisi konusundaki bilgi düzeyinin değerlen... 28/09/2012 - 28/09/2012
  18  Küçük Hücreli dışı akciğer kanseri hücre hatlarında dosetaksel tedavisine çinko ve seleny... 25/09/2012 - 28/09/2015
  19  Contribution of Glutamine and Selenium to Standart Therapy of Androgen Negative Prostate Cancer.... 09/09/2012 - 11/09/2012
  20  Anticancer effects of docetaxel in combination with glutamine and selenium on non-small-cell lung ca... 09/09/2012 - 11/09/2012
  21  Contribution of Zinc and Selenium Supplementation to Standart Therapy of Androgen Negative Prostate ... 09/09/2012 - 11/09/2012
  22  Synergistic effects of docetaxel and zinc on non-small cell lung cancer cell lines... 09/09/2012 - 11/09/2012
  23  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hücre Hatlarında Dosetaksel Ve Çinkonun Sinerjistik Et... 11/04/2012 - 15/04/2012
  24  Çinkonun prostat kanseri hücrelerinde anti-kanser etkinliği... 21/03/2012 - 25/03/2015
  25  Dosetaksel, Glutamin Ve Selenyum Kombinasyonunun Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hücre H... 21/03/2012 - 25/03/2012
  26  Androjen reseptörü negatif prostat kanserinde glutamin ve selenyumun standart tedaviye katkıları... 21/03/2012 - 25/03/2012
  27  ÇİNKONUN PROSTAT KANSERİ HÜCRELERİNDE ANTİ-KANSER ETKİNLİĞİ... 08/12/2011 - 11/12/2011
  28  ANDROJEN RESEPTÖRÜ NEGATİF PROSTAT KANSERİNDE GLUTAMİN VE SELENYUMUN STANDART TEDAVİYE KATKILA... 08/12/2011 - 11/12/2011
  29  The effect of glutamine on myelosupression and weight gain in rats receiving chemotherapy... 19/10/2011 - 23/10/2011
  30  PATIENTS WHO TAKE ERADICATION FOR HELICOBACTER PYLORI IN MEDITERRANEAN AREA Simsek I.; Cehreli R.;... 11/09/2011 - 13/09/2011
  31  Ayaktan Kemoterapi Alan Hastalarda Semptom Sıklığı... 20/04/2011 - 24/04/2011
  32  Kadınların Kanser Konusunda Bilgi ve Tutumları ile Erken Tanı Yöntemlerine Yönelik Davranışl... 20/04/2011 - 24/04/2011
  33  Meme Kanseri Hastalarında Grup Terapisinin Sonuçları... 20/04/2011 - 24/04/2011
  34  Bel boy oranı kardiyo-metabolik riskleri belirlemede daha başarılı bir ölçütmüdür... 18/10/2010 - 22/10/2010
  35  Alışkanlıklar ve kanser konusunda farkındalık çalışması... 24/09/2010 - 24/09/2010
  36  fare memesi organ kültürü.ilk denemeler... 10/12/2009 - 12/12/2009
  37  Fare Memesi Organ Kültürü: İlk deneyimler... 10/12/2009 - 12/12/2009
  38  Performance of anthropometric measurments and percentage body fat in predicting elevated serum lipid... 26/08/2009 - 29/08/2009
  39  Menopause increases obesity and serum lipids in women... 26/08/2009 - 29/08/2009
  40  Otuz yaş ve üstü erişkinlerde beden yağ yüzdesi ve antropometrik ölçümlerin kan yağlarıyl... 19/06/2009 - 20/06/2009
  41  Talasemi majorlu hastalarda taurinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisinin araştırılması... 01/05/2009 - 05/05/2009
  42  Talasemi majorlu hastalarda taurinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisinin araştırılması... 08/10/2008 - 11/10/2008
  43  The effects of parenteral glutamine administration on intestinal adaptation and anastomotic healing ... 23/05/2007 - 26/05/2007
  44  Effects of enteral B-glucan in a rat model of short bowel on intestinal adaptation and anastomotic h... 23/05/2007 - 26/05/2007
  45  effects of selenium supplementation on antoxidant defense and glucose homeostasis in experimential d... 12/10/2006 - 13/10/2006
  46  Effects Of Selenium Supplementation On Antioxidant Defense And Glucose Homeostasis In Experimental D... 12/10/2006 - 13/10/2006
  47  Serum levels of inflamatuar cytokine and acute phase reactans,hematological parameters,bioelectiric ... 29/09/2006 - 03/10/2006
  48  Metastatik Meme Kanserli Hastalarda İnflamatuar Sitokin, Akut Faz Reaktanlar, Hematolojik Parametre... 06/09/2006 - 10/09/2006
  49  chemopreventive efficiacy of synthetic retinoid(fenretinide) and PPAR-gamma ligand combination in th... 24/06/2006 - 29/06/2006
  50  İzmir'de yaşayan bireylerin nereli oldukları ile beslenme alışkanlıklarının incelenmesi... 12/04/2006 - 15/04/2006
  51  Enteral B-Glukan ın ratlarda oluşturulan deneysel kısa barsak modelinde intestinal adaptasyon ve ... 18/11/2005 - 20/11/2005
  52  Antioksidan diyet, sıçanlarda akut egzersizin eritrosit membran dinamiği üzerindeki etkilerini d... 27/09/2005 - 30/09/2005
  53  İleri evre kanserlerde IL-6, IL-6R, CRP, prealbumin, BEE ve beslenme durumunun tedaviye yanıt ve p... 20/04/2005 - 24/04/2005
  54  Sıçanlarda oluşturulan kısa barsak sendromunda parenteral glutaminin intestinal adaptasyon üzer... 06/10/2004 - 10/10/2004
  55  SELENYUM SÜPLEMENTASYONUNUN DENEYSEL MEME KANSERİ MODELİNE KARSİNOJEN TOKSİSİTESİ VE KARSİNO... 06/10/2004 - 10/10/2004
  56  Glutaminin deneysel kısa barsak sendromunda intestinal adaptasyona etkisi... 26/05/2004 - 30/05/2004
  57  PPAR-y LİGANDI(rosiglitazon) VE SENTETİK RETİNOİD (FENRETİNİD)İLE DENEYSEL MEME KANSERİ PREV... 16/04/2004 - 18/04/2004
  58  PPAR-y LİGANDI(rosiglitazon) VE SENTETİK RETİNOİD (FENRETİNİD)İLE DENEYSEL MEME KANSERİ PREV... 06/04/2004 - 07/04/2004
  59  Fenretinid, tiazolidindion kombinasyonunun sprague-dawley ratlarda Dimetil benz antrasen (DMBA) uyar... 16/10/2003 - 19/10/2003
  60  SELENYUM WİSTAR RATLARDA DİMETİL-BENZ-ANTRASEN (DMBA)UYARIMLI DENEYSEL MEME KANSERİNDE KEMOPREVA... 16/10/2003 - 19/10/2003
  61  Chemoprevention of DMBA-induced mammary carcinogenesis in wistar rats by selenium... 14/10/2003 - 16/10/2003
  62  DİMETİLBENZANTRASEN İLE İNDÜKLENMİŞ DENEYSEL MEME KANSERİ MODELİNE SİSTEMİK HİSTOPATOLOJ... 01/05/2003 - 01/05/2003
  63  TEK DOZ KARSİNOJEN GAVAJI İLE UTERİN LEIOMYOSARKOM GELİŞİMİ (OLGU SUNUMU)... 23/04/2003 - 27/04/2003
  64  WİSTAR RATTA 7,12 DIMETHYL BENZATHRACENE(DMBA) İLE LENFOMA GELİŞİMİ(OLGU SUNUMU)... 23/04/2003 - 27/04/2003
  65  Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimlerimiz.... 11/12/2002 - 15/12/2002
  66  The Effect of İmmun ?Nutrition therapy on the probable oxidative damage on RBCS in experimental inf... 20/09/2000 - 22/09/2000
  67  The Effect of immune nutrition therapy in rats with indomethacin induced enterocolitis.... 05/05/2000 - 07/05/2000
  68  Is cellulose an alternative treatment for hypercholesterolemia related oxidant stress that may distu... 18/07/1999 - 22/07/1999
  69  Otolog Stemcell Uygulanan Hastalara Glutamin Omega-3 ve Antioksidanları İçeren Beslenme Desteğin... 19/11/1998 - 21/11/1998
  70  Relation of the child nutrition to socioeconomical status of the families living in a developing cou... 09/08/1998 - 14/08/1998
  71  Hiperkolesterolemik sıçanlardaki gastrointestinal motilite değişikliklerine nohut ve Konjak Gluk... 25/09/1995 - 30/09/1995
 • NO AD YIL
  1  AKDENİZ USULÜ BESLENME...  2009
  2  Onkolojide Sistemik Tedavi Uygulamaları ve Siz...  2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  D Vitamini ve Kanser D Vitamini...  2019
  2  Meme ve Diyet Meme kanseri sağlığı,estetiği Kitabı...  2018
  3  1- Spesifik Nütrientlerin Karsinogenez oluşumundaki Rolü , 2- Türkiyede kanser ve beslenme ilişkisi, 45-59 , 77-90 Kanserden korunmada Gıdalar ve Beslenme...  2016
  4  Kemoterapi ve Radyoterapi Alan Hastalarda Diyet Tedavi İzlemi Temel Beslenme ve Diyetetik...  2015
  5  Zeytinyağı ve kanser Zeytinyağı ve Sağlık...  2015
  6  Hiv ve kanser Enteral ve Parenteral Nütrisyon...  2014
  7  Kanser ve akdeniz usulu beslenme Akdeniz Usulü Beslenme...  2009
  8  Klinik Nütrisyon Temel Kavramlar , Kanser ve Beslenme Klinik Nütrisyon Temel Kavramlar...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Kadınlarda meme kanseri risk düzeyleri, bilgi ve davranışlarının belirlenmesi, meme kanseri farkındalığı ve korunma yolları eğitimi etkinliğinin değerlendirilmesi...  1/2010 - 1/2012
  2  Kadınlarda meme kanseri risk düzeyleri, bilgi ve davranışlarının belirlenmesi, meme kanseri farkındalığı ve korunma yolları eğitimi etkinliğinin değerlendirilmesi...  1/2009 - 1/2010
  3  Talasemi majörlü hastalarda taurinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisinin araştırılması...  6/2006 - 2/2008
  4  Kemoterapi uygulanan ratlarda glutamin ve granülosit koloni stimülan faktör uygulamalarinin miyelosupresyon ve nötrofil engraftmani üzerindeki etkilerinin karşilaştirilmasi...  12/2006 - 12/2006
  5  exvivo kanser modelinde juglans regia ve figus carianın preventif etkinliğinin araştırılması...  4/2006 - 4/2008
  6  Sıçanlarda oluşturulan kısa barsak sendromunda parenteral glutaminin intestinal adaptasyon üzereine etkisi...  6/2005 - 4/2006
  7  Sıçanlarda oluşturulan kısa barsak sendromunda beta-glukanın intestinal adaptasyon üzerine etkisi...  1/2005 - 6/2006
  8  İZMİR BÖLGESİNDE KOLOREKTAL KANSER ÜZERİNE BESLENME ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ: TOPLUM-TABANLI BİR OLGU KONTROL ÇALIŞMASI...  1/2004 - 1/2004
  9  Deneysel meme kanseri modelinde Selenomethionein formunun kemoprevantif etkileri ( 2002- proje yürütücüsü...  4/2003 - 1/2005
 • NO AD YIL
  1  N.Karadeniz. S. Kavukçu, R. Çehreli . Büyük Şehirde Yaşayan Ailelerin Sosyo-Ekonomik Yapılar...  1997
  2  H.Ören, R.Çehreli,H.Kocdor,S.Yılmaz,M.Türker,Ç.Dorak,M.Kır,I.Yaprak,G.İrken. Talesemi Majörl...  2009
  3  R.Çehreli, H.Özsan, F.Demirkan, U.Yılmaz,M Alakavuklar; Otolog Stemcell Uygulanan Hastalara Glut...  1997
  4   H.Koçdor,R.Çehreli,B.Sis,O.Yılmaz,T.Canda,M.A.Koçdor,B.Demirkan,M.Alakavuklar, Ö.Harmancıoğl...  2003
  5  H.Koçdor,M.A.Koçdor,T.CandaR.Çehreli,D.Gürel,O.Yılmaz,B.Demirkan,R.A.Cooper,M.Alakavuklar: Fen...  2003
  6  H.Koçdor,R.Çehreli,B.Sis,O.Yılmaz,T.Canda,M.A.Koçdor,B.Demirkan,M.Alakavuklar, Ö.Harmancıoğlu...  2004
  7  M.Çölbay. B.Demirkan, R.Çehreli . ?İleri evre kanserlerde IL-6 CRP, Prealbumin, BEE ve beslenme ...  2005
  8  Bilimsel araştırma Poster Bildiri birincilik ödülü R Çeherli,H.Koçdor,h:Ateş,H.Özsan,İ.Öz...  2014
  9  Prof Dr Dinçer Fırat En İyi Araştırmacı Ödülü...  2016
  10  XXIV Ulusal Biyokimya Kongresi...  2012
 • NO Görev
  1 Karın Zarı ve Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2021- Şubat 2022
  2 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi, Mayıs 2020- Mayıs 2023
  3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2019- Ağustos 2019
  4 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Şubat 2019- Ağustos 2019
  5 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Şubat 2019- Ağustos 2019
  6 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mayıs 2018- Kasım 2018
  7 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mayıs 2018- Kasım 2018
  8 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Mayıs 2018- Kasım 2018
  9 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Ekim 2017- Ekim 2020
  10 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2016- Ekim 2019
  11 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2016- Ekim 2016
  12 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015