En

PROF.DR. HASAN CAN CİMİLLİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1981
  Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı  1986
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD  1996
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
 • NO AD YIL
  1  Denial and Depression in Patients with Digestive System Cancer...  2019
  2  Quality of life and psychiatric disorders before and one year after liver transplantation...  2018
  3  Türkiye'de Psikiyatrik Epidemiyoloji: Yakın Zamanli Araştırmalarda Temel Bulgular ve Gelecek için Ön...  2014
  4  Glokom Hastalığı ve Yaşa Bağlı Makula Dejeneransının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri...  2014
  5  Travma Mağdurlarında Ruhsal Travma Bulguları...  2013
  6  Psikiyatride kültürel formülasyon...  2012
  7  Önsöz (Bedensel Hastalıklarda Psikiyatrik Tanı ve Tedavi)...  2012
  8  A palliative care initiative in Dokuz Eylul University Hospital...  2011
  9  Konsültasyon liyezon psikiyatrisi uygulamaları ve farmakoterapi tercihlerinde değişim...  2007
  10  Parkinson Hastalığı'nda depresyon sıklığı ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler...  2007
  11  Diyabet hastalarında depresyon ve öfke yönetiminin leptin düzeyleri ve glisemik kontrol ile ilişkisi...  2007
  12  Kardiyovasküler cerrahi sonrasında serum S-100B protein, NSE ve nitrik oksit düzeyleri ile bilişsel ...  2007
  13  Mizaç ve Karakter Envanteri'nin Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği...  2005
  14  Deliryum tedavisinde yeni bir yaklaşım atipik antipsikotikler...  2005
  15  Psikiyatri konsültasyonlarında deliryum...  2003
  16  Tükenme Sendromu ve Acil Servis Hekimleri...  2002
  17  HIV enfeksiyonu ve AIDS'in psikiyatrik yönleri...  2001
  18  Reevaluation of Serum Cortisol in Conversion Disorder With Seizure(Pseudoseizure)...  2000
  19  PANİK BOZUKLUĞUNDA ATAKLARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ: Q YÖNTEMİ İLE BİR ÇALIŞMA...  1998
  20  Is conversion disorder biologically related with depression?: a DST study....  1996
  21  KONVERSİYON BOZUKLUKLARINDA DEKSAMETAZON SUPRESYON TESTİ...  1995
 • NO AD TARİH
  1  Tıpta İnsan Bilimleri Özel Çalışma Modülü... 09/05/2018 - 12/05/2018
  2  Denial and Depression in Digestive System Cancer Patients... 04/04/2018 - 07/04/2018
  3  Bir üniversite hastanesinde tıpta uzmanlık öğrencilerinin deliryum bilgi düzeyinin ve tutumunu... 09/10/2012 - 13/10/2012
  4  Aripiprazol'e bağlı geç diskinezi... 11/04/2012 - 14/04/2012
  5  Elektrokonvulsif tedavide (EKT)propofol ile propofol- remifentanil kombinasyonlarının nöbet süre... 26/10/2011 - 30/10/2011
  6  Bakımverenin yapay bozukluğu olgusu... 26/10/2011 - 30/10/2011
  7  Palyatif bakım... 18/10/2011 - 18/10/2011
  8  Uzman olduktan sonra psikiyatri-Üniversitede çalışmak... 28/05/2011 - 28/05/2011
  9  Psikiyatrik belirtilerle başlayan Sistemik Lupus Eritematosus olgusu... 12/04/2011 - 16/04/2011
  10  Kanserde psikososyal destek... 18/03/2011 - 18/03/2011
  11  Effects of physical trauma and sexual assault on adult mental health... 14/10/2009 - 18/10/2009
  12  Bir üniversite hastanesi kliniğinde yatan geriatrik hastaların dökümü... 15/04/2009 - 18/04/2009
  13  Yaşa bağlı makula dejeneresansı ve glokom hastalığının yaşam kalitesi üzerine etkileri... 19/11/2008 - 23/11/2008
  14  Kompulsif Spor Davranışı ve Oluşan Ciddi Sağlık Sorunlarına Bir Örnek: Bir Konjestif Kalp Ye... 14/10/2008 - 19/10/2008
  15  Alexthymia and emotional intelligence in patient s with panic disorder , generalized anxiety disorde... 25/06/2008 - 28/06/2008
  16  Panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu,major depresyon hastalarında emosyonel zekâ ve alek... 23/10/2007 - 27/10/2007
  17  Emosyonel zeka ölçeği gözden geçirilmiş formu: psikiyatri poliklinik hastalarının değerlend... 25/04/2007 - 28/04/2007
  18  Esansiyel tremorda depresyon sıklığı ve yaşam kalitesi... 25/04/2007 - 28/04/2007
  19  Tıp fakültesi öğrencilerinde sosyal anksiyete ve kan-enjeksiyon-yaralanma fobisi... 25/04/2007 - 28/04/2007
  20  Parkinson hastalığında depresyon ve yaşam kalitesi... 01/11/2006 - 05/11/2006
  21  Bir üniversite hastanesi konsültasyon liyezon psikiyatrisi uygulamalarında değişim1998-2005... 01/11/2006 - 05/11/2006
  22  Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda leptinin öfke ve psikolojik değişkenlerle ilişki... 27/05/2006 - 30/05/2006
  23  Depresyon Ölçeği Puanlarının Belirlenmesi.... 22/09/2005 - 25/09/2005
  24  Determination of Depression Scale Scores of Patients Admitting to an Academic Emergency Department w... 02/09/2005 - 05/09/2005
  25  Bir genel hastanede psikiyatri konsültasyonlarında depresyon görülme oranı... 28/09/2004 - 03/10/2004
  26  Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda öfkenin metabolik ve psikolojik değişkenlerle ilişkisi... 05/09/2004 - 09/09/2004
  27  Impaired Reward Dependence Dimension on TPQ in Remitted Depression but not in Euthymic Bipolar Pati... 01/03/2004 - 04/03/2004
  28  Characteristics of Temperament in Conversion Disorder: Similarities and Differences with Depression... 09/02/2004 - 13/02/2004
  29  Konversiyon Bozukluğunda Temperement Özellikleri... 14/10/2003 - 19/10/2003
  30  Psikiyatri konsültasyonlarında deliryum... 01/04/2003 - 07/04/2003
  31  Burnout syndrome in the emergency room physicians... 03/06/2002 - 08/06/2002
  32  Dibe Vurmak-Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III, Modül 8... 02/10/2001 - 06/10/2001
  33  ECT in bipolar disorder... 02/04/1998 - 05/04/1998
  34  Pratisyen hekimlere depresyonla ilgili eğitim programı... 10/12/1997 - 14/12/1997
  35  Somatoform Otonomik İşlev Bozukluğu ve Distimi Komorbiditesi Gösteren Dirençli bir Olguda Antid... 10/12/1997 - 14/12/1997
  36  An open-label study of the clinical efficacy of tianeptine for depression: one center results of a m... 13/09/1997 - 17/09/1997
  37  Alkol kullanım bozukluğu belirleme testi ile alkol kullanım bozukluğu yaygınlığının araşt... 09/09/1994 - 14/09/1994
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Deliryum Psikiyatri Temel Kitabı...  2007
 • NO Görev
  1 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Haziran 2018-Devam ediyor
  2 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ekim 2016- Kasım 2018
  3 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2016- Ekim 2019
  4 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili, Haziran 2016- Ekim 2016
  5 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015
  6 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2012- Mart 2015
  7 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2008- Ağustos 2011
  8 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2007- Mart 2010