Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. HASAN CAN CİMİLLİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1981
  Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı  1986
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD  1996
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
 • NO AD YIL
  1  Gómez-López-Hernández syndrome: An adult case diagnosed after psychiatric symptoms...  2023
  2  Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi COVID-19 İzlem Merkezi: İşleyiş ve ön bulgular...  2021
  3  Effects of Propofol and Propofol-Remifentanil Combinations on Haemodynamics, Seizure Duration and Re...  2021
  4  Self-management training in chronic obstructive lung disease improves the quality of life...  2020
  5  Denial and Depression in Patients with Digestive System Cancer...  2019
  6  Quality of life and psychiatric disorders before and one year after liver transplantation...  2018
  7  Türkiye'de Psikiyatrik Epidemiyoloji: Yakın Zamanli Araştırmalarda Temel Bulgular ve Gelecek için Ön...  2014
  8  Glokom Hastalığı ve Yaşa Bağlı Makula Dejeneransının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri...  2014
  9  Travma Mağdurlarında Ruhsal Travma Bulguları...  2013
  10  Psikiyatride kültürel formülasyon...  2012
  11  Önsöz (Bedensel Hastalıklarda Psikiyatrik Tanı ve Tedavi)...  2012
  12  A palliative care initiative in Dokuz Eylul University Hospital...  2011
  13  Konsültasyon liyezon psikiyatrisi uygulamaları ve farmakoterapi tercihlerinde değişim...  2007
  14  Parkinson Hastalığı'nda depresyon sıklığı ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler...  2007
  15  Diyabet hastalarında depresyon ve öfke yönetiminin leptin düzeyleri ve glisemik kontrol ile ilişkisi...  2007
  16  Kardiyovasküler cerrahi sonrasında serum S-100B protein, NSE ve nitrik oksit düzeyleri ile bilişsel ...  2007
  17  Mizaç ve Karakter Envanteri'nin Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği...  2005
  18  Deliryum tedavisinde yeni bir yaklaşım atipik antipsikotikler...  2005
  19  Psikiyatri konsültasyonlarında deliryum...  2003
  20  Tükenme Sendromu ve Acil Servis Hekimleri...  2002
  21  HIV enfeksiyonu ve AIDS'in psikiyatrik yönleri...  2001
  22  Reevaluation of Serum Cortisol in Conversion Disorder With Seizure(Pseudoseizure)...  2000
  23  PANİK BOZUKLUĞUNDA ATAKLARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ: Q YÖNTEMİ İLE BİR ÇALIŞMA...  1998
  24  Is conversion disorder biologically related with depression?: a DST study....  1996
  25  KONVERSİYON BOZUKLUKLARINDA DEKSAMETAZON SUPRESYON TESTİ...  1995
 • NO AD TARİH
  1  A Case Report: Steroid-induced Catatonia during the Treatment of Primary Adrenal Insufficiency... 19/05/2022 - 22/05/2022
  2  Tıpta İnsan Bilimleri Özel Çalışma Modülü... 09/05/2018 - 12/05/2018
  3  Denial and Depression in Digestive System Cancer Patients... 04/04/2018 - 07/04/2018
  4  Bir üniversite hastanesinde tıpta uzmanlık öğrencilerinin deliryum bilgi düzeyinin ve tutumunu... 09/10/2012 - 13/10/2012
  5  Aripiprazol'e bağlı geç diskinezi... 11/04/2012 - 14/04/2012
  6  Elektrokonvulsif tedavide (EKT)propofol ile propofol- remifentanil kombinasyonlarının nöbet süre... 26/10/2011 - 30/10/2011
  7  Bakımverenin yapay bozukluğu olgusu... 26/10/2011 - 30/10/2011
  8  Palyatif bakım... 18/10/2011 - 18/10/2011
  9  Uzman olduktan sonra psikiyatri-Üniversitede çalışmak... 28/05/2011 - 28/05/2011
  10  Psikiyatrik belirtilerle başlayan Sistemik Lupus Eritematosus olgusu... 12/04/2011 - 16/04/2011
  11  Kanserde psikososyal destek... 18/03/2011 - 18/03/2011
  12  Effects of physical trauma and sexual assault on adult mental health... 14/10/2009 - 18/10/2009
  13  Bir üniversite hastanesi kliniğinde yatan geriatrik hastaların dökümü... 15/04/2009 - 18/04/2009
  14  Yaşa bağlı makula dejeneresansı ve glokom hastalığının yaşam kalitesi üzerine etkileri... 19/11/2008 - 23/11/2008
  15  Kompulsif Spor Davranışı ve Oluşan Ciddi Sağlık Sorunlarına Bir Örnek: Bir Konjestif Kalp Ye... 14/10/2008 - 19/10/2008
  16  Alexthymia and emotional intelligence in patient s with panic disorder , generalized anxiety disorde... 25/06/2008 - 28/06/2008
  17  Panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu,major depresyon hastalarında emosyonel zekâ ve alek... 23/10/2007 - 27/10/2007
  18  Emosyonel zeka ölçeği gözden geçirilmiş formu: psikiyatri poliklinik hastalarının değerlend... 25/04/2007 - 28/04/2007
  19  Esansiyel tremorda depresyon sıklığı ve yaşam kalitesi... 25/04/2007 - 28/04/2007
  20  Tıp fakültesi öğrencilerinde sosyal anksiyete ve kan-enjeksiyon-yaralanma fobisi... 25/04/2007 - 28/04/2007
  21  Parkinson hastalığında depresyon ve yaşam kalitesi... 01/11/2006 - 05/11/2006
  22  Bir üniversite hastanesi konsültasyon liyezon psikiyatrisi uygulamalarında değişim1998-2005... 01/11/2006 - 05/11/2006
  23  Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda leptinin öfke ve psikolojik değişkenlerle ilişki... 27/05/2006 - 30/05/2006
  24  Depresyon Ölçeği Puanlarının Belirlenmesi.... 22/09/2005 - 25/09/2005
  25  Determination of Depression Scale Scores of Patients Admitting to an Academic Emergency Department w... 02/09/2005 - 05/09/2005
  26  Bir genel hastanede psikiyatri konsültasyonlarında depresyon görülme oranı... 28/09/2004 - 03/10/2004
  27  Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda öfkenin metabolik ve psikolojik değişkenlerle ilişkisi... 05/09/2004 - 09/09/2004
  28  Impaired Reward Dependence Dimension on TPQ in Remitted Depression but not in Euthymic Bipolar Pati... 01/03/2004 - 04/03/2004
  29  Characteristics of Temperament in Conversion Disorder: Similarities and Differences with Depression... 09/02/2004 - 13/02/2004
  30  Konversiyon Bozukluğunda Temperement Özellikleri... 14/10/2003 - 19/10/2003
  31  Psikiyatri konsültasyonlarında deliryum... 01/04/2003 - 07/04/2003
  32  Burnout syndrome in the emergency room physicians... 03/06/2002 - 08/06/2002
  33  Dibe Vurmak-Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III, Modül 8... 02/10/2001 - 06/10/2001
  34  ECT in bipolar disorder... 02/04/1998 - 05/04/1998
  35  Pratisyen hekimlere depresyonla ilgili eğitim programı... 10/12/1997 - 14/12/1997
  36  Somatoform Otonomik İşlev Bozukluğu ve Distimi Komorbiditesi Gösteren Dirençli bir Olguda Antid... 10/12/1997 - 14/12/1997
  37  An open-label study of the clinical efficacy of tianeptine for depression: one center results of a m... 13/09/1997 - 17/09/1997
  38  Alkol kullanım bozukluğu belirleme testi ile alkol kullanım bozukluğu yaygınlığının araşt... 09/09/1994 - 14/09/1994
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Deliryum Psikiyatri Temel Kitabı...  2007
 • NO Görev
  1 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Temmuz 2021- Temmuz 2023
  2 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2021- Temmuz 2023
  3 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Haziran 2018- Haziran 2021
  4 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ekim 2016- Kasım 2018
  5 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2016- Ekim 2019
  6 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili, Haziran 2016- Ekim 2016
  7 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015
  8 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2012- Mart 2015
  9 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2008- Ağustos 2011
  10 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2007- Mart 2010