Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. SEVİL GÖNENÇ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI DAVRANIŞ FİZYOLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı  1995
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji  2000
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
 • NO AD YIL
  1  The effects of acute foot shock stress on empathy levels in rats...  2018
  2  The effects of acute foot shock stress on empathy levels in rats...  2018
  3  Anti-inflammatory and anti-apoptotic effect of Valproic acid and Doxycycline independent from Matrix...  2016
  4  The Effects of Oxytocin on Cognitive Defect Caused by Chronic Restraint Stress Applied to Adolescent...  2015
  5  Maternal treadmill exercise during pregnancy decreases anxiety and increases prefrontal cortex VEGF ...  2012
  6  Acute footshock-stress increases spatial memory and correlates to increased and hippocampal BDNF and...  2012
  7  Age-related changes in apoptosis in rat hippocampus induced by oxidative stress....  2012
  8  Sıçanlarda Spasyal Belleğin Adölesan Dönem Süresince Gelişimi...  2010
  9  Preliminary investigation of sensitive biomarkers of trace metal pollution in mussel (Mytillus gallo...  2008
  10  Effects of Repeated Maternal Separation On Oxidative Stress In Adolescent Male and Female Rat Brains...  2008
  11  The effect of melatonin on endotoxemia- induced intestinal apoptosis and oxidative stres in infant r...  2007
  12  Protective effects of erythropoietin against ethanol-induced apoptotic neurodegenaration and oxidati...  2005
  13  Age - dependent effects of maternal deprivation on oxidative stress in infant rat brain...  2005
  14  The effects of regular aerobic exercise in adolescent period on hippocampal neuron density, apoptosi...  2005
  15  Effects of acute footshock stress on antioxidant enzyme activities in the adolescent rat brain...  2005
  16  Erythropoietin increases glutathione peroxidase enzyme activity and decreases lipid peroxidation lev...  2005
  17  Effect of L-carnitine on diabetogenic action of streptozotocin in rats...  2005
  18  Does antioxidant supplementation alter the effects of acute exercise on erythrocyte aggregation, def...  2005
  19  Effect of melatonin on brain oxidative damage induced by traumatic brain injury in immature rats....  2005
  20  Effects of melatonin on oxidative stress and spatial memory impairment induced by acute ethanol trea...  2005
  21  Adölesan sıçan beyninde antioksidan enzim aktiviteleri ve lipid peroksidasyon düzeyleri...  2005
  22  Positive effects of deprenyl and estradiol on spatial memory and oxidant stress in aged female rat b...  2004
  23  Effects of Sprint Exercise on Oxidative Stress in Skeletal Muscle and Liver...  2002
  24  Methamphetamine causes depletion of glutathione and an increase in oxidized glutathione in the rat s...  2001
  25  Antioxidant enzyme levels of intestinal and renal tissues after a 60 minutes exercise in untrained m...  2001
  26  Aktif Eğitimde Entegre Uygulamalar, Öğrenci Başarı Değerlendirme Örneği ve Yıllara Göre Sonuçları...  2001
  27  Effects of footshock stress on superoxide dismutase and glutathione peroxidase enzyme activities and...  2000
  28  The effects of single dose of methamphetamine on lipid peroxidation levels in the rat striatum and ...  2000
  29  Aerobic and anaerobic training effects on the antioxidant enzymes of the blood...  2000
  30  Sprint egzersizinin fare iskelet kasında lipid peroksidasyonuna etkisi...  2000
  31  Lipid peroxidation and antioxidant enzyme levels of intestinal, renal and muscle tissues after a 60 ...  2000
  32  Bir Yaz Spor Okuluna Katılan Çocukların Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Eurofit Test Bataryası...  1999
  33  Hafif şiddette ayak şoku stresinin prefrontal kortekste antioksidan enzimler ve lipid peroksidasyonu...  1999
  34  Effects of heparin and enoxaparin on lipids and oxidant system during a single hemodialysis session...  1999
  35  Metamfetaminin prefrontal kortekste antioksidan enzimler ve lipid peroksidasyonuna etkisi...  1999
  36  Methamphetamine causes lipid peroxidation and an increase in superoxide dismutase activity in the ra...  1998
  37  Akut egzersizin lipid peroksidasyon düzeylerine etkisi...  1997
  38  Lipid peroxidation and antioxidant activity in chronic haemodialysis patients treated with recombina...  1997
  39  Dört haftalık yüzme eğitim kursunun çocuklarda vücut kompozisyonuna ve solunum parametrelerine etkis...  1996
  40  Hemodiyalizde heparin ve düşük molekül ağırlıklı heparinin antioksidan enzim aktiviteleri ve lipid p...  1995
 • NO AD TARİH
  1  Effects of Acute Footshock Stress on Hipocampal Cells and Spatial Learning and Memory in the Adoles... 03/09/2011 - 07/09/2011
  2  MATERNAL REGULAR AEROBIC EXERCISE DECREASED ANXIETY OF PUPS CORRELATED INCREASED PREFRONTAL CORTEX B... 03/09/2011 - 07/09/2011
  3  EFFECTS OF OXYTOCIN ON COGNITIVE IMPAIRMENT DUE TO CHRONIC RESTRAINT STRESS IN ADOLESCENT RATS... 03/09/2011 - 07/09/2011
  4  Sıçan Hipokampusunda Oksidatif Stresle Tetiklenen Apopitozisteki Yaşa Bağlı Değişiklikler... 14/09/2010 - 17/09/2010
  5  Protective effect of erythropoietin against ethanol- induced apoptotic neurodegenaration and oxidati... 24/05/2006 - 27/05/2006
  6  Antioksidan diyet, sıçanlarda akut egzersizin eritrosit membran dinamiği üzerindeki etkilerini d... 27/09/2005 - 30/09/2005
  7  Adölesans döneminde yapılan düzenli aerobik egzersizin hipokampal nöron yoğunluğu, apopitoz v... 29/03/2005 - 02/04/2005
  8  Yavru sıçanlarda travmatik beyin zedelenmesiyle oluşan öğrenme-bellek bozukluğunda melatoninin... 31/08/2004 - 03/09/2004
  9  Sıçanlarda farklı beyin bölgelerinde oksidan stresteki yaşa bağlı değişiklikler... 31/08/2004 - 03/09/2004
  10  Yavru sıçanlarda travmatik beyin zedelenmesiyle oluşan oksidatif strese melatoninin etkisi... 31/08/2004 - 03/09/2004
  11  Dişi ve erkek adölesan sıçanlarda akut ayak şoku stresinin beyinde oksidatif strese etkileri... 31/08/2004 - 03/09/2004
  12  Yenidoğanda akut anneden ayrılma stresinin farklı beyin bölgelerinde oksidatif strese etkileri... 31/08/2004 - 03/09/2004
  13  Melatoninin sıçanlarda akut etanol ile oluşturulan spasyal bellek bozukluğu ve oksidan stres üz... 07/04/2004 - 11/04/2004
  14  Deprenil ve östrojenin yaşlı sıçan beyinlerinde oksidan stres ve spasyal bellek üzerine etkile... 24/09/2002 - 27/09/2002
  15  Anneden ayrılma stresinin spasyal belleğe ve sonradan karşılaşılan akut stresin genç sıçan ... 24/09/2002 - 27/09/2002
  16  The comparison of the effects of DHEA and ginkgo bloba on memory loss induced by scopolamine in Swis... 04/10/2001 - 06/10/2001
  17  Metamfetaminin sıçan prefrontal korteks ve striatumunda glutatyon ve okside glutatyon düzeylerine... 04/09/2000 - 08/09/2000
  18  Akut Aralıklı Egzersizin Fare Karaciğer ve İskelet Kası Dokularında Lipid Peroksidasyonuna ve ... 04/09/2000 - 08/09/2000
  19  Is cellulose an alternative treatment for hypercholesterolemia related oxidant stress that may distu... 18/07/1999 - 22/07/1999
  20  Probleme dayalı tıp eğitiminde entegre uygulamalar: Amacı, düzenlenmesi ve ilk bulgular... 12/11/1998 - 15/11/1998
  21  Lipid peroxidation and antioxidant enzyme levels of intestinal, renal and muscle tissues after a 60 ... 05/11/1998 - 07/11/1998
  22  Metamfetaminin neden olduğu striatal nörotoksisitede oksidan stresin rolü.... 14/09/1998 - 19/09/1998
  23  Metamfetaminin lokomotor aktiviteye etkileri.... 14/09/1998 - 19/09/1998
  24  Farelerde akut egzersiz sonrası kas, ince barsak ve böbrek dokularında antioksidan enzim aktivite... 14/09/1998 - 19/09/1998
  25  Metamfetaminin prefrontal kortekste antioksidan enzimler ve lipid peroksidasyonuna akut etkisi.... 14/09/1998 - 19/09/1998
  26  Metamfetaminin Prefrontal Korteks ve Striatumda Antioksidan Enzimler ve Lipid Peroksidasyonuna Akut ... 14/09/1998 - 19/09/1998
  27  HD Hastalarında Heparin ve LMWH'in Lipid Metabolizması ve Oksidan Sisteme Etkileri... 03/10/1995 - 07/10/1995
  28  Red Cell Lipid Peroxidation and Antioxidant System in Chronic Hemodialysis Patients Treated with R-H... 11/06/1995 - 14/06/1995
  29  The Relation Between Antioxidant Enzymes and Serum Iron, Copper, Seruloplasmin Levels in Hemodialyse... 11/06/1995 - 14/06/1995
  30  Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Oksidan Stres ve Antioksidan Savunma... 11/10/1994 - 14/10/1994
 • NO AD TARIH
  1  SIÇANLARDA DÜŞÜK VE YÜKSEK ŞİDDETTEKİ AYAK ŞOKU STRESİNİN EMPATİYE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI...  12/2017 - 12/2018
  2  Sıçanlarda düşük ve yüksek şiddetteki ayak şoku stresinin empatiye etkilerinin araştırılması...  12/2017 - 12/2018
  3  SIÇANLARA ADOLESAN DÖNEMDE UYGULANAN KRONİK HAREKETSİZLİK STRESİNE BAĞLI KOGNİTİF BOZUKLUĞA OKSİTOSİNİN ETKİSİ...  5/2011 - 12/2011
  4  Adolasan Sıçanlardaki Farklı Şiddetteki Akut Stresin Hipokampusa Etkileri...  9/2010 - 3/2011
  5  Farklı Hava Kalitesine Sahip Ortamlarda Yapılan Egzersizin Genç Fare Beyinlerine Etkisi...  3/2010 - /2012
  6  Sıçan ince barsak radyoterapi modelinde Metalloproteinazların Erken inflamasyon süreçlerine etkileri...  2/2010 - /
  7  FARKLI HAVA KALİTESİNE SAHİP ORTAMLARDA YAPILAN EGZERSİZİN GENÇ FARE BEYİNLERİNE ETKİSİ...  9/2009 - 9/2011
  8  Farelerde Toluen Bağımlılığının Sirkadiyen Farklılıkları ve Temel Mekanizmalarının İncelenmesi...  6/2008 - 4/2013
  9  Farelerde Toluen Bağımlılığının Sirkadiyen Farklılıkları ve Temel Mekanizmalarının İncelenmesi...  12/2006 - 12/2007
  10  Sıçanlarda L-karnitinin streptozosinle diyabet oluşumu ve oksidan stres üzerine etkilerinin araştırılması...  1/1998 - 1/2000
  11  Yaz Spor Okulu Eğitiminin Çocukların Fiziksel Gelişimleri ve Kondüsyon Düzeylerine Etkisinin Eurofit Test Bataryası İle Tespit Edilmesi...  11/1996 - 9/1997
  12  Sıçan amfetamin psikoz modelinde oksidan stres ve nöron hasarının araştırılması...  1/1996 - 1/1998
  13  Antrene sıçanlarda egzersiz süresi ile oksidan stres ve hemoliz ilişkisinin araştırılması...  1/1994 - 1/1996
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Tıp Fakültesi HADYEK (DEÜ-TF-HADYEK) Üyesi, Mart 2020- Temmuz 2020
  2 DEÜ Rektörlüğü Tıp Fakültesi HADYEK (DEÜ-TF-HADYEK) Üyesi, Şubat 2016- Şubat 2020
  3 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2010- Nisan 2011