Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. EMİNE ÖZLEM ŞENOCAK TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  1996
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilim Alanı  2003
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
 • NO AD YIL
  1  The effectiveness of pulsed ultrasound treatment on pain, function, synovial sac thickness and femor...  2020
  2  Efficacy and safety of urinary catheters with silver alloy coating in patients with spinal cord inju...  2017
  3  İnmeli Hastalarda Omuz Askısının Statik Dengeye Etkisi...  2012
  4  Tc-99m HIG Scintigraphy in Detection of Active Inflammation in Ankylosing Spondylitis...  2011
  5  A palliative care initiative in Dokuz Eylul University Hospital...  2011
  6  Efficacy of EMG-Biofeedback in Knee Osteoarthritis...  2010
  7  Karpal Tünel Sendromunun Tanısında Semmes-Weinstein Monofilaman Testinin Tanı Değeri...  2009
  8  Is palmomental reflex actually a part of feeding behaviour?...  2009
  9  Motor conduction time along the cauda equina in patiens with lumbar spinal stenosis...  2009
  10  Hemiplejik hastalarda omuz ağrısı sıklığı ve ilişkili faktörler...  2009
  11  Neuralgic Amyotrophy as the Primary Cause of Shoulder Pain in a Patient with Rotator Cuff Tear...  2009
  12  Clinical History for Inflammatory Back Pain in Ankylosing Spondylitis:The Sensitivity, Specificity a...  2009
  13  İnme sonrasında yaşam kalitesini etkileyen faktörler...  2008
  14  A placebo-controlled, multicenter, randomized, double-blind, flexible-dose, two-way crossover study ...  2008
  15  Bası yaralarında konservatif tedavi...  2007
  16  The Effects of Continuous Passive Motion on Outcome in Total Knee Arthroplasty...  2006
  17  Lomber spinal stenozda objektif ve subjektif değerlendirme ölçütleri arasındaki ilişki...  2006
  18  Bone Mineral density in Astmatic Patients Using Low Dose Inhaled Glucocorticosteroids...  2005
  19  Erkek Osteoporozunda Alendronatın Etkinliği...  2004
  20  Bone mineral density reference values in the normal female and male population of İzmir, Turkey...  2003
  21  Interobserver reliability of articular examination in juvenile idiopathic arthritis...  2003
  22  The relation between tooth loss and bone mass in postmenopausal osteoporotic women in Turkey:a multi...  2003
  23  Technetium-99m Human Immunoglobulin Scintigraphy in Patients with Adhesive Capsulitis: A Correlative...  2002
  24  Osteoporozda medikal tedavi...  2002
  25  Efficacy of two forms of electrical stimulation in increasing quadriceps strength: a randomized cont...  2002
  26  The importance of gender in predicting the outcome of the conservative treatment in frozen shoulder...  2002
  27  Treatment of carpal tunnel syndrome with nerve and tendon gliding exercises...  2002
  28  Türkiyede osteoporoz risk faktörleri...  2001
  29  Postmenopozal osteoporozda kombine veya tek başına alendronat ve hormon replasman tedavisinin kemik ...  2001
  30  The droopy shoulder syndrome...  2001
  31  Postmenapozal ve senil osteoporozda alfakalsidol tedavi sonuçları...  2001
  32  Traumatic spinal cord injury in ankylosing spondylitis: Report of two cases...  2001
  33  The effectiveness of intermittent pneumatic compression in patients with chronic venous insufficienc...  2001
  34  Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM)...  2001
  35  Postmenapozal Dönemde Serum Magnezyum, Bakır, Çinko Düzeyleri ile Osteoporoz Arasındaki İlişki...  2000
  36  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler...  2000
  37  Rahatsız bacak sendromu:olgu sunumu...  2000
  38  Travmatik spinal kord yaralanmalı hastalarımızın klinik özellikleri ve rehabilitasyon sonuçları...  2000
  39  Rotator kılıf problemlerinde klinik testleri tanısal değeri...  2000
  40  The relationship between consumption of alchol, tobacco, tea, coffee and bone density in postmenopau...  2000
  41  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları...  1999
  42  Osteoporozu olan ve olmayan postmenapozal dönemdeki kadınlarda kemik biokimyasal marker düzeyleri...  1999
  43  Group exercise therapy in ankylosing spondylitis...  1999
  44  Serebrovasküler olay sonrası üst ekstremite spastisitesinin tedavisinde botulinum toksin A etkinliği...  1999
  45  The effects of electrical stimulation shoulder subluxation, shoulder pain, and arm functions of pati...  1999
  46  Ankilozan spondilit'e kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi...  1999
  47  Postmenopozal osteoporoz ile tip-2 diabetes mellitus ilişkisi ve kalsitriolün tedavi etkinliği...  1998
  48  Omuz sıkışma sendromunda kısa dönem konservatif tedavi sonuçları...  1998
  49  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi...  1998
  50  Omuz periartriti tedavisinde fonoforezis...  1998
  51  İnmeli hastalarda lezyon tarafı ile fonksiyonel iyileşme ilişkisi...  1997
  52  İnmeli hastalarda bilgisayarlı beyin tomografisi bulguları ile fonksiyonel sonuç ilişkisi...  1997
  53  Boyun-kol ağrıları ve bel-bacak ağrılarında karşılaşılan radyolojik bulgular...  1997
  54  Postmenopozal osteoporozda sodyum monoflorofosfat tedavi sonuçları...  1997
  55  Osteoporoz tanısına yaklaşımda kemik mineral yoğunluğu standart sapma değerinin etkinliği...  1997
  56  Gonartrozda diklofenak sodyum iyontoforezi...  1996
  57  Postmenopozal osteoporozda kalsitriol ve vitamin D3 tedavi sonuçları...  1996
  58  Fibromiyalji sendromunda psikolojik faktörlerin değerlendirilmesi...  1996
  59  Gonartrozda kesikli ultrason ile kesikli kısa dalga tedavi etkinliklerinin klinik ve sonografik değe...  1995
  60  Nail-Patella sendromu:olgu sunumu...  1994
 • NO AD TARİH
  1  Assesing The Effects of Pulsed Ultrasound Treatment on Pain, Functionality, Synovial Fluid and Carti... 12/06/2019 - 15/06/2019
  2  Rotator Kaf Patolojisi ile Birlikte Olan Nöraljik Amiyotrofili Bir Olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  3  Hemiplejik Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonel Durumunu Etkileyen Faktörlerin Araştırılması:... 11/05/2011 - 15/05/2011
  4  The effect of the exercise program performed with EMG biofeedback on trnck muscle strength, pain and... 13/06/2009 - 17/06/2009
  5  İnmeli Hastalarda Omuz Askısının Dengeye Etkisi:Ön Çalışma... 06/11/2008 - 09/11/2008
  6  Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy in an eight year old girl... 14/05/2008 - 17/05/2008
  7  Motor conduction time along cauda equina in patients with lumbar spinal stenosis... 04/05/2008 - 08/05/2008
  8  Motor conduction time along with superior and inferior gluteal nerves an electrophysiological study ... 04/05/2008 - 08/05/2008
  9  Palmomental reflex and allied palmosubmental reflex... 04/05/2008 - 08/05/2008
  10  İnme sonrasında yaşam kalitesi... 25/10/2007 - 29/10/2007
  11  İnme Sonrası Depresyon ve İlişkili Faktörler... 25/10/2007 - 29/10/2007
  12  20-50 yaş Arası Sağlıklılarda El Kavrama ve Pinç Güçlerinin Değerlendirilmesi: Bir Ön Çal... 24/10/2007 - 29/10/2007
  13  Nöraljik Amiyotrofi (Parsonage Turner Sendromu): Olgu Sunumu... 24/10/2007 - 29/10/2007
  14  Clinical history for inflammatory back pain in diagnosing ankylosing spondylitis:the sensitivity, sp... 13/06/2007 - 16/06/2007
  15  Cybex NORM izokinetik dinamometre ile bel propriosepsiyon ölçümünün geçerliliği... 22/06/2005 - 26/06/2005
  16  Erken Dönem Karpal Tünel Sendromunda Kesikli Ultrasonun Klinik, Elektrofizyolojik ve Ultrasonograf... 22/06/2005 - 26/06/2005
  17  İnflamatuvar bel ağrısı taramasında ağrı özelliklerinin sensitivite, spesifite ve tutarlıl... 31/10/2004 - 03/11/2004
  18  The effect lumbar orthosis on trunk muscle strength in healthy subjects... 30/09/2004 - 04/10/2004
  19  Erkek Osteoporozunda Alendronatın Etkinliği... 24/06/2004 - 27/06/2004
  20  Proksimal humerus kırığı olan ve olmayan osteoporozlu hastaların karşılaştırılması... 04/10/2003 - 08/10/2003
  21  Lomber spinal stenozda değerlendirme... 04/10/2003 - 08/10/2003
  22  Total Diz Artroplasti Rehabilitasyonunda Sürekli Pasif Hareket Cihazının Klinik Etkinliğinin Ara... 04/10/2003 - 08/10/2003
  23  Efficacy of Biofeedback in Knee Osteoarthritis... 18/05/2003 - 22/05/2003
  24  İnhaler Kortikosteroid Kullanan Astımlı Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmes... 07/10/2002 - 11/10/2002
  25  Postmenopozal osteoporozlu kadın hastalarda vertebra fraktürlerinin sırt ekstansor kas gücü ile... 07/10/2002 - 11/10/2002
  26  Technetium-99m Human Immunoglobulin in Patients with Adhesive Capsulitis: A Correlative Study with B... 31/08/2002 - 04/09/2002
  27  Technetium-99m Human Immunoglobulin Scintigraphy in the Detection of Active Inflammation in Patients... 31/08/2002 - 04/09/2002
  28  Adheziv kapsülitte teknesyum 99-m human immunglobulin sintigrafisinin yeri... 06/03/2002 - 09/03/2002
  29  Kronik bel ağrılı hastalarda kaplıca tedavisinin etkinliği (Ön rapor)... 27/09/2001 - 30/09/2001
  30  Diz osteoartritinde kaplıca tedavisinin etkinliği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  31  Hemodiyaliz sırasında yapılan egzersizin diyaliz yeterliliğine etkisi... 05/09/2001 - 09/09/2001
  32  Kronik mekanik bel ağrılı hastalarda bel okulu sonuçlarımız... 12/05/2001 - 17/05/2001
  33  Postmenopozal osteoporozda kombine veya tek başına alendronat ve hormon replasman tedavisinin kemi... 12/05/2001 - 17/05/2001
  34  Minimal deplase humerus proksimal uç kırıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  35  Rotator kaf masif yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  36  İzmir bölgesi erkek popülasyonda DEXA ile ölçülen BMD referans değerleri... 27/10/2000 - 31/10/2000
  37  Clinical characteristics of spinal cord injury patients and results of rehabilitation... 03/06/2000 - 07/06/2000
  38  Electrical Stimulation of quadriceps femoris muscle:a comparison of 2 methods... 03/06/2000 - 07/06/2000
  39  Alendronate treatment results in postmenopausal osteoporosis... 03/06/2000 - 07/06/2000
  40  Juvenile idiopathic arthritis: impact of rehabilitation on clinical outcome... 03/06/2000 - 07/06/2000
  41  Serum collagen type I C terminal propeptides (CICP) in patients with ankylosing spondylitis... 04/11/1999 - 07/11/1999
  42  Ankilozan spondilitli hastalarda serum prokollajen-C düzeyleri... 13/10/1999 - 16/10/1999
  43  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  44  Postmenapozal ve senil osteoporozda alfakalsidol tedavi sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  45  Hipermobilite sendromu, patellofemoral uyumsuzluk ve düşük omuz sendromu birlikteliği nedeniyle ... 16/05/1999 - 21/05/1999
  46  Serebrovasküler olay sonrası üst ekstremite spastisitesinin tedavisinde botulinum toksin A etkinl... 16/05/1999 - 21/05/1999
  47  Primer gonartrozda intraartiküler hyalüronik asit tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği... 16/05/1999 - 21/05/1999
  48  Ankilozan spondilitte kemik mineral yoğunluğu ve etkileyen faktörler... 27/09/1998 - 30/09/2008
  49  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler... 27/09/1998 - 30/09/1998
  50  Serum magnezyum, bakır, çinko düzeyleri ve osteoporoz... 27/09/1998 - 30/09/2008
  51  Calcitriol and vitamin D3 treatment results in postmenopausal osteoporosis... 11/09/1998 - 15/09/1998
  52  The relationship between diabetes mellitus type II and postmenopausal osteoporosis and efficiency of... 11/09/1998 - 15/09/1998
  53  Consumption of alcohol, tobacco, tea, cofee and bone density in postmenopausal osteoporotic women... 11/09/1998 - 15/09/1998
  54  Short term results of conservative treatment in shoulder impingement syndrome... 05/09/1998 - 08/09/1998
  55  Paraplegia related to long-standing ankylosing spondylitis... 05/09/1998 - 08/09/1998
  56  Omuz periartriti tedavisinde fonoforez... 15/05/1997 - 18/05/1997
  57  Omuz impingement (sıkışma) sendromunda egzersiz ve kombine fizyoterapi ile egzersiz programının... 15/05/1997 - 18/05/1997
  58  Ankilozan spondilitli hastalarda egzersiz tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi... 15/05/1997 - 18/05/1997
  59  Serebrovasküler olay sonrası gelişen hemiplejilerde omuz subluksasyonu, kol fonksiyonları, ve om... 15/05/1997 - 18/05/1997
  60  Postmenopozal osteoporoz ile tip II DM ilişkisi ve kalsitriol tedavi etkinliği... 15/05/1997 - 18/05/1997
  61  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde kognitif performansın prognoz belirlemedeki yeri... 15/05/1997 - 18/05/1997
  62  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi... 15/05/1997 - 18/05/1997
  63  Gonartrozda diklofenak sodyum iyontoforezi... 27/05/1995 - 31/05/1995
  64  Postmenopozal osteoporozda kemik mineral yoğunluğunu etkileyen faktörler... 27/05/1995 - 31/05/1995
  65  Fibromiyalji sendromunda psikolojik faktörlerin değerlendirilmesi... 27/05/1995 - 31/05/1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Spinal Kord Yaralanmalarında İş Uğraşı Tedavisi Omurga ve Omurilik Yaralanmaları...  2012
  2  Rehabilitation principles of chronic childhood arthritides Current Opinions in Pediatric Rheumatology...  2007
 • NO AD TARIH
  1  Diz Osteoartritinde Kesikli Ultrason Tedavisinin Ağrı, Fonksiyonellik, Sinovyal Sıvı ve Kıkırdak Kalınlığı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi...  9/2017 - 4/2019
  2  İnmeli hastalarda omuz askısının dengeye etkisi...  5/2008 - 5/2009
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2011- Eylül 2014
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkan Vekili, Eylül 2011- Eylül 2011
  3 D.E.Ü. Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2000- Aralık 2003