En

PROF.DR. HAKKI ŞAH YASDIMAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI MUKAYESELİ DİNLER TARİHİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1985
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı  2000
  Lisans  Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü  2002
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2003
  Önlisans  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Halkla İlişkiler Programı  2005
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2011
  Lisans  Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Yılan, Havvâ, Âdem Arasında Geçen Olaylara İslam ve Yahudiliğin Bakışı...  2011
  2  İslâmî Literatürde İsrâiliyyât İzleri: Cennet'in Kaybı...  2011
  3  Die Tätigkeiten Der Zeugen Jehovas ın Unserer Gegenwart im Ägäischen Gebiet...  2011
  4  Aborjin Kadının Konumu...  2011
  5  Yehova'nın Şahitlerinin Teşkilat Yapısı Türkiye'deki Faaliyetleri (2)...  2005
  6  Kadının İslâm Geleneğindeki Yeri ve Konumuna Yahudi-Hıristiyan Kültürün Etkilerinden Bazı Örnekler...  2005
  7  Yehova'nın Şahitlerinin Teşkilat Yapısı Türkiye'deki Faaliyetleri (1)...  2005
  8  Yahudiliğin Erken Dönemlerindeki Örtünme Geleneği Üzerine Bir İnceleme...  2005
  9  Hıristiyanlığın Mimarı Pavlus'un Kadınların Örtünmesiyle İlgili Sözleri Üzerine Bir Değerlendirme...  2002
  10  Yahudi Kutsal Metinlerinde Kadın Karşıtı Söylemler...  2002
  11  Yahudilikte Kadınlarla İlgili Müspet Söylemler Bağlamında Bazı Tespitler...  2002
  12  Yehova Şahitlerinin Kutsal Kitap Anlayışı...  2001
  13  Yahudi Dininde Ailenin Yeri...  2001
  14  Pavlus'un Evlilik Hakkındaki Görüşü...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Kur'an-ı Anlamak ve Yaşamak... 14/04/2010 - 20/04/2010
  2  Dinler Tarihi Öğretiminde Aktif Öğretim Yöntemi... 04/12/2009 - 06/12/2009
  3  İzmir, Denizli, Manisa, Uşak, Aydın ve Muğla Çevresindeki Misyonerlik... 01/10/2005 - 02/10/2005
  4  Türkiye'nin Yakın Tarihindeki Misyonerlik Faaliyetleri Bağlamında Bir İnceleme: Yehova'nın Şa... 15/04/2005 - 17/04/2005
  5  Yahudi-Hıristiyan Kültüründeki Kadın Anlayışının İslam Kültüründeki İzdüşümleri... 01/05/2004 - 03/05/2004
  6  Yehova Şahitlerinin Temel öğretilerine Göre İsa Mesih... 09/06/2001 - 10/06/2001
  7  Current Thinking, Visions and Directions of the Muslim Community: What We can do for the future of I... 05/04/1997 - 06/04/1997
 • NO AD YIL
  1  Türkiye'de Yehova'nın Şahitleri: Tarihçe, Teşkilat, İnanç, İbadet ve Uygulamalar...  2011
  2  Düş Zamanı'nın Yaşayan Mirası Avustralya Yerlilerinde Mitoloji ve Din...  2005
  3  Yahudilik Üzerine Yazılar: Tarihçe, Mezhep, İnanç, İbadet ve Törenler...  2002
  4  Yahudilik'te Tesettür: Arka Plânı, Diğer Kültürlerin Etkisi, Geçmişteki ve Günümüzdeki Du...  2002
  5  Dinler Tarihi Yazıları (1): Tarihçe, Metot, Problemler...  2002
 • NO Görev
  1 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2022-Devam ediyor
  2 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2019- Eylül 2022
  3 İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Haziran 2018- Ağustos 2018
  4 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Haziran 2018- Ağustos 2018
  5 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mayıs 2017- Mayıs 2017
  6 İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili, Eylül 2016- Ağustos 2018
  7 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Eylül 2016- Ağustos 2018
  8 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2016- Ağustos 2018
  9 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2016- Ağustos 2019
  10 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ağustos 2016- Eylül 2018
  11 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2012- Eylül 2013
  12 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Mart 2012- Eylül 2013
  13 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2009- Haziran 2012
  14 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı Mukayeseli Dinler Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2009- Haziran 2012
  15 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Nisan 2009- Ekim 2011
  16 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Mayıs 2006- Mayıs 2009
  17 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı Mukayeseli Dinler Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Mayıs 2006- Mayıs 2009
  18 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Mayıs 2003- Mayıs 2006
  19 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı Mukayeseli Dinler Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Mayıs 2003- Mayıs 2006