En

DOÇ.DR. LEVENT ERGUN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri  1990
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı  1994
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  2011
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Müzik  2018
 • NO AD YIL
  1  Looking Beyond the Republic of Love or Hate in Turkey: Studies in Popular Music...  2019
  2  Habitus ve Bedenselleşmiş Kültürel Sermaye Bağlamında Geleneksel Türk Sanat Müziğinde Şeflik: İzmir ...  2017
  3  Medya, İdeolojik Hegemonya ve Popüler Müzik: Altın Mikrofon Şarkı Yarışması...  2015
  4  Müzik Endüstrisinde Üretim, Tüketim ve Metin: Telif Sorunsalı...  2015
 • NO AD TARİH
  1  Modernleşme ve Batılılaşmanın İzmir'deki Müziksel Tezahürleri: Geç Osmanlı ve Erken Cumhur... 06/04/2018 - 07/04/2018
  2  Konargöçer Yaşam Müzik İlişkisi: Yörük Müziği... 20/10/2016 - 21/10/2016
  3  Somut Olmayan Kültürel Miras İncelemesinde Müzik Etnografisi... 18/10/2016 - 22/10/2016
  4  Bir Performans Mekanı Olarak Sokak: İzmir'de Sokak Müziği... 13/10/2016 - 14/10/2016
  5  İzmir Rap Scene: Underground Ana Akım (Mainstream) Etikleşimi... 13/10/2016 - 14/10/2016
  6  Yörük Kimliğini Müzik Yoluyla Müzakere Etmek: Karakoyunlu Aşireti... 17/11/2014 - 18/11/2014
  7  Müzik İncemesinde Etnografik Yöntem ve Veri Analizi... 16/04/2014 - 17/04/2014
  8  yörük müziğinde bir kadın pratiği: boğaz çalma... 13/10/2009 - 16/10/2009
  9  yörük sosyo-kültürel belleğinin inşasında müziğin rolü... 21/04/2008 - 22/04/2008
  10  yörük müziğinde insan sesinin çalgı olarak kullanımı: boğaz çalma... 14/12/2007 - 16/12/2007
  11  sosyo-kültürel değişim bağlamında alevi cem törenleri: izmir limontepe ehl-i beyt inanç eği... 17/10/2007 - 19/10/2007
  12  kentli alevi kimliğinin bir veçhesi olarak semahları icra etmek: hacı bektaş veli kültür ve t... 17/10/2007 - 19/10/2007
  13  değişim koşullarında geleneksel türk sanat müziği pratikleri: fasıl müziği ve grupları ö... 06/10/2005 - 08/10/2005
  14  boğaz çalma ediminin çağrıştırdığı kültürel kavramlar... 28/05/1997 - 31/05/1997
  15  1830 sonrası rossini... 13/04/1992 - 17/04/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  The Golden Microphone as a Moment of Hegemony Made in Turkey: Studies in Popular Music...  2017
 • NO AD TARIH
  1  Bulgaristan Göçmenlerinde (Pomaklar) Müzik Görüngüsü...  2/1996 - 12/1997
 • NO Görev
  1 Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Şubat 2020-Devam ediyor
  2 Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mart 2013- Temmuz 2015