En

PROF.DR. SEVİNÇ ERASLAN (Emeklilik Tarihi : 26/11/2019 ) TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1977
  Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  1981
  Yardımcı Doçent  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
  Doçent  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  1987
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
 • NO AD YIL
  1  Cytologic Comparison Between Growing and Non-growingBenignThyroid Nodules Evaluated UsingTwo Differe...  2018
  2  Osteomalazi...  2011
  3  The effect of creatinine clearence on the short-term outcome of neuropathic diabetic foot ulcers...  2010
  4  Adrenal incidentaloma, clinical, metabolic, follow-up aspects: single centre experience...  2009
  5  Reduction of major amputations after starting a multidisciplinary diabetic foot care team: Single ce...  2009
  6  Predictors of amputation in diabetics with foot ulcer: single center experience in a large Turkish c...  2009
  7  Menapoz ve Diyabet...  2008
  8  Gebelikte Beslenme...  2007
  9  Transforming growth factor-beta 1 levels in women with prior history of gestational diabetes mellitu...  2007
  10  Yaşlıda Diyabet...  2006
  11  Paget Hastalığı...  2004
  12  Plasma selenium and urinary iodine in patients with goiter...  2004
  13  Bone Mineral Density and Biochemical Markers of Bone in Patients with Idiopathic Hypercalciuria...  2003
  14  Evaluation of physical fitness in patients with Type 2 diabetes mellitus...  2003
  15  Treatment of malignant insulinoma with fluocortolene and high-dose folinic acid and 5-fluorouracil: ...  2002
  16  A Case of a De Novo A3243G Mutation in Mitochondrial DNA in a Patient with Diabetes and Deafness...  2002
  17  Bone Mineral Density in Postmenopausal Women with Endogenous Subclinical Hyperthyroidism...  2000
  18  Hyperinsulinemia and insulin resistance in non-alcoholic steatohepatitis...  1999
  19  İzmir Bölgesinde Tiroid kanserleri (159 olgu)...  1999
  20  Sympomatic hypocalcemia in apatient with latent hypoparathyroidism and breast carcinoma with bone me...  1998
  21  Diabetic extremity infections...  1998
  22  Yaşlı tip II diyabetik olgularda iskeletin diffüz idyopatik hiperostozu ve osteoporoz...  1998
  23  Tip II diyabetik birey çocuklarında erken metabolik değişiklikler...  1998
  24  Correlation between serum lipoprotein(a) and angiographic coronary artery disease in non-insulin-dep...  1997
  25  Bone mineral density in patients with endogenous subclinical hyperthroidism...  1997
  26  Trimethoprim/sulfamethoxazole-induced hypoglycemia in a malnourished patient with severe infection...  1997
  27  Diyabetik ekstremite infeksiyonları: Klinik deneyimlerimiz...  1997
  28  Tip II diabetes mellitus ve lipoprotein(a)...  1997
  29  Early and delayed thallium-201 scintigraphy in thyroid nodules:The relationship between early thalli...  1996
  30  Scintigraphic Evaluation of Left Ventricular Function and Correlation with Autonomic Cardiac Neuropa...  1992
  31  Erken Klinik Dönemdeki IDDM'lu Hastalarda Remisyon İndüksiyonunda İntensiv İnsülin Tedavisinin Ön So...  1992
  32  Uzun Süreli Kullanılan B Adrenoreseptör Blokör İlaçların Ani Kesilmesi Sendromu...  1991
  33  Hepatitis C virus Antibodies among Risk Groups in Turkey...  1991
  34  Diabetes Mellituslu Hastalarda Sol Ventrikül Diastolik ve Sistolik Fonksiyonlarının Kardiak Otonomik...  1991
  35  Sjögren Sendromu...  1989
  36  Mad Honey...  1988
  37  Transient Wolf- Parkinson-White syndorome during honey intoxication...  1988
  38  İlaca bağlı iki aplastik anemi olgusu...  1987
  39  Gebe Hastalarda antihipertansif ilaçlar...  1987
  40  Akut Tübüler Nekroz Tanısı Konulan 35 Hastanın Klinik ve Laboratuar Değerlendirilmesi...  1987
  41  Akut Tübüler Nekroz Olgularında Uzun Dönemde Nekroz...  1987
  42  Gebelik ve Diabetes Mellitus...  1987
  43  Doğu Karadeniz Bölgesinde Deli Bal İntoksikasyonu...  1987
  44  Akut Böbrek Yetmezliği...  1987
  45  Akut Böbrek Yetmezliğinin Ayrıcı Tanısında FENa ve RFI Değerlerinin Önemi...  1987
  46  Konjestif Kardiyomiyopati ile seyreden Marfan sendromlu vaka takdimi...  1987
  47  Malaria ve İmmün Kompleks Glomerulonefriti...  1980
  48  Splenektomi ile kür sağlanmış olan bir idiopatik trombositopenik purpura olgusunda gebelik seyrinde ...  1980
 • NO AD TARİH
  1  Laboratuvarda Kullanılan İmmunassay Sistem Sonuçlarının Hastanın Klinik Tablosu İle Birlikte ... 04/05/2017 - 07/05/2017
  2  Is there a relationship between neutrophil/lymphocyte ratio and vitamin D levels in individuals over... 15/05/2015 -
  3  Low apelin levels are associated with a marked increase in risk for development of the gestational d... 03/05/2014 - 07/05/2014
  4  Minimal invaziv foliküler kanser, medüller tiroid mikrokarsinomu ve c hücre hiperplazisi birlikte... 15/05/2013 - 19/05/2013
  5  Tip 2 diabetes mellitus tanısı ile hospitalize edilen hastaların taburculuk sonrası glisemik kon... 15/05/2013 - 19/05/2013
  6  Primer hiperparatiroidili hastalarda paratiroid sintigrafisi pozitifliği ile serum kalsiyum, fosfor... 15/05/2013 - 19/05/2013
  7  Newly diagnosed type 2 diabetic patient presenting with crural infection... 27/04/2013 - 01/05/2013
  8  Clinical, hormonal and radiological characteristics of a group of primary empty sella patients... 27/04/2013 - 01/05/2013
  9  Prevalance of cancer in acromegaly patients: a single center data... 27/04/2013 - 01/05/2013
  10  Insulin pump therapy as an obligatory treatment modality in a type 2 diabetic patient... 27/04/2013 - 01/05/2013
  11  65 yaş üstü hipotiroidili hastalarda etyoloji ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi... 23/11/2012 - 24/11/2012
  12  Determining the SUV Value of the Adrenal Incidentalomas with Positron Emission Tomography... 29/10/2012 - 04/11/2012
  13  Ektopik lokalizasyonlu paratiroid adenomu olgusu... 11/04/2012 - 15/04/2012
  14  Ön hipofiz hormon eksikliğinin olası bir belirteci: Ektopik nörohipofiz... 11/04/2012 - 15/04/2012
  15  Determining the SUV Value of the Adrenal Incidentalomas with Positron Emission Tomograhy... 04/04/2012 - 08/04/2012
  16  Endokrin sistemin önemli bir insidental tablosu: Primer empty sella... 12/10/2011 - 16/10/2011
  17  İleal diversiyon opreasyonu sonrası gelişen ağır semptomatik metabolik kemik hastalığı... 12/10/2011 - 16/10/2011
  18  Papiller ve folliküler tiroid kanseri birlikteliği... 12/10/2011 - 16/10/2011
  19  Pulmoner hipertansiyon,sağ kalp yetmezliği,kalp kapak yetmezliği ve plevral efüzyon ile başvura... 12/10/2011 - 16/10/2011
  20  Adrenal İnsidentoloma ile başvurarak hipofizer Cushing hastalığı tanısı alan olgularımız... 12/10/2011 - 16/10/2011
  21  NADİR GÖRÜLEN TİROİD LENFOMA OLGUSU... 12/10/2011 - 16/10/2011
  22  Cytologic comparision between growing and non-growing benign thyroid nodules evalauted using two dif... 24/04/2010 - 28/04/2010
  23  Hypoparathyroidism mimicking ankylosing spondylitis... 24/04/2010 - 28/04/2010
  24  Endothelium Dependent Hemostatic Factors and Subclinical Inflammation in Women with Previous Gestati... 25/04/2009 - 29/04/2009
  25  Endothelium dependent haemostatic factors and subclinical inflammation in women with previous gestat... 25/04/2009 -
  26  The effect of creatinine clearance on the short-term outcome of neuropathic diabetic foot ulcers... 25/04/2009 - 29/04/2009
  27  C-reactive protein level early after starting standard treatment of diabetic foot infection is assoc... 25/04/2009 - 29/04/2009
  28  Predictors of amputation in diabetic foot ulcer: single centre experience in a large Turkish cohort... 25/04/2009 - 29/04/2009
  29  Reduction of major amputations after starting a multidiciplinary diabetic foot care team: single cen... 25/04/2009 - 29/04/2009
  30  Gestasyonel Diyabet Öyküsü olan kadınlarda subklinik inflamasyon ve endotel bağımlı hemostati... 24/11/2007 - 28/11/2007
  31  Primer hiperparatiroidili hastalarda klinik ve patolojik özellikler... 24/10/2007 - 28/10/2007
  32  Gestasyonel Diyabet Öyküsü olan kadınlarda subklinik inflamasyon ve endotel bağımlı hemostati... 24/10/2007 - 28/10/2007
  33  Subtotal tiroidektomi uygulaması tiroid kanseri tedavi yönetimini güçleştirmektedir... 24/10/2007 - 28/10/2007
  34  Predictors of major amputations in diabetic foot ulcers. Dokuz Eylül University Hospital experience... 24/06/2006 - 27/06/2006
  35  Diyabetik hastalarda ketoz ve ketoasidoza yol açan faktörler... 21/09/2005 - 25/09/2005
  36  Kliniğimizde subklinik hipertiroidi nedenleri... 16/09/2004 - 18/09/2004
  37  Antitiroid tedavi almakta olan bireylerde antinötrofi sitoplazmik antikor gelişimil... 18/09/2002 - 22/09/2002
  38  Radyoterapi sonrası serebral enfarkt gelişen iki hipofizer adenom vakası... 18/09/2002 - 22/09/2002
  39  Propiltiourasil kullanımına bağlı vaskulit bulguları olan 3 olgu... 18/09/2002 - 22/09/2002
  40  Radyoterapi Sonrası Serebral Enfarkt Gelişen İki Hipofiz Adenom Vakası... 18/09/2002 - 22/09/2002
  41  Risk factors and clinical presentation of diabetic foot lesions... 04/10/2001 - 06/10/2001
  42  Emphysematous pyelonephritis: Two cases and review the literature... 04/10/2001 - 06/10/2001
  43  Bullosis diabeticorum in two cases... 04/10/2001 - 06/10/2001
  44  Emphysematous Pyelonephritis: Two Cases and Rewiew of The Literature... 04/10/2001 - 06/10/2001
  45  Plasma Selenium Concentration And Urinary Iodine Excretion In Patients With Goiter... 01/05/2001 - 05/05/2001
  46  Hipertiroidizmde ve tedavi sonrası leptin düzeyleri... 19/04/2000 - 23/04/2000
  47  Hipotiroidizmde ve tedavi sonrası leptin düzeyleri... 19/04/2000 - 23/04/2000
  48  Evaluation of The Physical Fitness in The Patients with Type 2 Diabetes Mellitus... 30/03/2000 - 31/03/2000
  49  Nadir Bir Yaygın Portal Sistem Trombozu Sebebi: Pankreastan Kaynaklanan Malign Nöroendokrin Tümö... 10/10/1999 - 15/10/1999
  50  Diabetik hastalarda fasiyal elektronörografi bulguları... 23/09/1997 - 27/09/1997
  51  Diyabet eğitiminin önemi ve etkinliğini etkileyen faktörler... 23/09/1997 - 27/09/1997
  52  Paget olguları ve pamidronat tedavisinin sonuçları... 23/09/1997 - 27/09/1997
  53  Erkek osteoporoz olguları ve kalsiyum, kalsiyum + kalsitriol tedavilerinin etkinliği... 23/09/1997 - 27/09/1997
  54  Hipertiroidide propylthiouracil kullanımına bağlı hepatotoksisite... 23/09/1997 - 27/09/1997
  55  Tüberküloz kemoproflaksisi: 3 yıllık deneyimimiz... 02/06/1997 - 06/06/1997
  56  Tip II diyabetik birey çocuklarında metabolik değişiklikler... 19/05/1997 - 24/05/1997
  57  Yaşlı tip II diyabetik olgularda iskeletin diffüz idyopatik hiperostozu ve osteoporoz... 19/05/1997 - 24/05/1997
  58  Diyabetik ekstremite infeksiyonları: Klinik deneyimlerimiz... 02/06/1996 - 06/06/1996
  59  Metastatik kemik lezyonları nedeniyle parental pamidronat uygulaması sonrası semptomatik hipokals... 28/05/1996 - 31/05/1996
  60  Trimetoprim/sulfamethoxazole (TMP/SMX) tedavisi sırasında gelişen hipoglisemi... 28/05/1996 - 31/05/1996
  61  Diabetik ekstremite infeksiyonları... 28/05/1996 - 31/05/1996
  62  Serum lipoprotein(a) düzeyleriyle koroner anjiografi olgularının ilişkisi... 15/04/1996 - 19/04/1996
  63  Tip 2 diabetes mellitus ve lipoprotein (a)... 15/04/1996 - 19/04/1996
  64  Tip II diabet ve koroner arter hastalığının serum lipid ve lipoprotein profili üzerine etkileri... 26/03/1996 - 30/03/1996
  65  Bone Mineral Density in Patients with Endogenous Subclinical Hyperthyroidism... 04/10/1995 - 08/10/1995
  66  Leukocyte Alkaline Phosphatase Activity in Diabetic Patients as an Indicator of Glycometabolic Contr... 23/08/1992 - 27/08/1992
  67  İleri Yaş Döneminde Protein C Düzeyleri... 21/10/1991 - 25/10/1991
  68  Akromegalik Sol Ventrikül Disfonksiyonun Radyonüklid Ventrikülografi ile İncelenmesi... 01/10/1991 - 04/10/1991
  69  DM'lu hastalarda sol ventrikül diastolik ve sistolik fonksiyonlarının kardiyak otonomik nöropati... 01/10/1991 - 04/10/1991
  70  Erken Klinik Dönemdeki IDDM'lu Hastalarda Remisyon İndüksiyonunda İntensiv İnsülin Tedavisinin... 27/05/1991 - 29/05/1991
  71  Malarya ve İmmun Kompleks Glomerulonefriti... 04/06/1980 - 06/06/1980
 • NO AD YIL
  1  Tip 2 Diyabet- Tanı/Komplikasyonlara yaklaşım ve tedavi...  1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Glukokortikosteroid Tedavisi İç Hastalıkları...  2012
  2  Hipoglisemi İç Hastalıkları...  2012
  3  Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları-Hipoglisemi İç Hastalıkları...  2012
  4  Diyabetin akut komplikasyonları Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet...  2011
  5  Osteoporoz Endokrinoloji El Kitabı...  2004
  6  Primer Osteoporozun Tiplerinin Klinik Özellikleri, Laboratuvar Testleri, Tanısal Yaklaşım ve Erkekte Osteoporozun Özellikleri Osteoporoz...  1998
  7  Sekonder Osteoporoz Osteoporoz...  1998
  8  Osteoporoz Patogenezi Osteoporoz...  1998
  9  Osteoporozda diğer tedaviler Osteoporoz...  1994
 • NO AD TARIH
  1  Diferansiye tiroid kanserli premenapozal kadın hastalarda tiroid hormonu ile supresyon tedavisinin kemik döngüsü üzerine etkileri: vaka kontrollü kohort çalışması...  2/2012 - /
  2  Gestasyonel Diyabet Öyküsü Olan Hastalarda Doku Faktörü Yolu İnhibitörü (TFPI) ile birlikte Koagülasyon ve Fibrinolitik Sistemlerinin Değerlendirilmesi...  7/2005 - 7/2007
  3  Hipertiroidili ve hipotiroidili hastaların tedavi ile ötiroid hale getirilmelerinin serum leptin düzeylerine etkisi...  1/1997 - 1/1999
  4  Gestasyonel Diyabet...  6/1997 - 12/2001