Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. VESİLE ÖZTÜRK TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  1996
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji  2003
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Nöroloji, Algoloji  2011
 • NO AD YIL
  1  Monocyte to high-density lipoprotein ratio and neutrophil to lymphocyte ratio in trigeminal neuralgi...  2023
  2  The Disease Management Experiences of Patients with Stroke during the Covid-19 Pandemic: A Qualitati...  2023
  3  Factors associated with early improvement after intravenous thrombolytic treatment in acute ischemic...  2022
  4  Investigation of medication adherence and factors affecting It in patients with stroke...  2022
  5  Medication overuse headache and awareness...  2021
  6  Cluster headache: a single tertiary center study...  2021
  7  İnmede Beyin Ödemi ve Kafa İçi Basınç Artışı: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Uzman Görüşü...  2021
  8  Characteristic differences between vestibular migraine and migraine only patients...  2021
  9  A Virtual Reality-Based Screening Test for Cognitive Impairment in Small Vessel Disease...  2021
  10  İnme Pratiğinde NOAK Kullanımı:Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Uzman Görüşü...  2020
  11  Internal carotid artery dissection which mimicry trigeminal neuralgia and cluster headache...  2020
  12  Yaşlı inme hastalarında malnutrisyon...  2019
  13  Psychometric Testing of the Turkish Version of the Stroke Self-Efficacy Questionnaire...  2019
  14  Effects on urinary outcome of patients and caregivers? burden of pelvic floor muscle exercises based...  2019
  15  Spinal Epidural and Intracranial Subdural Haemorrhage that is a Complication of Spinal Anaesthesia...  2018
  16  Küme Baş Ağrısı...  2018
  17  Experiences Related to Urinary Incontinence of Stroke Patients: A Qualitative Descriptive Study...  2018
  18  Factors Affecting Hospital Length of Stay Among Patients With Acute Stroke...  2017
  19  The Effects of Navigated Repetitive Transcranial Magnetic Simulation and Brunnstrom Movement Therapy...  2017
  20  Navigated Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation or Brunnstrom Hand Manipulation: Which Treatm...  2016
  21  Analyses of the Turkish National İntravenous Thrombolysis Registry...  2016
  22  Management of free-floating thrombus within the arcus aorta and supra-aortic arteries...  2014
  23  İnmede dekompresif cerrahi...  2014
  24  Acute Treatment of Migraine...  2013
  25  Efficacy and Safety of 400 and 800mg Etodolac vs. 1,000mg Paracetamol in Acute Treatment of Migraine...  2013
  26  A longitudinal study of balance in migraineurs...  2012
  27  Intravenous thrombolytic treatment in a patient with transient ischemic attack associated with mural...  2011
  28  Opalski Sendromu...  2010
  29  Akut iskemik inmede intraarteriyel trombolitik tedavi...  2009
  30  Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi...  2009
  31  Hemiplejik hastalarda omuz ağrısı sıklığı ve ilişkili faktörler...  2009
  32  Is balance normal in migraneurs without history of vertigo?...  2008
  33  Is There An Association Between Migraine and Atopic Disorders? The Results of Multicenter Migraine A...  2008
  34  Intravenous Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke: Experiences in Dokuz Eylül University Hospital, M...  2008
  35  Akut inme tedavisinde yeni anlayış: İnme ünitesi organizasyonu...  2008
  36  Küme başağrısı...  2008
  37  Management Of Carotid Artery Stenosis: Experiences in Dokuz Eylül University Hospital...  2008
  38  Basilar artery blood flow velocity changes in patients with panic disorder following 35% carbon diox...  2007
  39  Serebral sinüs trombozu...  2007
  40  Economic impact of primary headaches in Turkey: a university hospital based study: part II....  2006
  41  Nozokomiyal enfeksiyonlar....  2006
  42  Nadir görülen primer başağrısı sendromları...  2006
  43  Improvement in brain SPECT findings during donepezil therapy in a patient with pure akinesia...  2005
  44  Parkinsonizmin Eşlik ettiği Mitokondriyal Miyopati....  2005
  45  Prospective, randomised, double blind, controlled comparison of metoclopramide and pethidine in the ...  2004
  46  Diagnosis profile and comparison of risk factors in major types of dementia:An hospital based study....  2004
  47  Headache in sleep apnea syndrome...  2004
  48  Cerebral haemodynamic response to acute intracranial hypertension induced by head-down tilt....  2004
  49  The Effects of Exercise and Exercise ? Related Changes in Blood Nitric Oxide Level on Migraine Heada...  2003
  50  Çocuk ve ergenlerde migren başağrısının erişkin başlangıçlı miğren başağrıları ile karşılaştırılması...  2003
  51  Comparison of cortical excitability in chronic migraine (transformed migraine) and migraine without ...  2002
  52  Multiple sclerosis and parkinsonism: a case report...  2002
  53  Agrafisiz aleksi: Bir olgu sunumu...  2002
  54  Migren hastalıklarında iktal ve interiktal endotelin-1 düzeyleri...  2002
  55  Comparison of preseptal and pretarsal injections of botulinum toxin in the treatment of blepharospas...  2002
  56  Phe 84 deletion of the PMP22 gene associated with hereditary motor and sensory neuropathy HMSN III w...  2001
  57  Multipl sklerozda interferon beta-1A sağaltımının izleminde multimodal uyarılmış potansiyeller...  2001
  58  Nöbet rekürrensi olan epileptik olguların klinik özellikleri....  2001
  59  Epileptik olgularda rutin elektroensefalografi ile epileptik aktivite saptanma sıklığı....  2001
  60  Nöromyotoni ve epilepsi. Olgu sunumu....  2000
  61  Günlük süreğen başağrısı ve ilaca bağlı başağrısı....  2000
  62  Menstrüel migren olguları ve endokrin profilleri...  2000
  63  İskemik serebrovasküler hastalıkların tedavisinde cerrahi dekompresyonun rolü....  2000
  64  Benign rekürrent aseptik menenjit (Mollaret menenjiti): Olgu sunumu....  2000
  65  Brainstem Auditory Evoked Potentials In Patients With Cervical Spondylarthrosis And Vertigo...  1999
  66  Migren Jeneratörleri....  1999
  67  Hemorajik ve iskemik stroklarda risk faktörleri....  1999
  68  Migren ve cluster başağrısı hastalarında subkutan sumatriptan uygulanımı...  1999
  69  Dermatomal and mixed nerve somatosensory evoked potentials in the diagnosis of neurogenic thoracic o...  1998
  70  Hemiplegia vegetativa alterna. Olgu sunumu....  1997
  71  Posterior serebral arter tıkanmasında hemipleji ve agrafisiz aleksi. Olgu sunumu....  1997
  72  Association of trigeminal neuralgia with multiple sclerosis: Clinical and magnetic resonance imaging...  1997
  73  Ağrının tetiklediği nöbet, etyoloji: ulegyria....  1997
  74  Serebral kan akım hızları ve etkileyen faktörler. Transkranyal Doppler ultrasonografi çalışması....  1996
  75  Migrenli Olgularda İnteriktal ve İktal Tc99m HMPAO SPECT ve EEG Brain Mapping....  1995
  76  Kortikobazal dejenerasyon. Olgu sunumu....  1995
  77  Migrende antikardiyolipin antikorları...  1995
  78  Dirençli epilepsilerde vigabatrin tedavisi....  1995
  79  Magnetik Rezonans Görüntülemede Multipl Skleroz Plakları Için Alışılmamış Bir Görüntü " Kistik Kompo...  1994
  80  Epilepsi tanılı 500 olgunun değerlendirilmesi....  1994
  81  Multipl Sklerozda Kan Prolaktin Düzeylerinin Klinik Dönemlerle İlişkileri....  1994
  82  Twins with moyamoya disease...  1994
  83  Shy-Drager Sendromunda MRG ve Xamoterol Sağaltımı....  1993
  84  Bir Ailede Huntington Koresi ve Nörofibromatozis Birlikteliği....  1993
  85  Diazepam'a bağlı amnezi: Bir olgu sunumu....  1992
 • NO AD TARİH
  1  İki primer santral sinir sistemi vasküliti olgusu... 02/11/2023 - 05/11/2023
  2  Examining Prefrontal Oxygenation Parameter in Migraine Classification: A Machine Learning Approach... 07/09/2023 - 09/09/2023
  3  İnmeli Bireylerin COVİD-19 Pandemisi Döneminde Yaşadıkları Deneyimler: Kalitatif Bir Çalışm... 27/11/2021 - 01/12/2021
  4  Covid-19 Enfeksiyonu Sonrasi Gelişen Arteriyel ve Venöz Trombotik Komplikasyonlarin Birlikte Gör... 08/04/2021 - 11/04/2021
  5  Timed up and go is a reliable test to assess sitting and walking performance in patients with stroke... 23/09/2019 - 28/09/2019
  6  Karbamazepin intoksikasyonu olan olgu eşliğinde trigeminal nevralji tedavisinde kullanılan ilaçl... 11/05/2018 - 11/05/2018
  7  İNMELİ HASTALARDA DENGE PERFORMANSININ DÜŞME KORKUSU İLE İLİŞKİSİ... 02/05/2018 - 05/05/2018
  8  KRONİK İNMELİ HASTALARDA FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 02/05/2018 - 05/05/2018
  9  NERVUS İNTERMEDİUS NEVRALJİSİ... 16/03/2018 - 18/03/2018
  10  KÜME BAŞAĞRISI TANISINDA SEKONDER NEDENLERİ DIŞLIYOR MUYUZ?... 16/03/2018 - 18/03/2018
  11  AKCİĞER KANSERİYLE İLİŞKİLİ ATİPİK YÜZ AĞRISI OLGUSU... 09/03/2018 - 11/03/2018
  12  GEÇ BAŞLANGIÇLI POSTZOSTER NEVRALJİ... 09/03/2018 - 11/03/2018
  13  Trigeminal nevralji ve Küme Başağrısını Taklit Eden İCA Diseksiyonu... 10/02/2017 - 12/02/2017
  14  İNTRAKRANİYAL HİPOTANSİYONA BAĞLI BAŞ AĞRISI OLAN HASTADA EPİDURAL KAN YAMASI TEDAVİSİ... 10/02/2017 - 12/02/2017
  15  Trimetazidinin indüklediği parkinsonizm olgusu... 25/11/2016 - 01/12/2016
  16  Tıp doktorları arasında aşırı ilaç kullanım başağrısı farkındalığı... 25/11/2016 - 01/12/2016
  17  E-SPUI- Experiences of stroke patients regarding urinary incontinence according to the health belief... 15/08/2016 - 17/08/2016
  18  Stroke self-efficacy questionnaire: A study of validity and reliability... 22/06/2016 - 25/06/2016
  19  Bilateral anterior serebral arter sulama alanı enfarktı olgusu... 28/04/2016 - 01/05/2016
  20  Akut iskemik inme tedavisi:Olgu sunumu... 28/04/2016 - 01/05/2016
  21  SAĞLIK İNANÇ MODELİNE GÖRE İNMELİ HASTALARIN ÜRİNER İNKONTİNANSA İLİŞKİN DENEYİMLER... 05/10/2015 - 09/10/2015
  22  Falls as an indicator of the reduced motor function and quality of life in elderly patients with str... 16/09/2015 - 18/09/2015
  23  Age differences in acute stoke: a retrospective comparison study across geriatric and non-geriatric ... 16/09/2015 - 18/09/2015
  24  Increasing age has detrimental effect on balance and functional capacity in patients with stroke... 16/09/2015 - 18/09/2015
  25  Musculoskeletal problems among the caregivers of the geriatric patients with stroke... 16/09/2015 - 18/09/2015
  26  İnme Olgularında Navigasyonlu Repetetif Transkranial Magnetik Stimulasyon (RTMS) ve Brunnstrom El... 20/05/2015 - 24/05/2015
  27  The factors associated with the length of stay of acute stroke patients... 13/05/2015 - 15/05/2015
  28  Hemicraniectomy in patients with severe and widespread cerebral venous thrombosis (CVT) - Three case... 13/05/2015 - 15/05/2015
  29  The effects of inpatient physiotherapy on balance and functionality in acute stroke patients... 22/10/2014 - 25/10/2014
  30  Analyzing the effects of navigated repetetive transcranial magnetic stimulation (rMTS) in upper extr... 22/10/2014 - 25/10/2014
  31  Effect of Navigated Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (RTMS) and Brunnstrom Hand Trainin... 22/10/2014 - 25/10/2014
  32  Physiotherapy referral rates and trend about the inpatient physiotherapy referral in Turkey... 31/05/2014 - 03/06/2014
  33  Serebrovasküler Olay Geçiren Aortik Ark ve Supraaortik Arterlerde İntraluminal Trombusu Bulunan H... 06/11/2013 - 10/11/2013
  34  Akut inme hastalarında fonksiyonelliği etkileyen parametrelerin incelenmesi... 09/05/2013 - 11/05/2013
  35  Ağır malnütrisyon,kronik intestinal pseudoobstrüksiyonla seyreden primer mitokondriyal nörogast... 27/03/2013 - 31/03/2013
  36  Results of intravenous thrombolysis in Turkey:A multicenter study... 10/10/2012 - 13/10/2012
  37  İnmede dekompresif cerrahi:DEÜTF Nöroloji Kliniği Deneyimi... 11/05/2012 - 13/05/2012
  38  İnme hastalarında etiyolojik alt tiplerin CCS ile belirlenmesi... 25/11/2011 - 01/12/2011
  39  Gebelikte NMDA reseptör (NMDAR) ensefaliti... 25/11/2011 - 01/12/2011
  40  Akut iskemik inme tedavisinde acil mekanik rekanalizasyon... 25/11/2011 - 01/12/2011
  41  Akut İskemik İnme Tedavisinde Acil Mekanik Rekanalizasyon... 30/10/2011 -
  42  Stroke mimics in Stroke Unit... 10/09/2011 - 13/09/2011
  43  Organofosfat zehirlenmesine bağlı bir parkinsonizm olgusu... 04/12/2010 - 09/12/2010
  44  Intravenous thrombolysis in Turkey: Results of the Nationwide Registry... 25/05/2010 - 28/05/2010
  45  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İnme Ünitesine ait 'Yanlış İnme' tanısıyla yatmış hast... 12/05/2010 - 15/05/2010
  46  İntravenöz trombolitik tedavi verilmiş akut iskemik inme hastalarında kardiyovasküler risk fakt... 10/11/2009 - 15/11/2009
  47  İskemik inme hastalarında erken dönem stent uygulamaları... 10/11/2009 - 15/11/2009
  48  Geçici iskemik atakta intravenöz trombolitik tedavi:Bir olgu sunumu... 10/11/2009 - 15/11/2009
  49  Serum level of methylmalonic acid and vitamin B12 in acute ischemic stroke... 26/05/2009 - 29/05/2009
  50  Küme Başağrısında OSA gerçekten o kadar sık mı?... 11/11/2008 - 16/11/2008
  51  Akut iskemik inmede trombolitik tedavi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabili... 28/05/2008 - 31/05/2008
  52  Akut iskemik inme tedavisinde yeni anlayış: İnme Ünitesi Organizasyonu... 28/05/2008 - 31/05/2008
  53  Follow up investigation of balance in migraineurs... 12/04/2008 - 19/04/2008
  54  Thiocolchicoside im enjeksiyonu sonrası gelişen ensefalopati tablosu.... 10/11/2007 - 15/11/2007
  55  Küme başağrısında Glukokortikoid tedavi sırasında gelişen santral seröz korioretinopati.... 10/11/2007 - 15/11/2007
  56  Karotis stent uygulamaları: Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi deneyimi... 10/11/2007 - 15/11/2007
  57  Clinical and immunological correlates of migraine and atopic disorders: a multicenter controlled att... 28/06/2007 - 01/07/2007
  58  Görsel olarak tetiklenmiş başağrılarında MR-spekrooskopi ve perfüzyon MRG ile serebral deği... 05/12/2005 - 10/12/2005
  59  Migren proflaksisinde topiramatın etkinliği.... 01/11/2005 - 01/12/2005
  60  Basilar artery blood flow velocity changes in patients with panic disorder following 35% CO2 challen... 22/10/2005 - 26/10/2005
  61  Basal and induced platelet activation in ischemic stroke; relationship between stroke subtypes and s... 25/05/2005 - 28/05/2005
  62  Tekrarlayan bilateral periferik fasiyal paralizinin nadir bir nedeni: Fasiyal kanala komşu bilatera... 29/09/2004 - 03/10/2004
  63  Primer vasküler başağrısında görsel uyarımla deneysel baş ağrısı oluşumu... 29/09/2004 - 03/10/2004
  64  Olası bir demiyelinizasyona bağlı semptomatik bir narkolepsi olgusu... 29/09/2004 - 03/10/2004
  65  Migrene bağlı kayıp değerlendirme ölçeğinin (MIDAS) türkçe çevirisinin geçerlilik ve güv... 22/10/2003 - 26/10/2003
  66  Küme başağrısı ve küme benzeri başağrıları... 22/10/2003 - 26/10/2003
  67  Homocysteine levels and paraoxonase activity in patients with stroke... 30/08/2003 - 03/09/2003
  68  Parkisonizmin eşlik ettiği iki mitokondrial myopati olgusu.... 19/10/2002 - 23/10/2002
  69  Başağrılarında görüntüleme gerekli midir?... 19/10/2002 - 23/10/2002
  70  Çocuk ve ergenlerde başağrısı... 19/10/2002 - 23/10/2002
  71  Taupatiler: Klinik tanı alt grupları ve özellikleri.... 19/10/2002 - 23/10/2002
  72  Headache and polysomnographic findings.... 26/06/2002 - 30/06/2002
  73  Serebral infarktüs geçirmiş hastalarda paraoksanaz aktivitesi... 31/10/2001 - 04/11/2001
  74  Nörolojik tutulum ile giden Job sendromu: bir olgu sunumu... 31/10/2001 - 04/11/2001
  75  Geçici iskemik atak ve iskemik strok risk faktörleri farklı mı?... 31/10/2001 - 04/11/2001
  76  Küme başağrısı olguları, klinik ve demografik özellikleri.... 31/10/2001 - 04/11/2001
  77  Uyku apne sendromu başağrısı nedeni midir?... 31/10/2001 - 04/11/2001
  78  Plasma Homocysteine Levels in Stroke Patient with Different Infarct Areas... 26/05/2001 - 31/05/2001
  79  Risk factors in Stroke Recurrence.... 02/04/2001 - 02/04/2001
  80  Migren ve günlük süregen başağrısı olgularında kortikal motor uyarılmış potansiyeller.... 02/11/2000 - 05/11/2000
  81  Pretarsal injections of botulinum toxin for treatment of blepharospasm and hemifacial spasm.... 11/06/2000 - 15/06/2000
  82  Dejeneratif demans ve vasküler demans tanılı olguların risk faktörleri yönünden karşılaşt... 01/01/2000 - 01/01/2000
  83  Hemifasiyal spazmda botulinum toksin A tedavisi.... 24/10/1999 - 28/10/1999
  84  Transcranial Dopplermonitoring during head-down tilt as a tool to investigate non-sympathetic cerebr... 01/01/1999 - 01/01/1999
  85  İnfarkt tedavisinde cerrahinin yeri... 23/09/1998 - 27/09/1998
  86  Ictal and interictal endothelin-1 levels and transcranial Doppler in migraine patients.... 19/09/1998 - 25/09/1998
  87  Minimental muayene alt skorlarının Alzheimer tipi demansın evreleriyle korelasyonu... 01/01/1998 - 01/01/1998
  88  Multiple sclerosis and movement disorders, ECTRIMS 97.... 02/11/1997 - 05/11/1997
  89  Parkinsonism in multiple sclerosis. ECTRIMS 97.... 02/11/1997 - 05/11/1997
  90  Serial recordings of evoked potentials during interferon 1A (Rebif) therapy in multiple sclerosis... 02/11/1997 - 05/11/1997
  91  Hemorajik ve iskemik stroklarda risk faktörleri.... 27/10/1997 - 27/10/1997
  92  Nöbet rekürrensi olan epileptik olguların klinik özellikleri.... 27/10/1997 - 27/10/1997
  93  Serebrovasküler hastalıklarda hareket bozuklukları.... 27/10/1997 - 27/10/1997
  94  Strok rekürrensinde risk faktörleri.... 27/10/1997 - 27/10/1977
  95  Benign rekürrent aseptik menenjit (Mollaret menejiti): Olgu sunumu.... 27/10/1997 - 27/10/1997
  96  Multipl sklerozda interferon beta-1a sağaltımının izleminde multimodal uyarılmış potansiyelle... 24/10/1997 - 28/10/1997
  97  Which factors effect cerebral blood flow velocity? A multivariate analysis in 210 patients... 04/06/1997 - 08/06/1997
  98  A case with Dejerine-Sottas disease associated with multiple cranial neuropathy: Clinical, neurophys... 04/06/1997 - 08/06/1997
  99  The rate of epileptiform activity in the routine scalp EEG of epileptic patients.... 04/06/1997 - 08/06/1997
  100  Brainstem auditory evoked potentials in patients with cervical spondylarthrosis and vertigo.... 04/06/1997 - 08/06/1997
  101  Neuromyotonia and epilepsy: a case report.... 04/06/1997 - 08/06/1997
  102  Cases of menstrual migraine and their endocrine profiles.... 08/06/1996 - 12/06/1996
  103  Importance of nystagmus in etiologic diagnosis and lesion localization.... 08/06/1996 - 12/06/1996
  104  Hemiplegia vegetativa alterna.... 08/06/1996 - 12/06/1996
  105  See saw nystagmus: 3 cases... 08/06/1996 - 12/06/1996
  106  Association of trigeminal neuralgia and multiple sclerosis.... 08/06/1996 - 12/06/1996
  107  Torasik çıkış sendromu tanısında yeni elektrofizyolojik yaklaşımlar.... 24/09/1995 - 28/09/1995
  108  Kortikobazal dejenerasyon: Bir olgu sunumu.... 24/09/1995 - 28/09/1995
  109  Migren ve Cluster başağrısı hastalarında subkutan sumatriptan uygulanımı... 24/09/1995 - 28/09/1995
  110  Menstrüel migren olguları ve endokrin profilleri... 24/09/1995 - 28/09/1995
  111  Anticardiolipin antibodies in migraine.... 17/06/1995 - 21/06/1995
  112  Dermatomal Somatosensory Evoked Potentials in the Diagnosis of Neurogenic Thoracic Outlet Syndrome.... 15/06/1995 - 19/06/1995
  113  1991-1994 DEÜTF epilepsi olguları.... 09/10/1994 - 14/10/1994
  114  Ağrının tetiklediği nöbet, etyoloji: Ulegyria.... 09/10/1994 - 14/10/1994
  115  SPECT and EEG Abnormalities in migraine.... 25/06/1994 - 29/06/1994
  116  Hyperprolactinemia in multiple sclerosis. Barcelona,... 25/06/1994 - 29/06/1994
  117  Posterior serebral arter tıkanmasında hemipleji ve agrafisiz aleksi.... 29/04/1994 - 01/05/1994
  118  Dirençli epilepsilerde vigabatrin tedavisi.... 04/10/1993 - 06/10/1993
  119  Çocukluk çağında moyamoya hastalığı.... 04/10/1993 - 06/10/1993
  120  Konjugal Parkinsonizm.... 04/10/1993 - 06/10/1993
  121  Magnetik rezonans görüntülemede multipl skleroz plakları için alışılmamış bir görüntü k... 21/10/1992 - 25/10/1992
  122  Shy-Drager sendromunda MRG ve xamoterol sağaltımı.... 21/10/1992 - 25/10/1992
  123  Hodgkin lenfomaya bağlı bir paraneoplazik sendrom olarak subakut serebellar sendrom.... 21/10/1992 - 25/10/1992
  124  Bir ailede Huntington Koresi ve nörofibromatozis birlikteliği.... 21/10/1992 - 21/10/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İnme Sonrası Brunnstrom El Eğitimi ve Transkraniyal Magnetik Stimulasyon (RTMS) Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları...  2015
  2  İskemik Serebrevasküler Hastalıklarda Yeni(Potansiyel) Risk Faktöreri İskemik Serebrevasküler Hastalıklarda Yeni (Potansiyel) Risk Faktöreri. Güneş Tıp Kitabevleri...  2007
  3  Küme başağrısı ve diğer trigeminal otonomik başağrıları Ağrı...  2007
  4  Nörolojik Hastalıklar; Serebrovasküler Olay Temel Geriatri...  2007
  5  Vertebrobaziler Sistem Aterosklerozunda Tedavi. Ateroskleroz ve Serebrovasküler Hastalıklar Vertebrobaziler Sistem Aterosklerozunda Tedavi. Ateroskleroz ve Serebrovasküler Hastalıklar,287-30...  2003
 • NO AD TARIH
  1  İnmeli Hastalara Sağlık İnanç Modeline Göre Evde Uygulanan Pelvik Taban Kas Egzersizlerinin Hasta Bakım Sonuçlarına ve Bakım Verenlerin Yüküne Etkisi...  10/2015 - 4/2018
  2  DUYUSAL ENGELLİ BİREYLERDE BEYİN PLASTİSİTE VE KAPASİTE KULLANIMININ ELEKTROFİZYOLOJİK İRDELENMESİ...  5/2008 - 5/2011
  3  Duyusal Engelli Bireylerde Beyin Plastisite ve Kapasite Kullanımının Elektrofizyolojik İrdelenmesi...  5/2008 - 5/2011
  4  Akut İskemik İnmede Metilmalonik Asit ve Vitamin B12 Serum Düzeylerinin Klinik Özelliklerle Korelasyonu...  6/2004 - 8/2007
 • NO Görev
  1 Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2022-Devam ediyor
  2 Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2021- Temmuz 2023
  3 Lyme Hastalığı Araştırmaları Uygulama ve Araştırmaları Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2021- Nisan 2022
  4 Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2012- Aralık 2015