Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. KEMAL ARI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Turkiye Cumhuriyeti Tarihi  1985
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ABD  1988
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ABD  1993
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü  1996
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü  2012
 • NO AD YIL
  1  Inventarisierung des Beweglichen und Nichtbegelichen Vermögens Der Armenieschen Landwirte Wahrend De...  2021
  2  Ökonomische Errungenschaften Der Republik Türkei...  2021
  3  Population Exchange in the Historical Process and Bursa...  2020
  4  Islamic World, the Renaissance and Atatürk...  2020
  5  19 Mayıs'ın 100. Yılında Atatürk'e ve Türk Devrimi'ne Nasıl Bakmalıyız?...  2019
  6  Jewish Migration from Turkey to Israel after the Foundation of Israel...  2019
  7  Atatürk as a Writer and Journalist...  2018
  8  Risk Of An Epidemic Disease Among The Immigrants During The Process Of Population Exchange And "Dest...  2018
  9  İzmir Valisi Nurettin Paşa...  2017
  10  Buhara Milli Hareketi ve Türk Kurtuluş Savaşı...  2017
  11  Alaşehir Bağımsız Hükümeti...  2017
  12  Türk Roman ve Öyküsünde Mübadele...  2017
  13  Çanakkale Savaşı'nda İaşe ve Beslenme...  2017
  14  A Tale of Migration: 'exchange'...  2017
  15  Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi İndeksi...  2017
  16  Atatürk ve Türk Kadınları...  2017
  17  Birinci Dünya Savaşında İzmir Limanı ve Bombardımanı...  2017
  18  Misak-ı Milli'nin Tarihsel Anlamı (Düş mü, Gerçek mi?)...  2017
  19  Cumhuriyet Döneminde Yeni Ülkü: Milli Denizcilik...  2017
  20  Sürprizin Böyle mi Olacaktı Mete Abi?...  2016
  21  Manoli'nin Gözyaşları...  2016
  22  Mübadele...  2016
  23  Gazi İzmir'e Nasıl Girdi?...  2016
  24  Çiğiltepe Efsanesi...  2016
  25  Hacıanesti! Gel de Ordularını Kurtar...  2016
  26  ATATÜRK'Ü ÖLÜMÜNDE BİLE YALNIZ BIRAKMAYAN MİMAR: BRUNO TAUT...  2016
  27  Türk Süvarileri İzmir'e Nasıl Girdi?...  2016
  28  Kurtuluş Savaşında Fetva Savaşları...  2016
  29  izmir'de Edilen Ant: Misak-ı İktisadi...  2016
  30  Düş Sanılan Gerçek, Misak-ı Milli,...  2016
  31  Türkiye'nin Karagün'ü: İzmir'in 15 Mayıs'ı...  2016
  32  Kurtuluş Savaşının Efsane Kılıcı...  2015
  33  Sarıkamış Faciası...  2015
  34  Çanakkale Savaşında Açlık ve Tokluk...  2015
  35  Çanakkale'de 57. Alay ve Mustafa Kemal Bey...  2015
  36  The 57th Regiment and Mustafa Kemal...  2015
  37  Mübadelenin Öteki Yüzü Göçmenler Anadolu'da...  2015
  38  İzmir'in İşgali ve Kurtuluşu...  2014
  39  İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye'nin PTT Alanında Yatırımları...  2013
  40  Emir Çaka/ Çakan Bey ve İlk "Deniz Feneri"...  2013
  41  İzmir'de Deniz Ulaşımı ve Ticaretinin Kent Kimliğinin Oluşumu Üzerindeki Etkileri...  2011
  42  Cumhuriyet ve Ekonomik Kazanımları...  2010
  43  Türkiye'nin Denizcilik Bayramı: Kabotaj...  2010
  44  Bir Varmış Bir Yokmuş Gibi Kabotaj...  2010
  45  Kentlilik Bilinci Yaratmada Bir Yol Haritası: İzmir, Deniz ve Ulaşım...  2009
  46  Atatürk, Çağdaşlaşma ve Devrim...  2009
  47  Pasaport'ta Patlayan Bomba: Yüzbaşı Şerafettin Bey Kanlar İçinde (9 Eylül 1922)...  2009
  48  ''Mustafa Necati'nin İzmir Gezisi (Şubat 1924)''...  2009
  49  ''Mustafa Necati'nin Ölümü ve İzmir Necati, Aziz Necati; Dileğin Yerine Getirilecektir"...  2009
  50  ''Umit Sang Into to Water; Crete to The Heart of Cretansi''...  2009
  51  ''Ümit Girit Sularına Gömüldü; Girit, Giritlilerin Yüreğine...''...  2009
  52  ''Mudanya ve Mütareke Sempozyumu;Osmanlıdan İşgal Yıllarına Mütarekeden cumhuriyet Günlerine Mudanya...  2009
  53  ''Mudanya Mütarekesinin 85. Yıldönümü Sempozyumu ( Mudanya 5-6 ekim 2007)''...  2008
  54  ''Atatürk'ün Yazarlığı ve Gazeteciliği''...  2008
  55  ''80. Yılında Türk Yunan Nüfus Mübadelesi Sempozyumu (7-8 kasım 2003)''...  2008
  56  ''Göçmen ve Sığınmacı Eylemlerinin Kavramsal Tanımı Tarihsel Yönden Analizi''...  2008
  57  ''Salih Özbaran,Osmanlıyı Özlemek yada Tarih Tasarlamak, (1.baskı),İmge Kitabevi Yay., Ankara, 2007,...  2008
  58  "Üçüncü Kılıç ve Yüzbaşı Şerafettin Bey"...  2007
  59  ''9 Eylül Günü İzmir'e Giren İlk Türk Subay Yüzbaşı Şerafettin ve İzmir'in Kurtuluşu Üzerine Notları...  2006
  60  ''Lozan Barış Görüşmeleri ve Nüfus Mübadelesi''...  2003
  61  "Lozan Barış Görüşmeleri ve Nüfus Mübadelesi"...  2003
  62  "9 Eylül Günü İzmir'e İlk Giren Türk Subayı Yüzbaşı Şerafettin ve İzmir'in Kurtuluşu Üzerine Notları...  2000
  63  "Atatürkçü Düşünce Sistemi"...  2000
  64  ''Mübadillerin Taşınması İşinin Türk Vapur Kumpanyalarına Verilmesi Mübadele ve Ulusal Ekonomi Yarat...  1999
  65  "Mübadele ve Ulusal Ekonomi Yaratma Çabaları"...  1999
  66  "Mülazım-ı Evvel Mehmet Nazif Efendi'nin Conkbayırı'nda Şehit Düşüşü ve Buna İlişkin Mustafa Kemal (...  1994
  67  "Ölümünün 50. Yılında- Mahmut Esat Bozkurt Sempozyumu; (Kuşadası: 21 Aralık 1993)"...  1994
  68  "Yılmaz Bilen: 1.1.1956-5.2.1994 (Nekroloji)", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, II/4 (19...  1994
  69  "Enstitüden Haberler", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, II/4-5 (1994-1995), 303-315...  1994
  70  "Mahmut Esat Bozkurt: Yaşamı ve Kişiliği", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi...  1994
  71  "Türk Kurtuluş Savaşı'nın Bitiminde İzmir'in Genel Ekonomik Durumu", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırma...  1993
  72  "Kurtuluşunun 70. Yılı Dolayısıyla - İzmir Sempozyumu; (İzmir, 9-10 Eylül 1992)"...  1992
  73  ''Kurtuluşunun 70.yılı dolayısıyla izmir sempozyumu (9-10 Eylül) ''...  1992
  74  "Cumhuriyet Dönemi Nüfus Politikasını Belirleyen Temel Unsurlar", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,...  1992
  75  "Taha Parla; Türkiye'de Siyasal Kültürün Resmi Kaynakları: Atatürk'ün Nutuk'u", Çağdaş Türkiye Tari...  1992
  76  "Samsun-Çarşamba Demiryolu'nun Temel Atma Töreni ve Reisicumhur Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun Gezisi...  1991
  77  "İzmir'deki Suikast Girişimi Sırasında Reisicumhur Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir Gezisi ve O'nun Suik...  1991
  78  "Mübadele Göçmenlerini Türkiye'ye Taşıma Sorunu ve İzmir Göçmenleri"...  1991
  79  "1923 Türk-Rum Mübadele Anlaşması Sonrasında İzmir'de `Emval-i Metruke' ve `Mübadil Göçmenler"...  1990
  80  "The Past and Present of Western Thrace"...  1990
  81  "Yunan İşgalinden Sonra İzmir'de 'Emval-i Metruke' ve 'Fuzuli İşgal' Sorunu"...  1989
 • NO AD TARİH
  1  Birinci Dünya Savaşı Araştarmaları'nda Türk Kaynakları Açısından Bir Zorluk: Takvim ve Kro... 08/12/2016 - 08/12/2016
  2  Yazın Sanatı'nın Arkaplanı Olarak Göç ve Mübadele... 19/10/2016 - 22/10/2016
  3  Kutü'l Amâre Kuşatmasında İngiliz Ordusu'nda İaşe Sıkıntısı ve Alınan Önlemler... 29/04/2016 - 29/04/2016
  4  "İzmir'in İşgalinde Türk Polis teşkilatı", Birinci Uluslararası Kolluk Kuvveti Sempozyumu... 14/04/2016 - 17/04/2016
  5  Açılış Konuşmaları... 16/10/2014 - 18/10/2014
  6  Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nde Göç Ettirilen Gayrimüslimlerden Kalan Emlake İl... 08/04/2014 - 12/04/2014
  7  Turgut Özakman ve Tarihçiliğe Katkıları... 02/04/2014 - 02/04/2014
  8  Cumhuriyet'ten Bugüne Seçimler 30 Mart Seçimlerinin Önemi... 05/03/2014 -
  9  Atatürk'ün Dil ve Tarih Anlayışı... 23/10/2013 - 24/10/2013
  10  XIX'uncu Yüzyıldan XX'nci Yüzyıla Uzanan Süreçte Balkanlardan Türkiye'ye Yönelik Göçlerin ... 03/12/2012 - 07/12/2012
  11  Büyük Taarruz'da Süvariler ve İzmir'e Yürüyüş... 12/10/2011 - 12/10/2011
  12  Hasan Ali Yücel'in Düşünce Dünyasında Atatürk ve Türk Devrimi... 25/02/2011 - 26/02/2011
  13  1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nda Türk Hava Kuvvetleri'nin Psikolojik Harbe Katkıları... 08/02/2011 - 10/02/2011
  14  Türk Düşünce Dünyasında Rüya Kavramı... 20/12/2010 - 22/12/2010
  15  İzmir'de Denizcilik: İzmir Bahriye Birliği... 22/10/2010 - 24/10/2010
  16  1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye Kamuoyunda Yeniden Biçimlenen Amerikan Algısı... 21/10/2010 - 25/10/2010
  17  Osmanlı Devleti'nde Göçlerle Aktarılan Besin Kültürü ve Bunun Türk Yemek Kültürüne Etkile... 14/10/2010 - 15/10/2010
  18  Türkiye'de Cumhuriyet Aydınlanması ve İsmail Hakkı Tonguç... 20/05/2010 - 22/05/2010
  19  Mondros Mütarekesinden Sonra Anadolu'da Sivil Örgütlenmeler... 07/05/2010 - 07/05/2010
  20  Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye'de Denizcilik Ülküsü ve Bu Alanda Yeni Bir Kültür Oluş... 09/04/2010 - 09/04/2010
  21  Mübadele Araştırmalarına Yönelik Bir Durum Saptaması... 10/12/2009 - 12/12/2009
  22  İzmir'de Denizcilik Kültürü ve Ulaşımı: Geçmişten Günümüze Bir Bakış... 08/12/2009 - 09/12/2009
  23  Atatürk Portresinin İki Yönü: Yazarlığı ve Gazeteciliği... 09/11/2009 - 14/11/2009
  24  Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı Stratejisinde Kuva-yı Milliye'nin Yeri ve Önemi... 06/09/2009 - 08/09/2009
  25  İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İzmir Limanı... 07/05/2009 - 07/05/2009
  26  ''Mustafa Necati'nin Ölümü ve Ölümü Sonrasında Onun Eğitimci Yönüne Vurgular''... 02/01/2009 - 03/01/2009
  27  ''1974 Kıbrıs Barış Harekatında Türk Kamuoyu ve Psikolojik Desteği''... 21/11/2008 - 23/11/2008
  28  İzmir Limanı'nın Dünü: Lozan'dan Kabotaj'a Uzanan Süreçte Deniz Taşımacılığı ve Geçiş... 25/09/2008 - 25/09/2008
  29  İzmir Limanı: Geçmişi, Bugünü, Geleceği... 25/09/2008 - 26/09/2008
  30  "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Yaşanan Göç Olayları ve Sağlık Hizmetleri"... 06/11/2007 - 09/11/2007
  31  "Mudanya Bırakışması'na Giden Yolda İzmir ve İzmir Kamuoyu"... 06/07/2007 - 06/07/2007
  32  "İsrail'in Kuruluşu Sonrasında Türkiye'den İsrail'e Musevi Göçü"... 04/04/2007 - 05/04/2007
  33  "Kurtuluş Savaşı'nda Musevi Cemaati ve Hahambaşı Hayım Nahum Efendi"... 14/11/2003 - 18/11/2003
  34  "Bergama'nın İşgali"... 12/10/2001 - 14/10/2001
  35  "Ermeni Sorunu"... 04/06/2001 - 04/06/2001
  36  "20. Yüzyılda Türkiye'nin Tanık Olduğu Sığınma ve Mülteci Sorunlarının Boyutları"... 11/05/2000 - 12/05/2000
  37  "Türkiye ve Çevresindeki Bölgedeki Nüfus Hareketlerinin Tarihçesi"... 02/05/2000 - 05/05/2000
  38  "Türkiye ve Çevresindeki Bölgedeki Nüfus Hareketlerinin Tarihçesi"... 11/04/2000 - 14/04/2000
  39  "Türkiye'deki Göç ve Mülteci Meselelerinin Tarihi: Mevcut Duruma ve Gelecekteki Olasılıklara I... 15/02/2000 - 18/02/2000
  40  "Atatürk ve Laiklik"... 01/12/1999 - 02/12/1999
  41  "İzmir'in Kurtuluşu ve Yüzbaşı Şerafettin Bey"... 25/10/1999 - 27/10/1999
  42  "Brainstorming Session on The Creation of a Network for The Dissemination of Refugee Law in Turkey (... 18/09/1999 - 18/09/1999
  43  "Atatürk ve Cumhuriyet"... 27/10/1998 - 27/10/1998
  44  "Türk İnkılap Tarihi Dersleri Çözüm Önerileri"... 30/04/1998 - 01/05/1998
  45  "Osmanlı-Cumhuriyet Çatışması ve Kadın"... 05/03/1998 - 07/03/1998
  46  "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'de Savaş Ekonomisi Uygulamaları ve Fiyatlar"... 20/10/1997 - 22/10/1997
  47  "Kurtuluş Savaşı'nın Bitiminde Türkiye Dışına Yönelik Göçler ve Sonuçları"... 23/10/1995 - 25/10/1995
  48  "Mahmut Esat Bozkurt: Yaşamı ve Kişiliği"... 23/12/1992 - 23/12/1992
  49  "Cumhuriyet Dönemi'nin İlk Yıllarında Türkiye'de Mübadele, İmar, İskan İşleri ve Mustafa N... 09/05/1991 - 11/05/1991
 • NO AD YIL
  1  Articles on Exchange, History and Atatürk...  2021
  2  Dr. Alper Kaya: Yaşamı ve ALS ile yolculuğu...  2021
  3  Bruno Taut, Ölümüyle Atatürk'e Eşlik Eden Alman Mimar...  2019
  4  Laiklik ve Teokrasi, Türkiye'de Şeriat Tehlikesi Var mı?...  2019
  5  Manoli'nin Gözyaşları...  2018
  6  Ermeni Sorunu...  2017
  7  Atatürk'ü Anlamak ve Tamamlamak...  2017
  8  Zübeyde'nin Sarı Paşası: Atatürk I...  2017
  9  Zübeyde'nin Sarı Paşası: Atatürk II...  2017
  10  Suyun İki Yanı: Mübadele (Yazılar)...  2016
  11  Bornova ve Balkanlar'dan Göç (Göçün Kent Kimliğine Etkileri Üzerine Kimi Saptamalar)...  2014
  12  100. Yıldönümünde İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Tarihi...  2014
  13  Körfezin Mavi Kucağında KONAK...  2014
  14  Belleklerden Dile Gelen Bornova (Osmanlı'dan Günümüze)...  2014
  15  Tarih Yöntemi "Tarih Ne Güzel Bir Aynadır"...  2011
  16  Türk Devrim Tarihi-II- Oluşumu, Öğretisi ve Ülküsü...  2011
  17  Devrim Güneş Kadar Sıcaktır-Atatürkçü Düşüncede Devrimcilk İlkesi-...  2011
  18  İzmir'den Bakışla Türkiye'de Kabotaj ''Haklar, Kazanımlar ve Bayramlar''...  2010
  19  Türk Devrim Tarihi-I...  2010
  20  Atatürk ve Aydınlanma...  2009
  21  Türk Ticaret-i Bahriyesi ve Mübadele Gemileri...  2008
  22  Üçüncü Kılıç: Yüzbaşı Şerafettin ve İzmir'in Kurtuluşu, Zeus Kitapevi,...  2007
  23  Büyük Mübadele, Türkiye'ye Zorunlu Göç (1923-1925), Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, (Birinc...  2003
  24  Balkan Savaşlarından Atatürk'ün Çankaya Muhafızlığına...  2003
  25  Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi, Gnkur. ATASE (Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Bşk.) yay., Anka...  1998
  26  Bir İncinin Hayatı...  1998
 • KİTABIN ADI: İzmir Kent Ansiklopedisi Tarih 1]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Cumhuriyet Günlerinde Mudanya]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Üç İzmir]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Mağdurlarını Anma Günü (30 Ocak 1923) Türklerin ve Akraba Toplulukların Acı Yıl Dönümleri...  2023
  2  Atatürk, Göç ve Mübadele 100. Yılında Mübadele...  2023
  3  Mübadele Gemileri 100. Yılında Mübadele...  2023
  4  15 Mayıs 1919:İzmir'de Yunan İşgali ve Katliam Mağdurlarını Anma Günü Türklerin ve Akraba Toplulukların Acı Yıl Dönümleri...  2023
  5  Mübadeleye Giden Tarihsel Süreç 100. Yılında Mübadele...  2023
  6  Lozan Barış Görüşmeleri ve Nüfus Mübadelesi İlk ve Son Barış: 100. Yılında Lozan...  2021
  7  Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışında Tespit Ettiği İlk Bulgular ve Bir Raporu 100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz'de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu Bildiril...  2019
  8  Muhtelit Mübadele Komisyonu'nun Atina'daki İlk Toplantısı ve Eleştiriler Mübadele Göçmenleri ve Bursa...  2019
  9  Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye-Buhara İlişkileri ve Timurlenk'in Kılıcı VIII. Atatürk Kongresi...  2017
  10  Mübadele: Bir Savruluş Mu? Uluslararası Mübadele Sempozyumu...  2017
  11  Cumhuriyete Giden Yol (Güle Güle Teoman Ağabey!) Av. Teoman Ergül'e Armağan...  2017
  12  Mübadele ve Kadın Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın II...  2016
  13  Develi'li Ahmet Gürlek Anılarda Ahmet Gürlek...  2015
  14  Cumhuriyet'in Sağlık Devrimcisi: Dr. Refik Saydam Vatan ve Sıhhat \nTıbbiyenin Yurtseverliği\n...  2015
  15  İstiklal Harbi'nde Türk Ordusunun Yapılanması ve Düzenli Orduya Geçiş Türk İstiklal Harbi'nde Kuvayımilliye, Düzenli Ordu ve Cepheler...  2014
  16  İşgale Doğru İzmir İzmir Kent Ansiklopedisi Tarih 1...  2013
  17  I. Dünya Savaşı'nda İzmir İzmir Kent Ansiklopedisi Tarih 1...  2013
  18  Emir Çaka: Çaka Bey ve İlk 'Deniz Feneri' İzmir Kent Ansiklopedisi Tarih 1...  2013
  19  Mütareke Döneminde İzmir'de Örgütlenme Çabaları İzmir Kent Ansiklopedisi Tarih 1...  2013
  20  Menemen Olayı İzmir Kent Ansiklopedisi Tarih 2...  2013
  21  İzmir Suikastı ve Yargılamalar İzmir Kent Ansiklopedisi Tarih 2...  2013
  22  Mübadele ve İzmir İzmir Kent Ansiklopedisi Tarih 1...  2013
  23  9 Eylül 1922 İzmir'in Kurtuluşu İzmir Kent Ansiklopedisi Tarih 1...  2013
  24  Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mübadele Müzesi...  2011
  25  Mübadelede Son Perde:Ortodoksların Anadoludan Göçü Dr. Eren Akçiçek'e Armağan...  2010
  26  Yelkenliden Buharlıya Geçiş XVIII. Yüzyıl Başından XX.Yüzyıla Kadar Türk Denizcilik Tarihi...  2009
  27  Mübadele ve Tarihsel süreç Bursanın zenginliği göçmenler...  2008
  28  Türkiye'de Kabotaj Uygulamasına Geçiş Süreci ve Bu Süreçte Strateji Oluşturma Çabaları Prof.Dr.Yavuz Ercan'a Armağan...  2008
  29  ''İyi Dinlenceler Çocuklar'' Teşekkürler Hocam Herşey İçin tarih yaşanmış hayattır...  2008
  30  Göçmen Taşıma İşinde Bir Ara Yüz: Gemi Alımı ve Bozkurt Olayı Mübadele ve Balkan Kültürü Araştırmaları 2007...  2008
  31  Mudanya Bırakışması'na Uzanan Süreçte Girişimler ve Doğu Trakya Sorunu Osmanlı'dan İşgal Yıllarına Mütarakeden Cumhuriyet Günlerine Mudanya...  2008
  32  Mübadele Sürecinde Göçmenlerde Salgın Hastalık Riski ve Fare İtlafı Prof. Dr. Necmi Ülker'e Armağan...  2008
  33  'Mudanya Bırakışması'na Giden Yolda İzmir ve İzmir Kamuoyu' Cumhuriyet Günlerinde Mudanya...  2007
  34  Bir Tarih Araştırma Konusu Olarak Mübadele Yeniden Kurulan Yaşamlar...  2003
  35  Atatürkçü Düşünce Sistemi Atatürk Konferansları (1999 Yılı-Yurt içi)...  2000
  36  Türkiye'de Mübadele Dönemi Toprak Mülkiyeti ve Tarımda Değişim Bilanço 98: 75 Yılda Köylerden Şehirlere...  1999
  37  Migration into Izmir Following the War of Independence and its Effects Threee ages of Izmir...  1994
  38  'Kurtuluş Savaşı Sonrasında İzmir'e Yönelik Göçler ve Etkileri' Üç İzmir...  1992
 • NO AD TARIH
  1  Bornova Kent Belleği...  1/2014 - 1/2014
  2  İzmir Atatürk Müzesi Teşhir ve Tanzim...  9/2014 - 5/2015
  3  Osmanlı'dan Günümüze Bornova Tarihi...  3/2013 - 3/2014
  4  Konak Kent Belleği...  8/2013 - 3/2014
  5  İzmir Kent Ansiklopedisi Tarih Cildi...  5/2011 - 5/2013
  6  "Selanik Atatürk Evi"...  7/2011 - 8/2013
  7  Mübadelede Selçuk (Sokrates Programı Kapsamında / Selçuk Belediyesi'yle Ortaklaşa)...  1/2007 - 1/2007
  8  Türk Kurtuluş Savaşı'nda Göçler...  1/1996 - 1/1997
 • NO AD TARIH
  1  KARTPOSTALLARLA KURTULUŞ SAVAŞI, Bireysel(Kişisel) Sergi...   -
  2  Mehmet'in Hikayesi, Kamusal alanda uygulanmış yapıt...  10/11/2016 - 31/12/2016
  3  Atatürk Fotoğrafları Sergisi New Jarsey, Bireysel(Kişisel) Sergi...  03/05/2015 - 05/05/2015
  4  Mehmet'in Hikayesi Florida, Bireysel(Kişisel) Sergi...  29/04/2015 - 02/05/2015
  5  Kurtuluş Savaşı'nın Sessiz Tanıkları: Kartpostallar, Bireysel(Kişisel) Sergi...  06/11/2013 - 15/10/2013
 • NO AD TARIH
  1  Zaman Tüneli (Ege TV), TV Programı...  2014
  2  Atatürk ve Çocuk, Belgesel...  2014
  3  Atatürk ve Ankara, Belgesel...  2014
  4  Atatürk ve İstanbul, Belgesel...  2014
  5  Atatürk ve Manastır, Belgesel...  2014
  6  Zaman Tüneli (Ege TV), TV Programı...  2014
  7  Zaman Tüneli (Ege TV), TV Programı...  2014
  8  Cumhuriyetin Kazanımları Kanal 35, TV Programı...  2014
  9  10 Kasım Özel Programı-Atatürk'ün İnsan Yönü Haber Türk, TV Programı...  2014
  10  10 Kasım Özel Programı CNN Türk, TV Programı...  2014
  11  Atatürk ve Selanik, Belgesel...  2014
  12  Kordonda Nal Sesleri/Rüçhan Gürel/Emel Bala Gürel, Uzun Tiyatro Oyunu...  2009
  13  Çanakkale 1915/ Cumhur Özmakinacı, Belgesel...  2009
 • NO Görev
  1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2023-Devam ediyor
  2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Mart 2023-Devam ediyor
  3 DEÜ Rektörlüğü Lisansüstü Eğitimde Girişimciliği ve Yenilikçiliği Geliştirme Komisyonu Üyesi, Ocak 2023-Devam ediyor
  4 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2023- Mart 2023
  5 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Ocak 2023-Devam ediyor
  6 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdürü, Ocak 2023-Devam ediyor
  7 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Ocak 2023-Devam ediyor
  8 DEÜ Rektörlüğü Lisansüstü Eğitimde Girişimciliği ve Yenilikçiliği Geliştirme Komisyonu Üyesi, Ocak 2023-Devam ediyor
  9 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Ocak 2023- Ocak 2023
  10 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Vekili, Ocak 2023- Ocak 2023
  11 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Ocak 2023- Ocak 2023
  12 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2021- Temmuz 2021
  13 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Ocak 2021- Temmuz 2021
  14 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ocak 2021- Temmuz 2021
  15 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdürü, Ocak 2021- Temmuz 2021
  16 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Ocak 2021- Temmuz 2021
  17 DEÜ Rektörlüğü Lisansüstü Eğitimde Girişimciliği ve Yenilikçiliği Geliştirme Komisyonu Üyesi, Ocak 2021- Ağustos 2021
  18 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ekim 2017- Kasım 2017
  19 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2017- Kasım 2017
  20 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2017- Kasım 2017
  21 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Ekim 2014- Ocak 2016
  22 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdürü, Ekim 2014- Ocak 2016
  23 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2014- Ocak 2016
  24 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Nisan 2014- Ekim 2014
  25 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Vekili, Nisan 2014- Ekim 2014
  26 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Nisan 2014- Ekim 2014
  27 Stratejik Araştırmalar Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2013- Ekim 2016
  28 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Nisan 2011- Nisan 2014
  29 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdürü, Nisan 2011- Nisan 2014
  30 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Nisan 2011- Nisan 2014
  31 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Nisan 2008- Nisan 2011
  32 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdürü, Nisan 2008- Nisan 2011
  33 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Nisan 2008- Nisan 2011
  34 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Nisan 2005- Nisan 2008
  35 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Şubat 2005- Şubat 2008
  36 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 1997- Şubat 1999
  37 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 1994- Ekim 1997