En

PROF.DR. BARIŞ BAKLAN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI KLİNİK NOROFİZYOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1980
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  1987
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji  1995
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Nöroloji, Klinik Norofizyoloji  2011
 • NO AD YIL
  1  Neurodegeneration and Epileptic Seizure: Earlier Than We Think...  2022
  2  Physical Activity, Anxiety, and Seizure Frequency in Epilepsy: The Results of the First 3 Months of ...  2021
  3  Rare Two Findings in Frontal Lobe Epilepsy: Finger Snapping, and Ictal Alpha Activity...  2021
  4  Our reasons for converting to valproic acid treatment in female patients with genetic generalized ep...  2021
  5  Uyku Merkezinde İzlenen Hastalarda Periyodik Bacak hareketleri Prevalansı...  2020
  6  Katatreni; Polisomnografide Santral Uyku Apnesini Taklit Edebilen Uyku ile İlişkili Solunum Bozukluğ...  2020
  7  Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Narkolepsi Birlikteliği: Dört Olgu...  2020
  8  Tek Jeneralize Nöbet Öyküsü: Status Epileptikus Benzeri Bir EEG...  2020
  9  Antiepileptik İlaç Kesimi...  2019
  10  Elektroensefalografide Artefaktlar...  2017
  11  Effect of continuous positive airway pressure treatment on hemograms of patients with severe obstruc...  2017
  12  İnterstisyel akciğer hastalığı hastalarının uykuda solunum bozuklukları ve obstrüktif uyku apne send...  2016
  13  Determinants of felt stigma in epilepsy...  2016
  14  Comparison of cognitive impairment between patients having epilepsy and psychogenic nonepileptic sei...  2015
  15  Neuropathy and Dysautonomia in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome...  2015
  16  Sleep disturbances in patients with alzheimer disease and dementia with lewy bodies...  2014
  17  Identification of the variations in CPT1B and CHKB genes along with HLA-DQB1*06:02 allele in Turkish...  2014
  18  Influence of gender, obesity and neck circumference on sleep-disordered breathing in a sleep referra...  2013
  19  A case report of surgically treated drug resistant epilepsy associated with subependymal nodular het...  2012
  20  Steroid-responsive recurrent limbic encephalitis associated with small cell lung cancer and neuropil...  2011
  21  The effect of exercise on obstructive sleep apnea: a randomized and controlled trial. Sleep Breath....  2009
  22  Quality of life, frequency of anxiety and depression in obstructive sleep apnea syndrome...  2008
  23  Ictal fear and aggression as the presenting symptom of epileptic seizures...  2008
  24  Sexual Function Status in Women with Obstructive Sleep Apnea Syndrome...  2007
  25  Automatic detection of epileptiform events in EEG by a three-stage procedure based on artificial neu...  2005
  26  İdiyopatik longitüdinal myelit: üç olgu sunumu...  2004
  27  Diagnosis profile and comparison of risk factors in major types of dementia:An hospital based study....  2004
  28  Headache in sleep apnea syndrome...  2004
  29  Tümör nekrozis faktör-alfa tek başına multipl sklerozda relapsın habercisi değildir...  2004
  30  Childhood and juvenile onset multiple sclerosis: clinical and paraclinical features...  2003
  31  Nokturnal nöbetli hastalarda polisomnografi incelemesi...  2003
  32  Epileptik olgularda panik bozukluğu görülme sıklığı...  2003
  33  Epileptik hastalarda contingent negative variation çalışması...  2002
  34  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Birlikteliği (Overlap Sendromu)...  2002
  35  Multipl sklerozda ölüm nedenleri: 16 yıllık bir seride kesitsel analiz...  2002
  36  Phe 84 deletion of the PMP22 gene associated with hereditary motor and sensory neuropathy HMSN III w...  2001
  37  MRI follow-up basal ganglia involvement in subacute sclerosing panecephalitis...  2001
  38  Epileptik olgularda rutin elektroensefalografi ile epileptik aktivite saptanma sıklığı....  2001
  39  Nöbet rekürrensi olan epileptik olguların klinik özellikleri....  2001
  40  Mesencephalic cavernoma causing reversible nuclear third nerve palsy and obstructive hydrocephalus...  2001
  41  Uyku ve Epilepsi İlişkisi (Nokturnal Nöbetli 119 olgunun incelenmesi)...  2000
  42  Gündüz uzun süreli EEG incelemesi...  2000
  43  Crossed aphasia. Report of two cases...  1999
  44  The co- occurrence of bipolar disorder and multiple sclerosis....  1999
  45  Migren ve cluster başağrısı hastalarında subkutan sumatriptan uygulanımı...  1999
  46  Verbal and contructional tests in epileptic patients with right and left hemisphere foci....  1998
  47  Creutzfeldt-Jacob Hastalığı (Olgu Sunumu)...  1997
  48  Essential palatal tremor successfully treated with flunarizine...  1997
  49  Ağrının tetiklediği nöbet, etyoloji: ulegyria....  1997
  50  Viral ansafalite bağlı bilingual afazi...  1996
  51  Multipl Sklerozlu Hastalarda lenfosit subtipleri ve HLA-Klas I antijen ekspresyonu...  1995
  52  Migrenli Olgularda İnteriktal ve İktal Tc99m HMPAO SPECT ve EEG Brain Mapping....  1995
  53  Tek yakınması diplopi; tek bulgusu bilateral internükleer oftalmopleji olan bir multipl skleroz olgu...  1995
  54  Multipl sklerozda kognitif fonksiyon bozuklukları ve magnetik resonans bulgularını kantitatif analiz...  1995
  55  Dirençli epilepsilerde vigabatrin tedavisi....  1995
  56  Migrende antikardiyolipin antikorları...  1995
  57  Multipl skleroz'da antikardiyolipin antikorları...  1995
  58  Magnetik Rezonans Görüntülemede Multipl Skleroz Plakları Için Alışılmamış Bir Görüntü " Kistik Kompo...  1994
  59  Multipl Sklerozda Kan Prolaktin Düzeylerinin Klinik Dönemlerle İlişkileri....  1994
  60  Epilepsi tanılı 500 olgunun değerlendirilmesi....  1994
  61  Amiyotrofik lateral skleroz ve multipl myeloma iki olgu nedeniyle...  1994
  62  Lityum entoksikasyonu ve aşağı vurumlu nistagmus...  1994
  63  Shy-Drager Sendromunda MRG ve Xamoterol Sağaltımı....  1993
  64  Bir Ailede Huntington Koresi ve Nörofibromatozis Birlikteliği....  1993
  65  Opsoklonuslu yetişkin bir olgu...  1993
  66  Paget ve demans ,...  1993
  67  Diazepam'a bağlı amnezi: Bir olgu sunumu....  1992
 • NO AD TARİH
  1  TÜM GECE EEG'nın İED SAPTAMAYA KATKISI... 26/05/2022 - 29/05/2022
  2  Refleks Epı?lepsı?: Düşünce Ve Praksı?... 30/11/2020 -
  3  Antiepileptik tedavinin pozitif ve negatif belirtilere etkisi... 28/11/2020 - 02/12/2020
  4  Breach Ritim Masum mu?... 20/11/2020 - 22/11/2020
  5  Antiepileptik Tedavinin Kognisyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi... 17/10/2020 -
  6  Genetik Jeneralize Epilepsi Hastalarında Valproik Asit Tedavisine Dönüşlerimi... 18/11/2019 -
  7  İLAÇ KESİMİ YAPILAN EPİLEPSİ HASTALARINDA RELAPS RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI... 03/05/2019 - 05/05/2019
  8  Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendromu Olan hastalarda Vestibüler BulgularınDeğerlendirilmesi... 04/04/2019 - 07/04/2019
  9  Temporal Lob Epilepsisi ile Başvuran Nadir Görülen Bir Nörosarkoidoz Olgusu... 05/05/2017 - 07/05/2017
  10  Obstrüktif uyku apne sendromlu (OSAS )hastalarda eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve ortalama... 05/04/2017 - 09/04/2017
  11  Dominant Hemisphere Functional Connectivity Differences in Temporal Lobe Epilepsy Patients... 02/03/2016 - 06/03/2016
  12  Temporal Lob Epilepsi Hastalarında Dominant Hemisfer Fonksiyonel Bağlantılarının Araştırılma... 19/02/2016 - 21/02/2016
  13  İlaç Kesimi Yapılan Epilepsi Hastalarında Relaps Öncesi Nöbet Tipi İle Relaps Sonrası Nöbet... 27/11/2015 - 03/12/2015
  14  Halüsinasyonlarla Seyreden, Temporal Lob Semiyolojisi Gösteren ve İnteriktal Parietal Odak Saptan... 21/11/2014 -
  15  Late Soleus Response in Restless Legs Syndrome... 16/09/2014 - 20/09/2014
  16  İzole Hipoglossal Sinir Felci... 15/11/2013 - 21/11/2013
  17  Aripiprazole Bağlı NREM Parasomni Olgusu... 06/10/2013 - 10/10/2013
  18  Status epileptikus: olgu sunumu... 06/10/2013 - 10/10/2013
  19  Evaluation of sleep related breathing disorders and obstructive sleep apnea in patients with inters... 07/09/2013 - 11/09/2013
  20  İnterstisiyel akciğer hastalığı hastalarının uykuda solunum bozuklukları ve obstruktif uyku ... 03/04/2013 - 07/04/2013
  21  Effect of Nasal Continuous Positive Airway Pressure Therapy on The Functional Respiratory Paameters ... 01/09/2012 - 05/09/2012
  22  Uzun Süreli Video EEG Monitorizasyon Komplikasyonu: Fraktür... 24/05/2012 - 27/05/2012
  23  Nadir Epileptik Fenomen: Koprolali... 24/05/2012 - 27/05/2012
  24  Epileptik ve Psikojen Nonepileptik Hastalarda Nöbet ilişkili Kognitif Etkilenme... 25/11/2011 - 01/12/2011
  25  Epileptik ve Psikojen Nonepileptik Hastalarda Karakter ve Mİzaç Özellikleri... 25/11/2011 - 01/12/2011
  26  Psikojen Nonepileptik Atakların Semiyolojik Özellikleri... 25/11/2011 - 01/12/2011
  27  Alzheimer ve Lewy cisimli demans hastalarında uyku profili... 25/11/2011 - 01/12/2011
  28  Identification of two SNPs located upstream and intron of CPT1B gene and HLA DQB1*0602 allele in Tur... 28/05/2011 - 31/05/2011
  29  Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Egzersiz Kapasitesi Arasındaki İliş... 14/05/2011 - 16/05/2011
  30  Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Vücut Yağ Kompozisyonu Ve Fonksiyonel Değerlendirme Pa... 14/05/2011 - 16/05/2011
  31  Periventriküler Heterotopi ve İlaca Dirençli Epilepsisi Olan bir Hastada Cerrahi Tedavi... 27/04/2011 - 01/05/2011
  32  Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Vücut Yağ Kompozisyonu Ve Fonksiyonel Değerlendirme Pa... 13/04/2011 - 17/04/2011
  33  Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Fonksiyonel Kapasitenin Değerlendirmesinde Saha Test... 13/04/2011 - 17/04/2011
  34  Epilepsi hastalarında siklik alternan patternde(CAP) ortaya çıkan değişiklikler... 04/12/2010 - 09/12/2010
  35  Obstruktif Uyku Apne Sendromlu hastalarda otonom sinir sisteminin elektrofizyolojik yöntemler ve Sc... 04/12/2010 - 09/12/2010
  36  Obstruktif Uyku Apne Sendromlu hastalarda polinöropati varlığı ve hastalık şiddeti ile ilişki... 04/12/2010 - 09/12/2010
  37  The relationship between quality of life and exercise capacity in patients with obstructive sleep ap... 03/05/2010 - 04/05/2010
  38  The effects of exercise program on the exercise capacity and health-related quality of life... 03/05/2010 - 04/05/2010
  39  The effect of home-based exercise program on the functional parameters in patients with obstructive ... 12/09/2009 - 16/09/2009
  40  Geriatrik Hastalarda Obstruktif Uyku-Apne Sendromu... 08/04/2009 - 12/04/2009
  41  Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda ev egzersiz programının fonksiyonel parametreler üzeri... 08/04/2009 - 12/04/2009
  42  Epileptik Vertigo?... 11/11/2008 - 16/11/2008
  43  OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA EGZERSİZİN ETKİSİ... 06/10/2008 - 09/10/2008
  44  OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA EGZERSİZİN ETKİSİ... 04/10/2008 - 08/10/2008
  45  Obstruktif uyku apne sendromu tanılı hastalarda solunumsal parametrelerin egzersiz kapasitesi ve y... 23/04/2008 - 27/04/2008
  46  Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Tanılı Hastalarda Solunumsal Parametrelerin Egzersiz Kapasitesi Ve ... 11/04/2008 - 13/04/2008
  47  MSLT periyotlarının değeri ve klinik korelasyonu... 10/11/2007 - 15/11/2007
  48  Hashimoto's encephalopathy and status epilepticus.... 07/07/2007 - 11/07/2007
  49  Hemiplejik Migren Plus... 12/11/2006 - 17/11/2006
  50  Obstruktif uyku-apne sendromlu olgularda anksiyete, depresyon sıklığı ve yaşam kalitesi... 25/10/2006 - 29/10/2006
  51  Frequency of depression and anxiety in obstructive sleep apnea syndrome... 05/09/2006 - 05/09/2006
  52  A case presenting with dialysis dementia.... 15/07/2006 - 20/07/2006
  53  Uyku apnesi ve horlaması olan kişilerde üst hava yolunun manometrik kayıt eşliğinde yapılan M... 21/05/2005 - 26/05/2005
  54  A familial translocation associated with complex partial epilepsy with a breakpoint within the Mille... 07/05/2005 - 10/05/2005
  55  Ostruktif uyku-apne sendromlu bayan hastalarda cinsel fonksiyon düzeyi... 27/04/2005 - 01/05/2005
  56  Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) Sıklığı... 07/11/2004 - 09/11/2004
  57  CPAP tedavisi uygulanan OSAS'lı olgularda tedavi uyumu ve etkinliğinin değerlendirilmesi... 07/11/2004 - 09/11/2004
  58  Üniversite Öğrencilerinde Gündüz Uykululuk Düzeyi... 07/11/2004 - 09/11/2004
  59  Mezensefalik kavernomun neden olduğu santral uyku-apne sendromu.... 07/11/2004 - 09/11/2004
  60  Juvenil Myoklonik Epilepsili hastalarda tanı gecikmesi, klinik ve tüm gece uyku EEG özelliklerini... 29/09/2004 - 03/10/2002
  61  Olası bir demiyelinizasyona bağlı semptomatik bir narkolepsi olgusu... 29/09/2004 - 03/10/2004
  62  Automatic Spike Detection in EEG Using Radial Basis Support Vector Machines... 02/06/2003 - 04/06/2003
  63  Automatic Spike Detection in EEG by a Two-Stage Procedure Based on Artificial Neural Networks... 01/01/2003 - 01/01/2003
  64  Uyku-apne sendromu ve boyun çevresi... 19/10/2002 - 23/10/2002
  65  Myastenia Gravisli hastaların polisomnografik özellikleri(ön bildiri)... 19/10/2002 - 23/10/2002
  66  All-night sleep video-EEG and spindles in patients with nocturnal seizures... 06/10/2002 - 10/10/2002
  67  Obstrüktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastaların yakınmaları ile polisomnografi (PSG) bulguları... 26/09/2002 - 28/09/2002
  68  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku Apne Araştırma Grubu Sonuçları... 26/09/2002 - 28/09/2002
  69  The association of chronic obstructive pulmonary disease and sleep apnea syndrome (overlap syndrome)... 14/09/2002 - 18/09/2002
  70  Headache and polysomnographic findings.... 26/06/2002 - 30/06/2002
  71  Nokturnal nöbetli hastalarda tüm gece Uyku video-EEG ve Uyku iğcik özellikleri... 08/06/2002 - 13/06/2002
  72  Kronik obstruktif akciğer hastalığı ve obstruktif uyku-apne sendromu birlikteliği (Overlap Send... 24/04/2002 - 28/04/2002
  73  Uyku apne sendromu başağrısı nedeni midir?... 31/10/2001 - 04/11/2001
  74  Longitüdinal myelit: bir olgu sunumu... 31/10/2001 - 04/11/2001
  75  Basal ganglia involvement in subacute sclerosing panencephalitis: serial MRI follow up?... 17/06/2001 - 22/06/2001
  76  Subclinical optic nerve involvement in multiple sclerosis?... 17/06/2001 - 22/06/2001
  77  Obstrüktif uyku apne sendromu: 61 olgunun değerlendirilmesi... 30/05/2001 - 02/06/2001
  78  Multiple sclerosis after vaccination against hepatitis b and hla haplotypes... 02/04/2001 - 02/04/2001
  79  Myastenia Gravisde anti-asetilkolin reseptör antikorları ile klinik arasındaki ilişki... 02/11/2000 - 05/11/2000
  80  Optik nöritis tablosuyla başlayan multipl skleroz olgularında nörooftalmolojik özellikler klin... 02/11/2000 - 05/11/2000
  81  Multipl sklerozlu hastalarda subklinik optik sinir etkilenmesinin araştırılması (ön çalışma)... 02/11/2000 - 05/11/2000
  82  Multipl sklerozda ölim nedenleri: 16 yıllık izlem sonuçları... 02/11/2000 - 05/11/2000
  83  Hepatit-b aşılaması sonrası multipl skleroz gelişimi ve HLA haplotipleri... 02/11/2000 - 05/11/2000
  84  Uyku epilepsileri... 10/10/2000 - 15/10/2000
  85  Gündüz Uzun Süreli EEG izlemi... 10/10/2000 - 15/10/2000
  86  Reversible nuclear third nerve palsy caused by mesencephalic cavernoma.... 10/09/2000 - 13/09/2000
  87  Interferon tedavisi altındaki relapsing-remitting seyirli multipl skleroz hastalarında klinik rela... 24/10/1999 - 28/10/1999
  88  Relapsing remitting multipl skleroz (RRMS) hastalarında TNF-alfa üretim kapasitesinin ölçümüyl... 24/10/1999 - 28/10/1999
  89  Nöbet rekürrensi olan epileptik olguların klinik özellikleri.... 27/10/1997 - 27/10/1997
  90  Epilepside düşük serum düzeyi ile nöbet kontrolü... 25/10/1997 - 29/10/1997
  91  Yoğun Bakım Hastalarının sedasyonunda midazolam ve propofolün karşılaştırılması... 24/10/1997 - 28/10/1997
  92  Karbamazepin ve valproik asit tedavisi alan epileptik hastalarda p300 ve CNV çalışması... 24/10/1997 - 28/10/1997
  93  Yavaş Salınımlı Valproik Asidin Klinik Kullanımı... 24/10/1997 - 28/10/1997
  94  P300 study in epileptic patients.... 14/06/1997 - 18/06/1997
  95  A contingent negative variation study in epileptic patients... 04/06/1997 - 08/06/1997
  96  A case with Dejerine-Sottas disease associated with multiple cranial neuropathy: Clinical, neurophys... 04/06/1997 - 08/06/1997
  97  The rate of epileptiform activity in the routine scalp EEG of epileptic patients.... 04/06/1997 - 08/06/1997
  98  Epileptik hastalarda P300 çalışması.... 13/10/1996 - 18/10/1996
  99  Epileptik Hastalarda CNV çalışması... 13/10/1996 - 18/10/1996
  100  Milier Tüberküloz İle Birlikte Akut Menenjit Ve Spinal Araknoidit: Olgu Sunumu... 13/10/1996 - 18/10/1996
  101  Bir olgu dolayısıyla parsiyel kompleks nöbetlerde SPECT'in önemi... 25/09/1996 - 28/09/1996
  102  Verbal and contructional tests in epileptic patients with right and left hemisphere foci.... 08/07/1996 - 12/07/1996
  103  Differential aphasia due to viral encephalitis.... 08/06/1996 - 12/03/1996
  104  İnme sonrası epilepsi... 24/09/1995 - 28/09/1995
  105  Viral ansefalite bağlı bilingual afazi... 24/09/1995 - 28/09/1995
  106  Sağ ve sol hemisfer fokuslu epileptik hastalarda mental testler... 24/09/1995 - 28/09/1995
  107  Migren ve Cluster başağrısı hastalarında subkutan sumatriptan uygulanımı... 24/09/1995 - 28/09/1995
  108  A multiple sclerosis patient presenting with only complaint of diplopia and only sign of bilateral I... 03/09/1995 - 06/09/1995
  109  Anticardiolipin antibodies in migraine.... 17/06/1995 - 21/06/1995
  110  Anticardiolipin antibodies in Multipl Sclerosis patients... 17/06/1995 - 21/06/1995
  111  Tek yakınması diplopi, tek bulgusu bilateral INO olan bir multipl skleroz olgusu... 09/11/1994 - 14/11/1994
  112  Multipl skleroz ve bipolar affektif bozukluk... 09/11/1994 - 14/11/1994
  113  Ağrının tetiklediği nöbet, etyoloji: Ulegyria.... 09/10/1994 - 14/10/1994
  114  1991-1994 DEÜTF epilepsi olguları.... 09/10/1994 - 14/10/1994
  115  SPECT and EEG Abnormalities in migraine.... 25/06/1994 - 29/06/1994
  116  Hyperprolactinemia in multiple sclerosis. Barcelona,... 25/06/1994 - 29/06/1994
  117  Multipl Sclerosis and bipolar affective disorder HLA Class 1 and 2 antigens and MRI findings... 25/06/1994 - 29/06/1994
  118  Major histocompatibility complex Class I and Class II antigens in Turkish patient's with multiple sc... 25/06/1994 - 29/06/1994
  119  The relationship between cognitive disturbances and SPECT, MRI abnormalities in multiple sclerosis... 25/06/1994 - 29/06/1994
  120  Cognitive impairment and MRI findings in multiple sclerosis... 05/05/1994 - 06/05/1994
  121  Lityum tuzlarının periferik ve santral iletim üzerine etkileri... 01/11/1993 - 04/11/1993
  122  Bipolar affektif bozukluklar ve multipl skleroz' da MRG... 04/10/1993 - 06/10/1993
  123  Dirençli epilepsilerde vigabatrin tedavisi.... 04/10/1993 - 06/10/1993
  124  Multipl sklerozda kognitif defekt tiplerinin MRG kantitatif lezyon ölçümleri ile ilişkisi... 04/10/1993 - 06/10/1999
  125  ALS ve multipl myelom (2 olgu nedeniyle)... 04/10/1993 - 06/10/1993
  126  Multipl skleroz ve bipolar affektif bozukluklarda MHC Class I ve Class II doku uygunluk antijenleri.... 04/10/1993 - 06/10/1993
  127  Konjugal Parkinsonizm.... 04/10/1993 - 06/10/1993
  128  Multipl sklerozda MHC Class I ve Class II doku uygunluk... 04/10/1993 - 06/10/1993
  129  Multipl sklerozda SPECT, MRG ve kognitif bozukluklar arasındaki ilişkiler... 04/10/1993 - 10/10/1993
  130  Hodgkin'li iki hastada gelişen paraneoplastik serebellar dejenerasyon.... 03/05/1993 - 07/05/1993
  131  Hodgkin lenfomaya bağlı bir paraneoplazik sendrom olarak subakut serebellar sendrom.... 21/10/1992 - 25/10/1992
  132  Opsoklonuslu bir yetişkin olgu... 21/10/1992 - 25/10/1992
  133  Shy-Drager sendromunda MRG ve xamoterol sağaltımı.... 21/10/1992 - 25/10/1992
  134  Lityum entoksikasyonu ve aşağı vurumlu nistagmus... 21/10/1992 - 25/10/1992
  135  Bilateral Talamik İnfarkt, Talamik Demans, Ballistik Hareket. 5. Ulusal Nöroloji Kongresi... 21/10/1992 - 25/10/1992
  136  Magnetik rezonans görüntülemede multipl skleroz plakları için alışılmamış bir görüntü k... 21/10/1992 - 25/10/1992
  137  Paget ve demans,... 21/10/1992 - 25/10/1992
  138  Bir ailede Huntington Koresi ve nörofibromatozis birlikteliği.... 21/10/1992 - 21/10/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Uyku ve Epilepsi Epilepsi...  2018
  2  çocuklarda uyku uyku fizyolojisi ve hastalıkları...  2011
  3  uyku ile ilişkili epilepsiler uyku fizyolojisi ve hastalıkları...  2011
  4  uykunun mekanizmaları ve normal uyku fizyolojisi ve hastalıkları...  2011
  5  yaşlıların uykusu uyku fizyolojisi ve hastalıkları...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Beynin Gizemli Dünyasına Yolculuk...  11/2018 - 6/2019
  2  Tüm Genomdaki Kopya Sayısı Değişiklikleri ve Nükleotid Polimorfizmlerinden Yararlanarak Narkolepsi ile İlişkili Aday Genlerin Belirlenmesi...  3/2011 - 6/2015
  3  Narkolepside ilgili olabilecek gen polimorfizmlerinin araştırılması...  2/2008 - 2/2008
  4  Kromozomal Değişikliklerden Yararlanarak Epilepsi ile İlişkili Yeni Genlerin Belirlenmesi.-Tubitak Projesi, SBAG-3377 (106S099) 2007-2010, Proje Yürütücüsü....  3/2007 - 3/2010
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Norofizyoloji Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2022-Devam ediyor
  2 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uyku ve Bilinç Durumları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2021-Devam ediyor
  3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Kasım 2021-Devam ediyor
  4 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Norofizyoloji Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2019- Eylül 2022
  5 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uyku ve Bilinç Durumları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2018- Kasım 2021
  6 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Kasım 2018- Kasım 2021
  7 Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Ekim 2018
  8 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Norofizyoloji Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2016- Eylül 2019
  9 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uyku ve Bilinç Durumları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2015- Kasım 2018
  10 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Kasım 2015- Kasım 2018
  11 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Norofizyoloji Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2013- Eylül 2016
  12 Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015
  13 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Norofizyoloji Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2010- Eylül 2013
  14 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Eylül 2008- Şubat 2010
  15 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 1999- Kasım 2001