En

PROF.DR. ÖZLEM KÜÇÜKGÜÇLÜ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1989
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği  1998
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2005
  Doçent  Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik-Dahili Hastalıklar  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Intensive care experiences of intern nurse students: A qualitative study...  2021
  2  Psychometric properties of the Turkish version of the scale for positive aspects of caregiving exper...  2021
  3  Yaşlılarda Sarkopeni ve Hemşirelik...  2021
  4  Effects of the Simulation Based Training Program on Attitudes of Nurses Towards Older Adults: A Quas...  2021
  5  Assessment of Dementia Knowledge Scale for the Nursing Profession and the General Population: Cross-...  2021
  6  COVID-19 Pandemi Sürecinde Demanslı Bireyler: Sağlık Profesyonelleri ve Bakım Verenler İçin Öneriler...  2021
  7  Clinical Decision Making, Problem Solving and Autonomy for Nursing Students Attending an Internship ...  2021
  8  Prevalence of Physical Restraint: A Cross-Sectional Observational Study...  2020
  9  Quality of Life and Factors Affecting it in Patients with Alzheimer's Disease: A Cross-sectional Stu...  2020
  10  Investigation of Factors Affecting Apathy in Three Major Types of Dementia...  2020
  11  Determining Middle-Aged and Older Adults? Health Beliefs to Change Lifestyle and Health Behavior for...  2020
  12  An Analysis of Trends in Internet Searches about Dementia in Turkey...  2020
  13  Turkish version of the Motivation for Changing Lifestyle and Health Behavior for Reducing the Risk o...  2019
  14  Turkish Family Decision Making Process for Placing a Loved One with Dementia in Long-Term Care...  2018
  15  Investigation of Health Literacy Levels of Nursing Students and Affecting Factors...  2018
  16  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlanma İle İlgili Beklentileri...  2018
  17  Yaşlı Bireylerde Bilişsel İşlevlerin Korunmasında ve Geliştirilmesinde Bilişsel Eğitimin Önemi...  2018
  18  The Relationship between Caregiver Burden and Psychological Resilience in Caregivers of Individuals ...  2018
  19  Nursing Homes Nurses' Attitudes Toward Older People and Affecting Factors...  2018
  20  Examining Nursing Students' Attitudes Towards the Elderly and Factors Affecting Attitudes Towards th...  2018
  21  Older people's views and expectations about the competences of health and social care professionals:...  2018
  22  Can an Elective Geriatric Nursing Course Change Nursing Students' Attitudes and Willingness in Carin...  2018
  23  Reliability and Validity of Turkish Version of the Caregiver Reaction Assestment Scale...  2017
  24  Sağlık ve Sosyal Çalışanların Sahip Olması Gereken Yeterlilikler Konusunda Yaşlı Bireylerin Görüşler...  2017
  25  Examining Factors Affecting Caregiver Burden: A Comparison of Frontotemporal Dementia and Alzheimer'...  2017
  26  The effects of support groups on dementia caregivers: A mixed method study...  2017
  27  Alzheimer Hastalığı Olan Bireye Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Verme Sürecindeki Deneyimleri...  2017
  28  Caring For Caregivers of Individuals With Dementia: From the Perspective of Watson's Theory of Human...  2017
  29  Demans ve Bakım...  2016
  30  Demans Hastasına Bakım Veren Aile Üyelerinin, Hastalarını Bir Bakım Kurumuna Yerleştirdikten Sonraki...  2016
  31  Yaşlı Hastaların Oral Antikoagülan Kullanım Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi...  2016
  32  Application of the Progressively Lowered Stress Threshold Model with Community-Based Caregivers: A R...  2016
  33  Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Öz Etkililik Düzeyinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi...  2015
  34  Aromaterapi Uygulamasının Demanslı Bireylerde Görülen Davranışsal Değişiklikler Üzerine Etkisi...  2015
  35  Examination of Nursing Students' Attitudes Towards Older People in Turkey...  2013
  36  İç Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Refakatçiler Hakkındaki Görüş ve Deneyimleri...  2013
  37  The Validity and Reliability of The Turkish Version of The Quality of Life Scale for Patients with A...  2012
  38  Demans Sendromu ile İlgili Türkçe Web Sayfalarının İçeriğinin İncelenmesi....  2012
  39  Study of Validity and Reliability of the Scale Regarding the Expectations About Aging....  2012
  40  Accuracy of References in Eight Nursing Journal...  2012
  41  Locus of Control in Nursing Students on a Problem-Based Learning Program: A Longitudinal Examination...  2012
  42  Reliability and validity of Turkish version of Attitudes Toward Old People Scale...  2011
  43  Effects of Gender on Burden Among Caregivers of Alzheimer's Patients...  2011
  44  Demanslı Bireylerde Yaşam Kalitesi Ölçülebilir mi? Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu E...  2011
  45  Demansı Olan Bireyde Davranışsal Problemleri Azaltmada Kanıta Dayalı Bir Model: Azalmış Stres Eş...  2011
  46  Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri ile Klinik Başarıları arasındaki İlişkinin İn...  2011
  47  Investigating The Prevalence of Cognitive and Functional Impairment Which May Be Associated With Dem...  2010
  48  Complementary and Alternative Medicine Use Among People with Diabetes in Turkey...  2010
  49  Subkutan Antikoagulan Tedavi Uygulanan Hastalarda Cilde Buz Uygulamanın Ekimoz Ouşumu Üzerine Etkisi...  2010
  50  Yatağa Bağımlı Yaşlı Hasta Gereksinimleri, Hizmet Sunucuları ve Türkiye'de Hizmet Çeşitleri...  2010
  51  The Reliability and Validity of The Caregiver Burden Inventory in Turkey...  2009
  52  Alzheimer Hastalığı ve Hemşirelik Bakımı...  2003
 • NO AD TARİH
  1  COVİD-19 Pandemisinin İnmeli Bireylere Bakım Veren Aile Üyelerine Etkisi... 27/11/2021 - 01/12/2021
  2  İnmeli Bireylerin COVİD-19 Pandemisi Döneminde Yaşadıkları Deneyimler: Kalitatif Bir Çalışm... 27/11/2021 - 01/12/2021
  3  Parkinson Hastalığı Olan Bireylerin COVID-19 Pandemisi Sürecinde Hastalık Yönetimi Deneyimleri... 27/11/2021 - 01/12/2021
  4  Sağlıklı Yaşlı Bireylere Uygulanan Bilişsel Eğitim Programının Bilişsel Fonksiyonlara Etki... 27/11/2021 - 01/12/2021
  5  Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum... 27/09/2021 - 29/09/2021
  6  Bakım Verme Deneyiminin Olumlu Yönleri Ölçeği Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri... 21/09/2021 - 25/09/2021
  7  Demans Bilgi Değerlendirme Ölçeği Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri... 21/09/2021 - 25/09/2021
  8  Erken ve Geç Başlangıçlı Alzheimer Hastalığının Bakım Veren Yükü Üzerine Etkisi... 17/09/2021 - 17/09/2021
  9  Demanslı Bireylere Bakım Verenlerin COVID-19 Pandemi Sürecindeki Deneyimleri: Kalitatif Bir Çal... 24/06/2021 - 25/06/2021
  10  Alzheimer Hastalığı Olan Bireylerin Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörler: Kesitsel Bir Çalı... 12/02/2021 - 13/02/2021
  11  Effects of the Simulation Based Training Program on Attitutes of Nurses Towards Older People... 17/12/2020 - 19/12/2020
  12  Hemşirelik öğrencilerinin Alzheimer hastalığı hakkındaki bilgi düzeyleri... 19/12/2019 - 21/12/2019
  13  Hemşirelik Öğrencilerinin Yoğun Bakım Deneyimleri: Kalitatif Bir Çalışma... 19/12/2019 - 21/12/2019
  14  YAŞLI MALİGNİTELİ HASTALARDA KIRILGANLIK VE SARKOPENİ İLİŞKİSİ... 27/09/2019 - 29/09/2019
  15  Sağlıklı Bireylerde Demans Riskini Azaltmak İçin Yaşam Şekli ve Sağlık Davranışını Değ... 30/11/2018 - 06/12/2018
  16  Investigation of Health Literacy Levels of Nursing Students and Affecting Factors... 25/11/2018 - 27/11/2018
  17  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlanma ile İlgili Beklentileri... 25/11/2018 - 27/11/2018
  18  Nursing Homes Nurses' Attitudes towards Elders and Affecting Factors... 22/03/2018 - 23/03/2018
  19  Sağlıklı Bireylerde Demans Riskini Azaltmaya İlişkin Bilgi Düzeyi ve Motivasyon Durumlarına B... 21/03/2018 - 22/03/2018
  20  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi... 11/10/2017 - 15/10/2017
  21  Geriatri Hemşireliği Seçmeli Dersi Öğrencilerin Yaşlılara Yönelik Tutum ve Yaşlılarla Çal... 11/10/2017 - 15/10/2017
  22  Examining Factors Affecting Caregiver Burden: A Comparioson of Frontotemporal Dementia and Alzheimer... 17/09/2017 - 21/09/2017
  23  Effects of a support group intervention on dementia caregivers: a mixed method study... 17/09/2017 - 21/09/2017
  24  Demansı Olan Bireylerde Aromaterapi Uygulaması Bilişsel Fonksiyonu Etkiler Mi?... 11/05/2017 - 13/05/2017
  25  Alzheimer Hastalığı, Frontotemporal ve Vasküler Demansı Olan Bireylerde Apati Görülme Sıklı... 22/03/2017 - 23/03/2017
  26  Demanslı Bireylere Bakım Verenlerinin Bakım Veren Yükü ve Psikolojik Dayanıklılıkları Aras... 22/03/2017 - 23/03/2017
  27  Sağlık Okuryazarlığının Yaşlı Bireylerin Sağlık Sonuçlarına Etkisi... 11/03/2017 - 13/03/2017
  28  Yaşlıların Bazı Sosyodemografik Özellikleri ile Yaşlılığa İlişkin Beklentilerinin Sağlı... 20/10/2014 - 24/10/2014
  29  When Does the Family Decide to Institutional Care for Alzheimer Patients: Examination of Decision Ma... 03/07/2013 - 06/07/2013
  30  Demanslı Bireylerde Hidrasyonun Önemi.... 17/11/2012 - 18/11/2012
  31  Parkinson Hastalığında Görülen Uyku Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı... 17/11/2012 - 18/11/2012
  32  Nöroloji Hastaları için hayat zordur: Peki ya bakımverenler.... 17/11/2012 - 18/11/2012
  33  Parkinson Hastalığı Olan Bireylere Bakım Verenlerin Algıladıkları Sosyal Destek ile Bakım Ve... 17/11/2012 - 18/11/2012
  34  İnmeli bireylerin Hastaneye Başvurma Sürelerini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi... 05/10/2011 - 09/10/2011
  35  Erasmus programı kapsamında Danimarkada staj Yapan bir hemşirelik öğrencisinin deneyimleri... 15/09/2011 - 17/09/2011
  36  Examination of use of complementary and alternative treatment methods by diabetic individuals living... 04/06/2008 - 06/06/2008
  37  The Experiences of Nursing Students regarding The Initial Clinical Practice... 23/05/2007 - 26/05/2007
  38  Hemşire Öğrencilerin Toplumsal Duyarlılık Deneyimi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  39  Kanser Rehabilitasyonu... 03/11/1999 - 07/11/1999
  40  Kalite Yönetimi İçin Bası Yaralarının Değerlendirilmesi... 03/11/1993 - 05/11/1993
  41  Geriatrik Hastalarda Üriner İnkontinansın İncelenmesi... 26/11/1992 - 27/11/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Yaşlılık Sorunları ve Hemşirelik Bakımı İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı...  2020
  2  Yaşlılık Sorunları ve Hemşirelik Bakımı İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı...  2019
  3  Bilişsel Bozukluğu Olan Yaşlı Bireye Yaklaşım: Alzheimer ve Demans Geriatri Hemşireliği...  2019
  4  Demans Hastalığında Davranışsal Sorunların Yönetimi Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  5  Bakım Veren Olarak Kendi Bakımınız Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  6  Kognitif ve Psikolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı...  2017
  7  Approach to the Elderly Patient with Delirium: Nursing Perspective Delirium in Elderly Patients...  2017
  8  Bağımsızlık ve Otonomi / Bakımın Temeli Yaşlı Bakımı Hemşireliği...  2015
  9  Zorlu Davranışların Değerlendirilmesi ve Bakımı Nörolojik Bilimler Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar...  2014
  10  Demanslı Hastalarda Bakım Nörolojik Bilimler Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar...  2014
  11  Solunum Yetmezlikleri Hemşirelik Bakım Planları...  2007
  12  Bakım Planı Örnekleri: Graves Hastalığı Hemşirelik Süreci...  2004
  13  Bakım Planı Örnekleri: Karaciğer Sirozu Hemşirelik Süreci...  2004
 • NO AD TARIH
  1  İZLENEBİLİR YAŞLI BAKIM PROJESİ TAMAMLAMA VE İZLEM PROJESİ...  5/2020 - /
  2  İZLENEBİLİR"YAŞLI BAKIM" PROJESİ...  11/2018 - 1/2021
  3  Yeni Tanı Almış 65 Yaş Üzeri Maligniteli Hastalarda Kırılganlık ve Sarkopeni Oranlarının Belirlenmesi ve Arasındaki İlişkinin İncelenmesi...  9/2018 - 9/2019
  4  Kurumsal Bakım Alanında Çalışan Hemşirelere Yönelik Hazırlanan Eğitim Programının Yaşlılara Yönelik Tutum Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  4/2018 - 10/2019
  5  European Later Life Active Network-ELLAN...  10/2013 - 9/2016
  6  Kademeli olarak azalmış stres eşiği modeline göre yapılan girişimlerin demanslı birey ve ailesinin bakım sonuçlarına etkisinin incelenmesi....  1/2012 - 10/2013
 • NO AD YIL
  1  Prf. Dr. İnci Erefe Poster Bidiri Ödülü...  2005
  2  Proje ödülü...  2012
  3  Birincilik...  2011
  4  Poster Bildiri İkincilik Ödülü...  2019
  5  Poster Bildiri İkincilik Ödülü...  2015
  6  Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2014
  7  Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2013
  8  Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2017
  9  Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülü...  2016
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2021-Devam ediyor
  2 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Aralık 2020-Devam ediyor
  3 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Aralık 2020-Devam ediyor
  4 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Aralık 2020-Devam ediyor
  5 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ocak 2020-Devam ediyor
  6 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Aralık 2019-Devam ediyor
  7 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2018- Eylül 2021
  8 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Mart 2018- Aralık 2020
  9 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2018- Aralık 2020
  10 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili, Mart 2018- Aralık 2020
  11 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2015- Eylül 2018
  12 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Temmuz 2015- Mart 2018
  13 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili, Aralık 2014- Aralık 2017
  14 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2014- Eylül 2017
  15 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2014- Mayıs 2017
  16 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Kasım 2013- Kasım 2016
  17 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2012- Eylül 2015
  18 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2011- Mayıs 2014