En

PROF.DR. GÜNAY KIRKIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ ODYOMETRİ PROGRAMI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık  1981
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı  1986
  Doktora  Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı  2003
  Doçent  Uygulama Hastanesi Odyoloji  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  2015
 • NO AD YIL
  1  Effect of Korean Red Ginseng on Noise-Induced Hearing Loss...  2021
  2  Çocuklarda Orta Kulak Patolojisini Belirlemede Geniş Bant Absorbans Ölçümünün Etkinliğinin Araştırıl...  2021
  3  Topiramate and Darbepoetin Alpha Ameliorate Bilirubin Induced Neuronal Cell Damage...  2021
  4  Effects of familial Mediterranean fever on the middle ear...  2020
  5  Comparison of Cortical Auditory Evoked Potential Findings in Presbycusis with Low and High Word Reco...  2020
  6  Türkiye Odyologler ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları derneğiUzlaşı Raporu:Covid-19 Pandemisi ve Odyo...  2020
  7  Selective bilateral vestibular neuropathy in a Turkish CMT1B family with a novel MPZ mutation...  2020
  8  Online Education in Covid-19 Period in Terms of Students and Instructors: A Cross-Sectional Assessme...  2020
  9  Ophthalmic Abnormalities among Children Treated with Cochlear Implants...  2020
  10  Effect of Mesenchymal Stem Cells on Cochlear Cell Viability After Cisplatin Induced Ototoxicity...  2020
  11  The Effect Of Induction Loop System Use Training On Adults With Hearing Aids...  2020
  12  Changes in P1 latencies of children with normal hearing and those with cochlear implants...  2020
  13  EVALUATION OF THE EFFECT OF MESENCHYMAL STEM CELLS ON CHEMOTHERAPY RESPONSE FOR NEUROBLASTOMA TREATM...  2020
  14  The influence of age and language on developmental trajectory of theory of mind in children with coc...  2020
  15  Vertebral artery dissection from neck self-manipulation presenting with acute severe bilateral heari...  2020
  16  Hyperbaric oxygen therapy: The last remedy for sudden sensorineural hearing loss?...  2020
  17  Wide-Band Tympanometry Results during an Acute Episode of Ménière's Disease...  2019
  18  The Effect of Tympanic Membrane Perforation Site. Size and Middle Ear Volume on Hearing Loss...  2019
  19  Examination and Comparison of Electrically Evoked Compound Action Potentials and Electrically Evoked...  2019
  20  Dexamethasone-loaded chitosan-based genipin-cross-linked hydrogel for prevention of cisplatin induce...  2019
  21  Sound energy absorbance characteristics of cartilage grafts used in type 1 tympanoplasty...  2018
  22  The Reliability and Validity of Dokuz Eylül University Meniere's DiseaseDisability Scale...  2017
  23  Comparison of Audiological Findings in Patients with Vestibular Migraine and Migraine...  2017
  24  Cochlear and vestibular effects of combined intratympanic gentamicin and dexamethasone...  2017
  25  Regional differences of Turkey in risk factors of newborn hearing loss...  2017
  26  Cyclosporine causes no hearing defect in paediatric patients with nephrotic syndrome....  2017
  27  2-4 Yaş Grubu Koklear İmplant Kullanan İşitme Kayıplı Türk Çocukların Alıcı ve İfade Edici Dil Becer...  2016
  28  University students' attitudes towards disability and their views on discrimination...  2016
  29  Analysis of genetic and non genetic risk factors for cisplatin ototoxicity in pediatric patients...  2016
  30  Protective Effect of Korean Red Ginseng on Cisplatin Ototoxicity: Is It Effective Enough?...  2016
  31  Acetyl-L-Carnitine protects HEI-OC1 auditory cells from radiation and cisplatin induced toxicity...  2016
  32  Is there a gender-related susceptibility for cisplatin ototoxicity?...  2015
  33  The Effect of Erythropoietin on S100 Protein Expression in Cochlea After Acoustic Overstimulation: A...  2015
  34  Apoptotic effects of sanguinarine on the organ of Corti 1 (HEI-OC1) cells: Comparison with cisplatin...  2015
  35  Friend or Foe? Effect of Oral Resveratrol on Cisplatin Ototoxicity...  2014
  36  Protective effect of acetyl-L-carnitine against cisplatin ototoxicity: role of apoptosis-related gen...  2014
  37  The protective effect of recombinant human erythropoietin against cisplatin-induced ototoxicity...  2014
  38  The effects of behavior type and anger parameters on hearing aid satisfaction in hearing aid users...  2014
  39  Effect of Erythropoietin on Acoustically Traumatized Rat Cochlea An Immunohistochemical Study...  2014
  40  Development of a Turkish Monosyllabic Word Recognition Test for Adults...  2014
  41  İşitme Kayıplarının Tanı ve Takibinde Yenilikler...  2013
  42  Molecular mechanisms of protective effect of resveratrol against cisplatin Induced ototoxicity...  2013
  43  İşitme Rehabilitasyonu Kavramı...  2013
  44  Assesment of Castellani Solution's Ototoxic Effects on Guinea Pigs Using Otoacoustic Emission and Au...  2012
  45  Features of Unilateral Hearing Loss Detected by Newborn Hearing Screening Programme in Different Reg...  2012
  46  Evaluation Of The Effect Of Acetyl L-Carnitine On Experimental Cisplatin Ototoxicity And Neurotoxici...  2011
  47  Evaluation of the effect of acetyl-L-carnitine on experimental cisplatin nephrotoxicity....  2009
  48  Platinum-Induced Ototoxicity in Children and Adolescents with Cancer....  2009
  49  Cochlear Implantation in Neurobrucellosis...  2009
  50  Middle Ear Impedance Measurements in Large Vestibular Aqueduct Syndrome...  2009
  51  Otosklerozda Öykü ve Fizik Muayene...  2009
  52  The Results of Factorial Validity and Reliability of the International Outcome Inventory for Hearing...  2009
  53  Uluslararası işitme cihazları değerlendirme envanteri türkçe versiyonu kullanılarak hastalardaki işi...  2008
  54  Results of multiple-frequency tympanometry measures in normal and otosclerotic middle ears...  2008
  55  Tinnitusu olan hastalarda A tipi davranış ve öfke profillerinin analizi...  2008
  56  Meniere hastalarında klinik ve odyovestibüler bulgular...  2008
  57  The frequency of auditory neuropathy detected by universal newborn hearing screening program...  2008
  58  Klippel-Feil sendromlu bir çocukta odyolojik değerlendirme...  2008
  59  Comparison of Middle Latency Responses in Presbycusis Patients with two different Speech Recognition...  2007
  60  Hearing Loss and Communication Difficulty in the Elderly...  2007
  61  No association between hearing loss due to bilateral otitis media with effusion and Denver-II Test r...  2007
  62  Feasibility of neonatal hearing screening program with two-stage transient oto-acoustic emissions in...  2007
  63  Hearing loss and middle ear involvement in patients with juvenile idiopathic arthritis...  2007
  64  Auditory neuropathy in Children: Diagnostic criteria and audiological test results...  2005
  65  Longterm outcomes of neonatal hyperbilirubinemia: objective and subjective audiological findings...  2003
  66  Bilateral enlarged vestibular aqueduct as a cause of progressive sensorineural hearing loss in a sch...  2000
  67  Stapedotomi sonrası geç dönem işitme sonuçları: cerrahi uygulanan ve uygulanmayan kulaklar ve presbi...  2000
  68  Obliteratif ve nonobliteratif otosklerozlu olgularda uygulanan küçükdelik stapedektomilerin cerrahi ...  1999
  69  The Investigation of Effects of Radical Neck Dissections to the Brainstem by Brainstem Auditory Evok...  1997
  70  Palatal Myoklonuta Kulak Zarı Hareketinin Kaydedilmesi...  1994
  71  Hızlı üst çene genişletmesi ve iletim tipi işitme kaybı...  1992
  72  Diabetes Mellitüsün Akustik refleks üzerindeki etkilerinin incelenmesi...  1989
  73  Orta öğrenim çağındaki çocuklarda işitme taraması...  1984
  74  İşitme taramalarında rinne testinin değeri...  1984
 • NO AD TARİH
  1  COGAN SENDROMU'na KLİNİK YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU... 26/12/2020 - 27/12/2020
  2  NORMAL İŞİTEN ÇOCUKLARDA KEMİK YOLU İŞİTSEL UYARILMIŞ BEYİNSAPI POTANSİYELLERİNİN YAŞA... 26/12/2020 - 27/12/2020
  3  OVAL PENCERE AGENEZİSİ: OLGU SUNUMU... 26/12/2020 - 26/12/2020
  4  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI SONUÇLARI ... 25/12/2020 - 27/12/2020
  5  İŞİTME DEĞERLENDİRMESİ: İŞİTSEL NÖROPATİ SPEKTRUM BOZUKLUĞU MU FONKSİYONEL İŞİTME KA... 25/12/2020 - 25/12/2020
  6  Koklear implant kullanan çocuklarda gürültüde konuşmayı anlama becerisinin değerlendirilmesi... 25/12/2020 - 27/12/2020
  7  Audiological evaluation of the effect of Darbepoetin on the prevention of cisplatin ototoxicity... 17/12/2020 - 19/12/2020
  8  Meniere Hastalığında Bilişsel İşlevler... 15/11/2019 - 21/11/2019
  9  Çapraz Bağlı Hyalüronik Asitin Vestibüler ve Koklear Toksisite Modelinde İç Kulak Etkilerinin... 13/11/2019 - 17/11/2019
  10  Trafik Kazası Mağdurlarında İşitme Sekellerinin İncelenmesi... 05/11/2019 - 06/11/2019
  11  Pediatrik Grupta İşitme Cihazlı rehabilitasyon:Düzenli Takibin Etkisi... 17/10/2019 - 19/10/2019
  12  Uzun Dönem koklear İmplant Kullanıcısı Olan Çocuklarda Türkçe Matris Testi Sonuçlarının D... 14/10/2019 - 16/10/2019
  13  Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendromu Olan hastalarda Vestibüler BulgularınDeğerlendirilmesi... 04/04/2019 - 07/04/2019
  14  İleri ve Çok İleri Derecede İşitme Kayıplı Çocuklarda Vestibüler Değerlendirme: Olgu Kontr... 04/04/2019 - 07/04/2019
  15  Çocukluk Çağı İşitme ve Konuşma Bozukluklarının Toplumsal Yansımasına Multidisipliner Yak... 30/11/2018 - 01/12/2018
  16  Evaluation of ototoxicity in children with head and neck cancer who received cisplatin and/or carbop... 16/11/2018 - 19/11/2018
  17  Hiperbarik oksijen tedavisi: Ani iştme kaybı için son çare olabilir mi?... 07/11/2018 - 11/11/2018
  18  Sıçanlarda Sisplatin Ototoksisitesinin önlenmesinde kök hücre ve/veya plateletten zengin plazma... 07/11/2018 - 11/11/2018
  19  Genipin çapraz bağlayıcılı hidrojel içerisinden kontrollü salınan deksametazon ile sisplatin... 07/11/2018 - 11/11/2018
  20  Trafik Kazası Mağdurlarında İşitme Sekellerinin İncelenmesi... 05/10/2018 - 07/10/2018
  21  Baş boyun yerleşimli kanser tanısıyla sisplatin ve/veya karboplatin alan çocuklarda ototoksisit... 02/05/2018 - 06/05/2018
  22  Kemiğe implante işitme cihazlarının yaşam kalitesine etkisi... 08/10/2017 - 12/10/2017
  23  Deneysel Radyoterapiye Bağlı Oluşturulan Ototoksisitenin Etkilerinin Doku ve Fonksiyonel Düzeyde... 22/09/2017 - 22/09/2017
  24  Comparison of ototoxic and cytotoxic effects of cisplatin and lipoplatin in neuroblastoma... 19/09/2017 - 22/09/2017
  25  Effect of mesenchymal stem cells on cochlear cell viability after cisplatin induced ototoxicity... 19/09/2017 - 22/09/2017
  26  CLINICAL STANDARDISATION OF BRAINSTEM AUDITORY EVOKED POTENTIALS IN ADULTS... 19/09/2017 - 22/09/2017
  27  Effects of bone anchored hearing aids on life quality... 19/09/2017 - 22/09/2017
  28  Bilirubin Ensefalopatisini Önlemede Yeni Tedavi Seçenekleri: Darbepoetin ve Topiramat Faydalı Ola... 12/04/2017 - 16/04/2017
  29  Assessment of Auditory Brainstem Response in Children with Hearing Loss; Only Air Conduction or Both... 03/02/2017 - 05/02/2017
  30  Comparison of Audiological Findings in Patients with Vestibular Migraine and Migraine... 03/02/2017 - 05/02/2017
  31  The Effect of Induction Loop System Use Training on Adult Hearing Aid Users... 03/02/2017 - 05/02/2017
  32  Does Cisplatin Ototoxicity and Cytotoxicty in Nude Mice: Preliminary Study.... 03/02/2017 - 05/02/2017
  33  The Effect Of Curcuma Longa (Curcumin) on Noise Induced Hearing Loss... 18/01/2017 - 21/01/2017
  34  ileri düzeyde sisplatin ototoksisitesi gelişen hastalarda karşılaştırmalı genomik hibridizasy... 26/11/2016 - 30/11/2016
  35  Kohlear implant uygulanmış çocuklarda oftalmolojik bulgular... 09/11/2016 - 13/11/2016
  36  İşitme Cihazı Ayarlamasında Kullanılan Sinyal Süresinin Gerçek Kulak Kazancına Etkisi... 26/10/2016 - 30/10/2016
  37  Benign Vokal Kord Lezyonlarının Tedavi Öncesi ve Sonrasında Subjektif ve Objektif Değerlendirme... 26/10/2016 - 30/10/2016
  38  Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı Etyolojisinde Curcuma Longa (Curcumin)'in Etkisinin Araştırı... 26/10/2016 - 30/10/2016
  39  İşitme Cihazlı Yetişkinlerde İndüksiyon Döngü Sistemi Kullanım Eğitiminin Etkisi... 26/10/2016 - 30/10/2016
  40  Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı Etyolojisinde Curcuma Longa (Curcumin)'in Etkisinin Araştırı... 10/10/2016 -
  41  Evaluation of Congenital Inner Ear Malformations Effect on Language Development with İmplanted Chil... 18/06/2016 - 21/06/2016
  42  Early and Delayed Diagnosis of Auditory Neuropathy: Two Cases Report... 18/06/2016 - 21/06/2016
  43  Cochlear Implantation In A Patient With CHARGE Syndrome... 18/06/2016 - 21/06/2016
  44  Pediatric Sudden Sensorineural Hearing Loss: A Revıew of Seven Patients... 18/06/2016 - 21/06/2016
  45  Comparative genomic hybridization analysis of patients with severe cisplatin... 05/06/2016 - 08/06/2016
  46  Comparison of Audiological Findings in Patients with Vestibulerv Migraine and Migraine and Healhty C... 05/06/2016 - 08/06/2016
  47  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçları... 21/04/2016 - 24/04/2016
  48  Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Kore Kırmızı Ginseng'in Etkisi... 28/10/2015 - 01/11/2015
  49  Pediatrik hastalarda sisplatin ototoksisitesinden sorumlu genetik ve genetik olmayan risk faktörler... 28/10/2015 - 01/11/2015
  50  İntratimpanik deksametazon-gentamisin kombinasyonunun iç kulak üzerine etkilerinin değerlendiril... 28/10/2015 - 01/11/2015
  51  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MENİERE YETERSİZLİK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK GÜVENİLİRLİĞ... 28/10/2015 - 01/11/2015
  52  PRESBİAKUZİLİLERDE YAŞIN SAF SES EŞİKLERİNİN VE ODYOGRAM KONFİGÜRASYONUNUN KONUŞMAYI AYIR... 28/10/2015 - 01/11/2015
  53  A NEW MENIERE'S DISEASE-SPECIFIC QUALITY OF LIFE SURVEY: DOKUZ EYLUL UNIVERSITY MENIERE'S DISABILITY... 17/10/2015 - 20/10/2015
  54  ECOG FINDINGS IN PATIENTS WITH MENIERE'S DISEASE... 17/10/2015 - 20/10/2015
  55  Relationship between clinical properties and audiovestibular findings in patients with Meniere's Dis... 17/10/2015 - 20/10/2015
  56  Ocular VEMP findings in patients with Meniere's Disease... 17/10/2015 - 20/10/2015
  57  Analysis of genetic and non genetic risk factors for cisplatinum ototoxicity in pediatric patients... 17/10/2015 - 20/10/2015
  58  Platinum - induced ototoxicity in children: comparison of diferent ototoxicity classification... 17/10/2015 - 20/10/2015
  59  Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Kore Kırmızı Ginseng'in Etkisi... 10/10/2015 -
  60  The evaluation of hearing in pediatric patients with nephrotic syndrome receiving cyclosporine. (Ped... 03/09/2015 - 05/09/2015
  61  The Protective Role of Aceytl-L-Carnitine Against Cisplatin and Radiotherapy Induced Ototoxicity: N... 30/06/2015 - 03/07/2015
  62  EFFECT OF KOREAN RED GINSENG ON NOISE-INDUCED HEARING LOSS IN RATS... 27/05/2015 - 30/05/2015
  63  AUDIOLOGICAL FINDINGS IN A PATIENT WITH CHARCOT MARIE TOOTH DISEASE: A CASE STUDY... 27/05/2015 - 30/05/2015
  64  The Effect of FM System on School Performance of Primary School Student with Cochlear Implantation: ... 27/05/2015 - 30/05/2015
  65  Wİideband Aural Acoustic Absorbance in Normal Children and in Children with otitis Media with Effus... 27/05/2015 - 30/05/2015
  66  OCULAR VESTIBULAR EVOKED MYOGENIC POTENTIALS IN HEALTHY ADULTS... 27/05/2015 - 30/05/2015
  67  THE EFFECT OF SIGNAL TO NOISE RATIO ON CORTICAL AUDITORY EVOKED POTENTIALS IN PATIENTS WITH PRESBYCU... 27/05/2015 - 30/05/2015
  68  THE RELIABILITY AND VALIDITY OF "DOKUZ EYLUL UNIVERSITY MENIERE'S DISABILITY SCALE" IN ASSESSMENT OF... 27/05/2015 - 30/05/2015
  69  The Protective Role of N-Acetyl-cysteine against cisplatin and Radiotherapy induced ototoxicity: Nrf... 18/05/2015 - 19/05/2015
  70  Asetil L-karnitinin sisplatin ve radyoterapi ilişkili ototoksisiteye karşı koruyucu rolü: nrf2 v... 22/04/2015 - 26/04/2015
  71  Tip 1 kartilaj timpanoplastide, greftin akustik iletim özelliklerinin saf ses odyometrisi ve geniş... 05/11/2014 - 09/11/2014
  72  ABR DALGA LATANSI KALİBRASYONU İÇİN YENİ BİR YÖNTEM... 09/10/2014 - 12/10/2014
  73  YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI BULGULARIMIZ... 09/10/2014 - 12/10/2014
  74  AÇİL KOENZİM A OKSİDAZ EKSİKLİĞİNE BAĞLI İŞİTME KAYBI: OLGU SUNUMU... 09/10/2014 - 12/10/2014
  75  Koklear İmplantlı Çocuklarda İç Kulak Anomalisinin Dil Gelişimine Etkisinin Araştırılması... 10/09/2014 -
  76  Kongenital Aural Atrezi Olgularımızın Odyolojik Bulguları... 05/09/2014 - 05/09/2014
  77  Koklear İmplantlı Çocuklarda İç Kulak Anomalisinin Dil Gelişimine Etkisinin Araştırılması... 04/09/2014 - 04/09/2014
  78  Koklear İmplant Kullanım Süresinin P1 Dalga Latansına Etkisi... 03/09/2014 - 05/09/2014
  79  CONSISTENCY AND RELIABILITY OF TWO DIFFERENT ELECTRICALLY EVOKED TEST TECHNIQUES FOR COCHLEAR IMPLAN... 31/05/2014 - 03/06/2014
  80  EVALUATION OF EFFERENT SYSTEM USING CONTRALATERAL SUPRESSION IN UDITORY NEUROPATHY CASES... 31/05/2014 - 03/06/2014
  81  Bilateral Mild Conductive Hearing Loss Due To Turner Syndrome: A Case Report... 31/05/2014 - 03/06/2014
  82  Age Related Changes In Aır and Bone Conduction Brainsteam Evoked Respose in Childeren with Normal H... 31/05/2014 - 03/06/2014
  83  A Case Report: Kabuki Make-Up Syndrome... 31/05/2014 - 03/06/2014
  84  Audıologıcal Evaluatıon Of Chıldren Wıth Mucopoly-Saccharıdosıs: Multıple Case Reports... 31/05/2014 - 03/06/2014
  85  Cısplatin Ototoxicity and Related Risk Factors... 31/05/2014 - 01/06/2014
  86  Familial pattern of large vestibular aqueduct syndrome in a Turkish family... 31/05/2014 - 03/06/2014
  87  Importance of Audiological Tests in Assessment of Profound Children with Nonvisualized Cochlear Nerv... 31/05/2014 - 03/06/2014
  88  Outcome of Behavioral Problems in Adolescent Children: Functional Hearing Loss... 31/05/2014 - 03/06/2014
  89  A case report of a 34-months old child with Treacher Collins syndrome... 31/05/2014 - 03/06/2014
  90  Cochlear Implantation in Waardenburg Syndrome (A case report)... 31/05/2014 - 03/06/2014
  91  Bilateral severe hearing loss due to Rubinstein-Taybi syndrome: A case report... 31/05/2014 - 03/06/2014
  92  Sudden sensorineural hearing loss due to hyperviscosity syndrome: a case report... 31/05/2014 - 03/06/2014
  93  Effects of Stylet Removal on Neural Response Telemetry Thresholds During Implantation... 31/05/2014 - 03/06/2014
  94  A Case Report: Kabuki Make-Up Syndrome... 01/05/2014 -
  95  Cochlear Implantation in Waardenburg Syndrome (A case report)... 01/05/2014 -
  96  Normal işiten Pediyatrik Yaş Grubunda P1 Dalgası Maturasyonunun Değerlendirilmesi... 01/05/2014 - 04/05/2014
  97  Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromlu Olgularda Odyolojik Bulgular... 01/05/2014 - 04/05/2014
  98  Bilateral Periferik Vestibuler Patolojilerde Odyovestibuler Bulgular Arasındaki İlişkinin Değerl... 01/05/2014 - 04/05/2014
  99  Vestibuler Migrenli Olgularda İşitme Kaybının Görülme Sıklığı... 01/05/2014 - 04/05/2014
  100  Sanguinarine has in vitro less ototoxic effect than cisplatin... 23/04/2014 - 27/04/2014
  101  Remote fitting for CI and BAHA... 14/11/2013 - 17/11/2013
  102  Can audiovestibular tests via glycerol test find out endolymphatic hydrops, if it can, is there acor... 14/11/2013 - 17/11/2013
  103  Is there a gender related susceptibility for cisplatin ototoxicity... 13/11/2013 - 13/11/2013
  104  Protective effect of korean red gingseng on cisplatin ototoxicity... 13/11/2013 - 13/11/2013
  105  İşitsel nöropatili olgularda kontralateral supresyon uygulayarak efferent sistemin değerlendiril... 02/11/2013 - 06/11/2013
  106  Eritropoetinin sisplatin ototoksisitesi üzerine koruyucu etkisi... 02/11/2013 - 06/11/2013
  107  Yetişkinlerde işitme cihazı memnuniyet envanteri üzerine davranış tipi ve öfke parametrelerin... 02/11/2013 - 06/11/2013
  108  Evaluation of ototoxicity in children with cancer who received cisplatin and/or carboplatin during t... 25/09/2013 - 28/09/2013
  109  Cross-seccional analysis of audiology articles published in the SCI otorhinolaryngology journals by ... 19/06/2013 - 22/06/2013
  110  The effect of Round Window versus Cochleostmy Technique on Neural Response Telemetry Results in Coch... 19/06/2013 - 22/06/2013
  111  Speech performance test results of implanted children... 19/06/2013 - 22/06/2013
  112  Audiological Test Results of Children with Down Syndrome... 19/06/2013 - 22/06/2013
  113  Development of Speech Materials for Frequency Specific Assessment of Word Recognition Capability: A ... 19/06/2013 - 22/06/2013
  114  Otoprotective Effect of Korean Red Gingseng on Cisplatin Ototoxicity in Rats... 01/06/2013 - 05/06/2013
  115  Friend or Foe? Effect of Oral resveratrol on Cisplatin Ototoxicity... 01/06/2013 - 05/06/2013
  116  Otoprotective Effect of Recombınant Erythropoıetin in Model of Newborn Hypoxic -Ischemic Encephalo... 01/06/2013 - 05/06/2013
  117  Evaluation of ototoxicity in children with cancer who received cisplatin and/or carboplatin during t... 01/06/2013 - 05/06/2013
  118  In vitro Effect of Korean Red Ginseng on Cisplatin Induced Ototoxicity... 01/06/2013 - 05/06/2013
  119  Cochlear implantation in children younger than two years. A multicentric study of the Turkish Cochle... 23/05/2013 - 26/05/2013
  120  ROUND WINDOW AND COCHLEOSTOMY TECHNIQUE IN COCHLEAR IMPLANTATION: NEURAL RESPONSE IMAGING FINDINGS... 23/05/2013 - 26/05/2013
  121  Validity of Language Parameters of Denver Developmental Screening Test in Children Fitted With Cochl... 23/05/2013 - 26/05/2013
  122  Assesment of FM System User Satisfaction of Children with Cochlear Implant... 23/05/2013 - 26/05/2013
  123  Cochlear Implantation in Children Younger than Two Years. A Multicentric Study of the Turkish Cochle... 23/05/2013 - 26/05/2013
  124  Exploring the Developmental Skills of Infant Cochlear Implant Candidacies... 23/05/2013 - 25/05/2013
  125  The Effect of the Newborn Hearing Screening Program on the Age of Cochlear Implantation in Turkey: A... 23/05/2013 - 26/05/2013
  126  Onkolojik Tedavide Sisplatin veya Karboplatin almış kanserli çocuk hastalarda ototoksisitenin de... 19/04/2013 - 23/04/2013
  127  Rehabilitation in auditory neuropathy : Turkish Experience... 21/03/2013 - 23/03/2013
  128  Hearing and balance problems of patients with enlarged vestibular aquaduct syndrome... 16/11/2012 - 17/11/2012
  129  Evaluation of the relationship between functional balance performance and dizziness handicap invento... 15/11/2012 - 18/11/2012
  130  İşitsel Nöropati/Senkronizasyon Bozukluğu Tanısıyla Takip Edilen Çocuklarda Odyolojik Bulgula... 10/10/2012 - 14/10/2012
  131  İşitsel Nöropati/Senkronizasyon Bozukluğu Tanısıyla Takip Edilen Çocuklarda Odyolojik Bulgula... 10/10/2012 - 14/10/2012
  132  Speech Mapping Real Ear Measurement ile Cihaz Ayarlamasının Memnuniyete Etkisi... 10/10/2012 - 14/10/2012
  133  Is Acetly-L Carnitine Protective on Cisplatin-ınduced ototoxicity in HEI-OCI cell line?... 05/10/2012 - 08/10/2012
  134  Orta Kulak Mekanizması Sertliğinin Otoakustik Emisyon Uyaran Şiddetinin Kalibrasyonuna Etkisi... 04/10/2012 - 07/10/2012
  135  Koklear İmplantlı Çocuklarda FM sistem Kullanımının Dil Gelişimine Etkisi... 04/10/2012 - 07/10/2012
  136  Orta Kulak Mekanizması Sertliğinin Otoakustik Emisyon Uyaran Şiddetinin Kalibrasyonuna Etkisi... 04/10/2012 - 07/10/2012
  137  İç Kulak Anomalisiz Koklear İmplantlı Çocuklarda Elektriksel Uyarılmış İşitsel Beyinsapı ... 04/10/2012 - 07/10/2012
  138  Artikulasyon Bozukluklarında Türkçe İfade Edici Alıcı Dil Testi Bulguları... 04/10/2012 - 07/10/2012
  139  Vestibuler Uyarılmış Myojenik Potansiyellerde Farklı Uyaran Tiplerinin Etkisi... 04/10/2012 - 07/10/2012
  140  The Effect of Consanguineous and Non-Consanguineous marrıage on Hearing Loss in Newborn Hearing Scr... 05/06/2012 - 07/06/2012
  141  Demographic Characteristics of Children with Unilateral Hearing Loss: A Multicentric study in Turkey... 05/06/2012 - 07/06/2012
  142  Aural Atresia in Newborn Hearing Screening: Multicentric Study in Turkey... 05/06/2012 - 07/06/2012
  143  Resveratrol Sisplatin ototoksisitesini önlemede etkin mi?... 10/05/2012 - 13/05/2012
  144  Resveratrolün sisplatin ototoksisitesine karşı koruyucu etkisi... 10/05/2012 - 13/05/2012
  145  Asetil-L-Karnitin HEI-OC1 Koklea Hücre Dizisinde Sisplatin Ototoksisitesine Karşı Koruyucu mu?... 01/05/2012 - 05/05/2012
  146  Protective Effect of Resveratrol Against Cisplatin İnduced Ototoxicity... 22/04/2012 - 24/04/2012
  147  Gürültüde İşitme Testi (HINT) Bulgularının İşitme Cihazı Değerlendirme Envanteri (IOI-HA)... 26/10/2011 - 30/10/2011
  148  Rekombinan Eritropoetinin Yenidoğan Hipoksik- İskemik Ensefalopati Modelinde Otoprotektif Etkisi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  149  Radyolojik Olarak Kanıtlanmış Vestibuler Schwannoma Olgularında Odyolojik ve Radyolojik Parametr... 26/10/2011 - 30/10/2011
  150  İşitme değerlendirmesi yapılan çocuklarda doğumsal-ailesel risk faktörleri ve aile gözlemler... 26/10/2011 - 30/10/2011
  151  Down sendromlu çocuk hastalarımızın odyolojik değerlendirme sonuçları... 13/10/2011 - 16/10/2011
  152  Different features of large vestibular aquaduct syndrome in children... 12/05/2011 - 15/05/2011
  153  The musical stages profile (MSP): Acquisition of musical behaviours post cochlear post cochlear impl... 12/05/2011 - 15/05/2011
  154  Audiological, Immunohistochemical and Ultrastructural Analysis and Evaluation of the Effect of Acety... 14/11/2010 - 17/11/2010
  155  Castellani solüsyonunun kobaylarda ototoksik etkisinin otoakustik emisyon ve beyinsapı işitsel uy... 27/10/2010 - 31/10/2010
  156  Hiperbilirubinemili Yenidoğanlarda İşitsel Nöropati/İşitsel Senkronizasyon Bozukluğunun Uzun ... 27/10/2010 - 31/10/2010
  157  Farklı konuşmayı tanıma yüzdelerinde A tipi davranış ve öfke profillerinin analizi... 27/10/2010 - 31/10/2010
  158  Okul öncesi dil gelişim ölçeğiyle koklear implantlı çocukların dil gelişimlerinin değerlen... 27/10/2010 - 31/10/2010
  159  Ani işitme kaybı tanısı konulan hastalarda tedavi sonuçlarımız... 27/10/2010 - 31/10/2010
  160  Kobaylarda Farklı Uyaran Niteliğinin TEOAE ve DPOAE Sinyal/Gürültü Üzerine Etkileri... 27/10/2010 - 31/10/2010
  161  Hastalarda tinnitus tanısı, perdesi ve gürlüğü ile odyogram ilişkisi... 23/09/2010 - 26/09/2010
  162  Tinnitusu olan işitme kayıplı bireylerde A tipi davranış ve öfke profillerinin analizi... 23/09/2010 - 26/09/2010
  163  Radyolojik Olarak Kanıtlanmış Vestibuler Schwannoma Hastalarının Tümör Çapı ile Odyolojik B... 23/09/2010 - 26/09/2010
  164  Çocuklar için anlamlı işitsel deneyim skalası ile konuşmanın anlamlı kullanımı ölçekleri... 23/09/2010 - 26/09/2010
  165  Evaluation of the effect of acetyl L-carnitine on experimental cisplatin ototoxicity and neurotoxici... 21/06/2010 - 24/06/2010
  166  Asetil L Karnitinin sisplatin Ototoksisite ve Nörotoksisite Üzerine Etkileri... 19/05/2010 - 22/05/2010
  167  Cisplatin verilen ratlarda işitsel Uyarılmış beyinsapı yanıtları ile elektronmikrosbobu ve im... 28/10/2009 - 01/11/2009
  168  Bilateral simetrik iletim tipi işitme kayıplarında maskeleme zorluğu... 28/10/2009 - 01/11/2009
  169  İşitsel Nöropati/İşitsel Senkronizasyon Bozukluğu Olan Çocuk Olgularda İşitme Eşik Bulgula... 28/10/2009 - 01/11/2009
  170  Dijital işitme cihazıyla rehabilitasyon uygulanan hastalarda önerilen cihaz tip ve modellerinin m... 28/10/2009 - 01/11/2009
  171  Ratlarda koklear işlevin değerlendirilmesinde uygun oto-akustik emisyon yönteminin araştırılma... 28/10/2009 - 01/11/2010
  172  Platinum induced ototoxicity in children and adolescent with cancer.... 05/10/2009 - 09/10/2009
  173  Endoscope assisted cochlear implantation... 14/05/2009 - 17/05/2009
  174  Cochlear implantation in neurobrucellosis... 14/05/2009 - 17/05/2009
  175  DEÜ İşitme Konuşma Denge Ünitesi Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi ve Ölçümü... 11/02/2009 - 14/02/2009
  176  Pediatrik onkoloji hastalarında cisplatin/carboplatine bağlı ototoksisitenin farklı kriterlere g... 16/10/2008 - 18/10/2008
  177  Ratlarda cisplatin ototoksisitesinin objektif odyolojik testlerle değerlendirilmesi... 08/10/2008 - 12/10/2008
  178  Meniere hastalarında klinik ve odyovestibüler bulgular... 08/10/2008 - 12/10/2008
  179  35 delG Mutasyonuna bağlı İşitme Kayıplılarda Odyolojik Değerlendirme... 08/10/2008 - 12/10/2008
  180  Tinnitusu olan hastalarda A tipi davranış ve öfke profillerinin analizi... 08/10/2008 - 12/10/2008
  181  Wegener Granülomatözü (3 olgunun Sunumu)... 08/10/2008 - 12/10/2008
  182  Çocuk Onkoloji Hastalarında Sisplatin ve Karboplatin Ototoksisitesinin Değerlendirilmesi... 21/05/2008 - 25/05/2008
  183  Development of Musical Behavıor in Children with Cochlear Implants... 06/03/2008 - 08/03/2008
  184  Ege Bölgesindeki 88 pre-lingual işitme kaybı olgusunda GJB2 (Cx26) genindeki mutasyon türleri ve... 06/09/2007 - 09/09/2007
  185  Normal ve otosklerotik orta kulaklarda multi-frekans timpanometri sonuçları... 26/05/2007 - 31/05/2007
  186  Geniş vestibuler akuaduktus sendromlu bir çocukta koklear implantasyon... 26/05/2007 - 31/05/2007
  187  Ulusal yeni doğan işitme taraması ve işitsel nöropati/işitsel senkronizasyon bozukluğunun sı... 26/05/2007 - 31/05/2007
  188  Klippel-Feil Sendromlu Çocuk Olguda Odyolojik Değerlendirme... 21/05/2005 - 26/05/2005
  189  Yaşla Birlikte Gelişen İşitsel Parametrelerdeki Etkilenmenin Değerlendirilmesi... 21/05/2005 - 26/05/2005
  190  Postoperative course of tinnitus after stapes surgery in otosclerosis... 11/09/2004 - 16/09/2004
  191  Audiological findings of a child with large vestibular aquaduct syndrome... 02/06/2004 - 05/06/2004
  192  Presbiakuzide Orta Latans İşitsel Uyarılmış Potansiyeller... 04/10/2003 - 09/10/2003
  193  Tiz Frekanslarda Kemik Yolu Eşik Değerlerinde Belirgin Düşme Gösteren Otosklerozlu Olgularda Ce... 04/10/2003 - 09/10/2003
  194  Juvenil Romatoid Artritli Hastalarda Orta ve İç Kulak Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi... 04/10/2003 - 09/10/2003
  195  The effect of stimulation rate on auditory brainstem response in patients with high frequency sensor... 11/04/2002 - 13/04/2002
  196  International outcome inventory (IOI) for hearing aids: Results from Turkey, İzmir.... 10/04/2002 - 13/04/2002
  197  İşitsel uyarılmış beyinsapı potansiyel yönteminin tanısal amaçla kullanılmasında yeni bir... 22/09/2001 - 26/09/2001
  198  Auditory Neuropathy ve Tanı Sonuçları... 22/09/2001 - 26/09/2001
  199  Normal işiten çocuklarda ve çeşitli iletişim bozukluklarında doğumsal-ailesel risk faktörler... 22/09/2001 - 26/09/2001
  200  0-4 yaş işitme engelli çocuklarda uygulanan doğal işitsel-sözel eğitimde multidisipliner ekip... 24/06/2001 - 27/06/2001
  201  Stapedotomi sonrası geç dönem işitme sonuçları: opere kulak, non opere kulak ve presbiakuzili ... 18/09/1999 - 22/09/1999
  202  Stapedotomi sonrası tiz frekans işitme kayıplarının normal populasyon ile karşılaştırılmas... 23/09/1997 - 27/09/1997
  203  Obliteratif ve nonobliteratif otosklerozlu olgularda uygulanan küçük delik stapedektomilerin cerr... 30/09/1995 - 04/10/1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Rotasyonel Sandalye Testi Vertigo...  2019
  2  İşitme Cihazları Kulak burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi- Nörootoloji Cilt 2...  2016
  3  İşitmenin Ölçme ve Değerlendirilmesi Kulak burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi- Otoloji Cilt 1...  2016
  4  İmmitansmetrik Değerlendirme Yöntemleri Temel Odyoloji-II...  2016
  5  İmmitansmetrik değerlendirme Yöntemleri Temel Odyoloji...  2015
  6  Otoakustik Emisyonlar Otoloji ve Nöro-Otoloji...  2013
  7  İŞİTME Cihazları Otoloji ve Nöro-Otoloji...  2013
  8  İşitme Kayıplı Yenidoğanlarda Habilitasyon Yenidoğan İşitme Taraması Eğitim Kitabı...  2006
 • NO AD TARIH
  1  Çapraz bağlı hyalüronik asit'in deneysel vestibuler ve koklear toksisite modelinde iç kulak etkilerinin incelenmesi...  7/2019 - 7/2020
  2  Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Oleuropeinin Etkisinin Araştırılması...  4/2018 - 5/2019
  3  MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN KOKLEA HÜCRELERİNDEKİ SİSPLATİN OTOTOKSİSİTESİNE ETKİSİ...  7/2017 - 7/2018
  4  Çocuklarda Orta Kulak Patolojisini Belirlemede Geniş Bant Absorbans Ölçümünün Etkinliğinin Araştırılması...  3/2016 - 3/2017
  5  KEMORADYOTERAPİYE BAĞLI OTOTOKSİSİTE VE DARBEPOETİNİN ETKİSİ...  12/2016 - 3/2020
  6  Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı Etiyolojisinde Curcuma Longa (curcumin)'in Etkisinin Araştırılması...  3/2015 - 10/2017
  7  Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı Etiyolojisinde Curcuma Longa curcumin in Etkisinin Araştırılması...  5/2015 - 1/2017
  8  Sıçanlarda Topiramat veDarbepoetin Alfa Bilirubine Bağlı Nöronal Hücre Hasarını Engelleyebilir mi?...  8/2015 - /
  9  SİKLOSPORİN TEDAVİSİ ALAN NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUK OLGULARDA İŞİTMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  2/2014 - 12/2016
  10  0-6 Yaş Normal İşiten ve Koklear İmplanlı Çocukların Kortikal Potansiyeller ile Değerlendirilmesi...  3/2013 - 9/2014
  11  Eritropoetinin sisplatin ototoksisitesi üzerine koruyucu etkisinin değerlendirilmesi...  8/2013 - /2014
  12  Asetil-L-Karnitin ve N-Asetil-Sisteinin House Ear Instıtute-Organ Corti 1 (HEI-OC1) Ve İnsan Medulloblastom Hücreleri Üzerinde Sisplatin Ve Radyasyon Toksisitesi Üzerine Etkileri...  1/2013 - 6/2015
  13  Kobaylarda sisplatin ile olusturulan sensorinöral isitme kaybı modelinde hidrojel içerisinden kontrollü salınan ve suda çözünür halde uygulanan deksametazonun fonksiyonel ve histopatolojik sonuçlarının karsılastırılması...  4/2013 - 4/2015
  14  Kobaylarda sisplatin ile oluşturulan sensorinöral işitme kaybı modelinde hidrojel içerisinden kontrollü salınan ve suda çözünür halde uygulanan deksametazonun fonksiyonel ve histopatolojik sonuçlarının karşılaştırılması...  11/2013 - 1/2016
  15  Akustik Travma uygulanan Wistar Ratlarda Koruyucu Ajanların İşitme Üzerine Etkisinin Araştırılması...  12/2012 - /
  16  Sözcük Tanıma Puanı Düşük ve Yüksek olan Geriatrik Populasyonda Kortikal Potansiyel Bulgularının Karşılaştırılması...  2/2012 - 2/2015
  17  Üniversitelerde Engellilere Yönelik Ayrımcılığın Araştırılması ve Ayrımcılığa Karşı Kurum Kültürü Oluşturma Çalışmalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi...  8/2012 - 2/2015
  18  Cinsiyet farkının Sıçanlarda Sisplatin Ototoksisitesi Üzerine Etkisinin değerlendirilmesi...  5/2012 - 3/2014
  19  Dokuz Eylül Üniversitesi Meniere Yetersizlik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Belirlenmesi...  12/2012 - 9/2014
  20  Sıçanlarda L-Karnitin Uygulamasının Sisplatin Toksisitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi...  5/2007 - 4/2008
  21  Kalıtımsal ve non-sendromik işitme kaybı olgularının aday lokuslardaki mutasyonel analizi...  5/2005 - 1/2007
  22  Ses hastalıkları ve gırtlak kanserlerinde erken tanı ve tedavilerde videolaringostroboskopi ve ses analiz yöntemlerinin katkısı...  4/2002 - 4/2002
 • NO AD YIL
  1  SCI kapsamında yayın...  2004
  2  Ulakbim...  2008
  3  SCI kapsamında yayın...  2008
  4  Ratlarda sisplatin ototoksisitesinin objektif testlerle değerlendirilmesi Poster İkincilik Ödül...  2008
  5  XVI: TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi Özgün Araştırma Çalışması Ödülü...  2010
  6  SCI yayın...  2008
  7  Okul Öncesi dil gelişim ölçeğiyle koklear implantlı çocukların dil gelişimlerinin değerlen...  2010
  8  Serbest Bildiri Yarışması Otoloji-Nörootoloji Alanında ikincilik...  2011
  9  Castellani solüsyonunun kobaylarda ototoksik etkisinin otoakustik emisyon ve beyinsapı işitsel uy...  2010
  10  Resveratrolün Sisplatin Ototoksisitesine Karşı Koruyucu Etkisi Birincilik...  2012
  11  İç kulak anomalisiz koklear implantlı çocuklarda elektriksel uyarılmış işitsel beyinsapı po...  2012
  12  Serbest Bildiri Yarışması Otoloji Nörootoloji Alanında İkincilik...  2012
  13  Serbest Bildiri yarışması Otoloji Nörootoloji Alanında İkincilik...  2012
  14  Proctective Effect of Korean Red Gingseng on Cisplatin Ototoxicity Serbest Bildiri yarışması Oto...  2013
  15  Eritropoetinin Sisplatin Ototoksisitesi Üzerine Koruyucu Etkisi Birincilik...  2013
  16  İşitsel Nöropatili Olgularda Kontralateral Supresyon Uygulayarak Efferent Sistemin Değerlendiril...  2013
  17  Koklear İmplantlı Çocuklarda FM Sisteminin Öğrenmeye Katkısı: DEÜ Erişi Testleri/Birincilik...  2015
  18  Dokuz Eylül Üniversitesi Meniere Yetersizlik Ölçeğinin Geçerlilik Güvenilirliğinin Belirlenm...  2015
  19  Otoloji/Nörootoloji Alanında Birincilik...  2016
  20  DEÜ TIP FAKÜLTESİ XI. ÖÇM SEMPOZYUMU / ÜÇÜNCÜLÜK...  2017
  21  The European Academy of Otology & Neuro-Otology Honors / Birincilik...  2017
  22  Genipin Çapraz Bağlayıcılı Hidrojel İçerisinden Kontrollü Salınan Deksametazon ile Sisplati...  2018
  23  Çapraz Bağlı Hyalüronik Asitin Vestibüler ve Koklear Ototoksisite Modelinde İç Kulak Etkileri...  2019
  24  X. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi...  2020
 • NO Görev
  1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Nisan 2021-Devam ediyor
  2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Nisan 2021-Devam ediyor
  3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Nisan 2021-Devam ediyor
  4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Kasım 2020- Nisan 2021
  5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Vekili, Kasım 2020- Nisan 2021
  6 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Kasım 2020- Nisan 2021
  7 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programı Başkanı, Nisan 2020-Devam ediyor
  8 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Nisan 2020-Devam ediyor
  9 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2020-Devam ediyor
  10 DEÜ Rektörlüğü Multidisiplin Laboratuvarı HADYEK (DEÜ-HADYEK) Üyesi, Mart 2020- Temmuz 2020
  11 Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Odyoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2019- Ağustos 2019
  12 Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Şubat 2019- Ağustos 2019
  13 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Şubat 2019- Ağustos 2019
  14 Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Odyoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mayıs 2018- Kasım 2018
  15 Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mayıs 2018- Kasım 2018
  16 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Mayıs 2018- Kasım 2018
  17 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ekim 2017- Ekim 2020
  18 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programı Başkanı, Nisan 2017- Nisan 2020
  19 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Nisan 2017- Nisan 2020
  20 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2017- Mart 2020
  21 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Mart 2016- Ekim 2016
  22 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Vekili, Mart 2016- Ekim 2016
  23 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2016- Ekim 2016
  24 DEÜ Rektörlüğü Multidisiplin Laboratuvarı HADYEK (DEÜ-HADYEK) Üyesi, Ocak 2016- Ocak 2020
  25 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programı Başkanı, Nisan 2014- Nisan 2017
  26 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Nisan 2014- Nisan 2017
  27 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Nisan 2014- Mart 2016
  28 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Nisan 2014- Mart 2016
  29 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2012- Nisan 2014