Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. HATİCE MERT HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1986
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik (İç Hastalıkları Hemşireliği) Anabilim Dalı  1998
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2005
  Doçent  Hemşirelik Fakültesi Dahili Hastalıklar Hemşireliği  2013
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2019
 • NO AD YIL
  1  Understanding Family Members in the Palliative Phases of Their Loved Ones...  2024
  2  Development and evaluation of cardiac implantable electronic devices knowledge scale...  2023
  3  'Be Your Own Doctor' Experiences of Patients With Transcatheter Aortic Valve Implantation During the...  2023
  4  Examining the relationship between symptoms watched in lung cancer patients and illness perception...  2022
  5  Determination of the Fear of COVID-19 and the Quality of Life of Patients With Transcatheter Aortic ...  2022
  6  Comparison of Perceived Burden of Patients with Hearth Failure and Their Caregivers...  2022
  7  Kemoterapi alan akciğer kanserli hastalarda semptom kümelerinin belirlenmesi...  2022
  8  Yaşamla Ölüm Arasındaki Son Şans: Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu Yapılan Hastaların Deneyimle...  2021
  9  Intensive care experiences of intern nurse students: A qualitative study...  2021
  10  Hemşirelik Doktora Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi...  2021
  11  The Use of Complementary and Alternative Medicine in Individuals with Heart Failure...  2021
  12  Does Health Literacy Affect Self-Care in Patients with Heart Failure?...  2020
  13  Cardiovascular Risk, Risk Knowledge, and Related Factors in Patients With Type 2 Diabetes...  2020
  14  Determining Middle-Aged and Older Adults' Health Beliefs to Change Lifestyle and Health Behavior for...  2020
  15  Hemşirelik Doktora Öğrencilerinin Araştırma Etiği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi...  2019
  16  Reliability and validity of the Turkish version of the Florida shock anxiety scale...  2019
  17  Validity and reliability of the Heart Disease Fact Questionnaire (HDFQ): a Rasch measurement model a...  2019
  18  Nursing Students? Education Stress and Academic Achievement: The Impact of Three Different Education...  2019
  19  Kronik Hastalıklara Yeni Yaklaşım: Yaşam Tarzı Tıbbı...  2019
  20  Turkish version of the Motivation for Changing Lifestyle and Health Behavior for Reducing the Risk o...  2019
  21  The Relationship Between Psychological Resilience and Social Support Levels in Hemodialysis Patients...  2019
  22  Investigation of Health Literacy Levels of Nursing Students and Affecting Factors...  2018
  23  Sürekli İntravenöz Prostasiklin Tedavisi Alan Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Hastalarının Hemşirel...  2018
  24  Turkish Family Decision Making Process for Placing a Loved One with Dementia in Long-Term Care...  2018
  25  Psychometric Properties of the Turkish Version of the Tuberculosis-Related Stigma Scale...  2018
  26  İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatörü Olan Hastalarda Cinsel Yaşam ve Cinsel Danışmanlık...  2018
  27  Examination of the Perceptions of Nurses Working in a University Hospital towards the Palliative Car...  2017
  28  Web-Based Intervention to Improve Implantable Cardioverter Defibrillator Patients' Shock-Related Anx...  2017
  29  The Effect on Patient Outcomes of a Nursing Care and Follow-up Program for Patients with Heart Failu...  2017
  30  The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Self-Perceived Burden Scale...  2017
  31  Self-Care Management of Individuals with Heart Failure: A Qualitative Study...  2017
  32  Barriers to Medical Error Reporting for Physicians and Nurses...  2016
  33  Demans Hastasına Bakım Veren Aile Üyelerinin, Hastalarını Bir Bakım Kurumuna Yerleştirdikten Sonraki...  2016
  34  Effect of Support Group Intervention Applied to the Caregivers of Individuals With Heart Failure on ...  2016
  35  Yaşlı Hastaların Oral Antikoagülan Kullanım Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi...  2016
  36  Psychometric Properties of Turkish Version of the Dutch Objective Burden Inventory...  2015
  37  Healthy Living Behaviors of Medical and Nursing Students...  2015
  38  İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatörlü Hastaların Bakımında Sosyal Bilişsel Teori'nin Kull...  2015
  39  Kalp Yetmezliği Olan Hastaların Uyku Kalitesi ve İlişkili Etmenlerin İncelenmesi...  2015
  40  Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Öz Etkililik Düzeyinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi...  2015
  41  Kalp Yetersizliği Olan Bireylerin Hemşirelik Bakımında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar...  2015
  42  Hemşirelikte Kültürlerarası Deneyim (Intercultural Experience in Nursing)...  2014
  43  İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatörü Olan Hastanın Eğitiminde Teknoloji Kullanımı...  2014
  44  Turkish patients' decision-making process in seeking treatment for myocardial infarction...  2014
  45  Neuman Sistemler Modelinin Kalp Yetersizliğinde Kullanımı...  2013
  46  The Turkish Version of Self-Care of Heart Failure Index, v6...  2013
  47  Kalp Yetersizliği Olan Bireyin Neuman Sistemler Modeli'ne Göre Hemşirelik Bakım Planı Örneği...  2013
  48  The Relationship Between Social Support and Quality of Life in Patients With Heart Failure...  2013
  49  Examination of Nursing Students' Attitudes Towards Older People in Turkey...  2013
  50  Locus of Control in Nursing Students on a Problem-Based Learning Program: A Longitudinal Examination...  2012
  51  Kalp Yetersizliğinde Palyatif Bakım...  2012
  52  Experiences of patients with implantable cardioverter defibrillator in Turkey: A qualitative study...  2012
  53  Efficacy of frequent blood pressure and heart rate monitoring for early identification of bleeding f...  2012
  54  Reliability and validity of Turkish version of Attitudes Toward Old People Scale...  2011
  55  Kalp Yetersizliği Olan Hastaların Hastaneye Tekrar Yatış Sıklığı Ve Nedenlerinin İncelenmesi...  2011
  56  Bir Öğrenme Deneyimi: Reflekşın (Reflection)...  2011
  57  Multidisipliner bir özel çalışma modülü araştırması: Hipertansiyon hastalarının tedaviye uyumlarının...  2011
  58  Geleneksel ve Probleme Dayalı Öğrenim Modeliyle Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Bece...  2011
  59  Complementary and Alternative Medicine Use Among People with Diabetes in Turkey...  2010
  60  Hastalık Modifiye Edici Antiromatizmal İlaç Tedavisi Alan Bireylerin Tedavi Algılarının Uyuma Etkisi...  2010
  61  A Study on Development of a Assess Nursing Students' Performance in Clinical Settings...  2009
 • NO AD TARİH
  1  The Role of Medication Timing and Patient Involvement in Adherence to Treatment for Hypertension... 15/03/2024 - 16/03/2024
  2  Last Chance Between Life and Death: Experiences of Patients with Transcatheter Aortic Valve Implanta... 27/05/2023 - 28/05/2023
  3  Hemşirelik Öğrencilerinin Yoğun Bakım Deneyimleri: Kalitatif Bir Çalışma... 19/12/2019 - 21/12/2019
  4  Sürekli İntravenöz Prostasiklin Tedavisi Alan Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Hastasının Hemş... 19/12/2019 - 21/12/2019
  5  Tip 2 Diyabeti Olan Bireylerin Diyabet İzlem Önerilerine Uyumu... 25/11/2018 - 27/11/2018
  6  Kemoterapi Tedavisi Alan Akciğer Kanserli Hastalarda Semptom Kümelerinin Belirlenmesi... 25/11/2018 - 27/11/2018
  7  Investigation of Health Literacy Levels of Nursing Students and Affecting Factors... 25/11/2018 - 27/11/2018
  8  The effect of media on heart health... 22/10/2018 - 23/10/2018
  9  Akciğer Kanseri Hastalarında Görülen Semptomlar ve Hastalık Algısı Arasındaki İlişkinin İ... 28/09/2018 - 29/09/2018
  10  Tıp Eğitiminde Kronik Hastalıklara Yeni Bir Bakış: Yaşam Tarzı Tıbbı... 09/05/2018 - 12/05/2018
  11  Sağlıklı Bireylerde Demans Riskini Azaltmaya İlişkin Bilgi Düzeyi ve Motivasyon Durumlarına B... 21/03/2018 - 22/03/2018
  12  Hemşirelik Doktora Öğrencilerinin Araştırma Etiği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi... 05/11/2017 - 08/11/2017
  13  Hemşirelik Doktora Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenme... 05/11/2017 - 08/11/2017
  14  Kalp Yetersizliği Hastalarında Sağlık Okuryazarlığının Öz Bakıma Etkisi... 05/11/2017 - 08/11/2017
  15  Hemodiyaliz Hastalarında Psikolojik Dayanıklılık ile Sosyal Destek Düzeyi Arasındaki İlişki... 11/10/2017 - 13/10/2017
  16  Sağlık Okuryazarlığının Yaşlı Bireylerin Sağlık Sonuçlarına Etkisi... 11/05/2017 - 13/05/2017
  17  Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon ve Sürekli SC Treprostinil Tedavisi: Olgu Sunumu... 14/10/2015 - 18/10/2015
  18  Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Polikliniği, Yeni Tedaviler,Yeni Bir Deneyim... 14/10/2015 - 18/10/2015
  19  Kalp Yetersizliği Olan Bireylerin Öz-Bakım Yönetimi: Kalitatif Çalışma... 14/10/2015 - 18/10/2015
  20  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Palyatif Bakım ve Uygulama Engellerine Yöne... 22/04/2015 - 26/04/2015
  21  Kalp Yetersizliği Olan Bireylere Uygulanan Hemşirelik Bakım ve İzlem Programının Hasta Sonuçl... 15/10/2014 - 19/10/2014
  22  Kalp Yetersizliği Olan Bireylerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanma Durumlarının İncel... 24/04/2014 - 26/04/2014
  23  Use of the Neuman Systems Model in Caregivers of Patients with Heart Failure... 03/07/2013 - 06/07/2013
  24  Evidence Based Approaches in Home Caring of the Individuals with Heart Failure... 03/07/2013 - 06/07/2013
  25  When Does the Family Decide to Institutional Care for Alzheimer Patients: Examination of Decision Ma... 03/07/2013 - 06/07/2013
  26  Support Needs in Caregivers of Patients with Heart Failure... 03/07/2013 - 06/07/2013
  27  The Turkish Version of Dutch Objective Burden Inventory... 03/07/2013 - 06/07/2013
  28  Perceptions Of Nurses Providing Care For Patients With Heart Failure Regarding The Palliative Care... 03/07/2013 - 06/07/2013
  29  Use Of Technology In The Training Of Patients With Implantable Cardioverter Defibrillator... 03/07/2013 - 06/07/2013
  30  The Experience of New Nurses With Preceptors... 29/05/2012 - 01/06/2012
  31  Preceptors' Experiences of Working With New Nurses... 29/05/2012 - 01/06/2012
  32  Reliability and Validity of Turkish Version of Self-care of Heart Failure Index, v6... 29/05/2012 - 01/06/2012
  33  The Opinions and Suggestions of Nursing PhD Students About Supervision... 19/04/2012 - 21/04/2012
  34  The Relationship Between Social Support and Quality of Life in Patients With Heart Failure... 24/03/2011 - 27/03/2011
  35  Kalp Yetersizliği Öz-Bakım Teorisine Göre Vaka Yönetimi... 06/10/2010 - 10/10/2010
  36  İlk Kez Akut Miyokard İnfarktüsü Geçiren Bireylerin Tıbbi Yardım İsteme Konusunda Nasıl Kar... 06/10/2010 - 10/10/2010
  37  A multidisciplinary special study module research: Treatment compliance of patients with hypertensio... 06/05/2010 - 06/09/2010
  38  The Measurement of Blood Pressure and Pulse in Early Diagnosis of Bleeding Following Coronary Angiog... 15/04/2010 - 18/04/2010
  39  Kalp Yetmezliği Olan Hastaların Uyku Kalitesinin ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi... 15/04/2010 - 17/04/2010
  40  Cilt Altı İnsülin Enjeksiyonu Uygulama: Bir İyileştirme Projesi... 30/09/2009 - 04/10/2009
  41  Romatizmal Hastalıklarda Hastalık Modifiye Edici İlaç Tedavisi Alan Bireylerin Tedaviye İlişki... 30/09/2009 - 04/10/2009
  42  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Hipertansiyon Hastalarının Tedaviye ... 07/06/2008 - 08/06/2008
  43  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Balçova İlçesi Halkının Sağlık... 07/06/2008 - 08/06/2008
  44  Examination of Use of Complementary and Alternative Treatment Methods by Diabetic Individuals Living... 04/06/2008 - 06/06/2008
  45  Bir Karar Verme Aracı: Reflection... 05/09/2007 - 09/09/2007
  46  Geleneksel ve Probleme Dayalı Öğrenim modeliyle Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Emp... 09/06/2007 - 10/06/2007
  47  The Experiences of Nursing Students regarding The Initial Clinical Practice... 23/05/2007 - 26/05/2007
  48  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme ve Empatik Bece... 03/06/2006 - 04/06/2006
  49  Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulamalarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Ç... 07/09/2005 - 10/09/2005
  50  Rehabilitasyon Hemşireliğinde Hasta ve Aile Eğitim İlkeleri... 03/11/1999 - 07/11/1999
  51  Bası Yaraları İçin Uygulanan Sistematik Bakım Sonuçlarının Değerlendirilmesi... 15/11/1995 - 17/11/1995
  52  Kalite Yönetimi İçin Bası Yaralarının Değerlendirilmesi... 03/11/1993 - 05/11/1993
  53  Kalite Yönetimi İçin Bir Çalışma Örneği: İntravenöz Sıvı Uygulama... 03/11/1993 - 05/11/1993
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Akut Koroner Sendromlar ve Kanıta Dayalı Bakım Türkiye Klinikleri...  2022
  2  KAPAK HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ KARDİYOVASKÜLER HEMŞİRELİK...  2022
  3  Kalp Kapağı Hastalıkları KRONİK HASTALIKLARIN TEDAVİ VE BAKIMINDA ALGORİTMALAR VE KLİNİK KARAR VERME İÇ HASTALIKLARI H...  2022
  4  Kaşıntı ve Döküntü Semptom Yönetimi ve Hemşirelik...  2022
  5  Paget Hastalığı Endokrin Hemşireliği Kitabı...  2021
  6  Romatoid Artrit ve Bakım Yönetimi Olgu Senaryolarıyla İç Hastalıkları Hemşireliği...  2019
  7  Yeniden Kontrol Etme ve Değerlendirme Bakımın Planlanması...  2014
  8  Akut Miyokart İnfarktüsü (Akut Dönem) Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut)...  2007
  9  Kardiyak Kateterizasyon Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut)...  2007
  10  Bakım Planı Örnekleri: Graves Hastalığı Hemşirelik Süreci...  2004
  11  Bakım Planı Örnekleri: Konjestif Kalp Yetmezliği Hemşirelik Süreci...  2004
  12  Bakım Planı Örnekleri: Tam AV Blok Hemşirelik Süreci...  2004
  13  Bakım Planı Örnekleri: Miyokard İnfarktüsü Hemşirelik Süreci...  2004
  14  Bakım Planı Örnekleri: Demir Eksikliği Anemisi Hemşirelik Süreci...  2004
  15  Bakım Planı Örnekleri: Diabetes Mellitus Hemşirelik Süreci...  2004
 • NO AD TARIH
  1  Kalp Yetersizliği Olan Bireylerde Öz-Bakım Yönetiminin İncelenmesi ve Hemşirelik Bakım ve İzlem Programının Hasta Sonuçlarına Etkisi...  10/2012 - 12/2015
  2  İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatörlü Hastalara Uygulanan Web Tabanlı Eğitimin Şok Anksiyete Düzeyine ve Yaşam Kalitesine Etkisi...  9/2012 - 9/2015
 • NO AD YIL
  1  Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı 2017 yılı Hemşirelikte Araştır...  2017
  2  Best Oral Presentation/3rd...  2013
  3  Hemşirelik Öğrencileri Proje Ödülleri...  2012
  4  Poster Ödülü...  2008
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ocak 2023-Devam ediyor
  2 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ağustos 2017- Ağustos 2020
  3 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Temmuz 2017- Ağustos 2017
  4 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Mart 2017- Kasım 2019
  5 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2014- Aralık 2017
  6 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Aralık 2014- Şubat 2015
  7 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2014- Mayıs 2017
  8 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Mart 2014- Mart 2017
  9 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2013- Mayıs 2014
  10 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Nisan 2013- Aralık 2014
  11 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Eylül 2007- Eylül 2010
  12 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 2007- Eylül 2010
  13 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2007- Eylül 2010