En

DR. NURTEN ALAN HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1988
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Bilim Dalı  1998
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı  2016
 • NO AD YIL
  1  ENTERAL BESLEMEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR...  2021
  2  Evaluation of Efficacy of Valsalva Maneuver During Peripheral Intravenous Cannulation on Pain...  2021
  3  Examination of Nursing Drug Administration Practices via Central Venous Catheter: An Observational S...  2020
  4  The effects of different positions on saturation and vital signs in patients...  2019
  5  Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Mizah Tarzları ile Tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi...  2019
  6  The frequency of attending the emergency department according to seasons and working hours...  2019
  7  Hemşirelik Öğrencilerinin Refakatçilik Uygulamasına İlişkin Düşünceleri: Kalitatif Bir Çalışma...  2018
  8  Hasta ve yakınlarının Erkek Hemşirelere İlişkin Görüşlerinn Belirlenmesi...  2018
  9  Attitudes of First and Fourth Year Nursing Students to HIV/AIDS: A Comparative Study...  2017
  10  Bir Devlet Hastanesinde İntihar Girişiminde Bulunan Olgulara Yönelik Acil Çalışnalarının Tutumlarını...  2016
  11  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tıbbi Hataya Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi...  2016
  12  Fakülte Mezunu Hemşirelerin Lisans Eğitimine İlişkin Görüşlerinin ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmes...  2015
 • NO AD TARİH
  1  IMPROVING NURSING EDUCATION IN COVID PANDEMIC PROCESS... 22/10/2021 - 25/10/2021
  2  Nazogastrik beslemede güncel yaklaşımlar... 16/01/2020 - 16/01/2020
  3  HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MİZAH TARZLARI İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ... 05/09/2018 - 08/09/2018
  4  The End of Life and Good Death... 21/03/2018 - 22/03/2018
  5  Elderly Person and Rehabilitation Nursing... 21/03/2018 - 22/03/2018
  6  Karşılanamayan Hemşirelik Bakımı Ve Hasta Güvenliği... 22/11/2017 - 26/11/2017
  7  HASTA GÜVENLİĞİ VE SİMÜLASYONA DAYALI EBELİK EĞİTİMİ... 22/11/2017 - 26/11/2017
  8  Hasta Güvenliğini Tehdit Eden Flebiti Önlemede Gerekli Hemşirelik Girişimleri... 22/11/2017 - 26/11/2017
  9  The Forensic Direction Of Mıstaken Drug Admınıstratıons... 11/09/2017 - 12/09/2017
  10  A Comparison of Nursing Students ' Attitudes Regarding HIV/AIDS... 11/09/2017 - 12/09/2017
  11  Hasta ve Yakınlarının Erkek Hemşilere İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi... 05/09/2017 - 08/09/2017
  12  Santral Venöz Kateterden Puşe (Bolus) Yöntemi İle İlaç Uygulamalarının İncelenmesi... 30/06/2017 - 01/07/2017
  13  Zehirlenmeler ve İntihar Girişiminde Hemşirelerin Mesleki Sorumlulukları (Professional Responsib... 30/06/2017 - 01/07/2017
  14  Hasta güvenliğini tehdit eden durum; Karşılanamayan Hemşirelik Bakımı... 30/06/2017 - 01/07/2017
  15  Yaşlılarda İnkontinnansa Bağlı Perineal Dermatit... 22/03/2017 - 23/03/2017
  16  Yaşlılarda Üriner Retansiyon... 22/03/2017 - 23/03/2017
  17  Bir devlet Hastanesinde İntihar Girişiminde Bulunan Olgulara Yönelik Acil Çalışanlarının Tut... 01/09/2016 - 04/09/2016
  18  Ülkemizde Hemşirelikte Lisans Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının Kuruluş Tarihçesi v... 02/06/2016 - 04/06/2016
  19  Kan Basıncı Ölçümünün Tarihsel Gelişimi... 02/06/2016 - 04/06/2016
  20  Savaş ve Terör Olaylarında Hemşirelerin Yeri... 02/06/2016 - 04/06/2016
  21  Evde Bakılan Yaşlı Hastalarda İlaç Kullanımına İlişkin Sorunlar ve Akılcı İlaç Kullanı... 18/12/2013 - 22/12/2013
  22  Tek ve iki intravenöz antibiyotik kullanımının flebit gelişimine etkisi... 19/10/2011 - 21/10/2011
  23  Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Refakatçileri ile İlgili Algılarının Belirlenmesi... 15/09/2011 - 17/09/2011
  24  Hastaların Enteral Beslenmeye Ara Vermelerinin Günlük Kalori Alımına Etkisi Ve Ara Verme Nedenl... 21/10/2010 - 23/10/2010
  25  Education on Dokuz Eylül University School of Nursing... 19/03/2010 - 20/03/2010
  26  OSCE ile Değerlendirilen Psikomotor Beceri ve Klinik Uygulama Yeterlilik Puanlarının Karşılaşt... 20/10/2009 - 24/10/2009
  27  Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleksel Beceri Eğitiminde Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi... 22/10/2008 - 25/10/2008
 • NO AD YIL
  1  Hemşirelik Temel Beceri Uygulama Rehberi...  2017
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Perioperatif Uygulamalar ve Bakım İlkeleri İşlem Adımlarıyla Ebelikte Klinik Uygulamalar...  2019
 • NO AD TARIH
  1  Hemşirelik Beceri Eğitiminde kullanılmak üzere, simüle eğitim materyali olarak flakon geliştirilmesi ve öğrencilerin ilaç hazırlama eğitiminde etkinliğinin değerlendirilmesi...  10/2019 - /
  2  Hemşirelerin Lisans, Lisansüstü ve Hizmet İçi Eğitimlerinde Kullanma Amaçlı Simülasyon Laboratuvarının Kurulması...  1/2019 - /
 • NO AD YIL
  1  Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Refakatçileri ile İlgili Algılarının Belirlenmesi- İkincili...  2011
  2  LEMAN BİROL VE İNCİ EREFE ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ...  2018