Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. GÜRKAN ÖZDEN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEOTEKNİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  1989
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Teknolojisi (Deniz Yapıları)  1992
  Doktora  Wayne State University Wayne State University İnşaat Mühendisliği  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği  2008
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Tabakalı Zeminlerde Kazıklı Radye Temellerin Optimum Tasarımı...  2015
  2  Nichtlineare p-y-Beziehung von Stahlbetonpfählen und stahlfaserverstärkten Stahlbetonpfählen in mitt...  2014
  3  Nonlinear behavior of reinforced concrete (RC) and steel fiber added RC (WS-SFRC) model piles in med...  2013
  4  Large scale constructed wetland implementation projects in Turkey in Salt Lake Special Environmental...  2013
  5  Post-liquefaction volume change in micaceous sandy soils of old Gediz River Delta...  2013
  6  İzmir Metropol Alanında Kentsel Dönüşüme Taban Oluşturacak Zemin Çalışmaları...  2012
  7  Estimating compaction parameters of fine- and coarse-grained soils by means of artificial neural net...  2012
  8  Soil arching and load transfer mechanism for slope stabilized piles...  2012
  9  Importance of data preprocessing for neural networks modeling: The case of estimating the compaction...  2012
  10  Fractal parameter approach on weathering grade determination of Cesme (Izmir, Turkey) tuffs...  2010
  11  Quantification of Void Shape in Cemented Materials...  2010
  12  Mağaralar: Doğal Deprem Kayıtları...  2010
  13  Performance Functions for Laterally Loaded Single concrete Piles in Homogeneous Clays...  2009
  14  Determination of Lateral Loads on Slope Stabilizing Piles...  2009
  15  Limit State Moment Functions for Laterally Loaded Single Piles in Local OC Clay...  2009
  16  Cascaded and Hierarchial Neural Networks for Classifying Surface Images of Marble Slabs...  2009
  17  Lateral load response of steel fiber reinforced concrete model piles in cohesionless soil...  2009
  18  Determination of Cylindrical Soil Specimen Dimensions by Imaging with Application to Volume Change o...  2008
  19  A methodology for spatial distribution of grain and voids in self compacted concrete using digital i...  2008
  20  Yapı zemin etkileşiminin yapısal tasarımdaki rolü...  2008
  21  Compressional Behavior of Clayey Sand and Transition Fines Content...  2007
  22  Temel tasarımında zemin-yapı etkileşimi: genel ilkeler...  2006
  23  Changes in The Engineering Properties of Marble in Fire-Exposed Columns...  2006
  24  Nondestructive evaluation of volumetric shrinkage of compacted mixtures using digital image analysis...  2006
  25  Marjinal Zeminlerde Temel Sorunlar...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Deprem Riskini Azaltmada Dinamik ve Katılımcı Yaklaşım: İzmir Deprem Bilgi Sistemi (İZDEBİS)... 19/10/2023 - 20/10/2023
  2  Investigation of Aseismic Deformations On Yeşilhisar Fault (Kayseri) Linked With Central Anatolian ... 24/05/2021 - 28/05/2021
  3  Monitoring of an Embankment Slope Using UAV and Detecting the Changes In Topography... 20/04/2019 - 22/04/2019
  4  Visual and Quantitative Investigation of the Settlement Behavior of an Embankment Using Aerial Image... 13/08/2018 - 16/08/2018
  5  Sürtünme Kazıkları ile Taşınan Bir Yüksek Bina Temel Sistemi Davranışının İncelenmesi... 19/11/2017 -
  6  İZMİR KÖRFEZİ ÇEVRESİNDEKİ ZAYIF YER HAREKETİ İSTASYON KONUMLARININ JEOLOJİK, JEOFİZİK... 11/04/2016 - 15/04/2016
  7  JEOLOJİK, SONDAJ VE JEOFİZİK VERİLER KULLANILARAK İZMİR KÖRFEZİ ÇEVRESİNİN SİSMİK -MÜH... 11/04/2016 - 15/04/2016
  8  Kemerköy Termik Santrali Ağır Yük İskelesi Performans Analizleri... 07/11/2014 - 09/11/2014
  9  Manisa İlinin Sismik Risk Analizi... 05/12/2013 - 07/12/2013
  10  Bursa İl Merkezi Ova Zeminlerin Dinamik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma... 04/10/2012 - 05/10/2012
  11  Mikrotremor Verisini Değerlendirmede Özel Durumlar... 11/10/2011 - 14/11/2011
  12  A Multistage Microzonation Study of the Northern Bay Area of İzmir... 10/01/2011 - 13/01/2011
  13  Mika Dane içeriğinin Eski Gediz Nehri Deltası Kumlu Zeminlerinde Dinamik Kayma Modülüne Etkisi... 30/09/2010 - 01/10/2010
  14  Kirlenmiş Zeminlerin Karakteristik Özellikleri ve Oturma Davranışı... 30/09/2010 - 01/10/2010
  15  Çakıl Şekli ve Pürüzlülüğünün Kompaksiyon Özelliklerine Etkisi... 30/09/2010 - 01/10/2010
  16  Site Characterization of Izmir Metropolitan Area using Equivalent Linear Dynamic Site Response and R... 06/09/2010 - 10/09/2010
  17  İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı için Zeminin Sismi... 07/12/2009 - 08/12/2009
  18  Manavkuyu Bölgesindeki Hasar Görmüş Bir Yapı İçin Deprem Performans Analizi Bulguları... 07/12/2009 - 08/12/2009
  19  Bir Pasif Kazık Laboratuvar Model Çalışmasının 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar Simülasyonu... 08/11/2007 - 09/11/2007
  20  Kazık Temelli Yüksek Bir Yapının Deprem Yükleri Altında Analizi... 16/10/2007 - 20/10/2007
  21  Sabit ve değişken yatak katsayısı yaklaşımlarının yapı davranışına etkisi... 16/10/2007 - 20/10/2007
  22  A modeling study on the lateral load capacity of steel-fiber concrete piles... 11/10/2006 - 13/10/2006
  23  Bir Deniz Tuzlasında Makine-Zemin Etkileşim Problemi ve Çözüm Önerisi... 07/09/2006 - 08/09/2006
  24  Suya Doygun Kumlu Zeminler İçin Doğrusal Olmayan Dinamik Sonlu Elemanlar Algoritması... 07/09/2006 - 08/09/2006
  25  Sayısal Görüntü İşleme Tekniklerinin Geoteknikte Uygulama Örnekleri... 07/09/2006 - 08/09/2006
  26  Çelik Cüruflarının Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma... 07/09/2006 - 08/09/2006
  27  Kendiliğinden yerleşen betonların makro boşluk yapısının normal betonla karşılaştırılmas... 16/11/2005 - 18/11/2005
  28  Seismic Risk of Quaternary Soil Deposits for Long Distance Earthquakes in İzmir Metropolitan Area... 04/10/2005 - 07/10/2005
  29  Effect of intergranular void ratio on one-dimensional compression behavior... 25/05/2005 - 27/05/2005
  30  Temel-zemin yaylarının alansal etkileşimi ve yapı davranışına etkisi... 23/03/2005 - 25/03/2005
  31  Aydın Söke'de Bir Heyelanın Analizi... 16/09/2004 - 17/09/2004
  32  İri ve İnce Daneler Arası Boşluk Oranları... 16/09/2004 - 17/09/2004
  33  Sıvılaşma Analizinde En Yüksek Yüzey İvmesi... 16/09/2004 - 17/09/2004
  34  Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) Merkezli Zemin Dinamiği Veri Tabanı Geliştirilmesi ve Dinamik Analiz... 15/04/2004 - 17/04/2004
  35  Geoteknik Mühendisliği Eğitiminde Zorluklar ve Çözüm Yolları... 15/04/2004 - 17/04/2004
  36  Deprem Hareketinin Kazıklı Temellere Kinematik Etkileri... 15/04/2004 - 17/04/2004
  37  Experimental Cyclic p-y Curves for Saturated Loose Sand... 19/11/2000 - 24/11/2000
  38  Kazıklı Temellerin Dinamik Yükler Altında Performansı... 24/05/2000 - 27/05/2000
  39  İzmir-Bostanlı'daki Bir Farklı Oturma Probleminin Arazi ve Laboratuvar Deneyleri ile İncelenmesi... 26/05/1992 - 31/05/1992
  40  Environmental problems due to the sedimentation in the Fethiye Bay... 25/05/1992 - 27/05/1992
  41  Gaziemir (İzmir) Yöresi Zeminlerinin Geoteknik Özelikleri... 14/11/1991 - 16/11/1991
 • NO AD YIL
  1  GIS Merkezli Zemin Dinamiği Veri Tabanı Geliştirilmesi ve Analizi Sonuç Raporu (INTAG 722)...  2005
 • NO AD TARIH
  1  EGE GAZ A.Ş. Sahasının Güneyinde Dip Tarama Faaliyetleri Değerlendirme Raporu...  7/2023 - 10/2023
  2  ESAN ECZACIBAŞI ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SAN. VE TİC. A.Ş. AYDIN İLİ ÇİNE İLÇESİ KUŞCAMI OCAĞINDA OLUŞAN DEFORMASYONLARIN İZLENMESİ VE STABİLİTE SAĞLAYACAK GÜVENLİ ŞEV AÇILARININ BELİRLENMESİ PROJESİ PROTOKOLÜ...  10/2022 - 6/2023
  3  Türkiye için Deprem Master Planı Standartlarını Belirleme Projesi (TÜRDEMAP): İzmir Örneği-1.FAZ...  9/2022 - /
  4  Kemerköy Termik Santrali Kül Depolama Sahası Kurumsal Akademik Rapor...  1/2021 - 6/2021
  5  Yatağan Termik Santrali Kül Depolama Alanı Kurumsal Akademik Rapor...  4/2021 - 6/2021
  6  İZMİR İLİ BAYRAKLI İLÇESİ MANAVKUYU MAHALLESİ MİSTRAL GYO ve İŞ GYO BİNALARI MANDA ÇAYI YAYA GEÇİŞ KÖPRÜLERİNE ait TEMEL SİSTEMLERİ için GEOTEKNİK ve HİDROLİK DEĞERLENDİRME RAPORU...  1/2017 - 2/2017
  7  Sayısal Görüntü İşleme Tekniklerinin Şev Ve Dolguların Üç Boyutlu Topoğrafik Modellerinin Kurulumuna Uygulanması Ve Kalibrasyonu Üzerine Bir Araştırma: İnsansız Hava Araçlarından Alınan Sayısal Görüntülerin Kullanımı...  6/2017 - 6/2019
  8  Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Türbinleri İçin Yakın Mesafeli Grup Kazıklı Tripod Temellerin Statik ve Deprem Yükleri Altındaki Davranışı...  2/2015 - 2/2017
  9  Konak Yeşildere Bağlantı Yolu (Tünel) Güzergah Boyu Yapılarının Mevcut Durumunun Yapısal Tespiti...  1/2012 - 5/2012
  10  Kaynak Konumlu Pınargözü Mağarasının Yapısal Özelliklerinin ve Düden Kaynak İlişkisinin Jeofizik, Jeolojik Ve Hidrolojik Yöntemler ile Belirlenmesi (Dedegöl Masifi - Isparta)...  5/2011 - 7/2014
  11  Çelik Lifli Beton ve Betonarme Kazıkların Doğrusal Olmayan Davranışının Zemin-Kazık Etkileşimi Üzerindeki Etkileri...  11/2009 - 11/2010
  12  Altınekin (Konya) ve Çevresinin Deprem Tehlikesi...  9/2008 - 10/2008
  13  Sultanhanı (Aksaray) ve Çevresinin Deprem Tehlikesi...  8/2008 - 9/2008
  14  TÜBİTAK KAMAG 106G159 İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sismik Davranışlarının Modellenmesi...  1/2008 - 1/2011
  15  Lifli Beton Kazıkların Yatay Yük Altındaki Davranışının Incelenmesi...  12/2007 - 12/2010
  16  TÜBİTAK/105G019: Türkiye'nin deprem riski yüksek jeostratejik -ancak tektonik rejimleri farklı- bölgelerinde deprem davranışının çok disiplinli yaklaşımlarla araştırılması (2006-2009, ''Ege Açılma Sistemi'' Yüklenici Kurum Araştırıcısı)...  7/2006 - 11/2009
  17  TÜBİTAK MAG 106M013 İzmir Metropolü Kuzey Kıyı Bölgelerinde Dinamik Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi...  8/2006 - 8/2009
  18  İzmir Metropolü Kuzey Kıyı Bölgelerinde Dinamik Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi...  10/2006 - 10/2009
  19  Dane İçeren Kohezyonlu Malzemelerin Sayısal Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Yöntemleri Kullanılarak Niceliksel Sınıflandırılması...  9/2005 - 9/2008
  20  Kabaoğlu Heyelan Sahası (Balçova-İzmir) Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu...  1/2005 - 7/2005
  21  Vezirağa (İzmir) Heyelaninin Mühendislik Etüdü ve Projelendirilmesi...  9/2004 - 2/2005
  22  TÜBİTAK MAG 100I022 GIS Merkezli Zemin Dinamiği Veri Tabanı Geliştirilmesi ve Analizi...  11/2000 - 11/2003
 • NO AD YIL
  1  Excellence in Teaching Award...  1997
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi  1993
 • NO Görev
  1 D.E.Ü. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Mart 2023- Aralık 2023
  2 D.E.Ü. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2022- Aralık 2023
  3 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2021- Ocak 2024
  4 D.E.Ü. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2019- Temmuz 2022
  5 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, Ocak 2016- Eylül 2018
  6 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ocak 2016- Eylül 2018
  7 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2015- Ocak 2016
  8 D.E.Ü. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2014- Aralık 2017
  9 D.E.Ü. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2012- Kasım 2014
  10 D.E.Ü. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Şubat 2012- Kasım 2014
  11 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ağustos 2009- Ağustos 2012
  12 D.E.Ü. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Şubat 2009- Şubat 2012
  13 D.E.Ü. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2009- Ocak 2012
  14 D.E.Ü. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Ağustos 2008- Kasım 2008
  15 D.E.Ü. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Şubat 2008- Ağustos 2008
  16 D.E.Ü. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Eylül 2007- Şubat 2008
  17 Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2006- Ocak 2007
  18 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2004- Nisan 2005