Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. GÖRKEM AKINCI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü  1989
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (Çevre Teknolojisi) Anabilim Dalı  1993
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği (Çevre Teknolojisi) Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2001
  Doçent  Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri ve Mühendisliği  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2019
 • NO AD YIL
  1  Investigation of cattle manure, poultry manure and sewage sludge as raw materials for biochar synthe...  2023
  2  Response of water resources to Kahramanmaraş earthquakes (Mw7.7 and Mw7.6) that occurred on February...  2023
  3  Driving Forces on Household Solid Waste Management Behaviors: A Research for the City of Izmir, Türk...  2023
  4  Investigation of the development of purslane plant (Portulaca Oleracea L) under soil stress conditio...  2022
  5  Source identification of heavy metals and arsenic in biodegradable fractions of municipal solid wast...  2022
  6  The Assessment of Refuse Derived Fuel (RDF) Production from Textile Waste...  2019
  7  HEAVY METALS BIOCONCENTRATION AND TRANSLOCATION IN PLANTS: THE INFLUENCE OF A THERMAL POWER SITE...  2019
  8  Maden sahasi atiklarinda baglayici materyal ve Thiobacillus thiooxidans varliginin agir metal mobili...  2019
  9  Assessment of chemical fractionations and mobilization potentials for heavy metals in wastes and oth...  2019
  10  Solid waste composition and the properties of biodegradable fractions in Izmir City, Turkey: an inve...  2018
  11  Influencing factors in the removal of high concentrations of boron by electrocoagulation...  2018
  12  Elektronik Atıklara Dikkat!...  2017
  13  Deri arıtma çamuru kompostu ilavesiyle gerçekleştirilen çim yetiştiriciliğinde Cr, Cu, Zn ve Ni meta...  2016
  14  Vahşi Depolama Alanlarına Dikkat...  2016
  15  Assessing pollution in Izmir Bay from rivers in western Turkey: Heavy metals...  2013
  16  The effect of sediment size on bioleaching of some heavy metals from contaminated sediments of Izmir...  2013
  17  Influences of urban wastewaters on the stream quality: a case study from Gumushane Province, Turkey...  2012
  18  Assessment of metal pollution in contaminated sediment after bioleaching with different solid conten...  2012
  19  Evaluation of waste management options and resource conservation potentials according to the waste c...  2012
  20  Electrokinetic Remediation of Petroleum Hydrocarbons Spiked Soils...  2011
  21  Bioleaching of heavy metals contaminated sediment by pure and mixed cultures of Acidithiobacillus Sp...  2011
  22  Comparison of Acid Digestion Techniques To Determine Heavy Metals In Sediment And Soil Samples...  2011
  23  Variation of total organic carbon content along the stream Harsit, Eastern Black Sea Basin, Turkey...  2011
  24  Petrol hidrokarbonları ile kirlenmiş doğal toprağın elektrokinetik yöntemle arıtımı ...  2010
  25  Ağır Metallerin Kirlenmiş Sedimentten Biyoliç Yöntemiyle Giderilmesinde Sülfür Konsantrasyonunun Etk...  2010
  26  Assessment of the Pollution from Tannery Effluents upon Waters and Soils in and Around Kula Vicinity...  2010
  27  İzmir İç Körfez Sedimentinde Ağır Metal Çözünürlüğünün Katı/Sıvı Oranına Bağlı Değişimi...  2009
  28  Heavy Metals Partitioning in the Sediments of Izmir Inner Bay...  2008
  29  Resuspension of Soil as a Source of Airborne Lead near Industrial Facilities and Highways...  2002
  30  Izmir Kenti Evsel Katı Artıklarında Bulunan Toksik Maddelerin Araştırılması...  1992
 • NO AD TARİH
  1  Ağır metaller ile kirletilmiş topraklarda yetişen semizotu bitkisinin fitoremediasyon potensiyel... 11/10/2023 - 13/10/2023
  2  Evaluation of Biomass Energy Potential for Western Anatolian Cities... 24/10/2022 - 26/10/2022
  3  Düzensiz depolama sahalarının eberji potansiyellerinin değerlendirilmesi- Akhisar MAnisa örneğ... 07/10/2022 - 09/10/2022
  4  The effect of ultrasonic pre-treatment on the available substrate concentrations prior to anaerobic ... 24/11/2021 -
  5  METALS ACCUMULATION AND TRANSFER IN Portulaca oleracea L. SAMPLES AS EDIBLE WILD PLANTS IN AEGEAN RE... 18/10/2021 - 20/10/2021
  6  Heavy metals' chemical partitioning in solid matrices and their use in environmental studies... 28/06/2019 - 29/06/2019
  7  The Assessment of Refuse Derived Fuel (RDF) Production from Textile Waste... 17/06/2019 - 18/06/2019
  8  Bor Açık İşletmelerinde Su Yönetiminin Önemi ve Kontrollü Drenaj Temelli Planlama Modeli... 17/04/2019 - 19/04/2019
  9  Estimation of the recylable wastes in Dokuz Eylul University Campuses... 14/11/2018 - 16/11/2018
  10  Boron contribution to surface waters from point and areal sources... 14/11/2018 - 16/11/2018
  11  Medical Waste Generation in Dokuz Eylül University Hospital and Investigation of Influencing Factor... 24/09/2018 - 27/09/2018
  12  Maden Atıkları Yönetmeliği, Avrupa Birliği İle Uyumu ve Uygulanması... 09/05/2018 - 12/05/2018
  13  Plant Bioconcentration and Translocation Factors of Heavy Metals in an area under the Influence of a... 06/09/2017 - 09/09/2017
  14  Türkiye'de Kompostun Durumu ve Yol Haritası... 12/07/2017 - 12/07/2017
  15  Maden sahalarında atık ve ürün depolama alanlarından oluşan suların kirletici potansiyelinin ... 27/02/2017 - 02/03/2017
  16  Madencilik Faaliyetlerinde Zenginleştirme Atıkları ve Atık Kayaların Karakterizasyonu... 27/02/2017 - 02/03/2017
  17  Türkiye'de Metalik ve Mineral Madencilik Atıklarının İkincil Hammadde Kaynağı olarak Değerle... 27/02/2017 - 02/03/2017
  18  Evaluation of SRF Production from Biodegradable MSW: A Case Study for Izmir City-Turkey... 08/11/2016 - 11/11/2016
  19  A SWOT Analysis for Municipal Waste Management in Turkey and the Challenges in the Course of Access ... 08/11/2016 - 11/11/2016
  20  Biyogüvenlik ve Atık Yönetimi... 05/05/2016 - 08/05/2016
  21  An investigation on the metals' mobility in a mine waste... 26/05/2015 - 29/05/2015
  22  Tıbbi Atık Sterilizasyonuna Dair Türkiye'deki Mevcut Durum Ve Mevzuat... 26/05/2015 - 29/05/2015
  23  Mermer Madenciliğinde Katı Atık Yönetimi... 26/05/2015 - 29/05/2015
  24  Maden Atıklarının Yönetimi-Avrupa Birliği ve Türkiye... 26/05/2015 - 29/05/2015
  25  The RDF Availability of Household Biowaste and Its Biogas Production Potential by Codigestion with L... 26/05/2015 - 29/05/2015
  26  RDF Productıon From Munıcıpal Solıd Waste: A Case Study For Izmır Cıty-Turkey... 26/05/2015 - 29/05/2015
  27  Life Cycle Assesment Application To Municipal Solid Waste Management: Izmir Case Study... 25/05/2015 - 29/05/2015
  28  An investigation on the composition and the properties of izmir city household waste in order to det... 05/12/2014 - 06/12/2014
  29  Tha accumulation of heavy metals in various grass types due to the tannery sludge compost applicatio... 26/05/2014 - 27/05/2014
  30  Menderes Masifi (Bozdağ) Referans Akiferinde Su Kalitesi Durum Değerlendirmesi- Assessment of Wate... 08/10/2013 - 10/10/2013
  31  Kıyı Alanlarında Atıksu Yönetimi: Bafa Gölü Örneğinde Kıyı Filtrasyonu Wastewater Managem... 08/10/2013 - 10/10/2013
  32  Terkedilen Balya Pb-Zn Madeni Atıklarında Asit Maden Drenajı Verileri ve ÇED - Acid Mine Drainag... 08/10/2013 - 10/10/2013
  33  The Possible Investments for the Biodegradable and Recyclable Wastes between 2012-2032 Time Period: ... 18/06/2013 - 21/06/2013
  34  The assessment of the potential change in carbon footprint from biodegradable waste disposal in 2012... 31/05/2013 - 05/06/2013
  35  Composting and Beneficial use of Tannery Wastewater Tretament Sludges... 29/05/2013 - 31/05/2013
  36  The pollutant loads discharged to the Aegean Sea by the rivers flowing through the city of Izmir... 22/05/2013 - 24/05/2013
  37  Geçmişten günümüze Avrupa Birliği Direktifleri ve Türkiye'nin adaptasyonunun kapsam ve sını... 07/09/2011 - 10/09/2011
  38  Uşak'ta Katı Atık Yönetimi ve Deponi... 25/11/2010 - 27/11/2010
  39  İzmir'de Katı Atık Yönetimi... 14/10/2010 - 15/10/2010
  40  Termik Santraller Etrafında Yetiştirilen Bitkilerde Ağır Metal Birikimi ... 05/05/2010 - 08/05/2010
  41  İzmir ve Bölgesi'nde Kentsel Katı Atıkların Yönetimi ÜZerine bir Değerlendirme... 08/01/2009 - 10/01/2009
  42  İzmir'de Günümüzdeki Kompost Üretimi ve Kompostlama Atıklarının Değerlendirilebilirliği... 27/11/2008 - 29/11/2008
  43  A New Approach to Obtain Energy from Wet Organic Waste... 13/10/2008 - 16/10/2008
  44  Managing Organic Waste In Turkey: The Relation Among the Characterization, Properties and results... 13/10/2008 - 16/10/2008
  45  Petrol Hidrokarbonlarının Topraktan Hızlandırılmış Arıtımı... 25/08/2008 - 29/08/2008
  46  Deri Sanayi Atıklarının Kula Bölgesi Toprakları Akarsu ve Yeraltı Sularına Etkisi... 14/05/2008 - 17/05/2008
  47  İzmir Evsel Katı Atıklarında Geri Kazanılabilir Maddelerin Oranları... 18/04/2007 - 21/04/2007
  48  Demir-Çelik Endüstrisi Curuflarının İnşaat Malzemesi Katkısı Olarak Değerlendirilebilirliğ... 18/04/2007 - 21/04/2007
  49  Evsel katı atık ve arıtma çamurunun aerobik ve anaerobik kompostlanması... 18/04/2007 - 21/04/2007
  50  Selection of Sludge Disposal Options for Large Wastewater Treatment Plants Comparing IZmir and Vienn... 28/03/2007 - 30/03/2007
  51  Evsel Katı Atıkların Aerobik ve Anaerobik Kompostlaştırılması... 14/12/2006 - 16/12/2006
  52  İzmir Evsel Katı Atıklarının Bileşenleri ve Özellikleri... 14/12/2006 - 16/12/2006
  53  İzmir İç Körfez Sedimentinde Ağır Metallerin Mikrodalga ekstraksiyon Yöntemi ile Tespiti ve D... 07/11/2006 - 11/11/2006
  54  Ambalaj Yönetmeliği Ve Sanayi Sorunları... 08/12/2005 - 11/12/2005
  55  Kompostlama Sürecinde Ağır Metal Davranışları... 25/05/2005 - 27/05/2005
  56  Evsel Katı Atık Geri Kazanım Sistemlerinde Etkin Parametreler... 25/05/2005 - 27/05/2005
  57  İzmir İç Körfez Sedimentinde Ağır Metaller ve Dağılım Formları... 25/05/2005 - 27/05/2005
  58  PET Recycling and URRC Process... 03/12/2003 - 06/12/2003
  59  Halkın Gelir Seviyesine Göre Evsel Katı Atık Analizi-İzmir Gaziemir Örneği... 07/05/2003 - 09/05/2003
  60  Endüstriyel Kullanım Sunucu Kirlenmiş Ağartma Toprağının Değerlendirilmesi... 07/05/2003 - 09/05/2003
  61  Interrelationships Among Characteristics of Municipal Solid Waste for the City of Izmir... 10/12/2002 - 13/12/2002
  62  Isıtmak ve Soğutmak için Yer Isısının Kullanılması... 16/10/2002 - 18/10/2002
  63  Biyokütle Enerjisi ve Avrupa Birliği... 16/10/2002 - 18/10/2002
  64  Soma Termik Santrali Uçucu Küllerinin Arazide Depolanması ve Beton Katkı Malzemesi Olarak Kullan... 18/09/2002 - 20/09/2002
  65  Tütün İşleme Atıklarının Evsel Katı Atıkla Kompostlaştırılabilirliği... 18/09/2002 - 20/09/2002
  66  Landfill Leachate Treatment by Chemical Coagulation and Chemical Oxidation... 05/06/2001 - 08/06/2001
  67  Minimization and Utilization of Solid Waste from Industries Processing Olive, Sunflower and Cotton S... 05/06/2001 - 08/06/2001
  68  Almanya ve Hollanda'da Katı Atık Teknolojisinde Günümüzdeki Gelişmeler... 18/04/2001 - 21/04/2001
  69  Deponi Sızıntı Sularının Kimyasal Koagülasyon ve Oksidasyonla Ön Arıtımı... 18/04/2001 - 21/04/2001
  70  İzmir Şehrinin Evsel Katı Atık Karakteristikleri Arasındaki İlişkiler... 18/04/2001 - 21/04/2001
  71  Gıda Endüstrisi Atıklarının Değerlendirilebilirliği... 18/04/2001 - 21/04/2001
  72  Seramik Endüstrisi Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi... 18/04/2001 - 21/04/2001
  73  Evsel Katı Atık Yakma Tesisi Kalıntılarının Bertarafı... 18/04/2001 - 21/04/2001
  74  Döküm ve Yağ Sanayilerinde ISO1400 Kapsamında Atık Azaltımı Uygulamaları... 16/10/2000 - 18/10/2000
  75  Çevre Mühendisliğinde Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu Uygulamaları... 16/10/2000 - 18/10/2000
  76  Katı Matris Ağır Metal Analizlerinde X-Ray Floresans ve ICP-MS Metodlarının Karşılaştırılm... 16/10/2000 - 18/10/2000
  77  Otoyol Kenarındaki Topraklarda Trafik KAynaklı Ağır Metal Kirliliği... 04/10/2000 - 06/10/2000
  78  Toprakta Endüstriyel Kaynaklı Ağır Metal Kirliliği ve Hava Kalitesine Etkisi... 20/09/2000 - 22/09/2000
  79  Extracting PCBs, PAHs and Metals from Soils with Supercritical CO2: What can it Tell us about Enviro... 28/10/1998 - 31/10/1998
  80  Hastane Atıklarının Yönetimi ve Çanakkale İli için Öneriler... 09/09/1996 - 13/09/1996
  81  The Current Situation on Incineration in Turkey... 02/06/1996 - 04/06/1996
  82  Energy Potential of Treatment Sludges for the City of Izmir... 20/05/1996 - 31/05/1996
  83  Atıkların Arazide Bertarafında Kirlilik Kontrolü İçin Kullanılan Mineral ve Sentetik Tabakala... 18/09/1995 - 20/09/1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Municipal Solid Waste: Introduction Sources, Trends, Quality and Quantity Municipal Solid Waste: Management Strategies, Challenges and Future Directions...  2017
  2  Development of Solid Waste Management Strategies in Coastal Mediterranean Turkish Cities According to Waste Properties and Experiences Municipal Solid Waste: Management Strategies, Challenges and Future Directions...  2017
  3  Katı Atık Özellikleri, Örnekleme ve Analiz Yöntemleri Katı Atıkların Yönetimi...  2005
 • NO AD TARIH
  1  ADIYAMAN, GAZİANTEP, OSMANİYE, ADANA İLLERİ DEPREM YIKINTI ATIKLARININ YÖNETİMİ ve DEPOLAMA TESİSLERİ YER SEÇİMİ...  2/2023 - 5/2023
  2  İzmir ilinin tıbbi jeolojik tehlike ve risklerinin belirlenmesine çok disiplinli bir yaklaşım İZTIPJEOL...  7/2023 - /
  3  İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Toprak Sağlığı Araştırmaları Canlı Laboratuvarı (LivingLab)...  9/2022 - 9/2023
  4  Atık meyveden ardışık biyoyakıt üretimi...  9/2021 - /
  5  Yatağan Termik Santrali Kül Depolama Alanı Kurumsal Akademik Rapor...  4/2021 - 6/2021
  6  Kemerköy Termik Santrali Kül Depolama Sahası Kurumsal Akademik Rapor...  1/2021 - 6/2021
  7  Demirexport A.Ş.-Fernas İnşaat A.Ş. Ortaklığı danışmanlık hizmet protokölü...  6/2020 - /
  8  Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. Kemerköy Termik Santrali ve Yeniköy Termik Santralinin atıklarının incelenmesi Kurumsal Akademik Rapor...  9/2020 - /
  9  Balıkesir İli Balya İlçesinde Terkedilmiş Maden Sahasında Bulunan Atıkların Çevreye Etkilerinin Araştırılması Projesi...  7/2019 - 7/2020
  10  Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması Projesi...  8/2017 - 4/2019
  11  Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması Projesi...  8/2016 - 10/2018
  12  Eskişehir Alpu Kömür Havzası yerli kömür kaynaklarının optimum şekilde ülke ekonomisine kazandırılması modelinin oluşturulması-B Sektörü Rezerv Tahmini ve Maden İşletme Projesi...  6/2016 - 8/2017
  13  Katı Atık Önişlem Teknolojileri ile Anaerobik Çürütücü Maliyetlerinin Düşürülmesi...  6/2015 - 6/2017
  14  Espey Bölgesi Yeraltı Suları Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması ve Kontrollü Drenaj Koşullarının Belirlenmesi Projesi...  6/2014 - 4/2016
  15  Maden Atığı Sahalarında Metallerin Hareketsizleştirilmesi ve Etkileyen Faktörler...  10/2014 - 4/2016
  16  Kentsel Katı Atıktan AKY (RDF) Üretiminin Değerlendirilmesi: İzmir Kenti-Türkiye İçin Bir Çalışma...  10/2014 - 4/2016
  17  Uşak Belediyesi Katı Atık Yönetimi Fizibilite Raporuna Esas Sondajlı Atık Sahası Karakterizasyonu Belirlemesi ve Gaz Varlığının Araştırılmasına Yönelik AR-Ge Projesi?...  10/2009 - 4/2010
  18  Ham Petrol ile Kirlenmiş Toprakların Hızlı ve Yerinde Arıtımı için Taşınabilir Arıtım Sistemi Geliştirilmesi...  5/2008 - 11/2010
  19  AB STANDARTLARINDA SU VE ATIK YÖNETİMİ (AB ve TÜRKİYE Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi Kapsamındaki Dünyamız İçin Çine'den Adımlar Projesi)...  3/2008 - 9/2009
  20  Ağır Metallerin Toprağa Bağlanış Formlarının Mobilizasyonlarına Etkisi...  4/2008 - 10/2010
  21  Kula Dericiler Sanayi Tesislerinin Gediz Nehrine ve Yakın Çevreye Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi...  5/2007 - 7/2007
  22  Ağır Metallerin İzmir İç Körfez Sedimentinden Biyolojik Sızdırma ile Uzaklaştırılması...  1/2003 - 7/2005
  23  Heavy Metals Bioleaching in the Sediments of Izmir Inner Bay...  6/2002 - 6/2005
 • NO AD YIL
  1  Yayın Teşvik Ödülü...  2012
  2  Yayın Teşvik Ödülü...  2012
  3  Yayın Teşvik Ödülü...  2011
  4  Yayın Teşvik Ödülü...  2011
  5  EŞİK ÜSTÜ ÖDÜLÜ...  2017
  6  EŞİK ÜSTÜ ÖDÜLÜ...  2017
  7  EŞİK ÜSTÜ ÖDÜLÜ...  2017
  8  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2019
 • NO Görev
  1 Rektörlük Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü Sıfır Atık Ve Çevre Yönetimi Koordinatörü, Aralık 2022-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü Araştırma Üniversitesi Sektör Eşleştirmesi çalışmaları (ADEP) Üyesi, Ekim 2022-Devam ediyor
  3 DEÜ Rektörlüğü 2547 Sayılı 58/k Maddesi kapsamındaki 2547 Sayılı Kanun 58/k Faaliyet ve Projeleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Şubat 2022-Devam ediyor
  4 Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ocak 2022-Devam ediyor
  5 DEÜ Rektörlüğü Fikri Mülkiyet Hakları Komisyonu Üyesi, Haziran 2021- Eylül 2023
  6 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2021- Ağustos 2021
  7 Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Mayıs 2021-Devam ediyor
  8 Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mayıs 2021-Devam ediyor
  9 Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Mayıs 2021-Devam ediyor
  10 Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2021-Devam ediyor
  11 DEÜ Rektörlüğü 2547 Sayılı Kanunun 58/k Maddesi Kapsamındaki Faaliyet ve Projeleri Değerlendirme Komisyonu (BAP) Üyesi, Aralık 2018- Aralık 2020
  12 DEÜ Rektörlüğü Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Tasarım ve Yenilik Faaliyet ve Projelerini Değerlendirme Komisyonu {2547/58(k)} Üyesi, Aralık 2018- Aralık 2021
  13 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2018- Mayıs 2021
  14 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Ekim 2017- Aralık 2019
  15 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ocak 2016- Temmuz 2016
  16 Fen Bilimleri Enstitüsü Çevresel Yer Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Haziran 2015- Mayıs 2018
  17 Fen Bilimleri Enstitüsü Çevresel Yer Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Ocak 2014- Mayıs 2015
  18 Fen Bilimleri Enstitüsü Çevresel Yer Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Haziran 2009- Mayıs 2012
  19 Fen Bilimleri Enstitüsü Çevresel Yer Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Temmuz 2008- Haziran 2009