En

DOÇ.DR. HATİCE YILMAZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi FİZİK MÜHENDİSLİĞİ  1986
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü MADEN MÜHENDİSLİĞİ  1999
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı  2005
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2013
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Maden Mühendisliği  2017
 • NO AD YIL
  1  Characterization of feed coal and combustion by-products from Kemerkoy power plant in Turkey...  2019
  2  Effect of mineral matter doping on Soma coal parameters...  2019
  3  MADENCİLİKTE GÖRÜNTÜLEME VE ANALİZ CİHAZLARI...  2018
  4  Removal of Cesium from Aqueous Solution by Adsorption onto SivasYildizeli (Türkiye) Vermiculite: Equ...  2017
  5  Characterization and comparison of leaching behaviors of fly ash samples from three different power ...  2015
  6  Dry removal from textile waste water through the adsorption by pumice used in stone washing...  2015
  7  Characterization of Ash Deposits from the Boiler of Yenikoy Coal-fired Powerplant, Turkey...  2013
  8  Distinguishing opaline silica polymorphs from alpha-cristobalite in Gedikler bentonite (Uşak, Turkey...  2012
  9  Gedikler (Eşme, Uşak) bentonitinden demirin uzaklaştırılması...  2012
  10  The Effects of Mg Substitution in Bi-2223 Superconductors...  2010
  11  Mineralogical and Micromorphological Characterization of Iron Impurity in Gedikler Bentonite Mine (E...  2010
  12  Removal of Phenol TDTAB- and HDTAB-Bentonites...  2007
  13  The nature and origin of intraocular metallic foreign bodies appearing after phacoemulsification...  2003
  14  Horasanlı köylülerinde çevresel maruziyete bağlı plevral kalsifikasyon sıklığı...  1999
  15   A study of cobaltous chloride dispersion on the surface of the silica gel...  1999
  16  Structure of starch-bentonite gels...  1997
  17  Protetik diş hekimliği dökümlerinde artık alaşım kullanılmasının döküm ürününün fiziksel özellikleri...  1994
 • NO AD TARİH
  1  BENEFICIATION OF FELDSPAR ORE FROM AYDIN-CINE REGION IN... 10/04/2021 - 11/04/2021
  2  Madencilikte Görüntüleme ve Analiz Cihazları... 18/10/2017 - 21/10/2017
  3  Magnetic Characterization of Chromium Ores from Podiform Chromite Deposts in Turkey... 19/10/2016 - 21/10/2016
  4  Determination of optimum flotation conditions for chalcopyrite ore from Ordu-Kabaduz region... 15/10/2014 - 17/10/2014
  5  Characterization of the ash deposits from fouling zone of Kemerkoy PC power plant... 15/10/2014 - 17/10/2014
  6  Slag Formation in the Pulverized Burning Systems and the Relationship with the Components of Coal As... 06/10/2010 - 08/10/2010
  7  Acid activation and bleaching capacity of the Gedikler (Eşme, Uşak, Turkey) Bentonite... 25/02/2009 - 27/02/2009
  8  Kalsine edilmiş doğal zeolitlerin asidik ve katalitik özelliklerinin incelenmesi... 03/09/2003 - 06/09/2003
  9  Tarımsal Topraklardaki Kil ve Organik Madde İçeriğinin Radyosezyum Davranışı Üzerine Etkisi... 03/09/2003 - 06/09/2003
  10  Ramnolipidlerle Modifiye Edilmiş Montmorillonit Türü Bir Kilin Kıvam Arttırıcı Özelliklerini... 03/09/2003 - 06/09/2003
  11  Bazı antikorozif pigmentlerin elde edilmesi ve yapısal özelliklerine bağlı etkinliğinin incele... 10/09/2002 - 13/09/2002
  12  Kil Karışımlarının Reolojik Davranışında İyon Değişiminin Etkisi... 19/09/2001 - 22/09/2001
  13  Zeolite Occurrences and Geochemistry of Bigadiç Tuffs,in Balıkesir Area.... 01/10/2000 - 05/10/2000
  14  Ege Bölgesi Zeolit Oluşumları ve Çevre Sağlığına Etkileri... 08/03/1999 - 14/03/1999
  15  Horasanlı köylülerinde çevresel maruziyete bağlı plevral kalsifikasyon sıklığı... 06/05/1998 - 10/05/1998
  16  Kil -Polisakkarid etkileşimlerinin X-Işını mikropob yöntemi ile incelenmesi.... 24/09/1997 - 27/09/1997
  17  Stereomicroscobic, electron microscobic structure and element analysis of surface depositsof a conta... 01/09/1997 - 04/09/1997
  18  Ege bölgesi zeolit oluşumlarında SEM ile belirlenen mineraller ve farklı lifsi yapılaşmalar... 01/09/1997 - 04/09/1997
  19  Bizmut tabanlı süperiletkenlerde Sb ve Pb katsayısının yapısal karakteristiklerine etkisinin i... 23/10/1993 - 27/10/1993
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Elektrostatik Ayırma ile Zenginleştirme Cevher Hazırlama El Kitabı...  1994
 • NO AD TARIH
  1  Sodyum feldspat PR.600.GQ Cevherinin Ağır Mineral Karakterizasyonu...  5/2017 - 6/2017
  2  Gördes Zeolit A.Ş. Manisa İli Gördes İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kıranköy Zeolit Sahasından Alınan Cevher Örneklerinin Karakterizasyonu...  5/2015 - 10/2015
  3  Çamaltı Tuzlası Artık Salamurasından Satılabilir Ürünlerin Eldesi Olanaklarının Araştırılması...  7/2014 - 1/2015
  4  WM Investment Gayrimenkul Yatırım A.Ş.ye ait Rusya Menşeili Flotasyon Atıklarından Knelson Santrifüj Gravimetrik Separatör Kullanarak Altın Kazanım Olanaklarının Araştırılması...  10/2013 - 12/2013
  5  İçme suyu pompalarında Escherichia colinin oluşturduğu biyofilm yapısının incelenmesi, oluşmasının önlenmesi ve giderimi...  9/2011 - 9/2012
  6  Kömür Yakan Termik Santrallerde Kazan İçi Curuflanma Mekanizmasının Belirlenmesi...  3/2011 - 9/2012
  7  Demirci Bölgesi Kula volkanik curufunun bazı analiz yöntemleri ile kimyasal yapısının incelenmesi...  10/2008 - 10/2009
  8  Uşak- Eşme Killerinin Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması 02.KB.FEN.050 Nolu proje...  5/2002 - 5/2004
  9  Bigadiç ve Gördes Yöresi Zeolit Oluşukları İçerisinde Lifsi Zeolit Minerallerinin Varlığının ve Dağılımının Araştırılması...  4/1995 - 4/1998
 • NO AD YIL
  1  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  1997
  2  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  1999
  3  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2010
  4  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2012